Azadliq.az
Azərbaycan XəbərləriAzadliq » Xeberler» Xeber

Birinci Katibin boynuna ilan dolandı – Ağdaşda

Birinci Katibin boynuna ilan dolandı - Ağdaşda

14/08/2016

19:05


14/08/2016 [18:03]: xeber –
De: “Mən sizə ancaq bir öyüd verəcəyəm. Allah xatirinə məni dinlədikdən sonra məclisimdən iki-iki, bir-bir durub gedin, sonra da bir dərindən düşünün, görəcəksiniz ki, sizin yoldaşınızda  heç bir divanəlik əsəri yoxdur. O yalnız qarşıdakı şiddətli əzabla sizi qorxudan, xəbərdar edən bir peyğəmbərdir!” “Quran”, 34:46.Allahın hikmət bəxş edərək Özünə dost seçdiyi sadiq  qullarından biri də Üveys əl-Qəranidir. Onun şərif məzarını ziyarət etmək, mənalı həyatı haqda məlumat toplamaq üçün Zərdab rayonuna yola düşürük (övliyanın məzarı Zərdab rayonunun Seyidlər kəndi ilə Ağdaş rayonunun Qaxay kəndinin arasında olan qəbiristanlıqdadır).Öncə qeyd edim ki, övliyaların qütbü sayılan Üveys əl-Qərani (ona Veyis baba da deyirlər) Yəmənin Qərani kəndində doğulub. Tarixi mənbələr xəbər verir ki, Peyğəmbər əfəndimiz sağ ikən Üveys onu görmədən İslamı qəbul etmişdir. Heç vaxt bir-birlərini görməsələr də Peyğəmbərlə bu Allah dostu arasında möhkəm və qırılmaz dostluq bağları olmuşdur. Yeri gəlmişkən, övliyanın həyatından bəhs edən filimdə də bu fakt qabarıq göstərilir.Odur ki, Peyğəmbərimiz onun iman və sədaqətini nəzərə alaraq, dünyasını dəyişən vaxt öz xirqəsini (imamlıq libasını) Üveysə vəsiyyət etmişdir. Vəsiyyəti yerinə yetirmək üçün Həzrət Ömər və Həzrət Əli Kufəyə gəldilər və xütbədən sonra Qərani kəndindən olanlardan Üveysi tanıyıb-tanımadıqlarını soruşdular. Cavab verdilər ki, bir nəfər var, amma, o sizin axtardığınız adam ola bilməz, divanədir, insanlardan qaçar bir halı vardır. Ömər dedi: “Onu axtarıram, haradadır?” Dedilər ki, Ərnə vadisində bizim dəvələri otarır. Əvəzində biz ona axşam yeməyi veririk. Saçı-saqqalı pırtlaşıqdır, şəhərlərə gəlməz, kimsə ilə söhbət və yoldaşlıq etməz, insanların yediyini yeməz, üzüntü və nəşə bilməz, camaat ağlayanda o gülər, başqaları güləndə o ağlar.  Həzrət Əli və Həzrət Ömər onların nişan verdikləri yerə getdilər, gördülər ki, Üveys namaz qılır. Allah-təalanın əmri ilə dəvələri bir mələk qoruyurdu. Üveys həzrətləri insanların yaxınlaşdığını görəndə namazı qısa qıldı. Salamdan sonra Həzrət Ömər soruşdu ki, adın nədir? Üveys dedi: “Allahın qulu”. Dedilər sağ əlini göstər. Gördülər Peyğəmbərin buyurduğu kimi sağ əli ağappaqdır. Ömər dedi: “Peyğəmbərin sənə salamı var, buyurdu ki, onun ümmətinə dua edəsən”. Üveys bildirdi ki, xəlifəyə daha layiqdir ki, müsəlmanlara dua etsin. Həzrət Ömər buyurdu:-Mən öz vəzifəmi yerinə yetirirəm, sən də Peyğəmbərin vəsiyyətinə əməl et. Üveys Qərani dedi:-Ey Ömər, yaxşı bax, bəlkə sənə məndən başqası nişan verilmişdir? Həzrət Ömər buyurdu:-Rəsulullah sənin nişanını verib. Üveys dedi: “Rəsulullahın xirqəsini mənə verin, dua edəcəyəm”.Xirqəni alıb, geymədən onlardan uzaqlaşdı. Xirqəni yerə qoyub, üzünü torpağa sürtdü və belə dua etdi:-Ya Rəbbim! Ümməti Məhəmmədin hamısını mənə bağışlamadıqca bu xirqəni geymərəm. Sənin Peyğəmbərin bunu mənə həvalə etdi. Onun xəbərçiləri Həzrət Ömər və Həzrət Əlidir. Ya Rəbbim! Hər biri  öz işin gördü. Sənin işin qalmışdır.Səda gəldi ki, bir hissəni bağışladım, xirqəni gey!Üveys dedi:-Xeyr, hamısını istəyirəm.Təkrar əmr gəldi:-Milyonlarla adamı sənə bağışladım, xirqəni gey!Dedi: Hamısını istəyirəm.Bu yalvarış çox çəkdi. Səhabələr dözmədilər, gedib onun nə etdiyini öyrənmək istədilər. Üveys onları görüncə dedi:-Niyə gəldiniz? Sizin bu gəlişiniz olmasaydı, bütün Məhəmməd ümməti bağışlanmadıqca bu xirqəni geyməyəcəkdim. Səbr etməli idiniz.Veysəl Qəraniyə hədiyyə edilən xirqeyi-şərifin bir parçası Van şəhəri civarındakı İrisan bəylərinə qədər gəlib çatmış və onlardan Şükrüllah əfəndi onu 1617-ci ildə Əbdül Məcid xana hədiyyə etmişdir. Əbdül Məcid bu xirqeyi-səadət üçün Fatih civarında Xirqeyi-Şərif camesini tikdirmişdir. Hər il Ramazan ayında bu xirqə xüsusi qurğuda saxlanılmaqla, xalqa nümayiş etdirilir.Tarixi mənbələrdə göstərildiyinə görə Üveys əl-Qərani (Veyis baba) həzrətləri Həzrət Ömərin xəlifəliyi dövründə Mədinəyə gəlmiş, sonra bir müddət Bəsrədə yaşamışdır. Miladi tarixlə 650 (bəzi mənbələrdə 655) Həzrət Əlinin rəhbərliyi ilə İslam ordusu Azərbaycana gələrkən Üveys də bu yerlərə gəlmiş və burada şəhadətə yetişmişdir. (Bəzi mənblərdə bu döyüş “Süffan döyüşü” kimi göstərilir. Qeyd  edim ki, “süffan” sözünün ərəbcədən tərcüməsi “düzən” deməkdir.) Onun ölümü barədə Yəmənə xəbər çatanda, cənazəni aparmaq üçün adamlar gəlir. Ancaq onlar gələnə qədər yerli əhali Veys babanın və digər şəhidlərin cənazəsini çoxdan dəfn etmişdilər. Gələn nümayəndələr cənazənin çıxarılmasını tələb etdikdə, yerli əhali İslam qanunlarını əsas götürüb qəbrin açılmasına etiraz edirlər. Mübahisənin savaş həddinə çatdığını görən ağsaqqallar gecə yatmağı, söbətin davamını sabaha saxlamağı məsləhət görürlər. Beləliklə, qonaqlar yatmaqda ikən ev sahibləri Veyis babaya oxşar başqa bir şəhidin cənazəsini tabuta qoyub, səhər tezdən nümayəndələrə təslim edirlər. Heç nə başa düşməyən elçilər tabutu götürüb yola düşürlər.Yəməndə dəfnə toplaşanlar tabutu açırlar və… hər şeyi başa düşürlər. Lakin baş vermiş hadisənin Üveys əl-Qəraniyə segidən və İslam qanunlarına uyğun olduğunu nəzərə alıb, din xadimləri həmin şəhidi dəfn edib, məzarını müqəddəs tutmağı tapşırırlar. Veyis babanın həqiqi məzarı haqda mübahisə də buradan yaranıb. Bu əhvalatı XIX əsrin əvvəllərində kürdəmirli Mövlanə İsmayıl Şirvani bıçaqçılı Molla İsmayıl əfəndiyə danışmış və bildirmişdir ki, Veys babanın həqiqi məzarı Qaxay kəndi yaxınlığındadır.  (Mövlanə haqda olan məqaləmi bu linkdən oxumaq olar: moderator.az/news/145614.html )Mövlanə həmin yerdə olan üstünü kol basmış təpəciyi göstərərək, buranı qazıb, qəbri üzə çıxarmağı tapşırır. Molla İsmayıl bir neçə nəfərlə birlikdə həmin yeri qazanda həqiqətən, iki metr hündürlükdə bir baş daşına və övliyanın, eləcə də digər şəhidlərin qəbrlərinə rast gəlirlər. Həmin vaxtdan bu günədək həmin şərif məzar övliyasevərlərin sevimli ziyarətgahına çevrilmişdir. Onu da qeyd edim ki, sovet dönəmində başqa ziyarətgahlar kimi bura da yerli məmurlar tərəfindən dəfələrlə hücumlar olmuş, dağıtmağa çalışsalar da, buna nail ola bilməmişlər. Hansısa sirli bir qüvvə bu hücumların qarşısını almışdır. Belə hücumlardan birinə şahid olmuş yerli sakinlərdən biri həmin hadisəni belə xatırlayır:-Pambıq yığımı vaxtı idi, ziyarətə gələnlər qurbanlarını kəsmiş, ehsan qazanlarını ocağa asmışdılar. Bu vaxt hay düşdü ki, İbrahimov gəldi, qaçın. O Ağdaşın Birinci Katibi idi. Onu görəndə hərə bir tərəfə dağıldı. Katib yüyürüb həmkəndlimiz Məhəmməd adlı bir kişini tutdu, yaxasından yapışıb darta-darta gətirdi Veyis babanın qəbrinin yanına. Dedi yerdəki daşı götür vur başdaşına. Kişinin qorxusundan əlləri tir-tir əsirdi, dedi vura bilmərəm. İbrahimov qışqırdı ki, vurmasan bu saat səni həbs etdirəcəm. Kişi naəlac qalıb, yerdəki daşı götürüb başdaşına vurdu. Bu vaxt dəhşətli bir mənzərə yarandı: başdaşından bir od çıxıb, Məhəmmədin gözlərinə düşdü. Kişi gözlərini tutub yerə oturdu və “Ay Allah, öldüm” deyib qışqırmağa başladı. Bundan sonra Katib Məhəmməddən aralanıb, kənarda dayanan mücövürçü Ziyəddin əfəndiyə cumdu. Onun boğazından yapışıb boğmağa başladı. Camaat hamısı kənarda durub heyrətlə baxırdı. Heç kəs qorxusundan yaxın durub aralamırdı. Bu vaxt gördük başımızın üstündəki ağacın  budağı öz-özündən  aşağı əyilir. Budaq gəlib Katiblə Ziyəddin əfəndinin arasına girdi. Budaqdan nəhəng bir ilan düşüb İbrahimovun boynuna dolandı. Katibin ürəyi gedib, tir-tap uzandı. Onunla gələnlər hamısı qorxusundan qaçıb dağıldılar. Ziyəddin əfəndi ilanı araladı və bizə dedi bunu götürün maşına qoyun. Biz Katibi birtəhər götürüb maşınına qoyduq və sürücüsü maşını sürüb ordan uzaqlaşdı. Sabah eşitdik ki, İbrahimov həmin gecə ailəsi ilə birlikdə Ziyəddin əfəndini evindən götürüb bura ziyarətə gəliblər və baş verənlərə görə üzr istəyiblər.Yadımdadır ki, sovet dönəmində bir dəfə də kolxoz sədri Qəhrəmanova tapşırdılar ki, Veyis babanın qəbrini dağıtsın, insanlar ziyarətə gəlməsinlər. O da qardaşlarını götürüb gəldilər bura. Elə həmin gün Qəhrəmanovun evi yandı, sabahı gün isə qardaşı öz maşınında yandı. Ondan sonra heç kəs qorxusundan bura hücum etmədi. Veyis babanın hikmətli sözlərindən bəzilərinə nəzər salaq:-Yanında olmayan bir kəs üçün dua etmək ziyarət əsnasında yüzü üçün dua etməkdən daha yaxşıdır. Üz-üzə edilən duada səmimiyyət olmaz, bəlkə də riya qarışar o duaya;-Qəlbinə çox diqqət et;-Allahını tanıyana heç bir şey gizli qalmaz;-Yüksəklik axtardım,  təvazökarlıqda tapdım. Rəislik axtardım, xalqa nəsihətdə tapdım. Əsil-nəsəb axtardım, təqvada tapdım. Rahatlıq axtardım, zühudda tapdım. Zənginlik axtardım, təvəkküldə tapdım.Beləliklə, Veyis babanın şərif məzarını ziyarət edərək və ruhuna dualar oxuyaraq Bakıya dönürük. Onu da qeyd edək ki, bu sətirlərin müəllifi də dünyaya gələrkən qurbanı bu ziyarətgahda kəsilmişdir. Allah bütün edilən duaları və kəsilən qurbanları qəbul etsin.Bir vacib məqamı da vurğulamaq istəyirəm ki, VII əsrdə ərəb  (bəlkə də Türk) əslli Veyis babanın Azərbaycana gətirdiyi İslam dinini bu gün ərəb əslli digər şəxslər gözdən salmaq, başqa məcraya yönəltmək istəyirlər. Bu da yəhudi və ingilislərin yaratdığı vəhabilik projesi ilə əlaqədardır. Təssüf edirəm ki, bir para həmvətənlərimiz də bu ziyanlı projenin təbliğatçısına çevriliblər. Paşa Yaqub – tədqiqatçı-yazıçıZərdab – Bakı Yazarın arxivi: moderator.az/search?q=pa%C5%9Fa+yaqub


mənbə : moderator.az
Şərh yazılmayıb.

Şərh yaz.


MARAQLI
Pulsuz Oyunlar
Azadliq.az - Android

Kitab sifarisi
На сегодняшний день самая высокая неофициальная заработная плата в Азербайджане составляет около 10 тысяч манатов. Ее получают высокопоставленные чиновники медицинской и IT-сфер,» заявил Echo.az председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев. По его словам, самая высокая официальная зарплата составляет 2250 манатов, ее получают депутаты Милли меджлиса Азербайджана. «Самая низкая неофициальная зарплата сегодня равна 150 манатам, а официальная — 116», — отметил он. По его словам, сегодня в Азербайджане 20% граждан имеют «черную» зарплату. При этом 9% получают часть зарплаты на руки, то есть по ведомостям, вторую — в «конвертах». И около 70% получают «белую» заработную плату. Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован на территории Сабаильского района. Согласно информации, в известном клубе Z club на улице Ахмеда Джавада житель Баку Муслюмов Камран Мамед оглу 1994 года рождения был ранен ножом неизвестным. Раненый был доставлен в Городскую клиническую больницу №1. Врачи оценивают его состояние как среднетяжелое. «Однако не стоит забывать о тех, кто задействован в развитии теневой экономики, есть множество незарегистрированных предпринимателей, многие работают на дому или по найму, безусловно, большая их часть нигде не числится. Я считаю, что улучшить ситуацию позволит лишь политическая воля правительства», — сказал он. В настоящее время в Азербайджане идут серьезные социально-экономические и политические процессы. Время от времени также появляется тревожная информация об опасности террора в Азербайджане. В тоже время, вокруг карабахского вопроса протекают сложные процессы. Кроме того, уже 18 дней Армения не возвращает тело нашего шехида, а по делу МНБ продолжается судебный процесс. Бывший заместитель министра национальной безопасности, председатель Партии свободных демократов Сульхаддин Акпер дал свою оценку всех этих вопросов, находящихся на повестке дня страны. Администрация действующего американского лидера Барака Обамы увязывала снятие ограничительных мер против России с полным выполнением минских договоренностей. Вступающий в пятницу на высший государственный пост Трамп в интервью Times и Bild предложил отойти от провозглашенного своим предшественником принципа. В Москве инициативу избранного американского президента восприняли весьма сдержанно. Песков отметил, что антироссийские санкции — это не вопрос российской повестки дня как во внутреннем плане, так и в плане общения с зарубежными партнерами. На вопрос о том, не меняет. Трамп рассказал о своем видении внешней политики В Совете Федерации пояснили: для России отмена санкций не является самоцелью, ради которой надо чем-то жертвовать, тем более в сфере безопасности. Председатель комитета верхней палаты парламента по международным делам Константин Косачев призвал не спешить "придавать словам избранного президента США Дональда Трампа о некоем возможном "размене" ядерного разоружения на отмену санкций статус официального предложения". Сенатор напомнил, что все это было сказано в интервью как размышление, как вариант. По его мнению, Трамп должен внимательно изучить причины, по которым существенное разоружение в этой сфере так и не стало реальностью. "Если отбросить демагогические ("агрессивность и реваншизм России"), то будет очевидным, что одно из главных препятствий — реализация планов глобальной ПРО США, а также последовательные американские попытки обеспечить себе односторонние превосходство по другим направлениям — развитие инфраструктуры НАТО, обычные вооружения, высокоточное оружие, беспилотники, милитаризация космоса", — уверен парламентарий. В Баку доставлен надгробный памятник азербайджанскому «вору в законе» Ровшану Ленкоранскому, убитому в Стамбуле. Как передает памятник был изготовлен в Индии, затем доставлен в Турцию, а оттуда в Азербайджан. Высота памятника составляет 5 метров. Отмечается, что в настоящее время памятник находится в одном из цехов по изготовлению надгробных камней в Бинагадинском районе, где проводятся завершающие работы. Отмечается, что основная часть памятника изготовлена в Индии по заказу брата Ровшана – Намика Джаниева. РИА Новости Положительное сальдо внешнеторгового баланса РФ в ноябре 2016 года выросло на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года и составило 9,137 миллиарда долларов, свидетельствуют материалы Банка России. ФТС сообщила о сокращении профицита торгового баланса России в 2016 году За 11 месяцев 2016 года показатель составил 78,585 миллиарда долларов, снизившись в 1,7 раза со 137,205 миллиарда долларов за аналогичный период предыдущего года. Египет согласился принять специалистов из 22-27 января, планируется урегулировать ситуацию с периодически возникающими претензиями египетской стороны к безопасности мяса птицы из РФ, сообщает Россельхознадзор. Право экспорта мяса и птицы в Египет получили 12 российских компаний Телефонные переговоры между представителями Россельхознадзора и ветеринарной службы Египта состоялись 12 января, на них обсуждались сроки посещения Египта российскими специалистами для ознакомления с методикой работы ветеринарных аналитических лабораторий и согласования методик отбора и анализа проб мяса. "Египетская сторона предварительно согласилась принять российскую делегацию в период с 22 по 27 января 2017 года и в ближайшие дни прислать официальное приглашение. Инициатива Россельхознадзора должна положить конец периодически возникающим претензиям надзорных ведомств Египта к безопасности мяса птицы, экспортируемому из России", — говорится в сообщении. Ранее Минсельхоз РФ сообщал, что Россия заинтересована в увеличении поставок в Египет зерновых и продуктов их переработки, мяса птицы, говядины и растительных масел, а также готова увеличить импорт овощей и фруктов из Египта. По информации издания, один из членов экипажа предложил 22-летней Глисон, находящейся на 18-й неделе беременности, багет с беконом. Девушка съела бутерброд. Это заметил еще один член экипажа, который сообщил об инциденте руководству фирмы. В итоге было назначено служебное расследование и слушания по делу о краже сэндвича. Как оказалось, девушка нарушила внутренний регламент авиакомпании, так как не попросила у коллеги чек, подтверждающий, что бутерброд, которым он ее угостил, был оплачен. Теперь она намерена обжаловать решение руководства. Подростка с диагнозом «бешенство» госпитализировали в отделение реанимации пермской больницы в конце ноября. Мальчик мог заразиться после того, как его поцарапала или укусила домашняя кошка. Напомним, в начале декабря в посёлке Бымок объявили карантин. Вскоре после госпитализации подростка здесь от бешенства умерли три собаки. Карантин продлится два месяца. Искать девушку родители начали 29 декабря. На следующий день тело погибшей было обнаружено, сообщает "Интерфакс". Следователи следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии начали проверку по факту ее гибели. По предварительным выводам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти школьницы стало переохлаждение. Никаких телесных повреждения на теле погибшей нет. Кроме того, Трамп намерен заставить фармацевтические компании вести переговоры непосредственно с Medicare (программа страхования для населения старшего возраста - от 65 лет) и Medicaid (программа помощи лицам, имеющим доход ниже официальной черты бедности), а также снизить цены, поскольку эти компании лишатся привычной для них политической поддержки. Трамп не раскрыл никаких подробностей того, как он выполнит задачу по корректировке программы, поскольку ожидает одобрения мер со стороны кандидата на пост советника по здравоохранению Тома Прайса. Интервью Трампа изданию The Washington Post вышло после того, как конгресс принял первые меры по отказу от закона по реформе здравоохранения, который был ключевым в ходе президентства Барака Обамы. Теперь обе палаты американского парламента будут работать над деталями отмены и реформы закона о доступном медицинском страховании. Тем не менее после почти семи лет обещаний отменить Obamacare республиканцы столкнулись с некоторым трудностями в реализации своих намерений. Некоторые представители парламента даже думают о том, чтобы повременить с отменой программы, до тех пор пока не будет обнародован план по ее замене. "Чтобы увеличить выплаты богатым акционерам, крупные корпорации уклоняются от налогов, сокращают зарплаты работников и закупочные цены... Уклонение корпораций от налогов обходится беднейшим странам как минимум​​ в $100 млрд в год. Этого хватило бы, чтобы дать образование 124 млн детей, которые не ходят сейчас в школу, и вложить в здравоохранение достаточно средств, чтобы предотвратить смерть по крайней мере 6 млн детей каждый год", - сообщила организация. 16:08 (сегодня) 2 70 Найден «черный ящик» разбившегося под Бишкеком грузового самолета Как сообщают СМИ, врачи боролись за жизнь подростка, но не сумели его спасти. Мальчик умер во второй половине декабря. Все материалы сюжета Крушение грузового самолета в Киргизии Поиски второго бортового самописца продолжаются В станицу Павлодольскую в Северной Осетии немецкие поисковики приехали летом 2016 года, чтобы разыскивать своих павших солдат. Ориентировались иностранцы по картам Вермахта, где были отмечены 160 могил немцев. Рядом с одной из них поисковики и обнаружили останки советского капитана – на карте было обозначено и место захоронения красноармейца. Как отмечают историки, это нонсенс – когда противника хоронят вместе с погибшими из своих войск. То, что этот воин – советский, немцы поняли по звезде с фуражки, пуговицам, последнему патрону пистолета и шомполу для чистки оружия. Уже позже поисковики нашли в своих военных архивах донесение немецкого командования о том, что их солдаты с почестями похоронили капитана Красной армии. Один из бортовых самописцов грузового самолета Boeing-747-400, разбившегося в Киргизии, найден на месте происшествия, передает Интерфакс. Авиакатастрофа в Киргизии. Справка «На месте происшествия найден один из самописцев разбившегося самолета. Поиски второго черного ящика продолжаются», - рассказал на пресс-конференции премьер-министра Киргизии Чынгыз Эсенгулов. Ранее стало известно Межгосударственный авиационный комитет намерен сформировать комиссию по расследованию происшествия после того, как получит запрос от властей Киргизии.

Copyright © 2018. AZADLIQ – Xəbər – Azadliq – Xeber – Xeberler · Bütün hüquqları qorunur.
Copyright © 2016. AZADLIQ – Xəbər – Azadliq – Xeber – Xeberler · Bütün hüquqları qorunur.
- Sitemap - azadliq musavat manat son xeberler Son Xeberler - Son Xəbərlər xeberler xəbərlər azadliq qezeti azadliq qəzeti oyunlar oyun oyna oyunlar ən son xəbər, son xeberler, son xeber, xeber, azerbaycan xeberleri,azadliq qazeti info website