Azadliq.az


Azərbaycan Xəbərləri


Azadliq » Xeberler» Xeber

“Devalvasiyadan sonra bu sahe rentabelli saheye çevrilib”

08/02/2016

02:35

02:08 xeber – Kənd təsərrüfatı naziri Heydər Əsədov Azadlıq.az xəbər verir ki, ans tv-nin “Hesabat” verilişində Mir Şahinin qonağı olub. Söhbət zamanı kəndliləri narahat edən əsas məsələlərə, eyni zamanda, qeyri-neft sektorunun inkişaf etdirilməsi məsələlərinə toxunulub.

– Mən istərdim ki, biz ərzaq təhlükəsizliyi ilə bağlı danışaq. Bu, son günlər çox aktual məsələdir. Burda bir teorem var. Bir tərəfdən yerli əhali ərzaqla təmin olunmalıdır, bir növ biz yerli məhsullarla öz bazarımızı təmin etməliyik. Digər tərəfdən isə, post neft periodunda bu çox vacibdir, biz öz məhsullarımızı xarici bazara çıxarmalıyıq ki, valyuta gətirsin. Bu iki xətti necə uzlaşdırırsız?

– Bunların hər ikisinin olması arzu olunan haldır və istənilən dövlətdə hökumətin ən prioritet vəzifələrindən biridir. Daxili bazarı təmin edən hər hansı bir hökumət, təbii ki, rəqabətə davamlı məhsullar yetişdirərək, öz brendini tanıdaraq, dünya bazarına çıxmaq və ölkəsinə valyuta gətirmək azrusundadır, hədəfindədir və daim belə bir niyyəti olur. O ki, qaldı məhsulun özünü təmin etmədən xarici bazara çıxarılması, yaxud daha çox məhsul ixrac edib xaricə daha çox mal çıxarmaq və tənzimlənmə məsələləri dövlətin bir başa funksional vəzfələrinə aiddir. Dövlət əgər istəyirsə daxili bazarı tənzimləsin, bu halda dövlət ixracı stimullaşdırmaya bilər. Hətta özünü təmin etmək üçün ixraca müəyyən kvotalar tətbiq edərək qadağalar qoya bilər və müxtəlif tənzimləmə seqmentləri tətbiq edə bilər.

Amma məhsul kifayət qədər istehsal olunubsa, özünü təmin etdikdən sonra dövlətin ən əsas vəzifələrindən biri onun ixracıdır. Bunun üçün əksər ölkələrdə ixracın hətta stimullaşdırıcı metodlarından istifadə edilir. Bu yaxınlarda cənab prezidentin verdiyi sərəncamda da hökumətə tapşırılıb ki, Kənd Təsərrüfatı və İqtisadiyyat Nazirliyi bir ay müddətində ixracatın stimullaşdırılması üçün öz təkliflərini versin. İxracın həddi isə nə qədər maksimal olarsa həmin dövlətin valyuta həcimlərinin eyni həcmdə artması deməkdir.

Diqər məsələ isə bazar təmin olunduğu halda idxalın tənzimlənməsidir. Bu da eyni qaydada, əgər bizdə daxili bazarın tələbinə cavab verən kifayət qədər məhsul istehal edilibsə və bu gün bu belədir, biz xaricdən gələn məhsuların ölkəyə daxili bazarı qorumaq üçün daxil olmasında tənzimlənmə alətlərindən istifadə etməliyik. Bu günlərdə bu məsələ müzakirə olunacaq. Biz Gömrük Komitəsinin rəhbərliyi ilə görüşmüşük, həmçinin İqtisadiyyat Nazirliyinin rəhbərliyi ilə görüşmüşük. Artıq biz bir sıra məhsullarla özümüzü təmin edirik. Həmin məhsulların ölkəyə gətirilməsi, bazarın tənzimlənməsində maneələr yarada bilər. Buna görə də biz bazarın qorunması, tənzimlənməsi seqmentlərindən, alətlərindən kvota, sərt nəzarət mexanizmləri, rüsumların tətbiqi metodlarından istifadə etməliyik. Yaxın günlərdə bunun üçün təkliflər veriləcək.

-Bir yandan müasir fermer təsərüfatı sahələri yaranır. Bu yaxşıdır. Əlbəttə məhsul artır, istehsal prosesi sürətlənir ama eyni zamanda avadanlıqlar müasirləşdirliməlidir, inkişafla ayaqlaşdılırlmalıdır və elə texniki vasitələrdən istifadə olunur və olunmalıdır ki, əvvəllər 60 nəfərin çalışdığı yerdə 5 nəfər işləməlidir. Bəs bu iş yerlərinin açılması və azalması prosesi necə tənzimlənir? Bu hansı yolla qaydaya salınır?

-Yeni texnologiyaların tətbiqi, yeni avadanlıqların gətirilməsi bir sahədə iş yerlərinin sayını azaltmaqla yanaşı o sahədə məhsul istehsalını artırmaqla, rəqabətə davamlı məhsulların istehsalını artırmaqla digər sahələrdə iş yerlərinin yaranmsına səbəb olur. Yəni haqqında söhbət etdiyimiz kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının artırıldığı bir şəraitdə onun emalına şərait yaradır. Yəni artıq onun yanında emal sənaye müəsisələrinə ehtiyac duyulur və bu insanlar artıq yeni iş yerləri ilə təmin olunur.

Yaxud onların həcmi həddən artıq artdığından bu məhsulların ixracı ilə marketingi, bazarlanması ilə və digər işlərlə məşğul olan yeni bir sinflər yaranır ki, bunlar da öz-özlüyündə bütövlükdə götürəndə yeni iş yerləri bir birini kompensasiya etmiş olur və ciddi problemlərin qarşısını alır.

Cənəb prezidentin hal-hazırda apardığı siyasət konsepsiyasında da fikir versəniz sənaye məhəllələrinin yaradılması xüsusi önəm daşıyır ki, yəni bu sahə inkişaf etdikcə azadolmalar digər sahələrdə məşğulluğu təmin edə bilər ki, biz də bu sahədə fəaliyyətimizi davam etdiririk.

-Cənab nazir mənə indi maraqlı görünən bir sual da çıxır ortalığa. İri heyvandarlıq kompleksləri yaradılır. Məsələn elə rayonlarımız var ki, orada 6 min 7 min baş heyvan var. Bu heyvanların yemi, məndə olan məlumata görə xaricdən alınır. Belə olan halda biz nə uduruq? Südü özümüz istehsal edirik, amma yem xaricdən alınır. Olazmı ki, biz südü xaricdən alardıq. Mətbuatda, kütəvi informasiya vastələrində sələnən sualardan biri elə budur.

-Mən də mətbuatda bu cür suallara rast gəlirəm. Amma eyni məntiqlə yanaşsaq, onda belə çıxır ki, biz şəkər istehsal etməyək, çünki onun komponentlərinin müəyyən hissəsini xaricdən alırıq və yaxud quş əti istehsal etməyək, bu işlərlə məşğul olmayaq bu sahədə də komponentlərin bir hisəsi xaricdən gətirilir.

Əksinə, biz istehsalı davam etdirərək xaricdən alınan komponentlərin azaldılmasını hədəfləmişik.

Cənab prezident regionların inkişafının ikinci ilinin yekunlarına dair çıxışında xüsusilə qeyd etdi ki, biz artıq bir sıra məhsullar üzrə özümüzü təmin etmə səviyyəsinə yaxınlaşırıq. Amma burada problem ondan ibarətdir ki, onların bir çoxunun tərkibində xaricdən alınan komponentlər üstünlük təşkil edir yaxud bu xüsusi çəkiyə malikdir. O, niyyətlə yox ki, bunların tərkibində xarici komponentlər var. Biz artıq hazır məhsul almalıyıq. Bu ən səhv hədəf olardı.

Hədəfimiz həmin məhsulların tərkibində alınan xarici mal komponentlərini azaltmaq sahəsində işlər görməliyik ki, bunu da cənab prezident hər birimizə xüsisi olaraq tapşırıb.

-Prezidentin islahatlar üzrə köməkçisi bu yaxınlarda çıxışında belə bir söz dedi ki, kəndli rayon mərkəzinə gəlir yumurta alır, biz buna yol verməməliyik. Kəndli öz toyuğunun yumurtasını öz həyətindən əldə etməlidir. Bu baxımdan sadəcə olaraq mən sualı bir qədər genişləndirmək istərdim. Kənardan belə bir təsəvvür yaranır ki, vəziyyət doğurdan da belədir. Ənənəvi kənd təsərrüfatı məhsulları sıradan çıxır, məsələn pambıqçılıq, tütünçülük, baramaçılıq. Biz bütün bunları indiki dövrdə bərpa etmək üçün hansı addımları atırıq?

-Bütün bu sadaladığınız məhsullar onların satışı, bazar trendləri, dünya bazarlarında birjalarda meydana gəlir. Bəzən həmin məhsullar ölkə üçün rentabelli, bəzən isə rentabelsiz olur. Pambıq bizdə 1981-ci ildə ən pik nöqtədə olub. 831 min tona yaxın pambıq istehsal olunub və indi dəfələrlə ondan azdır. Amma məsələ budur ki, dünya bazarlarında, bazar trendlərində pambıqın qiyməti getdikcə aşağı düşüb. 2-3 il bundan qabaq 2 min 500 dollara satılan pambıq 2011-ci ildə artıq 1200 -1260 dollara düşüb. Bu da bazarın tələb və təklifinə öz təsirini göstərib.

Bundan başqa məhsulun maya dəyərinin əmələ gəlməsi çox ciddi məsələdir. Azərbaycanda təsərrüfatların çoxu xırda təsərüfatlardır. 1 hektardan 5 hektara qədər sahəsi olan təsərrüfatlarımız ümumi təsərrüfatların 51%-ə yaxınını təşkil edir. Belə təsərüfatlarda tərəqqi texnologiya tətbiq etmək, maya dəyərini aşağı salmaq, geniş aqrotexniki tədbirlər görmək, bazaralamalar aparmaq olduqca çətinləşir və belə xırda təsərrüfatların maya dəyəri çox yüksək olur. Məhsulun rentabelliyinə mənfi təsir göstərir. Ona görə də bu məhsulların hansının hansı ilə əvəz olunmasını daha çox bazar diqtə edir.

Bir il bundan əvvəl – devalvasiyadan qabaq pambıq 1200 dollara satılırdısa onun qarşılığında 0.80 manat ekvivalenti ilə götürsək 960 manat daxil olurdu. Belə desək bir ton pambıqdan 960 dollar əldə edilirdi. Devalvasiyadan sonra eyni məhsula tələb tamamilə dəyişdi. İndi artıq pambıq yenə 1200 dollara satılsa 1900 manat gəlir gətirəcək. Bununla da həm alış qiymətlərini yüksəltmək, həm bu işin dəyərini ödəmək, həm də məhsulu rentabelli məhsula çevirmək imaknı yaranır.

Ona görə də bu situasiyanı nəzərə alaraq, cənab prezident qeyd etdiyim konfransda pambıqçılıq təsərrüfatlarnı yenidən qaytarmaqla bu sahəni artıq devalvasiyadan sonra rentabelli bir sahəyə çevrildiyini qeyd etdi. Biz də bu istiqamətdə cənab prezidentin tapşırığından sonra çox ciddi işlərə başladıq. İqtidsadiyyat naziri ilə biz artıq birgə pambıqçılarla, tədarükçülərlə görüşlərimiz olub və dövlət köməyi, kreditlər və eyni zamanda aqrolizinq vasitəsi ilə texnikaların alınması və onlara müxtəlif köməkliklər göstərərək və eləcə də tədarükçülərin pambığın satış qiymətini qaldırmaqla bu sahənin bu il təxminən məhsulunun iki dəfə artırılmasını hədəfləyirik…

Verilişin tam mətninə video formatda baxa bilərsiniz

mənbə :
anspress
Şərh yazılmayıb.

Şərh yaz.Azadliq.az - Android

Kitab sifarisi
Pulsuz Oyunlar
MARAQLI
Maraqlı
VAZ'ın haberine göre Oyuncu'ın ünü dünyaya yayıldı. Fırat'ın sevimli usüluyle uzun yazma yeteneğine hayran olan birçok Reklam şirketinin kendisine metin yazarı olarak çalışması için iş teklifinde bulunduğu haberde yer aldı. Çok sayıda televizyon ve gazetenin Fırat Demirhan'la röportaj için Hagen'e gittiği öğrenilirken, Japonya'dan da televizyon kanallarının görüşme isteğinde bulundukları haberlerde yer aldı. Bazı üyelerin faiz artırımından önce çekirdek enflasyon rakamlarında artış görmek istedikleri ifade edilen tutanaklarda, ücret artışının bu noktada önemli rol oynayacağı görüşüne yer verildi. Birkaç üyenin düşen enerji fiyatlarının uzun vadeli enflasyon beklentilerini de aşağı çekebileceği görüşünde olduğu görülen tutanaklarda, güçlenen doların ABD'nin ihracatını sınırlarken, enflasyonu daha da düşürebileceği uyarısı da yer aldı. Buna karşın, Komitenin enflasyonun düşen enerji fiyatlarının geçici etkisinin azalmasıyla kademeli olarak yüzde 2 hedefine yaklaşmasını beklediği belirtilirken, fiyat istikrarına yönelik gelişmelerin yakından izleneceği bildirildi. FOMC üyeleri geçen Ocak ayı toplantısında faiz artırımında "sabırlı" olmaya yönelik kararı oy birliğiyle almıştı. Komitenin bir sonraki toplantısı 17-18 Mart'ta gerçekleştirilecek. Bu arada, bugün açıklanan verilerin beklentileri karşılamaması nedeniyle satış ağırlıklı seyreden New York Borsası, FOMC toplantı tutanaklarının ardından kayıplarını artırdı. Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığının istihdam verilerine göre, devlet, kamu hizmetlerinin kalitesini artırmak ve çeşitli hizmet alanlarında oluşan personel açığını gidermek için personel takviyesine gitti. Kamunun istihdam ettiği kişi sayısı, emeklilik ve istifalara karşın çeşitli istihdam türlerinde 120 bin 455 arttı. Böylece 2013 sonunda 3 milyon 319 bin 584 olan kamunun personel sayısı, geçen yılın sonunda 3 milyon 440 bin 39'a yükseldi. Kamudaki yıllık istihdam artışı yüzde 3,6 olarak gerçekleşti. İstihdam sayısında en fazla artış kadrolu personelde oldu. Kamuda kadrolu olarak çalışanların sayısı geçen yıl 106 bin 146 arttı. Böylece kadrolu personel sayısı 2 milyon 826 bin 113'e ulaştı. The posters, displayed at at least one coffee shop in Los Angeles, angered Armenian Americans because of sensitivities around the deaths of more than a million Armenians at the hands of Turkish Ottoman forces in the early 20th century. Türk genci, çok sevdiği arabası için verdiği 'Kız arkadaşımın isteği üzerine aracımı satmak zorundayım' başlıklı ilan büyük ilgi çekti. Demirhan, sayfalarca kız arkadaşının hamile kalması nedeniyle ve aracın bebek geldiğinde kendilerine küçük geleceğini detaylı ve oldukça samimi bir dille anlatması üzerine, ilan 150 bin kişi tarafından okununca internet fenomeni haline geldi. Bu nedenle yabancı yatırımcılar bizim için çok önemli. Birçok firma Türkiye’de yatırımı düşünüyor. Ancak yaşanan dalgalanmalardan dolayı Türkiye’ye yatırımlarını erteleyen firmalar oldu. Türkiye’de büyüme motorlarının başında inşaat sektörü geliyor. Açıklanan birçok projenin hayata geçmeye başladığını görüyoruz. Bu vizyon çerçevesinde projeler 2023’e kadar tamamlanacak bu kapsamda iş ve inşaat makinaları sektörünün hedefini yakalayacağını düşünüyoruz. Türkiye’de döviz piyasasında günlük ortalama 24 milyar dolarlık işlem dönüyor. Dolarda toplam işlem hacminin yüzde 64’ünü ise yurtdışı bankalar ve merkezler başta olmak üzere yabancılar gerçekleştiriyor.Dolar/TL’nin baş döndürücü yükselişi fiyatları 2.64’lü seviyelerin üzerine taşıdı. Merkez Bankası artan dolara karşı ilk önlemini almasına rağmen ABD’de tarım dışı istihdamın şubatta 295 bin artış göstermesi kurun yeniden yukarı yönlü hareket etmesine ve tüm zamanların en yükseğine çıkmasına neden oldu.Yunanistan hükümeti ve kreditörleri arasındaki müzakerelere ilişkin belirsizliğin, mevduat sahiplerini olumsuz etkilediği ifade edilen açıklamada, geçen yıl Aralık ayından bu yana gerçekleşen mevduat çıkışının 25 milyar avroya ulaştığı kaydedildi. Banks arasındaki Türk Lirası karşılığı döviz işlem hacmine baktığımızda döviz piyasasında günlük ortalama 24 milyar dolarlık işlem dönüyor. Bu işlemin yüzde 43’ü yani 10 milyar dolar spot piyasada gerçekleşirken yüzde 51’i swap, yüzde 6’sı ise vadeli piyasada gerçekleşiyor. Verilere baktığımızda yerli yatırımcıların spot piyasada al - sat yaptığını ancak yabancının swap ile para kazandıklarını görüyoruz. Bunu çok trading amacıyla değil de bizim bankaların TL veya döviz likidite ihtiyacına göre yapsalar da kur yukarı giderken daha düşük kurdan bağlanan swap pozisyonları bizim bankalara zarar ve karşı tarafa kâr yazıyor.Ticari ve bireysel gayrimenkul yatırımının çok yüksek gelir sağladığı İstanbul'da bazı ilçeler altın değerinde. İşte ilçe ilçe satılık ofis ve dükkan fiyatları...Dolarda gerçekleşen toplam işlem hacmi kimler tarafından gerçekleştiriliyor diye baktığımızda bunun yüzde 52’sinin yurtdışı bankalar, yüzde 12’sinin ise yurtdışı merkez ve şubeler tarafından gerçekleştirildiğini görüyoruz. Yani yüzde 64’ü yabancılar tarafından gerçekleştiriliyor. Yüzde 24’ü ise yurtiçi müşteriler ve yüzde 12’si de yurtiçi İnterbank’ta gerçekleşiyor.Şu günlerde kurun artmasının bir diğer nedeni de şirketlerden gelen döviz talebi. Şirketlerin ileri tarihli döviz borcu ödemeleri için döviz talebi yaratması yükselişe ivme kazandırıyor. Olası kur artışlarına karşı risk almak istemeyen kurumlar döviz pozisyonlarını kapatmaya çalışıyor. Gelişmelere bakılırsa dolar/TL’de ilk direnç 2.64’te. Bu seviyenin üzerinde 2.75-2.80 seviyelerine doğru çıkış sürebilir. Elbette dalgalanmalar yaşanacak. Ancak bunun daha çok yurtdışı kaynaklı olduğu, yurtiçi gelişmelerin de ivme kazandırdığı unutulmamalı. Öte yandan Türkiye’nin risk primi 215 ile tırmanışını sürüdürüyor,SWAP NEDİR?Swap kelime anlamı ile takas etmek, değiştirmek anlamına geliyor. Swap basit olarak borçlanılan para birimi için ödenen faizle, borç verilen para biriminden alınan faiz geliri arasındaki net fark. Yabancılar yurtdışında faiz oranları sıfıra yakın olduğu, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde faiz oranları yüksek olduğu için parayı buraya getiriyor. Belli bir süre için TL faizini alıyor. Yurtiçi yerleşikler daha önce TL değer kaybederken (yurtdışından döviz talebi olurken) dövizlerini satıp TL’deki değer kaybını sınırlı tutarlardı. Tarihte birkaç kez yurtiçi yerleşikler TL’nin değer kaybettiği yerde döviz satmak yerine alıcı oldu ve doğal dengeleyici rollerini üstlenmeyerek TL’deki değer kaybını artırdılar. Kasımdan bu yana TL’deki değer kaybına ilk tepkileri yine döviz ve altın satışı şeklinde oldu.Kasım sonundan bu yana doların yükseldiği ilk iki ayda yurtiçi yerleşikler 12.5 milyar dolar kadar ABD doları ve altın sattı. Ancak şubatta döviz aldıklarını gördük. Ocak sonundan 20 Şubat haftasına kadar hem bireyseller hem de yurtiçi tüzel kişiler dolar mevduatlarını 5 milyar kadar artırdı. 27 Şubat haftasında dolar kuru 2.50 TL’ye giderken ise yurtiçi yerleşiklerin döviz pozisyonlarını artırmadığını gördük. Martta ne tepki verdiklerini henüz göremiyoruz. Bu davranış değişikliği de TL’deki değer kaybı üzerindeki etkenlerden biri. Eylül ayında dış ticaret açığı yüzde 46,6 azalarak 7 milyar 13 milyon dolardan 3 milyar 742 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise 2014 Eylül ayında %66 iken, 2015 Eylül ayında %75,7’ye yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre ihracat 2015 yılı Eylül ayında, 2014 yılının aynı ayına göre %14,2 azalarak 11 milyar 659 milyon dolar, ithalat %25,2 azalarak 15 milyar 401 milyon dolar olarak gerçekleşti. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat %5,1 arttı Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre 2015 Eylül ayında bir önceki aya göre ihracat %5,1, ithalat %2,7 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise 2015 yılı Eylül ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat %2,9, ithalat %14,8 azaldı. Avrupa Birliği’ne ihracat %7,7 azaldı Avrupa Birliği’nin (AB-28) ihracattaki payı 2014 Eylül ayında %43,9 iken, 2015 Eylül ayında %47,2 oldu. AB’ye yapılan ihracat, 2014 yılının aynı ayına göre %7,7 azalarak 5 milyar 508 milyon dolar olarak gerçekleşti. En fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu Almanya’ya yapılan ihracat 2015 yılı Eylül ayında 1 milyar 138 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla İngiltere (959 milyon dolar), Irak (607 milyon dolar) ve İtalya (583 milyon dolar) takip etti. İthalatta ilk sırayı Çin aldı Çin’den yapılan ithalat, 2015 yılı Eylül ayında 1 milyar 968 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla Almanya (1 milyar 607 milyon dolar), Rusya (1 milyar 423 milyon dolar) ve ABD (1 milyar 25 milyon dolar) izledi. Türkiye piyasalarının Cumhuriyet Bayramı nedeniyle resmi tatilde olduğu dönemde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri sabit tutmasına karşın ilk artışın 15-16 Aralık'ta yapacağı toplantıda yapılabileceğinin sinyalini vermesiyle kur sert yükseldi. Bankacılar bugünkü işlemlerin ardından piyasadaki ana belirleyicinin ise hafta sonu gerçekleşecek genel seçim sonuçları olacağını belirttiler. Fed öncesi yarın gün işlem gerçekleşen 28 Ekim'de saat 14:30 civarında 2.90'ın hemen altında işlem gören dolar/TL, bu sabah güne 2.9341/2.9391 seviyesinden başladı. Öte yandan 28 Ekim'de saat 14:30'da 3.20 civarında işlem gören sepet bazında TL bu sabah 3.0784/3.0833, euro/TL ise 3.2213/3.2240 seviyesinde güne başladı. Faizlerde değişiklik olması yatırımcıları şaşırtmadı, ancak Fed'in son aylarda küresel piyasalarda görülen çalkantıyı dikkate almayarak aralık ayını işaret eden açıklamaları piyasaları şaşırttı. Fed'in Çarşamba akşamı yaptığı açıklamada, "Kurul bir sonraki toplantıda faiz aralığı hedefini belirlerken, azami istihdam ve yüzde 2 enflasyon hedefine ne kadar yaklaşıldığını ve ilerlendiğini değerlendirecek" denildi. Yatırımcıların ilk faiz artırım tarihine yönelik beklentileri de hızla değişti. Vadeli işlem kontratlarına göre Aralık ayında faiz artırma ihtimali toplantı öncesindeki yüzde 34 düzeyinden yüzde 43'e yükselirken, ilk faiz artırım tarihini daha önce Mart olarak öngören yatırımcılar bunu Ocak sonuna çekti. Bir diğer taraftan ise bazı yatırımcıların para politikasında ek gevşeme beklentilerine rağmen Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) politikada değişikliğe gitmemesi de piyasalara destek vermedi. Bir bankanın döviz masası müdürü, "Dolar/TL'de görülen hareket aslında Fed'in faiz artışının beklediğimizden de yakın olduğu izlenimiyle başladı. Fed toplantısı öncesi aralıkta bir faiz ihtimali düşük görülürken artık yüzde 50'ye yakın bir ihtimalden bahsediyoruz" dedi ve ekledi: "Bugünden sonra ise piyasa açısından en önemli gelişme seçim olacak. Öncelikle seçimin güvenli bir şekilde atlatılması, ardından sonuçlar izlenecek." Piyasalarda ağırlıklı olarak yurtdışına paralel bir seyir görülse de siyasi gelişmeler de yakından izleniyor. 1 Kasım seçimleri yaklaşırken, yapılan anketler AKP'nin tek başına iktidarı sağlayamayacağına işaret ederken, seçimlerin ardından siyasi belirsizliğin azalacak olması ve olası bir AKP-CHP koalisyonunun TL'ye olumlu yansıyacağı belirtiliyor. Bugün iç piyasada açıklanacak üçüncü çeyrek turizm gelirleri, Eylül ayına ilişkin dış ticaret dengesi ve Hazine'nin önümüzdeki üç aya ilişkin iç borçlanma stratejisi takip edilecek. ABD'nin en büyük bankalarından Goldman Sachs, dolar ve euro paritesinin Aralık ayı gibi eşitlenmesini beklediklerini ifade etti. Bloomberg'in haberine göre, bankanın uzun zamandır öngördüğü euro/dolar parite eşitlenmesinin Aralık ayı gibi gerçekleşeceğine işaret edildi. Neden olarak ise ABD ve Avrupa merkez bankalarının para politikalarında farklılık göstermesi gösterildi. ABD merkez bankası Fed, son Toplantısında Aralık Ayında faiz arttırma ihtimaline işaret etti. Avrupa Merkez Bankası ise Aralık ayında parasal genişlemede yeni adımlar atılabileceği mesajı vermişti. Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) ekim ayı toplantısında faizleri değiştirmemesine karşın aralık ayında faizleri artırabileceği beklentilerinin artması ile karışık bir seyir izliyor. Fed'in çarşamba günü faizleri değiştirmemesine rağmen karar metnindeki ifadelerden aralık ayında faiz artırımının yapılabileceği beklentilerinin arttığı görülüyor. Fed kararı ile önceki gün hızlı yükselen New York borsaları, dün açıklanan ABD 3. çeyrek Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verisinin beklentilerin altında, yüzde 1,5 artmasının ardından günü düşüşle tamamladı. Dolar endeksi de önceki günkü kazançlarının önemli bir kısmını geri verdi. ABD 10 yıl vadeli tahvil faizleri Fed kararının ardından ikinci işlem gününde de yükselişini devam ettirerek yüzde 2,08'den yüzde 2,18'e çıktı. Dow Jones endeksi yüzde 0,13, S&P 500 endeksi yüzde 0,04 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,42 değer kaybetti. Analistler, Fed'in aralık ayındaki ilk toplantısına kadar açıklanacak makroekonomik verilerin faiz artırım sürecine ilişkin beklentiler ve piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını dile getiriyor. Avrupa tarafında, avro/dolar paritesi, önceki gün Fed kararının ardından 1,0897 ile yaklaşık 3 ayın en düşük seviyesine kadar geriledikten sonra dün kayıplarının bir kısmını telafi ederek 1,10 sınırına kadar çıktı. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,29, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,65 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,10 azaldı. Analistler, bugün açıklanacak enflasyon verisinin izleneceğini belirterek, pay piyasalarının hafta başından bu yana dar bant içinde hareket ettiğini, bu bandın kırılması durumunda kırılma yönüne doğru hareketin ivme kazanabileceğini vurguluyor. Asya tarafında bugün açıklanan Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faizler ve para politikasında değişiklik yapmaması ve kişisel harcamalar verisinin beklentilerin oldukça altında kalmasına karşın Nikkei 225 endeksi kapanışa yakın yüzde 0,94 yükseldi. Şu dakikalarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,35 ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,29 değer kazandı. Yurt içinde, 1,5 günlük Cumhuriyet Bayramı tatilinde ara verilen piyasalarda bugün, uluslararası piyasalarda 2,88'lerden 2,94'e kadar yükselen dolar/TL'nin negatif etkisinin görülebileceği belirtiliyor. Çarşamba günü Fed'in faizleri değiştirmemesine rağmen karar metninin aralık ayında faiz artırımı olabileceği beklentilerini artırması ile TL, diğer gelişen ülke para birimlerine paralel dolar karşısında değer kaybetti. Analistler, bankalararası piyasada güne 2,94'ün hemen altında başlayan dolar/TL'nin 2,90 - 2,95 bandı içinde hareket edebileceğini, hafta sonu gerçekleştirilecek genel seçim sonuçlarının bekleneceğini öngörüyor. BIST 100 endeksinin de 77.500 seviyesinin destek, 80.500 seviyesinin direnç konumuna geldiğini kaydeden analistler, bugün yurt içinde dış ticaret verileri, yurt dışında ise Avro Bölgesi TÜFE ve ABD tüketici güven endeksi başta olmak üzere yoğun veri akışının izleneceğini dile getiriyor. Tüketici Sorunları Derneği (TÜSODER) Genel Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Günümüzde tüketiciler sanal bir refah yaşıyor. Bunun temel nedeni, tasarruf bilincinden uzaklaşma ve plastik parayı (kredi kartı) kullanmanın cazibesine kapılmalarıdır" dedi. Ağaoğlu, "31 Ekim Dünya Tasarruf Günü" dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, tasarruflu ve tutumlu olmanın önemine değindi. Ülkenin zenginleşmesi ile gelir seviyesinin yükselmesinin, daha çok istihdam, üretim ve ihracatla mümkün olduğuna işaret eden Ağaoğlu, Dünya Tasarruf Günü'nün de bu konuda farkındalık yaratılması amacıyla gerçekleştirildiğini söyledi. Kredi kartı kullananlara uyarılarda bulunan Ağaoğlu, şunları kaydetti: Günümüzde tüketiciler sanal bir refah yaşıyor. Bunun temel nedeni, tasarruf bilincinden uzaklaşma ve plastik parayı kullanmanın cazibesine kapılmalarıdır. Ülkemizde yaklaşık 55 milyon bireysel kredi kartı kullanımda olup 2 milyon kişi kart borçlarını ödeyemediklerinden yasal takibe düşmüştür. Bu noktada, yıllar önce unuttuğumuz, 'Cimri olma, tutumlu ol' felsefesine milletçe sarılmalı, ihtiyacımızdan ve ödeme imkanımızdan fazlasını harcamaktan uzak durmalıyız. Bugün tüketicilerin büyük bölümü borcu borçla ödemekte ve mevcut hayat standardını, temin ettiği tüketici kredisiyle sağlayabilmektedir" Aydın Ağaoğlu, günümüzde bir çok kişinin borçlu olduğuna işaret ederek, "Alışkanlıklarımızdan vazgeçmeli veya en aza indirmeliyiz. Yılda 3 gömlek alan kişi 1'e düşürsün, yırtılırsa yamasın giysin. Ayakkabısı delindiyse gidip pençe yaptırsın. Yenisi 100 liraysa tamiri 20 lira. Gösterişten uzak dursun. Yüksek teknoloji aletleri, akıllı cep telefonları, tabletler, bilgisayarlar, bunları almak için borçlanmaya değer mi?" değerlendirmesinde bulundu. Bilinçli Tüketiciler Platformu Sözcüsü Mehmet İmrek de tüketicilerin tasarrufa yönelmesini gerektiğini söyledi. Vatandaşlardan ihtiyacı olduğu malı almadan önce, araştırma yapmasını isteyen İmrek, ekonomik duruma göre en uygun şekilde ihtiyaçların giderilmesini tavsiye etti. Tüketicilerin aşırı ve uzun vadeli borçlanmadan kaçınmaları gerektiğini vurgulayan İmrek, "Çünkü ekonomik alım gücü gün geçtikçe pahalılaşıyor. Tüketicilerin alım gücü düştükçe, uzun vadeli borçlanmalarda borcunu ödeyemez hale geliyor. Bunun için mümkün mertebe ihtiyacından fazlasını tüketmemelerini öneriyoruz" dedi.
Müəllif hüquqları qorunur. Məlumatdan istifadə etdikdə istinad mütləqdir. Məlumat internet səhifələrində istifadə edildikdə müvafiq keçidin qoyulması mütləqdir.
- Sitemap - azadliq musavat manat son xeberler Son Xeberler - Son Xəbərlər xeberler xəbərlər azadliq qezeti azadliq qazeti profiles yellow profiles name meaning name meaning