Azadliq.az


Azərbaycan Xəbərləri


Azadliq » Xeberler» Xeber

Vidadi Babanlı: "Semed Vurğun dedi ki, sene heyat dersi lazımdır"

29/03/2016

13:04


29.03.2016 / 12:01 xeber –

…Mən uşaqlıqdan ədəbiyyat həvəskarı idim. 4-cü, 5-ci sinifdən cızma-qara edirdim, şerlər, filanlar yazırdım. Amma atam buna  əhəmiyyət vermirdi. Ona görə ki, mənim böyük əmim var idi, Əli Talib adında, o da şer yazmaq həvəsinə düşmüşdü, amma ondan şair alınmamışdı. Ona görə də atam bunun əleyhinə idi, deyirdi ki, hər yazan şair, yazıçı ola bilməz. Ona istedad lazımdır. Mən 10-cu sinfi bitirəndə Tiflis şəhərində təzə ali məktəb açılmışdı – Dəmiryolu Mühəndisliyi İnstitutu. Atam məni ora göndərdi ki, get, bala, dəmiryolçu ol, mühəndis ol, mühəndisin gələcəyi var, yaxşı pul qazanacaqsan, yaxşı dolanacaqsan, şer yazmaqdan əl çək.

 

…Mən atamın sözündən çıxa bilmədim, getdim Tiflisə. 2-ci semestrdən sonra sənədlərimi götürdüm, Tiflisdən Bakıya – Azərbaycan Dövlət Universitetinə göndərdim. Avqustun ortaları idi, yoldaşlarımla getmişdim söhbət etməyə.  Evə bir az gec gəldim. Gəldim gördüm ki, atam çox hirsli oturub. Kişi  siyirtmədən bir zərf götürdü üzümə çırpdı. Bununla da  hirsi soyumadı, durdu mənə bir şillə çəkdi. Ona qədər məni heç zaman vurmamışdı, çünki mən anadan olandan 2-3 ay sonra anam rəhmətə getmişdi, yetim  qalmışdım. Ona görə də mənim xətrimə dəymirdilər. Kişi deyinə-deyinə çölə çıxdı, gözümün yaşını sildim, ayağımın altına baxdım. Zərfin üstündə Azərbaycan Dövlət Universiteti sözünü oxudum. Gözümün yaşını bir də sildim, əyildim zərfi yerdən götürdüm, açdım. Göndərişin axırıncı cümləsinə diqqət yetirdim. Gördüm yazıblar ki, sentyabrın 1-dən oxumağa gələ bilərsən.

 

… Kimlər poeziya yolunda mənə dəstək olub? Cəfər Xəndan var idi, o sonra universitetin rektoru oldu. Cəfər Xəndan ədəbiyyatşünas idi, məşhur alim idi. O, universitetdə dərnək aparırdı. İslam Səfərli və başqaları o dərnəyin üzvləri idilər. Mənim həmin dərnəkdə 2 şeirim bəyənilmişdi. Onları Cəfər Xəndan “Azərbaycan gəncləri” qəzetində çap etdirmişdi.

 

Səməd Vurğundan, Allah qəni-qəni rəhmət eləsin, biz cavanlar çox şey görüb-götürürdük. O vaxt Mirzə İbrahimov Yazıçılar İttifaqının sədri idi. Mirzə müəllim “Gənclər günü” adında bir dərnək yaratmışdı. Biz, o dərnəyə gedirdik. Dərnəkdə şerlər, hekayələr oxuyurduq. Bəyəndikləri yazıları çapa verirdilər, bəyənmədiklərinə düzəlişlər etdirirdilər. Onda Səməd Vurğun da, Süleyman Rəhimov da, Süleyman Rüstəm də, bütün o dövrün şair və yazıçıları da həmin dərnəyə gəlib məşğələlərdə iştirak edirdilər. Biz cavanlar gözləyirdik ki, Səməd Vurğun nə vaxt gələcək, şeirimizi onun iştirakı ilə oxuyaq. Çünki onu daha çox  bəyənirdik, daha çox sevirdik və ondan xeyir-dua almaq istəyirdik. Səməd Vurğundan xeyir-dua aldığım üçün bir az ürəyim sakitləşmişdi ki, deməli, məndən nə isə alınacaq.

 

… Sonuncu kursdayıq. Bizim təyinatımız verilməlidir. Getdim Yazıçılar İttifaqına. Onda İttifaqın sədri Səməd Vurğun idi. Səməd Vurğundan məsləhət almaq istəyirdim. Mənim də ürəyimdə tutduğum əsas təmənna bu idi ki, bəlkə, Bakıda qalmağa imkan ola, şairin mənə bir köməyi dəyə. Səməd Vurğun: "A bala, sən – dedi,- skamyadan durub gəlib skamyada oturmusan. Yəni orta məktəbi bitirib gəlmisən oxumağa, işləməmisən. Sən həyatı bilmirsən. Sənə həyat dərsi lazımdır. Başqa dərsləri, başqa elmləri sonradan kitabdan öyrənmək olar. Amma şair üçün, yazıçı üçün həyat biliyi əsasdır. Sənin həyat biliyin, müşahidələrin olmasa, səndən heç nə alınmaz. Ona görə də mən məsləhət bilirəm, gedəsən rayonda 2-3 il işləyəsən. Həyat təcrübəsi qazanasan, həyata bir baxışın ola, görəsən həyat necədir, ondan sonra qayıdıb gələsən, yaradıcılıqla məşğul olasan”.

 

Səməd Vurğun bunu dedi, heç gözləmədi ki, mən nə deyəcəyəm, nə xahiş edəcəyəm. Dalınca da dedi ki, get Muğana, Sabirabad rayonuna. Orada həyat bir az daha qaynardır, get oralarda müşahidələr apar. Orada işlə, oranın da Maarif şöbəsinin müdiri mənim dostumdur. Tapşıraram, səndən göz-qulaq olar. Mənim daha heç bir sözüm qalmadı deməyə. Könülsüz sağollaşıb çıxdım. Yolda, hətta, bir az da özümü danladım ki, nahaq gəlirdim yanına…

 

…Aradan bir həftə keçdi. Təyinat bölgüsü ilə əlaqədar bizi rektorun qəbuluna çağırdılar. 30-dan çox tələbə idik. Hamının familiyası oxundu, ikinci mənim familiyam idi, mənim familiyam oxunmadı. Qurtaranda, Abdulla Qarayev rəhmətlik dedi ki, kimin daha nə sualı, nə sözü var. Mən də yaxında oturmuşdum. Əlimi qaldırdım, kişi döndü baxdı, dedi, a bala, nə istəyirsən? Durdum ayağa, dedim ki, Abdulla müəllim, bağışlayın, mənim adım oxunmadı. Rektor gülümsündü, dedi, a bala, səni biz burada aspiranturada saxlamaq istəyirik. Mən də yaxşı oxuyurdum. Həm də bir az ictimaiyyətçi idim, bayramlarda-filanda, yığıncaqlarda şer oxuyurdum, çıxışlar edirdim. O vaxt hər adamı aspiranturada saxlamırdılar. Gərək təşəkkür edib oturaydım. Mən isə durmuşam  ayaq üstə, dümdüz. Kişi belə kinayə ilə üzümə baxdı: “Daha nə sözün var”- dedi. Dedim, professor bağışlayın, bu günlərdə Səməd Vurğunun yanında olmuşdum, ondan məsləhət almaq üçün, o mənə məsləhət gördü ki, gedib 2-3 il rayonda işləyim. Belə deyəndə kişinin rəngi bir az  da dəyişdi. Sən demə, aspiranturada məni özü saxlatdırıbmış. Ona kimi yerdən, o vaxt Maarif komissarlığı deyirdilər, oranın bir nümayəndəsi dedi ki, Səməd Vurğun kimi böyük bir şairimizin məsləhətindən çıxmaq olmaz. İndi ki, deyir, qoyun, getsin rayonda işləsin. Rektor da dedi, özü bilər. Soruşdu ki, hara getmək istəyirsən, hansı rayona, dedim Sabirabada. Sabirabad deyəndə hamı bir-birinə baxdı, gördüm bir təbəssüm qondu bunların dodaqlarına, nə isə ironik bir təbəssüm… Mən də nə görmüşəm, nə tanıyıram Sabirabadı? Sən demə, ən geridə qalmış rayonlarımızdan biri imiş o vaxt. Bilirsiniz də, rayonlarımızda vəziyyət nə yerdə idi… Gəldim oranın vəziyyətini gördüm bir şer yazdım.

 

Gəlin söhbət açım Sabirabaddan,

Buraya xam gələn, aldanar gedər,

Hürkər uşaq kimi öz kölgəsindən,

 Döyükə- döyükə yollanar gedər.

 

 Olmaz bazarında tərəzi çəki,

 Nə yollar təmizdir, nə də bir səki,

Gəlinlər başında gəzdirir yükü,

 Əlləri yanında sallanar gedər.

 

Vidadi, şairsən, olmaz yalanın,

Özü dərdə düşər dərdə salanın,

Axır onu bildim, burda qalanın,

Saçına dən düşər, çallanar gedər.

 

Bunu yazmışam, bu şeir şagirdlərin dilinə düşüb. Məktəbdən çıxanda, gedəndə, gələndə oxuyurlar. Bir də aradan bir ay keçmiş Maarif şöbəsinin müdiri, Mirqasım Əfəndiyev var idi, Səməd Vurğunun dostu, o məni yanına çağırdı. Məni çox yaxşı qəbul eləmişdi rayona gələndə. Dedi, Vidadi, səndən şikayət var. Dedim, nə şikayət Mirqasım müəllim? Dedi, səndən buranın yerli ziyalıları Mərkəzi Komitəyə, bir də Maarif Komissarlığına şikayət yazıblar ki, bu gəlib burada həyatı öyrənmək əvəzinə, Muğan kimi yeri tərifləmək əvəzinə, həcv edib, buranın camaatını ələ salıb. Mən qaldım belə, pis vəziyyətdə, özü də bilirsiniz, o cür şeylərə görə adamı tuturdular, incidib işdən çıxarırdılar. Kişi gördü ki, mən belə donub qalmışam, qımışdı, dedi ki, vallah narahat olma, mən birinci katiblə danışmışam, ona vəziyyəti demişəm, anlatmışam ki, şairsən də, şair gördüyünü yazar. Sonralar buradan yaxşı şerlər yazarsan və birinci katibə də o cür deyərsən.

 

…Mən Sabirabadda bir il işləyəndən sonra qayıtdım gəldim Bakıya. “Azərbaycan müəllimi” qəzetində işə düzəldim, ədəbi işçi işlədim və bu ərəfədə, Moskvada Qorki adına Ədəbiyyat İnstitutu var idi, SSRİ Yazıçılar İttifaqının nəzdində, məni göndərdilər ora oxumağa. Mən də həvəslə getdim. Getdim ki, həm də rus dilini mükəmməl öyrənim və rus dilinin vasitəsi ilə dünya ədəbiyyatı ilə tanış olum.  Çünki bizdə Azərbaycan dilinə tərcümələr, bilirsiniz də, o vaxt az idi, yox dərəcəsində idi. Bu niyyətlə getdim. Orada bir aya yaxın idi oxumuşdum, bir də dedilər ki, səni rektor çağırır. Qorxa-qorxa gəldim rektorun yanına. Seryogin adında bir nəfər idi. Məni ədəblə qarşıladı. Qayıtdı dedi ki, biz burada aspirantura açırıq, mən də görürəm, sizin qiymətləriniz yaxşıdır. Gəlin, Sizi aspiranturaya götürək, yerimiz də var, adam axtarırıq. O vaxt tələbə 220 manat təqaüd alırdı, amma aspirantın təqaüdü 350 manat idi. Bu pula görə, pul məni daha çox həvəsləndirdi, razılıq verdim.

 

…İndi mənim gətirdiyim pul da qurtarıb, xərcliyim də qurtarıb, təqaüd də vermirlər, çünki hələ aspirantura məsələsi də Maarif Komissarlığında təsdiq olunub gəlməlidir. Qalmışam belə, pulsuz. Hirsimdən ağladım. Qayıtmağa nə pulum var, nə bir tanışım var, gedib ondan pul alam, geri qayıdam.

 

Bir də axşam dərsdən çıxıb qayıdanda Salam Qədirzadə gəldi, dedi, Vidadi, təbrik edirəm səni. Mən nə isə könülsüz-könülsüz qalxdım oturdum. Dedim, nə münasibətlə? Dedi ki, sənin “Smena” jurnalında şerlərin çıxıb. Dedim, ay balam, mən Bakıdan Moskvaya təzə gəlmişəm, heç yeri tanımıram, heç bir redaksiyaya getməmişəm, necə ola bilər bu? Dedim, səhv olar, sən dəyişik salmısan. Dedi, Vidadi Şıxlı sənsən, ya yox? Dedim, mənəm. Dedi, sənin şerlərin çıxıb da. İnanmırsan, yeməkxanada stolun üstündə həmin o “Smena” jurnalı var, get bax. Nəbi Xəzri ilə sonradan öyrəndik ki, sən demə, bir tərcüməçi gedib həmin o jurnaldan Azərbaycana. Cavan şairlərin şerlərini istəyib. O şerlərin içində, mənim də şerimi veriblər buna.

 

… Aspiranturada 2 il oxudum, sonra gördüm ki, yox, mənim həvəsim yoxdur dissertasiya müdafiə etməyə. Yaradıcılıq, şer məni daha çox cəlb edirdi. Gəldim Bakıya, onda da “Gəlin” povestini yazıb qurtarmışdım. Mənim ilk nəsr əsərim idi. İlyas Əfəndiyev və başqaları Bakıda oxumuşdular, bəyənmişdilər, bəzi xırda-para qeydlər etmişdilər. Mən də düzəldib gətirmişdim, çap olunmuşdu. Ondan sonra mən daha şerdən əl çəkdim, nəsrə başladım.

 

…”Vicdan susanda” əsərimi tənqid edib deyirdilər ki, Sovet adamının vicdanı susa bilməz. Bu bizim cəmiyyətə, Sovet quruluşuna ziyanlı bir əsərdir, şərdir, böhtandır. Bu adla mənim Kommunist Partiyasından çıxarılmaq məsələmi qoydular. Halbuki “Gəlin” povestindən sonra özləri məni partiyaya qəbul etmişdilər. Onda Əli Vəliyev rəhmətlik etiraz elədi, Süleyman Rüstəm durdu etiraz elədi o təklifə, Rəsul Rza, Osman Sarıvəlli etiraz elədilər ki, bu həm də bizim Yazıçılar İttifaqının adına ləkə gətirər. Məni müdafiə edənlərin fikri belə oldu ki, biz cavan bir yazıçını partiyadan çıxarırıq, demək, onun üçün bütün yollar bağlanır. Belə olmaz, gəlin bir az tərbiyə də verək, filan edək, bir az buna yüngül cəza verək. Mirzə müəllim bir az sərt danışdı. Partiya bileti cibimdə idi. Məni də hirs boğub. Cavan oğlan, bir az da çılğın. Onda mən bileti cibimdən çıxartdım, atdım Mirzə İbrahimovun üstünə. Bilet diyirləndi düşdü onun ayağının altına. Hamı mat qaldı, heç kəs belə şey gözləmirdi. Hər kəs donuq qaldı, dedim ki, bir partiya ki, ədaləti müdafiə eləmir, mən o partiyanın üzvü olmaq istəmirəm. Dedim və qapını çırpdım getdim.

 

…“Vicdan susanda” 2 kitabdan ibarətdir. Birinci və ikinci kitablar ayrı-ayrılıqda,  sonra hər iki kitab birlikdə Moskvada 4 dəfə çap olunub. Bir 1980-ci ildə, bir də 1981-ci ildə, iki il dalbadal 100 min tirajla.

 

6 roman yazmışam. “Vicdan susanda”, “Müqəddəs ocaq”, “Ömürlük cəza”, “Gizlinlər”, “Qəribə eşq”, bir də “Zəmanə adamı”. “Zəmanə adamı” sonuncu əsərimdir. 5 povest yazmışam. “Gəlin”, “Ayazlı gecələr”, “Həyat bizi sınayır”, “İnsaf nənə” və “Ana intiqamı”. “Ana intiqamı” da, bilirsiniz, Qarabağ müharibəsindən bəhs edən əsərdir. Leyla xanım Bədirbəyli, bizim gözəl aktrisamız, bunu qəzetdən oxuyub gəlib Həsənağa Turabovun yanına, Turabov da o vaxtı Azdramanın direktoru idi, gəlib deyib ki, əsərdə bir ana obrazı var, mən o ananı oynamaq istəyirəm.

 

Bir gün Həsənağa Turabov bununla bağlı axşam zəng elədi. Həmin o əsər  2-3 mövsüm Azərbaycan Dövlət Dram teatrında oynanıldı.

 

…Bilirsinizmi, vicdan ən böyük mənəvi keyfiyyətdir insanlıqda. Kimin ki, vicdanı var, o heç bir zaman nə paxıllıq bilir, nə bədxahlıq bilir, nə pis iş, nə də pis əməl. Onlar həmişə düzlüyə çalışırlar, həmişə vicdanın səsinə qulaq asırlar. Amma, çox təəssüf ki, çox zaman çox adamların vicdanı susur. Və o da cəmiyyətə böyük zərbələr vurur. “Vicdan susanda” əsərində də onu göstərmişəm ki, vicdansızlar hər şeyi əldə edə bilirlər, tapa bilirlər, amma, vicdanlı adamlar, çox zərbələrə məruz qalırlar. Həmişə belə olub, amma, Sovet dövründə bu daha ciddi idi, xüsusən, son dövrlərdə daha da şiddətlənmişdi.

 

… Sözümü həmişə demişəm, haqqı müdafiə etmişəm. Mən xarakterimi dəyişə bilmədim. Bəzən özüm özümü söydüm də, özümü danladım da: “Əşi sən niyə bu qədər çətinliklərə salırsan özünü?!… Olmazmı başqaları kimi sən də bir şey eləyəsən, yol tapasan. Mülayim hərəkət edəsən, adamlarla ünsiyyət bağlaya biləsən. Amma nə isə mən həmişə həqiqətpərəst olmuşam. Həqiqəti müdafiə eləmişəm. Ona görə də zərbələr almışam, istər əsərlərimdə, istərsə də həyatımda. Vaxtilə Mehdi Hüseynin əleyhinə, İsa Muğannanın əleyhinə çox tənqidlər edilirdi. Mən iclaslarda, partiya iclasında, başqa yerlərdə durub müdafiə edirdim onları və sonra da özüm zərbə altında qalırdım. İndi mən peşman deyiləm, deyirəm, nə yaxşı ki, mən elə mübariz olmuşam. Mən elə o yolu tutub gəlmişəm. Mən həmişə gəzməyə çıxanda, heç tanımadığım adamlar yaxınlaşır, hal-əhval tutur, bu mənim könlümü açır. Demək, mən həyatda düz yol tutmuşam, çətin, amma düz yol.

 

…Vallah bəzən insanlar qocalığı tərifləyir. Biz yazıçılar, şairlər də çox tərifləyirik qocalığı. Amma qocalıq, sən demə, elə bir şey deyilmiş. Adamın çox şeydən əlini kəsirmiş, işdən-gücdən qoyurmuş. Amma bir şey də var ki, o ömrü, Allah-Təalanın verdiyi ömrü sən axıra qədər, şərəflə yaşaya bilirsən. Bax o, adama fərəh gətirir. Adamı sevindirir. Çünki danlaq sahibi, qaxınc sahibi olmursan, haqqında olan-olmaz sözlər danışılmır, yayılmır və hər yerdə səni hörmətlə qəbul edirlər. Bu, adama fərəh gətirir, adamı sevindirir. Amma mən deyirəm ki, qocalıq olmasaydı, bəlkə, daha çox əsər yaza bilərdim.

 

…“Vicdan susanda”ya görə məni 4 il yarım işsiz qoydular. Heç yerdə işləyə bilmədim, əsər yaza bilmədim. Gedib oçerklər yazırdım “Bakı” qəzetinə, radiolara. Aldığım qonorarla ailəmi birtəhər dolandırırdım, çörəkpulu qazanırdım zorla. Hərdən yadıma düşəndə, bəzən, özüm də dəhşətə gəlirəm ki, mən nə təhər dözümlü adam olmuşam ki, ona dözmüşəm. Bir şerim var:

 

Bağladı dilimi zamanın zəhmi,

Yüzdə bir sözümü deyə bilmədim.

“Əyil, keç, dedilər saqqal altından,

Vüqarlı qəddimi əyə bilmədim.

 

Yəni mən o prinsipi cavanlıqdan tutmuşam və ondan da ömrümün axırına kimi əl çəkə bilmədim. İndi artıq qocalmışam, 89 yaşım var. Amma yenə həmin xarakterdəyəm.

mənbə :
lent.az
Şərh yazılmayıb.

Şərh yaz.Azadliq.az - Android

Kitab sifarisi
Pulsuz Oyunlar
MARAQLI
Maraqlı
VAZ'ın haberine göre Oyuncu'ın ünü dünyaya yayıldı. Fırat'ın sevimli usüluyle uzun yazma yeteneğine hayran olan birçok Reklam şirketinin kendisine metin yazarı olarak çalışması için iş teklifinde bulunduğu haberde yer aldı. Çok sayıda televizyon ve gazetenin Fırat Demirhan'la röportaj için Hagen'e gittiği öğrenilirken, Japonya'dan da televizyon kanallarının görüşme isteğinde bulundukları haberlerde yer aldı. Bazı üyelerin faiz artırımından önce çekirdek enflasyon rakamlarında artış görmek istedikleri ifade edilen tutanaklarda, ücret artışının bu noktada önemli rol oynayacağı görüşüne yer verildi. Birkaç üyenin düşen enerji fiyatlarının uzun vadeli enflasyon beklentilerini de aşağı çekebileceği görüşünde olduğu görülen tutanaklarda, güçlenen doların ABD'nin ihracatını sınırlarken, enflasyonu daha da düşürebileceği uyarısı da yer aldı. Buna karşın, Komitenin enflasyonun düşen enerji fiyatlarının geçici etkisinin azalmasıyla kademeli olarak yüzde 2 hedefine yaklaşmasını beklediği belirtilirken, fiyat istikrarına yönelik gelişmelerin yakından izleneceği bildirildi. FOMC üyeleri geçen Ocak ayı toplantısında faiz artırımında "sabırlı" olmaya yönelik kararı oy birliğiyle almıştı. Komitenin bir sonraki toplantısı 17-18 Mart'ta gerçekleştirilecek. Bu arada, bugün açıklanan verilerin beklentileri karşılamaması nedeniyle satış ağırlıklı seyreden New York Borsası, FOMC toplantı tutanaklarının ardından kayıplarını artırdı. Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığının istihdam verilerine göre, devlet, kamu hizmetlerinin kalitesini artırmak ve çeşitli hizmet alanlarında oluşan personel açığını gidermek için personel takviyesine gitti. Kamunun istihdam ettiği kişi sayısı, emeklilik ve istifalara karşın çeşitli istihdam türlerinde 120 bin 455 arttı. Böylece 2013 sonunda 3 milyon 319 bin 584 olan kamunun personel sayısı, geçen yılın sonunda 3 milyon 440 bin 39'a yükseldi. Kamudaki yıllık istihdam artışı yüzde 3,6 olarak gerçekleşti. İstihdam sayısında en fazla artış kadrolu personelde oldu. Kamuda kadrolu olarak çalışanların sayısı geçen yıl 106 bin 146 arttı. Böylece kadrolu personel sayısı 2 milyon 826 bin 113'e ulaştı. The posters, displayed at at least one coffee shop in Los Angeles, angered Armenian Americans because of sensitivities around the deaths of more than a million Armenians at the hands of Turkish Ottoman forces in the early 20th century. Türk genci, çok sevdiği arabası için verdiği 'Kız arkadaşımın isteği üzerine aracımı satmak zorundayım' başlıklı ilan büyük ilgi çekti. Demirhan, sayfalarca kız arkadaşının hamile kalması nedeniyle ve aracın bebek geldiğinde kendilerine küçük geleceğini detaylı ve oldukça samimi bir dille anlatması üzerine, ilan 150 bin kişi tarafından okununca internet fenomeni haline geldi. Bu nedenle yabancı yatırımcılar bizim için çok önemli. Birçok firma Türkiye’de yatırımı düşünüyor. Ancak yaşanan dalgalanmalardan dolayı Türkiye’ye yatırımlarını erteleyen firmalar oldu. Türkiye’de büyüme motorlarının başında inşaat sektörü geliyor. Açıklanan birçok projenin hayata geçmeye başladığını görüyoruz. Bu vizyon çerçevesinde projeler 2023’e kadar tamamlanacak bu kapsamda iş ve inşaat makinaları sektörünün hedefini yakalayacağını düşünüyoruz. Türkiye’de döviz piyasasında günlük ortalama 24 milyar dolarlık işlem dönüyor. Dolarda toplam işlem hacminin yüzde 64’ünü ise yurtdışı bankalar ve merkezler başta olmak üzere yabancılar gerçekleştiriyor.Dolar/TL’nin baş döndürücü yükselişi fiyatları 2.64’lü seviyelerin üzerine taşıdı. Merkez Bankası artan dolara karşı ilk önlemini almasına rağmen ABD’de tarım dışı istihdamın şubatta 295 bin artış göstermesi kurun yeniden yukarı yönlü hareket etmesine ve tüm zamanların en yükseğine çıkmasına neden oldu.Yunanistan hükümeti ve kreditörleri arasındaki müzakerelere ilişkin belirsizliğin, mevduat sahiplerini olumsuz etkilediği ifade edilen açıklamada, geçen yıl Aralık ayından bu yana gerçekleşen mevduat çıkışının 25 milyar avroya ulaştığı kaydedildi. Banks arasındaki Türk Lirası karşılığı döviz işlem hacmine baktığımızda döviz piyasasında günlük ortalama 24 milyar dolarlık işlem dönüyor. Bu işlemin yüzde 43’ü yani 10 milyar dolar spot piyasada gerçekleşirken yüzde 51’i swap, yüzde 6’sı ise vadeli piyasada gerçekleşiyor. Verilere baktığımızda yerli yatırımcıların spot piyasada al - sat yaptığını ancak yabancının swap ile para kazandıklarını görüyoruz. Bunu çok trading amacıyla değil de bizim bankaların TL veya döviz likidite ihtiyacına göre yapsalar da kur yukarı giderken daha düşük kurdan bağlanan swap pozisyonları bizim bankalara zarar ve karşı tarafa kâr yazıyor.Ticari ve bireysel gayrimenkul yatırımının çok yüksek gelir sağladığı İstanbul'da bazı ilçeler altın değerinde. İşte ilçe ilçe satılık ofis ve dükkan fiyatları...Dolarda gerçekleşen toplam işlem hacmi kimler tarafından gerçekleştiriliyor diye baktığımızda bunun yüzde 52’sinin yurtdışı bankalar, yüzde 12’sinin ise yurtdışı merkez ve şubeler tarafından gerçekleştirildiğini görüyoruz. Yani yüzde 64’ü yabancılar tarafından gerçekleştiriliyor. Yüzde 24’ü ise yurtiçi müşteriler ve yüzde 12’si de yurtiçi İnterbank’ta gerçekleşiyor.Şu günlerde kurun artmasının bir diğer nedeni de şirketlerden gelen döviz talebi. Şirketlerin ileri tarihli döviz borcu ödemeleri için döviz talebi yaratması yükselişe ivme kazandırıyor. Olası kur artışlarına karşı risk almak istemeyen kurumlar döviz pozisyonlarını kapatmaya çalışıyor. Gelişmelere bakılırsa dolar/TL’de ilk direnç 2.64’te. Bu seviyenin üzerinde 2.75-2.80 seviyelerine doğru çıkış sürebilir. Elbette dalgalanmalar yaşanacak. Ancak bunun daha çok yurtdışı kaynaklı olduğu, yurtiçi gelişmelerin de ivme kazandırdığı unutulmamalı. Öte yandan Türkiye’nin risk primi 215 ile tırmanışını sürüdürüyor,SWAP NEDİR?Swap kelime anlamı ile takas etmek, değiştirmek anlamına geliyor. Swap basit olarak borçlanılan para birimi için ödenen faizle, borç verilen para biriminden alınan faiz geliri arasındaki net fark. Yabancılar yurtdışında faiz oranları sıfıra yakın olduğu, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde faiz oranları yüksek olduğu için parayı buraya getiriyor. Belli bir süre için TL faizini alıyor. Yurtiçi yerleşikler daha önce TL değer kaybederken (yurtdışından döviz talebi olurken) dövizlerini satıp TL’deki değer kaybını sınırlı tutarlardı. Tarihte birkaç kez yurtiçi yerleşikler TL’nin değer kaybettiği yerde döviz satmak yerine alıcı oldu ve doğal dengeleyici rollerini üstlenmeyerek TL’deki değer kaybını artırdılar. Kasımdan bu yana TL’deki değer kaybına ilk tepkileri yine döviz ve altın satışı şeklinde oldu.Kasım sonundan bu yana doların yükseldiği ilk iki ayda yurtiçi yerleşikler 12.5 milyar dolar kadar ABD doları ve altın sattı. Ancak şubatta döviz aldıklarını gördük. Ocak sonundan 20 Şubat haftasına kadar hem bireyseller hem de yurtiçi tüzel kişiler dolar mevduatlarını 5 milyar kadar artırdı. 27 Şubat haftasında dolar kuru 2.50 TL’ye giderken ise yurtiçi yerleşiklerin döviz pozisyonlarını artırmadığını gördük. Martta ne tepki verdiklerini henüz göremiyoruz. Bu davranış değişikliği de TL’deki değer kaybı üzerindeki etkenlerden biri. Eylül ayında dış ticaret açığı yüzde 46,6 azalarak 7 milyar 13 milyon dolardan 3 milyar 742 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise 2014 Eylül ayında %66 iken, 2015 Eylül ayında %75,7’ye yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre ihracat 2015 yılı Eylül ayında, 2014 yılının aynı ayına göre %14,2 azalarak 11 milyar 659 milyon dolar, ithalat %25,2 azalarak 15 milyar 401 milyon dolar olarak gerçekleşti. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat %5,1 arttı Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre 2015 Eylül ayında bir önceki aya göre ihracat %5,1, ithalat %2,7 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise 2015 yılı Eylül ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat %2,9, ithalat %14,8 azaldı. Avrupa Birliği’ne ihracat %7,7 azaldı Avrupa Birliği’nin (AB-28) ihracattaki payı 2014 Eylül ayında %43,9 iken, 2015 Eylül ayında %47,2 oldu. AB’ye yapılan ihracat, 2014 yılının aynı ayına göre %7,7 azalarak 5 milyar 508 milyon dolar olarak gerçekleşti. En fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu Almanya’ya yapılan ihracat 2015 yılı Eylül ayında 1 milyar 138 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla İngiltere (959 milyon dolar), Irak (607 milyon dolar) ve İtalya (583 milyon dolar) takip etti. İthalatta ilk sırayı Çin aldı Çin’den yapılan ithalat, 2015 yılı Eylül ayında 1 milyar 968 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla Almanya (1 milyar 607 milyon dolar), Rusya (1 milyar 423 milyon dolar) ve ABD (1 milyar 25 milyon dolar) izledi. Türkiye piyasalarının Cumhuriyet Bayramı nedeniyle resmi tatilde olduğu dönemde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri sabit tutmasına karşın ilk artışın 15-16 Aralık'ta yapacağı toplantıda yapılabileceğinin sinyalini vermesiyle kur sert yükseldi. Bankacılar bugünkü işlemlerin ardından piyasadaki ana belirleyicinin ise hafta sonu gerçekleşecek genel seçim sonuçları olacağını belirttiler. Fed öncesi yarın gün işlem gerçekleşen 28 Ekim'de saat 14:30 civarında 2.90'ın hemen altında işlem gören dolar/TL, bu sabah güne 2.9341/2.9391 seviyesinden başladı. Öte yandan 28 Ekim'de saat 14:30'da 3.20 civarında işlem gören sepet bazında TL bu sabah 3.0784/3.0833, euro/TL ise 3.2213/3.2240 seviyesinde güne başladı. Faizlerde değişiklik olması yatırımcıları şaşırtmadı, ancak Fed'in son aylarda küresel piyasalarda görülen çalkantıyı dikkate almayarak aralık ayını işaret eden açıklamaları piyasaları şaşırttı. Fed'in Çarşamba akşamı yaptığı açıklamada, "Kurul bir sonraki toplantıda faiz aralığı hedefini belirlerken, azami istihdam ve yüzde 2 enflasyon hedefine ne kadar yaklaşıldığını ve ilerlendiğini değerlendirecek" denildi. Yatırımcıların ilk faiz artırım tarihine yönelik beklentileri de hızla değişti. Vadeli işlem kontratlarına göre Aralık ayında faiz artırma ihtimali toplantı öncesindeki yüzde 34 düzeyinden yüzde 43'e yükselirken, ilk faiz artırım tarihini daha önce Mart olarak öngören yatırımcılar bunu Ocak sonuna çekti. Bir diğer taraftan ise bazı yatırımcıların para politikasında ek gevşeme beklentilerine rağmen Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) politikada değişikliğe gitmemesi de piyasalara destek vermedi. Bir bankanın döviz masası müdürü, "Dolar/TL'de görülen hareket aslında Fed'in faiz artışının beklediğimizden de yakın olduğu izlenimiyle başladı. Fed toplantısı öncesi aralıkta bir faiz ihtimali düşük görülürken artık yüzde 50'ye yakın bir ihtimalden bahsediyoruz" dedi ve ekledi: "Bugünden sonra ise piyasa açısından en önemli gelişme seçim olacak. Öncelikle seçimin güvenli bir şekilde atlatılması, ardından sonuçlar izlenecek." Piyasalarda ağırlıklı olarak yurtdışına paralel bir seyir görülse de siyasi gelişmeler de yakından izleniyor. 1 Kasım seçimleri yaklaşırken, yapılan anketler AKP'nin tek başına iktidarı sağlayamayacağına işaret ederken, seçimlerin ardından siyasi belirsizliğin azalacak olması ve olası bir AKP-CHP koalisyonunun TL'ye olumlu yansıyacağı belirtiliyor. Bugün iç piyasada açıklanacak üçüncü çeyrek turizm gelirleri, Eylül ayına ilişkin dış ticaret dengesi ve Hazine'nin önümüzdeki üç aya ilişkin iç borçlanma stratejisi takip edilecek. ABD'nin en büyük bankalarından Goldman Sachs, dolar ve euro paritesinin Aralık ayı gibi eşitlenmesini beklediklerini ifade etti. Bloomberg'in haberine göre, bankanın uzun zamandır öngördüğü euro/dolar parite eşitlenmesinin Aralık ayı gibi gerçekleşeceğine işaret edildi. Neden olarak ise ABD ve Avrupa merkez bankalarının para politikalarında farklılık göstermesi gösterildi. ABD merkez bankası Fed, son Toplantısında Aralık Ayında faiz arttırma ihtimaline işaret etti. Avrupa Merkez Bankası ise Aralık ayında parasal genişlemede yeni adımlar atılabileceği mesajı vermişti. Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) ekim ayı toplantısında faizleri değiştirmemesine karşın aralık ayında faizleri artırabileceği beklentilerinin artması ile karışık bir seyir izliyor. Fed'in çarşamba günü faizleri değiştirmemesine rağmen karar metnindeki ifadelerden aralık ayında faiz artırımının yapılabileceği beklentilerinin arttığı görülüyor. Fed kararı ile önceki gün hızlı yükselen New York borsaları, dün açıklanan ABD 3. çeyrek Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verisinin beklentilerin altında, yüzde 1,5 artmasının ardından günü düşüşle tamamladı. Dolar endeksi de önceki günkü kazançlarının önemli bir kısmını geri verdi. ABD 10 yıl vadeli tahvil faizleri Fed kararının ardından ikinci işlem gününde de yükselişini devam ettirerek yüzde 2,08'den yüzde 2,18'e çıktı. Dow Jones endeksi yüzde 0,13, S&P 500 endeksi yüzde 0,04 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,42 değer kaybetti. Analistler, Fed'in aralık ayındaki ilk toplantısına kadar açıklanacak makroekonomik verilerin faiz artırım sürecine ilişkin beklentiler ve piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını dile getiriyor. Avrupa tarafında, avro/dolar paritesi, önceki gün Fed kararının ardından 1,0897 ile yaklaşık 3 ayın en düşük seviyesine kadar geriledikten sonra dün kayıplarının bir kısmını telafi ederek 1,10 sınırına kadar çıktı. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,29, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,65 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,10 azaldı. Analistler, bugün açıklanacak enflasyon verisinin izleneceğini belirterek, pay piyasalarının hafta başından bu yana dar bant içinde hareket ettiğini, bu bandın kırılması durumunda kırılma yönüne doğru hareketin ivme kazanabileceğini vurguluyor. Asya tarafında bugün açıklanan Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faizler ve para politikasında değişiklik yapmaması ve kişisel harcamalar verisinin beklentilerin oldukça altında kalmasına karşın Nikkei 225 endeksi kapanışa yakın yüzde 0,94 yükseldi. Şu dakikalarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,35 ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,29 değer kazandı. Yurt içinde, 1,5 günlük Cumhuriyet Bayramı tatilinde ara verilen piyasalarda bugün, uluslararası piyasalarda 2,88'lerden 2,94'e kadar yükselen dolar/TL'nin negatif etkisinin görülebileceği belirtiliyor. Çarşamba günü Fed'in faizleri değiştirmemesine rağmen karar metninin aralık ayında faiz artırımı olabileceği beklentilerini artırması ile TL, diğer gelişen ülke para birimlerine paralel dolar karşısında değer kaybetti. Analistler, bankalararası piyasada güne 2,94'ün hemen altında başlayan dolar/TL'nin 2,90 - 2,95 bandı içinde hareket edebileceğini, hafta sonu gerçekleştirilecek genel seçim sonuçlarının bekleneceğini öngörüyor. BIST 100 endeksinin de 77.500 seviyesinin destek, 80.500 seviyesinin direnç konumuna geldiğini kaydeden analistler, bugün yurt içinde dış ticaret verileri, yurt dışında ise Avro Bölgesi TÜFE ve ABD tüketici güven endeksi başta olmak üzere yoğun veri akışının izleneceğini dile getiriyor. Tüketici Sorunları Derneği (TÜSODER) Genel Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Günümüzde tüketiciler sanal bir refah yaşıyor. Bunun temel nedeni, tasarruf bilincinden uzaklaşma ve plastik parayı (kredi kartı) kullanmanın cazibesine kapılmalarıdır" dedi. Ağaoğlu, "31 Ekim Dünya Tasarruf Günü" dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, tasarruflu ve tutumlu olmanın önemine değindi. Ülkenin zenginleşmesi ile gelir seviyesinin yükselmesinin, daha çok istihdam, üretim ve ihracatla mümkün olduğuna işaret eden Ağaoğlu, Dünya Tasarruf Günü'nün de bu konuda farkındalık yaratılması amacıyla gerçekleştirildiğini söyledi. Kredi kartı kullananlara uyarılarda bulunan Ağaoğlu, şunları kaydetti: Günümüzde tüketiciler sanal bir refah yaşıyor. Bunun temel nedeni, tasarruf bilincinden uzaklaşma ve plastik parayı kullanmanın cazibesine kapılmalarıdır. Ülkemizde yaklaşık 55 milyon bireysel kredi kartı kullanımda olup 2 milyon kişi kart borçlarını ödeyemediklerinden yasal takibe düşmüştür. Bu noktada, yıllar önce unuttuğumuz, 'Cimri olma, tutumlu ol' felsefesine milletçe sarılmalı, ihtiyacımızdan ve ödeme imkanımızdan fazlasını harcamaktan uzak durmalıyız. Bugün tüketicilerin büyük bölümü borcu borçla ödemekte ve mevcut hayat standardını, temin ettiği tüketici kredisiyle sağlayabilmektedir" Aydın Ağaoğlu, günümüzde bir çok kişinin borçlu olduğuna işaret ederek, "Alışkanlıklarımızdan vazgeçmeli veya en aza indirmeliyiz. Yılda 3 gömlek alan kişi 1'e düşürsün, yırtılırsa yamasın giysin. Ayakkabısı delindiyse gidip pençe yaptırsın. Yenisi 100 liraysa tamiri 20 lira. Gösterişten uzak dursun. Yüksek teknoloji aletleri, akıllı cep telefonları, tabletler, bilgisayarlar, bunları almak için borçlanmaya değer mi?" değerlendirmesinde bulundu. Bilinçli Tüketiciler Platformu Sözcüsü Mehmet İmrek de tüketicilerin tasarrufa yönelmesini gerektiğini söyledi. Vatandaşlardan ihtiyacı olduğu malı almadan önce, araştırma yapmasını isteyen İmrek, ekonomik duruma göre en uygun şekilde ihtiyaçların giderilmesini tavsiye etti. Tüketicilerin aşırı ve uzun vadeli borçlanmadan kaçınmaları gerektiğini vurgulayan İmrek, "Çünkü ekonomik alım gücü gün geçtikçe pahalılaşıyor. Tüketicilerin alım gücü düştükçe, uzun vadeli borçlanmalarda borcunu ödeyemez hale geliyor. Bunun için mümkün mertebe ihtiyacından fazlasını tüketmemelerini öneriyoruz" dedi.
Müəllif hüquqları qorunur. Məlumatdan istifadə etdikdə istinad mütləqdir. Məlumat internet səhifələrində istifadə edildikdə müvafiq keçidin qoyulması mütləqdir.
- Sitemap - azadliq musavat manat son xeberler Son Xeberler - Son Xəbərlər xeberler xəbərlər azadliq qezeti azadliq qazeti profiles yellow profiles name meaning name meaning