Azadliq.az


Azərbaycan Xəbərləri


Azadliq » Xeberler» Xeber

Nitsşeden Merkele: “Yaxşı avropalı” nece olmalıdır?

20/07/2015

00:40

00:33 xeber – Adolf Hitlerin nümunə götürdüyü XIX əsr filosofu Fridrix Nitsşenin Yunanıstan üçün böyük əhəmiyyət daşıyan referendum ərəfəsində “ortaya çıxması”, yəqin ki, gözlənilməz idi. Ancaq bəli, Nitsşe maliyyə yardımını qəbul etməsi üçün Yunanıstana son dəfə müraciət edən Almaniya Kansleri Angela Merkelin sözlərində gizli idi: “Yaxşı avropalı nə bahasına olursa-olsun uzlaşma yolu axtaran yox, Avropa İttifaqının yazılı qanunlarına hörmət göstərən və bu yolla avrozonanın stabilliyinin saxlanılmasına köməklik göstərəndir.”

Bu sözlərdən bir neçə gün sonra Nitsşenin təsiri yenidən, “New York Times” qəzetinin icmalçısı Pol Kruqmanın yazısında özünü göstərdi. Belə ki, Kruqman referendum nəticələrinin maliyyə yardımına “yox” deyildiyini göstərdikdən sonra yunanları əmin etmək üçün yazırdı ki, avrozonadan çıxmağı seçsələr də, bu onların “pis avropalı” olduqları mənasına gəlməyəcək.

Ola bilsin ki, Merkel və Kruqman, eləcə də, 2012-ci ildə Avropa İttifaqında büdcə razılaşması üçün gedən danışıqlar təxirə salındıqdan sonra Merkeli “yaxşı avropalı” olmamaqda ittiham edən Britaniya Baş Naziri Devid Kemeron da Nitsşedən sitat gətirdiklərini bilmirdilər. Bəlkə də, Fransanın xaricdə beynəlxalq qurumlarda maraqları ilə ölkə daxilində millətçilik arasında effektiv şəkildə balans yaratmaq istəyən Fransua Olandın “yaxşı avropalı” olub-olmadığını müzakirə edənlər də bu qədər çox işlətdikləri terminin hardan gəldiyini bilmirlər. Bütün bu insanlar onları belə bir birləşmə ilə təmin etdiyinə görə Nitsşeyə təşəkkür edə bilərlər.


“Pis avropalı” adlandırılan Almaniya Kansleri Angela Merkel

Nitsşenin yaratdığı “yaxşı avropalı” anlayışının mənşəyi hələ alman milləti və mədəniyyətinin başlanğıcına – XIX əsrə gedib çıxır. Sonradan Adolf Hitlerlə əlaqələndirilməsinə baxmayaraq, Almaniyanın xaricə dönük olmasını təbliğ edən ilk insanlardan biri olan Nitsşe Avropanın ənənələrindən ən yaxşılarını cəlb etmişdir. Ölkəsini ələ almaqla hədələyən millətçiliyin ilkin formasını görən Nitsşe təşvişə düşdüyünə görə, almanların mərkəzçilik ideyasına qarşı yaxşı avropalı ideyasını irəli sürdü: Nitsşe üçün yaxşı avropalı demək siyasi cəhətdən məsuliyyətli və Avropanı dünyada öz layiqli yerini tutmağa yönəldən kosmopolit ziyalı olmaq demək idi.

Bugün isə bu anlayışın, sözsüz ki, geniş və şərhə açıq olan, lakin xüsusi bir fəlsəfi düşüncəyə əsaslanan ilkin mənası təhrif edilib və ümumiyyətlə itib. Bu yaxşı avropalı ideyası o qədər qarışdırılıb ki, həm sərt qənaət tədbirlərini dəstəkləyənlər, həm də bu tədbirləri qınayanlar tərəfindən istifadə olunur. Nitsşenin dürüst Avropa vətəndaşı ilə bağlı ilkin düşüncəsinin necə unudulması qismən Almaniyanın XX əsr boyu inkişaf etməkdə olan imperiyadan diktatorluğa, daha sonra da demokratik bir super gücə çevrilməsini əks etdirir, bu anlayışa sahiblik uğrunda gedən rəqabət Avropanın XXI əsr taleyinin necə olacağı ilə bağlı bir-birindən fərqli fikirləri göstərir.

Tarixçilər çox vaxt qeyd edirlər ki, Almaniya “gecikmiş” bir ölkə olub, uzunsürən və iki rəqib alman mədəniyyətini yetişdirən XIX əsrdən sonra Prussiyanın 1871-ci ildə Fransa üzərində qələbə qazanmasının ardından yaranıb. Bu mədəniyyətlərdən birincisi Göte və Şiller kimi dahi klassik şairlərin əsərlərində öz əksini tapan kosmopolit, humanist ənənəni əhatə etmiş, Napoleonun işğalı ilə canlanan ikincisi isə köklərini qan və torpaq, millətçilik ideyalarından götürmüşdü.


Prussiya Krallığının ərazisi

XX əsrdə sonradan baş verən hadisələr çox vaxt əvvəlki hadisələri xatırlamağımıza mane olur. Ancaq həmin vaxt mədəni cəhətdən parlaq olan Almaniya XIX əsr boyu 10 minə yaxın amerikalını bu yeni ölkədə təhsil almağa təşviq edəcək qədər öndə idi.

Nitsşe öz adına ikinci Almaniyaya və onun millətçilik ideyasına ehtiyatlı yanaşırdı. Millətçiliyi “əsrin xəstəliyi” adlandıran Nitsşe bu xəstəliyin əsas əlaməti olaraq gördüyü meşşanlığın müalicəsi kimi yaxşı avropalı ideyasını irəli sürdü.

Nitsşe ümumavropa vətəndaşı ideyasını təbliğ etmək üçün olduqca uyğun idi. Hərtərəfli intellekt sahibi olan Nitsşe düşünürdü ki, Almaniya mədəniyyətini məhvə aparan amillərdən biri həddən artıq ixtisaslaşmadır. Əvvəlcə “Schulpforta” Gimnaziyası, sonra isə Bonn Universitetində təhsil alan gənc tələbə tarix boyu Bibliyada yazılanların şərhinə əsaslanan filologiya fənninə estetika, musiqi və mədəni sahələri gətirərək keçilən fənlərin sərhədlərini aşdı. Nitsşenin hamıya məlum olan zəkası ona 24 yaşında Basel Universitetində müəllimlik adı qazandırdı.


Məşhur XIX əsr filosofu Fridrix Nitsşe

Nitsşe elə vaxtından əvvəl sanki ümumavropa vətəndaşı idi. Baseldə işə başlayacağına görə Almaniya vətəndaşlığından çıxan və İsveçrə vətəndaşlığı üçün də şərtləri heç vaxt yerinə yetirməyən Nitsşe 1880-ci illəri kiçik bir çanta və az bir əşya ilə Alp dağları və Fransa, Almaniya və İtaliyanın müxtəlif şəhərləri arasında səyahət edərək keçirdi. Nitsşenin 1896-cı ildə çıxmış və geniş ilham mənbələri olan “Xeyir və Şərin O Tayında” (ing. “Beyond Good and Evil” ) və “İnsanca, Çox İnsanca” (ing. “Human, All Too Human” ) adlı kitabları onun kosmopolit varlığın nəticəsinə bağlı idi. Qarşılıqsız bir sevgi, millətçi bəstəkar Rixard Vaqnerlə arasının pozulması və müasir alman mədəniyyətinin yönəldiyi istiqamətlə bağlı ümidlərinin boşa çıxması – bütün bunların hamısı yeni dəyərlərin yaradılmasını dəstəkləməsinin nəticəsi idi.

Filosof hər iki əsərində millətçiliyi, militarizmi və antisemitizmi pisləyir və bu qüvvələrə qarşı yaxşı avropalı ideyasını təbliğ edir. Əlbəttə, biz də zəif olduğumuz anları unuda bilərik, Nitsşenin də “Xeyir və Şərin O Tayında” adlı kitabında etiraf etdiyi kimi: “Biz ‘yaxşı avropalılar’ da vətənpərvərlik hissinin bizi ələ keçirməsinə, köhnə sevgi və dar düşüncələrə qayıtmağa imkan verdiyimiz vaxtlar olur.”

Bütün Avropanı gəzib-dolaşan Nitsşeyə sonradan nasistlər “heç kimi olmayan intellektual”, müharibədən sonrakı dövrdə isə diplomatlar “vətənsiz insan” adı verdilər. O, çox güman ki, hər iki xarakteristikanı qəbul edər və ingilis, fransız və almanların şovinizmini tənqid etməyə davam edərdi. Nitsşenin etdiyi səyahətlər onda digər mədəniyyətlərə qarşı o qədər hörmət hissi aşılamışdı ki, “dilimizi öyrənən xaricilərə kömək etməyimizi və azad düşüncəli insanların bütün yaxşı şeyləri əldə etmələrini təmin etmək üçün daha yaxşı yazan və düşünənlərin” əsl sənətkar olduğunu, sənətkarların Vaqner kimiləri yox, Göte kimiləri nümunə götürmələri lazım olduğunu düşünürdü.

Nitsşe kitablarını nəşr etdirdikdən üç il sonra zehni yorğunluğa məğlub oldu, səbəb isə ya davamlı xəstəlik, ya müharibədən qalma yara, ya da ürək ağrısı idi. Anasının ölümündən sonra o və mirası fürsətçi bacısı ilə onun yəhudilərə düşmən olan ərinin himayəsi altında qaldı.

Nitsşenin bioqrafiyasını yazan və filosofu nasizm pəncəsindən qurtarmaq üçün səy göstərən Uolter Kaufman Nitsşenin ilkin yaxşı avropalı anlayışında təcəssüm olunan kosmopolit alman ənənəsindən yararlanmadığına görə XIX əsr fəlsəfəsini yox, 1920-ci illərin Almaniyasını qınayır. Almaniyanın 1919-1933-cü illər arasında uğursuz demokratiya təcrübəsi olan Veymar Respublikasında da, heç şübhəsiz, “digər Almaniyanı” təbliğ edən və hətta Nitsşenin yaratdığı birləşmədən istifadə edənlər var idi. Tarixçi Ebi Varburq (Aby Warburg ) fənlərarası və milli sərhədləri keçməkdə Nitsşeni izlədi. O və Vyanadakı həmkarı Ziqmund Freyd intellektual layihələrini siyasiləşdirməyə çalışmırdılar. Ancaq başqaları onlar üçün bunu edir və getdikcə onlara Almaniyanı “kosmopolit”, “xarici” və ya “yəhudi” kimi Avropanın intellektual ənənəsinə salmağa çalışdıqları ilə bağlı şər də atırdılar. Digər tərəfdən, 1930-1940-cı illərin sağçı millətçiləri daha əvvəlki alman humanistlərinin intellektual irslərini yenidən kəşf etməyə başladılar. Kosmopolit utopiya xəyalı quran Fixte Almaniyanın indiki dövrdə hakim rolunu yaradan mərhum millətçinin kölgəsində qaldı; azadlığı dəstəkləyən Hegel “dövləti” təbliğ edən versiya ilə əhatələndi və hətta ilk Millətlər Liqasından xəbər verən Kant sadəcə yüksək təbəqələrə tabeliyi dəstəkləyən bir filosof kimi göstərildi. “Digər” alman ənənəsi 1933-1945-ci illəri əhatə edən qaranlıq dövrdə qayıtdı.

Bu, Avropa, xüsusilə də, Almaniya tərəfdən 1945-ci ildən sonra Almaniyanın kosmopolit intellektual ənənəsinin, bununla da yaxşı avropalı ideyasının canlandırılmasına istək və həvəs olduğunu göstərir. Ümumavropa abu-havasının yarandığı yeni şəraitdə Almaniyaya yol göstərən insan ləyaqəti və əbədi sülh ideyalarının müəllifi Kantın fikirləri qayıtdı. Bethovenin doqquzuncu simfoniyasının Şillerin “Şadlığa Mədhiyyə” əsəri ilə birlikdə yeni Avropanın musiqili himni olması təklif edildi. 1949-cu ildə isə Götenin 200-cü il dönümü münasibətilə bütün Avropada mühazirələr və tədbirlər keçirildi. Kosmopolit Almaniya geri qayıtdı.


AFR-in birinci federal kansleri Konrad Adenauer (1949—1963).

Buna baxmayaraq, bu yeni dövrdə yaxşı avropalı anlayışı özünü tam doğrultmadı. 1950-ci illərdə ümumavropa hərbi müdafiə qüvvəsi yaradacaq Avropa Müdafiə Birliyi üçün gedən danışıqlar uğursuz oldu. “Time” jurnalında çıxan nekroloqda “yaxşı avropalı” adlandırılan Almaniya Kansleri Konrad Adenauer ümidlərini Avropanın siyasi və hərbi inteqrasiyasına bağlamışdı və nəticə onu məyus etdi. Ancaq Almaniyanın Adenauerdən sonra kansler vəzifəsinə gələcək iqtisadiyyat naziri Lüdviq Erhard Almaniya hökuməti tərəfindən nəşr edilən bülletendə bu sualı qoydu: “Yaxşı avropalı kimdir?” O deyirdi ki, bir qitənin vətəndaşları ümumi razılıq əldə edərək çoxtərəfli ticarəti asanlaşdıran və firavanlığa aparan yanaşmalar və daha mülayim yolla bu statusu əldə edə bilərlər.

Ancaq 1951-ci ildə əsası qoyulan və Avropa İttifaqının sələfi olan Avropa Kömür və Polad Birliyi Erhardın nəzərdə tutduğu “yumşaq” avropalılıq deyildi. Ancaq bunun ardından çox keçmədən 1959-cu ildə İnsan Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsi təsis edildi. Bu qurumun ilk lideri belçikalı Pol-Henri Spaak da müasirləri tərəfindən “yaxşı avropalı” adlandırıldı.

Nitsşe və onun gətirdiyi anlayışın dərk edilməsi heç də bugün avrozonanı narahat edən məsələləri həll etmir. Yaxşı avropalı olmaq nə deməkdir?: bir xalq üçün nə qədər problem yaradır yaratsın, fövqəlmilli bir təşkilatın şərtlərinə tabe olmaq, yoxsa təşkilat üçün necə problem olur-olsun həmin insanlara qarşı mərhəmətli olmaq? Bu sualların cavabı isə Nitsşedə deyil.

1896-cı ildə “Avropanın demokratikləşdirilməsi eyni zamanda tiranların yetişdirilməsi üçün qeyri-ixtiyari olaraq şərait yaradır” deyə yazan filosof demokratiya tərəfdarı deyildi. Bəlkə də, bugün Avropa İttifaqının düşdüyü çətin vəziyyəti görsəydi, haqlı olduğunu düşünərdi.

mənbə :
anspress
Şərh yazılmayıb.

Şərh yaz.Azadliq.az - Android

Kitab sifarisi
Pulsuz Oyunlar
MARAQLI
Maraqlı
VAZ'ın haberine göre Oyuncu'ın ünü dünyaya yayıldı. Fırat'ın sevimli usüluyle uzun yazma yeteneğine hayran olan birçok Reklam şirketinin kendisine metin yazarı olarak çalışması için iş teklifinde bulunduğu haberde yer aldı. Çok sayıda televizyon ve gazetenin Fırat Demirhan'la röportaj için Hagen'e gittiği öğrenilirken, Japonya'dan da televizyon kanallarının görüşme isteğinde bulundukları haberlerde yer aldı. Bazı üyelerin faiz artırımından önce çekirdek enflasyon rakamlarında artış görmek istedikleri ifade edilen tutanaklarda, ücret artışının bu noktada önemli rol oynayacağı görüşüne yer verildi. Birkaç üyenin düşen enerji fiyatlarının uzun vadeli enflasyon beklentilerini de aşağı çekebileceği görüşünde olduğu görülen tutanaklarda, güçlenen doların ABD'nin ihracatını sınırlarken, enflasyonu daha da düşürebileceği uyarısı da yer aldı. Buna karşın, Komitenin enflasyonun düşen enerji fiyatlarının geçici etkisinin azalmasıyla kademeli olarak yüzde 2 hedefine yaklaşmasını beklediği belirtilirken, fiyat istikrarına yönelik gelişmelerin yakından izleneceği bildirildi. FOMC üyeleri geçen Ocak ayı toplantısında faiz artırımında "sabırlı" olmaya yönelik kararı oy birliğiyle almıştı. Komitenin bir sonraki toplantısı 17-18 Mart'ta gerçekleştirilecek. Bu arada, bugün açıklanan verilerin beklentileri karşılamaması nedeniyle satış ağırlıklı seyreden New York Borsası, FOMC toplantı tutanaklarının ardından kayıplarını artırdı. Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığının istihdam verilerine göre, devlet, kamu hizmetlerinin kalitesini artırmak ve çeşitli hizmet alanlarında oluşan personel açığını gidermek için personel takviyesine gitti. Kamunun istihdam ettiği kişi sayısı, emeklilik ve istifalara karşın çeşitli istihdam türlerinde 120 bin 455 arttı. Böylece 2013 sonunda 3 milyon 319 bin 584 olan kamunun personel sayısı, geçen yılın sonunda 3 milyon 440 bin 39'a yükseldi. Kamudaki yıllık istihdam artışı yüzde 3,6 olarak gerçekleşti. İstihdam sayısında en fazla artış kadrolu personelde oldu. Kamuda kadrolu olarak çalışanların sayısı geçen yıl 106 bin 146 arttı. Böylece kadrolu personel sayısı 2 milyon 826 bin 113'e ulaştı. The posters, displayed at at least one coffee shop in Los Angeles, angered Armenian Americans because of sensitivities around the deaths of more than a million Armenians at the hands of Turkish Ottoman forces in the early 20th century. Türk genci, çok sevdiği arabası için verdiği 'Kız arkadaşımın isteği üzerine aracımı satmak zorundayım' başlıklı ilan büyük ilgi çekti. Demirhan, sayfalarca kız arkadaşının hamile kalması nedeniyle ve aracın bebek geldiğinde kendilerine küçük geleceğini detaylı ve oldukça samimi bir dille anlatması üzerine, ilan 150 bin kişi tarafından okununca internet fenomeni haline geldi. Bu nedenle yabancı yatırımcılar bizim için çok önemli. Birçok firma Türkiye’de yatırımı düşünüyor. Ancak yaşanan dalgalanmalardan dolayı Türkiye’ye yatırımlarını erteleyen firmalar oldu. Türkiye’de büyüme motorlarının başında inşaat sektörü geliyor. Açıklanan birçok projenin hayata geçmeye başladığını görüyoruz. Bu vizyon çerçevesinde projeler 2023’e kadar tamamlanacak bu kapsamda iş ve inşaat makinaları sektörünün hedefini yakalayacağını düşünüyoruz. Türkiye’de döviz piyasasında günlük ortalama 24 milyar dolarlık işlem dönüyor. Dolarda toplam işlem hacminin yüzde 64’ünü ise yurtdışı bankalar ve merkezler başta olmak üzere yabancılar gerçekleştiriyor.Dolar/TL’nin baş döndürücü yükselişi fiyatları 2.64’lü seviyelerin üzerine taşıdı. Merkez Bankası artan dolara karşı ilk önlemini almasına rağmen ABD’de tarım dışı istihdamın şubatta 295 bin artış göstermesi kurun yeniden yukarı yönlü hareket etmesine ve tüm zamanların en yükseğine çıkmasına neden oldu.Yunanistan hükümeti ve kreditörleri arasındaki müzakerelere ilişkin belirsizliğin, mevduat sahiplerini olumsuz etkilediği ifade edilen açıklamada, geçen yıl Aralık ayından bu yana gerçekleşen mevduat çıkışının 25 milyar avroya ulaştığı kaydedildi. Banks arasındaki Türk Lirası karşılığı döviz işlem hacmine baktığımızda döviz piyasasında günlük ortalama 24 milyar dolarlık işlem dönüyor. Bu işlemin yüzde 43’ü yani 10 milyar dolar spot piyasada gerçekleşirken yüzde 51’i swap, yüzde 6’sı ise vadeli piyasada gerçekleşiyor. Verilere baktığımızda yerli yatırımcıların spot piyasada al - sat yaptığını ancak yabancının swap ile para kazandıklarını görüyoruz. Bunu çok trading amacıyla değil de bizim bankaların TL veya döviz likidite ihtiyacına göre yapsalar da kur yukarı giderken daha düşük kurdan bağlanan swap pozisyonları bizim bankalara zarar ve karşı tarafa kâr yazıyor.Ticari ve bireysel gayrimenkul yatırımının çok yüksek gelir sağladığı İstanbul'da bazı ilçeler altın değerinde. İşte ilçe ilçe satılık ofis ve dükkan fiyatları...Dolarda gerçekleşen toplam işlem hacmi kimler tarafından gerçekleştiriliyor diye baktığımızda bunun yüzde 52’sinin yurtdışı bankalar, yüzde 12’sinin ise yurtdışı merkez ve şubeler tarafından gerçekleştirildiğini görüyoruz. Yani yüzde 64’ü yabancılar tarafından gerçekleştiriliyor. Yüzde 24’ü ise yurtiçi müşteriler ve yüzde 12’si de yurtiçi İnterbank’ta gerçekleşiyor.Şu günlerde kurun artmasının bir diğer nedeni de şirketlerden gelen döviz talebi. Şirketlerin ileri tarihli döviz borcu ödemeleri için döviz talebi yaratması yükselişe ivme kazandırıyor. Olası kur artışlarına karşı risk almak istemeyen kurumlar döviz pozisyonlarını kapatmaya çalışıyor. Gelişmelere bakılırsa dolar/TL’de ilk direnç 2.64’te. Bu seviyenin üzerinde 2.75-2.80 seviyelerine doğru çıkış sürebilir. Elbette dalgalanmalar yaşanacak. Ancak bunun daha çok yurtdışı kaynaklı olduğu, yurtiçi gelişmelerin de ivme kazandırdığı unutulmamalı. Öte yandan Türkiye’nin risk primi 215 ile tırmanışını sürüdürüyor,SWAP NEDİR?Swap kelime anlamı ile takas etmek, değiştirmek anlamına geliyor. Swap basit olarak borçlanılan para birimi için ödenen faizle, borç verilen para biriminden alınan faiz geliri arasındaki net fark. Yabancılar yurtdışında faiz oranları sıfıra yakın olduğu, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde faiz oranları yüksek olduğu için parayı buraya getiriyor. Belli bir süre için TL faizini alıyor. Yurtiçi yerleşikler daha önce TL değer kaybederken (yurtdışından döviz talebi olurken) dövizlerini satıp TL’deki değer kaybını sınırlı tutarlardı. Tarihte birkaç kez yurtiçi yerleşikler TL’nin değer kaybettiği yerde döviz satmak yerine alıcı oldu ve doğal dengeleyici rollerini üstlenmeyerek TL’deki değer kaybını artırdılar. Kasımdan bu yana TL’deki değer kaybına ilk tepkileri yine döviz ve altın satışı şeklinde oldu.Kasım sonundan bu yana doların yükseldiği ilk iki ayda yurtiçi yerleşikler 12.5 milyar dolar kadar ABD doları ve altın sattı. Ancak şubatta döviz aldıklarını gördük. Ocak sonundan 20 Şubat haftasına kadar hem bireyseller hem de yurtiçi tüzel kişiler dolar mevduatlarını 5 milyar kadar artırdı. 27 Şubat haftasında dolar kuru 2.50 TL’ye giderken ise yurtiçi yerleşiklerin döviz pozisyonlarını artırmadığını gördük. Martta ne tepki verdiklerini henüz göremiyoruz. Bu davranış değişikliği de TL’deki değer kaybı üzerindeki etkenlerden biri. Eylül ayında dış ticaret açığı yüzde 46,6 azalarak 7 milyar 13 milyon dolardan 3 milyar 742 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise 2014 Eylül ayında %66 iken, 2015 Eylül ayında %75,7’ye yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre ihracat 2015 yılı Eylül ayında, 2014 yılının aynı ayına göre %14,2 azalarak 11 milyar 659 milyon dolar, ithalat %25,2 azalarak 15 milyar 401 milyon dolar olarak gerçekleşti. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat %5,1 arttı Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre 2015 Eylül ayında bir önceki aya göre ihracat %5,1, ithalat %2,7 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise 2015 yılı Eylül ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat %2,9, ithalat %14,8 azaldı. Avrupa Birliği’ne ihracat %7,7 azaldı Avrupa Birliği’nin (AB-28) ihracattaki payı 2014 Eylül ayında %43,9 iken, 2015 Eylül ayında %47,2 oldu. AB’ye yapılan ihracat, 2014 yılının aynı ayına göre %7,7 azalarak 5 milyar 508 milyon dolar olarak gerçekleşti. En fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu Almanya’ya yapılan ihracat 2015 yılı Eylül ayında 1 milyar 138 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla İngiltere (959 milyon dolar), Irak (607 milyon dolar) ve İtalya (583 milyon dolar) takip etti. İthalatta ilk sırayı Çin aldı Çin’den yapılan ithalat, 2015 yılı Eylül ayında 1 milyar 968 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla Almanya (1 milyar 607 milyon dolar), Rusya (1 milyar 423 milyon dolar) ve ABD (1 milyar 25 milyon dolar) izledi. Türkiye piyasalarının Cumhuriyet Bayramı nedeniyle resmi tatilde olduğu dönemde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri sabit tutmasına karşın ilk artışın 15-16 Aralık'ta yapacağı toplantıda yapılabileceğinin sinyalini vermesiyle kur sert yükseldi. Bankacılar bugünkü işlemlerin ardından piyasadaki ana belirleyicinin ise hafta sonu gerçekleşecek genel seçim sonuçları olacağını belirttiler. Fed öncesi yarın gün işlem gerçekleşen 28 Ekim'de saat 14:30 civarında 2.90'ın hemen altında işlem gören dolar/TL, bu sabah güne 2.9341/2.9391 seviyesinden başladı. Öte yandan 28 Ekim'de saat 14:30'da 3.20 civarında işlem gören sepet bazında TL bu sabah 3.0784/3.0833, euro/TL ise 3.2213/3.2240 seviyesinde güne başladı. Faizlerde değişiklik olması yatırımcıları şaşırtmadı, ancak Fed'in son aylarda küresel piyasalarda görülen çalkantıyı dikkate almayarak aralık ayını işaret eden açıklamaları piyasaları şaşırttı. Fed'in Çarşamba akşamı yaptığı açıklamada, "Kurul bir sonraki toplantıda faiz aralığı hedefini belirlerken, azami istihdam ve yüzde 2 enflasyon hedefine ne kadar yaklaşıldığını ve ilerlendiğini değerlendirecek" denildi. Yatırımcıların ilk faiz artırım tarihine yönelik beklentileri de hızla değişti. Vadeli işlem kontratlarına göre Aralık ayında faiz artırma ihtimali toplantı öncesindeki yüzde 34 düzeyinden yüzde 43'e yükselirken, ilk faiz artırım tarihini daha önce Mart olarak öngören yatırımcılar bunu Ocak sonuna çekti. Bir diğer taraftan ise bazı yatırımcıların para politikasında ek gevşeme beklentilerine rağmen Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) politikada değişikliğe gitmemesi de piyasalara destek vermedi. Bir bankanın döviz masası müdürü, "Dolar/TL'de görülen hareket aslında Fed'in faiz artışının beklediğimizden de yakın olduğu izlenimiyle başladı. Fed toplantısı öncesi aralıkta bir faiz ihtimali düşük görülürken artık yüzde 50'ye yakın bir ihtimalden bahsediyoruz" dedi ve ekledi: "Bugünden sonra ise piyasa açısından en önemli gelişme seçim olacak. Öncelikle seçimin güvenli bir şekilde atlatılması, ardından sonuçlar izlenecek." Piyasalarda ağırlıklı olarak yurtdışına paralel bir seyir görülse de siyasi gelişmeler de yakından izleniyor. 1 Kasım seçimleri yaklaşırken, yapılan anketler AKP'nin tek başına iktidarı sağlayamayacağına işaret ederken, seçimlerin ardından siyasi belirsizliğin azalacak olması ve olası bir AKP-CHP koalisyonunun TL'ye olumlu yansıyacağı belirtiliyor. Bugün iç piyasada açıklanacak üçüncü çeyrek turizm gelirleri, Eylül ayına ilişkin dış ticaret dengesi ve Hazine'nin önümüzdeki üç aya ilişkin iç borçlanma stratejisi takip edilecek. ABD'nin en büyük bankalarından Goldman Sachs, dolar ve euro paritesinin Aralık ayı gibi eşitlenmesini beklediklerini ifade etti. Bloomberg'in haberine göre, bankanın uzun zamandır öngördüğü euro/dolar parite eşitlenmesinin Aralık ayı gibi gerçekleşeceğine işaret edildi. Neden olarak ise ABD ve Avrupa merkez bankalarının para politikalarında farklılık göstermesi gösterildi. ABD merkez bankası Fed, son Toplantısında Aralık Ayında faiz arttırma ihtimaline işaret etti. Avrupa Merkez Bankası ise Aralık ayında parasal genişlemede yeni adımlar atılabileceği mesajı vermişti. Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) ekim ayı toplantısında faizleri değiştirmemesine karşın aralık ayında faizleri artırabileceği beklentilerinin artması ile karışık bir seyir izliyor. Fed'in çarşamba günü faizleri değiştirmemesine rağmen karar metnindeki ifadelerden aralık ayında faiz artırımının yapılabileceği beklentilerinin arttığı görülüyor. Fed kararı ile önceki gün hızlı yükselen New York borsaları, dün açıklanan ABD 3. çeyrek Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verisinin beklentilerin altında, yüzde 1,5 artmasının ardından günü düşüşle tamamladı. Dolar endeksi de önceki günkü kazançlarının önemli bir kısmını geri verdi. ABD 10 yıl vadeli tahvil faizleri Fed kararının ardından ikinci işlem gününde de yükselişini devam ettirerek yüzde 2,08'den yüzde 2,18'e çıktı. Dow Jones endeksi yüzde 0,13, S&P 500 endeksi yüzde 0,04 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,42 değer kaybetti. Analistler, Fed'in aralık ayındaki ilk toplantısına kadar açıklanacak makroekonomik verilerin faiz artırım sürecine ilişkin beklentiler ve piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını dile getiriyor. Avrupa tarafında, avro/dolar paritesi, önceki gün Fed kararının ardından 1,0897 ile yaklaşık 3 ayın en düşük seviyesine kadar geriledikten sonra dün kayıplarının bir kısmını telafi ederek 1,10 sınırına kadar çıktı. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,29, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,65 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,10 azaldı. Analistler, bugün açıklanacak enflasyon verisinin izleneceğini belirterek, pay piyasalarının hafta başından bu yana dar bant içinde hareket ettiğini, bu bandın kırılması durumunda kırılma yönüne doğru hareketin ivme kazanabileceğini vurguluyor. Asya tarafında bugün açıklanan Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faizler ve para politikasında değişiklik yapmaması ve kişisel harcamalar verisinin beklentilerin oldukça altında kalmasına karşın Nikkei 225 endeksi kapanışa yakın yüzde 0,94 yükseldi. Şu dakikalarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,35 ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,29 değer kazandı. Yurt içinde, 1,5 günlük Cumhuriyet Bayramı tatilinde ara verilen piyasalarda bugün, uluslararası piyasalarda 2,88'lerden 2,94'e kadar yükselen dolar/TL'nin negatif etkisinin görülebileceği belirtiliyor. Çarşamba günü Fed'in faizleri değiştirmemesine rağmen karar metninin aralık ayında faiz artırımı olabileceği beklentilerini artırması ile TL, diğer gelişen ülke para birimlerine paralel dolar karşısında değer kaybetti. Analistler, bankalararası piyasada güne 2,94'ün hemen altında başlayan dolar/TL'nin 2,90 - 2,95 bandı içinde hareket edebileceğini, hafta sonu gerçekleştirilecek genel seçim sonuçlarının bekleneceğini öngörüyor. BIST 100 endeksinin de 77.500 seviyesinin destek, 80.500 seviyesinin direnç konumuna geldiğini kaydeden analistler, bugün yurt içinde dış ticaret verileri, yurt dışında ise Avro Bölgesi TÜFE ve ABD tüketici güven endeksi başta olmak üzere yoğun veri akışının izleneceğini dile getiriyor. Tüketici Sorunları Derneği (TÜSODER) Genel Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Günümüzde tüketiciler sanal bir refah yaşıyor. Bunun temel nedeni, tasarruf bilincinden uzaklaşma ve plastik parayı (kredi kartı) kullanmanın cazibesine kapılmalarıdır" dedi. Ağaoğlu, "31 Ekim Dünya Tasarruf Günü" dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, tasarruflu ve tutumlu olmanın önemine değindi. Ülkenin zenginleşmesi ile gelir seviyesinin yükselmesinin, daha çok istihdam, üretim ve ihracatla mümkün olduğuna işaret eden Ağaoğlu, Dünya Tasarruf Günü'nün de bu konuda farkındalık yaratılması amacıyla gerçekleştirildiğini söyledi. Kredi kartı kullananlara uyarılarda bulunan Ağaoğlu, şunları kaydetti: Günümüzde tüketiciler sanal bir refah yaşıyor. Bunun temel nedeni, tasarruf bilincinden uzaklaşma ve plastik parayı kullanmanın cazibesine kapılmalarıdır. Ülkemizde yaklaşık 55 milyon bireysel kredi kartı kullanımda olup 2 milyon kişi kart borçlarını ödeyemediklerinden yasal takibe düşmüştür. Bu noktada, yıllar önce unuttuğumuz, 'Cimri olma, tutumlu ol' felsefesine milletçe sarılmalı, ihtiyacımızdan ve ödeme imkanımızdan fazlasını harcamaktan uzak durmalıyız. Bugün tüketicilerin büyük bölümü borcu borçla ödemekte ve mevcut hayat standardını, temin ettiği tüketici kredisiyle sağlayabilmektedir" Aydın Ağaoğlu, günümüzde bir çok kişinin borçlu olduğuna işaret ederek, "Alışkanlıklarımızdan vazgeçmeli veya en aza indirmeliyiz. Yılda 3 gömlek alan kişi 1'e düşürsün, yırtılırsa yamasın giysin. Ayakkabısı delindiyse gidip pençe yaptırsın. Yenisi 100 liraysa tamiri 20 lira. Gösterişten uzak dursun. Yüksek teknoloji aletleri, akıllı cep telefonları, tabletler, bilgisayarlar, bunları almak için borçlanmaya değer mi?" değerlendirmesinde bulundu. Bilinçli Tüketiciler Platformu Sözcüsü Mehmet İmrek de tüketicilerin tasarrufa yönelmesini gerektiğini söyledi. Vatandaşlardan ihtiyacı olduğu malı almadan önce, araştırma yapmasını isteyen İmrek, ekonomik duruma göre en uygun şekilde ihtiyaçların giderilmesini tavsiye etti. Tüketicilerin aşırı ve uzun vadeli borçlanmadan kaçınmaları gerektiğini vurgulayan İmrek, "Çünkü ekonomik alım gücü gün geçtikçe pahalılaşıyor. Tüketicilerin alım gücü düştükçe, uzun vadeli borçlanmalarda borcunu ödeyemez hale geliyor. Bunun için mümkün mertebe ihtiyacından fazlasını tüketmemelerini öneriyoruz" dedi.
Müəllif hüquqları qorunur. Məlumatdan istifadə etdikdə istinad mütləqdir. Məlumat internet səhifələrində istifadə edildikdə müvafiq keçidin qoyulması mütləqdir.
- Sitemap - azadliq musavat manat son xeberler Son Xeberler - Son Xəbərlər xeberler xəbərlər azadliq qezeti azadliq qazeti profiles yellow profiles name meaning name meaning