Azadliq.az


Azərbaycan Xəbərləri


Azadliq » Xeberler» Xeber

Hamlet İsaxanlı: “İnsanlar pisliyi pis olduqları üçün elemirler…”

12/04/2016

13:08

12.04.2016 / 12:04 xeber –

…Mən düşünürəm ki, hər bir insanın həyata baxışında peşəsinin təsiri var. Riyaziyyat da qeyri-adi bir peşədir. Çünki bir tərəfdən mücərrəddir. İnsanlar ondan qorxurlar, digər tərəfdən riyaziyyat təbiətin dilidir. Yəni riyaziyyat olmasa, nə fizik, nə kimyaçı, nə də geoloq təbiəti öyrənə bilməz. Çünki onların dili, onlardakı  harmoniya riyazi düsturlarla ifadə olunur. Ona görə də riyaziyyat həm  lazımlı bir dildir, həm də çox çətindir. Necə ki, dilin özü. Təsəvvür edin ki, birdən-birə yapon dili öyrənmək  istəyirsiniz, sizə çox qəribə gələcək. Çünki  çox fərqli bir şeydir. Amma onu öyrənəndən sonra, riyaziyyatın o gözəlliyini duyandan sonra görürsən ki, riyaziyyat qeyri-adi dərəcədə gözəl bir elmdir. Riyaziyyatın gözəlliyini duyandan sonra ona aşiq olursan, onun əsiri olursan. Təəssüf ki, musiqidən, ədəbiyyatdan fərqli olaraq, o, gözəlliyi  çox insanlar görə bilmir, çünki onu görmək üçün peşəkar  bir baxış, ciddi bir məktəb keçmək tələb olunur.

 

…Kim riyaziyyatçı ola bilər, niyə olur? Hər halda bir riyazi qabiliyyət deyilən, yəni, mücərrəd düşüncəyə, məntiqə, məntiqlə fantaziyanı birləşdirə bilən bir təxəyyülə ehtiyac duyur riyaziyyat. O olmasa, riyaziyyatçı olmaq olmur. Görünür insanın içində, genində, qanında o şeylər olmalıdır. Amma bununla bərabər, yaxşı riyaziyyatçı olmaq insanın inkişafından, onun müəllimindən, məktəbindən, hansı elmi məktəbə düşməsindən də çox asılıdır. Yəni  təməl  olan bir təxəyyül, bir quruluş, genetika varsa, orada bir bina qurulur. O riyaziyyat binasını quran zəhmətdir. Bu ikisi birləşməsə və bu quruculuq işində ehtiras olmasa, nə riyaziyyat nə də bu dəqiq elmlərdə uğur qazanmaq olmur.

 

…Həyatın qanunauyğunluqlarını daha dəqiq dərk etmək məsələsi, düşünürəm ki, bütün riyaziyyatçılara  aiddir. Düzdür,  indi riyaziyyat o qədər geniş elm olub ki, riyaziyyatın bir sahəsi ilə məşğul olan adam çox şaxələnib və çox dərinə gedib. Ona görə, onun bir sahəsi ilə məşğul olan adam ola bilər ki, o biri sahəni heç yaxşı anlamasın. Yəni onun əlifbasını bilsin, amma dərin qanunlarını bilməsin.

 

Bütün riyaziyyatçıları birləşdirən, dediyim kimi, bu dərin məntiq, fantaziya, gözəllik axtarışıdır. O riyazi qanunlar necə axtarılır. O riyazi qanunlar təbiətdə mövcud olan bir mütənasiblikdir, bir harmoniyadır, bir ahəngdir. Bu gözəllik axtarışı, estetik olmaqla yanaşı, həm də çətin bir işdir. Bu baxımdan bütün riyaziyyatçılar bir-birinə bənzəyirlər. Baxmayaraq ki, hərəsi bir sahə ilə məşğul ola bilər. Həndəsə ilə məşğul olanla, tutaq ki, riyazi analizlə məşğul olanlar fərqlidir. Cəbrlə məşğul olan onlardan fərqlidir. Amma onları birləşdirən vahid bir riyaziyyat evi, böyük bir gözəllik dünyasıdır.

 

…Xəzər Universiteti, Avrasiya Akademiyası və s. kimi fərqli modellər yaratmaq, yeniliyə can atmaq məsələsi xarakterdən irəli gəlir, yoxsa zamanın tələbindən? Düşünürəm ki, hər ikisindən. Məsələn, mənim çox xəyallarım olub, bu gün də var, arzularım da var. Həyata keçməyən arzularım mənim eləyə bildiklərimdən qat-qat çoxdur. Yəni ola bilər, o qədər ağıllı, dərin adam deyiləm, ona görə həddindən artıq çox fikirləşirəm ki, bu işi görüm, bu işi qurum. Amma müəyyən bir zaman, mühit olmasa, o işlərin bir hissəsini həyata keçirə bilmirsən. Bəzən mühiti də bir az dəyişdirməyə məcbur olursan. Yəni bir yerdə bir ev tikmək istəyirsənsə, sən o evin ətrafını da düzəltmək istəyirsən. Bir bağ salırsan, hasar çəkirsən ki, küləyin qabağını alasan. Mühit də göydən düşmür, buna hazır deyil. Amma, bununla bərabər, xəyalında olanları  həyata keçirmək üçün sənin bir gücün, vasitən olmalıdır. Zaman da sənə yetməlidir. Elə proqram var ki, mən onu tək həyata keçirə bilmərəm, onu nəsil həyata keçirməlidir. Amma bu mənim beynimə gəlir, nə edə bilərəm.

 

Amma  elə  şeylər də var  ki, mən əmək sərf edərək, təşkilatçılıq göstərərək və o işə ehtiras bəsləyərək həyata keçirə bilirəm, onlar baş verir. Digərləri də ya beynimin içində qalır, ya da bir vərəq kağızda.

 

…Mənim ən çox sevmədiyim şeylərdən biri şikayət eləməkdir. Çünki şikayət zəiflik əlamətidir. Yəni mən nəyisə eləmək istəyirəm, ətrafdakılar bunu qoymurlar. Başlayırsan ətrafdakıları qınamağa, özünü qınamağa ki, bəlkə, sənin istədiyin düz deyil, bəlkə sənin gücün çatmır. Ona görə inanın, səmimi deyirəm, filan bədxahlarım var, filan düşmənlərim var deyə, xüsusi görüşüm və baxışım yoxdur. Təbii ki, insanlar olub ki, mənim gördüyüm işi bəyənməyiblər, hətta bir az mane olublar və olacaqlar da, mən bunu təbii qəbul edirəm. Mən onları nə mənada qınamıram?.. Mən elə düşünürəm ki, onlar elə fikirləşirlər ki, düz edirlər, mən səhv edirəm, mənim qabağımı kəsmək lazımdır. O, ola bilər, səmimi olaraq, bu cür düşünür, onun baxışı elədir. Sokrat deyirdi ki, insanla pisliyi pis olduqları üçün eləmirlər, sadəcə, elə fikirləşirlər ki, düzgün edirlər.

 

…Elə işlər var ki, sən tək görə bilməzsən. Şeri tək yazmalısan. Şeri, ya məqaləni  iki adam oturub yaza bilməz. Amma mən universitet qururamsa, təkbaşına qura bilmərəm. İdeya olur, plan qurursan, sonra insanları cəlb eləməlisən, o insanlar sənin ideyanı bəyənməlidirlər, dəstəkləməlidirlər və səninlə bərabər çalışmalıdırlar. Onlara minnətdar olursan. Onlar bu mənada mənim xeyirxahlarımdır, çünki, mənimlə birlikdədirlər. Mənim irəli sürdüyüm ideyanın yanındadırlar. Bu ideyanın həyata keçməsində mənim rolum qədər onlarınkı da var. Şübhəsiz, mənim çox məşğul olduğum sahələrdən və ən çox yazdığım, 20-25 ildə fəaliyyət göstərdiyim sahə, mədəniyyətlər tarixi, elm tarixi, fəlsəfə tarixi, ədəbiyyat, dil tarixi, ümumiyyətlə, geniş mənada cəmiyyət tarixidir. Bir var siyasi tarix ki, bu hökumətlər oldu, bu ordular oldu, bu savaşlar oldu. Bunu hər yerdə yazırlar. Amma bir də var, insan cəmiyyəti, necə oldu ki, biz bu günə gəldik, geniş mənada mədəniyyətlər tarixidir. Mən o sahə ilə məşğul oluram. Belə deyək ki, riyaziyyatdan sonra o sahə üzrə mütəxəssisəm. Onda ən qədim dünyada yazının başlanmasından bu günə böyük mütəfəkkirlər olub, böyük fikirlər olubdur. Orijinal fikirlər olub, o fikirlər üst-üstə toplanıb ki, onu öyrənməlisən. Mən ona görə bu gün həyatda olmayan və tarixin yetişdirdiyi nəhənglərə borcluyam və minnətdaram. Çünki, onlardan öyrənmişəm, həmişə öyrənəcəyəm və həmişə də hiss edirəm ki, öyrəndikcə, bir tərəfdən zənginləşirsən, digər tərəfdən də başa düşürsən ki, nə qədər şeyləri sən bilmirsən. Sənin bildiyin, dəryada bir damcıdır. Misal üçün, bir anlığa belə təsəvvür edək, bir var çökəkdə durub baxırsan ətrafa, yaxın ətrafı görürsən. Bir az hündür təpənin üstünə çıxırsan, ətrafı daha çox görürsən. Dağın zirvəsinə qalxırsan göz görən qədər ətrafı görə bilirsən. Bilik də o cürdür, nə qədər çox oxusan, düşünsən, yaradıcılıq fəaliyyəti göstərsən, o qədər çox görürsən və görürsən ki, görmədiyin daha çoxdur, bilmədiyin daha çoxdur. Bu, alimlərin xeyrinədir, bir qayda olaraq nəhənglər təvazökar olur. Bu, insanı insan edən çox böyük bir hissdir. Çünki bir var yekəxanalıq, bu, nisbətən balaca insanlara xas olan bir şeydir- yekə görünmək istəyirlər. Amma insan ətrafındakı nəhəngləri görəndə, deyir ki, mən nə qədər az bilirəm, nə qədər az iş görmüşəm.

 

…Mən Moskva Dövlət Universitetində aspiranturada oxuyanda, oxuduğum yerdə nəhənglər var idi, 20-ci əsrin klassik riyaziyyatçıları, riyaziyyatı yaradanlar! dərslərinə, seminarlarına gedirdik. Mənim onlardan ən çox eşitdiyim, ən çox işlətdikləri söz: “Bilmirəm” idi. “Mən bunu bilmirəm, filankəsdən soruşun, o, məndən yaxşı bilir. Mən bilmirəm”. SSSR-nin akademiki deyirdi ki, bu aspirant onunla məşğul olur, ola bilər o, məndən yaxşı bilir. Yəni bu, gerçək alimə xas olan xüsusiyyətdir. O cür insanlarda göstəricilik ola bilməz, onlarda aşağılıq kompleksi də yoxdur. Yəni insan bütövdür. Yəni bir insansan, ona qanesən. Həmişə şagirdsən, həmişə təbiəti, insanları, cəmiyyəti öyrənirsən.

 

…“Peşəkarlıq, planlaşdırma, iş görmək ehtirası üstəgəl möhkəm iradə bərabərdir uğur” düsturu ilə mən qeyri-adi bir şey deməmişəm, sadəcə prosesi izah etmişəm. Birincisi, insanda bir axtarış, bir nöqtəyə çatmaq ehtirası var. Məsələn sprinter deyir ki, mən 10 saniyəyə 100 metri qaçmalıyam. Bu ciddi bir məqsəddir, bir an belə itirməməlisən, burada qələbə çalmaq ehtirası, yarış ehtirası var. Bu, insanı irəliyə aparır. Sonra qabağında bir maneə var, sən o maneəni aşmalısan. Maneəni necə aşacaqsan? Peşəkarlığınla və iradənlə. Həyatımız çöldə, iş yerində  maneələrdən, problemlərdən ibarətdir. Riyaziyyat özü problemləri həll etmək deməkdir. Orta məktəbdən məsələ, misal həll etməlisən. Məsələ, misal bəzən asan, bəzən də çətin olur, müəllim də həll edə bilmir, istedadlı şagirdinə dönür ki, gəl, bunu görək necə həll edirik. Yəni o maneələri aşanda bəzi insanlar ruhdan düşə bilir. Amma iradəli və peşəkar insan, ehtiraslı insan deyir ki, bu da bir problemdir, mən onu həll etməliyəm. Həll etmək üçün bir metod tapırsan, həll edib məqsədə doğru gedirsən.

 

…Peşəkar olmayan da məqsədinə çata bilir, düzdür. Amma o, asfalt yolla gedir, maneələr olmur, kömək edirlər, əlindən tutub aparırlar,  elə şeylər olur. Bilirsiniz dünyada lap qədimlərdə də ideal cəmiyyət olmayıb. Mənim işim cəmiyyətləri, mədəniyyətləri öyrənməkdir. Çox fərqli mədəniyyətlər, dövlətlər olub. Məsələn qədim Yunanıstan deyirik. Sokrat, Platon, Aristotel, Arximed kimi dünyanın nəhəngləri yetişib orada. Biz Yunan dövrünə mədəniyyətin beşiyi kimi baxırıq. Amma orda o qədər haqsızlıqlar olub ki… Məsələn, Sokrat kimi filosofu demokratik quruluşda səsvermə yolu ilə ölümə məhkum ediblər. O zaman da istedadsız adamları irəli çəkmək, istedadlıya mane olmaq istəyənlər olub. Yəni ideal cəmiyyət olmayıb.

 

İstedadlı, ehtiraslı insan qarşısına kiçik deyil, böyük problemlər qoyur. Sanki dağa çıxırsan. Bir var təpəyə çıxırsan, bir də var güclü alpinist deyir ki, mən ən yüksək zirvələrə getməliyəm. Əvvəl Qafqaz dağlarına gedir, sonra Himalaya və s. Çünki o, ondan ləzzət alır. Yəni istedadlı, güclü insan qarşısına böyük problem qoyur və onun həli ilə məşğul olur. Ona görə uğur da, uğursuzluq da o problemin ətrafında olur. Onu aşanda qarşısına qeyri-adi dərəcədə böyük bir iş görmək məqsədi qoyur, aşmırsa da, o prosesdə o heç nə itirmir. O, qazanır. Çünki zirvəyə doğru yol gedir.

 

Zirvəyə doğru gedəndə həmişə çıxa bilmirsən ki. Alpinizmdən danışdıq. Mən dağa çıxmaqla məşğul oluram, bu prosesi bilirəm, ona görə deyirəm. Məsələn, Everest və ya ondan kiçik zirvəyə çıxmaq üçün böyük komanda gedir. Onlar dəstə-dəstə qalxırlar. Onların bir hissəsi bir yerdə qalır. Ərzaq və s. göndərirlər. Digər hissədə başqa komanda çalışır. Zirvəyə bir neçə adam çatır, bəzən bir adam çatır. Bütün komanda o lider üçün işləyir, çünki o, ən dözümlüsü, ən qabiliyyətlisidir. Amma onun özünə də bir kömək lazımdır, komanda ona kömək edir. Məqsədinə də yetişir.

 

…Çoxşaxəli fəaliyyətlə məşğul olmaq nə qədər paradoksal görünsə də, ciddi bir hünər deyil. Mən tək deyiləm. Uşaq vaxtından çox sahələrlə maraqlanırsan. Maraqlanan zaman birinin vasitəsi ilə digərinə maraq göstərirsən. Mən sadəcə, onların hamısı ilə maraqlanırdım və öyrənirdim. Yəqin ki, bunun özü də bir qabiliyyətdir. Məsələn, riyaziyyatı qalın-qalın, cild-cild kitabları oxuyaraq öyrənə bilmirsən. Gərək bir hissəsini öyrənəndən sonra qalan hissəni özün edəsən. Özün məntiqlə özünü sınayasan ki, bu yolu artıq keçiblər. Yəni bu səndə bir vərdişə çevrilir ki, həmişə problemi həll edə-edə nəticəyə çatacaqsan.

 

…Dəqiq elmlərlə yanaşı tarix, fəlsəfə, dilçilik, ədəbiyyatşünaslıq, poeziya kimi müxtəlif sahələrlə məşğul olanda, insan həm də dincəlir. Misal üçün, riyaziyyat və fizika ilə məşğul olandan sonra, gedib tarix oxuyanda, sanki dincəlirsən. Oturub çay içən kimi, istirahət edən kimi bir şey olur. Sonra ondan keçirsən şerə, ədəbiyyata, o da istirahət olur. Mühit dəyişir, məsələn, meşədən çıxırsan çəmənə düşürsən, dərəyə, oradan dağa gedirsən, arana gedirsən, bulaqdan su içirsən, gəzirsən, onda seyr etmək səni yormur. Təbiətin müxtəlif tərəflərini gördükcə, ruha gəlirsən. Ona görə müxtəlif işlərlə məşğul olmaq, nəinki, adamı yormur, həm də kömək edir.

 

…Sağlamlığımı qorumaqla ciddi məşğul olmuram. Sadəcə, uşaq vaxtından idmanı çox sevmişəm və dünyanı dolaşan həyat arzulamışam. Həmişə futbol oynayırdım, həmişə güləşmişəm. Şahmat dəlicəsinə sevdiyim oyunlardan olub. Voleybolu sevirəm. İndi də komanda ilə yığışırıq, yay vaxtı həftədə iki dəfə voleybol oynayırıq .

 

Yəni dünyadan çox şey istəmirsən, əlində olanlar səni qane edir, həzz ala bilirsən onlardan. Kitab oxuyursan, həzz ala bilirsən. Bir yerə gedirsən, yeni bir şey öyrənirsən, həzz alırsan. Balaca bir qaralama edirsən, ya elmi bir şey, ya bədii, həzz alırsan. Bu yaxınlarda biz Avrasiya Akademiyasını təşkil edəndə 5 təsisçi idik. Təsisçilərdən biri Xalil İnancık çox görkəmli tarixçidir, Osmanlı dövrünün ən böyük tarixçisidir və 22 il Amerikada məşhur universitetlərdə işləyib. 100 yaşı var. 1916-cı ildə anadan olub. O insanla, misal üçün, yaxınlarda bir dəfə də görüşdük, başı çox aydın, 2 ildən bir ya monoqrafiya ya dərslik kimi bir kitab yazır, məqaləsini yazır, doktorantlara evində dərs deyir, hərəkətində bir az məhdudiyyət var, amma qalan hər şey yerindədir. Çünki yaradıcı həyat keçirmək özü idman etmək kimi bir şeydir, idmanın bir növüdür. Sənin beynin idman edir, hüceyrələr hamısı işləyir, beynin hüceyrələri işləyən zaman digər orqanlara kumandanı məhz o verir. Qan daha yaxşı işləyir, yəni içində bir ahəng olur.

 

Mən xüsusi bir sistem düşünməmişəm, sadəcə, bu, mənim həyat tərzimdir. Mənəvi və fiziki- sanki ikisi də bir-biri ilə qovuşur. Mən xeyli şeylər edə bilməmişəm, həmişə onlar haqqında düşünürəm və ümid edirəm ki, onlardan bəzilərini edəcəyəm.

mənbə :
lent.az
Şərh yazılmayıb.

Şərh yaz.Azadliq.az - Android

Kitab sifarisi
Pulsuz Oyunlar
MARAQLI
Maraqlı
VAZ'ın haberine göre Oyuncu'ın ünü dünyaya yayıldı. Fırat'ın sevimli usüluyle uzun yazma yeteneğine hayran olan birçok Reklam şirketinin kendisine metin yazarı olarak çalışması için iş teklifinde bulunduğu haberde yer aldı. Çok sayıda televizyon ve gazetenin Fırat Demirhan'la röportaj için Hagen'e gittiği öğrenilirken, Japonya'dan da televizyon kanallarının görüşme isteğinde bulundukları haberlerde yer aldı. Bazı üyelerin faiz artırımından önce çekirdek enflasyon rakamlarında artış görmek istedikleri ifade edilen tutanaklarda, ücret artışının bu noktada önemli rol oynayacağı görüşüne yer verildi. Birkaç üyenin düşen enerji fiyatlarının uzun vadeli enflasyon beklentilerini de aşağı çekebileceği görüşünde olduğu görülen tutanaklarda, güçlenen doların ABD'nin ihracatını sınırlarken, enflasyonu daha da düşürebileceği uyarısı da yer aldı. Buna karşın, Komitenin enflasyonun düşen enerji fiyatlarının geçici etkisinin azalmasıyla kademeli olarak yüzde 2 hedefine yaklaşmasını beklediği belirtilirken, fiyat istikrarına yönelik gelişmelerin yakından izleneceği bildirildi. FOMC üyeleri geçen Ocak ayı toplantısında faiz artırımında "sabırlı" olmaya yönelik kararı oy birliğiyle almıştı. Komitenin bir sonraki toplantısı 17-18 Mart'ta gerçekleştirilecek. Bu arada, bugün açıklanan verilerin beklentileri karşılamaması nedeniyle satış ağırlıklı seyreden New York Borsası, FOMC toplantı tutanaklarının ardından kayıplarını artırdı. Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığının istihdam verilerine göre, devlet, kamu hizmetlerinin kalitesini artırmak ve çeşitli hizmet alanlarında oluşan personel açığını gidermek için personel takviyesine gitti. Kamunun istihdam ettiği kişi sayısı, emeklilik ve istifalara karşın çeşitli istihdam türlerinde 120 bin 455 arttı. Böylece 2013 sonunda 3 milyon 319 bin 584 olan kamunun personel sayısı, geçen yılın sonunda 3 milyon 440 bin 39'a yükseldi. Kamudaki yıllık istihdam artışı yüzde 3,6 olarak gerçekleşti. İstihdam sayısında en fazla artış kadrolu personelde oldu. Kamuda kadrolu olarak çalışanların sayısı geçen yıl 106 bin 146 arttı. Böylece kadrolu personel sayısı 2 milyon 826 bin 113'e ulaştı. The posters, displayed at at least one coffee shop in Los Angeles, angered Armenian Americans because of sensitivities around the deaths of more than a million Armenians at the hands of Turkish Ottoman forces in the early 20th century. Türk genci, çok sevdiği arabası için verdiği 'Kız arkadaşımın isteği üzerine aracımı satmak zorundayım' başlıklı ilan büyük ilgi çekti. Demirhan, sayfalarca kız arkadaşının hamile kalması nedeniyle ve aracın bebek geldiğinde kendilerine küçük geleceğini detaylı ve oldukça samimi bir dille anlatması üzerine, ilan 150 bin kişi tarafından okununca internet fenomeni haline geldi. Bu nedenle yabancı yatırımcılar bizim için çok önemli. Birçok firma Türkiye’de yatırımı düşünüyor. Ancak yaşanan dalgalanmalardan dolayı Türkiye’ye yatırımlarını erteleyen firmalar oldu. Türkiye’de büyüme motorlarının başında inşaat sektörü geliyor. Açıklanan birçok projenin hayata geçmeye başladığını görüyoruz. Bu vizyon çerçevesinde projeler 2023’e kadar tamamlanacak bu kapsamda iş ve inşaat makinaları sektörünün hedefini yakalayacağını düşünüyoruz. Türkiye’de döviz piyasasında günlük ortalama 24 milyar dolarlık işlem dönüyor. Dolarda toplam işlem hacminin yüzde 64’ünü ise yurtdışı bankalar ve merkezler başta olmak üzere yabancılar gerçekleştiriyor.Dolar/TL’nin baş döndürücü yükselişi fiyatları 2.64’lü seviyelerin üzerine taşıdı. Merkez Bankası artan dolara karşı ilk önlemini almasına rağmen ABD’de tarım dışı istihdamın şubatta 295 bin artış göstermesi kurun yeniden yukarı yönlü hareket etmesine ve tüm zamanların en yükseğine çıkmasına neden oldu.Yunanistan hükümeti ve kreditörleri arasındaki müzakerelere ilişkin belirsizliğin, mevduat sahiplerini olumsuz etkilediği ifade edilen açıklamada, geçen yıl Aralık ayından bu yana gerçekleşen mevduat çıkışının 25 milyar avroya ulaştığı kaydedildi. Banks arasındaki Türk Lirası karşılığı döviz işlem hacmine baktığımızda döviz piyasasında günlük ortalama 24 milyar dolarlık işlem dönüyor. Bu işlemin yüzde 43’ü yani 10 milyar dolar spot piyasada gerçekleşirken yüzde 51’i swap, yüzde 6’sı ise vadeli piyasada gerçekleşiyor. Verilere baktığımızda yerli yatırımcıların spot piyasada al - sat yaptığını ancak yabancının swap ile para kazandıklarını görüyoruz. Bunu çok trading amacıyla değil de bizim bankaların TL veya döviz likidite ihtiyacına göre yapsalar da kur yukarı giderken daha düşük kurdan bağlanan swap pozisyonları bizim bankalara zarar ve karşı tarafa kâr yazıyor.Ticari ve bireysel gayrimenkul yatırımının çok yüksek gelir sağladığı İstanbul'da bazı ilçeler altın değerinde. İşte ilçe ilçe satılık ofis ve dükkan fiyatları...Dolarda gerçekleşen toplam işlem hacmi kimler tarafından gerçekleştiriliyor diye baktığımızda bunun yüzde 52’sinin yurtdışı bankalar, yüzde 12’sinin ise yurtdışı merkez ve şubeler tarafından gerçekleştirildiğini görüyoruz. Yani yüzde 64’ü yabancılar tarafından gerçekleştiriliyor. Yüzde 24’ü ise yurtiçi müşteriler ve yüzde 12’si de yurtiçi İnterbank’ta gerçekleşiyor.Şu günlerde kurun artmasının bir diğer nedeni de şirketlerden gelen döviz talebi. Şirketlerin ileri tarihli döviz borcu ödemeleri için döviz talebi yaratması yükselişe ivme kazandırıyor. Olası kur artışlarına karşı risk almak istemeyen kurumlar döviz pozisyonlarını kapatmaya çalışıyor. Gelişmelere bakılırsa dolar/TL’de ilk direnç 2.64’te. Bu seviyenin üzerinde 2.75-2.80 seviyelerine doğru çıkış sürebilir. Elbette dalgalanmalar yaşanacak. Ancak bunun daha çok yurtdışı kaynaklı olduğu, yurtiçi gelişmelerin de ivme kazandırdığı unutulmamalı. Öte yandan Türkiye’nin risk primi 215 ile tırmanışını sürüdürüyor,SWAP NEDİR?Swap kelime anlamı ile takas etmek, değiştirmek anlamına geliyor. Swap basit olarak borçlanılan para birimi için ödenen faizle, borç verilen para biriminden alınan faiz geliri arasındaki net fark. Yabancılar yurtdışında faiz oranları sıfıra yakın olduğu, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde faiz oranları yüksek olduğu için parayı buraya getiriyor. Belli bir süre için TL faizini alıyor. Yurtiçi yerleşikler daha önce TL değer kaybederken (yurtdışından döviz talebi olurken) dövizlerini satıp TL’deki değer kaybını sınırlı tutarlardı. Tarihte birkaç kez yurtiçi yerleşikler TL’nin değer kaybettiği yerde döviz satmak yerine alıcı oldu ve doğal dengeleyici rollerini üstlenmeyerek TL’deki değer kaybını artırdılar. Kasımdan bu yana TL’deki değer kaybına ilk tepkileri yine döviz ve altın satışı şeklinde oldu.Kasım sonundan bu yana doların yükseldiği ilk iki ayda yurtiçi yerleşikler 12.5 milyar dolar kadar ABD doları ve altın sattı. Ancak şubatta döviz aldıklarını gördük. Ocak sonundan 20 Şubat haftasına kadar hem bireyseller hem de yurtiçi tüzel kişiler dolar mevduatlarını 5 milyar kadar artırdı. 27 Şubat haftasında dolar kuru 2.50 TL’ye giderken ise yurtiçi yerleşiklerin döviz pozisyonlarını artırmadığını gördük. Martta ne tepki verdiklerini henüz göremiyoruz. Bu davranış değişikliği de TL’deki değer kaybı üzerindeki etkenlerden biri. Eylül ayında dış ticaret açığı yüzde 46,6 azalarak 7 milyar 13 milyon dolardan 3 milyar 742 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise 2014 Eylül ayında %66 iken, 2015 Eylül ayında %75,7’ye yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre ihracat 2015 yılı Eylül ayında, 2014 yılının aynı ayına göre %14,2 azalarak 11 milyar 659 milyon dolar, ithalat %25,2 azalarak 15 milyar 401 milyon dolar olarak gerçekleşti. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat %5,1 arttı Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre 2015 Eylül ayında bir önceki aya göre ihracat %5,1, ithalat %2,7 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise 2015 yılı Eylül ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat %2,9, ithalat %14,8 azaldı. Avrupa Birliği’ne ihracat %7,7 azaldı Avrupa Birliği’nin (AB-28) ihracattaki payı 2014 Eylül ayında %43,9 iken, 2015 Eylül ayında %47,2 oldu. AB’ye yapılan ihracat, 2014 yılının aynı ayına göre %7,7 azalarak 5 milyar 508 milyon dolar olarak gerçekleşti. En fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu Almanya’ya yapılan ihracat 2015 yılı Eylül ayında 1 milyar 138 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla İngiltere (959 milyon dolar), Irak (607 milyon dolar) ve İtalya (583 milyon dolar) takip etti. İthalatta ilk sırayı Çin aldı Çin’den yapılan ithalat, 2015 yılı Eylül ayında 1 milyar 968 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla Almanya (1 milyar 607 milyon dolar), Rusya (1 milyar 423 milyon dolar) ve ABD (1 milyar 25 milyon dolar) izledi. Türkiye piyasalarının Cumhuriyet Bayramı nedeniyle resmi tatilde olduğu dönemde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri sabit tutmasına karşın ilk artışın 15-16 Aralık'ta yapacağı toplantıda yapılabileceğinin sinyalini vermesiyle kur sert yükseldi. Bankacılar bugünkü işlemlerin ardından piyasadaki ana belirleyicinin ise hafta sonu gerçekleşecek genel seçim sonuçları olacağını belirttiler. Fed öncesi yarın gün işlem gerçekleşen 28 Ekim'de saat 14:30 civarında 2.90'ın hemen altında işlem gören dolar/TL, bu sabah güne 2.9341/2.9391 seviyesinden başladı. Öte yandan 28 Ekim'de saat 14:30'da 3.20 civarında işlem gören sepet bazında TL bu sabah 3.0784/3.0833, euro/TL ise 3.2213/3.2240 seviyesinde güne başladı. Faizlerde değişiklik olması yatırımcıları şaşırtmadı, ancak Fed'in son aylarda küresel piyasalarda görülen çalkantıyı dikkate almayarak aralık ayını işaret eden açıklamaları piyasaları şaşırttı. Fed'in Çarşamba akşamı yaptığı açıklamada, "Kurul bir sonraki toplantıda faiz aralığı hedefini belirlerken, azami istihdam ve yüzde 2 enflasyon hedefine ne kadar yaklaşıldığını ve ilerlendiğini değerlendirecek" denildi. Yatırımcıların ilk faiz artırım tarihine yönelik beklentileri de hızla değişti. Vadeli işlem kontratlarına göre Aralık ayında faiz artırma ihtimali toplantı öncesindeki yüzde 34 düzeyinden yüzde 43'e yükselirken, ilk faiz artırım tarihini daha önce Mart olarak öngören yatırımcılar bunu Ocak sonuna çekti. Bir diğer taraftan ise bazı yatırımcıların para politikasında ek gevşeme beklentilerine rağmen Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) politikada değişikliğe gitmemesi de piyasalara destek vermedi. Bir bankanın döviz masası müdürü, "Dolar/TL'de görülen hareket aslında Fed'in faiz artışının beklediğimizden de yakın olduğu izlenimiyle başladı. Fed toplantısı öncesi aralıkta bir faiz ihtimali düşük görülürken artık yüzde 50'ye yakın bir ihtimalden bahsediyoruz" dedi ve ekledi: "Bugünden sonra ise piyasa açısından en önemli gelişme seçim olacak. Öncelikle seçimin güvenli bir şekilde atlatılması, ardından sonuçlar izlenecek." Piyasalarda ağırlıklı olarak yurtdışına paralel bir seyir görülse de siyasi gelişmeler de yakından izleniyor. 1 Kasım seçimleri yaklaşırken, yapılan anketler AKP'nin tek başına iktidarı sağlayamayacağına işaret ederken, seçimlerin ardından siyasi belirsizliğin azalacak olması ve olası bir AKP-CHP koalisyonunun TL'ye olumlu yansıyacağı belirtiliyor. Bugün iç piyasada açıklanacak üçüncü çeyrek turizm gelirleri, Eylül ayına ilişkin dış ticaret dengesi ve Hazine'nin önümüzdeki üç aya ilişkin iç borçlanma stratejisi takip edilecek. ABD'nin en büyük bankalarından Goldman Sachs, dolar ve euro paritesinin Aralık ayı gibi eşitlenmesini beklediklerini ifade etti. Bloomberg'in haberine göre, bankanın uzun zamandır öngördüğü euro/dolar parite eşitlenmesinin Aralık ayı gibi gerçekleşeceğine işaret edildi. Neden olarak ise ABD ve Avrupa merkez bankalarının para politikalarında farklılık göstermesi gösterildi. ABD merkez bankası Fed, son Toplantısında Aralık Ayında faiz arttırma ihtimaline işaret etti. Avrupa Merkez Bankası ise Aralık ayında parasal genişlemede yeni adımlar atılabileceği mesajı vermişti. Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) ekim ayı toplantısında faizleri değiştirmemesine karşın aralık ayında faizleri artırabileceği beklentilerinin artması ile karışık bir seyir izliyor. Fed'in çarşamba günü faizleri değiştirmemesine rağmen karar metnindeki ifadelerden aralık ayında faiz artırımının yapılabileceği beklentilerinin arttığı görülüyor. Fed kararı ile önceki gün hızlı yükselen New York borsaları, dün açıklanan ABD 3. çeyrek Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verisinin beklentilerin altında, yüzde 1,5 artmasının ardından günü düşüşle tamamladı. Dolar endeksi de önceki günkü kazançlarının önemli bir kısmını geri verdi. ABD 10 yıl vadeli tahvil faizleri Fed kararının ardından ikinci işlem gününde de yükselişini devam ettirerek yüzde 2,08'den yüzde 2,18'e çıktı. Dow Jones endeksi yüzde 0,13, S&P 500 endeksi yüzde 0,04 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,42 değer kaybetti. Analistler, Fed'in aralık ayındaki ilk toplantısına kadar açıklanacak makroekonomik verilerin faiz artırım sürecine ilişkin beklentiler ve piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını dile getiriyor. Avrupa tarafında, avro/dolar paritesi, önceki gün Fed kararının ardından 1,0897 ile yaklaşık 3 ayın en düşük seviyesine kadar geriledikten sonra dün kayıplarının bir kısmını telafi ederek 1,10 sınırına kadar çıktı. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,29, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,65 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,10 azaldı. Analistler, bugün açıklanacak enflasyon verisinin izleneceğini belirterek, pay piyasalarının hafta başından bu yana dar bant içinde hareket ettiğini, bu bandın kırılması durumunda kırılma yönüne doğru hareketin ivme kazanabileceğini vurguluyor. Asya tarafında bugün açıklanan Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faizler ve para politikasında değişiklik yapmaması ve kişisel harcamalar verisinin beklentilerin oldukça altında kalmasına karşın Nikkei 225 endeksi kapanışa yakın yüzde 0,94 yükseldi. Şu dakikalarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,35 ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,29 değer kazandı. Yurt içinde, 1,5 günlük Cumhuriyet Bayramı tatilinde ara verilen piyasalarda bugün, uluslararası piyasalarda 2,88'lerden 2,94'e kadar yükselen dolar/TL'nin negatif etkisinin görülebileceği belirtiliyor. Çarşamba günü Fed'in faizleri değiştirmemesine rağmen karar metninin aralık ayında faiz artırımı olabileceği beklentilerini artırması ile TL, diğer gelişen ülke para birimlerine paralel dolar karşısında değer kaybetti. Analistler, bankalararası piyasada güne 2,94'ün hemen altında başlayan dolar/TL'nin 2,90 - 2,95 bandı içinde hareket edebileceğini, hafta sonu gerçekleştirilecek genel seçim sonuçlarının bekleneceğini öngörüyor. BIST 100 endeksinin de 77.500 seviyesinin destek, 80.500 seviyesinin direnç konumuna geldiğini kaydeden analistler, bugün yurt içinde dış ticaret verileri, yurt dışında ise Avro Bölgesi TÜFE ve ABD tüketici güven endeksi başta olmak üzere yoğun veri akışının izleneceğini dile getiriyor. Tüketici Sorunları Derneği (TÜSODER) Genel Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Günümüzde tüketiciler sanal bir refah yaşıyor. Bunun temel nedeni, tasarruf bilincinden uzaklaşma ve plastik parayı (kredi kartı) kullanmanın cazibesine kapılmalarıdır" dedi. Ağaoğlu, "31 Ekim Dünya Tasarruf Günü" dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, tasarruflu ve tutumlu olmanın önemine değindi. Ülkenin zenginleşmesi ile gelir seviyesinin yükselmesinin, daha çok istihdam, üretim ve ihracatla mümkün olduğuna işaret eden Ağaoğlu, Dünya Tasarruf Günü'nün de bu konuda farkındalık yaratılması amacıyla gerçekleştirildiğini söyledi. Kredi kartı kullananlara uyarılarda bulunan Ağaoğlu, şunları kaydetti: Günümüzde tüketiciler sanal bir refah yaşıyor. Bunun temel nedeni, tasarruf bilincinden uzaklaşma ve plastik parayı kullanmanın cazibesine kapılmalarıdır. Ülkemizde yaklaşık 55 milyon bireysel kredi kartı kullanımda olup 2 milyon kişi kart borçlarını ödeyemediklerinden yasal takibe düşmüştür. Bu noktada, yıllar önce unuttuğumuz, 'Cimri olma, tutumlu ol' felsefesine milletçe sarılmalı, ihtiyacımızdan ve ödeme imkanımızdan fazlasını harcamaktan uzak durmalıyız. Bugün tüketicilerin büyük bölümü borcu borçla ödemekte ve mevcut hayat standardını, temin ettiği tüketici kredisiyle sağlayabilmektedir" Aydın Ağaoğlu, günümüzde bir çok kişinin borçlu olduğuna işaret ederek, "Alışkanlıklarımızdan vazgeçmeli veya en aza indirmeliyiz. Yılda 3 gömlek alan kişi 1'e düşürsün, yırtılırsa yamasın giysin. Ayakkabısı delindiyse gidip pençe yaptırsın. Yenisi 100 liraysa tamiri 20 lira. Gösterişten uzak dursun. Yüksek teknoloji aletleri, akıllı cep telefonları, tabletler, bilgisayarlar, bunları almak için borçlanmaya değer mi?" değerlendirmesinde bulundu. Bilinçli Tüketiciler Platformu Sözcüsü Mehmet İmrek de tüketicilerin tasarrufa yönelmesini gerektiğini söyledi. Vatandaşlardan ihtiyacı olduğu malı almadan önce, araştırma yapmasını isteyen İmrek, ekonomik duruma göre en uygun şekilde ihtiyaçların giderilmesini tavsiye etti. Tüketicilerin aşırı ve uzun vadeli borçlanmadan kaçınmaları gerektiğini vurgulayan İmrek, "Çünkü ekonomik alım gücü gün geçtikçe pahalılaşıyor. Tüketicilerin alım gücü düştükçe, uzun vadeli borçlanmalarda borcunu ödeyemez hale geliyor. Bunun için mümkün mertebe ihtiyacından fazlasını tüketmemelerini öneriyoruz" dedi.
Müəllif hüquqları qorunur. Məlumatdan istifadə etdikdə istinad mütləqdir. Məlumat internet səhifələrində istifadə edildikdə müvafiq keçidin qoyulması mütləqdir.
- Sitemap - azadliq musavat manat son xeberler Son Xeberler - Son Xəbərlər xeberler xəbərlər azadliq qezeti azadliq qazeti profiles yellow profiles name meaning name meaning