Azadliq.az


Azərbaycan Xəbərləri


Azadliq » Xeberler» Xeber

Qiymetli kağızlar bazarı haqqında yeni qanun ne ved edir? – ARAŞDIRMA

22/04/2015

13:32


22.04.2015 / 13:31 xeber –

Azərbaycanda qiymətli kağızlar bazarının formalaşdırılması məqsədilə 1998-ci ildə qanunvericilik bazası hazırlanmış və bu sahənin inkişafı ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi (QKDK) tərəfindən bir sıra yeni qanunlar, yarana biləcək risklərin tənzimlənməsi məqsədilə standartlar və qaydalar işlənmişdir. Bir ölkədə kapital bazarlarının aktivliyinin və iqtisadiyyata lazımi faydasının əldə olunması üçün hər şeydən əvvəl iqtisadi-sosial və siyasi aspektdən əlverişli və etibarlı bir sistemin qurulması vacibdir. Bütün bunların fonunda son illərdə Azərbaycan iqtisadiyyatındakı inkişaf və qanunvericilik bazasında aparılmış dəyişikliklər qiymətli kağızlar qanunvericiliyinin yenidən hazırlanması və bazarın yeni mərhələyə keçirilməsi məqsədilə yeni “Qiymətli kağızlar bazarı haqqında” Qanunun işlənib hazırlanması zərurətini doğurmuşdur. Bu məqalədə əsasən peşəkar iştirakçılar olan broker və diler şirkətləri (yeni qanunla İnvestisiya şirkətləri) və kompensasiya fondunun yeni fəaliyyət formaları haqqında məlumat verilir.

 

Peşəkar iştirakçılar

 

Öncəliklə qiymətli kağızlar bazarının fəaliyyət göstərə bilməsi üçün bazarın işini həyata keçirəcək fərqli fəaliyyətlə məşğul olan peşəkar iştirakçılar olmalıdır. Kapital bazarının fəaliyyətə başlamasından etibarən xüsusi ixtisaslaşmış peşəkar iştirakçılar olsa da, tələblərə cavab verəcək şəkildə təkrar formalaşmasına ehtiyac var. Yeni qanuna görə, peşəkar iştirakçılar investisiya şirkəti, fond birjası, klirinq təşkilatı, investisiya fondunun depozitari və mərkəzi depozitar təşkilatları olacaq, səhmdar cəmiyyət formasında yaradılacaq, eyni zamanda şirkətin adında əks olunan fəaliyyət növünə uyğun lisenziya alaraq fəaliyyət göstərəcək. Əsasən investisiya şirkətlərinin lisenziyası broker, diler və ya anderraytinq kimi xidmətlərin göstərilməsi icazəsi vahid lisenziya ilə verilmiş olacaq və ancaq icazə verilən fəaliyyət növləri ilə məşğul ola biləcək. Mövcud qanunvericiliyə görə, lisenziya broker və diler şirkətlərinə 5 il müddətinə verilirdisə, yeni qanunla fond birjası, klirinq və depozitar kimi investisiya şirkətlərinə də müddətsiz veriləcək. Bu dəyişikliklə peşəkar iştirakçıların fəaliyyətinə qoyulmuş müddət məhdudiyyəti ortadan qalxacaq və bu, şirkətlərin daha uzunmüddətli fəaliyyət strategiyası qurmasına müsbət təsir göstərəcək.

Əgər mövcud qanunvericilikdə peşəkar iştirakçılar üçün hər hansı kapital tələbi mövcud deyildisə, yeni qanunla investisiya şirkətinin, fond birjasının, klirinq təşkilatının, investisiya fondunun, depozitarın və mərkəzi depozitarın nizamnamə kapitalının minimum miqdarı və formalaşdırılması qaydaları nəzarət orqanı tərəfindən müəyyən edilir. Hazırda qüvvədə olan aktivlərin idarəedilməsi, müştəri adından və hesabından aparılan əməliyyatların artması ilə bazarda yeni risklərin artacağını nəzərə alaraq, peşəkar iştirakçıların yeni risklərə adekvat cavab verəcək miqdarda kapitala sahib olması vacibdir. Cəmi Kapital Tələbi şirkətin kredit riski, bazar riski, əməliyyat riski və konsantirasiya riskinə qarşı hesablanmış kapital tələbinin cəminə bərabərdir:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kredit riski üzrə

kapital tələbi

 

Bazar riski üzrə

kapital tələbi

 

Əməliyyat  riski üzrə kapital tələbi

 

Kapital tələbi

 

 

 

 

 

Məcmu Kapital

 

 

 

 

 

 

 

 

Minumum məcmu

kapital

(100000 AZN)

                    +                          +                        =                                                ≤

 

 

 

 

Digər yenilik bundan ibarətdir ki, mərkəzi depozitar, fond birjası, klirinq təşkilatı, investisiya fondu, depozitar və investisiya şirkəti kimi peşəkar iştirakçılar korporativ idarəetmə standartları və şəffaflığının artırılması məqsədilə maliyyə ili bitdikdən sonra 4 aydan gec olmayaraq maliyyə hesabatlarını tərtib etməli, onları audit yoxlamasından keçirməli, nəzarət orqanına auditor rəyi ilə birgə təqdim etməli və kütləvi informasiya vasitələrində açıqlamalıdır.

İnvestisiya şirkətləri üçün aktivlərin idarə edilməsini yaxud anderrayter xidməti öhdəliklərinin hamısını və ya bir hissəsini üzərinə gotürən şirkətlərlə sadəcə vasitəçilik xidməti göstərən şirkətlərin kapital həcminin və ya hesabatlılıq tələblərinin tamamilə fəqli tələblər üzərində qurulması daha münasib ola bilərdi. Bazarda sadəcə qiymətli kağızların alqı-satqısına vasitəçilik edən şirkətlərin vəsait cəlb etmədiyi və müştərilərə qarşı ciddi öhdəliklərinin yaranmayacağı nəzərə alınarsa, bu tipli fəaliyyət üçün hesabatlılıq tələbləri fərqli ola bilərdi.   Eyni zamanda peşəkar fəaliyyətlə məşğul olan şirkətlərdə mühüm iştirak payının artırılaraq nizamnamə kapitalının 25, 50 və 75 faizinə çatdırmasına və ya bu miqdarı keçməsinə, habelə investisiya şirkətinin, fond birjasının, klirinq təşkilatının, investisiya fondunun depozitarının və mərkəzi depozitarın həmin hüquqi şəxslərin törəmə müəssisəsinə çevrilməsi və ya törəmə müəssisəsindən çıxmasına gətirib çıxaran iştirak payı yalnız nəzarət orqanının razılığı əsasında həyata keçir. Eyni şəxs birdən artıq investisiya şirkətinin səhmlərinin nəzarət zərfinə (50% və yuxarı həddə) birbaşa və dolayı yolla sahib ola bilməz.

Mövcud qanunvericilikdə investisiya (broker) şirkəti fəaliyyətlərinə lisenziyanın alınması çox qısa müddət ərzində təmin olunurdusa, bundan sonra təsisçilər tərəfindən ilkin müraciət və dövlət qeydiyyatına alındıqdan sonra yekun müraciətə nəzarət orqanı tərəfindən iki mərhələdə baxılacaq. Habelə yerli investisiya şirkətinin filialı və nümayəndəlikləri Azərbaycan Respublikasının ərazisində və ya kənarda nəzarət orqanının icazəsi əsasında fəaliyyət göstərə biləcək.

Mövcud qanunvericilikdə sadəcə nəzərət orqanında attestasiyadan keçməklə şəhadətnamə alan şəxs broker şirkətində istənilən vəzifəni icra edə bilirdisə, bundan sonra investisiya şirkətinin, fond birjasının, klirinq təşkilatının, investisiya fondunun depozitarının və mərkəzi depozitarın icra orqanının müşahidə şurasının və icra orqanının üzvündən, habelə investisiya şirkətinin filiallarının rəhbərindən maliyyə xidmətləri sektorunda ən azı 3 il, audit komitəsinin üzvündən isə audit fəaliyyəti, yaxud əlaqədar sahələrdə azı 4 il iş təcrübəsinə malik olmaq tələb olunur.

 

İnvestisiya şirkətləri xidməti

 

Yeni qanuna əsasən, investisiya şirkətlərinin maliyyə alətləri ilə aparacağı əməliyyatlar aşağıdakı kimi müəyyənləşdirilmişdir:

1. Müştəri şifarişlərinin qəbulu və icrası. Bu fəaliyyət zamanı şirkətlər üzərinə hər hansı risk götürmür, sadəcə müştəri adına və hesabına əməliyyatı həyata keçirir;

2. Fərdi investorların portfelinin idarəedilməsi. Şirkət aktivlərin idarəedilməsi fəaliyyəti üzrə müvafiq icazəsi olduğu təqdirdə sadəcə fərdi investorların portfelini idarə edə biləcək, lakin “İnvestisiya fondları haqqında” Qanuna görə, payçı fond və digər investisiya fondlarını qurmaq və idarə etmək fəaliyyəti ilə məşğul ola bilməyəcək.

3. İnvestisiya məsləhətlərinin verilməsi. Bununla şirkət investor, emitent və digər kapital bazarı iştirakçılarına emissiya, listinqə daxilolma və digər sahələrdə məsləhət xidmətləri göstərəcək və bunun qarşılığında haqq və komissiya gəlirləri əldə edəcək. Broker şirkətləri, illərdir, bazarın inkişafına dəstək olmaq məqsədilə bu xidmətləri göstərir, lakin qarşılığında müştərilərdən heç bir əlavə haqq tələb olunmur;

4. Qiymətli kağızların öhdəlik götürmədən yerləşdirilməsi, anderraytinqi və ya qiymətli kağızların öhdəlik götürməklə yerləşdirilməsi və anderraytinqi. Hazırkı qanunvericiliyə görə, diler xidməti üzrə şirkətlər üzərlərinə heç bir öhdəlik götürmədən yeni emissiya olunan qiymətli kağızlara alış istiqamətli sifarişlər üzrə yerləşdirməni həyata keçirir və emissiyanın yerləşməyən hissəsi üzrə heç bir məsuliyyət daşımır. Yeni qanuna görə isə şirkətlər emissiya olunan qiymətli kağızların bir hissəsinin yerləşdirməsini üzərinə götürə biləcək və bunun üçün kifayət qədər kapitala və digər tələblərə cavab verəcək potensiala sahib olacaq. Hazırda çox kiçik kapitala sahib olan broker şirkətlərinin ciddi həcmdə kapital artırmasına ehtiyac yaranacaq.

 

Yardımçı investisiya xidmətləri aşağıdakılardır:

 

1. Müştərilərinin hesablarının idarəedilməsi və saxlanılması, o cümlədən qiymətli kağızların və ya törəmə maliyyə alətlərinin öhdəliklə yüklənməsi ilə bağlı əməliyyatların həyata keçirilməsi;

2. İnvestorlara qiymətli kağızlarla və ya törəmə maliyyə alətləri ilə əqdlərin bağlanması üçün kreditlərin və ya borcların  verilməsi. Hazırkı qaydalara görə, broker şirkəti sadəcə müştəri sifarişlərinin icrasını həyata keçirirdisə, bundan sonra investorların sifarişlərinin maliyyələşdirilməsində də iştirak edə biləcək. Bu maliyyə əməliyyatının işləməsi üçün investisiya şirkətinin maliyyələşdirdiyi maliyyə alətini öz hesabında saxlaması və ya avtomatik olaraq girovlaşdırması həyata keçirilə bilməlidir ki, həm əməliyyatın operativliyi, həm də investisiya şirkətinin riski tənzimlənə bilsin. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, bu əməliyyatlar kapital tələbini və yeni maliyyələşmə mənbələrini meydana çıxaracaq. İnvestisiya şirkətləri maliyyə mənbələri kimi peşəkar iştirakçıların yeni borc qiymətli kağızları və ya səhm emissiya edərək (İPO-initiol public offerinq) müştərilərin kreditləşdirilməsini həyata keçirə biləcək. Digər ölkələrin təcrübələrində isə müştəri hər hansı əqd üçün 20, 35 və ya 50 faiz həcmində öz vəsaiti və qalan həcm üçün kredit limitindən istifadə edə bilir. Kredit hesabına alınmış qiymətli kağızın cari qiymətində kredit limiti həcminə qədər itki yaranarsa, qiymətli kağız investisiya şirkəti tərəfindən dərhal satılaraq kredit pozisyonu bağlanır;

3. Hüquqi şəxsin kapital strukturu, fəaliyyət strategiyası və yenidən təşkili üzrə məsləhət, qiymətli kağızlarla və ya törəmə maliyyə alətləri ilə bağlı investisiya tədqiqatı və maliyyə təhlili kimi xidmətlər mövcud peşəkar iştirakçılar tərəfindən kəyata keçirilsə də, yeni tələblərlə professionallığın və kadr potensialının artırılması gündəmə gələcək;

4. Əsas investisiya xidmətlərinin həyata keçirilməsi ilə bağlı xarici valyuta mübadiləsi. Hazırda broker şirkətləri müştərinin tələblərini icra etmək üçün öz hesabına və müştərinin adından xarici valyuta mübadiləsini həyata keçirir və yeni qanunla da bu əməliyyatların mexanizmi təsdiq olunacaq.

 

Bazarın yeniliyi – İnvestorların Kompensasiya Fondu

 

Azərbaycan kapital bazarının formalaşmasından etibarən müəyyən fondların yaradılacağı nəzərdə tutulsa da, indiyə kimi investorların hər hansı riskinin sığortalanması üçün fond formalaşdırılmasına ehtiyac olmamışdır. Bazar iştirakçılarının əlavə risk almasına icazə verilməməsi, bazarda investor sayının, əqdlərin həcminin və sayının az olması kimi faktorlarla bərabər nəzarət orqanı tərəfindən tənzimlənə bildiyi üçün belə fondun yaradılmasına ehtiyac olmamışdır. Yeni qanuna əsasən, qiymətli kağızlar bazarlarında əqdlərin həcmi ardıcıl olaraq 2 il ölkənin ümumi daxili məhsuluna nisbətdə 25 faizdən çox olduqda investorların kompensasiyalarının təmin olunması məqsədilə investorların kompensasiya fondu yaradılmalıdır. Belə fondun yaradılması investorları öz mənafelərinin qorunmasında maraqlı edəcəyi və bazara yeni investor cəlbini dəstəkləyəcəyi üçün fondun UDM-in nisbətinə olan həcmi nəzərə alınmadan dərhal formalaşdırılması məqsədəuyğun olardı. İnvestorların kompensasiya fondu yaradıldıqda Azərbaycan Respublikası ərazisində investisiya şirkəti fəaliyyətinə lisenziya almış şəxslərin investorların kompensasiya fondunda iştirakı tələb olunur.

İnvestorların kompensasiya fondunun vəsaitlərinin aşağıdakı qaynaqlar hesabına formalaşdırılması nəzərdə tutulur:

a)     fondun iştirakçıları tərəfindən ödənilən xidmət haqları;

b)    investisiya şirkətlərinə yönəldilən tutmalar;

c)     investisiya fəaliyyətindən əldə etdiyi gəlirlər;

d)    sığorta müqavilələri üzrə ödənişlər;

e)     investisiya şirkətlərinin ləğvedici xidmətlərindən əldə olunan vəsaitlər.

 

Cəfər İBRAHİMOV,

Bakı Dövlət Universitetinin

“İqtisadiyyat və idarəetmə” kafedrasının dissertantı

Mənbə : Lent.az
Şərh yazılmayıb.

Şərh yaz.Azadliq.az - Android

Kitab sifarisi
Pulsuz Oyunlar
MARAQLI
Maraqlı
VAZ'ın haberine göre Oyuncu'ın ünü dünyaya yayıldı. Fırat'ın sevimli usüluyle uzun yazma yeteneğine hayran olan birçok Reklam şirketinin kendisine metin yazarı olarak çalışması için iş teklifinde bulunduğu haberde yer aldı. Çok sayıda televizyon ve gazetenin Fırat Demirhan'la röportaj için Hagen'e gittiği öğrenilirken, Japonya'dan da televizyon kanallarının görüşme isteğinde bulundukları haberlerde yer aldı. Bazı üyelerin faiz artırımından önce çekirdek enflasyon rakamlarında artış görmek istedikleri ifade edilen tutanaklarda, ücret artışının bu noktada önemli rol oynayacağı görüşüne yer verildi. Birkaç üyenin düşen enerji fiyatlarının uzun vadeli enflasyon beklentilerini de aşağı çekebileceği görüşünde olduğu görülen tutanaklarda, güçlenen doların ABD'nin ihracatını sınırlarken, enflasyonu daha da düşürebileceği uyarısı da yer aldı. Buna karşın, Komitenin enflasyonun düşen enerji fiyatlarının geçici etkisinin azalmasıyla kademeli olarak yüzde 2 hedefine yaklaşmasını beklediği belirtilirken, fiyat istikrarına yönelik gelişmelerin yakından izleneceği bildirildi. FOMC üyeleri geçen Ocak ayı toplantısında faiz artırımında "sabırlı" olmaya yönelik kararı oy birliğiyle almıştı. Komitenin bir sonraki toplantısı 17-18 Mart'ta gerçekleştirilecek. Bu arada, bugün açıklanan verilerin beklentileri karşılamaması nedeniyle satış ağırlıklı seyreden New York Borsası, FOMC toplantı tutanaklarının ardından kayıplarını artırdı. Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığının istihdam verilerine göre, devlet, kamu hizmetlerinin kalitesini artırmak ve çeşitli hizmet alanlarında oluşan personel açığını gidermek için personel takviyesine gitti. Kamunun istihdam ettiği kişi sayısı, emeklilik ve istifalara karşın çeşitli istihdam türlerinde 120 bin 455 arttı. Böylece 2013 sonunda 3 milyon 319 bin 584 olan kamunun personel sayısı, geçen yılın sonunda 3 milyon 440 bin 39'a yükseldi. Kamudaki yıllık istihdam artışı yüzde 3,6 olarak gerçekleşti. İstihdam sayısında en fazla artış kadrolu personelde oldu. Kamuda kadrolu olarak çalışanların sayısı geçen yıl 106 bin 146 arttı. Böylece kadrolu personel sayısı 2 milyon 826 bin 113'e ulaştı. The posters, displayed at at least one coffee shop in Los Angeles, angered Armenian Americans because of sensitivities around the deaths of more than a million Armenians at the hands of Turkish Ottoman forces in the early 20th century. Türk genci, çok sevdiği arabası için verdiği 'Kız arkadaşımın isteği üzerine aracımı satmak zorundayım' başlıklı ilan büyük ilgi çekti. Demirhan, sayfalarca kız arkadaşının hamile kalması nedeniyle ve aracın bebek geldiğinde kendilerine küçük geleceğini detaylı ve oldukça samimi bir dille anlatması üzerine, ilan 150 bin kişi tarafından okununca internet fenomeni haline geldi. Bu nedenle yabancı yatırımcılar bizim için çok önemli. Birçok firma Türkiye’de yatırımı düşünüyor. Ancak yaşanan dalgalanmalardan dolayı Türkiye’ye yatırımlarını erteleyen firmalar oldu. Türkiye’de büyüme motorlarının başında inşaat sektörü geliyor. Açıklanan birçok projenin hayata geçmeye başladığını görüyoruz. Bu vizyon çerçevesinde projeler 2023’e kadar tamamlanacak bu kapsamda iş ve inşaat makinaları sektörünün hedefini yakalayacağını düşünüyoruz. Türkiye’de döviz piyasasında günlük ortalama 24 milyar dolarlık işlem dönüyor. Dolarda toplam işlem hacminin yüzde 64’ünü ise yurtdışı bankalar ve merkezler başta olmak üzere yabancılar gerçekleştiriyor.Dolar/TL’nin baş döndürücü yükselişi fiyatları 2.64’lü seviyelerin üzerine taşıdı. Merkez Bankası artan dolara karşı ilk önlemini almasına rağmen ABD’de tarım dışı istihdamın şubatta 295 bin artış göstermesi kurun yeniden yukarı yönlü hareket etmesine ve tüm zamanların en yükseğine çıkmasına neden oldu.Yunanistan hükümeti ve kreditörleri arasındaki müzakerelere ilişkin belirsizliğin, mevduat sahiplerini olumsuz etkilediği ifade edilen açıklamada, geçen yıl Aralık ayından bu yana gerçekleşen mevduat çıkışının 25 milyar avroya ulaştığı kaydedildi. Banks arasındaki Türk Lirası karşılığı döviz işlem hacmine baktığımızda döviz piyasasında günlük ortalama 24 milyar dolarlık işlem dönüyor. Bu işlemin yüzde 43’ü yani 10 milyar dolar spot piyasada gerçekleşirken yüzde 51’i swap, yüzde 6’sı ise vadeli piyasada gerçekleşiyor. Verilere baktığımızda yerli yatırımcıların spot piyasada al - sat yaptığını ancak yabancının swap ile para kazandıklarını görüyoruz. Bunu çok trading amacıyla değil de bizim bankaların TL veya döviz likidite ihtiyacına göre yapsalar da kur yukarı giderken daha düşük kurdan bağlanan swap pozisyonları bizim bankalara zarar ve karşı tarafa kâr yazıyor.Ticari ve bireysel gayrimenkul yatırımının çok yüksek gelir sağladığı İstanbul'da bazı ilçeler altın değerinde. İşte ilçe ilçe satılık ofis ve dükkan fiyatları...Dolarda gerçekleşen toplam işlem hacmi kimler tarafından gerçekleştiriliyor diye baktığımızda bunun yüzde 52’sinin yurtdışı bankalar, yüzde 12’sinin ise yurtdışı merkez ve şubeler tarafından gerçekleştirildiğini görüyoruz. Yani yüzde 64’ü yabancılar tarafından gerçekleştiriliyor. Yüzde 24’ü ise yurtiçi müşteriler ve yüzde 12’si de yurtiçi İnterbank’ta gerçekleşiyor.Şu günlerde kurun artmasının bir diğer nedeni de şirketlerden gelen döviz talebi. Şirketlerin ileri tarihli döviz borcu ödemeleri için döviz talebi yaratması yükselişe ivme kazandırıyor. Olası kur artışlarına karşı risk almak istemeyen kurumlar döviz pozisyonlarını kapatmaya çalışıyor. Gelişmelere bakılırsa dolar/TL’de ilk direnç 2.64’te. Bu seviyenin üzerinde 2.75-2.80 seviyelerine doğru çıkış sürebilir. Elbette dalgalanmalar yaşanacak. Ancak bunun daha çok yurtdışı kaynaklı olduğu, yurtiçi gelişmelerin de ivme kazandırdığı unutulmamalı. Öte yandan Türkiye’nin risk primi 215 ile tırmanışını sürüdürüyor,SWAP NEDİR?Swap kelime anlamı ile takas etmek, değiştirmek anlamına geliyor. Swap basit olarak borçlanılan para birimi için ödenen faizle, borç verilen para biriminden alınan faiz geliri arasındaki net fark. Yabancılar yurtdışında faiz oranları sıfıra yakın olduğu, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde faiz oranları yüksek olduğu için parayı buraya getiriyor. Belli bir süre için TL faizini alıyor. Yurtiçi yerleşikler daha önce TL değer kaybederken (yurtdışından döviz talebi olurken) dövizlerini satıp TL’deki değer kaybını sınırlı tutarlardı. Tarihte birkaç kez yurtiçi yerleşikler TL’nin değer kaybettiği yerde döviz satmak yerine alıcı oldu ve doğal dengeleyici rollerini üstlenmeyerek TL’deki değer kaybını artırdılar. Kasımdan bu yana TL’deki değer kaybına ilk tepkileri yine döviz ve altın satışı şeklinde oldu.Kasım sonundan bu yana doların yükseldiği ilk iki ayda yurtiçi yerleşikler 12.5 milyar dolar kadar ABD doları ve altın sattı. Ancak şubatta döviz aldıklarını gördük. Ocak sonundan 20 Şubat haftasına kadar hem bireyseller hem de yurtiçi tüzel kişiler dolar mevduatlarını 5 milyar kadar artırdı. 27 Şubat haftasında dolar kuru 2.50 TL’ye giderken ise yurtiçi yerleşiklerin döviz pozisyonlarını artırmadığını gördük. Martta ne tepki verdiklerini henüz göremiyoruz. Bu davranış değişikliği de TL’deki değer kaybı üzerindeki etkenlerden biri. Eylül ayında dış ticaret açığı yüzde 46,6 azalarak 7 milyar 13 milyon dolardan 3 milyar 742 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise 2014 Eylül ayında %66 iken, 2015 Eylül ayında %75,7’ye yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre ihracat 2015 yılı Eylül ayında, 2014 yılının aynı ayına göre %14,2 azalarak 11 milyar 659 milyon dolar, ithalat %25,2 azalarak 15 milyar 401 milyon dolar olarak gerçekleşti. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat %5,1 arttı Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre 2015 Eylül ayında bir önceki aya göre ihracat %5,1, ithalat %2,7 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise 2015 yılı Eylül ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat %2,9, ithalat %14,8 azaldı. Avrupa Birliği’ne ihracat %7,7 azaldı Avrupa Birliği’nin (AB-28) ihracattaki payı 2014 Eylül ayında %43,9 iken, 2015 Eylül ayında %47,2 oldu. AB’ye yapılan ihracat, 2014 yılının aynı ayına göre %7,7 azalarak 5 milyar 508 milyon dolar olarak gerçekleşti. En fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu Almanya’ya yapılan ihracat 2015 yılı Eylül ayında 1 milyar 138 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla İngiltere (959 milyon dolar), Irak (607 milyon dolar) ve İtalya (583 milyon dolar) takip etti. İthalatta ilk sırayı Çin aldı Çin’den yapılan ithalat, 2015 yılı Eylül ayında 1 milyar 968 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla Almanya (1 milyar 607 milyon dolar), Rusya (1 milyar 423 milyon dolar) ve ABD (1 milyar 25 milyon dolar) izledi. Türkiye piyasalarının Cumhuriyet Bayramı nedeniyle resmi tatilde olduğu dönemde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri sabit tutmasına karşın ilk artışın 15-16 Aralık'ta yapacağı toplantıda yapılabileceğinin sinyalini vermesiyle kur sert yükseldi. Bankacılar bugünkü işlemlerin ardından piyasadaki ana belirleyicinin ise hafta sonu gerçekleşecek genel seçim sonuçları olacağını belirttiler. Fed öncesi yarın gün işlem gerçekleşen 28 Ekim'de saat 14:30 civarında 2.90'ın hemen altında işlem gören dolar/TL, bu sabah güne 2.9341/2.9391 seviyesinden başladı. Öte yandan 28 Ekim'de saat 14:30'da 3.20 civarında işlem gören sepet bazında TL bu sabah 3.0784/3.0833, euro/TL ise 3.2213/3.2240 seviyesinde güne başladı. Faizlerde değişiklik olması yatırımcıları şaşırtmadı, ancak Fed'in son aylarda küresel piyasalarda görülen çalkantıyı dikkate almayarak aralık ayını işaret eden açıklamaları piyasaları şaşırttı. Fed'in Çarşamba akşamı yaptığı açıklamada, "Kurul bir sonraki toplantıda faiz aralığı hedefini belirlerken, azami istihdam ve yüzde 2 enflasyon hedefine ne kadar yaklaşıldığını ve ilerlendiğini değerlendirecek" denildi. Yatırımcıların ilk faiz artırım tarihine yönelik beklentileri de hızla değişti. Vadeli işlem kontratlarına göre Aralık ayında faiz artırma ihtimali toplantı öncesindeki yüzde 34 düzeyinden yüzde 43'e yükselirken, ilk faiz artırım tarihini daha önce Mart olarak öngören yatırımcılar bunu Ocak sonuna çekti. Bir diğer taraftan ise bazı yatırımcıların para politikasında ek gevşeme beklentilerine rağmen Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) politikada değişikliğe gitmemesi de piyasalara destek vermedi. Bir bankanın döviz masası müdürü, "Dolar/TL'de görülen hareket aslında Fed'in faiz artışının beklediğimizden de yakın olduğu izlenimiyle başladı. Fed toplantısı öncesi aralıkta bir faiz ihtimali düşük görülürken artık yüzde 50'ye yakın bir ihtimalden bahsediyoruz" dedi ve ekledi: "Bugünden sonra ise piyasa açısından en önemli gelişme seçim olacak. Öncelikle seçimin güvenli bir şekilde atlatılması, ardından sonuçlar izlenecek." Piyasalarda ağırlıklı olarak yurtdışına paralel bir seyir görülse de siyasi gelişmeler de yakından izleniyor. 1 Kasım seçimleri yaklaşırken, yapılan anketler AKP'nin tek başına iktidarı sağlayamayacağına işaret ederken, seçimlerin ardından siyasi belirsizliğin azalacak olması ve olası bir AKP-CHP koalisyonunun TL'ye olumlu yansıyacağı belirtiliyor. Bugün iç piyasada açıklanacak üçüncü çeyrek turizm gelirleri, Eylül ayına ilişkin dış ticaret dengesi ve Hazine'nin önümüzdeki üç aya ilişkin iç borçlanma stratejisi takip edilecek. ABD'nin en büyük bankalarından Goldman Sachs, dolar ve euro paritesinin Aralık ayı gibi eşitlenmesini beklediklerini ifade etti. Bloomberg'in haberine göre, bankanın uzun zamandır öngördüğü euro/dolar parite eşitlenmesinin Aralık ayı gibi gerçekleşeceğine işaret edildi. Neden olarak ise ABD ve Avrupa merkez bankalarının para politikalarında farklılık göstermesi gösterildi. ABD merkez bankası Fed, son Toplantısında Aralık Ayında faiz arttırma ihtimaline işaret etti. Avrupa Merkez Bankası ise Aralık ayında parasal genişlemede yeni adımlar atılabileceği mesajı vermişti. Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) ekim ayı toplantısında faizleri değiştirmemesine karşın aralık ayında faizleri artırabileceği beklentilerinin artması ile karışık bir seyir izliyor. Fed'in çarşamba günü faizleri değiştirmemesine rağmen karar metnindeki ifadelerden aralık ayında faiz artırımının yapılabileceği beklentilerinin arttığı görülüyor. Fed kararı ile önceki gün hızlı yükselen New York borsaları, dün açıklanan ABD 3. çeyrek Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verisinin beklentilerin altında, yüzde 1,5 artmasının ardından günü düşüşle tamamladı. Dolar endeksi de önceki günkü kazançlarının önemli bir kısmını geri verdi. ABD 10 yıl vadeli tahvil faizleri Fed kararının ardından ikinci işlem gününde de yükselişini devam ettirerek yüzde 2,08'den yüzde 2,18'e çıktı. Dow Jones endeksi yüzde 0,13, S&P 500 endeksi yüzde 0,04 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,42 değer kaybetti. Analistler, Fed'in aralık ayındaki ilk toplantısına kadar açıklanacak makroekonomik verilerin faiz artırım sürecine ilişkin beklentiler ve piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını dile getiriyor. Avrupa tarafında, avro/dolar paritesi, önceki gün Fed kararının ardından 1,0897 ile yaklaşık 3 ayın en düşük seviyesine kadar geriledikten sonra dün kayıplarının bir kısmını telafi ederek 1,10 sınırına kadar çıktı. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,29, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,65 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,10 azaldı. Analistler, bugün açıklanacak enflasyon verisinin izleneceğini belirterek, pay piyasalarının hafta başından bu yana dar bant içinde hareket ettiğini, bu bandın kırılması durumunda kırılma yönüne doğru hareketin ivme kazanabileceğini vurguluyor. Asya tarafında bugün açıklanan Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faizler ve para politikasında değişiklik yapmaması ve kişisel harcamalar verisinin beklentilerin oldukça altında kalmasına karşın Nikkei 225 endeksi kapanışa yakın yüzde 0,94 yükseldi. Şu dakikalarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,35 ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,29 değer kazandı. Yurt içinde, 1,5 günlük Cumhuriyet Bayramı tatilinde ara verilen piyasalarda bugün, uluslararası piyasalarda 2,88'lerden 2,94'e kadar yükselen dolar/TL'nin negatif etkisinin görülebileceği belirtiliyor. Çarşamba günü Fed'in faizleri değiştirmemesine rağmen karar metninin aralık ayında faiz artırımı olabileceği beklentilerini artırması ile TL, diğer gelişen ülke para birimlerine paralel dolar karşısında değer kaybetti. Analistler, bankalararası piyasada güne 2,94'ün hemen altında başlayan dolar/TL'nin 2,90 - 2,95 bandı içinde hareket edebileceğini, hafta sonu gerçekleştirilecek genel seçim sonuçlarının bekleneceğini öngörüyor. BIST 100 endeksinin de 77.500 seviyesinin destek, 80.500 seviyesinin direnç konumuna geldiğini kaydeden analistler, bugün yurt içinde dış ticaret verileri, yurt dışında ise Avro Bölgesi TÜFE ve ABD tüketici güven endeksi başta olmak üzere yoğun veri akışının izleneceğini dile getiriyor. Tüketici Sorunları Derneği (TÜSODER) Genel Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Günümüzde tüketiciler sanal bir refah yaşıyor. Bunun temel nedeni, tasarruf bilincinden uzaklaşma ve plastik parayı (kredi kartı) kullanmanın cazibesine kapılmalarıdır" dedi. Ağaoğlu, "31 Ekim Dünya Tasarruf Günü" dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, tasarruflu ve tutumlu olmanın önemine değindi. Ülkenin zenginleşmesi ile gelir seviyesinin yükselmesinin, daha çok istihdam, üretim ve ihracatla mümkün olduğuna işaret eden Ağaoğlu, Dünya Tasarruf Günü'nün de bu konuda farkındalık yaratılması amacıyla gerçekleştirildiğini söyledi. Kredi kartı kullananlara uyarılarda bulunan Ağaoğlu, şunları kaydetti: Günümüzde tüketiciler sanal bir refah yaşıyor. Bunun temel nedeni, tasarruf bilincinden uzaklaşma ve plastik parayı kullanmanın cazibesine kapılmalarıdır. Ülkemizde yaklaşık 55 milyon bireysel kredi kartı kullanımda olup 2 milyon kişi kart borçlarını ödeyemediklerinden yasal takibe düşmüştür. Bu noktada, yıllar önce unuttuğumuz, 'Cimri olma, tutumlu ol' felsefesine milletçe sarılmalı, ihtiyacımızdan ve ödeme imkanımızdan fazlasını harcamaktan uzak durmalıyız. Bugün tüketicilerin büyük bölümü borcu borçla ödemekte ve mevcut hayat standardını, temin ettiği tüketici kredisiyle sağlayabilmektedir" Aydın Ağaoğlu, günümüzde bir çok kişinin borçlu olduğuna işaret ederek, "Alışkanlıklarımızdan vazgeçmeli veya en aza indirmeliyiz. Yılda 3 gömlek alan kişi 1'e düşürsün, yırtılırsa yamasın giysin. Ayakkabısı delindiyse gidip pençe yaptırsın. Yenisi 100 liraysa tamiri 20 lira. Gösterişten uzak dursun. Yüksek teknoloji aletleri, akıllı cep telefonları, tabletler, bilgisayarlar, bunları almak için borçlanmaya değer mi?" değerlendirmesinde bulundu. Bilinçli Tüketiciler Platformu Sözcüsü Mehmet İmrek de tüketicilerin tasarrufa yönelmesini gerektiğini söyledi. Vatandaşlardan ihtiyacı olduğu malı almadan önce, araştırma yapmasını isteyen İmrek, ekonomik duruma göre en uygun şekilde ihtiyaçların giderilmesini tavsiye etti. Tüketicilerin aşırı ve uzun vadeli borçlanmadan kaçınmaları gerektiğini vurgulayan İmrek, "Çünkü ekonomik alım gücü gün geçtikçe pahalılaşıyor. Tüketicilerin alım gücü düştükçe, uzun vadeli borçlanmalarda borcunu ödeyemez hale geliyor. Bunun için mümkün mertebe ihtiyacından fazlasını tüketmemelerini öneriyoruz" dedi.
Müəllif hüquqları qorunur. Məlumatdan istifadə etdikdə istinad mütləqdir. Məlumat internet səhifələrində istifadə edildikdə müvafiq keçidin qoyulması mütləqdir.
- Sitemap - azadliq musavat manat son xeberler Son Xeberler - Son Xəbərlər xeberler xəbərlər azadliq qezeti azadliq qazeti profiles yellow profiles name meaning name meaning