Azadliq.az


Azərbaycan Xəbərləri


Azadliq » Xeberler» Xeber

AMEA prezidenti Akif Əlizade: “Atama molla oğlusan deye çox tezyiqler edibler…”

18/01/2016

13:04


18.01.2016 / 13:02 xeber –

…Mən həkim ailəsində bu həyata, bu dünyaya göz açmışam. Babam rəhmətlik də təbabəti sevirdi və həmişə mütaliəsini təbabət elmi ilə bağlayırdı. Onun çox zəngin kitabxanası vardı. Təbabətə aid kitabları çox idi, həmişə onları mütaliə edərdi. Biz ondan örnək götürürdük, bu yolla getmək istəyirdik…

 

…Mən onillik məktəbi gümüş medalla bitirmişdim və Sovetlər İttifaqının hər bir guşəsində istənilən instituta daxil ola bilərdim. İmtahan da yox idi. Azad daxilolma imkanı var idi. Mən istəyirdim tibbə gedim – Tibb İnstitutuna. Anam mənə dedi ki, oğlum, evdə hamı həkimdir. Atan da, mən də, qardaşın da. Sən də gedib həkim olacaqsan, bu, bir az, nə isə, yaxşı alınmır. Bəlkə, bir başqa istiqamət seçəsən?…

 

…O vaxt Azərbaycan Sənaye İnstitutuna daxil olmaq, olduqca, çətin  məsələ idi. Onda Azərbaycan Sənaye İnstitutu Sovetlər Birliyində 10 qabaqcıl institut sırasında idi. Və oranın tələbələrinin yaxşı bir geyim formaları vardı – mühəndis formaları, yaxşı bir kepkaları da vardı, böyük bir nişan da vardı kepkada. Mənim çox xoşum gəlirdi ondan. Nə isə, hiss edirdim ki, mənə yaraşar, bir cavan, gənc adam kimi, özümü həmişə şux tutardım, idmanla məşğul idim. Dedim, onda mən gedirəm Azərbaycan Sənaye İnstitutuna…

 

…Təsadüf belə gətirdi ki, bizim ailədə geoloq sənətini oxuyan var idi. Bu da mənim dayım oğlu, tanınmış alim, akademik, sonralar o vaxtkı Azərbaycan Dövlət Universitetinin rektoru olmuş Faiq Bağırzadə idi. O mənim doğmaca, dayım oğludur. Həmin o Faiq onda Sənaye İnstitutunda dosent vəzifəsində çalışırdı. Təsadüf belə gətirdi ki, o bir gün gəlib bibisinə baş çəkirdi, bizim evə. Bibisi, yəni mənim anam ona dedi ki, Akif istəyir Sənaye İnstitutuna daxil olsun. Dedi ki, verin bir attestata baxım görüm, nədir, nə deyil. Baxdı, qayıtdı ki, hə, oxuya bilər. Məni bu,  bir qədər də, daxilən, ruhlandırdı. Getdim sənədləri verdim və sentyabrın 1-də gəldim instituta. Geoloji kəşfiyyat fakültəsinin tələbəsi kimi…

 

…Evimizdə, babam din xadimi və üləma idi. Atam müharibə vaxtı namizədlik dissertasiyasını müdafiə eləmişdi. Mənim onda 8 yaşım vardı. Çox pis, ağır zamanlar idi. Atama təzyiqlər vardı ki, bu, molla oğludur, o vaxt – Sovetlər vaxtı. Çox çətinlikləelmi dərəcəni müdafiə edə bilmişdi. Onda ona deyirdilər elmlər namizədi. İndi PHD deyirlər. Sonra qardaşım da, komsomol fəaliyyəti ilə yanaşı,  Tibb İnstitutunda namizədlik dissertasiyası müdafiə elədi…

 

…Sənaye İnstitutu məni valeh etdi. Həm təhsili, həm elmi heyəti, həm də professurası. Orada neft geologiyasına aid, mineralogiyaya aid, geodeziyaya aid – bunlar hamısı bizim sənətin müxtəlif istiqamətləri idi – istiqamətləri o qədər mükəmməl, o qədər yüksək səviyyəli insanlar tədris edirdi ki, valeh qalırdım. Elə ilk addımlarımdan, birinci, ikinci kursdan fikirləşdim ki, elə mən Sənaye İnstitutunda aspiranturada qalıb dissertasiya müdafiə edəcəyəm. Mühit məni çəkirdi…

 

…Amma biz Sənaye İnstitutunu bitirəndə Sovetlər İttifaqında şərait bir qədər dəyişdi. Xruşşov hakimiyyətə gəlmişdi, onun qanunları bir az möhkəmlənmişdi və deyirdilər ki, bəs siz, mütləq, gərək gedib istehsalatda 3 il çalışasınız, işləyəsiniz, yalnız ondan sonra elmə gələ bilərsiniz. Mən getdim istehsalata. Yarım il Suraxanı Neft Qazçıxarma İdarəsində çalışdım. 1956-cı ilin payız aylarında mənə məlumat gəldi ki, Akademiyanın o vaxtkı prezidenti akademik Musa Əliyevin Geologiya İnstitutunda ikicə vakant ştat vahidi var və ora gənc mütəxəssislər axtarır. Onda Akademiyaya işə qəbul olunmaq çox ağır məsələ idi.  Mən gəldim, görüşdüm Musa Əliyevlə, söhbət etdik. Məni işə qəbul etdi. Elə o vaxtdan Geologiya İnstitutunda laborant vəzifəsindən başlayıb, bu günə qədər bu yolu gəldim və bu gün sizin hüzurunuzdayam…

 

…Allah-Təala həmişə ruzi verir inananlara, ona həmişə səcdə edənlərə. Bilirsiniz necə oldu, mən ki, tibbi sevirdim, təbabəti sevirdim, gəldim düşdüm paleontologiya laboratoriyasına. Musa Əliyev görkəmli paleontoloq idi və onun laboratoriyasında mən öz elmi istiqamətimi bir daha təbabətlə, tiblə bağlaya bildim. Dissertasiyamda heyvanların patologiyasına aid böyük bir hissə var idi. O hissəni alimlər çox gözəl qəbul eləmişdilər.

 

…Alim olmaq üçün iki şey vacibdir – həm istedad, həm zəhmət. Əgər sən bir məqsəd, bir mətləb qoymusansa qarşına, onu yalnız istedadla həll etmək istəsən, çətinlik çəkərsən. Çünki, bu, çətin yoldur. Elm  istedadla yanaşı böyük zəhmət tələb edən bir yoldur.

 

…Elm yolunda mənə dayaq olanların hamısına bu gün rəhmət diləyirəm. Onlar hamısı həyatını itirib. Birincisi akademik Musa Əliyev… O həm Akademiyanın prezidenti kimi, həm də laboratoriyanın rəhbəri olaraq, ilk addımımdan mənə qayğı göstərib, dəstək verib, inanıb mənə. Amma biləsiniz ki, o, bir ildən sonra prezidentlik vəzifəsindən azad olundu və köçdü Moskvaya. Təsəvvür edin, Moskvada olarkən də, konfranslarda da Musa müəllim mənə dəstək verirdi. Hətta, mənim ağır günüm olanda, məndən bəzi bədxahlar bəzi yazılar yazırdılar, Ali Attestasiya Komissiyasına çağırıb, çək-çevir edirdilər. Musa Əliyev onda da öz nüfuzundan istifadə edib mənə kömək elədi. Akademik Şəfayət Mehdiyev bizim institutumuzun direktoru olub. İşə mənim əmrimi o verib. Akademiyanın prezidenti vardı, Həsən Abdullayev, onun qayğısı, onun köməyi olub mənə. Və ən böyük qayğını Ulu Öndərdən gördüm. Heydər Əliyev mənim ağır günlərimdə köməyim olub. Allah ona da qəni-qəni rəhmət eləsin…

 

…Mənim atam Mirmöhsün ağanın doğmaca bacısı oğlu olub. Bu nə cür təsadüf olub, bilmirəm. Babam Axund Molla Ağa Nəcəfdə təhsil alarkən Mirmöhsün ağanın böyük qardaşı Seyidağa ilə bir yerdə oxuyurlar. Orada onlar bir-birinə o qədər mehriban olurlar ki, bir-birilərnə vəd edirlər ki, qohum olacaqlar. Bakıya qayıdandan sonra mənim babam Mirmöhsün ağanın böyük qardaşının, belə çıxır ki, Seyidağanın  vasitəsi və tanışlığı ilə Mirmöhsün ağanın bacısı Zeynəb xanımla evlənir. O mənim nənəmdir…

 

…Atamın xasiyyətini məhz bu şeirlə xarakterizə etmək olar:

Hər gülə-çiçəyə salam verməsəm,

Xoş üz göstərməsəm, xoş üz görməsəm,

Nanələr, reyhanlar inciyər məndən,

Güllərin yarpağı tökülər dən-dən.

 

Bax atam belə bir xasiyyətə malik  idi. Kiminsə könlünə dəymək, az da olsa  halının dəyişməsinə səbəb olmaq, bunlar onun təbiətinə yad idi. Buna görə, nəinki, Mirmöhsün ağanın ailəsi, bütün qohum-əqrəba onun xətrini çox istəyirdi.

 

Görünür, mən də bir növ atama oxşamışam. Düzdür, xasiyyətcə, bəlkə, fərqimiz var, amma mən belə hiss edirəm ki, insanlara nə qədər xoş sifət, nə qədər xoş münasibət, xoş əməl göstərsən, o qədər yaxşıdır. Bunlar yaşadır insanı. O enerji verir və əvəzi də qayıdır. İnsanlar sənə çox böyük izzətlə, hörmətlə yanaşırlar. Ondan yaxşı nə ola bilər dünyada?!…

 

  …Mən babamdan çox şey öyrənmişəm.  Onun insanlarla, din xadimləri ilə  görüşlərini, rəftarını, söhbətlərini özümə bir ibrət kimi, bir örnək kimi götürürdüm. Və indiyə qədər də hafizəmdə qalıb. Məsələn, insan, ilk növbədə, ciddi olmalıdır, hər bir baxımdan, hər bir istiqamətdə, hər bir sözündə, hər bir əməlində. Babam olduqca, ciddi adam idi, eyni zamanda,  dediyim kimi, bütün gününü mütaliə ilə keçirərdi. Nizami, Füzuli, Sədi, bax bunlardan həmişə şeir demək, ondan, bəlkə də, mənə keçib, mən də şeiri sevirəm. Həm rus dilində, həm də Azərbaycan dilində. Mən rus dilində oxumuşam…

…Azərbaycanca ən çox sevdiyim, Səməd Vurğunun “Vaqif” dramından Vaqiflə Qacarın deyişməsidir. Bax, onu mən sizin uçun başdan ayağacan əzbər deyə bilərəm. Heyf ki, çox vaxt aparar. Fikir verin, deyir:

Qılınclar toqquşub iş görən zaman,

Neylər dediyiniz quru bir vicdan?

 

Təsəvvür edin, bunun mənasına baxın: “Qılınclar toqquşub iş görən zaman”. Yəni, qılınc toqquşmağı, bu bir işdir. Adam öldürmək-filan barədə danışmır, demir, “iş görən zaman” deyir. Vaqif də ona cavab verir. Deyir:

 

Vicdan dedikləri bir həqiqətdir,

Beşiyi, məzarı əbədiyyətdir…

Bəs zindan necədir? Qaranlıq zindan?

Soyuq məzara da zinətdir insan.

O da deyir:

Çox gözəl, çox gözəl, inanın ki, mən

Sizin ruhunuzu sevdim ürəkdən.

Bu dövlət, bu cəlal, bu şanlı saray,

Göylərin büsatı-o ulduz, o ay

Sizə tapşırılsın bu gündən gərək,

Ancaq bir şərtim var..

– Buyurun görək!

– Gərək fars dilində yazsın sənətkar.

Vaqif də deyir ki,

Farsın Xəyyamı var, Firdövsisi var,

Nə çoxdur onlarda böyük sənətkar.

Bizim bu dağların oğluyam mən də,

Az-az uydururam, yeri gələndə…

 

 

Hələ rus ədəbiyyatı… Puşkini götürün, Lermontovu götürün. Mənə belə gəlir ki, bunlar, həqiqətən, nadir istedadlı, ruslar dediyi kimi, “гениальный” adamlardırlar…

 

…Paleontologiya istiqamətində doktorluq dissertasiyası müdafiə edəndə, Böyük Qafqaz, buradakı tabaşir çöküntüləri barədə xeyli material toplanmışdı. Ukraynada Karpat dağlarında işləyən bir alim həmkarım var idi, familiyası da Loredenko idi. O da Karpat dağlarından, oradakı tabaşir çöküntülərindən böyük bir material toplamışdı. Görürdü ki, mən ondan bir qədər irəlidəyəm, gəldi Bakıya, məsləhət almağa. Materiallarımla, tədqiqatlarımın nəticələri ilə tanış oldu, valeh oldu. Həqiqətən, mənim dissertasiyamda böyük bir elmi kəşfi görmüşdü və gedib orada paleontoloji qədim bir ailəni Akifibelide – Akifibelidlər adlandırmışdı, yəni  mənim adımla bağlı elmi termin yaratmışdı. Akifibelide latın dilindədir, yəni paleontoloji ailədir, dəstədir, cinsdir, növdür, bunlar bir-birinə iyerarxiyalara bölünürlər.

 

…Mən bu gün çox məmnunam. Bilirsiniz, Allah cənab prezidentimizin ömrünü uzun eləsin, o mənim fikrimi dəstəklədi, Akademiyanın 70 illik tarixində, ilk dəfə olaraq, Akademiyanın institutlarında magistratura pilləsini təşkil edə bildim. Bu nə üçün vacib idi? Elm elmi məktəblərdə doğulur. Tələbə laboratoriyada işləyir, eyni zamanda təhsil alır. Siz təsəvvür edin indi, ötən il magistraturaya təcrübə kimi 7 institut cəlb etdik. Ümumiyyətlə 20 nəfər qəbul elan elədik. Düzdür, sənəd verənlər artıq idi. İlk dəfə bizim magistraturaya 200-ə yaxın sənəd verilmişdi. Halbuki, biz 20 nəfər qəbul edəcəkdik. Təsəvvür edirsiniz? Böyük bir müsabiqə  yaranmışdı. Kənarda qalanlar sonra mənim yanıma gəlirdilər ki, Akif müəllim, biz istəyirik Akademiyanın magistraturasında təhsil alaq. Dedim, gələn il gəlin, daha yerim yoxdur. Bu il plan hazırlamışıq, indi baxın, ora müsabiqə necə olacaq…

 

…70 il ərzində Azərbaycanda çox böyük istedadlı alimlər yetişib, həm Azərbaycan elminə, həm dünya elminə töhfələr verilib.  Eyni zamanda, Azərbaycanda bu müddətdə elmi məktəblər yaranıb. Baxmayaraq ki, 90-cı illərdə Azərbaycan elminə böyük zərbə vuruldu, nəinki, Azərbaycan elminə, ümumilikdə Sovet elminə böyük zərbə vuruldu, əlaqələr qırıldı, kəsildi, məktəblər dağıldı. Buna baxmayaraq, yenə də o yaranmış məktəblərin sırasında bir neçəsi özünü qoruya bildi, o cümlədən geologiya elmi məktəbini qoruya bildik. Çünki Ulu Öndər 1994-cü ildə “Əsrin müqaviləsi”ni bağladı, Qərb şirkətləri Bakıya gəldilər və onlara geologiya elmini, yer təkini, neft elmini, neft geologiyasını öyrənməyə zərurət yarandı. Bizdə püxtələşmiş mütəxəssislər az deyildi, onlar bizim imkanlardan istifadə etdilər, biz də onlardan təzə şeyləri öyrəndik qarşılıqlı şəkildə. Burada, fikir verirsiniz, həm bizdə təkmilləşmə oldu, həm də dövlətə xeyir oldu, elmimizə xeyir oldu. Götürün, kimyaçılarımızı. Bircə Yusif Məmmədəliyevin yüksək oktanlı benzini demək olar ki, Azərbaycan elmini zirvələrə qaldırıb, dünya elminə töhfə olub. Mən sizə deyim ki, onda Azərbaycan, əgər, Sovetlər İttifaqının tərkibində olmasaydı, müstəqil olsaydı, Yusif Məmmədəliyev mütləq, Nobel mükafatı laureatı adına layiq görüləcəkdi…

 

…Yaşımdan cavan görünməyimlə bağlı çoxları mənə bu sualı verir. Mənim cavabım bilirsiniz necədir? İlk növbədə, genetik irsiyyət məsələsi var, mənim babam da çox yaşayıb, 80 ildən çox, anam 80 il yaşayıb və bu, genetik baxımdan, mütləq, vacib bir amildir. Allah-Təala tərəfindən sənə verilmiş həmin o genetik irsiyyəti sən qoruyub saxlamalısan. Nə cür Allah-Təala yaradıb, elə inkişaf etdirməlisən həyat boyu. Ona təzyiq etməməlisən. Yəni bir rejim yaradıb, o orqanizmi, o genetik irsi həmin o rejimlə inkişaf etdirməlisən. Digər tərəfdən,  bir amil də var. Mənim heç kəsə ömrümdə qara paxıllığım olmayıb. Heç kəsə. Heç zaman. Əgər olubsa, ona deyirlər “ağ” paxıllıq. O da nədir? Filankəs öz istedaı ilə hansı bir rütbəyə çatıbsa, mən də o rütbəyə çatmalıyam. Bax belə bir amalla yaşamışam, inkişaf eləmişəm və bu gün də öz taleyimdən çox razıyam. Bu boyda müstəqil Azərbaycan dövlətimizin, günü-gündən inkişaf edən dövlətimizin mənə verdiyi etimad da göz qabağındadır. Üstəlik, 63 ildir idmanla məşğul oluram…

 

mənbə :
lent.az
Şərh yazılmayıb.

Şərh yaz.Azadliq.az - Android

Kitab sifarisi
Pulsuz Oyunlar
MARAQLI
Maraqlı
VAZ'ın haberine göre Oyuncu'ın ünü dünyaya yayıldı. Fırat'ın sevimli usüluyle uzun yazma yeteneğine hayran olan birçok Reklam şirketinin kendisine metin yazarı olarak çalışması için iş teklifinde bulunduğu haberde yer aldı. Çok sayıda televizyon ve gazetenin Fırat Demirhan'la röportaj için Hagen'e gittiği öğrenilirken, Japonya'dan da televizyon kanallarının görüşme isteğinde bulundukları haberlerde yer aldı. Bazı üyelerin faiz artırımından önce çekirdek enflasyon rakamlarında artış görmek istedikleri ifade edilen tutanaklarda, ücret artışının bu noktada önemli rol oynayacağı görüşüne yer verildi. Birkaç üyenin düşen enerji fiyatlarının uzun vadeli enflasyon beklentilerini de aşağı çekebileceği görüşünde olduğu görülen tutanaklarda, güçlenen doların ABD'nin ihracatını sınırlarken, enflasyonu daha da düşürebileceği uyarısı da yer aldı. Buna karşın, Komitenin enflasyonun düşen enerji fiyatlarının geçici etkisinin azalmasıyla kademeli olarak yüzde 2 hedefine yaklaşmasını beklediği belirtilirken, fiyat istikrarına yönelik gelişmelerin yakından izleneceği bildirildi. FOMC üyeleri geçen Ocak ayı toplantısında faiz artırımında "sabırlı" olmaya yönelik kararı oy birliğiyle almıştı. Komitenin bir sonraki toplantısı 17-18 Mart'ta gerçekleştirilecek. Bu arada, bugün açıklanan verilerin beklentileri karşılamaması nedeniyle satış ağırlıklı seyreden New York Borsası, FOMC toplantı tutanaklarının ardından kayıplarını artırdı. Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığının istihdam verilerine göre, devlet, kamu hizmetlerinin kalitesini artırmak ve çeşitli hizmet alanlarında oluşan personel açığını gidermek için personel takviyesine gitti. Kamunun istihdam ettiği kişi sayısı, emeklilik ve istifalara karşın çeşitli istihdam türlerinde 120 bin 455 arttı. Böylece 2013 sonunda 3 milyon 319 bin 584 olan kamunun personel sayısı, geçen yılın sonunda 3 milyon 440 bin 39'a yükseldi. Kamudaki yıllık istihdam artışı yüzde 3,6 olarak gerçekleşti. İstihdam sayısında en fazla artış kadrolu personelde oldu. Kamuda kadrolu olarak çalışanların sayısı geçen yıl 106 bin 146 arttı. Böylece kadrolu personel sayısı 2 milyon 826 bin 113'e ulaştı. The posters, displayed at at least one coffee shop in Los Angeles, angered Armenian Americans because of sensitivities around the deaths of more than a million Armenians at the hands of Turkish Ottoman forces in the early 20th century. Türk genci, çok sevdiği arabası için verdiği 'Kız arkadaşımın isteği üzerine aracımı satmak zorundayım' başlıklı ilan büyük ilgi çekti. Demirhan, sayfalarca kız arkadaşının hamile kalması nedeniyle ve aracın bebek geldiğinde kendilerine küçük geleceğini detaylı ve oldukça samimi bir dille anlatması üzerine, ilan 150 bin kişi tarafından okununca internet fenomeni haline geldi. Bu nedenle yabancı yatırımcılar bizim için çok önemli. Birçok firma Türkiye’de yatırımı düşünüyor. Ancak yaşanan dalgalanmalardan dolayı Türkiye’ye yatırımlarını erteleyen firmalar oldu. Türkiye’de büyüme motorlarının başında inşaat sektörü geliyor. Açıklanan birçok projenin hayata geçmeye başladığını görüyoruz. Bu vizyon çerçevesinde projeler 2023’e kadar tamamlanacak bu kapsamda iş ve inşaat makinaları sektörünün hedefini yakalayacağını düşünüyoruz. Türkiye’de döviz piyasasında günlük ortalama 24 milyar dolarlık işlem dönüyor. Dolarda toplam işlem hacminin yüzde 64’ünü ise yurtdışı bankalar ve merkezler başta olmak üzere yabancılar gerçekleştiriyor.Dolar/TL’nin baş döndürücü yükselişi fiyatları 2.64’lü seviyelerin üzerine taşıdı. Merkez Bankası artan dolara karşı ilk önlemini almasına rağmen ABD’de tarım dışı istihdamın şubatta 295 bin artış göstermesi kurun yeniden yukarı yönlü hareket etmesine ve tüm zamanların en yükseğine çıkmasına neden oldu.Yunanistan hükümeti ve kreditörleri arasındaki müzakerelere ilişkin belirsizliğin, mevduat sahiplerini olumsuz etkilediği ifade edilen açıklamada, geçen yıl Aralık ayından bu yana gerçekleşen mevduat çıkışının 25 milyar avroya ulaştığı kaydedildi. Banks arasındaki Türk Lirası karşılığı döviz işlem hacmine baktığımızda döviz piyasasında günlük ortalama 24 milyar dolarlık işlem dönüyor. Bu işlemin yüzde 43’ü yani 10 milyar dolar spot piyasada gerçekleşirken yüzde 51’i swap, yüzde 6’sı ise vadeli piyasada gerçekleşiyor. Verilere baktığımızda yerli yatırımcıların spot piyasada al - sat yaptığını ancak yabancının swap ile para kazandıklarını görüyoruz. Bunu çok trading amacıyla değil de bizim bankaların TL veya döviz likidite ihtiyacına göre yapsalar da kur yukarı giderken daha düşük kurdan bağlanan swap pozisyonları bizim bankalara zarar ve karşı tarafa kâr yazıyor.Ticari ve bireysel gayrimenkul yatırımının çok yüksek gelir sağladığı İstanbul'da bazı ilçeler altın değerinde. İşte ilçe ilçe satılık ofis ve dükkan fiyatları...Dolarda gerçekleşen toplam işlem hacmi kimler tarafından gerçekleştiriliyor diye baktığımızda bunun yüzde 52’sinin yurtdışı bankalar, yüzde 12’sinin ise yurtdışı merkez ve şubeler tarafından gerçekleştirildiğini görüyoruz. Yani yüzde 64’ü yabancılar tarafından gerçekleştiriliyor. Yüzde 24’ü ise yurtiçi müşteriler ve yüzde 12’si de yurtiçi İnterbank’ta gerçekleşiyor.Şu günlerde kurun artmasının bir diğer nedeni de şirketlerden gelen döviz talebi. Şirketlerin ileri tarihli döviz borcu ödemeleri için döviz talebi yaratması yükselişe ivme kazandırıyor. Olası kur artışlarına karşı risk almak istemeyen kurumlar döviz pozisyonlarını kapatmaya çalışıyor. Gelişmelere bakılırsa dolar/TL’de ilk direnç 2.64’te. Bu seviyenin üzerinde 2.75-2.80 seviyelerine doğru çıkış sürebilir. Elbette dalgalanmalar yaşanacak. Ancak bunun daha çok yurtdışı kaynaklı olduğu, yurtiçi gelişmelerin de ivme kazandırdığı unutulmamalı. Öte yandan Türkiye’nin risk primi 215 ile tırmanışını sürüdürüyor,SWAP NEDİR?Swap kelime anlamı ile takas etmek, değiştirmek anlamına geliyor. Swap basit olarak borçlanılan para birimi için ödenen faizle, borç verilen para biriminden alınan faiz geliri arasındaki net fark. Yabancılar yurtdışında faiz oranları sıfıra yakın olduğu, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde faiz oranları yüksek olduğu için parayı buraya getiriyor. Belli bir süre için TL faizini alıyor. Yurtiçi yerleşikler daha önce TL değer kaybederken (yurtdışından döviz talebi olurken) dövizlerini satıp TL’deki değer kaybını sınırlı tutarlardı. Tarihte birkaç kez yurtiçi yerleşikler TL’nin değer kaybettiği yerde döviz satmak yerine alıcı oldu ve doğal dengeleyici rollerini üstlenmeyerek TL’deki değer kaybını artırdılar. Kasımdan bu yana TL’deki değer kaybına ilk tepkileri yine döviz ve altın satışı şeklinde oldu.Kasım sonundan bu yana doların yükseldiği ilk iki ayda yurtiçi yerleşikler 12.5 milyar dolar kadar ABD doları ve altın sattı. Ancak şubatta döviz aldıklarını gördük. Ocak sonundan 20 Şubat haftasına kadar hem bireyseller hem de yurtiçi tüzel kişiler dolar mevduatlarını 5 milyar kadar artırdı. 27 Şubat haftasında dolar kuru 2.50 TL’ye giderken ise yurtiçi yerleşiklerin döviz pozisyonlarını artırmadığını gördük. Martta ne tepki verdiklerini henüz göremiyoruz. Bu davranış değişikliği de TL’deki değer kaybı üzerindeki etkenlerden biri. Eylül ayında dış ticaret açığı yüzde 46,6 azalarak 7 milyar 13 milyon dolardan 3 milyar 742 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise 2014 Eylül ayında %66 iken, 2015 Eylül ayında %75,7’ye yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre ihracat 2015 yılı Eylül ayında, 2014 yılının aynı ayına göre %14,2 azalarak 11 milyar 659 milyon dolar, ithalat %25,2 azalarak 15 milyar 401 milyon dolar olarak gerçekleşti. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat %5,1 arttı Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre 2015 Eylül ayında bir önceki aya göre ihracat %5,1, ithalat %2,7 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise 2015 yılı Eylül ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat %2,9, ithalat %14,8 azaldı. Avrupa Birliği’ne ihracat %7,7 azaldı Avrupa Birliği’nin (AB-28) ihracattaki payı 2014 Eylül ayında %43,9 iken, 2015 Eylül ayında %47,2 oldu. AB’ye yapılan ihracat, 2014 yılının aynı ayına göre %7,7 azalarak 5 milyar 508 milyon dolar olarak gerçekleşti. En fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu Almanya’ya yapılan ihracat 2015 yılı Eylül ayında 1 milyar 138 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla İngiltere (959 milyon dolar), Irak (607 milyon dolar) ve İtalya (583 milyon dolar) takip etti. İthalatta ilk sırayı Çin aldı Çin’den yapılan ithalat, 2015 yılı Eylül ayında 1 milyar 968 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla Almanya (1 milyar 607 milyon dolar), Rusya (1 milyar 423 milyon dolar) ve ABD (1 milyar 25 milyon dolar) izledi. Türkiye piyasalarının Cumhuriyet Bayramı nedeniyle resmi tatilde olduğu dönemde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri sabit tutmasına karşın ilk artışın 15-16 Aralık'ta yapacağı toplantıda yapılabileceğinin sinyalini vermesiyle kur sert yükseldi. Bankacılar bugünkü işlemlerin ardından piyasadaki ana belirleyicinin ise hafta sonu gerçekleşecek genel seçim sonuçları olacağını belirttiler. Fed öncesi yarın gün işlem gerçekleşen 28 Ekim'de saat 14:30 civarında 2.90'ın hemen altında işlem gören dolar/TL, bu sabah güne 2.9341/2.9391 seviyesinden başladı. Öte yandan 28 Ekim'de saat 14:30'da 3.20 civarında işlem gören sepet bazında TL bu sabah 3.0784/3.0833, euro/TL ise 3.2213/3.2240 seviyesinde güne başladı. Faizlerde değişiklik olması yatırımcıları şaşırtmadı, ancak Fed'in son aylarda küresel piyasalarda görülen çalkantıyı dikkate almayarak aralık ayını işaret eden açıklamaları piyasaları şaşırttı. Fed'in Çarşamba akşamı yaptığı açıklamada, "Kurul bir sonraki toplantıda faiz aralığı hedefini belirlerken, azami istihdam ve yüzde 2 enflasyon hedefine ne kadar yaklaşıldığını ve ilerlendiğini değerlendirecek" denildi. Yatırımcıların ilk faiz artırım tarihine yönelik beklentileri de hızla değişti. Vadeli işlem kontratlarına göre Aralık ayında faiz artırma ihtimali toplantı öncesindeki yüzde 34 düzeyinden yüzde 43'e yükselirken, ilk faiz artırım tarihini daha önce Mart olarak öngören yatırımcılar bunu Ocak sonuna çekti. Bir diğer taraftan ise bazı yatırımcıların para politikasında ek gevşeme beklentilerine rağmen Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) politikada değişikliğe gitmemesi de piyasalara destek vermedi. Bir bankanın döviz masası müdürü, "Dolar/TL'de görülen hareket aslında Fed'in faiz artışının beklediğimizden de yakın olduğu izlenimiyle başladı. Fed toplantısı öncesi aralıkta bir faiz ihtimali düşük görülürken artık yüzde 50'ye yakın bir ihtimalden bahsediyoruz" dedi ve ekledi: "Bugünden sonra ise piyasa açısından en önemli gelişme seçim olacak. Öncelikle seçimin güvenli bir şekilde atlatılması, ardından sonuçlar izlenecek." Piyasalarda ağırlıklı olarak yurtdışına paralel bir seyir görülse de siyasi gelişmeler de yakından izleniyor. 1 Kasım seçimleri yaklaşırken, yapılan anketler AKP'nin tek başına iktidarı sağlayamayacağına işaret ederken, seçimlerin ardından siyasi belirsizliğin azalacak olması ve olası bir AKP-CHP koalisyonunun TL'ye olumlu yansıyacağı belirtiliyor. Bugün iç piyasada açıklanacak üçüncü çeyrek turizm gelirleri, Eylül ayına ilişkin dış ticaret dengesi ve Hazine'nin önümüzdeki üç aya ilişkin iç borçlanma stratejisi takip edilecek. ABD'nin en büyük bankalarından Goldman Sachs, dolar ve euro paritesinin Aralık ayı gibi eşitlenmesini beklediklerini ifade etti. Bloomberg'in haberine göre, bankanın uzun zamandır öngördüğü euro/dolar parite eşitlenmesinin Aralık ayı gibi gerçekleşeceğine işaret edildi. Neden olarak ise ABD ve Avrupa merkez bankalarının para politikalarında farklılık göstermesi gösterildi. ABD merkez bankası Fed, son Toplantısında Aralık Ayında faiz arttırma ihtimaline işaret etti. Avrupa Merkez Bankası ise Aralık ayında parasal genişlemede yeni adımlar atılabileceği mesajı vermişti. Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) ekim ayı toplantısında faizleri değiştirmemesine karşın aralık ayında faizleri artırabileceği beklentilerinin artması ile karışık bir seyir izliyor. Fed'in çarşamba günü faizleri değiştirmemesine rağmen karar metnindeki ifadelerden aralık ayında faiz artırımının yapılabileceği beklentilerinin arttığı görülüyor. Fed kararı ile önceki gün hızlı yükselen New York borsaları, dün açıklanan ABD 3. çeyrek Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verisinin beklentilerin altında, yüzde 1,5 artmasının ardından günü düşüşle tamamladı. Dolar endeksi de önceki günkü kazançlarının önemli bir kısmını geri verdi. ABD 10 yıl vadeli tahvil faizleri Fed kararının ardından ikinci işlem gününde de yükselişini devam ettirerek yüzde 2,08'den yüzde 2,18'e çıktı. Dow Jones endeksi yüzde 0,13, S&P 500 endeksi yüzde 0,04 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,42 değer kaybetti. Analistler, Fed'in aralık ayındaki ilk toplantısına kadar açıklanacak makroekonomik verilerin faiz artırım sürecine ilişkin beklentiler ve piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını dile getiriyor. Avrupa tarafında, avro/dolar paritesi, önceki gün Fed kararının ardından 1,0897 ile yaklaşık 3 ayın en düşük seviyesine kadar geriledikten sonra dün kayıplarının bir kısmını telafi ederek 1,10 sınırına kadar çıktı. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,29, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,65 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,10 azaldı. Analistler, bugün açıklanacak enflasyon verisinin izleneceğini belirterek, pay piyasalarının hafta başından bu yana dar bant içinde hareket ettiğini, bu bandın kırılması durumunda kırılma yönüne doğru hareketin ivme kazanabileceğini vurguluyor. Asya tarafında bugün açıklanan Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faizler ve para politikasında değişiklik yapmaması ve kişisel harcamalar verisinin beklentilerin oldukça altında kalmasına karşın Nikkei 225 endeksi kapanışa yakın yüzde 0,94 yükseldi. Şu dakikalarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,35 ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,29 değer kazandı. Yurt içinde, 1,5 günlük Cumhuriyet Bayramı tatilinde ara verilen piyasalarda bugün, uluslararası piyasalarda 2,88'lerden 2,94'e kadar yükselen dolar/TL'nin negatif etkisinin görülebileceği belirtiliyor. Çarşamba günü Fed'in faizleri değiştirmemesine rağmen karar metninin aralık ayında faiz artırımı olabileceği beklentilerini artırması ile TL, diğer gelişen ülke para birimlerine paralel dolar karşısında değer kaybetti. Analistler, bankalararası piyasada güne 2,94'ün hemen altında başlayan dolar/TL'nin 2,90 - 2,95 bandı içinde hareket edebileceğini, hafta sonu gerçekleştirilecek genel seçim sonuçlarının bekleneceğini öngörüyor. BIST 100 endeksinin de 77.500 seviyesinin destek, 80.500 seviyesinin direnç konumuna geldiğini kaydeden analistler, bugün yurt içinde dış ticaret verileri, yurt dışında ise Avro Bölgesi TÜFE ve ABD tüketici güven endeksi başta olmak üzere yoğun veri akışının izleneceğini dile getiriyor. Tüketici Sorunları Derneği (TÜSODER) Genel Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Günümüzde tüketiciler sanal bir refah yaşıyor. Bunun temel nedeni, tasarruf bilincinden uzaklaşma ve plastik parayı (kredi kartı) kullanmanın cazibesine kapılmalarıdır" dedi. Ağaoğlu, "31 Ekim Dünya Tasarruf Günü" dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, tasarruflu ve tutumlu olmanın önemine değindi. Ülkenin zenginleşmesi ile gelir seviyesinin yükselmesinin, daha çok istihdam, üretim ve ihracatla mümkün olduğuna işaret eden Ağaoğlu, Dünya Tasarruf Günü'nün de bu konuda farkındalık yaratılması amacıyla gerçekleştirildiğini söyledi. Kredi kartı kullananlara uyarılarda bulunan Ağaoğlu, şunları kaydetti: Günümüzde tüketiciler sanal bir refah yaşıyor. Bunun temel nedeni, tasarruf bilincinden uzaklaşma ve plastik parayı kullanmanın cazibesine kapılmalarıdır. Ülkemizde yaklaşık 55 milyon bireysel kredi kartı kullanımda olup 2 milyon kişi kart borçlarını ödeyemediklerinden yasal takibe düşmüştür. Bu noktada, yıllar önce unuttuğumuz, 'Cimri olma, tutumlu ol' felsefesine milletçe sarılmalı, ihtiyacımızdan ve ödeme imkanımızdan fazlasını harcamaktan uzak durmalıyız. Bugün tüketicilerin büyük bölümü borcu borçla ödemekte ve mevcut hayat standardını, temin ettiği tüketici kredisiyle sağlayabilmektedir" Aydın Ağaoğlu, günümüzde bir çok kişinin borçlu olduğuna işaret ederek, "Alışkanlıklarımızdan vazgeçmeli veya en aza indirmeliyiz. Yılda 3 gömlek alan kişi 1'e düşürsün, yırtılırsa yamasın giysin. Ayakkabısı delindiyse gidip pençe yaptırsın. Yenisi 100 liraysa tamiri 20 lira. Gösterişten uzak dursun. Yüksek teknoloji aletleri, akıllı cep telefonları, tabletler, bilgisayarlar, bunları almak için borçlanmaya değer mi?" değerlendirmesinde bulundu. Bilinçli Tüketiciler Platformu Sözcüsü Mehmet İmrek de tüketicilerin tasarrufa yönelmesini gerektiğini söyledi. Vatandaşlardan ihtiyacı olduğu malı almadan önce, araştırma yapmasını isteyen İmrek, ekonomik duruma göre en uygun şekilde ihtiyaçların giderilmesini tavsiye etti. Tüketicilerin aşırı ve uzun vadeli borçlanmadan kaçınmaları gerektiğini vurgulayan İmrek, "Çünkü ekonomik alım gücü gün geçtikçe pahalılaşıyor. Tüketicilerin alım gücü düştükçe, uzun vadeli borçlanmalarda borcunu ödeyemez hale geliyor. Bunun için mümkün mertebe ihtiyacından fazlasını tüketmemelerini öneriyoruz" dedi.
Müəllif hüquqları qorunur. Məlumatdan istifadə etdikdə istinad mütləqdir. Məlumat internet səhifələrində istifadə edildikdə müvafiq keçidin qoyulması mütləqdir.
- Sitemap - azadliq musavat manat son xeberler Son Xeberler - Son Xəbərlər xeberler xəbərlər azadliq qezeti azadliq qazeti profiles yellow profiles name meaning name meaning