Azadliq.az


Azərbaycan Xəbərləri


Azadliq » Xeberler» Xeber

Birinci Katibin boynuna ilan dolandı – Ağdaşda

14/08/2016

19:05


14/08/2016 [18:03]: xeber –
De: “Mən sizə ancaq bir öyüd verəcəyəm. Allah xatirinə məni dinlədikdən sonra məclisimdən iki-iki, bir-bir durub gedin, sonra da bir dərindən düşünün, görəcəksiniz ki, sizin yoldaşınızda  heç bir divanəlik əsəri yoxdur. O yalnız qarşıdakı şiddətli əzabla sizi qorxudan, xəbərdar edən bir peyğəmbərdir!” “Quran”, 34:46.Allahın hikmət bəxş edərək Özünə dost seçdiyi sadiq  qullarından biri də Üveys əl-Qəranidir. Onun şərif məzarını ziyarət etmək, mənalı həyatı haqda məlumat toplamaq üçün Zərdab rayonuna yola düşürük (övliyanın məzarı Zərdab rayonunun Seyidlər kəndi ilə Ağdaş rayonunun Qaxay kəndinin arasında olan qəbiristanlıqdadır).Öncə qeyd edim ki, övliyaların qütbü sayılan Üveys əl-Qərani (ona Veyis baba da deyirlər) Yəmənin Qərani kəndində doğulub. Tarixi mənbələr xəbər verir ki, Peyğəmbər əfəndimiz sağ ikən Üveys onu görmədən İslamı qəbul etmişdir. Heç vaxt bir-birlərini görməsələr də Peyğəmbərlə bu Allah dostu arasında möhkəm və qırılmaz dostluq bağları olmuşdur. Yeri gəlmişkən, övliyanın həyatından bəhs edən filimdə də bu fakt qabarıq göstərilir.Odur ki, Peyğəmbərimiz onun iman və sədaqətini nəzərə alaraq, dünyasını dəyişən vaxt öz xirqəsini (imamlıq libasını) Üveysə vəsiyyət etmişdir. Vəsiyyəti yerinə yetirmək üçün Həzrət Ömər və Həzrət Əli Kufəyə gəldilər və xütbədən sonra Qərani kəndindən olanlardan Üveysi tanıyıb-tanımadıqlarını soruşdular. Cavab verdilər ki, bir nəfər var, amma, o sizin axtardığınız adam ola bilməz, divanədir, insanlardan qaçar bir halı vardır. Ömər dedi: “Onu axtarıram, haradadır?” Dedilər ki, Ərnə vadisində bizim dəvələri otarır. Əvəzində biz ona axşam yeməyi veririk. Saçı-saqqalı pırtlaşıqdır, şəhərlərə gəlməz, kimsə ilə söhbət və yoldaşlıq etməz, insanların yediyini yeməz, üzüntü və nəşə bilməz, camaat ağlayanda o gülər, başqaları güləndə o ağlar.  Həzrət Əli və Həzrət Ömər onların nişan verdikləri yerə getdilər, gördülər ki, Üveys namaz qılır. Allah-təalanın əmri ilə dəvələri bir mələk qoruyurdu. Üveys həzrətləri insanların yaxınlaşdığını görəndə namazı qısa qıldı. Salamdan sonra Həzrət Ömər soruşdu ki, adın nədir? Üveys dedi: “Allahın qulu”. Dedilər sağ əlini göstər. Gördülər Peyğəmbərin buyurduğu kimi sağ əli ağappaqdır. Ömər dedi: “Peyğəmbərin sənə salamı var, buyurdu ki, onun ümmətinə dua edəsən”. Üveys bildirdi ki, xəlifəyə daha layiqdir ki, müsəlmanlara dua etsin. Həzrət Ömər buyurdu:-Mən öz vəzifəmi yerinə yetirirəm, sən də Peyğəmbərin vəsiyyətinə əməl et. Üveys Qərani dedi:-Ey Ömər, yaxşı bax, bəlkə sənə məndən başqası nişan verilmişdir? Həzrət Ömər buyurdu:-Rəsulullah sənin nişanını verib. Üveys dedi: “Rəsulullahın xirqəsini mənə verin, dua edəcəyəm”.Xirqəni alıb, geymədən onlardan uzaqlaşdı. Xirqəni yerə qoyub, üzünü torpağa sürtdü və belə dua etdi:-Ya Rəbbim! Ümməti Məhəmmədin hamısını mənə bağışlamadıqca bu xirqəni geymərəm. Sənin Peyğəmbərin bunu mənə həvalə etdi. Onun xəbərçiləri Həzrət Ömər və Həzrət Əlidir. Ya Rəbbim! Hər biri  öz işin gördü. Sənin işin qalmışdır.Səda gəldi ki, bir hissəni bağışladım, xirqəni gey!Üveys dedi:-Xeyr, hamısını istəyirəm.Təkrar əmr gəldi:-Milyonlarla adamı sənə bağışladım, xirqəni gey!Dedi: Hamısını istəyirəm.Bu yalvarış çox çəkdi. Səhabələr dözmədilər, gedib onun nə etdiyini öyrənmək istədilər. Üveys onları görüncə dedi:-Niyə gəldiniz? Sizin bu gəlişiniz olmasaydı, bütün Məhəmməd ümməti bağışlanmadıqca bu xirqəni geyməyəcəkdim. Səbr etməli idiniz.Veysəl Qəraniyə hədiyyə edilən xirqeyi-şərifin bir parçası Van şəhəri civarındakı İrisan bəylərinə qədər gəlib çatmış və onlardan Şükrüllah əfəndi onu 1617-ci ildə Əbdül Məcid xana hədiyyə etmişdir. Əbdül Məcid bu xirqeyi-səadət üçün Fatih civarında Xirqeyi-Şərif camesini tikdirmişdir. Hər il Ramazan ayında bu xirqə xüsusi qurğuda saxlanılmaqla, xalqa nümayiş etdirilir.Tarixi mənbələrdə göstərildiyinə görə Üveys əl-Qərani (Veyis baba) həzrətləri Həzrət Ömərin xəlifəliyi dövründə Mədinəyə gəlmiş, sonra bir müddət Bəsrədə yaşamışdır. Miladi tarixlə 650 (bəzi mənbələrdə 655) Həzrət Əlinin rəhbərliyi ilə İslam ordusu Azərbaycana gələrkən Üveys də bu yerlərə gəlmiş və burada şəhadətə yetişmişdir. (Bəzi mənblərdə bu döyüş “Süffan döyüşü” kimi göstərilir. Qeyd  edim ki, “süffan” sözünün ərəbcədən tərcüməsi “düzən” deməkdir.) Onun ölümü barədə Yəmənə xəbər çatanda, cənazəni aparmaq üçün adamlar gəlir. Ancaq onlar gələnə qədər yerli əhali Veys babanın və digər şəhidlərin cənazəsini çoxdan dəfn etmişdilər. Gələn nümayəndələr cənazənin çıxarılmasını tələb etdikdə, yerli əhali İslam qanunlarını əsas götürüb qəbrin açılmasına etiraz edirlər. Mübahisənin savaş həddinə çatdığını görən ağsaqqallar gecə yatmağı, söbətin davamını sabaha saxlamağı məsləhət görürlər. Beləliklə, qonaqlar yatmaqda ikən ev sahibləri Veyis babaya oxşar başqa bir şəhidin cənazəsini tabuta qoyub, səhər tezdən nümayəndələrə təslim edirlər. Heç nə başa düşməyən elçilər tabutu götürüb yola düşürlər.Yəməndə dəfnə toplaşanlar tabutu açırlar və… hər şeyi başa düşürlər. Lakin baş vermiş hadisənin Üveys əl-Qəraniyə segidən və İslam qanunlarına uyğun olduğunu nəzərə alıb, din xadimləri həmin şəhidi dəfn edib, məzarını müqəddəs tutmağı tapşırırlar. Veyis babanın həqiqi məzarı haqda mübahisə də buradan yaranıb. Bu əhvalatı XIX əsrin əvvəllərində kürdəmirli Mövlanə İsmayıl Şirvani bıçaqçılı Molla İsmayıl əfəndiyə danışmış və bildirmişdir ki, Veys babanın həqiqi məzarı Qaxay kəndi yaxınlığındadır.  (Mövlanə haqda olan məqaləmi bu linkdən oxumaq olar: moderator.az/news/145614.html )Mövlanə həmin yerdə olan üstünü kol basmış təpəciyi göstərərək, buranı qazıb, qəbri üzə çıxarmağı tapşırır. Molla İsmayıl bir neçə nəfərlə birlikdə həmin yeri qazanda həqiqətən, iki metr hündürlükdə bir baş daşına və övliyanın, eləcə də digər şəhidlərin qəbrlərinə rast gəlirlər. Həmin vaxtdan bu günədək həmin şərif məzar övliyasevərlərin sevimli ziyarətgahına çevrilmişdir. Onu da qeyd edim ki, sovet dönəmində başqa ziyarətgahlar kimi bura da yerli məmurlar tərəfindən dəfələrlə hücumlar olmuş, dağıtmağa çalışsalar da, buna nail ola bilməmişlər. Hansısa sirli bir qüvvə bu hücumların qarşısını almışdır. Belə hücumlardan birinə şahid olmuş yerli sakinlərdən biri həmin hadisəni belə xatırlayır:-Pambıq yığımı vaxtı idi, ziyarətə gələnlər qurbanlarını kəsmiş, ehsan qazanlarını ocağa asmışdılar. Bu vaxt hay düşdü ki, İbrahimov gəldi, qaçın. O Ağdaşın Birinci Katibi idi. Onu görəndə hərə bir tərəfə dağıldı. Katib yüyürüb həmkəndlimiz Məhəmməd adlı bir kişini tutdu, yaxasından yapışıb darta-darta gətirdi Veyis babanın qəbrinin yanına. Dedi yerdəki daşı götür vur başdaşına. Kişinin qorxusundan əlləri tir-tir əsirdi, dedi vura bilmərəm. İbrahimov qışqırdı ki, vurmasan bu saat səni həbs etdirəcəm. Kişi naəlac qalıb, yerdəki daşı götürüb başdaşına vurdu. Bu vaxt dəhşətli bir mənzərə yarandı: başdaşından bir od çıxıb, Məhəmmədin gözlərinə düşdü. Kişi gözlərini tutub yerə oturdu və “Ay Allah, öldüm” deyib qışqırmağa başladı. Bundan sonra Katib Məhəmməddən aralanıb, kənarda dayanan mücövürçü Ziyəddin əfəndiyə cumdu. Onun boğazından yapışıb boğmağa başladı. Camaat hamısı kənarda durub heyrətlə baxırdı. Heç kəs qorxusundan yaxın durub aralamırdı. Bu vaxt gördük başımızın üstündəki ağacın  budağı öz-özündən  aşağı əyilir. Budaq gəlib Katiblə Ziyəddin əfəndinin arasına girdi. Budaqdan nəhəng bir ilan düşüb İbrahimovun boynuna dolandı. Katibin ürəyi gedib, tir-tap uzandı. Onunla gələnlər hamısı qorxusundan qaçıb dağıldılar. Ziyəddin əfəndi ilanı araladı və bizə dedi bunu götürün maşına qoyun. Biz Katibi birtəhər götürüb maşınına qoyduq və sürücüsü maşını sürüb ordan uzaqlaşdı. Sabah eşitdik ki, İbrahimov həmin gecə ailəsi ilə birlikdə Ziyəddin əfəndini evindən götürüb bura ziyarətə gəliblər və baş verənlərə görə üzr istəyiblər.Yadımdadır ki, sovet dönəmində bir dəfə də kolxoz sədri Qəhrəmanova tapşırdılar ki, Veyis babanın qəbrini dağıtsın, insanlar ziyarətə gəlməsinlər. O da qardaşlarını götürüb gəldilər bura. Elə həmin gün Qəhrəmanovun evi yandı, sabahı gün isə qardaşı öz maşınında yandı. Ondan sonra heç kəs qorxusundan bura hücum etmədi. Veyis babanın hikmətli sözlərindən bəzilərinə nəzər salaq:-Yanında olmayan bir kəs üçün dua etmək ziyarət əsnasında yüzü üçün dua etməkdən daha yaxşıdır. Üz-üzə edilən duada səmimiyyət olmaz, bəlkə də riya qarışar o duaya;-Qəlbinə çox diqqət et;-Allahını tanıyana heç bir şey gizli qalmaz;-Yüksəklik axtardım,  təvazökarlıqda tapdım. Rəislik axtardım, xalqa nəsihətdə tapdım. Əsil-nəsəb axtardım, təqvada tapdım. Rahatlıq axtardım, zühudda tapdım. Zənginlik axtardım, təvəkküldə tapdım.Beləliklə, Veyis babanın şərif məzarını ziyarət edərək və ruhuna dualar oxuyaraq Bakıya dönürük. Onu da qeyd edək ki, bu sətirlərin müəllifi də dünyaya gələrkən qurbanı bu ziyarətgahda kəsilmişdir. Allah bütün edilən duaları və kəsilən qurbanları qəbul etsin.Bir vacib məqamı da vurğulamaq istəyirəm ki, VII əsrdə ərəb  (bəlkə də Türk) əslli Veyis babanın Azərbaycana gətirdiyi İslam dinini bu gün ərəb əslli digər şəxslər gözdən salmaq, başqa məcraya yönəltmək istəyirlər. Bu da yəhudi və ingilislərin yaratdığı vəhabilik projesi ilə əlaqədardır. Təssüf edirəm ki, bir para həmvətənlərimiz də bu ziyanlı projenin təbliğatçısına çevriliblər. Paşa Yaqub – tədqiqatçı-yazıçıZərdab – Bakı Yazarın arxivi: moderator.az/search?q=pa%C5%9Fa+yaqub


mənbə : moderator.az
Şərh yazılmayıb.

Şərh yaz.Azadliq.az - Android

Kitab sifarisi
Pulsuz Oyunlar
MARAQLI
Maraqlı
VAZ'ın haberine göre Oyuncu'ın ünü dünyaya yayıldı. Fırat'ın sevimli usüluyle uzun yazma yeteneğine hayran olan birçok Reklam şirketinin kendisine metin yazarı olarak çalışması için iş teklifinde bulunduğu haberde yer aldı. Çok sayıda televizyon ve gazetenin Fırat Demirhan'la röportaj için Hagen'e gittiği öğrenilirken, Japonya'dan da televizyon kanallarının görüşme isteğinde bulundukları haberlerde yer aldı. Bazı üyelerin faiz artırımından önce çekirdek enflasyon rakamlarında artış görmek istedikleri ifade edilen tutanaklarda, ücret artışının bu noktada önemli rol oynayacağı görüşüne yer verildi. Birkaç üyenin düşen enerji fiyatlarının uzun vadeli enflasyon beklentilerini de aşağı çekebileceği görüşünde olduğu görülen tutanaklarda, güçlenen doların ABD'nin ihracatını sınırlarken, enflasyonu daha da düşürebileceği uyarısı da yer aldı. Buna karşın, Komitenin enflasyonun düşen enerji fiyatlarının geçici etkisinin azalmasıyla kademeli olarak yüzde 2 hedefine yaklaşmasını beklediği belirtilirken, fiyat istikrarına yönelik gelişmelerin yakından izleneceği bildirildi. FOMC üyeleri geçen Ocak ayı toplantısında faiz artırımında "sabırlı" olmaya yönelik kararı oy birliğiyle almıştı. Komitenin bir sonraki toplantısı 17-18 Mart'ta gerçekleştirilecek. Bu arada, bugün açıklanan verilerin beklentileri karşılamaması nedeniyle satış ağırlıklı seyreden New York Borsası, FOMC toplantı tutanaklarının ardından kayıplarını artırdı. Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığının istihdam verilerine göre, devlet, kamu hizmetlerinin kalitesini artırmak ve çeşitli hizmet alanlarında oluşan personel açığını gidermek için personel takviyesine gitti. Kamunun istihdam ettiği kişi sayısı, emeklilik ve istifalara karşın çeşitli istihdam türlerinde 120 bin 455 arttı. Böylece 2013 sonunda 3 milyon 319 bin 584 olan kamunun personel sayısı, geçen yılın sonunda 3 milyon 440 bin 39'a yükseldi. Kamudaki yıllık istihdam artışı yüzde 3,6 olarak gerçekleşti. İstihdam sayısında en fazla artış kadrolu personelde oldu. Kamuda kadrolu olarak çalışanların sayısı geçen yıl 106 bin 146 arttı. Böylece kadrolu personel sayısı 2 milyon 826 bin 113'e ulaştı. The posters, displayed at at least one coffee shop in Los Angeles, angered Armenian Americans because of sensitivities around the deaths of more than a million Armenians at the hands of Turkish Ottoman forces in the early 20th century. Türk genci, çok sevdiği arabası için verdiği 'Kız arkadaşımın isteği üzerine aracımı satmak zorundayım' başlıklı ilan büyük ilgi çekti. Demirhan, sayfalarca kız arkadaşının hamile kalması nedeniyle ve aracın bebek geldiğinde kendilerine küçük geleceğini detaylı ve oldukça samimi bir dille anlatması üzerine, ilan 150 bin kişi tarafından okununca internet fenomeni haline geldi. Bu nedenle yabancı yatırımcılar bizim için çok önemli. Birçok firma Türkiye’de yatırımı düşünüyor. Ancak yaşanan dalgalanmalardan dolayı Türkiye’ye yatırımlarını erteleyen firmalar oldu. Türkiye’de büyüme motorlarının başında inşaat sektörü geliyor. Açıklanan birçok projenin hayata geçmeye başladığını görüyoruz. Bu vizyon çerçevesinde projeler 2023’e kadar tamamlanacak bu kapsamda iş ve inşaat makinaları sektörünün hedefini yakalayacağını düşünüyoruz. Türkiye’de döviz piyasasında günlük ortalama 24 milyar dolarlık işlem dönüyor. Dolarda toplam işlem hacminin yüzde 64’ünü ise yurtdışı bankalar ve merkezler başta olmak üzere yabancılar gerçekleştiriyor.Dolar/TL’nin baş döndürücü yükselişi fiyatları 2.64’lü seviyelerin üzerine taşıdı. Merkez Bankası artan dolara karşı ilk önlemini almasına rağmen ABD’de tarım dışı istihdamın şubatta 295 bin artış göstermesi kurun yeniden yukarı yönlü hareket etmesine ve tüm zamanların en yükseğine çıkmasına neden oldu.Yunanistan hükümeti ve kreditörleri arasındaki müzakerelere ilişkin belirsizliğin, mevduat sahiplerini olumsuz etkilediği ifade edilen açıklamada, geçen yıl Aralık ayından bu yana gerçekleşen mevduat çıkışının 25 milyar avroya ulaştığı kaydedildi. Banks arasındaki Türk Lirası karşılığı döviz işlem hacmine baktığımızda döviz piyasasında günlük ortalama 24 milyar dolarlık işlem dönüyor. Bu işlemin yüzde 43’ü yani 10 milyar dolar spot piyasada gerçekleşirken yüzde 51’i swap, yüzde 6’sı ise vadeli piyasada gerçekleşiyor. Verilere baktığımızda yerli yatırımcıların spot piyasada al - sat yaptığını ancak yabancının swap ile para kazandıklarını görüyoruz. Bunu çok trading amacıyla değil de bizim bankaların TL veya döviz likidite ihtiyacına göre yapsalar da kur yukarı giderken daha düşük kurdan bağlanan swap pozisyonları bizim bankalara zarar ve karşı tarafa kâr yazıyor.Ticari ve bireysel gayrimenkul yatırımının çok yüksek gelir sağladığı İstanbul'da bazı ilçeler altın değerinde. İşte ilçe ilçe satılık ofis ve dükkan fiyatları...Dolarda gerçekleşen toplam işlem hacmi kimler tarafından gerçekleştiriliyor diye baktığımızda bunun yüzde 52’sinin yurtdışı bankalar, yüzde 12’sinin ise yurtdışı merkez ve şubeler tarafından gerçekleştirildiğini görüyoruz. Yani yüzde 64’ü yabancılar tarafından gerçekleştiriliyor. Yüzde 24’ü ise yurtiçi müşteriler ve yüzde 12’si de yurtiçi İnterbank’ta gerçekleşiyor.Şu günlerde kurun artmasının bir diğer nedeni de şirketlerden gelen döviz talebi. Şirketlerin ileri tarihli döviz borcu ödemeleri için döviz talebi yaratması yükselişe ivme kazandırıyor. Olası kur artışlarına karşı risk almak istemeyen kurumlar döviz pozisyonlarını kapatmaya çalışıyor. Gelişmelere bakılırsa dolar/TL’de ilk direnç 2.64’te. Bu seviyenin üzerinde 2.75-2.80 seviyelerine doğru çıkış sürebilir. Elbette dalgalanmalar yaşanacak. Ancak bunun daha çok yurtdışı kaynaklı olduğu, yurtiçi gelişmelerin de ivme kazandırdığı unutulmamalı. Öte yandan Türkiye’nin risk primi 215 ile tırmanışını sürüdürüyor,SWAP NEDİR?Swap kelime anlamı ile takas etmek, değiştirmek anlamına geliyor. Swap basit olarak borçlanılan para birimi için ödenen faizle, borç verilen para biriminden alınan faiz geliri arasındaki net fark. Yabancılar yurtdışında faiz oranları sıfıra yakın olduğu, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde faiz oranları yüksek olduğu için parayı buraya getiriyor. Belli bir süre için TL faizini alıyor. Yurtiçi yerleşikler daha önce TL değer kaybederken (yurtdışından döviz talebi olurken) dövizlerini satıp TL’deki değer kaybını sınırlı tutarlardı. Tarihte birkaç kez yurtiçi yerleşikler TL’nin değer kaybettiği yerde döviz satmak yerine alıcı oldu ve doğal dengeleyici rollerini üstlenmeyerek TL’deki değer kaybını artırdılar. Kasımdan bu yana TL’deki değer kaybına ilk tepkileri yine döviz ve altın satışı şeklinde oldu.Kasım sonundan bu yana doların yükseldiği ilk iki ayda yurtiçi yerleşikler 12.5 milyar dolar kadar ABD doları ve altın sattı. Ancak şubatta döviz aldıklarını gördük. Ocak sonundan 20 Şubat haftasına kadar hem bireyseller hem de yurtiçi tüzel kişiler dolar mevduatlarını 5 milyar kadar artırdı. 27 Şubat haftasında dolar kuru 2.50 TL’ye giderken ise yurtiçi yerleşiklerin döviz pozisyonlarını artırmadığını gördük. Martta ne tepki verdiklerini henüz göremiyoruz. Bu davranış değişikliği de TL’deki değer kaybı üzerindeki etkenlerden biri. Eylül ayında dış ticaret açığı yüzde 46,6 azalarak 7 milyar 13 milyon dolardan 3 milyar 742 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise 2014 Eylül ayında %66 iken, 2015 Eylül ayında %75,7’ye yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre ihracat 2015 yılı Eylül ayında, 2014 yılının aynı ayına göre %14,2 azalarak 11 milyar 659 milyon dolar, ithalat %25,2 azalarak 15 milyar 401 milyon dolar olarak gerçekleşti. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat %5,1 arttı Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre 2015 Eylül ayında bir önceki aya göre ihracat %5,1, ithalat %2,7 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise 2015 yılı Eylül ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat %2,9, ithalat %14,8 azaldı. Avrupa Birliği’ne ihracat %7,7 azaldı Avrupa Birliği’nin (AB-28) ihracattaki payı 2014 Eylül ayında %43,9 iken, 2015 Eylül ayında %47,2 oldu. AB’ye yapılan ihracat, 2014 yılının aynı ayına göre %7,7 azalarak 5 milyar 508 milyon dolar olarak gerçekleşti. En fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu Almanya’ya yapılan ihracat 2015 yılı Eylül ayında 1 milyar 138 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla İngiltere (959 milyon dolar), Irak (607 milyon dolar) ve İtalya (583 milyon dolar) takip etti. İthalatta ilk sırayı Çin aldı Çin’den yapılan ithalat, 2015 yılı Eylül ayında 1 milyar 968 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla Almanya (1 milyar 607 milyon dolar), Rusya (1 milyar 423 milyon dolar) ve ABD (1 milyar 25 milyon dolar) izledi. Türkiye piyasalarının Cumhuriyet Bayramı nedeniyle resmi tatilde olduğu dönemde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri sabit tutmasına karşın ilk artışın 15-16 Aralık'ta yapacağı toplantıda yapılabileceğinin sinyalini vermesiyle kur sert yükseldi. Bankacılar bugünkü işlemlerin ardından piyasadaki ana belirleyicinin ise hafta sonu gerçekleşecek genel seçim sonuçları olacağını belirttiler. Fed öncesi yarın gün işlem gerçekleşen 28 Ekim'de saat 14:30 civarında 2.90'ın hemen altında işlem gören dolar/TL, bu sabah güne 2.9341/2.9391 seviyesinden başladı. Öte yandan 28 Ekim'de saat 14:30'da 3.20 civarında işlem gören sepet bazında TL bu sabah 3.0784/3.0833, euro/TL ise 3.2213/3.2240 seviyesinde güne başladı. Faizlerde değişiklik olması yatırımcıları şaşırtmadı, ancak Fed'in son aylarda küresel piyasalarda görülen çalkantıyı dikkate almayarak aralık ayını işaret eden açıklamaları piyasaları şaşırttı. Fed'in Çarşamba akşamı yaptığı açıklamada, "Kurul bir sonraki toplantıda faiz aralığı hedefini belirlerken, azami istihdam ve yüzde 2 enflasyon hedefine ne kadar yaklaşıldığını ve ilerlendiğini değerlendirecek" denildi. Yatırımcıların ilk faiz artırım tarihine yönelik beklentileri de hızla değişti. Vadeli işlem kontratlarına göre Aralık ayında faiz artırma ihtimali toplantı öncesindeki yüzde 34 düzeyinden yüzde 43'e yükselirken, ilk faiz artırım tarihini daha önce Mart olarak öngören yatırımcılar bunu Ocak sonuna çekti. Bir diğer taraftan ise bazı yatırımcıların para politikasında ek gevşeme beklentilerine rağmen Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) politikada değişikliğe gitmemesi de piyasalara destek vermedi. Bir bankanın döviz masası müdürü, "Dolar/TL'de görülen hareket aslında Fed'in faiz artışının beklediğimizden de yakın olduğu izlenimiyle başladı. Fed toplantısı öncesi aralıkta bir faiz ihtimali düşük görülürken artık yüzde 50'ye yakın bir ihtimalden bahsediyoruz" dedi ve ekledi: "Bugünden sonra ise piyasa açısından en önemli gelişme seçim olacak. Öncelikle seçimin güvenli bir şekilde atlatılması, ardından sonuçlar izlenecek." Piyasalarda ağırlıklı olarak yurtdışına paralel bir seyir görülse de siyasi gelişmeler de yakından izleniyor. 1 Kasım seçimleri yaklaşırken, yapılan anketler AKP'nin tek başına iktidarı sağlayamayacağına işaret ederken, seçimlerin ardından siyasi belirsizliğin azalacak olması ve olası bir AKP-CHP koalisyonunun TL'ye olumlu yansıyacağı belirtiliyor. Bugün iç piyasada açıklanacak üçüncü çeyrek turizm gelirleri, Eylül ayına ilişkin dış ticaret dengesi ve Hazine'nin önümüzdeki üç aya ilişkin iç borçlanma stratejisi takip edilecek. ABD'nin en büyük bankalarından Goldman Sachs, dolar ve euro paritesinin Aralık ayı gibi eşitlenmesini beklediklerini ifade etti. Bloomberg'in haberine göre, bankanın uzun zamandır öngördüğü euro/dolar parite eşitlenmesinin Aralık ayı gibi gerçekleşeceğine işaret edildi. Neden olarak ise ABD ve Avrupa merkez bankalarının para politikalarında farklılık göstermesi gösterildi. ABD merkez bankası Fed, son Toplantısında Aralık Ayında faiz arttırma ihtimaline işaret etti. Avrupa Merkez Bankası ise Aralık ayında parasal genişlemede yeni adımlar atılabileceği mesajı vermişti. Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) ekim ayı toplantısında faizleri değiştirmemesine karşın aralık ayında faizleri artırabileceği beklentilerinin artması ile karışık bir seyir izliyor. Fed'in çarşamba günü faizleri değiştirmemesine rağmen karar metnindeki ifadelerden aralık ayında faiz artırımının yapılabileceği beklentilerinin arttığı görülüyor. Fed kararı ile önceki gün hızlı yükselen New York borsaları, dün açıklanan ABD 3. çeyrek Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verisinin beklentilerin altında, yüzde 1,5 artmasının ardından günü düşüşle tamamladı. Dolar endeksi de önceki günkü kazançlarının önemli bir kısmını geri verdi. ABD 10 yıl vadeli tahvil faizleri Fed kararının ardından ikinci işlem gününde de yükselişini devam ettirerek yüzde 2,08'den yüzde 2,18'e çıktı. Dow Jones endeksi yüzde 0,13, S&P 500 endeksi yüzde 0,04 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,42 değer kaybetti. Analistler, Fed'in aralık ayındaki ilk toplantısına kadar açıklanacak makroekonomik verilerin faiz artırım sürecine ilişkin beklentiler ve piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını dile getiriyor. Avrupa tarafında, avro/dolar paritesi, önceki gün Fed kararının ardından 1,0897 ile yaklaşık 3 ayın en düşük seviyesine kadar geriledikten sonra dün kayıplarının bir kısmını telafi ederek 1,10 sınırına kadar çıktı. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,29, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,65 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,10 azaldı. Analistler, bugün açıklanacak enflasyon verisinin izleneceğini belirterek, pay piyasalarının hafta başından bu yana dar bant içinde hareket ettiğini, bu bandın kırılması durumunda kırılma yönüne doğru hareketin ivme kazanabileceğini vurguluyor. Asya tarafında bugün açıklanan Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faizler ve para politikasında değişiklik yapmaması ve kişisel harcamalar verisinin beklentilerin oldukça altında kalmasına karşın Nikkei 225 endeksi kapanışa yakın yüzde 0,94 yükseldi. Şu dakikalarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,35 ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,29 değer kazandı. Yurt içinde, 1,5 günlük Cumhuriyet Bayramı tatilinde ara verilen piyasalarda bugün, uluslararası piyasalarda 2,88'lerden 2,94'e kadar yükselen dolar/TL'nin negatif etkisinin görülebileceği belirtiliyor. Çarşamba günü Fed'in faizleri değiştirmemesine rağmen karar metninin aralık ayında faiz artırımı olabileceği beklentilerini artırması ile TL, diğer gelişen ülke para birimlerine paralel dolar karşısında değer kaybetti. Analistler, bankalararası piyasada güne 2,94'ün hemen altında başlayan dolar/TL'nin 2,90 - 2,95 bandı içinde hareket edebileceğini, hafta sonu gerçekleştirilecek genel seçim sonuçlarının bekleneceğini öngörüyor. BIST 100 endeksinin de 77.500 seviyesinin destek, 80.500 seviyesinin direnç konumuna geldiğini kaydeden analistler, bugün yurt içinde dış ticaret verileri, yurt dışında ise Avro Bölgesi TÜFE ve ABD tüketici güven endeksi başta olmak üzere yoğun veri akışının izleneceğini dile getiriyor. Tüketici Sorunları Derneği (TÜSODER) Genel Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Günümüzde tüketiciler sanal bir refah yaşıyor. Bunun temel nedeni, tasarruf bilincinden uzaklaşma ve plastik parayı (kredi kartı) kullanmanın cazibesine kapılmalarıdır" dedi. Ağaoğlu, "31 Ekim Dünya Tasarruf Günü" dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, tasarruflu ve tutumlu olmanın önemine değindi. Ülkenin zenginleşmesi ile gelir seviyesinin yükselmesinin, daha çok istihdam, üretim ve ihracatla mümkün olduğuna işaret eden Ağaoğlu, Dünya Tasarruf Günü'nün de bu konuda farkındalık yaratılması amacıyla gerçekleştirildiğini söyledi. Kredi kartı kullananlara uyarılarda bulunan Ağaoğlu, şunları kaydetti: Günümüzde tüketiciler sanal bir refah yaşıyor. Bunun temel nedeni, tasarruf bilincinden uzaklaşma ve plastik parayı kullanmanın cazibesine kapılmalarıdır. Ülkemizde yaklaşık 55 milyon bireysel kredi kartı kullanımda olup 2 milyon kişi kart borçlarını ödeyemediklerinden yasal takibe düşmüştür. Bu noktada, yıllar önce unuttuğumuz, 'Cimri olma, tutumlu ol' felsefesine milletçe sarılmalı, ihtiyacımızdan ve ödeme imkanımızdan fazlasını harcamaktan uzak durmalıyız. Bugün tüketicilerin büyük bölümü borcu borçla ödemekte ve mevcut hayat standardını, temin ettiği tüketici kredisiyle sağlayabilmektedir" Aydın Ağaoğlu, günümüzde bir çok kişinin borçlu olduğuna işaret ederek, "Alışkanlıklarımızdan vazgeçmeli veya en aza indirmeliyiz. Yılda 3 gömlek alan kişi 1'e düşürsün, yırtılırsa yamasın giysin. Ayakkabısı delindiyse gidip pençe yaptırsın. Yenisi 100 liraysa tamiri 20 lira. Gösterişten uzak dursun. Yüksek teknoloji aletleri, akıllı cep telefonları, tabletler, bilgisayarlar, bunları almak için borçlanmaya değer mi?" değerlendirmesinde bulundu. Bilinçli Tüketiciler Platformu Sözcüsü Mehmet İmrek de tüketicilerin tasarrufa yönelmesini gerektiğini söyledi. Vatandaşlardan ihtiyacı olduğu malı almadan önce, araştırma yapmasını isteyen İmrek, ekonomik duruma göre en uygun şekilde ihtiyaçların giderilmesini tavsiye etti. Tüketicilerin aşırı ve uzun vadeli borçlanmadan kaçınmaları gerektiğini vurgulayan İmrek, "Çünkü ekonomik alım gücü gün geçtikçe pahalılaşıyor. Tüketicilerin alım gücü düştükçe, uzun vadeli borçlanmalarda borcunu ödeyemez hale geliyor. Bunun için mümkün mertebe ihtiyacından fazlasını tüketmemelerini öneriyoruz" dedi.
Müəllif hüquqları qorunur. Məlumatdan istifadə etdikdə istinad mütləqdir. Məlumat internet səhifələrində istifadə edildikdə müvafiq keçidin qoyulması mütləqdir.
- Sitemap - azadliq musavat manat son xeberler Son Xeberler - Son Xəbərlər xeberler xəbərlər azadliq qezeti azadliq qazeti profiles yellow profiles name meaning name meaning