Azadliq.az


Azərbaycan Xəbərləri


Azadliq » Xeberler» Xeber

“Hemin abideleri maşınlara yığıb harasa apardılar” – ƏYALƏTDƏ KİM VAR, KİM YOX

11/08/2015

11:42


11.08.2015 / 11:36 xeber –

Tovuz dağətəyi rayon sayılsa da, arada keçən sərt istilər bizdən də yan ötməmişdi. Hərdən Gədəbəydə yaşayan dostlarla zəngləşir, istidən şikayətlənirdim. Onlar da hər dəfə sərin meşəlikdə dincəldiklərini deyir, məni dağlara dəvət edirdilər.
Nəhayət, bir gün Gədəbəyə getməyi qərarlaşdırdım. Düşündüm ki, babalarımız demiş, həm ziyarət, həm də ticarət. Ticarətim bu ki, oradakı qədim abidələrə baş çəkib yazı yazmalı, maraqlı insanlarla tanış olmalı idim. Dostum Şəmsinin maşınında səhər tezdən Gədəbəyə yola düşdük.

Bizi qarşılayan Nizami müəllim dedi ki, əvvəlcə yaxınlıqdakı meşənin talasındakı abidəni ziyarət eləyək. Biz yolların imkan verdiyi qədər maşınla meşəliyin içinə getdik.  Sonra maşından düşüb məbədə tərəf xeyli piyada gedəsi olduq.
Nizami müəllim təklif elədi ki, məbədi ziyarət etdikdən sonra qayıdıb bu abidənin tarixi haqda Gədəbəydə yaşlı sakinlərdən sayılan tarixçi İkram müəllimlə söhbətləşərik.

Nəhayət, əcdadlarımızın yerli dağ daşları ilə tikib ucaltdığı abidənin yanına çatdıq. Biz, meşənin bir küncünə sıxaraq tarixin lazımsız bir tikili kimi xaraba qoyduğu bu qədim məbədin içərisinə daxil olduq.
Məbədin içində başımı qaldırıb qübbəsinə boylandım. Hündürlüyü ən azı 6 metr olardı. Qübbənin çox hissəsi uçulub töküldüyünə görə tikili üstü açıq kimi görünürdü. Məbəd dörd tağdan ibarət, dairəvi formada inşa olunub. Bu da sanki ruhani usta və şagirdlərin ocaq başına yığışmaları kimi, dairəvi oturub təlim keçmələri üçün nəzərdə tutulmuşdu. Abidənin təxminən ortalarında tağların yuxarıya doğru sıxılma yeri kimi ornament kəməri vardı.

Yerdən təxminən üç metr hündürlüyündə yerləşən arxa pəncərə qalalarda olduğu kimi çöldən dar, içəridən isə enlənən bucaq altında qurulmuşdu. Məbədin əsas girişi, iri heyvanların içəriyə daxil olmasının qarşısını almaq üçün, sonralar daş qalaqları ilə sementsiz hörülmüşdü.

Abidə çöl tərəfdən dairəvi görünsə də, dörd küncündə dördbucaqlı dayaqları var. Dayaqların ikisi qismən uçularaq dağıdılıb. Məbədin simmetrik quruluşu imkan verir ki, onun salamat qalmış yerləri ilə uçuq yerlərini səsləşdirib yenidən bərpa edəsən.

Biz bu sirli abidəni kədər içində tərk elədik. Bütün pisliklərə rəğmən yaşıllıqlar əhatəsində əzəmətlə dözüb dayanan bu tarixi abidədən uzaqlaşdıqca tez-tez arxaya boylanıb baxışımla onu təzədən oxşayırdım. O isə sanki mənə: “Get, narahat olma, tarix həmişə amansız olub!” deyirdi.

Nizami müəllimlə vədələşdiyinə görə 93 yaşlı İkram müəllim bizi yaxın dostu Katibli Ələkbərlə mərkəzi parkın çay süfrəsində gözləyirdi. (Şəxsi kitabxanasındakı kitabların sayı 2700-ü haqlamış Katibli Ələkbərlə söhbəti sonrakı yazıya saxlayırıq.)

Əzəmətli və duru səsini özündə saxlayan bu uzunömürlü qoca hərəkətlərindən və davranışından heç də 93 yaşlıya bənzəmirdi.

Söhbətə başlayırıq.

–         İkram müəllim, sözü gedən bu abidə neçənci əsrlərə aiddir, sizcə?

–         Taladakı bu kilsənin tarixi təxminən VIII-IX əsrlərə gedib çıxır. Oxşar abidələri tarixi kitablarda alban adlı millətin abidəsi kimi xarakterizə edirlər, ancaq qətiyyən belə deyil! “Dədə Qorqud” kitabında “alban evlər” sözü dəfələrlə keçir. Bilirsinizmi, biz türklər maldarlıq həyat tərzinə uyğun olaraq arandan yaylağa, yaylaqdan da arana köç eləmişik. Köç etdiyimiz yerlərdə yurd salmaq üçün yun keçə icad eləmişik. Həmin keçələri təbii otlarla müxtəlif rənglərə boyamışıq. Alban – qırmızı rəng atılmış yurtlara deyilirdi. Qədim türklər əlamətdar günləri, qalib orduları qırmızı ilə bəzəməyi sevib. Yəni “alban” sözünün indiki alban xalqı ilə heç bir əlaqəsi yoxdu. Al-qırmızı, Ban-uca deməkdi. Söhbət qırmızı və uca yurtdan gedir. Alban sözü buradan qidalanaraq türkün bir qoluna deyilmişdi. İslama qədərki dövrlərdə həmin alban tayfaları xristianlığı qəbul etmiş, oturaq həyata keçərək özlərinə məbədlər inşa etmişlər. Baxın, “Əsli və Kərəm” dastanındakı ibrət dərsinə. İndiki aşıqlar söyləyir ki, guya Əsli erməni qızı olub. Tamamilə yanlışdı! Tarix boyu erməni öz qızını türkə verməkdən ötrü sino gedib, xeyir ola, bu dastanda erməni türkə qız vermir? Məsələ başqa cürdü. Dastandakı qız, Əsli xristian türkü idi. Dastanın da mənası budu ki, ay türk, sən eyni millətsən, qəbul elədiyin dinə görə sevənləri biri-birindən ayırma! Ayırsan qəbirlərinin üstündə qaratikan kolu bitəcək!
Yəni, bu abidə öz babalarımızın tikib ucaltdığı məbədgahdı. O vaxtkı türklər xristianların kitabını qəbul eləyib onlarla ticarət əlaqələri qururdular. Xristianlar öz dinlərini yaymaq üçün türk dünyasına emissarlar göndərir, onların təklif elədiyi ilahi qüvvənin daha humanist olduğunu çatdırmağa çalışırdılar. Sonralar ərəblərin güclənməsi və üstümüzə qılıncla gəlməsi böyük bir əlaqəni və yenicə dirçəlmək istəyən türk mədəniyyətini darmadağın etdi. Ərəblər bütün məbədləri, ocaqları  kafər yuvası elan edərək qarşılarına çıxanı dağıtdılar. Həmin məbədlərdə ibadət edənləri edam etdilər. Ərəbin bu barbarlığından sonralar istifadə edən ermənilər həmin abidələri rahatca öz adlarına çıxmağa başladılar. Yeri gəlmişkən, bu taladakı məbədin girəcəyində, üstündə böyük alban xaçı olan sal daşı da sovet dövründə ermənilər bir vasitə ilə oğurlayıb aparmışdılar.
 

–         Tamamilə doğrudu! Nəhayət ki, bu alban kilsəsi məsələsinə bir aydınlıq gətirən adama rast gəldim. Oxşar kilsələr ölkəmizin hər yerində var. Di gəl ki, ərəbin keçmiş xofu ilə hələ də öz tariximizə yaxın düşə bilmirik.
 

–         Bəli! Bizim tərəflərdə olan abidələri öz tarixinə çevirmək üçün ermənilər çox iş gördülər. Məsələn, bax elə indi ziyarət elədiyiniz abidənin üstünə iskənə ilə erməni xaçı çəkən bir gədəbəyli ermənini yaxalamışdıq. Həmin erməniyə ağıldan az adam kimi baxır, adına Qidili deyirdik. Bir də xəbər yayıldı ki, Qidili kilsənin daşlarına erməni xaçı çəkirmiş. Bizimkilər isə əlinə lom alıb məbədin ora-burasını qazıb uçururdular ki, görüm qızıl varmı. El içində dəfələrlə  demişəm, ay camaat, o abidələrdə qızıl yoxdu, onlar insanların ruhi rahatlığını təmin eləmək üçün tikilib. Həmin abidələr əksinə, həmişə qızıldan, var-dövlətdən qaçmağı təlqin ediblər. Oralarda qızıl nə gəzir?
 

–         İkram müəllim, bəs ermənilər niyə yenidən xaç həkk edirlər, o kilsələrdəki xaçlarla erməni xaçının fərqi varmı, yəni?

–         Əlbəttə var! Həmin kilsələrin öz xaçları çox yerdə yanıüstə, qılınc kimi həkk olunub. Xətlərin kəsişmə yerləri bir növ qılınc dəstəyinə bənzəyir, ucluğu isə uzun olur. Erməni xaçı isə, əksinə, yuxarısı uzun, aşağısı gödək olur. Ona görə ermənilər həmin kilsələri özününküləşdirmək üçün xəlvətcə öz xaçlarını döyməli olurlar.
 

–         Çox acınacaqlı haldı ki, görün doğma tariximizə nə qədər laqeydik ki, balaca bir qonşu millət gəlib bizim abidəmizə sahib çıxmaq istəyir.
 

–         Mən 1988-ci ildən başlayaraq Gədəbəydə tarix diyarşünaslıq muzeyinin əsasını qoydum. Bu da haradan başladı? O vaxtlar rayonun müxtəlif yerlərində tikinti işləri aparıldıqca qazıntı işləri də olurdu. Qazılan yerlərin hamısında tarixi əşyalar tapılırdı. Mən əvvəlcə qədimi küpləri toplamağa başladım.
 

–         O küplər tarixdə hansı məqsədlə istifadə olunurmuş?
 

–         Qazıntıdan tapılan küplərin hamısında müxtəlif qida qalıqları və insan cəsədləri vardı. Bir zamanlar əcdadlarımız ölənlərini iri küplərdə dəfn edər, öz inanclarına görə isə yanına qida və müxtəlif bəzək əşyaları qoyarmışlar.

–         Belə qəbiristanlıqlar əsasən hansı bölgələrdə tapılırdı?
 

–         İlk qazıntı Arısuyu bölgəsində olmuşdu. Belə götürəndə, qədim əşyalar çox yerdən tapılıb. Cəfərlidən, Qızıl Torpaqdan, Nağılardan, Daryurddan, Şınıxdan. Qızıl Torpaqda üstündə Tundra meşələrinə aid olan sayqak (maral növü) şəkilləri həkk olunmuş metallar tapmışdıq. Topladığımız eksponatlar çoxaldıqdan sonra Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə rayonumuzda tarix muzeyi yaratdıq.
 

–         Bəs bu bölgədə daş bitiklərə rast gəlinirmi?

–         Tarix deyir ki, islam yayılarkən qədim türk əlifbasında yazılan bütün daş bitiklər məhv edilib. Mənim yadımdadı, İkinci Dünya müharibəsi bitdikdən xeyli sonra Gəncədən milis forması geyinmiş adamlar gəlmişdi. Bizdə Kiçik Qaramuradla Çaldaş deyilən ərazinin arasında Çoban qəbiristanlığı adlandırdığımız bir yer var. Orada çoxlu sayda qoç şəkilli qəbirüstü abidələr vardı. Gələnlər həmin abidələri maşınlara yığıb harasa apardılar. Düşünürəm ki, burda da erməni əli vardı. Çünki, ermənilər bizim qoçşəkilli qədim daş abidələrimizi mənimsəyərək öz tarixlərinə yamamağı sevirlər.

–         Sizcə, niyə bizim millət öz tarixinə bu qədər laqeyddi?
 

–         Çünki insanların başı var-dövlət toplamağa, yağlı yeməyə qarışıb. Ümid edirəm ki, bir gün üzlərini mənəviyyata da döndərəcəklər.

 

mənbə :
lent.az
Şərh yazılmayıb.

Şərh yaz.Azadliq.az - Android

Kitab sifarisi
Pulsuz Oyunlar
MARAQLI
Maraqlı
VAZ'ın haberine göre Oyuncu'ın ünü dünyaya yayıldı. Fırat'ın sevimli usüluyle uzun yazma yeteneğine hayran olan birçok Reklam şirketinin kendisine metin yazarı olarak çalışması için iş teklifinde bulunduğu haberde yer aldı. Çok sayıda televizyon ve gazetenin Fırat Demirhan'la röportaj için Hagen'e gittiği öğrenilirken, Japonya'dan da televizyon kanallarının görüşme isteğinde bulundukları haberlerde yer aldı. Bazı üyelerin faiz artırımından önce çekirdek enflasyon rakamlarında artış görmek istedikleri ifade edilen tutanaklarda, ücret artışının bu noktada önemli rol oynayacağı görüşüne yer verildi. Birkaç üyenin düşen enerji fiyatlarının uzun vadeli enflasyon beklentilerini de aşağı çekebileceği görüşünde olduğu görülen tutanaklarda, güçlenen doların ABD'nin ihracatını sınırlarken, enflasyonu daha da düşürebileceği uyarısı da yer aldı. Buna karşın, Komitenin enflasyonun düşen enerji fiyatlarının geçici etkisinin azalmasıyla kademeli olarak yüzde 2 hedefine yaklaşmasını beklediği belirtilirken, fiyat istikrarına yönelik gelişmelerin yakından izleneceği bildirildi. FOMC üyeleri geçen Ocak ayı toplantısında faiz artırımında "sabırlı" olmaya yönelik kararı oy birliğiyle almıştı. Komitenin bir sonraki toplantısı 17-18 Mart'ta gerçekleştirilecek. Bu arada, bugün açıklanan verilerin beklentileri karşılamaması nedeniyle satış ağırlıklı seyreden New York Borsası, FOMC toplantı tutanaklarının ardından kayıplarını artırdı. Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığının istihdam verilerine göre, devlet, kamu hizmetlerinin kalitesini artırmak ve çeşitli hizmet alanlarında oluşan personel açığını gidermek için personel takviyesine gitti. Kamunun istihdam ettiği kişi sayısı, emeklilik ve istifalara karşın çeşitli istihdam türlerinde 120 bin 455 arttı. Böylece 2013 sonunda 3 milyon 319 bin 584 olan kamunun personel sayısı, geçen yılın sonunda 3 milyon 440 bin 39'a yükseldi. Kamudaki yıllık istihdam artışı yüzde 3,6 olarak gerçekleşti. İstihdam sayısında en fazla artış kadrolu personelde oldu. Kamuda kadrolu olarak çalışanların sayısı geçen yıl 106 bin 146 arttı. Böylece kadrolu personel sayısı 2 milyon 826 bin 113'e ulaştı. The posters, displayed at at least one coffee shop in Los Angeles, angered Armenian Americans because of sensitivities around the deaths of more than a million Armenians at the hands of Turkish Ottoman forces in the early 20th century. Türk genci, çok sevdiği arabası için verdiği 'Kız arkadaşımın isteği üzerine aracımı satmak zorundayım' başlıklı ilan büyük ilgi çekti. Demirhan, sayfalarca kız arkadaşının hamile kalması nedeniyle ve aracın bebek geldiğinde kendilerine küçük geleceğini detaylı ve oldukça samimi bir dille anlatması üzerine, ilan 150 bin kişi tarafından okununca internet fenomeni haline geldi. Bu nedenle yabancı yatırımcılar bizim için çok önemli. Birçok firma Türkiye’de yatırımı düşünüyor. Ancak yaşanan dalgalanmalardan dolayı Türkiye’ye yatırımlarını erteleyen firmalar oldu. Türkiye’de büyüme motorlarının başında inşaat sektörü geliyor. Açıklanan birçok projenin hayata geçmeye başladığını görüyoruz. Bu vizyon çerçevesinde projeler 2023’e kadar tamamlanacak bu kapsamda iş ve inşaat makinaları sektörünün hedefini yakalayacağını düşünüyoruz. Türkiye’de döviz piyasasında günlük ortalama 24 milyar dolarlık işlem dönüyor. Dolarda toplam işlem hacminin yüzde 64’ünü ise yurtdışı bankalar ve merkezler başta olmak üzere yabancılar gerçekleştiriyor.Dolar/TL’nin baş döndürücü yükselişi fiyatları 2.64’lü seviyelerin üzerine taşıdı. Merkez Bankası artan dolara karşı ilk önlemini almasına rağmen ABD’de tarım dışı istihdamın şubatta 295 bin artış göstermesi kurun yeniden yukarı yönlü hareket etmesine ve tüm zamanların en yükseğine çıkmasına neden oldu.Yunanistan hükümeti ve kreditörleri arasındaki müzakerelere ilişkin belirsizliğin, mevduat sahiplerini olumsuz etkilediği ifade edilen açıklamada, geçen yıl Aralık ayından bu yana gerçekleşen mevduat çıkışının 25 milyar avroya ulaştığı kaydedildi. Banks arasındaki Türk Lirası karşılığı döviz işlem hacmine baktığımızda döviz piyasasında günlük ortalama 24 milyar dolarlık işlem dönüyor. Bu işlemin yüzde 43’ü yani 10 milyar dolar spot piyasada gerçekleşirken yüzde 51’i swap, yüzde 6’sı ise vadeli piyasada gerçekleşiyor. Verilere baktığımızda yerli yatırımcıların spot piyasada al - sat yaptığını ancak yabancının swap ile para kazandıklarını görüyoruz. Bunu çok trading amacıyla değil de bizim bankaların TL veya döviz likidite ihtiyacına göre yapsalar da kur yukarı giderken daha düşük kurdan bağlanan swap pozisyonları bizim bankalara zarar ve karşı tarafa kâr yazıyor.Ticari ve bireysel gayrimenkul yatırımının çok yüksek gelir sağladığı İstanbul'da bazı ilçeler altın değerinde. İşte ilçe ilçe satılık ofis ve dükkan fiyatları...Dolarda gerçekleşen toplam işlem hacmi kimler tarafından gerçekleştiriliyor diye baktığımızda bunun yüzde 52’sinin yurtdışı bankalar, yüzde 12’sinin ise yurtdışı merkez ve şubeler tarafından gerçekleştirildiğini görüyoruz. Yani yüzde 64’ü yabancılar tarafından gerçekleştiriliyor. Yüzde 24’ü ise yurtiçi müşteriler ve yüzde 12’si de yurtiçi İnterbank’ta gerçekleşiyor.Şu günlerde kurun artmasının bir diğer nedeni de şirketlerden gelen döviz talebi. Şirketlerin ileri tarihli döviz borcu ödemeleri için döviz talebi yaratması yükselişe ivme kazandırıyor. Olası kur artışlarına karşı risk almak istemeyen kurumlar döviz pozisyonlarını kapatmaya çalışıyor. Gelişmelere bakılırsa dolar/TL’de ilk direnç 2.64’te. Bu seviyenin üzerinde 2.75-2.80 seviyelerine doğru çıkış sürebilir. Elbette dalgalanmalar yaşanacak. Ancak bunun daha çok yurtdışı kaynaklı olduğu, yurtiçi gelişmelerin de ivme kazandırdığı unutulmamalı. Öte yandan Türkiye’nin risk primi 215 ile tırmanışını sürüdürüyor,SWAP NEDİR?Swap kelime anlamı ile takas etmek, değiştirmek anlamına geliyor. Swap basit olarak borçlanılan para birimi için ödenen faizle, borç verilen para biriminden alınan faiz geliri arasındaki net fark. Yabancılar yurtdışında faiz oranları sıfıra yakın olduğu, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde faiz oranları yüksek olduğu için parayı buraya getiriyor. Belli bir süre için TL faizini alıyor. Yurtiçi yerleşikler daha önce TL değer kaybederken (yurtdışından döviz talebi olurken) dövizlerini satıp TL’deki değer kaybını sınırlı tutarlardı. Tarihte birkaç kez yurtiçi yerleşikler TL’nin değer kaybettiği yerde döviz satmak yerine alıcı oldu ve doğal dengeleyici rollerini üstlenmeyerek TL’deki değer kaybını artırdılar. Kasımdan bu yana TL’deki değer kaybına ilk tepkileri yine döviz ve altın satışı şeklinde oldu.Kasım sonundan bu yana doların yükseldiği ilk iki ayda yurtiçi yerleşikler 12.5 milyar dolar kadar ABD doları ve altın sattı. Ancak şubatta döviz aldıklarını gördük. Ocak sonundan 20 Şubat haftasına kadar hem bireyseller hem de yurtiçi tüzel kişiler dolar mevduatlarını 5 milyar kadar artırdı. 27 Şubat haftasında dolar kuru 2.50 TL’ye giderken ise yurtiçi yerleşiklerin döviz pozisyonlarını artırmadığını gördük. Martta ne tepki verdiklerini henüz göremiyoruz. Bu davranış değişikliği de TL’deki değer kaybı üzerindeki etkenlerden biri. Eylül ayında dış ticaret açığı yüzde 46,6 azalarak 7 milyar 13 milyon dolardan 3 milyar 742 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise 2014 Eylül ayında %66 iken, 2015 Eylül ayında %75,7’ye yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre ihracat 2015 yılı Eylül ayında, 2014 yılının aynı ayına göre %14,2 azalarak 11 milyar 659 milyon dolar, ithalat %25,2 azalarak 15 milyar 401 milyon dolar olarak gerçekleşti. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat %5,1 arttı Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre 2015 Eylül ayında bir önceki aya göre ihracat %5,1, ithalat %2,7 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise 2015 yılı Eylül ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat %2,9, ithalat %14,8 azaldı. Avrupa Birliği’ne ihracat %7,7 azaldı Avrupa Birliği’nin (AB-28) ihracattaki payı 2014 Eylül ayında %43,9 iken, 2015 Eylül ayında %47,2 oldu. AB’ye yapılan ihracat, 2014 yılının aynı ayına göre %7,7 azalarak 5 milyar 508 milyon dolar olarak gerçekleşti. En fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu Almanya’ya yapılan ihracat 2015 yılı Eylül ayında 1 milyar 138 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla İngiltere (959 milyon dolar), Irak (607 milyon dolar) ve İtalya (583 milyon dolar) takip etti. İthalatta ilk sırayı Çin aldı Çin’den yapılan ithalat, 2015 yılı Eylül ayında 1 milyar 968 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla Almanya (1 milyar 607 milyon dolar), Rusya (1 milyar 423 milyon dolar) ve ABD (1 milyar 25 milyon dolar) izledi. Türkiye piyasalarının Cumhuriyet Bayramı nedeniyle resmi tatilde olduğu dönemde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri sabit tutmasına karşın ilk artışın 15-16 Aralık'ta yapacağı toplantıda yapılabileceğinin sinyalini vermesiyle kur sert yükseldi. Bankacılar bugünkü işlemlerin ardından piyasadaki ana belirleyicinin ise hafta sonu gerçekleşecek genel seçim sonuçları olacağını belirttiler. Fed öncesi yarın gün işlem gerçekleşen 28 Ekim'de saat 14:30 civarında 2.90'ın hemen altında işlem gören dolar/TL, bu sabah güne 2.9341/2.9391 seviyesinden başladı. Öte yandan 28 Ekim'de saat 14:30'da 3.20 civarında işlem gören sepet bazında TL bu sabah 3.0784/3.0833, euro/TL ise 3.2213/3.2240 seviyesinde güne başladı. Faizlerde değişiklik olması yatırımcıları şaşırtmadı, ancak Fed'in son aylarda küresel piyasalarda görülen çalkantıyı dikkate almayarak aralık ayını işaret eden açıklamaları piyasaları şaşırttı. Fed'in Çarşamba akşamı yaptığı açıklamada, "Kurul bir sonraki toplantıda faiz aralığı hedefini belirlerken, azami istihdam ve yüzde 2 enflasyon hedefine ne kadar yaklaşıldığını ve ilerlendiğini değerlendirecek" denildi. Yatırımcıların ilk faiz artırım tarihine yönelik beklentileri de hızla değişti. Vadeli işlem kontratlarına göre Aralık ayında faiz artırma ihtimali toplantı öncesindeki yüzde 34 düzeyinden yüzde 43'e yükselirken, ilk faiz artırım tarihini daha önce Mart olarak öngören yatırımcılar bunu Ocak sonuna çekti. Bir diğer taraftan ise bazı yatırımcıların para politikasında ek gevşeme beklentilerine rağmen Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) politikada değişikliğe gitmemesi de piyasalara destek vermedi. Bir bankanın döviz masası müdürü, "Dolar/TL'de görülen hareket aslında Fed'in faiz artışının beklediğimizden de yakın olduğu izlenimiyle başladı. Fed toplantısı öncesi aralıkta bir faiz ihtimali düşük görülürken artık yüzde 50'ye yakın bir ihtimalden bahsediyoruz" dedi ve ekledi: "Bugünden sonra ise piyasa açısından en önemli gelişme seçim olacak. Öncelikle seçimin güvenli bir şekilde atlatılması, ardından sonuçlar izlenecek." Piyasalarda ağırlıklı olarak yurtdışına paralel bir seyir görülse de siyasi gelişmeler de yakından izleniyor. 1 Kasım seçimleri yaklaşırken, yapılan anketler AKP'nin tek başına iktidarı sağlayamayacağına işaret ederken, seçimlerin ardından siyasi belirsizliğin azalacak olması ve olası bir AKP-CHP koalisyonunun TL'ye olumlu yansıyacağı belirtiliyor. Bugün iç piyasada açıklanacak üçüncü çeyrek turizm gelirleri, Eylül ayına ilişkin dış ticaret dengesi ve Hazine'nin önümüzdeki üç aya ilişkin iç borçlanma stratejisi takip edilecek. ABD'nin en büyük bankalarından Goldman Sachs, dolar ve euro paritesinin Aralık ayı gibi eşitlenmesini beklediklerini ifade etti. Bloomberg'in haberine göre, bankanın uzun zamandır öngördüğü euro/dolar parite eşitlenmesinin Aralık ayı gibi gerçekleşeceğine işaret edildi. Neden olarak ise ABD ve Avrupa merkez bankalarının para politikalarında farklılık göstermesi gösterildi. ABD merkez bankası Fed, son Toplantısında Aralık Ayında faiz arttırma ihtimaline işaret etti. Avrupa Merkez Bankası ise Aralık ayında parasal genişlemede yeni adımlar atılabileceği mesajı vermişti. Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) ekim ayı toplantısında faizleri değiştirmemesine karşın aralık ayında faizleri artırabileceği beklentilerinin artması ile karışık bir seyir izliyor. Fed'in çarşamba günü faizleri değiştirmemesine rağmen karar metnindeki ifadelerden aralık ayında faiz artırımının yapılabileceği beklentilerinin arttığı görülüyor. Fed kararı ile önceki gün hızlı yükselen New York borsaları, dün açıklanan ABD 3. çeyrek Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verisinin beklentilerin altında, yüzde 1,5 artmasının ardından günü düşüşle tamamladı. Dolar endeksi de önceki günkü kazançlarının önemli bir kısmını geri verdi. ABD 10 yıl vadeli tahvil faizleri Fed kararının ardından ikinci işlem gününde de yükselişini devam ettirerek yüzde 2,08'den yüzde 2,18'e çıktı. Dow Jones endeksi yüzde 0,13, S&P 500 endeksi yüzde 0,04 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,42 değer kaybetti. Analistler, Fed'in aralık ayındaki ilk toplantısına kadar açıklanacak makroekonomik verilerin faiz artırım sürecine ilişkin beklentiler ve piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını dile getiriyor. Avrupa tarafında, avro/dolar paritesi, önceki gün Fed kararının ardından 1,0897 ile yaklaşık 3 ayın en düşük seviyesine kadar geriledikten sonra dün kayıplarının bir kısmını telafi ederek 1,10 sınırına kadar çıktı. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,29, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,65 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,10 azaldı. Analistler, bugün açıklanacak enflasyon verisinin izleneceğini belirterek, pay piyasalarının hafta başından bu yana dar bant içinde hareket ettiğini, bu bandın kırılması durumunda kırılma yönüne doğru hareketin ivme kazanabileceğini vurguluyor. Asya tarafında bugün açıklanan Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faizler ve para politikasında değişiklik yapmaması ve kişisel harcamalar verisinin beklentilerin oldukça altında kalmasına karşın Nikkei 225 endeksi kapanışa yakın yüzde 0,94 yükseldi. Şu dakikalarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,35 ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,29 değer kazandı. Yurt içinde, 1,5 günlük Cumhuriyet Bayramı tatilinde ara verilen piyasalarda bugün, uluslararası piyasalarda 2,88'lerden 2,94'e kadar yükselen dolar/TL'nin negatif etkisinin görülebileceği belirtiliyor. Çarşamba günü Fed'in faizleri değiştirmemesine rağmen karar metninin aralık ayında faiz artırımı olabileceği beklentilerini artırması ile TL, diğer gelişen ülke para birimlerine paralel dolar karşısında değer kaybetti. Analistler, bankalararası piyasada güne 2,94'ün hemen altında başlayan dolar/TL'nin 2,90 - 2,95 bandı içinde hareket edebileceğini, hafta sonu gerçekleştirilecek genel seçim sonuçlarının bekleneceğini öngörüyor. BIST 100 endeksinin de 77.500 seviyesinin destek, 80.500 seviyesinin direnç konumuna geldiğini kaydeden analistler, bugün yurt içinde dış ticaret verileri, yurt dışında ise Avro Bölgesi TÜFE ve ABD tüketici güven endeksi başta olmak üzere yoğun veri akışının izleneceğini dile getiriyor. Tüketici Sorunları Derneği (TÜSODER) Genel Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Günümüzde tüketiciler sanal bir refah yaşıyor. Bunun temel nedeni, tasarruf bilincinden uzaklaşma ve plastik parayı (kredi kartı) kullanmanın cazibesine kapılmalarıdır" dedi. Ağaoğlu, "31 Ekim Dünya Tasarruf Günü" dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, tasarruflu ve tutumlu olmanın önemine değindi. Ülkenin zenginleşmesi ile gelir seviyesinin yükselmesinin, daha çok istihdam, üretim ve ihracatla mümkün olduğuna işaret eden Ağaoğlu, Dünya Tasarruf Günü'nün de bu konuda farkındalık yaratılması amacıyla gerçekleştirildiğini söyledi. Kredi kartı kullananlara uyarılarda bulunan Ağaoğlu, şunları kaydetti: Günümüzde tüketiciler sanal bir refah yaşıyor. Bunun temel nedeni, tasarruf bilincinden uzaklaşma ve plastik parayı kullanmanın cazibesine kapılmalarıdır. Ülkemizde yaklaşık 55 milyon bireysel kredi kartı kullanımda olup 2 milyon kişi kart borçlarını ödeyemediklerinden yasal takibe düşmüştür. Bu noktada, yıllar önce unuttuğumuz, 'Cimri olma, tutumlu ol' felsefesine milletçe sarılmalı, ihtiyacımızdan ve ödeme imkanımızdan fazlasını harcamaktan uzak durmalıyız. Bugün tüketicilerin büyük bölümü borcu borçla ödemekte ve mevcut hayat standardını, temin ettiği tüketici kredisiyle sağlayabilmektedir" Aydın Ağaoğlu, günümüzde bir çok kişinin borçlu olduğuna işaret ederek, "Alışkanlıklarımızdan vazgeçmeli veya en aza indirmeliyiz. Yılda 3 gömlek alan kişi 1'e düşürsün, yırtılırsa yamasın giysin. Ayakkabısı delindiyse gidip pençe yaptırsın. Yenisi 100 liraysa tamiri 20 lira. Gösterişten uzak dursun. Yüksek teknoloji aletleri, akıllı cep telefonları, tabletler, bilgisayarlar, bunları almak için borçlanmaya değer mi?" değerlendirmesinde bulundu. Bilinçli Tüketiciler Platformu Sözcüsü Mehmet İmrek de tüketicilerin tasarrufa yönelmesini gerektiğini söyledi. Vatandaşlardan ihtiyacı olduğu malı almadan önce, araştırma yapmasını isteyen İmrek, ekonomik duruma göre en uygun şekilde ihtiyaçların giderilmesini tavsiye etti. Tüketicilerin aşırı ve uzun vadeli borçlanmadan kaçınmaları gerektiğini vurgulayan İmrek, "Çünkü ekonomik alım gücü gün geçtikçe pahalılaşıyor. Tüketicilerin alım gücü düştükçe, uzun vadeli borçlanmalarda borcunu ödeyemez hale geliyor. Bunun için mümkün mertebe ihtiyacından fazlasını tüketmemelerini öneriyoruz" dedi.
Müəllif hüquqları qorunur. Məlumatdan istifadə etdikdə istinad mütləqdir. Məlumat internet səhifələrində istifadə edildikdə müvafiq keçidin qoyulması mütləqdir.
- Sitemap - azadliq musavat manat son xeberler Son Xeberler - Son Xəbərlər xeberler xəbərlər azadliq qezeti azadliq qazeti profiles yellow profiles name meaning name meaning