Azadliq.az


Azərbaycan Xəbərləri


Azadliq » Xeberler» Xeber

Leyla Əliyeva: “Heyder Əliyevin nevesinin sehv etmeye haqqı yoxdur”

30/06/2016

18:04

30.06.2016 / 16:57 xeber –

 

 

Tarixdə Vətənə fədakarcasına xidmət nümunəsi çoxdur. Amma hansısa daxili tələbata, qəlbin səsinə, Tanrının bəxş etdiyi həyati fəzilətlərə görə bütün bəşəriyyətə sövq-təbii xidmət nümunələri azdır. Bütün canlılara sevgi milli sərhəd tanımır və planetar xarakter kəsb edir. Tamamilə təbiidir ki, bu duyğu öz yurduna və öz xalqına sevgidən qaynaqlanır. 

Söhbət Leyla Əliyevadan gedir – onun nümunə götürəcəyi insan var. Bu, xatirəsi onun üçün hədsiz əziz olan dahi babası Heydər Əliyevdir. Həyatda “Heydər Əliyevin nəvəsinin səhv etməyə haqqı yoxdur” prinsipini rəhbər tutan Leyla Əliyeva özünün bütün hərəkətlərini onun mövqeyindən qiymətləndirir. Öz ölkəsinin mənafeyini, ədaləti və dürüstlüyü (təəssüf ki, qlobal siyasətdə bu hisslər çoxdan unudulub) hər şeydən üstün tutan atasının – Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin, xeyriyyəçilik fəaliyyəti, fədakarlıq missiyası ilə seçilən anasının – Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyevanın nümunəsi həyatda ona parlaq mayak kimi yol göstərir. Azərbaycanın layiqli vətəndaşı olan Leyla Əliyeva dünyanın vətəndaşı olmağa çalışır və həqiqətən buna nail olur.

Uğur formulu

Müdriklər deyiblər: kişi həyatda ev tikməli, ağac əkməli və oğul böyütməlidir. Leyla Əliyeva gənc olmasına baxmayaraq, artıq hər kişinin bacarmadığı işləri görüb: həm ev tikib (adətən ev tikmək deyəndə quruculuq fəaliyyəti nəzərdə tutulur), həm ağac əkib, həm də gözəl oğullar tərbiyə edir. Qəribədir, gözəllik və ağıl, zəriflik və iradə kimi məziyyətləri özündə ahəngdar şəkildə birləşdirən Leyla xanım eyni vaxtda bu qədər iş görməyə, bu qədər layihəni həyata keçirməyə özündə necə güc tapır?! Bəziləri hesab edir ki, o, Prezidentin qızı statusu ilə kifayətlənərək öz mövqeyinə uyğun, hər hansı qayğılardan uzaq, kübar həyat tərzi ilə kifayətlənə bilərdi. Amma bunlar ona aid deyil. Aşkardır ki, burada da genlər özünü göstərir: Leyla Əliyeva Azərbaycana, onun qayğılarına aid bütün məsələləri öz qayğısı, onun şəxsi iştirakını və qüvvəsini tələb edən məsələlər kimi qəbul edir. O, dövlətin ictimai iştiraka və dəstəyə ehtiyacı olan fəaliyyət sahələrini hərtərəfli düşünülmüş şəkildə, mən deyərdim ki, inanılmaz dərəcədə dəqiqliklə seçir: gənclər siyasəti, ekoloji problemlər, ölkənin imicinin, onun mədəniyyətinin və ənənələrinin dünyada populyarlaşdırılması, Qarabağ münaqişəsi, Azərbaycanın xarici siyasətinin oriyentirləri haqqında obyektiv təsəvvürün formalaşdırılması və s. Leyla xanımın gördüyü işləri cəsarətlə ictimai diplomatiya adlandırmaq olar. Amerikalı politoloq Cozef Nayın təbirincə desək, bu, “arzu edilən nəticəyə zorakılıqla, pul gücünə deyil, cazibənin köməyi ilə nail olmağa imkan verən yumşaq qüvvədir”. Leyla Əliyevanın fəaliyyəti sayəsində Azərbaycanın cəlbedici obrazı formalaşır, dünyada ölkəmizin mövqeləri möhkəmlənir, ona hörmət artır. Uğur formulu belədir: hərtərəfli düşünmək, məqsədyönlülük, laqeyd olmamaq, başqasının sevincinə-kədərinə şərik olmaq.

“Baku” jurnalı – Azərbaycan gerçəkliyinin güzgüsü

Leyla Əliyevanın təşəbbüslərinin çoxu haqqında “ilk” sözü işlətmək olar. 2007-ci ildə o, Moskvada “Baku” adlı rusdilli jurnal nəşr etməyə başladı. Əslində bu, respublikanın hüdudlarından kənarda buraxılan və xarici oxucuya ünvanlanmış ilk nəşr idi. Jurnal Azərbaycan və onun döyünən ürəyi, gözəl Bakı şəhəri, Azərbaycan xalqının zəngin adət və ənənələri, ölkənin dolğun mədəni həyatı, tarixi şəxsiyyətləri və bizim müasirlərimiz – öz əməyi, istedadı və sənəti ilə doğma diyarımızı dünyada şöhrətləndirən ədəbiyyatçılar, şairlər, rəssamlar, musiqiçilər, memarlar haqqında, nadir milli mətbəximiz, xalq sənətləri barədə genişhəcmli informasiya təqdim edir. Bu nəşr geniş oxucu auditoriyasını Azərbaycanın qədim tarixi, mənzərəli guşələri ilə tanış edir, xalqımızın humanizmi, milli mənəvi dəyərləri, ölkədə bərqərar olmuş və artıq Azərbaycanın brendinə çevrilmiş nadir multikultural ab-hava barədə söhbət açır. Jurnalın hər nömrəsi həm əcnəbi, həm də azərbaycanlı oxucu üçün bir növ kəşfdir: burada az öyrənilmiş, yeni məlumatlar çoxdur. Təqdim edilən materialların və qəhrəmanların seçimi, jurnalın maraqlı dizaynı baş redaktorun incə zövqündən, dərin biliyindən, erudisiya və intellektindən xəbər verir. Jurnalın hər bir nömrəsinə Leyla Əliyevanın yazdığı ön söz fəlsəfi dərinliyi, fikir aydınlığı, az sözlə çox mətləbi ifadə etməsi ilə oxucunu heyrətləndirir. Burada ölkənin həyatında baş vermiş və ya gözlənilən əsas hadisələr barədə söhbətlə varlığın mənası, xoşbəxtlik və gözəllik, xeyirxahlıq və nəciblik haqqında düşüncələr ahəngdar şəkildə birləşir. Lakin ən başlıcası odur ki, jurnalın hər bir sətrində Azərbaycana və Bakıya böyük sevgi duyulur. Razılaşın ki, aşağıdakı sətirləri yalnız Bakıya ürəkdən vurulmuş, onun unikallığını, məxsusi ruhunu dərk etmiş və anlamış insan yaza bilər: “Şəhərin aurasını hiss etmək üçün yəqin ki, xüsusi əhval lazımdır. Bu əhval olanda hansısa magiya öz təsirini göstərir və şəhər sənin üçün doğmalaşır. Təkcə İçərişəhərə və Qız qalasına, yaxud təkcə “Alov qüllələri”nə və ya Heydər Əliyev Mərkəzinə görə mühakimə yürütməklə Bakının ruhunu anlamaq mümkün deyil. Bakı deyəndə bunların hamısı birlikdə nəzərdə tutulur: qədim və müasir, çoxşaxəli və çoxcəhətli, bir tərəfdən xeyirxah və açıq, digər tərəfdən əsrarəngiz və müəmmalı Bakı”.

Bütün dünyadakı rusdilli oxucuların bir çoxu Azərbaycanı məhz “Baku” jurnalının sayəsində daha yaxşı tanıyıb, onu obyektiv görə bilib, onunla maraqlanıb və onu sevib. 2011-ci ildə jurnalın ingilisdilli versiyasının nəşrə başlaması sayəsində onun oxucu auditoriyası qat-qat artıb.

RAGB-ın xeyirxah işləri

Rusiyanın Azərbaycanlı Gənclər Birliyinin (RAGB) yaradılması Leyla Əliyevanın daha bir təşəbbüsü oldu. Gənclərin ilk strukturlaşdırılmış diaspor təşkilatı olan bu qurum özünün xeyriyyəçilik və sosiomədəni layihələri ilə dərhal diqqəti cəlb etdi.

Əslində Leyla xanımın ictimai fəaliyyətə meyli hələ Moskva Dövlət Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunun (MDBMİ) magistraturasında oxuyarkən buradakı Azərbaycan klubuna başçılıq etdiyi dövrdə üzə çıxmışdı. Leyla Əliyeva hələ o vaxt güclü lider istedadını göstərdi, gəncləri öz arxasınca aparmağı bacardı, onların aşıb-daşan enerjisini, cəsarətli yeni ideyalarını lazımi istiqamətə yönəltdi. RAGB-ın yaradılması bu fəaliyyətin sərhədlərini və miqyasını xeyli genişləndirdi. Təşkilat Rusiyada yaşayan, orada təhsil alan və işləyən azərbaycanlı gəncləri birləşdirdi, onları bu gün diaspor strukturlarının qarşısında duran ciddi məsələləri həll etməyə qabil olan mütəşəkkil qüvvəyə çevirdi. Mənim fikrimcə, mübaliğəsiz demək olar ki, gənc azərbaycanlının – yeniliklərə meyil edən, zamanın trendlərini həssaslıqla duyan intellektin, başqalarının ağrılarına, qayğılarına və problemlərinə laqeyd olmayan vətənpərvərin yeni portreti çox cəhətdən RAGB-ın fəaliyyəti və səyləri ilə yaranıb. Bütün bunlara Rusiya ərazisində konkret işlər və layihələr hesabına nail olunur. Təşkilat “Qanın milləti yoxdur!” kimi müxtəlif təşəbbüslər həyata keçirir. Rusiya xəstəxanalarında müalicə olunan və qan köçürülməsinə ehtiyacı olan xəstələrə təmənnasız yardım göstərilməsi ilə bağlı humanitar aksiyaya Azərbaycan gənclərinin yüzlərlə nümayəndəsi qoşulur. “Sağlam olduğunu yəqin et, xəstəliyə yox de!” adlı xeyriyyə aksiyası həmvətənlərimizə və bir sıra yerli sakinlərə Rusiyanın aparıcı klinikalarında yüksək ixtisaslı həkimlər tərəfindən pulsuz müayinə olunmaq imkanı verir. Rusiyanın 70 regionunu əhatə edən RAGB fəalları uşaq evlərinə baş çəkir, bu evlərin balaca sakinləri üçün bayram şənlikləri təşkil edir, uşaqlara yardım göstərirlər. Təşkilatın təşəbbüsü və dəstəyi ilə məktəblər, uşaq bağçaları təmir edilir, müasir avadanlıqla təchiz olunur, istirahət parkları və zonaları yaradılır. RAGB, eyni zamanda, azərbaycanlı gənclərin Rusiya cəmiyyətinə inteqrasiyasına, ölkənin həyatında fəal iştirakına kömək edir, Vətənimizi populyarlaşdırmağa yönəlmiş fəaliyyəti əlaqələndirir, bir sözlə, dövlətimizin başçısı İlham Əliyev tərəfindən, o cümlədən Dünya Azərbaycanlılarının IV qurultayında diaspor təşkilatları qarşısında qoyulmuş mühüm məsələlərin həlli istiqamətində səmərəli fəaliyyət göstərir. Ümumi rəyə görə, bu gün RAGB ölkə hüdudlarından kənarda Azərbaycan gənclərinin ən fəal təşkilatıdır.

Leyla Əliyeva Rusiya Federasiyası ilə dostluğun və əməkdaşlığın möhkəmlənməsinə, iqtisadi əlaqələrin inkişafına, rus dilinin və rus mədəniyyətinin qorunub saxlanmasına və xaricdə populyarlaşdırılmasına verdiyi böyük töhfəyə görə keçən il Rusiyanın “Puşkin” medalı ilə təltif olunub. Bu, RAGB-ın və onun liderinin xidmətlərinin etiraf edilməsi deməkdir. Ona mükafatı Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putin təqdim edib. Bu, Leyla Əliyevaya verilmiş yeganə Rusiya mükafatı deyil. O, “Həştərxan vilayəti qarşısında xidmətlərinə görə”, “Volqoqrad vilayəti qarşısında xidmətlərinə görə” medalları ilə, III dərəcəli “Müqəddəs Mələksima Knyaginya Olqa” ordeninə layiq görülüb. Bütün bunlar RAGB-ın fəaliyyətinin geniş miqyasına, Moskva çərçivəsindən çıxaraq Rusiyanın bir çox regionlarını əhatə etməsinə sübutdur.

Daha bir təşəbbüs: “Xocalıya ədalət!”

2008-ci ildə Leyla Əliyeva “Xocalıya ədalət!” adlı beynəlxalq kampaniya keçirilməsi təşəbbüsünü irəli sürdü. Kampaniyanın ideyası Leyla xanımın bu sözlərində əksini tapıb: “Gəlin birlikdə həqiqəti təşviq edək. Sübut edək ki, ədalət hökmən zəfər çalacaq”.

Kampaniya ilk dəfə olaraq ayrı-ayrı insanların, ölkədəki vətəndaş cəmiyyətinin və xaricdəki diaspor təşkilatlarının ermənilər tərəfindən Azərbaycanın Xocalı şəhərində törədilmiş soyqırımı, Ermənistan rəhbərliyi tərəfindən yürüdülən siyasətin faşist mahiyyəti barədə beynəlxalq ictimaiyyətin məlumatının artırılmasına yönəlmiş sistemli maarifçilik və təbliğat işi aparılması üçün pərakəndə səylərini birləşdirdi. Bu kampaniyanın məqsədi həm də Xocalı soyqırımının dünyada tanınmasına, bir gecədə yüzlərlə insanı yalnız azərbaycanlı olduqlarına görə məhv etmiş ermənilərin əməllərinə siyasi və hüquqi qiymət verilməsinə nail olmaq, insanlığa qarşı bu cür cinayətlər barəsində susmağın, başqalarının ağrı-acısına laqeydliyin planetin başqa guşələrində də oxşar faciələrə gətirib çıxarmasını göstərməkdir.

Bu gün onlarca ölkədə uğurla həyata keçirilən bu kampaniyaya 120 mindən çox insan və 115 təşkilat qoşulub. Kampaniya çərçivəsində keçirilən sərgilər, konfranslar, kütləvi aksiyalar Xocalı soyqırımı barədə dünya ictimaiyyətini məlumatlandırmağa, erməni millətçiliyinin eybəcər simasını açıb göstərməyə imkan verir. Bu işdə bütün informasiya resurslarından – Leyla Əliyevanın vitse-prezidenti olduğu Heydər Əliyev Fondunun çoxsaylı nəşrlərindən, sənədli filmlərdən, sosial şəbəkələrdən geniş istifadə edilir. Səkkiz illik fəaliyyət sanballı nəticələr verib. On ölkənin parlamenti və ABŞ-ın 20-dən çox ştatının qanunvericilik orqanı Xocalı faciəsini soyqırımı kimi tanıyıb. Ermənilərin cinayətlərini pisləyən dövlətlərin sayı ilbəil artır. Bu isə o deməkdir ki, Leyla Əliyevanın başladığı kampaniya öz məqsədinə çatacaq – ədalət zəfər çalacaq.

IDEA: “Bir Yer kürəsi – bir gələcək”

Vaxtilə bir kitabda oxumuşam: “Əlbəttə, insan təbiətin ağasıdır. Lakin insan təbiəti istismar etməməli, onu başa düşən və bütün canlıların, bütün gözəlliklərin qorunub saxlanmasına və təkmilləşməsinə görə mənəvi məsuliyyət daşıyan varlıq kimi davranmalıdır”. Zənnimcə, IDEA (International Dialogue for Environmental Action – Ətraf mühitin mühafizəsi naminə beynəlxalq dialoq) İctimai Birliyinin yaradılması ideyasının əsasında məhz bu anlam dayanır. Bu təşəbbüsün də müəllifi Leyla Əliyevadır. Onun əsas məqsədi isə həm Azərbaycanda, həm də onun hüdudlarından kənarda zəngin təbii müxtəlifliyi qoruyub saxlamaq və müdafiə etmək, gənc nəsil üçün təhlükəsiz, sağlam və yaşıl gələcəyə təminat verməkdir. IDEA gənclərin enerjisini və biliklərini ekoloji təhlükələrin qarşısının alınmasına yönəltməyə çalışır, onları planetin qorunmasında fəal rol oynamağa həvəsləndirir. IDEA-nın şüarı qarşıya qoyulan bu məqsədi ifadə edir: “Bir Yer kürəsi – bir gələcək”. IDEA-nın fəaliyyət miqyası həqiqətən möhtəşəmdir – nəsli kəsilməkdə olan heyvanların müdafiəsi və onların populyasiyasının bərpası, yaşıl texnologiyaların təşviqi, tullantıların idarə edilməsi, meşə zolaqlarının bərpası və geniş yaşıllıq zonalarının yaradılması. Təşkilatın fəalları sahibsiz heyvanlar üçün sığınacaqlar yaradılması, ətraf mühitin plastik tullantılarla çirklənməsinin qarşısını almaq üçün bioloji parçalanan paketlərdən istifadə edilməsi təşəbbüsünü fəal təbliğ edir, davamlı ağacəkmə aksiyaları keçirirlər.

IDEA “Böyük Qafqaz beşliyi”ni müəyyən edərək, regionun faunasının nadir nümayəndələrini – nəsli kəsilməkdə olan qonur ayı, qartal, boz canavar, ceyran və bəbiri himayəyə götürüb. Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi və beynəlxalq tərəfdaşlarla birlikdə bir sıra uğurlu layihələr həyata keçirilib, nəticədə bu heyvanların müdafiəsi gücləndirilib, onların yaşayış arealları bərpa olunub, çoxalmaları üçün əlverişli şərait yaradılıb. Leyla Əliyevanın sözlərinə görə, IDEA gələcəkdə nəsli kəsilməkdə olan Qafqaz zubru, Xəzər nərəsi kimi növləri bərpa etməyi, yüz il əvvəl bu regionda yoxa çıxmış Qafqaz pələnglərinin populyasiyasını dirçəltməyi planlaşdırır. Bu planların həyata keçiriləcəyinə əsla şübhə yoxdur. Ötən illər ərzində gördüyü nəcib işlərə əsasən tam əminliklə deyə bilərik ki, öz dahi babası və atası kimi, Leyla Əliyeva da sözünün sahibidir. Onun fəaliyyəti bu sxem üzrə qurulur: problem – onun həlli yollarının axtarışı – konkret fəaliyyət – real nəticə. Bu sxem ahəngdar işləyir və doğrudan da real nəticələr verir.

Aclıq çəkən uşaqlara görə narahatlıq

Təbii ki, bütün bu işlər Leyla xanımı qeyri-adi təşkilatçılıq qabiliyyətinə malik olan işgüzar, bacarıqlı və təşəbbüskar insan kimi səciyyələndirir. Bütün bunlarla yanaşı o, qadın zərifliyi və həssaslığının təcəssümüdür. Leyla xanımı tanıyanların hamısı onun qeyri-adi xeyirxahlığını, səmimiyyətini, başqasının halına acımağı bacarmasını bilir və qeyd edir. BMT Sivilizasiyalar Alyansının bu yaxınlarda Bakıda keçirilmiş VII Qlobal Forumundakı çıxışını xatırlayıram. Leyla xanım həyəcanla deyirdi: “Hazırda dünyada hər dörd saniyədə bir insan acından ölür. Aclığın və doyunca yeməməyin qurbanları çox vaxt uşaqlar olur. Ona görə biz çalışmalıyıq ki, dünyada heç bir uşaq acından ölməsin”.

Bu sözlər sadəcə dildə narahatlıq ifadəsi deyil. Leyla Əliyeva BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının (FAO) xoşməramlı səfiri kimi FAO-nun “Aclığa yox deyək!” Proqramının həyata keçirilməsi yolu ilə planetdə yoxsulluğun və aclığın aradan qaldırılmasına töhfə verməyə hazırdır və bunu edir. Yəqin ki, yaxın zamanlarda Leyla Əliyevanın bu sahədə yeni təşəbbüslərinin və konkret layihələrinin şahidi olacağıq. Məsələn, bu yaxınlarda o, mədəniyyətlərarası dialoq üzrə Bakı prosesi çərçivəsində qlobal müstəvidə ərzaq təhlükəsizliyinin təşviqi barədə təkliflə çıxış edib.

Xeyriyyəçilik onun qəlbinin səsidir

Leyla xanımın xeyriyyəçilik fəaliyyəti onun insani keyfiyyətlərinin təzahürüdür. O, bu işlə özünü göstərmək və ya təşəkkür qazanmaq üçün deyil, qəlbinin çağırışı ilə məşğul olur. Yeri gəlmişkən, xeyriyyəçilik Heydər Əliyev Fondunun fəaliyyətinin fəlsəfəsi və ən əsas prioritetlərindən biridir. Artıq insanlar Heydər Əliyev Fondunu, onun prezidenti Mehriban Əliyevanı və vitse-prezidenti Leyla Əliyevanı son ümid yeri hesab edirlər. Onların ümidləri doğrulur, çünki Fond həmişə, hətta ilk baxışda ən çıxılmaz vəziyyətlərdə də kömək əli uzadır.

Leyla Əliyevanı valideyn himayəsindən məhrum, qaçqın və məcburi köçkün ailələrindən olan, uşaq evlərində və internat məktəblərində tərbiyə alan uşaqlar arasında tez-tez görmək olar. Həmişə də onun səmimiyyəti, uşaqlara, onların həyatına, qayğılarına və arzularına ürəkdən gələn marağı riqqət doğurur. Daha bir mühüm məqam: Leyla xanım belə tədbirlərə həmişə öz övladları ilə gəlir və bu, görüşlərin səmimiliyini daha da artırır. Beləliklə, uşaqlar xeyirxahlıq, həssaslıq, öz sevinclərini və kədərlərini başqaları ilə bölüşmək dərsi alırlar. Bu dərslər ömürlük yadda qalır. Leyla xanım hesab edir ki, uşaqları bu cür şəxsi nümunələr əsasında tərbiyə etmək lazımdır.

Şəxsiyyətin əxlaq kodeksi

Çoxdanın deyimidir: istedadlı adam hər işdə istedadlıdır. Leyla Əliyevanın nümunəsində bu deyimin düzgün olduğunu bir daha yəqin edirsən. O, gözəl şeirlər yazır, bu poeziya nümunələrində müəllifin incə, zərif qəlbi, onun daxili aləminin zənginliyi təzahür edir. Bu şeirlərdə o, insanın həyəcan doğuran suallarına cavab tapmağa çalışır, həyat kolliziyalarının qavranma dərinliyi, onların fəlsəfi mənası, nüfuzedici lirizmi oxucunu heyran qoyur.

Leyla Əliyeva həm də istedadlı rəssamdır. Onun rəsm əsərləri peşəkar sərgilərdə nümayiş etdirilir, mütəxəssislər tərəfindən yüksək qiymətləndirilir. Hərçənd, əminəm ki, Leyla xanım üçün əhəmiyyətli məqam bu qiymət deyil, öz hisslərini və emosiyalarını, ətraf aləmə öz baxışını kətan və ya kağız üzərində ifadə etməkdir. O, yaradıcı şəxsiyyət və incəsənətə yaxşı bələd olan bir insan kimi istedadlı gənc rəssamların beynəlxalq səviyyəyə çıxmasına, onların öz işlərini dünyanın məşhur rəsm qalereyalarında sərgiləmələrinə kömək edir. Onun Avropa paytaxtlarında “Bakıya uçuş” adlı sərgi seriyası kimi layihələri sayəsində xarici ölkələrdəki sənət biliciləri bizim gənc rəssamlarla tanış olurlar. Muğam, xalçaçılıq və xalqımızın digər qədim sənətləri ilə yanaşı, müasir Azərbaycan incəsənəti də dünyada şöhrətlənir.

Zənnimcə, belə desəm yanılmaram ki, son zamanlar Heydər Əliyev Mərkəzi ölkəmizin mədəni həyatının mərkəzlərindən birinə çevrilib. Burada dünya şöhrətli musiqi kollektivləri çıxış edir, müasir dövrün görkəmli rəssamlarının və heykəltəraşlarının əsərləri sərgilənir. Bu sahədə Leyla Əliyevanın çox böyük xidməti var. Onun səyləri sayəsində Azərbaycan vətəndaşları dünya incəsənətinin əfsanələri sayılan Bernar Büffe, Toni Kreqq, Riçard Dikon, Endi Uorhol, Corc Kondo kimi sənətkarların əsərləri ilə tanış ola biliblər. Bu yaxınlarda Heydər Əliyev Mərkəzində müasir dövrün ən məşhur avanqard rəssamlarından biri olan Corc Kondonun sərgisinin açılışında Leyla xanım qeyd etdi ki, beş il əvvəl bu ustad sənətkarın işlərini ilk dəfə görəndə ürəyindən həmin əsərlərin Bakıda da nümayiş etdirilməsi keçib. O dedi: “Bu gün mənim ən böyük arzularımdan biri həyata keçdi”.

Bununla əlaqədar xatırlayıram ki, 1970-ci illərdə və 1980-ci illərin əvvəlində o vaxt Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi vəzifəsində çalışan Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında partiya və təsərrüfat fəalları üçün klassik musiqi konsertləri təşkil edilirdi. Beləliklə, insanların dünyagörüşü genişlənir, onlar yüksək incəsənətlə tanış olurdular. Bu, həqiqətən, böyük Heydər Əliyevin maarifçilik missiyası idi. Onun nəvəsi Leyla bu missiyanı qəbul edib və yeni şəraitdə layiqincə davam etdirir.

Leyla Əliyeva müsahibələrinin birində deyib ki, insanın bütün xüsusiyyətləri lap əvvəldən, doğulduğu andan müəyyən olunur. Nəyin düzgün, nəyin yanlış olduğunu anlamaq qabiliyyəti Ulu Tanrı tərəfindən bəxş edilir və həyatda məhz bu anlayışları əsas götürmək, öz qəlbinin, öz vicdanının səsini, əcdadlarının çağırışını dinləmək lazımdır. Yalnız bu halda heç vaxt səhv etməzsən… Bu, müəyyən mənada şəxsiyyətin əxlaq kodeksidir.

Leyla xanım bu kodekslə yaşayır və səhv etmir.

 

Aslan Aslanov

AZƏRTAC-ın baş direktoru

+1

mənbə :
lent.az
Şərh yazılmayıb.

Şərh yaz.Azadliq.az - Android

Kitab sifarisi
Pulsuz Oyunlar
MARAQLI
Maraqlı
VAZ'ın haberine göre Oyuncu'ın ünü dünyaya yayıldı. Fırat'ın sevimli usüluyle uzun yazma yeteneğine hayran olan birçok Reklam şirketinin kendisine metin yazarı olarak çalışması için iş teklifinde bulunduğu haberde yer aldı. Çok sayıda televizyon ve gazetenin Fırat Demirhan'la röportaj için Hagen'e gittiği öğrenilirken, Japonya'dan da televizyon kanallarının görüşme isteğinde bulundukları haberlerde yer aldı. Bazı üyelerin faiz artırımından önce çekirdek enflasyon rakamlarında artış görmek istedikleri ifade edilen tutanaklarda, ücret artışının bu noktada önemli rol oynayacağı görüşüne yer verildi. Birkaç üyenin düşen enerji fiyatlarının uzun vadeli enflasyon beklentilerini de aşağı çekebileceği görüşünde olduğu görülen tutanaklarda, güçlenen doların ABD'nin ihracatını sınırlarken, enflasyonu daha da düşürebileceği uyarısı da yer aldı. Buna karşın, Komitenin enflasyonun düşen enerji fiyatlarının geçici etkisinin azalmasıyla kademeli olarak yüzde 2 hedefine yaklaşmasını beklediği belirtilirken, fiyat istikrarına yönelik gelişmelerin yakından izleneceği bildirildi. FOMC üyeleri geçen Ocak ayı toplantısında faiz artırımında "sabırlı" olmaya yönelik kararı oy birliğiyle almıştı. Komitenin bir sonraki toplantısı 17-18 Mart'ta gerçekleştirilecek. Bu arada, bugün açıklanan verilerin beklentileri karşılamaması nedeniyle satış ağırlıklı seyreden New York Borsası, FOMC toplantı tutanaklarının ardından kayıplarını artırdı. Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığının istihdam verilerine göre, devlet, kamu hizmetlerinin kalitesini artırmak ve çeşitli hizmet alanlarında oluşan personel açığını gidermek için personel takviyesine gitti. Kamunun istihdam ettiği kişi sayısı, emeklilik ve istifalara karşın çeşitli istihdam türlerinde 120 bin 455 arttı. Böylece 2013 sonunda 3 milyon 319 bin 584 olan kamunun personel sayısı, geçen yılın sonunda 3 milyon 440 bin 39'a yükseldi. Kamudaki yıllık istihdam artışı yüzde 3,6 olarak gerçekleşti. İstihdam sayısında en fazla artış kadrolu personelde oldu. Kamuda kadrolu olarak çalışanların sayısı geçen yıl 106 bin 146 arttı. Böylece kadrolu personel sayısı 2 milyon 826 bin 113'e ulaştı. The posters, displayed at at least one coffee shop in Los Angeles, angered Armenian Americans because of sensitivities around the deaths of more than a million Armenians at the hands of Turkish Ottoman forces in the early 20th century. Türk genci, çok sevdiği arabası için verdiği 'Kız arkadaşımın isteği üzerine aracımı satmak zorundayım' başlıklı ilan büyük ilgi çekti. Demirhan, sayfalarca kız arkadaşının hamile kalması nedeniyle ve aracın bebek geldiğinde kendilerine küçük geleceğini detaylı ve oldukça samimi bir dille anlatması üzerine, ilan 150 bin kişi tarafından okununca internet fenomeni haline geldi. Bu nedenle yabancı yatırımcılar bizim için çok önemli. Birçok firma Türkiye’de yatırımı düşünüyor. Ancak yaşanan dalgalanmalardan dolayı Türkiye’ye yatırımlarını erteleyen firmalar oldu. Türkiye’de büyüme motorlarının başında inşaat sektörü geliyor. Açıklanan birçok projenin hayata geçmeye başladığını görüyoruz. Bu vizyon çerçevesinde projeler 2023’e kadar tamamlanacak bu kapsamda iş ve inşaat makinaları sektörünün hedefini yakalayacağını düşünüyoruz. Türkiye’de döviz piyasasında günlük ortalama 24 milyar dolarlık işlem dönüyor. Dolarda toplam işlem hacminin yüzde 64’ünü ise yurtdışı bankalar ve merkezler başta olmak üzere yabancılar gerçekleştiriyor.Dolar/TL’nin baş döndürücü yükselişi fiyatları 2.64’lü seviyelerin üzerine taşıdı. Merkez Bankası artan dolara karşı ilk önlemini almasına rağmen ABD’de tarım dışı istihdamın şubatta 295 bin artış göstermesi kurun yeniden yukarı yönlü hareket etmesine ve tüm zamanların en yükseğine çıkmasına neden oldu.Yunanistan hükümeti ve kreditörleri arasındaki müzakerelere ilişkin belirsizliğin, mevduat sahiplerini olumsuz etkilediği ifade edilen açıklamada, geçen yıl Aralık ayından bu yana gerçekleşen mevduat çıkışının 25 milyar avroya ulaştığı kaydedildi. Banks arasındaki Türk Lirası karşılığı döviz işlem hacmine baktığımızda döviz piyasasında günlük ortalama 24 milyar dolarlık işlem dönüyor. Bu işlemin yüzde 43’ü yani 10 milyar dolar spot piyasada gerçekleşirken yüzde 51’i swap, yüzde 6’sı ise vadeli piyasada gerçekleşiyor. Verilere baktığımızda yerli yatırımcıların spot piyasada al - sat yaptığını ancak yabancının swap ile para kazandıklarını görüyoruz. Bunu çok trading amacıyla değil de bizim bankaların TL veya döviz likidite ihtiyacına göre yapsalar da kur yukarı giderken daha düşük kurdan bağlanan swap pozisyonları bizim bankalara zarar ve karşı tarafa kâr yazıyor.Ticari ve bireysel gayrimenkul yatırımının çok yüksek gelir sağladığı İstanbul'da bazı ilçeler altın değerinde. İşte ilçe ilçe satılık ofis ve dükkan fiyatları...Dolarda gerçekleşen toplam işlem hacmi kimler tarafından gerçekleştiriliyor diye baktığımızda bunun yüzde 52’sinin yurtdışı bankalar, yüzde 12’sinin ise yurtdışı merkez ve şubeler tarafından gerçekleştirildiğini görüyoruz. Yani yüzde 64’ü yabancılar tarafından gerçekleştiriliyor. Yüzde 24’ü ise yurtiçi müşteriler ve yüzde 12’si de yurtiçi İnterbank’ta gerçekleşiyor.Şu günlerde kurun artmasının bir diğer nedeni de şirketlerden gelen döviz talebi. Şirketlerin ileri tarihli döviz borcu ödemeleri için döviz talebi yaratması yükselişe ivme kazandırıyor. Olası kur artışlarına karşı risk almak istemeyen kurumlar döviz pozisyonlarını kapatmaya çalışıyor. Gelişmelere bakılırsa dolar/TL’de ilk direnç 2.64’te. Bu seviyenin üzerinde 2.75-2.80 seviyelerine doğru çıkış sürebilir. Elbette dalgalanmalar yaşanacak. Ancak bunun daha çok yurtdışı kaynaklı olduğu, yurtiçi gelişmelerin de ivme kazandırdığı unutulmamalı. Öte yandan Türkiye’nin risk primi 215 ile tırmanışını sürüdürüyor,SWAP NEDİR?Swap kelime anlamı ile takas etmek, değiştirmek anlamına geliyor. Swap basit olarak borçlanılan para birimi için ödenen faizle, borç verilen para biriminden alınan faiz geliri arasındaki net fark. Yabancılar yurtdışında faiz oranları sıfıra yakın olduğu, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde faiz oranları yüksek olduğu için parayı buraya getiriyor. Belli bir süre için TL faizini alıyor. Yurtiçi yerleşikler daha önce TL değer kaybederken (yurtdışından döviz talebi olurken) dövizlerini satıp TL’deki değer kaybını sınırlı tutarlardı. Tarihte birkaç kez yurtiçi yerleşikler TL’nin değer kaybettiği yerde döviz satmak yerine alıcı oldu ve doğal dengeleyici rollerini üstlenmeyerek TL’deki değer kaybını artırdılar. Kasımdan bu yana TL’deki değer kaybına ilk tepkileri yine döviz ve altın satışı şeklinde oldu.Kasım sonundan bu yana doların yükseldiği ilk iki ayda yurtiçi yerleşikler 12.5 milyar dolar kadar ABD doları ve altın sattı. Ancak şubatta döviz aldıklarını gördük. Ocak sonundan 20 Şubat haftasına kadar hem bireyseller hem de yurtiçi tüzel kişiler dolar mevduatlarını 5 milyar kadar artırdı. 27 Şubat haftasında dolar kuru 2.50 TL’ye giderken ise yurtiçi yerleşiklerin döviz pozisyonlarını artırmadığını gördük. Martta ne tepki verdiklerini henüz göremiyoruz. Bu davranış değişikliği de TL’deki değer kaybı üzerindeki etkenlerden biri. Eylül ayında dış ticaret açığı yüzde 46,6 azalarak 7 milyar 13 milyon dolardan 3 milyar 742 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise 2014 Eylül ayında %66 iken, 2015 Eylül ayında %75,7’ye yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre ihracat 2015 yılı Eylül ayında, 2014 yılının aynı ayına göre %14,2 azalarak 11 milyar 659 milyon dolar, ithalat %25,2 azalarak 15 milyar 401 milyon dolar olarak gerçekleşti. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat %5,1 arttı Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre 2015 Eylül ayında bir önceki aya göre ihracat %5,1, ithalat %2,7 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise 2015 yılı Eylül ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat %2,9, ithalat %14,8 azaldı. Avrupa Birliği’ne ihracat %7,7 azaldı Avrupa Birliği’nin (AB-28) ihracattaki payı 2014 Eylül ayında %43,9 iken, 2015 Eylül ayında %47,2 oldu. AB’ye yapılan ihracat, 2014 yılının aynı ayına göre %7,7 azalarak 5 milyar 508 milyon dolar olarak gerçekleşti. En fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu Almanya’ya yapılan ihracat 2015 yılı Eylül ayında 1 milyar 138 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla İngiltere (959 milyon dolar), Irak (607 milyon dolar) ve İtalya (583 milyon dolar) takip etti. İthalatta ilk sırayı Çin aldı Çin’den yapılan ithalat, 2015 yılı Eylül ayında 1 milyar 968 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla Almanya (1 milyar 607 milyon dolar), Rusya (1 milyar 423 milyon dolar) ve ABD (1 milyar 25 milyon dolar) izledi. Türkiye piyasalarının Cumhuriyet Bayramı nedeniyle resmi tatilde olduğu dönemde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri sabit tutmasına karşın ilk artışın 15-16 Aralık'ta yapacağı toplantıda yapılabileceğinin sinyalini vermesiyle kur sert yükseldi. Bankacılar bugünkü işlemlerin ardından piyasadaki ana belirleyicinin ise hafta sonu gerçekleşecek genel seçim sonuçları olacağını belirttiler. Fed öncesi yarın gün işlem gerçekleşen 28 Ekim'de saat 14:30 civarında 2.90'ın hemen altında işlem gören dolar/TL, bu sabah güne 2.9341/2.9391 seviyesinden başladı. Öte yandan 28 Ekim'de saat 14:30'da 3.20 civarında işlem gören sepet bazında TL bu sabah 3.0784/3.0833, euro/TL ise 3.2213/3.2240 seviyesinde güne başladı. Faizlerde değişiklik olması yatırımcıları şaşırtmadı, ancak Fed'in son aylarda küresel piyasalarda görülen çalkantıyı dikkate almayarak aralık ayını işaret eden açıklamaları piyasaları şaşırttı. Fed'in Çarşamba akşamı yaptığı açıklamada, "Kurul bir sonraki toplantıda faiz aralığı hedefini belirlerken, azami istihdam ve yüzde 2 enflasyon hedefine ne kadar yaklaşıldığını ve ilerlendiğini değerlendirecek" denildi. Yatırımcıların ilk faiz artırım tarihine yönelik beklentileri de hızla değişti. Vadeli işlem kontratlarına göre Aralık ayında faiz artırma ihtimali toplantı öncesindeki yüzde 34 düzeyinden yüzde 43'e yükselirken, ilk faiz artırım tarihini daha önce Mart olarak öngören yatırımcılar bunu Ocak sonuna çekti. Bir diğer taraftan ise bazı yatırımcıların para politikasında ek gevşeme beklentilerine rağmen Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) politikada değişikliğe gitmemesi de piyasalara destek vermedi. Bir bankanın döviz masası müdürü, "Dolar/TL'de görülen hareket aslında Fed'in faiz artışının beklediğimizden de yakın olduğu izlenimiyle başladı. Fed toplantısı öncesi aralıkta bir faiz ihtimali düşük görülürken artık yüzde 50'ye yakın bir ihtimalden bahsediyoruz" dedi ve ekledi: "Bugünden sonra ise piyasa açısından en önemli gelişme seçim olacak. Öncelikle seçimin güvenli bir şekilde atlatılması, ardından sonuçlar izlenecek." Piyasalarda ağırlıklı olarak yurtdışına paralel bir seyir görülse de siyasi gelişmeler de yakından izleniyor. 1 Kasım seçimleri yaklaşırken, yapılan anketler AKP'nin tek başına iktidarı sağlayamayacağına işaret ederken, seçimlerin ardından siyasi belirsizliğin azalacak olması ve olası bir AKP-CHP koalisyonunun TL'ye olumlu yansıyacağı belirtiliyor. Bugün iç piyasada açıklanacak üçüncü çeyrek turizm gelirleri, Eylül ayına ilişkin dış ticaret dengesi ve Hazine'nin önümüzdeki üç aya ilişkin iç borçlanma stratejisi takip edilecek. ABD'nin en büyük bankalarından Goldman Sachs, dolar ve euro paritesinin Aralık ayı gibi eşitlenmesini beklediklerini ifade etti. Bloomberg'in haberine göre, bankanın uzun zamandır öngördüğü euro/dolar parite eşitlenmesinin Aralık ayı gibi gerçekleşeceğine işaret edildi. Neden olarak ise ABD ve Avrupa merkez bankalarının para politikalarında farklılık göstermesi gösterildi. ABD merkez bankası Fed, son Toplantısında Aralık Ayında faiz arttırma ihtimaline işaret etti. Avrupa Merkez Bankası ise Aralık ayında parasal genişlemede yeni adımlar atılabileceği mesajı vermişti. Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) ekim ayı toplantısında faizleri değiştirmemesine karşın aralık ayında faizleri artırabileceği beklentilerinin artması ile karışık bir seyir izliyor. Fed'in çarşamba günü faizleri değiştirmemesine rağmen karar metnindeki ifadelerden aralık ayında faiz artırımının yapılabileceği beklentilerinin arttığı görülüyor. Fed kararı ile önceki gün hızlı yükselen New York borsaları, dün açıklanan ABD 3. çeyrek Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verisinin beklentilerin altında, yüzde 1,5 artmasının ardından günü düşüşle tamamladı. Dolar endeksi de önceki günkü kazançlarının önemli bir kısmını geri verdi. ABD 10 yıl vadeli tahvil faizleri Fed kararının ardından ikinci işlem gününde de yükselişini devam ettirerek yüzde 2,08'den yüzde 2,18'e çıktı. Dow Jones endeksi yüzde 0,13, S&P 500 endeksi yüzde 0,04 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,42 değer kaybetti. Analistler, Fed'in aralık ayındaki ilk toplantısına kadar açıklanacak makroekonomik verilerin faiz artırım sürecine ilişkin beklentiler ve piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını dile getiriyor. Avrupa tarafında, avro/dolar paritesi, önceki gün Fed kararının ardından 1,0897 ile yaklaşık 3 ayın en düşük seviyesine kadar geriledikten sonra dün kayıplarının bir kısmını telafi ederek 1,10 sınırına kadar çıktı. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,29, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,65 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,10 azaldı. Analistler, bugün açıklanacak enflasyon verisinin izleneceğini belirterek, pay piyasalarının hafta başından bu yana dar bant içinde hareket ettiğini, bu bandın kırılması durumunda kırılma yönüne doğru hareketin ivme kazanabileceğini vurguluyor. Asya tarafında bugün açıklanan Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faizler ve para politikasında değişiklik yapmaması ve kişisel harcamalar verisinin beklentilerin oldukça altında kalmasına karşın Nikkei 225 endeksi kapanışa yakın yüzde 0,94 yükseldi. Şu dakikalarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,35 ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,29 değer kazandı. Yurt içinde, 1,5 günlük Cumhuriyet Bayramı tatilinde ara verilen piyasalarda bugün, uluslararası piyasalarda 2,88'lerden 2,94'e kadar yükselen dolar/TL'nin negatif etkisinin görülebileceği belirtiliyor. Çarşamba günü Fed'in faizleri değiştirmemesine rağmen karar metninin aralık ayında faiz artırımı olabileceği beklentilerini artırması ile TL, diğer gelişen ülke para birimlerine paralel dolar karşısında değer kaybetti. Analistler, bankalararası piyasada güne 2,94'ün hemen altında başlayan dolar/TL'nin 2,90 - 2,95 bandı içinde hareket edebileceğini, hafta sonu gerçekleştirilecek genel seçim sonuçlarının bekleneceğini öngörüyor. BIST 100 endeksinin de 77.500 seviyesinin destek, 80.500 seviyesinin direnç konumuna geldiğini kaydeden analistler, bugün yurt içinde dış ticaret verileri, yurt dışında ise Avro Bölgesi TÜFE ve ABD tüketici güven endeksi başta olmak üzere yoğun veri akışının izleneceğini dile getiriyor. Tüketici Sorunları Derneği (TÜSODER) Genel Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Günümüzde tüketiciler sanal bir refah yaşıyor. Bunun temel nedeni, tasarruf bilincinden uzaklaşma ve plastik parayı (kredi kartı) kullanmanın cazibesine kapılmalarıdır" dedi. Ağaoğlu, "31 Ekim Dünya Tasarruf Günü" dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, tasarruflu ve tutumlu olmanın önemine değindi. Ülkenin zenginleşmesi ile gelir seviyesinin yükselmesinin, daha çok istihdam, üretim ve ihracatla mümkün olduğuna işaret eden Ağaoğlu, Dünya Tasarruf Günü'nün de bu konuda farkındalık yaratılması amacıyla gerçekleştirildiğini söyledi. Kredi kartı kullananlara uyarılarda bulunan Ağaoğlu, şunları kaydetti: Günümüzde tüketiciler sanal bir refah yaşıyor. Bunun temel nedeni, tasarruf bilincinden uzaklaşma ve plastik parayı kullanmanın cazibesine kapılmalarıdır. Ülkemizde yaklaşık 55 milyon bireysel kredi kartı kullanımda olup 2 milyon kişi kart borçlarını ödeyemediklerinden yasal takibe düşmüştür. Bu noktada, yıllar önce unuttuğumuz, 'Cimri olma, tutumlu ol' felsefesine milletçe sarılmalı, ihtiyacımızdan ve ödeme imkanımızdan fazlasını harcamaktan uzak durmalıyız. Bugün tüketicilerin büyük bölümü borcu borçla ödemekte ve mevcut hayat standardını, temin ettiği tüketici kredisiyle sağlayabilmektedir" Aydın Ağaoğlu, günümüzde bir çok kişinin borçlu olduğuna işaret ederek, "Alışkanlıklarımızdan vazgeçmeli veya en aza indirmeliyiz. Yılda 3 gömlek alan kişi 1'e düşürsün, yırtılırsa yamasın giysin. Ayakkabısı delindiyse gidip pençe yaptırsın. Yenisi 100 liraysa tamiri 20 lira. Gösterişten uzak dursun. Yüksek teknoloji aletleri, akıllı cep telefonları, tabletler, bilgisayarlar, bunları almak için borçlanmaya değer mi?" değerlendirmesinde bulundu. Bilinçli Tüketiciler Platformu Sözcüsü Mehmet İmrek de tüketicilerin tasarrufa yönelmesini gerektiğini söyledi. Vatandaşlardan ihtiyacı olduğu malı almadan önce, araştırma yapmasını isteyen İmrek, ekonomik duruma göre en uygun şekilde ihtiyaçların giderilmesini tavsiye etti. Tüketicilerin aşırı ve uzun vadeli borçlanmadan kaçınmaları gerektiğini vurgulayan İmrek, "Çünkü ekonomik alım gücü gün geçtikçe pahalılaşıyor. Tüketicilerin alım gücü düştükçe, uzun vadeli borçlanmalarda borcunu ödeyemez hale geliyor. Bunun için mümkün mertebe ihtiyacından fazlasını tüketmemelerini öneriyoruz" dedi.
Müəllif hüquqları qorunur. Məlumatdan istifadə etdikdə istinad mütləqdir. Məlumat internet səhifələrində istifadə edildikdə müvafiq keçidin qoyulması mütləqdir.
- Sitemap - azadliq musavat manat son xeberler Son Xeberler - Son Xəbərlər xeberler xəbərlər azadliq qezeti azadliq qazeti profiles yellow profiles name meaning name meaning