Azadliq.az
Azərbaycan XəbərləriAzadliq » Xeberler» Xeber

“Devalvasiyadan sonra bu sahe rentabelli saheye çevrilib”

"Devalvasiyadan sonra bu sahə rentabelli sahəyə çevrilib"

08/02/2016

02:35

02:08 xeber – Kənd təsərrüfatı naziri Heydər Əsədov Azadlıq.az xəbər verir ki, ans tv-nin “Hesabat” verilişində Mir Şahinin qonağı olub. Söhbət zamanı kəndliləri narahat edən əsas məsələlərə, eyni zamanda, qeyri-neft sektorunun inkişaf etdirilməsi məsələlərinə toxunulub.

– Mən istərdim ki, biz ərzaq təhlükəsizliyi ilə bağlı danışaq. Bu, son günlər çox aktual məsələdir. Burda bir teorem var. Bir tərəfdən yerli əhali ərzaqla təmin olunmalıdır, bir növ biz yerli məhsullarla öz bazarımızı təmin etməliyik. Digər tərəfdən isə, post neft periodunda bu çox vacibdir, biz öz məhsullarımızı xarici bazara çıxarmalıyıq ki, valyuta gətirsin. Bu iki xətti necə uzlaşdırırsız?

– Bunların hər ikisinin olması arzu olunan haldır və istənilən dövlətdə hökumətin ən prioritet vəzifələrindən biridir. Daxili bazarı təmin edən hər hansı bir hökumət, təbii ki, rəqabətə davamlı məhsullar yetişdirərək, öz brendini tanıdaraq, dünya bazarına çıxmaq və ölkəsinə valyuta gətirmək azrusundadır, hədəfindədir və daim belə bir niyyəti olur. O ki, qaldı məhsulun özünü təmin etmədən xarici bazara çıxarılması, yaxud daha çox məhsul ixrac edib xaricə daha çox mal çıxarmaq və tənzimlənmə məsələləri dövlətin bir başa funksional vəzfələrinə aiddir. Dövlət əgər istəyirsə daxili bazarı tənzimləsin, bu halda dövlət ixracı stimullaşdırmaya bilər. Hətta özünü təmin etmək üçün ixraca müəyyən kvotalar tətbiq edərək qadağalar qoya bilər və müxtəlif tənzimləmə seqmentləri tətbiq edə bilər.

Amma məhsul kifayət qədər istehsal olunubsa, özünü təmin etdikdən sonra dövlətin ən əsas vəzifələrindən biri onun ixracıdır. Bunun üçün əksər ölkələrdə ixracın hətta stimullaşdırıcı metodlarından istifadə edilir. Bu yaxınlarda cənab prezidentin verdiyi sərəncamda da hökumətə tapşırılıb ki, Kənd Təsərrüfatı və İqtisadiyyat Nazirliyi bir ay müddətində ixracatın stimullaşdırılması üçün öz təkliflərini versin. İxracın həddi isə nə qədər maksimal olarsa həmin dövlətin valyuta həcimlərinin eyni həcmdə artması deməkdir.

Diqər məsələ isə bazar təmin olunduğu halda idxalın tənzimlənməsidir. Bu da eyni qaydada, əgər bizdə daxili bazarın tələbinə cavab verən kifayət qədər məhsul istehal edilibsə və bu gün bu belədir, biz xaricdən gələn məhsuların ölkəyə daxili bazarı qorumaq üçün daxil olmasında tənzimlənmə alətlərindən istifadə etməliyik. Bu günlərdə bu məsələ müzakirə olunacaq. Biz Gömrük Komitəsinin rəhbərliyi ilə görüşmüşük, həmçinin İqtisadiyyat Nazirliyinin rəhbərliyi ilə görüşmüşük. Artıq biz bir sıra məhsullarla özümüzü təmin edirik. Həmin məhsulların ölkəyə gətirilməsi, bazarın tənzimlənməsində maneələr yarada bilər. Buna görə də biz bazarın qorunması, tənzimlənməsi seqmentlərindən, alətlərindən kvota, sərt nəzarət mexanizmləri, rüsumların tətbiqi metodlarından istifadə etməliyik. Yaxın günlərdə bunun üçün təkliflər veriləcək.

-Bir yandan müasir fermer təsərüfatı sahələri yaranır. Bu yaxşıdır. Əlbəttə məhsul artır, istehsal prosesi sürətlənir ama eyni zamanda avadanlıqlar müasirləşdirliməlidir, inkişafla ayaqlaşdılırlmalıdır və elə texniki vasitələrdən istifadə olunur və olunmalıdır ki, əvvəllər 60 nəfərin çalışdığı yerdə 5 nəfər işləməlidir. Bəs bu iş yerlərinin açılması və azalması prosesi necə tənzimlənir? Bu hansı yolla qaydaya salınır?

-Yeni texnologiyaların tətbiqi, yeni avadanlıqların gətirilməsi bir sahədə iş yerlərinin sayını azaltmaqla yanaşı o sahədə məhsul istehsalını artırmaqla, rəqabətə davamlı məhsulların istehsalını artırmaqla digər sahələrdə iş yerlərinin yaranmsına səbəb olur. Yəni haqqında söhbət etdiyimiz kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının artırıldığı bir şəraitdə onun emalına şərait yaradır. Yəni artıq onun yanında emal sənaye müəsisələrinə ehtiyac duyulur və bu insanlar artıq yeni iş yerləri ilə təmin olunur.

Yaxud onların həcmi həddən artıq artdığından bu məhsulların ixracı ilə marketingi, bazarlanması ilə və digər işlərlə məşğul olan yeni bir sinflər yaranır ki, bunlar da öz-özlüyündə bütövlükdə götürəndə yeni iş yerləri bir birini kompensasiya etmiş olur və ciddi problemlərin qarşısını alır.

Cənəb prezidentin hal-hazırda apardığı siyasət konsepsiyasında da fikir versəniz sənaye məhəllələrinin yaradılması xüsusi önəm daşıyır ki, yəni bu sahə inkişaf etdikcə azadolmalar digər sahələrdə məşğulluğu təmin edə bilər ki, biz də bu sahədə fəaliyyətimizi davam etdiririk.

-Cənab nazir mənə indi maraqlı görünən bir sual da çıxır ortalığa. İri heyvandarlıq kompleksləri yaradılır. Məsələn elə rayonlarımız var ki, orada 6 min 7 min baş heyvan var. Bu heyvanların yemi, məndə olan məlumata görə xaricdən alınır. Belə olan halda biz nə uduruq? Südü özümüz istehsal edirik, amma yem xaricdən alınır. Olazmı ki, biz südü xaricdən alardıq. Mətbuatda, kütəvi informasiya vastələrində sələnən sualardan biri elə budur.

-Mən də mətbuatda bu cür suallara rast gəlirəm. Amma eyni məntiqlə yanaşsaq, onda belə çıxır ki, biz şəkər istehsal etməyək, çünki onun komponentlərinin müəyyən hissəsini xaricdən alırıq və yaxud quş əti istehsal etməyək, bu işlərlə məşğul olmayaq bu sahədə də komponentlərin bir hisəsi xaricdən gətirilir.

Əksinə, biz istehsalı davam etdirərək xaricdən alınan komponentlərin azaldılmasını hədəfləmişik.

Cənab prezident regionların inkişafının ikinci ilinin yekunlarına dair çıxışında xüsusilə qeyd etdi ki, biz artıq bir sıra məhsullar üzrə özümüzü təmin etmə səviyyəsinə yaxınlaşırıq. Amma burada problem ondan ibarətdir ki, onların bir çoxunun tərkibində xaricdən alınan komponentlər üstünlük təşkil edir yaxud bu xüsusi çəkiyə malikdir. O, niyyətlə yox ki, bunların tərkibində xarici komponentlər var. Biz artıq hazır məhsul almalıyıq. Bu ən səhv hədəf olardı.

Hədəfimiz həmin məhsulların tərkibində alınan xarici mal komponentlərini azaltmaq sahəsində işlər görməliyik ki, bunu da cənab prezident hər birimizə xüsisi olaraq tapşırıb.

-Prezidentin islahatlar üzrə köməkçisi bu yaxınlarda çıxışında belə bir söz dedi ki, kəndli rayon mərkəzinə gəlir yumurta alır, biz buna yol verməməliyik. Kəndli öz toyuğunun yumurtasını öz həyətindən əldə etməlidir. Bu baxımdan sadəcə olaraq mən sualı bir qədər genişləndirmək istərdim. Kənardan belə bir təsəvvür yaranır ki, vəziyyət doğurdan da belədir. Ənənəvi kənd təsərrüfatı məhsulları sıradan çıxır, məsələn pambıqçılıq, tütünçülük, baramaçılıq. Biz bütün bunları indiki dövrdə bərpa etmək üçün hansı addımları atırıq?

-Bütün bu sadaladığınız məhsullar onların satışı, bazar trendləri, dünya bazarlarında birjalarda meydana gəlir. Bəzən həmin məhsullar ölkə üçün rentabelli, bəzən isə rentabelsiz olur. Pambıq bizdə 1981-ci ildə ən pik nöqtədə olub. 831 min tona yaxın pambıq istehsal olunub və indi dəfələrlə ondan azdır. Amma məsələ budur ki, dünya bazarlarında, bazar trendlərində pambıqın qiyməti getdikcə aşağı düşüb. 2-3 il bundan qabaq 2 min 500 dollara satılan pambıq 2011-ci ildə artıq 1200 -1260 dollara düşüb. Bu da bazarın tələb və təklifinə öz təsirini göstərib.

Bundan başqa məhsulun maya dəyərinin əmələ gəlməsi çox ciddi məsələdir. Azərbaycanda təsərrüfatların çoxu xırda təsərüfatlardır. 1 hektardan 5 hektara qədər sahəsi olan təsərrüfatlarımız ümumi təsərrüfatların 51%-ə yaxınını təşkil edir. Belə təsərüfatlarda tərəqqi texnologiya tətbiq etmək, maya dəyərini aşağı salmaq, geniş aqrotexniki tədbirlər görmək, bazaralamalar aparmaq olduqca çətinləşir və belə xırda təsərrüfatların maya dəyəri çox yüksək olur. Məhsulun rentabelliyinə mənfi təsir göstərir. Ona görə də bu məhsulların hansının hansı ilə əvəz olunmasını daha çox bazar diqtə edir.

Bir il bundan əvvəl – devalvasiyadan qabaq pambıq 1200 dollara satılırdısa onun qarşılığında 0.80 manat ekvivalenti ilə götürsək 960 manat daxil olurdu. Belə desək bir ton pambıqdan 960 dollar əldə edilirdi. Devalvasiyadan sonra eyni məhsula tələb tamamilə dəyişdi. İndi artıq pambıq yenə 1200 dollara satılsa 1900 manat gəlir gətirəcək. Bununla da həm alış qiymətlərini yüksəltmək, həm bu işin dəyərini ödəmək, həm də məhsulu rentabelli məhsula çevirmək imaknı yaranır.

Ona görə də bu situasiyanı nəzərə alaraq, cənab prezident qeyd etdiyim konfransda pambıqçılıq təsərrüfatlarnı yenidən qaytarmaqla bu sahəni artıq devalvasiyadan sonra rentabelli bir sahəyə çevrildiyini qeyd etdi. Biz də bu istiqamətdə cənab prezidentin tapşırığından sonra çox ciddi işlərə başladıq. İqtidsadiyyat naziri ilə biz artıq birgə pambıqçılarla, tədarükçülərlə görüşlərimiz olub və dövlət köməyi, kreditlər və eyni zamanda aqrolizinq vasitəsi ilə texnikaların alınması və onlara müxtəlif köməkliklər göstərərək və eləcə də tədarükçülərin pambığın satış qiymətini qaldırmaqla bu sahənin bu il təxminən məhsulunun iki dəfə artırılmasını hədəfləyirik…

Verilişin tam mətninə video formatda baxa bilərsiniz

mənbə :
anspress
Şərh yazılmayıb.

Şərh yaz.Azadliq.az - Android

Kitab sifarisi
Pulsuz Oyunlar
MARAQLI
На сегодняшний день самая высокая неофициальная заработная плата в Азербайджане составляет около 10 тысяч манатов. Ее получают высокопоставленные чиновники медицинской и IT-сфер,» заявил Echo.az председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев. По его словам, самая высокая официальная зарплата составляет 2250 манатов, ее получают депутаты Милли меджлиса Азербайджана. «Самая низкая неофициальная зарплата сегодня равна 150 манатам, а официальная — 116», — отметил он. По его словам, сегодня в Азербайджане 20% граждан имеют «черную» зарплату. При этом 9% получают часть зарплаты на руки, то есть по ведомостям, вторую — в «конвертах». И около 70% получают «белую» заработную плату. Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован на территории Сабаильского района. Согласно информации, в известном клубе Z club на улице Ахмеда Джавада житель Баку Муслюмов Камран Мамед оглу 1994 года рождения был ранен ножом неизвестным. Раненый был доставлен в Городскую клиническую больницу №1. Врачи оценивают его состояние как среднетяжелое. «Однако не стоит забывать о тех, кто задействован в развитии теневой экономики, есть множество незарегистрированных предпринимателей, многие работают на дому или по найму, безусловно, большая их часть нигде не числится. Я считаю, что улучшить ситуацию позволит лишь политическая воля правительства», — сказал он. В настоящее время в Азербайджане идут серьезные социально-экономические и политические процессы. Время от времени также появляется тревожная информация об опасности террора в Азербайджане. В тоже время, вокруг карабахского вопроса протекают сложные процессы. Кроме того, уже 18 дней Армения не возвращает тело нашего шехида, а по делу МНБ продолжается судебный процесс. Бывший заместитель министра национальной безопасности, председатель Партии свободных демократов Сульхаддин Акпер дал свою оценку всех этих вопросов, находящихся на повестке дня страны. Администрация действующего американского лидера Барака Обамы увязывала снятие ограничительных мер против России с полным выполнением минских договоренностей. Вступающий в пятницу на высший государственный пост Трамп в интервью Times и Bild предложил отойти от провозглашенного своим предшественником принципа. В Москве инициативу избранного американского президента восприняли весьма сдержанно. Песков отметил, что антироссийские санкции — это не вопрос российской повестки дня как во внутреннем плане, так и в плане общения с зарубежными партнерами. На вопрос о том, не меняет. Трамп рассказал о своем видении внешней политики В Совете Федерации пояснили: для России отмена санкций не является самоцелью, ради которой надо чем-то жертвовать, тем более в сфере безопасности. Председатель комитета верхней палаты парламента по международным делам Константин Косачев призвал не спешить "придавать словам избранного президента США Дональда Трампа о некоем возможном "размене" ядерного разоружения на отмену санкций статус официального предложения". Сенатор напомнил, что все это было сказано в интервью как размышление, как вариант. По его мнению, Трамп должен внимательно изучить причины, по которым существенное разоружение в этой сфере так и не стало реальностью. "Если отбросить демагогические ("агрессивность и реваншизм России"), то будет очевидным, что одно из главных препятствий — реализация планов глобальной ПРО США, а также последовательные американские попытки обеспечить себе односторонние превосходство по другим направлениям — развитие инфраструктуры НАТО, обычные вооружения, высокоточное оружие, беспилотники, милитаризация космоса", — уверен парламентарий. В Баку доставлен надгробный памятник азербайджанскому «вору в законе» Ровшану Ленкоранскому, убитому в Стамбуле. Как передает памятник был изготовлен в Индии, затем доставлен в Турцию, а оттуда в Азербайджан. Высота памятника составляет 5 метров. Отмечается, что в настоящее время памятник находится в одном из цехов по изготовлению надгробных камней в Бинагадинском районе, где проводятся завершающие работы. Отмечается, что основная часть памятника изготовлена в Индии по заказу брата Ровшана – Намика Джаниева. РИА Новости Положительное сальдо внешнеторгового баланса РФ в ноябре 2016 года выросло на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года и составило 9,137 миллиарда долларов, свидетельствуют материалы Банка России. ФТС сообщила о сокращении профицита торгового баланса России в 2016 году За 11 месяцев 2016 года показатель составил 78,585 миллиарда долларов, снизившись в 1,7 раза со 137,205 миллиарда долларов за аналогичный период предыдущего года. Египет согласился принять специалистов из 22-27 января, планируется урегулировать ситуацию с периодически возникающими претензиями египетской стороны к безопасности мяса птицы из РФ, сообщает Россельхознадзор. Право экспорта мяса и птицы в Египет получили 12 российских компаний Телефонные переговоры между представителями Россельхознадзора и ветеринарной службы Египта состоялись 12 января, на них обсуждались сроки посещения Египта российскими специалистами для ознакомления с методикой работы ветеринарных аналитических лабораторий и согласования методик отбора и анализа проб мяса. "Египетская сторона предварительно согласилась принять российскую делегацию в период с 22 по 27 января 2017 года и в ближайшие дни прислать официальное приглашение. Инициатива Россельхознадзора должна положить конец периодически возникающим претензиям надзорных ведомств Египта к безопасности мяса птицы, экспортируемому из России", — говорится в сообщении. Ранее Минсельхоз РФ сообщал, что Россия заинтересована в увеличении поставок в Египет зерновых и продуктов их переработки, мяса птицы, говядины и растительных масел, а также готова увеличить импорт овощей и фруктов из Египта. По информации издания, один из членов экипажа предложил 22-летней Глисон, находящейся на 18-й неделе беременности, багет с беконом. Девушка съела бутерброд. Это заметил еще один член экипажа, который сообщил об инциденте руководству фирмы. В итоге было назначено служебное расследование и слушания по делу о краже сэндвича. Как оказалось, девушка нарушила внутренний регламент авиакомпании, так как не попросила у коллеги чек, подтверждающий, что бутерброд, которым он ее угостил, был оплачен. Теперь она намерена обжаловать решение руководства. Подростка с диагнозом «бешенство» госпитализировали в отделение реанимации пермской больницы в конце ноября. Мальчик мог заразиться после того, как его поцарапала или укусила домашняя кошка. Напомним, в начале декабря в посёлке Бымок объявили карантин. Вскоре после госпитализации подростка здесь от бешенства умерли три собаки. Карантин продлится два месяца. Искать девушку родители начали 29 декабря. На следующий день тело погибшей было обнаружено, сообщает "Интерфакс". Следователи следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии начали проверку по факту ее гибели. По предварительным выводам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти школьницы стало переохлаждение. Никаких телесных повреждения на теле погибшей нет. Кроме того, Трамп намерен заставить фармацевтические компании вести переговоры непосредственно с Medicare (программа страхования для населения старшего возраста - от 65 лет) и Medicaid (программа помощи лицам, имеющим доход ниже официальной черты бедности), а также снизить цены, поскольку эти компании лишатся привычной для них политической поддержки. Трамп не раскрыл никаких подробностей того, как он выполнит задачу по корректировке программы, поскольку ожидает одобрения мер со стороны кандидата на пост советника по здравоохранению Тома Прайса. Интервью Трампа изданию The Washington Post вышло после того, как конгресс принял первые меры по отказу от закона по реформе здравоохранения, который был ключевым в ходе президентства Барака Обамы. Теперь обе палаты американского парламента будут работать над деталями отмены и реформы закона о доступном медицинском страховании. Тем не менее после почти семи лет обещаний отменить Obamacare республиканцы столкнулись с некоторым трудностями в реализации своих намерений. Некоторые представители парламента даже думают о том, чтобы повременить с отменой программы, до тех пор пока не будет обнародован план по ее замене. "Чтобы увеличить выплаты богатым акционерам, крупные корпорации уклоняются от налогов, сокращают зарплаты работников и закупочные цены... Уклонение корпораций от налогов обходится беднейшим странам как минимум​​ в $100 млрд в год. Этого хватило бы, чтобы дать образование 124 млн детей, которые не ходят сейчас в школу, и вложить в здравоохранение достаточно средств, чтобы предотвратить смерть по крайней мере 6 млн детей каждый год", - сообщила организация. 16:08 (сегодня) 2 70 Найден «черный ящик» разбившегося под Бишкеком грузового самолета Как сообщают СМИ, врачи боролись за жизнь подростка, но не сумели его спасти. Мальчик умер во второй половине декабря. Все материалы сюжета Крушение грузового самолета в Киргизии Поиски второго бортового самописца продолжаются В станицу Павлодольскую в Северной Осетии немецкие поисковики приехали летом 2016 года, чтобы разыскивать своих павших солдат. Ориентировались иностранцы по картам Вермахта, где были отмечены 160 могил немцев. Рядом с одной из них поисковики и обнаружили останки советского капитана – на карте было обозначено и место захоронения красноармейца. Как отмечают историки, это нонсенс – когда противника хоронят вместе с погибшими из своих войск. То, что этот воин – советский, немцы поняли по звезде с фуражки, пуговицам, последнему патрону пистолета и шомполу для чистки оружия. Уже позже поисковики нашли в своих военных архивах донесение немецкого командования о том, что их солдаты с почестями похоронили капитана Красной армии. Один из бортовых самописцов грузового самолета Boeing-747-400, разбившегося в Киргизии, найден на месте происшествия, передает Интерфакс. Авиакатастрофа в Киргизии. Справка «На месте происшествия найден один из самописцев разбившегося самолета. Поиски второго черного ящика продолжаются», - рассказал на пресс-конференции премьер-министра Киргизии Чынгыз Эсенгулов. Ранее стало известно Межгосударственный авиационный комитет намерен сформировать комиссию по расследованию происшествия после того, как получит запрос от властей Киргизии.

Copyright © 2017. AZADLIQ – Xəbər – Azadliq – Xeber – Xeberler · Bütün hüquqları qorunur.
Copyright © 2016. AZADLIQ – Xəbər – Azadliq – Xeber – Xeberler · Bütün hüquqları qorunur.
- Sitemap - azadliq musavat manat son xeberler Son Xeberler - Son Xəbərlər xeberler xəbərlər azadliq qezeti azadliq qəzeti profiles ən son xəbər, son xeberler, son xeber, xeber, azerbaycan xeberleri,azadliq qazeti info website