Azadliq.az
Azərbaycan XəbərləriAzadliq » Xeberler» Xeber

Avropa İttifaqının resmisi: “Azәrbaycana qarşı heç bir kampaniya yoxdur”

Avropa İttifaqının resmisi: “Azәrbaycana qarşı heç bir kampaniya yoxdur”

19/05/2015

11:36


19.05.2015 / 11:32 xeber –

 

 

Dirk Şubel: “Avropa Komissiyasının fikirlәrin ifadә olunmasını dәstәklәmәsi həmin fikirlәrin tәrәfindә olması demәk deyil”

 

Avropa İttifaqının Avropa Xarici Fəaliyyət Xidmətinin “Şərq tərəfdaşlığı” ölkələri ilə əlaqələr Departamentinin rəhbəri, almaniyalı diplomat Dirk Şubelin (Dirk Schuebel) APA-ya müsahibəsi

 

– Avropa institutlarının dәstәyi ilә bәzi qeyri-hökumət təşkilatları tәrәfindәn Azәrbaycana qarşı onun hәmişә yüksәk qiymәtlәndirildiyi enerji, tolerantlıq, multikulturalizm, idman kimi sahәlәrlә bağlı hücumlar müşahidә edirik. Avropa İttifaqı Xarici Әlaqәlәr Xidmәtinin bununla bağlı mövqeyi necәdir?

 

– Avropa institutlarının dәstәyi ilә Azәrbaycana qarşı aparılan heç bir kampaniya yoxdur. Avropa İttifaqı qarşılıqlı fayda әldә etmәk şәklindә Azәrbaycanla әlaqәlәri inkişaf etdirmәkdә maraqlıdır. Bu, birinci növbәdә bizim enerji sahәsindә çox uğurlu әmәkdaşlığımızla bağlıdır ki, bunun bir neçә ildә Cәnub Qaz Dәhlizinin açılışı ilә әn yüksәk hәddә çatacağına ümid edirik. Azәrbaycan vә beynәlxalq Avropa şirkәtlәri tәrәfindәn bu layihәnin baş tutması üçün ciddi investisiya qoyulur. Mobillik sahәsi bizim müsbәt әmәkdaşlığımızın digәr nümunәsidir. Hәm viza sadәlәşdirilmәsi, hәm dә readmissiya sazişi vә Mobillik Tәrәfdaşlığı uğurlu şәkildә hәyata keçirilib vә qısa müddәtlu sәfәrlәrin yüngüllәşmәsini, hәr iki tәrәfdә qanuni miqrasiyanın asanlaşmasını tәmin edib.

 

Aİ hәr iki tәrәfin götürdüyü öhdәliklәrә, o cümlәdәn әsasında tolerantlıq vә müxtәlifliyә hörmәtin dayandığı insan haqları vә fundamental azadlıqlara xüsusi önәm verir. Aİ hәmçinin “Tәrәfdaşlıq vә әmәkdaşlıq razılaşması” vә “Şәrq tәrәfdaşlığı” fәaliyyәt planı çәrçivәsindә Azәrbaycanla dialoqun tәrәfindәdir vә ümumi narahatlıq doğuran bütün sahәlәrdә, o cümlәdәn insan haqları sahәsindә dialoqun aparılmasını gözlәyir. Biz inanırıq ki, yalnız dialoq vasitәsilә qarşılıqlı münasibәtlәrdә etimad vә inam әldә edә bilәrik.

 

– 2015-ci il mayın 5-dә Avropa Parlamentinin bəzi üzvlәri vә QHT-lәr "No TAP" vә "Platform One" hәrәkatları da daxil olmaqla, Cәnub Qaz Dәhlizinin әleyhinә müzakirәlәr keçirib. Tәşkilatçılar tәdbirin Avropa Komissiyasının maliyyә dәstәyi ilә keçirildiyini bәyan ediblәr. Ötәn ilin sentyabrında Romada keçirilәn "Anti TAP" görüşünün dә Aİ tәrәfindәn maliyyәlәşdirildiyi deyilib. Komissiyanın bu layihәlәrlә bağlı real mövqeyi nәdir vә o, Azәrbaycanın Avropanın enerji tәminatçısı kimi rolunu necә qiymәtlәndirir?

 

 

– Daha әvvәl dә qeyd edildiyi kimi, Aİ prioritet layihә kimi Cәnubi Qaz Dәhlizinin hәyata keçirilmәsini dәstәklәyir. Aİ bu dәstәyi yüksәk sәviyyәli dialoq vә iştirakçı dövlәtlәrlә hökumәtlәrarası görüşlәr keçirmәklә vә layihәnin şirkәtlәri ilә sıx әlaqәlәr qurmaqla ifadә edir. Azәrbaycanın gәlәcәkdә Avropanın enerji tәminatçısı kimi rolu yüksәk qiymәtlәndirilir vә enerji tәminatının diversifikasiyası vә tәhlükәsizliyi üçün çox vacibdir. Tәbii olaraq bir sira nәhәng layihәlәr kimi, Cәnib Qaz Dәhlizinin bir hissәsi olan Trans Adriatik boru kәmәri layihәsi də geniş müzakirә olunur. Aİ açıq vә pluralist cәmiyyәtlәr tәşkilatı olaraq fikir azadlıqlarına hörmәtlә yanaşır. Avropa Komissiyasının bu fikirlәrin ifadә olunmasını dәstәklәmәsi bu fikirlәrin tәrәfindә olduğu demәk deyil.

 

– 2015-ci il mayın 5-dә Avropa Parlamentindә bәzi siyasi qruplar Azәrbaycanla bağlı başqa bir tәdbir tәşkil ediblәr. Bu dәfə mövzu ölkәdә yaşayan azlıqların nümayәndәlәri iştirak etmәdәn azlıqlar mәsәlәsinә hәsr olunub. Aİ Xarici Әlaqәlәr Komitәsi Azәrbaycanın regionda multi-etnik, multi-mәdәni, tolerant cәmiyyәt kimi rolu barәdә nә düşünür?

 

– Multi-mәdәni, multi-etnik cәmiyyәtlәrin inkişaf etdirilmәsi bütün ölkәlәrdә sülh, tәhlükәsizlik vә tәrәqqiyә vacib töhfәdir. Fikir vә toplaşma azadlığının tәmin olunması Azәrbaycanın multi-etnik vә multi-mәdәni xüsusiyyәtinin qorunması üçün vacib töhfә ola bilәr.

 

– Azәrbaycanda 12-28 iyun tarixlәrindә keçirilәcәk ilk Avropa Oyunları әrәfәsindә Avropa institutları tәrәfindәn müxtәlif mövzulu tәdbirlәr keçirilib vә bu tәdbirlәr Avropa Oyunlarının әleyhinә yönәlib. Digәr tәrәfdәn, Aİ tәrәfindәn ilk dәfә Azәrbaycanda keçirilәcәk Avropa Oyunları ilә bağlı rәsmi bәyanat yoxdur. Bu mәsәlә ilә bağlı Aİ Xarici Әlaqәlәri Xidmәtinin rәsmi mövqeyi nәdir? Aİ Azәrbaycanı tәk neft vә qaz sahәsindә deyil, hәmçinin insanların,  turistlәrin, idmançıların sülh şәklindә әmәkdaşlıq etmәsinә şәrait yaratmaq sahәsindә dә dәstәklәyirmi?

 

– Avropa Oyunları bu bölgədә keçirilәn ilk tәdbirdir. Yüksәk sәviyyәli bu kimi tәdbirlәrin keçirilmәsi müxtәlif cәmiyyәtlәrdәn olan insanların görüşmәsinә şәrait yaradır. Bu, hәmçinin tәdbiri keçirәn ölkәnin nüfuzunu artırır. Bu nüfuz tәbii olaraq iştirakçı ölkәlәrdә Azәrbaycan vә onun siyasәti ilә bağlı ictimai müzakirәlәri artırır. Bu, pluralist cәmiyyәtin tәbii tәrәfidir.

Mənbə : Lent.az
Şərh yazılmayıb.

Şərh yaz.


MARAQLI
Pulsuz Oyunlar
Azadliq.az - Android

Kitab sifarisi
На сегодняшний день самая высокая неофициальная заработная плата в Азербайджане составляет около 10 тысяч манатов. Ее получают высокопоставленные чиновники медицинской и IT-сфер,» заявил Echo.az председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев. По его словам, самая высокая официальная зарплата составляет 2250 манатов, ее получают депутаты Милли меджлиса Азербайджана. «Самая низкая неофициальная зарплата сегодня равна 150 манатам, а официальная — 116», — отметил он. По его словам, сегодня в Азербайджане 20% граждан имеют «черную» зарплату. При этом 9% получают часть зарплаты на руки, то есть по ведомостям, вторую — в «конвертах». И около 70% получают «белую» заработную плату. Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован на территории Сабаильского района. Согласно информации, в известном клубе Z club на улице Ахмеда Джавада житель Баку Муслюмов Камран Мамед оглу 1994 года рождения был ранен ножом неизвестным. Раненый был доставлен в Городскую клиническую больницу №1. Врачи оценивают его состояние как среднетяжелое. «Однако не стоит забывать о тех, кто задействован в развитии теневой экономики, есть множество незарегистрированных предпринимателей, многие работают на дому или по найму, безусловно, большая их часть нигде не числится. Я считаю, что улучшить ситуацию позволит лишь политическая воля правительства», — сказал он. В настоящее время в Азербайджане идут серьезные социально-экономические и политические процессы. Время от времени также появляется тревожная информация об опасности террора в Азербайджане. В тоже время, вокруг карабахского вопроса протекают сложные процессы. Кроме того, уже 18 дней Армения не возвращает тело нашего шехида, а по делу МНБ продолжается судебный процесс. Бывший заместитель министра национальной безопасности, председатель Партии свободных демократов Сульхаддин Акпер дал свою оценку всех этих вопросов, находящихся на повестке дня страны. Администрация действующего американского лидера Барака Обамы увязывала снятие ограничительных мер против России с полным выполнением минских договоренностей. Вступающий в пятницу на высший государственный пост Трамп в интервью Times и Bild предложил отойти от провозглашенного своим предшественником принципа. В Москве инициативу избранного американского президента восприняли весьма сдержанно. Песков отметил, что антироссийские санкции — это не вопрос российской повестки дня как во внутреннем плане, так и в плане общения с зарубежными партнерами. На вопрос о том, не меняет. Трамп рассказал о своем видении внешней политики В Совете Федерации пояснили: для России отмена санкций не является самоцелью, ради которой надо чем-то жертвовать, тем более в сфере безопасности. Председатель комитета верхней палаты парламента по международным делам Константин Косачев призвал не спешить "придавать словам избранного президента США Дональда Трампа о некоем возможном "размене" ядерного разоружения на отмену санкций статус официального предложения". Сенатор напомнил, что все это было сказано в интервью как размышление, как вариант. По его мнению, Трамп должен внимательно изучить причины, по которым существенное разоружение в этой сфере так и не стало реальностью. "Если отбросить демагогические ("агрессивность и реваншизм России"), то будет очевидным, что одно из главных препятствий — реализация планов глобальной ПРО США, а также последовательные американские попытки обеспечить себе односторонние превосходство по другим направлениям — развитие инфраструктуры НАТО, обычные вооружения, высокоточное оружие, беспилотники, милитаризация космоса", — уверен парламентарий. В Баку доставлен надгробный памятник азербайджанскому «вору в законе» Ровшану Ленкоранскому, убитому в Стамбуле. Как передает памятник был изготовлен в Индии, затем доставлен в Турцию, а оттуда в Азербайджан. Высота памятника составляет 5 метров. Отмечается, что в настоящее время памятник находится в одном из цехов по изготовлению надгробных камней в Бинагадинском районе, где проводятся завершающие работы. Отмечается, что основная часть памятника изготовлена в Индии по заказу брата Ровшана – Намика Джаниева. РИА Новости Положительное сальдо внешнеторгового баланса РФ в ноябре 2016 года выросло на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года и составило 9,137 миллиарда долларов, свидетельствуют материалы Банка России. ФТС сообщила о сокращении профицита торгового баланса России в 2016 году За 11 месяцев 2016 года показатель составил 78,585 миллиарда долларов, снизившись в 1,7 раза со 137,205 миллиарда долларов за аналогичный период предыдущего года. Египет согласился принять специалистов из 22-27 января, планируется урегулировать ситуацию с периодически возникающими претензиями египетской стороны к безопасности мяса птицы из РФ, сообщает Россельхознадзор. Право экспорта мяса и птицы в Египет получили 12 российских компаний Телефонные переговоры между представителями Россельхознадзора и ветеринарной службы Египта состоялись 12 января, на них обсуждались сроки посещения Египта российскими специалистами для ознакомления с методикой работы ветеринарных аналитических лабораторий и согласования методик отбора и анализа проб мяса. "Египетская сторона предварительно согласилась принять российскую делегацию в период с 22 по 27 января 2017 года и в ближайшие дни прислать официальное приглашение. Инициатива Россельхознадзора должна положить конец периодически возникающим претензиям надзорных ведомств Египта к безопасности мяса птицы, экспортируемому из России", — говорится в сообщении. Ранее Минсельхоз РФ сообщал, что Россия заинтересована в увеличении поставок в Египет зерновых и продуктов их переработки, мяса птицы, говядины и растительных масел, а также готова увеличить импорт овощей и фруктов из Египта. По информации издания, один из членов экипажа предложил 22-летней Глисон, находящейся на 18-й неделе беременности, багет с беконом. Девушка съела бутерброд. Это заметил еще один член экипажа, который сообщил об инциденте руководству фирмы. В итоге было назначено служебное расследование и слушания по делу о краже сэндвича. Как оказалось, девушка нарушила внутренний регламент авиакомпании, так как не попросила у коллеги чек, подтверждающий, что бутерброд, которым он ее угостил, был оплачен. Теперь она намерена обжаловать решение руководства. Подростка с диагнозом «бешенство» госпитализировали в отделение реанимации пермской больницы в конце ноября. Мальчик мог заразиться после того, как его поцарапала или укусила домашняя кошка. Напомним, в начале декабря в посёлке Бымок объявили карантин. Вскоре после госпитализации подростка здесь от бешенства умерли три собаки. Карантин продлится два месяца. Искать девушку родители начали 29 декабря. На следующий день тело погибшей было обнаружено, сообщает "Интерфакс". Следователи следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии начали проверку по факту ее гибели. По предварительным выводам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти школьницы стало переохлаждение. Никаких телесных повреждения на теле погибшей нет. Кроме того, Трамп намерен заставить фармацевтические компании вести переговоры непосредственно с Medicare (программа страхования для населения старшего возраста - от 65 лет) и Medicaid (программа помощи лицам, имеющим доход ниже официальной черты бедности), а также снизить цены, поскольку эти компании лишатся привычной для них политической поддержки. Трамп не раскрыл никаких подробностей того, как он выполнит задачу по корректировке программы, поскольку ожидает одобрения мер со стороны кандидата на пост советника по здравоохранению Тома Прайса. Интервью Трампа изданию The Washington Post вышло после того, как конгресс принял первые меры по отказу от закона по реформе здравоохранения, который был ключевым в ходе президентства Барака Обамы. Теперь обе палаты американского парламента будут работать над деталями отмены и реформы закона о доступном медицинском страховании. Тем не менее после почти семи лет обещаний отменить Obamacare республиканцы столкнулись с некоторым трудностями в реализации своих намерений. Некоторые представители парламента даже думают о том, чтобы повременить с отменой программы, до тех пор пока не будет обнародован план по ее замене. "Чтобы увеличить выплаты богатым акционерам, крупные корпорации уклоняются от налогов, сокращают зарплаты работников и закупочные цены... Уклонение корпораций от налогов обходится беднейшим странам как минимум​​ в $100 млрд в год. Этого хватило бы, чтобы дать образование 124 млн детей, которые не ходят сейчас в школу, и вложить в здравоохранение достаточно средств, чтобы предотвратить смерть по крайней мере 6 млн детей каждый год", - сообщила организация. 16:08 (сегодня) 2 70 Найден «черный ящик» разбившегося под Бишкеком грузового самолета Как сообщают СМИ, врачи боролись за жизнь подростка, но не сумели его спасти. Мальчик умер во второй половине декабря. Все материалы сюжета Крушение грузового самолета в Киргизии Поиски второго бортового самописца продолжаются В станицу Павлодольскую в Северной Осетии немецкие поисковики приехали летом 2016 года, чтобы разыскивать своих павших солдат. Ориентировались иностранцы по картам Вермахта, где были отмечены 160 могил немцев. Рядом с одной из них поисковики и обнаружили останки советского капитана – на карте было обозначено и место захоронения красноармейца. Как отмечают историки, это нонсенс – когда противника хоронят вместе с погибшими из своих войск. То, что этот воин – советский, немцы поняли по звезде с фуражки, пуговицам, последнему патрону пистолета и шомполу для чистки оружия. Уже позже поисковики нашли в своих военных архивах донесение немецкого командования о том, что их солдаты с почестями похоронили капитана Красной армии. Один из бортовых самописцов грузового самолета Boeing-747-400, разбившегося в Киргизии, найден на месте происшествия, передает Интерфакс. Авиакатастрофа в Киргизии. Справка «На месте происшествия найден один из самописцев разбившегося самолета. Поиски второго черного ящика продолжаются», - рассказал на пресс-конференции премьер-министра Киргизии Чынгыз Эсенгулов. Ранее стало известно Межгосударственный авиационный комитет намерен сформировать комиссию по расследованию происшествия после того, как получит запрос от властей Киргизии.

Copyright © 2018. AZADLIQ – Xəbər – Azadliq – Xeber – Xeberler · Bütün hüquqları qorunur.
Copyright © 2016. AZADLIQ – Xəbər – Azadliq – Xeber – Xeberler · Bütün hüquqları qorunur.
- Sitemap - azadliq musavat manat son xeberler Son Xeberler - Son Xəbərlər xeberler xəbərlər azadliq qezeti azadliq qəzeti oyunlar oyun oyna oyunlar ən son xəbər, son xeberler, son xeber, xeber, azerbaycan xeberleri,azadliq qazeti info website