Azadliq.az


Azərbaycan Xəbərləri


Azadliq » Xeberler» Xeber

Qezenfer Paşayev: “Kimese bir yaxşılıq eleyende, inanın ki, yaşayıram”

10/11/2015

13:34


10.11.2015 / 13:31 xeber –

… Mən xoşbəxt adamam. Xoşbəxtlik insana nəsib olursa, bu, çox böyük işdir. Mən iki yüzilliyin, iki minilliyin qovşağını yaşamışam. Azərbaycanın müstəqilliyini görmüşəm. Bütün xoşbəxtliklər keçəridir, ötüb gedir. İki xoşbəxtlikdən başqa. Biri odur ki, Vətən azad olsun, xalq azad olsun, müstəqil olsun. Onun töhfələrinin bəhrəsini biz dəririk. İkinci də, insan o vaxt əbədi xoşbəxt olur ki, övladlarından yarısın…

 

…Xaricdə işləyən vaxt həmişə ürəyimdən qara qan axırdı ki, İlahi, niyə bizim dövlət başçılarımız olmasın, başqa yerlərə getməsinlər, bizim bayrağımız dalğalanmasın, himnimiz çalınmasın, xarici ölkələrdə tanınmayaq… Mən xaricdə işləyəndə də rus koloniyası yazılırdı və yeganə ona qarşı çıxanlar ukraynalılar idi ki, niyə rus koloniyası, sovet koloniyası, sovet mütəxəssisləri deyilir?…

Onları mən görürdüm. Adam da ki, qandı, anladı, o böyük dərddir. Qanmamağa nə var ki…

 

…Nostradamus yazır ki, mən dünyada iki qüvvəyə inanıram. Yaradana və təbiətə. Yaradan və təbiət bir bütövdür. Mən 1956-cı ildə məktəbi qurtarıb gəldim universitetin tarix fakültəsinə. 368 nəfərdən 27 nəfər qaldıq. 2 nəfəri – Aşqabaddan bir qızı və məni şərti götürməli oldular. Dedilər, yanvar ayına qədər sizə nə təqaüd verəcəyik, nə də ki, yataqxanada yer. İndi o dövrü, yəqin ki, təsəvvür edərsiniz. Çox çətin idi. Mən qayıtdım getdim kəndə…

 

…İkinci il gələndə, mənim müəlliməm var idi, Mədinə xanım, bakılı idi. İngilis dilindən dərs deyirdi. Dedi: “Oğlum, sən axı ingilis dilini yaxşı bilirsən, niyə ora getmirsən, get, orada gələcəyin olacaq”. Gəldim ingilis dili fakültəsinə girdim. 4-cü kursda oxuyanda, taleyin qisməti də var, mən bunu deyirəm, yaxşı oxuyan tələbələrdən bir neçə nəfər, həm gərək rus dilini bilə idi, həm də gərək ingilis dilini bilə idi. Bir neçə nəfəri xaricdə tərcüməçi işləmək üçün hazırladılar. 3 nəfər yoldaş – Söhrab Əliyev, Qəzənfər Məmmədov və bir də mən Qəzənfər, Qəzənfər Paşayev, dedik  ki, üçümüz də İndoneziyaya gedirik”…

 

… Bir dəfə Axundov adına kitabxanaya getmişdim. Fəlsəfə elmləri namizədi Davud Dəmirli mənə dedi ki, Qəzənfər müəllim,  “Azərbaycan” jurnalının 9-cu nömrəsində Rəsul Rzanın məqaləsi çıxıb, “Uzaq ellərin yaxın töhfələri”, oxudunmu?  1961-ci il idi. Bəxtiyar Vahabzadə, Qasım Qasımzadə və  Rəsul Rzadan ibarət ilk Azərbaycan nümayəndə heyəti İraqa gedib Füzulinin qəbrini, daha sonra Kərkükü ziyarət etmişdi. Onda Ata Tərzibaşının üçcildliyi çıxmışdı, “Kərkük-xoryat bayatıları”,  Rəsul Rza onun əsasında yazmışdı  “Uzaq ellərin yaxın töhfələri”  məqaləsini. Mən jurnalı götürdüm oxudum. Bu, bir dissertasiyaya sığmayan böyük bir iş idi. Qaçdım gəldim. Yalvardım ki, məni İraqa göndərin, İndoneziyaya getmirəm. Amma bayaq  o yerləri elə istəyirdim ki, gedim o yerləri görüm, nələr var orda… Mən İraqa belə getdim…

 

… İraqa getməmişdən əvvəl 4-cü kursda oxuyanda Qulam Bağırov adlı müəllimimiz var idi. Sibirdən, sürgündən gəlmişdi. Mikayıl Azaflı elə-belə yazmırdı ki:

 

Qoca Azaflıyam, dilim var, lalam,

Təbrizdə qardaşım, Sibirdə balam,

Elə bir dərd varmı, çəkməmiş olam,

Bax onlar ağartdı saçımı mənim.

 

Bax, saçımız oradan ağarırdı ki, xalqın düşünən beyinlərini məhv edirdilər açıq şəkildə. O Qulam Bağırov da çox böyük bir alim idi.  Gözəl insan idi.  Dedi, get sən Dilçilik İnstitutuna. Dedi ki, akademik Şirəliyevə demişəm. Səni işə götürəcəklər orada. Hələ 4-cü kursda oxuyuram. Akademik Şirəliyevin yanına getdim. O dedi ki, bala, hazırlaşırsan İraqa, bu, böyük şansdır. Orada azərbaycanlılar yaşayır. Onların dialektini tədqiq elə. Mənim mövzumu da  təsdiq elədilər: “Azərbaycan dilinin Kərkük dialekti”.

 

… Mən getdim İraqa. Kərküklülərlə tanış oldum, yaxın oldum. Orada Ata Tərzibaşı ilə tanış oldum. Mən onu ustadım hesab edirəm. O dedi ki, sən  dialekti folklorsuz eləsən, o, duzsuz yemək kimi, şəkərsiz çay kimi  bir şey olacaq, gərək, sən bunu bir yerdə eləyəsən. Böyük işlər buradan başladı. Buradan sonrası isə adamın çalışqanlığından asılıdır. Həyatda hər şey zəhmətlə bağlıdır…

 

… Məni ən çox sevindirən həm də bu olub ki, 1968-ci ildə mənim kitabım çıxıb – “Kərkük bayatıları”. Qoy, bir şey də deyim. 1960-cı il idi. 3-cü kursda oxuyurdum. Bir məqalə yazmışdım. Yusif Şirvanın “Şəfəq” romanı var idi… Oxudum, gördüm ki, kənd həyatı burada o qədər də güclü işlənməyib. 12 vərəqli dəftər götürdüm. Bir məqalə yazdım, getdim “Azərbaycan gəncləri” redaksiyasına. Redaksiyada bir nəfərin yanında oldum. Dedim, bu kitabı gətirmişəm. Kənd həyatı burada yoxdur. Soruşdu ki, yazında tərif var, dedim, yox. Dedi, get, bir az da tərif yaz, gətir. Sonra bildim ki, o, həmin şöbənin müdiri, mənim sonra əziz dostum, müəllimim olacaq akademik Bəkir Nəbiyev imiş…

 

… 3-cü kursda oxuyuram. Süleyman Rəhimovun 60 illiyidir. Tələbələr adından çıxış etməyi mənə həvalə etdilər. Çıxış eləyəndə “ Saçlı” romanı barədə dedim  ki, bu roman çıxanda mən oxumağı bacarmırdım. Hələ məktəbə getmirdim də. Dayım oğlu var idi, İsfəndiyar, indi də durur. Polkovnikdir. İsfəndiyara dedim, oxu mənə “Saçlı”dan, mən mənə düşən qənd payımı da sənə verəcəyəm, pendir payımı da, şor payımı da. O da oxuyurdu. Elə bunu danışmışdım, Nəbi Xəzri dedi ki, o vaxt  “Saçlı” yox idi. Süleyman Rəhimov haqqın tərəfini saxladı. Dedi, bu balam düz deyir: “Ay Nəbi, sən Moskvada-zadda oldun. Xəbərin olmadı. Kitab çapdan çıxıb”. Onda Rəsul Rza dedi: “Bu oğlandan nə isə çıxacaq”. Hamı güldü. Düz 8 il sonra mənim Rəsul Rza ilə birlikdə “Kərkük bayatıları” kitabım çapdan çıxdı. Yəni, gərək çalışasan həyatda…

 

… “Mən Kərkük folklorundan müdrikliyi götürdüm. Klassik ədəbiyyatı orada öyrəndim. 2 il Nəsiminin “Divan”ı üzərində işlədim. Elə şeylər çıxır insanın qabağına ki, insan tamam formalaşır…

 

… Nostradamusa necə gəlməyimi də deyim sizə. Mən İraqda işləyəndə, orada qəzet və jurnallarda aylıq ulduz falı çıxırdı. Mən onu oxuyurdum. Görürdüm ki, məndə olan şeyi yazıb burada… Və mən onda “6 il Dəclə-Fərat sahillərində” kitabımda bir bölməni ona həsr elədim. İndi ki ulduz falı verirlər ha, onlar bütün dünyanı yığıb verirlər. Ulduz falı mühitlə bağlıdır. Hansı mühitdəsənsə, o mühit üçün olanı düzdür…

 

…Mənim “ 6 il Dəclə-Fərat sahillərində” kitabım dalbadal nəşr olunub. İraqda rəhmətlik Bəndəroğlu 1996-cı ildə onu tərcümə edib buraxdırmışdı.  İraqın millət vəkili Əkrəm Fövzi keçən il  bu kitabı təzədən buraxdı ön sözlə bütün ərəb ölkələrində. Nostradamus gələcəyi görən adam olub. Ona görə də mən bu sahəyə fikir verdim…

 

… Kitabı niyə başladım?… 1998-ci il idi, ya da 1996-cı il idi. Mənim bir dostum var idi universitetdə – Dəmir müəllim. Rəhmətə gedib indi. Dəmir müəllim analitik kimyanı yaradanlardan biri idi. Zəng elədi ki, mənim 60 illik yubileyimdir, saat 11-də universitetdə keçiriləcək. Sən ora gəlmə. Saat 3-də gəl “Ceyran” restoranına. Mən nə ora gedə bildim, nə bura gedə bildim. Ancaq nə oldu?… Həmin gün qəzetdəki ulduz falında oxumuşdum ki, səni bir yerə dəvət edəcəklər, getmə, sonra bilərsən onun xeyrini. Mən də balığı o çox sevirəm. Bilirəm, gedən kimi balıq yeyəcəkdim. Həmin gün restoranda balıqdan zəhərlənib ölənlər olmuşdu. Səlahəddin Xəlilovun bacısı ölmüşdü, universitetin dosenti idi… Dedim ki, İlahi, mən bunu niyə eləməyim axı?… Bu, var axı…

 

…Başladım Nostradamusla bağlı bütün kitabları oxumağa. Məndə Nostradamusla bağlı 120 ktab var, özü də müxtəlif dillərdə… Füzulidə belə bir misra var. Deyir, bilmək bəs edər ki, bilmək olmaz. Müəyyən məqama qədər insan həyatda hər şeyi bilir. O məqama gəlir ki, Allahın işinə qarışır. Orada ya dəli olacaq, ya da başına hadisə gələcək. Bax bu baxımdan Nostradamusda da elə olmuşdu… Xalq yazıçısı Elçin Nostradumusla bağlı kitab haqqında çox böyük fikirlər yazıb. Həqiqətən də, çox böyük… Yazıb ki, Qəzənfər müəllim ədəbiyyatımıza yeni bir şey gətirib…

 

…1983-cü ildə 3 ay Amerikada oldum, ixtisasartırma kurslarında, Arizona ştatında. Kitabxanada axtardım tapdım ki, Aleksandr Düma “Qafqaz səyahəti” adlı kitab yazıb. Azərbaycanda xəbərimiz yoxdur bizim. Niyə? Çünki müəllif erməniləri çox pisləmişdi. Azərbaycanda bu kitabın izinə düşmək mümkün deyildi. Necə ki Sovet dövründə Nostradamusu qadağan eləmişdilər, heç kim bilməzdi belə bir kitab var. Çünki Nostradamus göstərmişdi ki, oktyabr ayında bir hadisə olacaq, qan su yerinə axacaq, qardaş qardaşı öldürəcək, mal kimindir, dövlət kimindir, bilinməyəcək. Ancaq bu, 73 il çəkəcək. 73 ildən sonra qan tökənlər cəzasını alacaq. Bax bu kitabda bu var. Doğrudan da, sovet hakimiyyəti 73 il davam  elədi…

 

…Mən Dümanın kitabının ingiliscəsini  tapdım. Gətirdim, onu çap elədim. Baxıram ki, Aleksandr Düma bu kitabı 1859-cu ildə  buraxıb. Nəyə görə amerikalılar düz bir əsr sonra onu ingilis dilinə tərcümə ediblər? Maraqlıdır. Dərk elədim ki, bunlar artıq buralara gəlmək istəyirlər. Maraq var. Bizim həyat tərzimizi, düşüncə tərzimizi, adət-ənənələrimizi bilmək istəyirlər. Tərcümənin bu yerdə böyük əhəmiyyəti var…

 

…Sura Benetin “Necə yaşayasan,100-ü haqlayasan” kitabının da böyük bir hissəsi Azərbaycana həsr olunub. Ona görə mən o kitabı gətirdim tərcümə elədim…

 

…İndi necə eləmək  lazımdır ki, çox yaşayasan?… Ürəyin açıq olmalıdır. Xeyirxah olmalısan. İnsanlara yaxşı münasibət göstərməlisən. Hətta yaxşı olmayan bir şeydə yaxşı cəhətləri üzə çıxarmalısan. Bunlar hamısı insanın yaşamağına stimuldur, insanı yaşadır. Mən kiməsə bir yaxşılıq eləyəndə, inanın ki, yaşayıram. Gərək xeyirxah olasan, əsas budur…

mənbə :
lent.az
Şərh yazılmayıb.

Şərh yaz.Azadliq.az - Android

Kitab sifarisi
Pulsuz Oyunlar
MARAQLI
Maraqlı
VAZ'ın haberine göre Oyuncu'ın ünü dünyaya yayıldı. Fırat'ın sevimli usüluyle uzun yazma yeteneğine hayran olan birçok Reklam şirketinin kendisine metin yazarı olarak çalışması için iş teklifinde bulunduğu haberde yer aldı. Çok sayıda televizyon ve gazetenin Fırat Demirhan'la röportaj için Hagen'e gittiği öğrenilirken, Japonya'dan da televizyon kanallarının görüşme isteğinde bulundukları haberlerde yer aldı. Bazı üyelerin faiz artırımından önce çekirdek enflasyon rakamlarında artış görmek istedikleri ifade edilen tutanaklarda, ücret artışının bu noktada önemli rol oynayacağı görüşüne yer verildi. Birkaç üyenin düşen enerji fiyatlarının uzun vadeli enflasyon beklentilerini de aşağı çekebileceği görüşünde olduğu görülen tutanaklarda, güçlenen doların ABD'nin ihracatını sınırlarken, enflasyonu daha da düşürebileceği uyarısı da yer aldı. Buna karşın, Komitenin enflasyonun düşen enerji fiyatlarının geçici etkisinin azalmasıyla kademeli olarak yüzde 2 hedefine yaklaşmasını beklediği belirtilirken, fiyat istikrarına yönelik gelişmelerin yakından izleneceği bildirildi. FOMC üyeleri geçen Ocak ayı toplantısında faiz artırımında "sabırlı" olmaya yönelik kararı oy birliğiyle almıştı. Komitenin bir sonraki toplantısı 17-18 Mart'ta gerçekleştirilecek. Bu arada, bugün açıklanan verilerin beklentileri karşılamaması nedeniyle satış ağırlıklı seyreden New York Borsası, FOMC toplantı tutanaklarının ardından kayıplarını artırdı. Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığının istihdam verilerine göre, devlet, kamu hizmetlerinin kalitesini artırmak ve çeşitli hizmet alanlarında oluşan personel açığını gidermek için personel takviyesine gitti. Kamunun istihdam ettiği kişi sayısı, emeklilik ve istifalara karşın çeşitli istihdam türlerinde 120 bin 455 arttı. Böylece 2013 sonunda 3 milyon 319 bin 584 olan kamunun personel sayısı, geçen yılın sonunda 3 milyon 440 bin 39'a yükseldi. Kamudaki yıllık istihdam artışı yüzde 3,6 olarak gerçekleşti. İstihdam sayısında en fazla artış kadrolu personelde oldu. Kamuda kadrolu olarak çalışanların sayısı geçen yıl 106 bin 146 arttı. Böylece kadrolu personel sayısı 2 milyon 826 bin 113'e ulaştı. The posters, displayed at at least one coffee shop in Los Angeles, angered Armenian Americans because of sensitivities around the deaths of more than a million Armenians at the hands of Turkish Ottoman forces in the early 20th century. Türk genci, çok sevdiği arabası için verdiği 'Kız arkadaşımın isteği üzerine aracımı satmak zorundayım' başlıklı ilan büyük ilgi çekti. Demirhan, sayfalarca kız arkadaşının hamile kalması nedeniyle ve aracın bebek geldiğinde kendilerine küçük geleceğini detaylı ve oldukça samimi bir dille anlatması üzerine, ilan 150 bin kişi tarafından okununca internet fenomeni haline geldi. Bu nedenle yabancı yatırımcılar bizim için çok önemli. Birçok firma Türkiye’de yatırımı düşünüyor. Ancak yaşanan dalgalanmalardan dolayı Türkiye’ye yatırımlarını erteleyen firmalar oldu. Türkiye’de büyüme motorlarının başında inşaat sektörü geliyor. Açıklanan birçok projenin hayata geçmeye başladığını görüyoruz. Bu vizyon çerçevesinde projeler 2023’e kadar tamamlanacak bu kapsamda iş ve inşaat makinaları sektörünün hedefini yakalayacağını düşünüyoruz. Türkiye’de döviz piyasasında günlük ortalama 24 milyar dolarlık işlem dönüyor. Dolarda toplam işlem hacminin yüzde 64’ünü ise yurtdışı bankalar ve merkezler başta olmak üzere yabancılar gerçekleştiriyor.Dolar/TL’nin baş döndürücü yükselişi fiyatları 2.64’lü seviyelerin üzerine taşıdı. Merkez Bankası artan dolara karşı ilk önlemini almasına rağmen ABD’de tarım dışı istihdamın şubatta 295 bin artış göstermesi kurun yeniden yukarı yönlü hareket etmesine ve tüm zamanların en yükseğine çıkmasına neden oldu.Yunanistan hükümeti ve kreditörleri arasındaki müzakerelere ilişkin belirsizliğin, mevduat sahiplerini olumsuz etkilediği ifade edilen açıklamada, geçen yıl Aralık ayından bu yana gerçekleşen mevduat çıkışının 25 milyar avroya ulaştığı kaydedildi. Banks arasındaki Türk Lirası karşılığı döviz işlem hacmine baktığımızda döviz piyasasında günlük ortalama 24 milyar dolarlık işlem dönüyor. Bu işlemin yüzde 43’ü yani 10 milyar dolar spot piyasada gerçekleşirken yüzde 51’i swap, yüzde 6’sı ise vadeli piyasada gerçekleşiyor. Verilere baktığımızda yerli yatırımcıların spot piyasada al - sat yaptığını ancak yabancının swap ile para kazandıklarını görüyoruz. Bunu çok trading amacıyla değil de bizim bankaların TL veya döviz likidite ihtiyacına göre yapsalar da kur yukarı giderken daha düşük kurdan bağlanan swap pozisyonları bizim bankalara zarar ve karşı tarafa kâr yazıyor.Ticari ve bireysel gayrimenkul yatırımının çok yüksek gelir sağladığı İstanbul'da bazı ilçeler altın değerinde. İşte ilçe ilçe satılık ofis ve dükkan fiyatları...Dolarda gerçekleşen toplam işlem hacmi kimler tarafından gerçekleştiriliyor diye baktığımızda bunun yüzde 52’sinin yurtdışı bankalar, yüzde 12’sinin ise yurtdışı merkez ve şubeler tarafından gerçekleştirildiğini görüyoruz. Yani yüzde 64’ü yabancılar tarafından gerçekleştiriliyor. Yüzde 24’ü ise yurtiçi müşteriler ve yüzde 12’si de yurtiçi İnterbank’ta gerçekleşiyor.Şu günlerde kurun artmasının bir diğer nedeni de şirketlerden gelen döviz talebi. Şirketlerin ileri tarihli döviz borcu ödemeleri için döviz talebi yaratması yükselişe ivme kazandırıyor. Olası kur artışlarına karşı risk almak istemeyen kurumlar döviz pozisyonlarını kapatmaya çalışıyor. Gelişmelere bakılırsa dolar/TL’de ilk direnç 2.64’te. Bu seviyenin üzerinde 2.75-2.80 seviyelerine doğru çıkış sürebilir. Elbette dalgalanmalar yaşanacak. Ancak bunun daha çok yurtdışı kaynaklı olduğu, yurtiçi gelişmelerin de ivme kazandırdığı unutulmamalı. Öte yandan Türkiye’nin risk primi 215 ile tırmanışını sürüdürüyor,SWAP NEDİR?Swap kelime anlamı ile takas etmek, değiştirmek anlamına geliyor. Swap basit olarak borçlanılan para birimi için ödenen faizle, borç verilen para biriminden alınan faiz geliri arasındaki net fark. Yabancılar yurtdışında faiz oranları sıfıra yakın olduğu, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde faiz oranları yüksek olduğu için parayı buraya getiriyor. Belli bir süre için TL faizini alıyor. Yurtiçi yerleşikler daha önce TL değer kaybederken (yurtdışından döviz talebi olurken) dövizlerini satıp TL’deki değer kaybını sınırlı tutarlardı. Tarihte birkaç kez yurtiçi yerleşikler TL’nin değer kaybettiği yerde döviz satmak yerine alıcı oldu ve doğal dengeleyici rollerini üstlenmeyerek TL’deki değer kaybını artırdılar. Kasımdan bu yana TL’deki değer kaybına ilk tepkileri yine döviz ve altın satışı şeklinde oldu.Kasım sonundan bu yana doların yükseldiği ilk iki ayda yurtiçi yerleşikler 12.5 milyar dolar kadar ABD doları ve altın sattı. Ancak şubatta döviz aldıklarını gördük. Ocak sonundan 20 Şubat haftasına kadar hem bireyseller hem de yurtiçi tüzel kişiler dolar mevduatlarını 5 milyar kadar artırdı. 27 Şubat haftasında dolar kuru 2.50 TL’ye giderken ise yurtiçi yerleşiklerin döviz pozisyonlarını artırmadığını gördük. Martta ne tepki verdiklerini henüz göremiyoruz. Bu davranış değişikliği de TL’deki değer kaybı üzerindeki etkenlerden biri. Eylül ayında dış ticaret açığı yüzde 46,6 azalarak 7 milyar 13 milyon dolardan 3 milyar 742 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise 2014 Eylül ayında %66 iken, 2015 Eylül ayında %75,7’ye yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre ihracat 2015 yılı Eylül ayında, 2014 yılının aynı ayına göre %14,2 azalarak 11 milyar 659 milyon dolar, ithalat %25,2 azalarak 15 milyar 401 milyon dolar olarak gerçekleşti. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat %5,1 arttı Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre 2015 Eylül ayında bir önceki aya göre ihracat %5,1, ithalat %2,7 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise 2015 yılı Eylül ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat %2,9, ithalat %14,8 azaldı. Avrupa Birliği’ne ihracat %7,7 azaldı Avrupa Birliği’nin (AB-28) ihracattaki payı 2014 Eylül ayında %43,9 iken, 2015 Eylül ayında %47,2 oldu. AB’ye yapılan ihracat, 2014 yılının aynı ayına göre %7,7 azalarak 5 milyar 508 milyon dolar olarak gerçekleşti. En fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu Almanya’ya yapılan ihracat 2015 yılı Eylül ayında 1 milyar 138 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla İngiltere (959 milyon dolar), Irak (607 milyon dolar) ve İtalya (583 milyon dolar) takip etti. İthalatta ilk sırayı Çin aldı Çin’den yapılan ithalat, 2015 yılı Eylül ayında 1 milyar 968 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla Almanya (1 milyar 607 milyon dolar), Rusya (1 milyar 423 milyon dolar) ve ABD (1 milyar 25 milyon dolar) izledi. Türkiye piyasalarının Cumhuriyet Bayramı nedeniyle resmi tatilde olduğu dönemde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri sabit tutmasına karşın ilk artışın 15-16 Aralık'ta yapacağı toplantıda yapılabileceğinin sinyalini vermesiyle kur sert yükseldi. Bankacılar bugünkü işlemlerin ardından piyasadaki ana belirleyicinin ise hafta sonu gerçekleşecek genel seçim sonuçları olacağını belirttiler. Fed öncesi yarın gün işlem gerçekleşen 28 Ekim'de saat 14:30 civarında 2.90'ın hemen altında işlem gören dolar/TL, bu sabah güne 2.9341/2.9391 seviyesinden başladı. Öte yandan 28 Ekim'de saat 14:30'da 3.20 civarında işlem gören sepet bazında TL bu sabah 3.0784/3.0833, euro/TL ise 3.2213/3.2240 seviyesinde güne başladı. Faizlerde değişiklik olması yatırımcıları şaşırtmadı, ancak Fed'in son aylarda küresel piyasalarda görülen çalkantıyı dikkate almayarak aralık ayını işaret eden açıklamaları piyasaları şaşırttı. Fed'in Çarşamba akşamı yaptığı açıklamada, "Kurul bir sonraki toplantıda faiz aralığı hedefini belirlerken, azami istihdam ve yüzde 2 enflasyon hedefine ne kadar yaklaşıldığını ve ilerlendiğini değerlendirecek" denildi. Yatırımcıların ilk faiz artırım tarihine yönelik beklentileri de hızla değişti. Vadeli işlem kontratlarına göre Aralık ayında faiz artırma ihtimali toplantı öncesindeki yüzde 34 düzeyinden yüzde 43'e yükselirken, ilk faiz artırım tarihini daha önce Mart olarak öngören yatırımcılar bunu Ocak sonuna çekti. Bir diğer taraftan ise bazı yatırımcıların para politikasında ek gevşeme beklentilerine rağmen Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) politikada değişikliğe gitmemesi de piyasalara destek vermedi. Bir bankanın döviz masası müdürü, "Dolar/TL'de görülen hareket aslında Fed'in faiz artışının beklediğimizden de yakın olduğu izlenimiyle başladı. Fed toplantısı öncesi aralıkta bir faiz ihtimali düşük görülürken artık yüzde 50'ye yakın bir ihtimalden bahsediyoruz" dedi ve ekledi: "Bugünden sonra ise piyasa açısından en önemli gelişme seçim olacak. Öncelikle seçimin güvenli bir şekilde atlatılması, ardından sonuçlar izlenecek." Piyasalarda ağırlıklı olarak yurtdışına paralel bir seyir görülse de siyasi gelişmeler de yakından izleniyor. 1 Kasım seçimleri yaklaşırken, yapılan anketler AKP'nin tek başına iktidarı sağlayamayacağına işaret ederken, seçimlerin ardından siyasi belirsizliğin azalacak olması ve olası bir AKP-CHP koalisyonunun TL'ye olumlu yansıyacağı belirtiliyor. Bugün iç piyasada açıklanacak üçüncü çeyrek turizm gelirleri, Eylül ayına ilişkin dış ticaret dengesi ve Hazine'nin önümüzdeki üç aya ilişkin iç borçlanma stratejisi takip edilecek. ABD'nin en büyük bankalarından Goldman Sachs, dolar ve euro paritesinin Aralık ayı gibi eşitlenmesini beklediklerini ifade etti. Bloomberg'in haberine göre, bankanın uzun zamandır öngördüğü euro/dolar parite eşitlenmesinin Aralık ayı gibi gerçekleşeceğine işaret edildi. Neden olarak ise ABD ve Avrupa merkez bankalarının para politikalarında farklılık göstermesi gösterildi. ABD merkez bankası Fed, son Toplantısında Aralık Ayında faiz arttırma ihtimaline işaret etti. Avrupa Merkez Bankası ise Aralık ayında parasal genişlemede yeni adımlar atılabileceği mesajı vermişti. Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) ekim ayı toplantısında faizleri değiştirmemesine karşın aralık ayında faizleri artırabileceği beklentilerinin artması ile karışık bir seyir izliyor. Fed'in çarşamba günü faizleri değiştirmemesine rağmen karar metnindeki ifadelerden aralık ayında faiz artırımının yapılabileceği beklentilerinin arttığı görülüyor. Fed kararı ile önceki gün hızlı yükselen New York borsaları, dün açıklanan ABD 3. çeyrek Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verisinin beklentilerin altında, yüzde 1,5 artmasının ardından günü düşüşle tamamladı. Dolar endeksi de önceki günkü kazançlarının önemli bir kısmını geri verdi. ABD 10 yıl vadeli tahvil faizleri Fed kararının ardından ikinci işlem gününde de yükselişini devam ettirerek yüzde 2,08'den yüzde 2,18'e çıktı. Dow Jones endeksi yüzde 0,13, S&P 500 endeksi yüzde 0,04 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,42 değer kaybetti. Analistler, Fed'in aralık ayındaki ilk toplantısına kadar açıklanacak makroekonomik verilerin faiz artırım sürecine ilişkin beklentiler ve piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını dile getiriyor. Avrupa tarafında, avro/dolar paritesi, önceki gün Fed kararının ardından 1,0897 ile yaklaşık 3 ayın en düşük seviyesine kadar geriledikten sonra dün kayıplarının bir kısmını telafi ederek 1,10 sınırına kadar çıktı. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,29, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,65 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,10 azaldı. Analistler, bugün açıklanacak enflasyon verisinin izleneceğini belirterek, pay piyasalarının hafta başından bu yana dar bant içinde hareket ettiğini, bu bandın kırılması durumunda kırılma yönüne doğru hareketin ivme kazanabileceğini vurguluyor. Asya tarafında bugün açıklanan Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faizler ve para politikasında değişiklik yapmaması ve kişisel harcamalar verisinin beklentilerin oldukça altında kalmasına karşın Nikkei 225 endeksi kapanışa yakın yüzde 0,94 yükseldi. Şu dakikalarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,35 ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,29 değer kazandı. Yurt içinde, 1,5 günlük Cumhuriyet Bayramı tatilinde ara verilen piyasalarda bugün, uluslararası piyasalarda 2,88'lerden 2,94'e kadar yükselen dolar/TL'nin negatif etkisinin görülebileceği belirtiliyor. Çarşamba günü Fed'in faizleri değiştirmemesine rağmen karar metninin aralık ayında faiz artırımı olabileceği beklentilerini artırması ile TL, diğer gelişen ülke para birimlerine paralel dolar karşısında değer kaybetti. Analistler, bankalararası piyasada güne 2,94'ün hemen altında başlayan dolar/TL'nin 2,90 - 2,95 bandı içinde hareket edebileceğini, hafta sonu gerçekleştirilecek genel seçim sonuçlarının bekleneceğini öngörüyor. BIST 100 endeksinin de 77.500 seviyesinin destek, 80.500 seviyesinin direnç konumuna geldiğini kaydeden analistler, bugün yurt içinde dış ticaret verileri, yurt dışında ise Avro Bölgesi TÜFE ve ABD tüketici güven endeksi başta olmak üzere yoğun veri akışının izleneceğini dile getiriyor. Tüketici Sorunları Derneği (TÜSODER) Genel Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Günümüzde tüketiciler sanal bir refah yaşıyor. Bunun temel nedeni, tasarruf bilincinden uzaklaşma ve plastik parayı (kredi kartı) kullanmanın cazibesine kapılmalarıdır" dedi. Ağaoğlu, "31 Ekim Dünya Tasarruf Günü" dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, tasarruflu ve tutumlu olmanın önemine değindi. Ülkenin zenginleşmesi ile gelir seviyesinin yükselmesinin, daha çok istihdam, üretim ve ihracatla mümkün olduğuna işaret eden Ağaoğlu, Dünya Tasarruf Günü'nün de bu konuda farkındalık yaratılması amacıyla gerçekleştirildiğini söyledi. Kredi kartı kullananlara uyarılarda bulunan Ağaoğlu, şunları kaydetti: Günümüzde tüketiciler sanal bir refah yaşıyor. Bunun temel nedeni, tasarruf bilincinden uzaklaşma ve plastik parayı kullanmanın cazibesine kapılmalarıdır. Ülkemizde yaklaşık 55 milyon bireysel kredi kartı kullanımda olup 2 milyon kişi kart borçlarını ödeyemediklerinden yasal takibe düşmüştür. Bu noktada, yıllar önce unuttuğumuz, 'Cimri olma, tutumlu ol' felsefesine milletçe sarılmalı, ihtiyacımızdan ve ödeme imkanımızdan fazlasını harcamaktan uzak durmalıyız. Bugün tüketicilerin büyük bölümü borcu borçla ödemekte ve mevcut hayat standardını, temin ettiği tüketici kredisiyle sağlayabilmektedir" Aydın Ağaoğlu, günümüzde bir çok kişinin borçlu olduğuna işaret ederek, "Alışkanlıklarımızdan vazgeçmeli veya en aza indirmeliyiz. Yılda 3 gömlek alan kişi 1'e düşürsün, yırtılırsa yamasın giysin. Ayakkabısı delindiyse gidip pençe yaptırsın. Yenisi 100 liraysa tamiri 20 lira. Gösterişten uzak dursun. Yüksek teknoloji aletleri, akıllı cep telefonları, tabletler, bilgisayarlar, bunları almak için borçlanmaya değer mi?" değerlendirmesinde bulundu. Bilinçli Tüketiciler Platformu Sözcüsü Mehmet İmrek de tüketicilerin tasarrufa yönelmesini gerektiğini söyledi. Vatandaşlardan ihtiyacı olduğu malı almadan önce, araştırma yapmasını isteyen İmrek, ekonomik duruma göre en uygun şekilde ihtiyaçların giderilmesini tavsiye etti. Tüketicilerin aşırı ve uzun vadeli borçlanmadan kaçınmaları gerektiğini vurgulayan İmrek, "Çünkü ekonomik alım gücü gün geçtikçe pahalılaşıyor. Tüketicilerin alım gücü düştükçe, uzun vadeli borçlanmalarda borcunu ödeyemez hale geliyor. Bunun için mümkün mertebe ihtiyacından fazlasını tüketmemelerini öneriyoruz" dedi.
Müəllif hüquqları qorunur. Məlumatdan istifadə etdikdə istinad mütləqdir. Məlumat internet səhifələrində istifadə edildikdə müvafiq keçidin qoyulması mütləqdir.
- Sitemap - azadliq musavat manat son xeberler Son Xeberler - Son Xəbərlər xeberler xəbərlər azadliq qezeti azadliq qazeti profiles yellow profiles name meaning name meaning