Azadliq.az


Azərbaycan Xəbərləri


Azadliq » Xeberler» Xeber

Çingiz xanın nesli, Şemkirdeki tatarlar, sirli dağdağan ağacı – ƏYALƏTDƏ KİM, VAR KİM YOX

24/09/2015

14:04


24.09.2015 / 14:02 xeber –

 

Tatar kəndi. Bu kənd bizim qonşu kənd sayılır. Amma ərazicə Şəmkirə aiddir. Bizim kəndlə müqayisədə daha çox dağətəyi sayılır. Tatar Sınaqlı dağının ətəklərinə səpələnib. Aramızda böyük Zəyəm çayı yatağı var.

Dağdağan Ocağı da Tatar kəndinin bizim tərəfdən başlayan ayaq hissəsindədi.

Elə uşaqlıqdan da yadımdadı ki, Dağdağan ocağı bizim kənd sakinlərinin inanc yeridi. Bölgəmizin inanclı insanları  arzu və istəklərini həmişə bu ocaqdan diləyiblər. Ocaq iki qocaman dağdağan ağacını əhatələmiş qədim, çox primitiv tikilidən ibarətdi.

Ağacdan dilək diləməyin qaydası isə  belədi: Ocağın içərisinə sağ tərəfdən girib ağacların başına üç dəfə dolandıqdan sonra sol tərəfdən arxa-arxaya çıxırsan. İçəridə olan müddətdə ürəyində dilək tutur, əvəzində isə ağaclara nəsə vəd edirsən.

Adətən, niyyət edən adamlar, bir qayda olaraq, arzusu yerinə yetən zaman kasıblara əl tutmaq, imkansıza paltar hədiyyə eləmək, ocaq başında acları doydurmaq kimi vədlər edirlər. Niyyət edən adam içəridə ağaclarla tək qalmalıdı, fikrini gizli saxlamalıdı.

Həmişə Dağdağan ağaclarının budaqlarını müxtəlif bağlarla dolu görmüşəm. İndi də belə idi, budaqlarda müxtəlif parçalardan niyyət düyünləri vardı.

Dağdağan ocağının tarixini dəqiqliyi ilə bilən yoxdu. Bu ağacları dağların ətəyinə kim əkib, görəsən?  Bəlkə elə təbiətin işidi, ağacların özü burada baş qaldırıb? Bəs, görəsən, ağacların əhatəsindəki hörgünü kim tikib?

Bu sualları uşaq olanda ilk dəfə nənəmə vermişdim. Yadımdadı, bizi ocağa bu ağacların möcüzəsinə inanan nənəm aparardı. Nənəm həyata keçirtmək istədiyi arzusunu həmişə ocaqdan diləyərdi. Bizimlə kəndin ən kasıb uşaqlarını yığıb ocağa gətirər, başındakı şalının bir ucunu kürəyinə ataraq üfürə-üfürə ocaq qalayar, gətirdiyi yeməkləri qızdırıb bizi çəmənliyə sərdiyi süfrəyə dəvət eləyərdi. Biz də dümsükləşə-dümsükləşə dairəvi salınmış süfrə ətrafında oturar, açıq dağ havasında iştahla yeməyə girişərdik.

Sonralar anladım ki, deməli, nənəmin hansısa arzusunun həyata keçməyində biz həmişə iştirak eləmişik.

Ocağın tarixindən, ağacların kim tərəfindən əkilməsindən nənəm heç nə bilmirdi. Nənəm deyirdi, mən gözümü açandan ocağı beləcə görmüşəm. Məndən böyüklər də buraya dilək diləməyə gələrdilər.

Nənəm təbiətən heyvanlara və ağaclara rəhimli bir insan idi. Ac it-pişikləri doyurar, mal-qaranı əzizləyər, puçurlamış, çiçək açmış ağac budağını kəsməyə qoymazdı.    

Sonralar orta məktəbin yuxarı siniflərində oxuyarkən Dağdağan ocağı haqda tarix müəllimimizdən soruşmuşdum. Teymur müəllimin dediyinə görə, dağdağan ocağının sirri “Tatar kəndi” toponimindədi. Ocağın tarixi ilə maraqlandığıma görə, bir dəfə mərhum müəllimimiz məni təkliyə çəkib söhbətə başladı:

– Oğlum, görürəm, səni bölgənin tarixi maraqlandırır. Dağdağan ocağının tarixindən danışmaq üçün gərək çox uzaqdan başlayım.

 Çingiz xan haqda tarixi mübahisələr var, görəsən o, monqol olub, ya tatar?

Başçıları Ta-Ta, yaxud Tatan adlanan türklər 5-ci əsrlərdə Mancuriyada, Şimali-Şərqi Monqolustanda, eləcə də Şimali Çində yaşayıb hökmranlıq edirdilər. Müxtəlif tayfaları birləşdirdiyinə görə, sonralar həmin tayfaları başçı Tatanın adı ilə “tatar” adlandırdılar. Çingiz xanın ordusunun təxminən 90 faizi tatar adlanan türklərdən ibarət idi. Odur ki, ordunun əsas dili də türk dili idi. Türk dilindəki hərbi əmrlər çox qısa və çevikdi.
İndi gələk Çingiz xanın millətinə. Çingiz xan monqol Esuqey Bahadırın oğlu idi. Həyat yoldaşı Oelun Əkə Çingiz xana hamilə olarkən 1152-ci ildə Esuqey Bahadır tatarların başçısı Temuçin Eqe ilə döyüş aparır və Temuçini məğlub edir. Bu qələbəsini öz həyatında əbədiləşdirmək üçün həmin ildə doğulan oğluna məğlub etdiyi türk sərkərdəsi Temuçinin adını qoyur. Yəni, Çingizin əsl adı Temuçin olsa da, o, monqol əsillidi. Esuqeyin bu qələbəsindən sonra tatarlar da onun qoşununa daxil olur.

 

Mən səbirsizlik edib ondan yenə soruşdum:

 

– Müəllim, bu tarixin Tatar kəndinə bir aidiyatı varmı?

 

– Deyəcəm. Atasından sonra Çingiz xan yenidən qoşun yığır, bütün Asiyanı və Avropanın əsas ərazilərini fəth edir. Lakin Çingiz Xan öldükdən sonra imperiyası parçalanaraq öz oğlanları arasında bölünür. 13-cü əsrin 40-cı illərində Çingizin nəvəsi Batı Xan Qızıl Orda adlı nəhəng Monqol-Tatar dövləti qurur.

Qızıl Orda dövlətinə Qərbi Sibir, Volqaboyu, Krım, Həştərxan və sair ərazilər daxil idi. 15-ci əsrin ortalarından Qızıl Orda dövləti dağılmağa başladı və ərazisi kiçilsə də yenidən dörd türk dövləti meydana gəldi. Bu dövlətlər tarixdə Qazan, Krım, Həştərxan və Sibir xanlıqları adı altında 300 il mövcud oldular. Və nəhayət, ruslar 16-cı əsrdən başlayaraq bu xanlıqları məğlub edərək özünə tabe etdirdi.

İndi gələk bizim bu Tatar kəndinə. Tatar kəndinin əhalisi həmin tarixdən qalma insanlardı. Çünki Çingiz xan yürüş etdiyi bölgələrə ellikcə gedər, zəbt etdiyi ərazilərdə arabalarda gətirdiyi ailələri yerləşdirərdi.

 

– Demək, Tatarda yaşayanlar Çingiz xanın qoşununun adamlarıdı?

 

 

– Bunu dəqiqliyi ilə deyə bilmərəm, çünki bu əhali bayaq söylədiyim xanlıqlar məğlub olduqdan sonra da bu ərazilərə köç edə bilərdi. Yəni, onlar sonradan Qazandan, Krımdan, Həştərxandan da gələ bilərdilər. Lakin Dağdağan ocağı, yəni Ağac kultunun yaşaması onu göstərir ki, Tatar kəndinin əhalisi artıq islama qədərki dövrlərdən burada məskunlaşıblarmış. Həm də orada yaşayanların fizionomiyası və məişəti xeyli fərqlidi.          

– Demək, Dağdağan ocağı Ağac kultunun yadigarıdı?

 

– Bəli. Qədim türklər hələ bütün fövqəlqüvvələri özündə birləşdirən Göy Tanrıya tapınmazdan əvvəl ayrı-ayrı təbiət görüntüsünə tapınmışlar. Təbiətin bir parçası olan dağlardan, ağacdan, ildırımdan, hətta heyvanlardan belə dilək diləyib, onları özləri üçün toxunulmaz ediblər. Yəni türkün tarixində At kultu, Canavar kultu da çox parlaqdı. Bildiyim qədər, Ağac kultu müharibələr dövründə daha çox qabarıb. Sevdiyi oğlanı müharibəyə yola salan gənc qadın öz sevgilisi ilə müqəddəs bildikləri ağacın yanında vidalaşardılar. Sevdiyi kişinin sağ-salamat qayıtmasını ağacın gücündən diləyən qadın, bunun üçün ağaca xoş niyyətlər vəd edər, bir növ  müqavilə kimi öz saçından kəsib budağa bağlayardı. Sevdiyi insan sağ-salamat geri dönərdisə, həmin ağacın başına yığılıb şənlənər, vəd etdiyi törəni həyata keçirdər, kasıblara, imkansızlara yardımlar edər, əhdin başa çatması kimi ağacı öpərək bağladığı saçı budaqdan açardı.

 

– Maraqlıdı, bəs ocaqdakı dağdağan ağaclarının arasında qəbirüstü kimi daş qalaqları haradandı?

 

– Orda heç bir qəbir yoxdu! Birincisi, tarix boyu qəbirlər üçün qəbirstanlar mövcud olub. İkincisi də, fikir versən görərsən, dağdağanların arasında qalaqlanmış o daşlar ocağın öz hörgüsündən sökülmüş daşlardı.

 

 

– Müəllim, bəs, bunu kimlər edib?

 

– Ölkədə islamın gücləndiyi cahiliyə dövründə dindarlar türklərin ocaqlarını pirlərə döndərmiş, tapındıqları təbiəti qəbirləşdirmişdilər. İslamçılar ərəb qəbirlərini müqəddəs saydıqlarına görə, belə yerlərdə də süni qəbirlər dikəltmişlər. Bizdə Sınaqlı dağında “Haça Qaya” deyilən yer var, ora da qədim türklərin tapındıqları yerdi. Bu abidə bizə dağ kultundan bir yadigardı. Lakin sonralar hər yanda şayiələr yayıldı ki, guya o nəhəng qayanı imam Əli öz qılıncı ilə ikiyə bölüb. Qılıncla bir nəhəng dağı iki yerə necə bölmək olar? Bu xurafata inananlar bu gün də var. Altaylarda, Sibirdə, şamançılarda ağac kultu bu gün də yaşayır. Dilək dilənən ağaclar, adətən, bəzəkli görünür, çünki budağına hərə bir şey bağlayır. Yeni il şənliyində sibirlilərin yolka ağacını bəzəməsi də Ağac kultunun nişanələrindəndi.

 

– Müəllim, doğrusu, o ocağa gedəndə mən də bir daxili rahatlıq tapıram.

 

 

– Biz türkük, istər-istəməz adamda qan yaddaşı oyanır. Sənin nənən Tomaxlı tayfasındandı. Özü də sovet hökumətinin repressiyaları və planlaşdırmalarına qədər baban Mahmudun torpaqları Dağdağan ocağına qədər uzanırdı.
Bildiyim qədər, sizin nəsil də Çingiz xandan qalmadı. Qədimdə iri döyüş təbillərini döymək üçün əyri əl ağacları olarmış, ona tomax deyirlərmiş. Həmin döyüş təbillərini o tomaxlarla çalanlara “tomaxlı” deyirlərmiş. Hücumdan qabaq ruh yüksəkliyi yaratmaq üçün Çingiz xanın nizami ordusunun qarşısında musiqi çalınar, şamanlar oynayarmış. Yəni, müasir hərbi marşların əsasını da Çingiz xan qoyub…

 

Dağdağan ocağında olarkən nənəmi andım və Teymur müəllimin bir vaxtlar mənə söylədiyi bu tarixçəni yaddaşımın dərinliklərindən birtəhər üzə çıxarası oldum…  

mənbə :
lent.az
Şərh yazılmayıb.

Şərh yaz.Azadliq.az - Android

Kitab sifarisi
Pulsuz Oyunlar
MARAQLI
Maraqlı
VAZ'ın haberine göre Oyuncu'ın ünü dünyaya yayıldı. Fırat'ın sevimli usüluyle uzun yazma yeteneğine hayran olan birçok Reklam şirketinin kendisine metin yazarı olarak çalışması için iş teklifinde bulunduğu haberde yer aldı. Çok sayıda televizyon ve gazetenin Fırat Demirhan'la röportaj için Hagen'e gittiği öğrenilirken, Japonya'dan da televizyon kanallarının görüşme isteğinde bulundukları haberlerde yer aldı. Bazı üyelerin faiz artırımından önce çekirdek enflasyon rakamlarında artış görmek istedikleri ifade edilen tutanaklarda, ücret artışının bu noktada önemli rol oynayacağı görüşüne yer verildi. Birkaç üyenin düşen enerji fiyatlarının uzun vadeli enflasyon beklentilerini de aşağı çekebileceği görüşünde olduğu görülen tutanaklarda, güçlenen doların ABD'nin ihracatını sınırlarken, enflasyonu daha da düşürebileceği uyarısı da yer aldı. Buna karşın, Komitenin enflasyonun düşen enerji fiyatlarının geçici etkisinin azalmasıyla kademeli olarak yüzde 2 hedefine yaklaşmasını beklediği belirtilirken, fiyat istikrarına yönelik gelişmelerin yakından izleneceği bildirildi. FOMC üyeleri geçen Ocak ayı toplantısında faiz artırımında "sabırlı" olmaya yönelik kararı oy birliğiyle almıştı. Komitenin bir sonraki toplantısı 17-18 Mart'ta gerçekleştirilecek. Bu arada, bugün açıklanan verilerin beklentileri karşılamaması nedeniyle satış ağırlıklı seyreden New York Borsası, FOMC toplantı tutanaklarının ardından kayıplarını artırdı. Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığının istihdam verilerine göre, devlet, kamu hizmetlerinin kalitesini artırmak ve çeşitli hizmet alanlarında oluşan personel açığını gidermek için personel takviyesine gitti. Kamunun istihdam ettiği kişi sayısı, emeklilik ve istifalara karşın çeşitli istihdam türlerinde 120 bin 455 arttı. Böylece 2013 sonunda 3 milyon 319 bin 584 olan kamunun personel sayısı, geçen yılın sonunda 3 milyon 440 bin 39'a yükseldi. Kamudaki yıllık istihdam artışı yüzde 3,6 olarak gerçekleşti. İstihdam sayısında en fazla artış kadrolu personelde oldu. Kamuda kadrolu olarak çalışanların sayısı geçen yıl 106 bin 146 arttı. Böylece kadrolu personel sayısı 2 milyon 826 bin 113'e ulaştı. The posters, displayed at at least one coffee shop in Los Angeles, angered Armenian Americans because of sensitivities around the deaths of more than a million Armenians at the hands of Turkish Ottoman forces in the early 20th century. Türk genci, çok sevdiği arabası için verdiği 'Kız arkadaşımın isteği üzerine aracımı satmak zorundayım' başlıklı ilan büyük ilgi çekti. Demirhan, sayfalarca kız arkadaşının hamile kalması nedeniyle ve aracın bebek geldiğinde kendilerine küçük geleceğini detaylı ve oldukça samimi bir dille anlatması üzerine, ilan 150 bin kişi tarafından okununca internet fenomeni haline geldi. Bu nedenle yabancı yatırımcılar bizim için çok önemli. Birçok firma Türkiye’de yatırımı düşünüyor. Ancak yaşanan dalgalanmalardan dolayı Türkiye’ye yatırımlarını erteleyen firmalar oldu. Türkiye’de büyüme motorlarının başında inşaat sektörü geliyor. Açıklanan birçok projenin hayata geçmeye başladığını görüyoruz. Bu vizyon çerçevesinde projeler 2023’e kadar tamamlanacak bu kapsamda iş ve inşaat makinaları sektörünün hedefini yakalayacağını düşünüyoruz. Türkiye’de döviz piyasasında günlük ortalama 24 milyar dolarlık işlem dönüyor. Dolarda toplam işlem hacminin yüzde 64’ünü ise yurtdışı bankalar ve merkezler başta olmak üzere yabancılar gerçekleştiriyor.Dolar/TL’nin baş döndürücü yükselişi fiyatları 2.64’lü seviyelerin üzerine taşıdı. Merkez Bankası artan dolara karşı ilk önlemini almasına rağmen ABD’de tarım dışı istihdamın şubatta 295 bin artış göstermesi kurun yeniden yukarı yönlü hareket etmesine ve tüm zamanların en yükseğine çıkmasına neden oldu.Yunanistan hükümeti ve kreditörleri arasındaki müzakerelere ilişkin belirsizliğin, mevduat sahiplerini olumsuz etkilediği ifade edilen açıklamada, geçen yıl Aralık ayından bu yana gerçekleşen mevduat çıkışının 25 milyar avroya ulaştığı kaydedildi. Banks arasındaki Türk Lirası karşılığı döviz işlem hacmine baktığımızda döviz piyasasında günlük ortalama 24 milyar dolarlık işlem dönüyor. Bu işlemin yüzde 43’ü yani 10 milyar dolar spot piyasada gerçekleşirken yüzde 51’i swap, yüzde 6’sı ise vadeli piyasada gerçekleşiyor. Verilere baktığımızda yerli yatırımcıların spot piyasada al - sat yaptığını ancak yabancının swap ile para kazandıklarını görüyoruz. Bunu çok trading amacıyla değil de bizim bankaların TL veya döviz likidite ihtiyacına göre yapsalar da kur yukarı giderken daha düşük kurdan bağlanan swap pozisyonları bizim bankalara zarar ve karşı tarafa kâr yazıyor.Ticari ve bireysel gayrimenkul yatırımının çok yüksek gelir sağladığı İstanbul'da bazı ilçeler altın değerinde. İşte ilçe ilçe satılık ofis ve dükkan fiyatları...Dolarda gerçekleşen toplam işlem hacmi kimler tarafından gerçekleştiriliyor diye baktığımızda bunun yüzde 52’sinin yurtdışı bankalar, yüzde 12’sinin ise yurtdışı merkez ve şubeler tarafından gerçekleştirildiğini görüyoruz. Yani yüzde 64’ü yabancılar tarafından gerçekleştiriliyor. Yüzde 24’ü ise yurtiçi müşteriler ve yüzde 12’si de yurtiçi İnterbank’ta gerçekleşiyor.Şu günlerde kurun artmasının bir diğer nedeni de şirketlerden gelen döviz talebi. Şirketlerin ileri tarihli döviz borcu ödemeleri için döviz talebi yaratması yükselişe ivme kazandırıyor. Olası kur artışlarına karşı risk almak istemeyen kurumlar döviz pozisyonlarını kapatmaya çalışıyor. Gelişmelere bakılırsa dolar/TL’de ilk direnç 2.64’te. Bu seviyenin üzerinde 2.75-2.80 seviyelerine doğru çıkış sürebilir. Elbette dalgalanmalar yaşanacak. Ancak bunun daha çok yurtdışı kaynaklı olduğu, yurtiçi gelişmelerin de ivme kazandırdığı unutulmamalı. Öte yandan Türkiye’nin risk primi 215 ile tırmanışını sürüdürüyor,SWAP NEDİR?Swap kelime anlamı ile takas etmek, değiştirmek anlamına geliyor. Swap basit olarak borçlanılan para birimi için ödenen faizle, borç verilen para biriminden alınan faiz geliri arasındaki net fark. Yabancılar yurtdışında faiz oranları sıfıra yakın olduğu, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde faiz oranları yüksek olduğu için parayı buraya getiriyor. Belli bir süre için TL faizini alıyor. Yurtiçi yerleşikler daha önce TL değer kaybederken (yurtdışından döviz talebi olurken) dövizlerini satıp TL’deki değer kaybını sınırlı tutarlardı. Tarihte birkaç kez yurtiçi yerleşikler TL’nin değer kaybettiği yerde döviz satmak yerine alıcı oldu ve doğal dengeleyici rollerini üstlenmeyerek TL’deki değer kaybını artırdılar. Kasımdan bu yana TL’deki değer kaybına ilk tepkileri yine döviz ve altın satışı şeklinde oldu.Kasım sonundan bu yana doların yükseldiği ilk iki ayda yurtiçi yerleşikler 12.5 milyar dolar kadar ABD doları ve altın sattı. Ancak şubatta döviz aldıklarını gördük. Ocak sonundan 20 Şubat haftasına kadar hem bireyseller hem de yurtiçi tüzel kişiler dolar mevduatlarını 5 milyar kadar artırdı. 27 Şubat haftasında dolar kuru 2.50 TL’ye giderken ise yurtiçi yerleşiklerin döviz pozisyonlarını artırmadığını gördük. Martta ne tepki verdiklerini henüz göremiyoruz. Bu davranış değişikliği de TL’deki değer kaybı üzerindeki etkenlerden biri. Eylül ayında dış ticaret açığı yüzde 46,6 azalarak 7 milyar 13 milyon dolardan 3 milyar 742 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise 2014 Eylül ayında %66 iken, 2015 Eylül ayında %75,7’ye yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre ihracat 2015 yılı Eylül ayında, 2014 yılının aynı ayına göre %14,2 azalarak 11 milyar 659 milyon dolar, ithalat %25,2 azalarak 15 milyar 401 milyon dolar olarak gerçekleşti. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat %5,1 arttı Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre 2015 Eylül ayında bir önceki aya göre ihracat %5,1, ithalat %2,7 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise 2015 yılı Eylül ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat %2,9, ithalat %14,8 azaldı. Avrupa Birliği’ne ihracat %7,7 azaldı Avrupa Birliği’nin (AB-28) ihracattaki payı 2014 Eylül ayında %43,9 iken, 2015 Eylül ayında %47,2 oldu. AB’ye yapılan ihracat, 2014 yılının aynı ayına göre %7,7 azalarak 5 milyar 508 milyon dolar olarak gerçekleşti. En fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu Almanya’ya yapılan ihracat 2015 yılı Eylül ayında 1 milyar 138 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla İngiltere (959 milyon dolar), Irak (607 milyon dolar) ve İtalya (583 milyon dolar) takip etti. İthalatta ilk sırayı Çin aldı Çin’den yapılan ithalat, 2015 yılı Eylül ayında 1 milyar 968 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla Almanya (1 milyar 607 milyon dolar), Rusya (1 milyar 423 milyon dolar) ve ABD (1 milyar 25 milyon dolar) izledi. Türkiye piyasalarının Cumhuriyet Bayramı nedeniyle resmi tatilde olduğu dönemde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri sabit tutmasına karşın ilk artışın 15-16 Aralık'ta yapacağı toplantıda yapılabileceğinin sinyalini vermesiyle kur sert yükseldi. Bankacılar bugünkü işlemlerin ardından piyasadaki ana belirleyicinin ise hafta sonu gerçekleşecek genel seçim sonuçları olacağını belirttiler. Fed öncesi yarın gün işlem gerçekleşen 28 Ekim'de saat 14:30 civarında 2.90'ın hemen altında işlem gören dolar/TL, bu sabah güne 2.9341/2.9391 seviyesinden başladı. Öte yandan 28 Ekim'de saat 14:30'da 3.20 civarında işlem gören sepet bazında TL bu sabah 3.0784/3.0833, euro/TL ise 3.2213/3.2240 seviyesinde güne başladı. Faizlerde değişiklik olması yatırımcıları şaşırtmadı, ancak Fed'in son aylarda küresel piyasalarda görülen çalkantıyı dikkate almayarak aralık ayını işaret eden açıklamaları piyasaları şaşırttı. Fed'in Çarşamba akşamı yaptığı açıklamada, "Kurul bir sonraki toplantıda faiz aralığı hedefini belirlerken, azami istihdam ve yüzde 2 enflasyon hedefine ne kadar yaklaşıldığını ve ilerlendiğini değerlendirecek" denildi. Yatırımcıların ilk faiz artırım tarihine yönelik beklentileri de hızla değişti. Vadeli işlem kontratlarına göre Aralık ayında faiz artırma ihtimali toplantı öncesindeki yüzde 34 düzeyinden yüzde 43'e yükselirken, ilk faiz artırım tarihini daha önce Mart olarak öngören yatırımcılar bunu Ocak sonuna çekti. Bir diğer taraftan ise bazı yatırımcıların para politikasında ek gevşeme beklentilerine rağmen Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) politikada değişikliğe gitmemesi de piyasalara destek vermedi. Bir bankanın döviz masası müdürü, "Dolar/TL'de görülen hareket aslında Fed'in faiz artışının beklediğimizden de yakın olduğu izlenimiyle başladı. Fed toplantısı öncesi aralıkta bir faiz ihtimali düşük görülürken artık yüzde 50'ye yakın bir ihtimalden bahsediyoruz" dedi ve ekledi: "Bugünden sonra ise piyasa açısından en önemli gelişme seçim olacak. Öncelikle seçimin güvenli bir şekilde atlatılması, ardından sonuçlar izlenecek." Piyasalarda ağırlıklı olarak yurtdışına paralel bir seyir görülse de siyasi gelişmeler de yakından izleniyor. 1 Kasım seçimleri yaklaşırken, yapılan anketler AKP'nin tek başına iktidarı sağlayamayacağına işaret ederken, seçimlerin ardından siyasi belirsizliğin azalacak olması ve olası bir AKP-CHP koalisyonunun TL'ye olumlu yansıyacağı belirtiliyor. Bugün iç piyasada açıklanacak üçüncü çeyrek turizm gelirleri, Eylül ayına ilişkin dış ticaret dengesi ve Hazine'nin önümüzdeki üç aya ilişkin iç borçlanma stratejisi takip edilecek. ABD'nin en büyük bankalarından Goldman Sachs, dolar ve euro paritesinin Aralık ayı gibi eşitlenmesini beklediklerini ifade etti. Bloomberg'in haberine göre, bankanın uzun zamandır öngördüğü euro/dolar parite eşitlenmesinin Aralık ayı gibi gerçekleşeceğine işaret edildi. Neden olarak ise ABD ve Avrupa merkez bankalarının para politikalarında farklılık göstermesi gösterildi. ABD merkez bankası Fed, son Toplantısında Aralık Ayında faiz arttırma ihtimaline işaret etti. Avrupa Merkez Bankası ise Aralık ayında parasal genişlemede yeni adımlar atılabileceği mesajı vermişti. Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) ekim ayı toplantısında faizleri değiştirmemesine karşın aralık ayında faizleri artırabileceği beklentilerinin artması ile karışık bir seyir izliyor. Fed'in çarşamba günü faizleri değiştirmemesine rağmen karar metnindeki ifadelerden aralık ayında faiz artırımının yapılabileceği beklentilerinin arttığı görülüyor. Fed kararı ile önceki gün hızlı yükselen New York borsaları, dün açıklanan ABD 3. çeyrek Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verisinin beklentilerin altında, yüzde 1,5 artmasının ardından günü düşüşle tamamladı. Dolar endeksi de önceki günkü kazançlarının önemli bir kısmını geri verdi. ABD 10 yıl vadeli tahvil faizleri Fed kararının ardından ikinci işlem gününde de yükselişini devam ettirerek yüzde 2,08'den yüzde 2,18'e çıktı. Dow Jones endeksi yüzde 0,13, S&P 500 endeksi yüzde 0,04 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,42 değer kaybetti. Analistler, Fed'in aralık ayındaki ilk toplantısına kadar açıklanacak makroekonomik verilerin faiz artırım sürecine ilişkin beklentiler ve piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını dile getiriyor. Avrupa tarafında, avro/dolar paritesi, önceki gün Fed kararının ardından 1,0897 ile yaklaşık 3 ayın en düşük seviyesine kadar geriledikten sonra dün kayıplarının bir kısmını telafi ederek 1,10 sınırına kadar çıktı. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,29, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,65 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,10 azaldı. Analistler, bugün açıklanacak enflasyon verisinin izleneceğini belirterek, pay piyasalarının hafta başından bu yana dar bant içinde hareket ettiğini, bu bandın kırılması durumunda kırılma yönüne doğru hareketin ivme kazanabileceğini vurguluyor. Asya tarafında bugün açıklanan Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faizler ve para politikasında değişiklik yapmaması ve kişisel harcamalar verisinin beklentilerin oldukça altında kalmasına karşın Nikkei 225 endeksi kapanışa yakın yüzde 0,94 yükseldi. Şu dakikalarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,35 ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,29 değer kazandı. Yurt içinde, 1,5 günlük Cumhuriyet Bayramı tatilinde ara verilen piyasalarda bugün, uluslararası piyasalarda 2,88'lerden 2,94'e kadar yükselen dolar/TL'nin negatif etkisinin görülebileceği belirtiliyor. Çarşamba günü Fed'in faizleri değiştirmemesine rağmen karar metninin aralık ayında faiz artırımı olabileceği beklentilerini artırması ile TL, diğer gelişen ülke para birimlerine paralel dolar karşısında değer kaybetti. Analistler, bankalararası piyasada güne 2,94'ün hemen altında başlayan dolar/TL'nin 2,90 - 2,95 bandı içinde hareket edebileceğini, hafta sonu gerçekleştirilecek genel seçim sonuçlarının bekleneceğini öngörüyor. BIST 100 endeksinin de 77.500 seviyesinin destek, 80.500 seviyesinin direnç konumuna geldiğini kaydeden analistler, bugün yurt içinde dış ticaret verileri, yurt dışında ise Avro Bölgesi TÜFE ve ABD tüketici güven endeksi başta olmak üzere yoğun veri akışının izleneceğini dile getiriyor. Tüketici Sorunları Derneği (TÜSODER) Genel Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Günümüzde tüketiciler sanal bir refah yaşıyor. Bunun temel nedeni, tasarruf bilincinden uzaklaşma ve plastik parayı (kredi kartı) kullanmanın cazibesine kapılmalarıdır" dedi. Ağaoğlu, "31 Ekim Dünya Tasarruf Günü" dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, tasarruflu ve tutumlu olmanın önemine değindi. Ülkenin zenginleşmesi ile gelir seviyesinin yükselmesinin, daha çok istihdam, üretim ve ihracatla mümkün olduğuna işaret eden Ağaoğlu, Dünya Tasarruf Günü'nün de bu konuda farkındalık yaratılması amacıyla gerçekleştirildiğini söyledi. Kredi kartı kullananlara uyarılarda bulunan Ağaoğlu, şunları kaydetti: Günümüzde tüketiciler sanal bir refah yaşıyor. Bunun temel nedeni, tasarruf bilincinden uzaklaşma ve plastik parayı kullanmanın cazibesine kapılmalarıdır. Ülkemizde yaklaşık 55 milyon bireysel kredi kartı kullanımda olup 2 milyon kişi kart borçlarını ödeyemediklerinden yasal takibe düşmüştür. Bu noktada, yıllar önce unuttuğumuz, 'Cimri olma, tutumlu ol' felsefesine milletçe sarılmalı, ihtiyacımızdan ve ödeme imkanımızdan fazlasını harcamaktan uzak durmalıyız. Bugün tüketicilerin büyük bölümü borcu borçla ödemekte ve mevcut hayat standardını, temin ettiği tüketici kredisiyle sağlayabilmektedir" Aydın Ağaoğlu, günümüzde bir çok kişinin borçlu olduğuna işaret ederek, "Alışkanlıklarımızdan vazgeçmeli veya en aza indirmeliyiz. Yılda 3 gömlek alan kişi 1'e düşürsün, yırtılırsa yamasın giysin. Ayakkabısı delindiyse gidip pençe yaptırsın. Yenisi 100 liraysa tamiri 20 lira. Gösterişten uzak dursun. Yüksek teknoloji aletleri, akıllı cep telefonları, tabletler, bilgisayarlar, bunları almak için borçlanmaya değer mi?" değerlendirmesinde bulundu. Bilinçli Tüketiciler Platformu Sözcüsü Mehmet İmrek de tüketicilerin tasarrufa yönelmesini gerektiğini söyledi. Vatandaşlardan ihtiyacı olduğu malı almadan önce, araştırma yapmasını isteyen İmrek, ekonomik duruma göre en uygun şekilde ihtiyaçların giderilmesini tavsiye etti. Tüketicilerin aşırı ve uzun vadeli borçlanmadan kaçınmaları gerektiğini vurgulayan İmrek, "Çünkü ekonomik alım gücü gün geçtikçe pahalılaşıyor. Tüketicilerin alım gücü düştükçe, uzun vadeli borçlanmalarda borcunu ödeyemez hale geliyor. Bunun için mümkün mertebe ihtiyacından fazlasını tüketmemelerini öneriyoruz" dedi.
Müəllif hüquqları qorunur. Məlumatdan istifadə etdikdə istinad mütləqdir. Məlumat internet səhifələrində istifadə edildikdə müvafiq keçidin qoyulması mütləqdir.
- Sitemap - azadliq musavat manat son xeberler Son Xeberler - Son Xəbərlər xeberler xəbərlər azadliq qezeti azadliq qazeti profiles yellow profiles name meaning name meaning