Azerbaycanın xalq artistleri arasında YUMRUQ DAVASI