Azadliq.az


Azərbaycan Xəbərləri


Azadliq » Xeberler» Xeber

Beynelxalq Valyuta Fondundan iqtisadi hava proqnozu: duman, çiskin… – TƏHLİL

18/04/2016

13:16

18.04.2016 / 12:13 xeber –

 

Dünya iqtisadiyyatında bərpa prosesi davam edir, amma bu əvvəlki dövrlərlə müqayisədə daha kiçik və dəyişkən templərlə baş verir. Son iki-üç ayda dünya aktivlər bazarında dəyişkənlik, inkişaf etmiş ölkələrdə artımın zəiflənməsi, inkişafda olan və aşağı gəlirli ölkələrdə isə müəyyən maneələrin saxlanması müşahidə olunub. Bundan əlavə bəzi qeyri-iqtisadi xarakterli amillər iqtisadi fəallığı üçün təhlükələr yaradır. Bu tezislər Beynəlxalq Valyuta Fondunun son “Dünya iqtisadiyyatının inkişafının perspektivləri” icmalında yer alıb. BVF hazırda müşahidə olunan vəziyyəti ehtiyatlı optimizmlə qiymətləndirir.

 

BVF-nin proqnozuna əsasən, 2016-cı ildə dünya iqtisadiyyatında artım tempi 3,2%-ə bərabər olacaq ki, bu da ötən ilin göstəricisindən 0,1 faiz bənd çox, yanvar proqnozundan isə 0,2 faiz bənd azdır. BVF-nin qiymətləndirməsinə əsasən, inkişaf etmiş ölkələrdə iqtisadi fəallıq 2015-ci ildə aşağı düşüb və bu günə kimi hələ də bərpa olunmayıb. Rəqəmlərə gəlincə, inkişaf ölkələr üzrə iqtisadi artım 1,9% səviyyəsində proqnozlaşdırılır ki, bu da ötən ilin göstəricisinə bərabərdir. Yəni, artım tendensiyaları gözlənilmir. Maraqlıdır ki, inkişaf etmiş ölkələr sırasında (şərti bölünməyə əsasən) ABŞ-da artım 2,4%, Avrozonada isə 1,5% gözlənilir. Beləliklə, inkişaf etmiş ölkələr üzrə əsas artım ABŞ-ın hesabına formalaşacaq, Avrozonada isə artım ortalama göstəricisindən aşağıdır. İnkişaf etmiş ölkələrdə artımın kiçik səviyyədə qalmasını gözləyən BVF bir neçə ləngidici amilləri qeyd edir. Belə ki, əlverişli olmayan demoqrafik tendensiyalar, məhsuldarlığın kiçik artımı və dünya böhranın “qalıqları” iqtisadi fəallığın lazımı səviyyədə artıma mane olur. Yumşaq pul-kredit siyasəti və neftin ucuz olması daxili istehlakı dəstəkləyəcək, amma xarici tələbat, bəzi valyutaların möhkəmlənməsi və maliyyə şəraitin sərtləşdirilməsi bərpa tendensiyalarını saxlayacaq.

 

Lakin əsas narahatlıq inkişafda olan ölkələrlə bağlıdır. Buna BVF daha böyük diqqət yetirir. Dünya iqtisadiyyatının böyük payına malik olan bu ölkələrdə 2016-cı il üzrə perspektivlər qeyri-sabitdır. O cümlədən, bir neçə iri ölkələr, Braziliya və Rusiya daxil olmaqla, dərin geriləmə şəraitindədir. Digər ölkələr, o cümlədən neft ixracatçıları, ticarətin pisləşməsi və xarici maliyyə vəziyyətinin kəskinləşməsi ilə üzləşərək, mürəkkəb makroiqtisadi vəziyyətə düşüb. Çin və Hindistanda artım əsasən proqnozlara uyğun olacaq, lakin ticarətin artımı zəifləyib ki, bu da ilk növbədə investisiyaların azalması və Çin iqtisadiyyatının struktur dəyişməsi ilə əlaqədardır. Hazırda Çində tarixi bir proses başlayıb ki, burada iqtisadiyyatın konfiqurasiyası sırf ixracdan istehlak, xidmət və investisiyalar yönümlü iqtisadiyyata keçib. Bu proses müəyyən vaxt tələb edir və alıcılıq pariteti üzrə ən iri dünya iqtisadiyyatı olan Çinin dünya iqtisadiyyatına təsiri hələ də böyükdür. Buna görə də həmin prosesin həyata keçməsində baş verən və ya baş verəcək natarazlıqlar dünya ticarət sisteminə mənfi təsir edir. İcmalda bir məqam xüsusən vurğulanır ki, xammal ixrac edən inkişafda olan ölkələrə əvvəlki artım templərini bərpa etmək çətin olacaq, çünki bunun üçün ixrac bazası və iqtisadiyyatı difersifikasiya edilməlidir ki, bu da vaxt tələb edir. Bu məqam, məsələn, Azərbaycan kimi ölkələrə birbaşa aiddir, çünki neftin ucuz olması problemlər yaradıb və neftin qiymətinin aşağı səviyyədə qalması ehtimalları iqtisadiyyatda ciddi islahatların sürətləndirilməsini kəskin aktuallaşdırıb.

 

Ümumilikdə, Beynəlxalq Valyuta Fondu yaxın zamanlarda dünya iqtisadiyyatında tendensiyaları bir neçə əsas məqam və ehtimalla əlaqələndirir:

 

hazırda stress şəraitində olan ölkələrdə bu şəraitinin tədricən yaxşılaşması;

Çində iqtisadi islahatların uğurla keçməsi;

Xammal ixrac edən ölkələrdə fəallığın artması;

Digər inkişafda olan ölkələrdə şoklara davamlı artımın bərpa olunması.

 

Amma qeyd edək ki, bu baza ssenarisinin inkişafı reallıqda bəzi amillərə görə tədricən azalır:

 

İnkişaf etmiş ölkələrdə iqtisadi fəallıq 2015-ci ilin ikinci yarısında zəifləyib, aktivlərin ucuzlaşması və faiz dərəcələrin artması maliyyə şəraitlərinin mürəkkəbləşməsinə səbəb olub. Əgər bu tendensiyalar qalsa, belə ölkələrdə iqtisadi artım zəifləyə və staqnasiyanın yaranması müşahidə oluna bilər.

İnkişafda olan ölkələr daha ciddi stresslərə məruz qala bilər ki, bunlar daxili amillərlə bağlı ola bilər. Məsələn, valyutaların zəiflənməsi yerli şirkətlərinə zərbə vuracaq, kapital axınının kəskin azalması isə daxili istehlakın tez bir zamanda “sıxılmasına” səbəb olacaq.

Neftin uzun müddət ərzində ucuz səviyyədə qalması neft ixrac edən ölkələrdə destabilizasiyanı gücləndirəcək. Bəzi ölkələr müəyyən ehtiyatlara malikdir, lakin bu ehtiyatlar tədricən azalmaqdadır və ölkələr xərcləri azaltmaq zərurəti ilə üzləşir.

Çində baş verən islahatlar nəzərdə tutulandan rahat keçməyə bilər ki, nəticədə burada zəiflənmə tendensiyaları daha uzun müddət qalacaq. Bu isə dünya ticarətinə, birja indekslərinə mənfi təsir edə bilər ki, bu da öz növbəsində dünya iqtisadiyyatında artımın sürətinin azalmasına səbəb olacaq.

Nəhayət, qeyri-iqtisadi amilləri ilə bağlı mənfi gözləntilər. Buraya qeosiyasi münaqişələr, siyasi fikir ayrılıqları, terrorizm, qaçqınlar, epidemiyalar kimi amillər aid edilir. Bəzi ölkə və regionlara təhlükə yaradan bu amillər dünya iqtisadiyyatında fəallığın azalmasına təsir edə bilər.

 

Lakin bütün bunlar reallaşmaya da bilər, çünki vəziyyətin daha optimist şəraitində inkişaf etməsi də istisna olunmur. Amma bunun üçün bir neçə tədbir görülməlidir:

 

Artımın möhkəmləndirilməsi. İnkişaf etmiş ölkələrdə davamlı və daha yüksək artımın təmin edilməsi üçün üç əsas istiqamətdə iş aparılmalıdır. Bunlar struktur dəyişiklikləri, yumşaq pul-kredit siyasəti və büdcə dəstəklənməsidir. İndiki şəraitdə ən faydalı məhz büdcə dəstəklənməsi görünür ki, bu da həm vergi yükünün azaldılmasına, həm də dolayı yolla əmək bazarında fəallığın dəstəklənməsinə yönəldilməlidir. Bundan əlavə vacib məqam kimi mal və xidmət bazarlarına çıxışı asanlaşdıran islahatları da qeyd etmək lazımdır, çünki bu, daxili istehlakın artmasına səbəb olur. Nəhayət, bəzi ölkələrdə, daha dəqiq faktiki və potensial məhsuldarlıq arasında mənfi fərqə və aşağı inflyasiyaya, deflyasiyaya malik olan ölkələrdə, yumşaq pul-kredit siyasəti zəruridir.

Dayanıqlığın təmin edilməsi. İnkişafda olan ölkələrdə hökumətlər makroiqtisadi və maliyyə zəifliyini azalmalı və iqtisadiyyatı məhsuldarlığın artması hesabına artırmalıdır. Qısa desək, burada diversifikasiyaya istiqamətlənən islahatlar tələb olunur. Ənənəvi addımlardan başqa burada üzən məzənnə siyasətinin tətbiqi təkli olunur, çünki bu, əlverişsiz olan ticarət şəraitini müəyyən dərəcədə tarazlaşdıra bilir. Həmçinin qeyd etmək lazımdır ki, məsələn, neft ixrac edən ölkələrdə həmin islahatların uğurlu keçməsi üçün və iqtisadiyyatın aşağı qiymətlərə uyğunlaşması üçün böyük rol büdcə və ya digər ehtiyatlar oynamalıdır.

Bundan əlavə BVF-nin fikrincə, lazımı olan halda dünya miqyasında da bəzi tədbirlər aparıla bilər. Buraya iri ölkələrində stimullaşdırıcı addımlar, dünya miqyasında maliyyə müdafiə sistemlərin tətbiqi və nəhayət lazımı ehtiyatlara malik olmayan ölkələrə, o cümlədən BVF vasitəsi ilə dəstəklənmə aid edilir. BVF hesab edir ki, dünyada qeyri-iqtisadi xarakterli bəzi risklər mövcuddur ki, onlar dünya səviyyəsində təhlükə yaradır və onlar yalnız beynəlxalq koordinasiya əsasında həll olunmalıdır.

 

Ümumilikdə, qeyri-iqtisadi amillərə BVF çox ciddi yanaşır. Hazırda bir neçə əsas məqam seçilir. Məsələn, bildirilir ki, hazırda ABŞ və Avropada siyasi diskussiyalar və proseslər daha çox daxili məsələlərə bağlanır. Bundan əlavə terrorizm qarşısında qorxu xüsusən qeyd edilir ki, bunun nəticəsində tədricən milliyətçiliyə dönüş baş verir və ölkələrdə izolyasiya və proteksionizm meylləri başlayır. Bu ilin iyununa Böyük Britaniyada nəzərdə tutulan Avropa İttifaqında üzvlük barədə referendum investorlar arasında qeyri-müəyyənlik yaradıb ki, bu da ümumdünya risklərindən daha biridir. Çünki ölkənin Aİ-dən çıxışı həm regional, həm dünya ticarətinə ciddi zərbə vuracaq. Hətta demək olar ki, miqrasiya böhranın ilə üzləşən Avropa İttifaqıüçün bu əlavə bir zərbədir.

 

Yuxarıda bir neçə dəfə qeyd edilən neft ixrac edən ölkələrdə problemlərin Azərbaycana böyük aiddiyyəti var. Neft ucuzlaşıb, strateji ehtiyatlar azalıb, valyuta devalvasiya edilib, büdcə xərcləri azalıb, hər şey mənfiyə doğru dəyişib. Buna görə təəccüblü deyil ki, BVF-nin proqnozuna əsasən, 2016-cı ilə Azərbaycanda 3% səviyyəsində geriləmə gözlənilir. Müqayisə üçün, 2015-ci ildə iqtisadi artım 1,1%-ə bərabər olub. BVF gözləyir ki, artıq 2017-ci ildə iqtisadi artım bərpa olunacaq və 1% təkil etməlidir. Ümumilikdə, bunu ehtimal etmək olar, çünki neft bahalaşdığı halda iqtisadi artım bərpa ediləcək, ya da bu baş verməzsə, hazırda aparılan iqtisadiyyatın diversifikasiya tədbirlərinin nəticələri güclənəcək, ya da bu hər iki amil öz müsbət rolunu oynayacaq. Mənfi göstərici kimi inflyasiyanı qeyd etmək lazımdır. BVF-nin proqnozuna görə, bu il inflyasiya 12,8%, gələn il isə 9,8% təşkil edəcək. Nəhayət, bu il müasir zamanda ilk dəfə olaraq mənfi cari hesab balansı gözlənilir – ÜDM-in 0,2% səviyyəsində. Qeyd edək ki, bundan əvvəl Azərbaycanda həmişə müsbət cari hesab balansı müşahidə olunurdu, amma neftin ucuzlaşması nəticəsində neft gəlirləri azalıb və bu da həmin göstəriciyə mənfi təsir edib.

 

Vahab Rzayev, APA Analitik Mərkəzi

mənbə :
lent.az
Şərh yazılmayıb.

Şərh yaz.Azadliq.az - Android

Kitab sifarisi
Pulsuz Oyunlar
MARAQLI
Maraqlı
VAZ'ın haberine göre Oyuncu'ın ünü dünyaya yayıldı. Fırat'ın sevimli usüluyle uzun yazma yeteneğine hayran olan birçok Reklam şirketinin kendisine metin yazarı olarak çalışması için iş teklifinde bulunduğu haberde yer aldı. Çok sayıda televizyon ve gazetenin Fırat Demirhan'la röportaj için Hagen'e gittiği öğrenilirken, Japonya'dan da televizyon kanallarının görüşme isteğinde bulundukları haberlerde yer aldı. Bazı üyelerin faiz artırımından önce çekirdek enflasyon rakamlarında artış görmek istedikleri ifade edilen tutanaklarda, ücret artışının bu noktada önemli rol oynayacağı görüşüne yer verildi. Birkaç üyenin düşen enerji fiyatlarının uzun vadeli enflasyon beklentilerini de aşağı çekebileceği görüşünde olduğu görülen tutanaklarda, güçlenen doların ABD'nin ihracatını sınırlarken, enflasyonu daha da düşürebileceği uyarısı da yer aldı. Buna karşın, Komitenin enflasyonun düşen enerji fiyatlarının geçici etkisinin azalmasıyla kademeli olarak yüzde 2 hedefine yaklaşmasını beklediği belirtilirken, fiyat istikrarına yönelik gelişmelerin yakından izleneceği bildirildi. FOMC üyeleri geçen Ocak ayı toplantısında faiz artırımında "sabırlı" olmaya yönelik kararı oy birliğiyle almıştı. Komitenin bir sonraki toplantısı 17-18 Mart'ta gerçekleştirilecek. Bu arada, bugün açıklanan verilerin beklentileri karşılamaması nedeniyle satış ağırlıklı seyreden New York Borsası, FOMC toplantı tutanaklarının ardından kayıplarını artırdı. Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığının istihdam verilerine göre, devlet, kamu hizmetlerinin kalitesini artırmak ve çeşitli hizmet alanlarında oluşan personel açığını gidermek için personel takviyesine gitti. Kamunun istihdam ettiği kişi sayısı, emeklilik ve istifalara karşın çeşitli istihdam türlerinde 120 bin 455 arttı. Böylece 2013 sonunda 3 milyon 319 bin 584 olan kamunun personel sayısı, geçen yılın sonunda 3 milyon 440 bin 39'a yükseldi. Kamudaki yıllık istihdam artışı yüzde 3,6 olarak gerçekleşti. İstihdam sayısında en fazla artış kadrolu personelde oldu. Kamuda kadrolu olarak çalışanların sayısı geçen yıl 106 bin 146 arttı. Böylece kadrolu personel sayısı 2 milyon 826 bin 113'e ulaştı. The posters, displayed at at least one coffee shop in Los Angeles, angered Armenian Americans because of sensitivities around the deaths of more than a million Armenians at the hands of Turkish Ottoman forces in the early 20th century. Türk genci, çok sevdiği arabası için verdiği 'Kız arkadaşımın isteği üzerine aracımı satmak zorundayım' başlıklı ilan büyük ilgi çekti. Demirhan, sayfalarca kız arkadaşının hamile kalması nedeniyle ve aracın bebek geldiğinde kendilerine küçük geleceğini detaylı ve oldukça samimi bir dille anlatması üzerine, ilan 150 bin kişi tarafından okununca internet fenomeni haline geldi. Bu nedenle yabancı yatırımcılar bizim için çok önemli. Birçok firma Türkiye’de yatırımı düşünüyor. Ancak yaşanan dalgalanmalardan dolayı Türkiye’ye yatırımlarını erteleyen firmalar oldu. Türkiye’de büyüme motorlarının başında inşaat sektörü geliyor. Açıklanan birçok projenin hayata geçmeye başladığını görüyoruz. Bu vizyon çerçevesinde projeler 2023’e kadar tamamlanacak bu kapsamda iş ve inşaat makinaları sektörünün hedefini yakalayacağını düşünüyoruz. Türkiye’de döviz piyasasında günlük ortalama 24 milyar dolarlık işlem dönüyor. Dolarda toplam işlem hacminin yüzde 64’ünü ise yurtdışı bankalar ve merkezler başta olmak üzere yabancılar gerçekleştiriyor.Dolar/TL’nin baş döndürücü yükselişi fiyatları 2.64’lü seviyelerin üzerine taşıdı. Merkez Bankası artan dolara karşı ilk önlemini almasına rağmen ABD’de tarım dışı istihdamın şubatta 295 bin artış göstermesi kurun yeniden yukarı yönlü hareket etmesine ve tüm zamanların en yükseğine çıkmasına neden oldu.Yunanistan hükümeti ve kreditörleri arasındaki müzakerelere ilişkin belirsizliğin, mevduat sahiplerini olumsuz etkilediği ifade edilen açıklamada, geçen yıl Aralık ayından bu yana gerçekleşen mevduat çıkışının 25 milyar avroya ulaştığı kaydedildi. Banks arasındaki Türk Lirası karşılığı döviz işlem hacmine baktığımızda döviz piyasasında günlük ortalama 24 milyar dolarlık işlem dönüyor. Bu işlemin yüzde 43’ü yani 10 milyar dolar spot piyasada gerçekleşirken yüzde 51’i swap, yüzde 6’sı ise vadeli piyasada gerçekleşiyor. Verilere baktığımızda yerli yatırımcıların spot piyasada al - sat yaptığını ancak yabancının swap ile para kazandıklarını görüyoruz. Bunu çok trading amacıyla değil de bizim bankaların TL veya döviz likidite ihtiyacına göre yapsalar da kur yukarı giderken daha düşük kurdan bağlanan swap pozisyonları bizim bankalara zarar ve karşı tarafa kâr yazıyor.Ticari ve bireysel gayrimenkul yatırımının çok yüksek gelir sağladığı İstanbul'da bazı ilçeler altın değerinde. İşte ilçe ilçe satılık ofis ve dükkan fiyatları...Dolarda gerçekleşen toplam işlem hacmi kimler tarafından gerçekleştiriliyor diye baktığımızda bunun yüzde 52’sinin yurtdışı bankalar, yüzde 12’sinin ise yurtdışı merkez ve şubeler tarafından gerçekleştirildiğini görüyoruz. Yani yüzde 64’ü yabancılar tarafından gerçekleştiriliyor. Yüzde 24’ü ise yurtiçi müşteriler ve yüzde 12’si de yurtiçi İnterbank’ta gerçekleşiyor.Şu günlerde kurun artmasının bir diğer nedeni de şirketlerden gelen döviz talebi. Şirketlerin ileri tarihli döviz borcu ödemeleri için döviz talebi yaratması yükselişe ivme kazandırıyor. Olası kur artışlarına karşı risk almak istemeyen kurumlar döviz pozisyonlarını kapatmaya çalışıyor. Gelişmelere bakılırsa dolar/TL’de ilk direnç 2.64’te. Bu seviyenin üzerinde 2.75-2.80 seviyelerine doğru çıkış sürebilir. Elbette dalgalanmalar yaşanacak. Ancak bunun daha çok yurtdışı kaynaklı olduğu, yurtiçi gelişmelerin de ivme kazandırdığı unutulmamalı. Öte yandan Türkiye’nin risk primi 215 ile tırmanışını sürüdürüyor,SWAP NEDİR?Swap kelime anlamı ile takas etmek, değiştirmek anlamına geliyor. Swap basit olarak borçlanılan para birimi için ödenen faizle, borç verilen para biriminden alınan faiz geliri arasındaki net fark. Yabancılar yurtdışında faiz oranları sıfıra yakın olduğu, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde faiz oranları yüksek olduğu için parayı buraya getiriyor. Belli bir süre için TL faizini alıyor. Yurtiçi yerleşikler daha önce TL değer kaybederken (yurtdışından döviz talebi olurken) dövizlerini satıp TL’deki değer kaybını sınırlı tutarlardı. Tarihte birkaç kez yurtiçi yerleşikler TL’nin değer kaybettiği yerde döviz satmak yerine alıcı oldu ve doğal dengeleyici rollerini üstlenmeyerek TL’deki değer kaybını artırdılar. Kasımdan bu yana TL’deki değer kaybına ilk tepkileri yine döviz ve altın satışı şeklinde oldu.Kasım sonundan bu yana doların yükseldiği ilk iki ayda yurtiçi yerleşikler 12.5 milyar dolar kadar ABD doları ve altın sattı. Ancak şubatta döviz aldıklarını gördük. Ocak sonundan 20 Şubat haftasına kadar hem bireyseller hem de yurtiçi tüzel kişiler dolar mevduatlarını 5 milyar kadar artırdı. 27 Şubat haftasında dolar kuru 2.50 TL’ye giderken ise yurtiçi yerleşiklerin döviz pozisyonlarını artırmadığını gördük. Martta ne tepki verdiklerini henüz göremiyoruz. Bu davranış değişikliği de TL’deki değer kaybı üzerindeki etkenlerden biri. Eylül ayında dış ticaret açığı yüzde 46,6 azalarak 7 milyar 13 milyon dolardan 3 milyar 742 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise 2014 Eylül ayında %66 iken, 2015 Eylül ayında %75,7’ye yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre ihracat 2015 yılı Eylül ayında, 2014 yılının aynı ayına göre %14,2 azalarak 11 milyar 659 milyon dolar, ithalat %25,2 azalarak 15 milyar 401 milyon dolar olarak gerçekleşti. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat %5,1 arttı Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre 2015 Eylül ayında bir önceki aya göre ihracat %5,1, ithalat %2,7 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise 2015 yılı Eylül ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat %2,9, ithalat %14,8 azaldı. Avrupa Birliği’ne ihracat %7,7 azaldı Avrupa Birliği’nin (AB-28) ihracattaki payı 2014 Eylül ayında %43,9 iken, 2015 Eylül ayında %47,2 oldu. AB’ye yapılan ihracat, 2014 yılının aynı ayına göre %7,7 azalarak 5 milyar 508 milyon dolar olarak gerçekleşti. En fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu Almanya’ya yapılan ihracat 2015 yılı Eylül ayında 1 milyar 138 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla İngiltere (959 milyon dolar), Irak (607 milyon dolar) ve İtalya (583 milyon dolar) takip etti. İthalatta ilk sırayı Çin aldı Çin’den yapılan ithalat, 2015 yılı Eylül ayında 1 milyar 968 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla Almanya (1 milyar 607 milyon dolar), Rusya (1 milyar 423 milyon dolar) ve ABD (1 milyar 25 milyon dolar) izledi. Türkiye piyasalarının Cumhuriyet Bayramı nedeniyle resmi tatilde olduğu dönemde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri sabit tutmasına karşın ilk artışın 15-16 Aralık'ta yapacağı toplantıda yapılabileceğinin sinyalini vermesiyle kur sert yükseldi. Bankacılar bugünkü işlemlerin ardından piyasadaki ana belirleyicinin ise hafta sonu gerçekleşecek genel seçim sonuçları olacağını belirttiler. Fed öncesi yarın gün işlem gerçekleşen 28 Ekim'de saat 14:30 civarında 2.90'ın hemen altında işlem gören dolar/TL, bu sabah güne 2.9341/2.9391 seviyesinden başladı. Öte yandan 28 Ekim'de saat 14:30'da 3.20 civarında işlem gören sepet bazında TL bu sabah 3.0784/3.0833, euro/TL ise 3.2213/3.2240 seviyesinde güne başladı. Faizlerde değişiklik olması yatırımcıları şaşırtmadı, ancak Fed'in son aylarda küresel piyasalarda görülen çalkantıyı dikkate almayarak aralık ayını işaret eden açıklamaları piyasaları şaşırttı. Fed'in Çarşamba akşamı yaptığı açıklamada, "Kurul bir sonraki toplantıda faiz aralığı hedefini belirlerken, azami istihdam ve yüzde 2 enflasyon hedefine ne kadar yaklaşıldığını ve ilerlendiğini değerlendirecek" denildi. Yatırımcıların ilk faiz artırım tarihine yönelik beklentileri de hızla değişti. Vadeli işlem kontratlarına göre Aralık ayında faiz artırma ihtimali toplantı öncesindeki yüzde 34 düzeyinden yüzde 43'e yükselirken, ilk faiz artırım tarihini daha önce Mart olarak öngören yatırımcılar bunu Ocak sonuna çekti. Bir diğer taraftan ise bazı yatırımcıların para politikasında ek gevşeme beklentilerine rağmen Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) politikada değişikliğe gitmemesi de piyasalara destek vermedi. Bir bankanın döviz masası müdürü, "Dolar/TL'de görülen hareket aslında Fed'in faiz artışının beklediğimizden de yakın olduğu izlenimiyle başladı. Fed toplantısı öncesi aralıkta bir faiz ihtimali düşük görülürken artık yüzde 50'ye yakın bir ihtimalden bahsediyoruz" dedi ve ekledi: "Bugünden sonra ise piyasa açısından en önemli gelişme seçim olacak. Öncelikle seçimin güvenli bir şekilde atlatılması, ardından sonuçlar izlenecek." Piyasalarda ağırlıklı olarak yurtdışına paralel bir seyir görülse de siyasi gelişmeler de yakından izleniyor. 1 Kasım seçimleri yaklaşırken, yapılan anketler AKP'nin tek başına iktidarı sağlayamayacağına işaret ederken, seçimlerin ardından siyasi belirsizliğin azalacak olması ve olası bir AKP-CHP koalisyonunun TL'ye olumlu yansıyacağı belirtiliyor. Bugün iç piyasada açıklanacak üçüncü çeyrek turizm gelirleri, Eylül ayına ilişkin dış ticaret dengesi ve Hazine'nin önümüzdeki üç aya ilişkin iç borçlanma stratejisi takip edilecek. ABD'nin en büyük bankalarından Goldman Sachs, dolar ve euro paritesinin Aralık ayı gibi eşitlenmesini beklediklerini ifade etti. Bloomberg'in haberine göre, bankanın uzun zamandır öngördüğü euro/dolar parite eşitlenmesinin Aralık ayı gibi gerçekleşeceğine işaret edildi. Neden olarak ise ABD ve Avrupa merkez bankalarının para politikalarında farklılık göstermesi gösterildi. ABD merkez bankası Fed, son Toplantısında Aralık Ayında faiz arttırma ihtimaline işaret etti. Avrupa Merkez Bankası ise Aralık ayında parasal genişlemede yeni adımlar atılabileceği mesajı vermişti. Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) ekim ayı toplantısında faizleri değiştirmemesine karşın aralık ayında faizleri artırabileceği beklentilerinin artması ile karışık bir seyir izliyor. Fed'in çarşamba günü faizleri değiştirmemesine rağmen karar metnindeki ifadelerden aralık ayında faiz artırımının yapılabileceği beklentilerinin arttığı görülüyor. Fed kararı ile önceki gün hızlı yükselen New York borsaları, dün açıklanan ABD 3. çeyrek Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verisinin beklentilerin altında, yüzde 1,5 artmasının ardından günü düşüşle tamamladı. Dolar endeksi de önceki günkü kazançlarının önemli bir kısmını geri verdi. ABD 10 yıl vadeli tahvil faizleri Fed kararının ardından ikinci işlem gününde de yükselişini devam ettirerek yüzde 2,08'den yüzde 2,18'e çıktı. Dow Jones endeksi yüzde 0,13, S&P 500 endeksi yüzde 0,04 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,42 değer kaybetti. Analistler, Fed'in aralık ayındaki ilk toplantısına kadar açıklanacak makroekonomik verilerin faiz artırım sürecine ilişkin beklentiler ve piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını dile getiriyor. Avrupa tarafında, avro/dolar paritesi, önceki gün Fed kararının ardından 1,0897 ile yaklaşık 3 ayın en düşük seviyesine kadar geriledikten sonra dün kayıplarının bir kısmını telafi ederek 1,10 sınırına kadar çıktı. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,29, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,65 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,10 azaldı. Analistler, bugün açıklanacak enflasyon verisinin izleneceğini belirterek, pay piyasalarının hafta başından bu yana dar bant içinde hareket ettiğini, bu bandın kırılması durumunda kırılma yönüne doğru hareketin ivme kazanabileceğini vurguluyor. Asya tarafında bugün açıklanan Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faizler ve para politikasında değişiklik yapmaması ve kişisel harcamalar verisinin beklentilerin oldukça altında kalmasına karşın Nikkei 225 endeksi kapanışa yakın yüzde 0,94 yükseldi. Şu dakikalarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,35 ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,29 değer kazandı. Yurt içinde, 1,5 günlük Cumhuriyet Bayramı tatilinde ara verilen piyasalarda bugün, uluslararası piyasalarda 2,88'lerden 2,94'e kadar yükselen dolar/TL'nin negatif etkisinin görülebileceği belirtiliyor. Çarşamba günü Fed'in faizleri değiştirmemesine rağmen karar metninin aralık ayında faiz artırımı olabileceği beklentilerini artırması ile TL, diğer gelişen ülke para birimlerine paralel dolar karşısında değer kaybetti. Analistler, bankalararası piyasada güne 2,94'ün hemen altında başlayan dolar/TL'nin 2,90 - 2,95 bandı içinde hareket edebileceğini, hafta sonu gerçekleştirilecek genel seçim sonuçlarının bekleneceğini öngörüyor. BIST 100 endeksinin de 77.500 seviyesinin destek, 80.500 seviyesinin direnç konumuna geldiğini kaydeden analistler, bugün yurt içinde dış ticaret verileri, yurt dışında ise Avro Bölgesi TÜFE ve ABD tüketici güven endeksi başta olmak üzere yoğun veri akışının izleneceğini dile getiriyor. Tüketici Sorunları Derneği (TÜSODER) Genel Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Günümüzde tüketiciler sanal bir refah yaşıyor. Bunun temel nedeni, tasarruf bilincinden uzaklaşma ve plastik parayı (kredi kartı) kullanmanın cazibesine kapılmalarıdır" dedi. Ağaoğlu, "31 Ekim Dünya Tasarruf Günü" dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, tasarruflu ve tutumlu olmanın önemine değindi. Ülkenin zenginleşmesi ile gelir seviyesinin yükselmesinin, daha çok istihdam, üretim ve ihracatla mümkün olduğuna işaret eden Ağaoğlu, Dünya Tasarruf Günü'nün de bu konuda farkındalık yaratılması amacıyla gerçekleştirildiğini söyledi. Kredi kartı kullananlara uyarılarda bulunan Ağaoğlu, şunları kaydetti: Günümüzde tüketiciler sanal bir refah yaşıyor. Bunun temel nedeni, tasarruf bilincinden uzaklaşma ve plastik parayı kullanmanın cazibesine kapılmalarıdır. Ülkemizde yaklaşık 55 milyon bireysel kredi kartı kullanımda olup 2 milyon kişi kart borçlarını ödeyemediklerinden yasal takibe düşmüştür. Bu noktada, yıllar önce unuttuğumuz, 'Cimri olma, tutumlu ol' felsefesine milletçe sarılmalı, ihtiyacımızdan ve ödeme imkanımızdan fazlasını harcamaktan uzak durmalıyız. Bugün tüketicilerin büyük bölümü borcu borçla ödemekte ve mevcut hayat standardını, temin ettiği tüketici kredisiyle sağlayabilmektedir" Aydın Ağaoğlu, günümüzde bir çok kişinin borçlu olduğuna işaret ederek, "Alışkanlıklarımızdan vazgeçmeli veya en aza indirmeliyiz. Yılda 3 gömlek alan kişi 1'e düşürsün, yırtılırsa yamasın giysin. Ayakkabısı delindiyse gidip pençe yaptırsın. Yenisi 100 liraysa tamiri 20 lira. Gösterişten uzak dursun. Yüksek teknoloji aletleri, akıllı cep telefonları, tabletler, bilgisayarlar, bunları almak için borçlanmaya değer mi?" değerlendirmesinde bulundu. Bilinçli Tüketiciler Platformu Sözcüsü Mehmet İmrek de tüketicilerin tasarrufa yönelmesini gerektiğini söyledi. Vatandaşlardan ihtiyacı olduğu malı almadan önce, araştırma yapmasını isteyen İmrek, ekonomik duruma göre en uygun şekilde ihtiyaçların giderilmesini tavsiye etti. Tüketicilerin aşırı ve uzun vadeli borçlanmadan kaçınmaları gerektiğini vurgulayan İmrek, "Çünkü ekonomik alım gücü gün geçtikçe pahalılaşıyor. Tüketicilerin alım gücü düştükçe, uzun vadeli borçlanmalarda borcunu ödeyemez hale geliyor. Bunun için mümkün mertebe ihtiyacından fazlasını tüketmemelerini öneriyoruz" dedi.
Müəllif hüquqları qorunur. Məlumatdan istifadə etdikdə istinad mütləqdir. Məlumat internet səhifələrində istifadə edildikdə müvafiq keçidin qoyulması mütləqdir.
- Sitemap - azadliq musavat manat son xeberler Son Xeberler - Son Xəbərlər xeberler xəbərlər azadliq qezeti azadliq qazeti profiles yellow profiles name meaning name meaning