Azadliq.az
Azərbaycan XəbərləriAzadliq » Xeberler» Xeber

Qiyametin vaxtı bilindi…- hesablamalara göre…

Qiyamətin vaxtı bilindi...- hesablamalara görə...

21/08/2016

18:50


21/08/2016 [17:40]: xeber –
sayt saytında yayımlanan “Qiyamət günü baş verəcək dəhşətli hadisələr” məqaləsi cəmiyyətdə geniş rezonans doğurub. (Yazını bu linkdən oxuya bilərsiniz: http://www.moderator.az/news/148590.html )Dünyada baş verən qeyri-adi hadisələri elmi-lədun hesablamalarla araşdıran yazıçı Paşa Yaqub məqaləyə münasibət bildirib. Belə ki, yazıçı qiyamət günü baş verəcək hadisələrin vaxtı haqqında konkret hesablamalar təqdim etmişdir. Həmin hesablamaları oxucularımıza təqdim edirik.“Quranda xəbər verilən hər bir hadisənin (qiyamətin, əzabın və s.) müəyyən bir bilinmə vaxtı vardır və siz onu biləcəksiniz”. “Quran”, “Davar”  surəsi, 67.Ayədən göründüyü kimi, Allah baş verəcək bütün hadisələri müqəddəs kitabda xəbər vermiş və bunun qabaqcadan insanlara agah olması üçün də vaxt müəyyən etmişdir. Bu gün həmin vaxt daraldığından və qiyamətin əlamətləri açıq-aşkar göründüyündən, “Quran”da xəbər verilən bəzi hadisələrin tarixi üzərində yüngülvari gəzişmək məcburiyyətindəyik.Öncə onu qeyd edək ki, qiyamət XXI əsrdə baş verəcəkdir. Bunu sübut etmək üçün aşağıdakı hesablamalara nəzər salaq:1) Yer yeddi qatdan ibarətdir; 2) İnsan Allah qarşısında səcdə edərkən onun iki əli, iki ayağı, iki dizi, bir alını olmaqla, yeddi üzvü yerə dəyir. 3) Başımızın üzərindəki göy də yeddi qatdan ibarətdir (bütün bunlar “Quran”da təsbit olunub).Bu üç amili nəzərə alıb, üçü yeddiyə vursaq, 21 ədədi alınar:3 x 7 = 21Bildiyimiz kimi, “Peyğəmbərlər” surəsinin sıra nömrəsi olan 21 ədədi “Quran”da elm, kamillik, peyğəmbərlik rəmzi sayılır. Çünki, peyğəmbərlər adətən kamillik məqamına yüksəlmiş olurlar və onlara Allah tərəfindən elm bəxş olunur. Həmin elm peyğəmbərləri dövrünün bütün alimlərindən və elm xadimlərindən üstün vəziyyətə gətirir. Peyğəmbərlər tarixinə və onların həyatına nəzər salsaq bunu aydın görə bilərik:İsa Peyğəmbərin dövründə tibb elmi çox yüksək inkişaf etmişdi və təbiblər o dövrün ən hörmətli adamları idilər. Ona görə də Rəbbim İsa Peyğəmbərə korun gözünü açmaq və ölünü diriltmək kimi möcüzələr bəxş etdi ki, həmin dövrün ən hörmətli zümrəsi olan təbiblər bu elm qarşısında mat oldular. Yaxud, Musa Peyğəmbərin zamanında sehrbazlıq və cadugərlik elmi geniş vüsət almışdı və bu elmlə məşğul olanlar Firoonun sarayında ən hörmətli və inanılmış  adamlar sayılırdılar; cəmiyyətin aparıcı qüvvəsinə çevrilmişdilər. Ona görə də Allah-təala Musa əleyhissəlama elə bir elm bəxş etdi ki, onunla cadugərlərin bütün sehrlərini uddu və onları mat qoydu. Bu barədə “Quran”ın 20-ci surəsinin 57-73-cü ayələrində söhbət açılır. Ayələrin qısa məzmunu belədir ki, Firoon ona  Allahın xəbərin çatdıran Musanı məhv etmək üçün cadugərləri səfərbər edir. Sehirbazlar söz verirlər ki, biz  elmimizlə Musanı məğlub edəcəyik, o da kor-peşman qayıdıb gedəcək. Bunu camaatın qabağında nümayişkəranə etmək üçün müəyyən edilmiş saatda hamını meydana yığırlar. Sehirbazlar meydana qamış topaları da yığırlar. Nəhayət, Musa ilə cadugərlərin qarşılaşma anı çatanda, təklif edirlər ki, kim birinci başlasın (öz elmin göstərsin)? Musa deyir siz başlayın. Cadugərlər sehirli sözləri oxuyub qamışlara üfürərkən, hər qamış bir ilan formasına düşüb, Müsa Peyğəmbərə doğru gəlirlər. Musa qorxuya düşəndə Allahdan vəhy gəlir ki, əlindəki əsanı yerə at. Bu vaxt əsa əjdahaya dönərək, sehirbazların bütün ilanlarını udur. Beləliklə, onlar mat olurlar və əllərini qaldırıb Musaya və onun Allahına təslim olduqlarını bildirirlər (bax: “Quran”, 20: 57-73-cü ayələr).Məhəmməd əleyhissəlamın zamanında isə, söz sənəti geniş vüsət almışdı və şairlər cəmiyyətin ən aparıcı qüvvəsi sayılırdılar. Dövrün adətinə görə şairlər yeni şeirlərini vərəqə yazıb, aparıb Kəbənin divarından asardılar və hər şair öz pərəstişkarlarının çoxluğundan qürur duyardı (necə ki, indi şairlər şeirlərini, yaxud statuslarını sosial şəbəkə divarlarından asırlar).  Odur ki, Allah-təala Məhəmmədə elə bir ecazkar söz vəhy etdi ki, həmin sözü vərəqə yazdırıb kəbənin divarından asan kimi, digər şairlər utandıqlarından öz şeirlərini divardan çıxarmaq məcburiyyətində qaldılar (vəhylə gələn sözlərin (ayələrin) fonunda həmin şeirlər çox sölğun görünməyə başladı). Peyğəmbərlərin həyatlarına qısa nəzər saldıqdan sonra qayıdaq 21 ədədinə və onun hikmətlərinə. Qeyd edim ki, “Peyğəmbərlər” surəsinin sıra nömrəsi olan 21 ədədi “Quran”da elm və kamillik (Peyğəmbərlik) rəmzi sayılır. Hesablamalarımız göstərir ki, bu əsrdə bəşəriyyət özünün kamillik məqamına yüksələcəkdir və bu kamillik cəmiyyətin sonu olacaqdır. Necə ki, fərd olaraq insan ömrünün son günlərini yaşayarkən artıq gözünə mələklər görünür və dünyanı tam olaraq dərk etməyə başlayır. Və bu kamillik zirvəsi insanın  sonu olur. Toplum olaraq bəşəriyyət məhz XXI əsrdə dünyanı dərk etməyə başlayacaq (hazırda çox cüzi hissə kainatı, yaradılışı dərk edir) ki, bu da cəmiyyəti sona yaxınlaşdıracaq və “Quran”da xəbəri verilən qiyamət bu əsrdə baş verəcəkdir.Xatırladım ki, elm və kamillik əsri olan XXI əsrin 2-ci (!) Qurban bayramı günü (22. 02. 2002.) elmi-ladun hesablamalarla mənə məlum oldu ki, “Tövbə” surəsinin ilk üç ayəsindəki hökm bu-günkü Qurban bayramına da şamil olunur.Belə ki, bu ayələrdə bu gün Qurban bayramı (!) olduğu vurğulanaraq, doğru yolda olmadıqları insanların diqqətinə çatdırılır və düz yola qayıtmaq üçün onlara dörd ay möhlət verilir: “Allahdan və Onun Peyğəmbərindən saziş bağladığımız müşriklərə bir xəbərdarlıq: “Yer üzündə dörd ay sərbəst gəzib dolaşın və bilin ki, siz Allahı aciz qoya bilməzsiniz… Əgər tövbə etsəniz, bu sizin üçün xeyirli olar. Əgər üz dön-dərsəniz, bilin ki, Allahın əzabından qaçıb ca-nınızı qurtara bilməzsiniz. Kafir (günahkar) olanları şiddətli bir əzabla müjdələ!” Bax: “Tövbə” (9) surəsinin ilk üç ayəsinə.Allahın verdiyi elmlə, dörd aylıq möhlətin 22-24 iyunda (bayram 3 gündür.) bitəcəyini bildiyimdən, bu barədə Prezidentə və xalqa açıq məktub yazıb, mətbuat orqanlarına göndərdik (5 iyun 2002-ci il tarixdə həmin müraciət “Hürriyyət” qəzetində çap olundu). Nəhayət, 22 iyunda Cənubi Azərbaycanda  baş verən 9 (!) bal zəlzələ ilə bəşəriyyətin cəzalanma prosesinin başlanğıcı qoyuldu.Ondan sonara Yerdə baş verən bütün təbii fəlakətlər və təyyarə qəzalarının bu prosesin da-vamı olduğunu zaman-zaman məqalələrimizdə və kitablarımızda riyazi hesablamalarla sübut etmişik. Əvvəlcə 22 iyunla (2002) bağlı verdiyimiz xəbərin doğruluğunu sübut etmək üçün daha bir dəlil gətirək: elm əsrinin birinci, ikinci və üçüncü Qurban bayramlarının 286-cı günləri – müvafiq olaraq:- 14 dekabr 2001-ci il;- 4 dekabr 2002-ci il;- 24 noyabr 2003-ci il tarixlərdə Günəş tutulub. Hər üç tarix müvafiq olaraq Ramazan ayının 29-cu günlərinə düşüb.Həmçinin, 22 iyun 2002-ci il tarixinin 286-cı günü – 3 aprel 2003-cü ildə də Günəş tutulub. Bu faktlar 22 iyun tarixinin də Qurban bayramları (tövbə günləri) ilə eyni statusa malik olmasını və qəzetdə elan etdiyimiz xəbərin doğruluğunu sübut edir. Onu da əlavə edim ki, 2-ci Qurban bayramı günü verilmiş dörd aylıq möhlət başa çatan gün – 24 iyunda (bayram üç gün olduğundan, möhlət də üç günə bitir) Ay tutulması baş verdi.Baş vermiş hadsələrin təhlili göstərir ki, Günəş və Ay tutulmaları əslində qiyamətin əlamətləri olaraq,  insanlara xəbərdarlıqdır – siqnaldır. Belə olduqda insanlar günahlarına görə tövbə etməli və yaxşı işlər görməyə çalışmalıdırlar. Çünki, belə xəbərdarlıqların ardıyca təbii fəlakətlər və qəzalar gəlir. Ancaq qazanılan savablar insanı bu cür fəlakətlərdən sıgortalayır (necə ki, Nuh və onun ətrafındakılar sıgortalanmışdılar). Elmi-lədun hesablamalarımız göstərir ki, 2002-ci ilin 22 iyunundan başlanan Yer kürəsinin təmizlənmə prosesi bu gün də davam etməkdədir və dünyada baş verən böyük zəlzələlər, təyyarə qəzaları və daşqınlar bu prosesin tərkib hissəsi olaraq, insanlara xəbərdarlıq məqsədi daşıyır. Bu gün biz 6.236 ayədən ibarət olan “Quran”ın hər ayəsini bir gün hesabı ilə yaşayırıq (məsələn, bu gün elm əsrinin 5.712-ci günü olaraq, müqəddəs kitabın 5.712-ci (78:40) ayəsi ilə uzlaşır).  Hesablamalarımız göstərir ki, “Quran”ın sonuncu – 6.236-cı ayəsi əsrin 18-ci ilinin yanvar ayının 27-nə düşəcəkdir. Beləliklə, həmin tarixdə bəşər tarixinin bir mərhələsi bitib, yeni bir kamillik dövrü başlayacaqdır. Həmin dövr əməlisalehlərin və cəmiyyətin xeyri üçün çalışan (faydalı) insanların dövrü olacaqdır.  Odur ki, hər bir insan yaxşı əməllərinin sayını artırmağa çalışmalıdır.  Yuxarıda qeyd etdim ki, bu gün elm əsrinin 5.712-ci günü olmaqla, “Quran”ın “Böyük xəbər” (Xəbərdarlıq) surəsinin sonuncu – 40-cı ayəsi ilə uzlaşır. Ayədə Allah buyurur:“Həqiqətən, Biz sizi yaxın bir əzabla (qiyamət əzabı ilə) qorxutduq. O gün insan öz əlləri ilə etdiyi (yaxşı, pis) əməlləri görəcək, kafir isə: “Kaş bu əzabı görməmək üçün torpaq olaydım!” – deyəcəkdir”. “Quran”ın 5.712-ci ayəsi, elm əsrinin 5.712-ci günü – 21 avqust 2016-cı il.Qeyd: bəzi fanatik oxucular hesablamalarımıza irad bildirirlər ki, bu məsələləri peyğəmbərlər, imamlar demədikləri halda siz nə cürət edib deyirsiniz, özünüzü onlardan savadlımı bilirsiniz? Onların nəzərinə çatdırııq ki, biz heç də özümüzü onlardan üstün bilmirik. İradınızın cavabını yazının girişində qeyd etdiyim ayədən oxuya bilərsiniz (“Quranda xəbər verilən hər bir hadisənin (qiyamətin, əzabın və s.) müəyyən bir bilinmə vaxtı vardır və siz onu biləcəksiniz”. “Quran”, “Davar”  surəsi, 67.) Peyğəmbərlərin və imamların dövründə qiyamətin vaxtı çatmadığından bu barədə onlara xəbər də çatmamışdır. Bizim bu mövzuda xəbər verməyimiz elm və peyğəmbərlik  rəmzi olan XXI əsrdə yaşamğağımızla əlaqədardır. Çünkü, Allah-təala Qurani-Kərimdə buyurur ki, biz xəbər göndərməmiş heç bir məmləkətə bəla göndərmərik!


mənbə : moderator.az
Şərh yazılmayıb.

Şərh yaz.


MARAQLI
Pulsuz Oyunlar
Azadliq.az - Android

Kitab sifarisi
На сегодняшний день самая высокая неофициальная заработная плата в Азербайджане составляет около 10 тысяч манатов. Ее получают высокопоставленные чиновники медицинской и IT-сфер,» заявил Echo.az председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев. По его словам, самая высокая официальная зарплата составляет 2250 манатов, ее получают депутаты Милли меджлиса Азербайджана. «Самая низкая неофициальная зарплата сегодня равна 150 манатам, а официальная — 116», — отметил он. По его словам, сегодня в Азербайджане 20% граждан имеют «черную» зарплату. При этом 9% получают часть зарплаты на руки, то есть по ведомостям, вторую — в «конвертах». И около 70% получают «белую» заработную плату. Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован на территории Сабаильского района. Согласно информации, в известном клубе Z club на улице Ахмеда Джавада житель Баку Муслюмов Камран Мамед оглу 1994 года рождения был ранен ножом неизвестным. Раненый был доставлен в Городскую клиническую больницу №1. Врачи оценивают его состояние как среднетяжелое. «Однако не стоит забывать о тех, кто задействован в развитии теневой экономики, есть множество незарегистрированных предпринимателей, многие работают на дому или по найму, безусловно, большая их часть нигде не числится. Я считаю, что улучшить ситуацию позволит лишь политическая воля правительства», — сказал он. В настоящее время в Азербайджане идут серьезные социально-экономические и политические процессы. Время от времени также появляется тревожная информация об опасности террора в Азербайджане. В тоже время, вокруг карабахского вопроса протекают сложные процессы. Кроме того, уже 18 дней Армения не возвращает тело нашего шехида, а по делу МНБ продолжается судебный процесс. Бывший заместитель министра национальной безопасности, председатель Партии свободных демократов Сульхаддин Акпер дал свою оценку всех этих вопросов, находящихся на повестке дня страны. Администрация действующего американского лидера Барака Обамы увязывала снятие ограничительных мер против России с полным выполнением минских договоренностей. Вступающий в пятницу на высший государственный пост Трамп в интервью Times и Bild предложил отойти от провозглашенного своим предшественником принципа. В Москве инициативу избранного американского президента восприняли весьма сдержанно. Песков отметил, что антироссийские санкции — это не вопрос российской повестки дня как во внутреннем плане, так и в плане общения с зарубежными партнерами. На вопрос о том, не меняет. Трамп рассказал о своем видении внешней политики В Совете Федерации пояснили: для России отмена санкций не является самоцелью, ради которой надо чем-то жертвовать, тем более в сфере безопасности. Председатель комитета верхней палаты парламента по международным делам Константин Косачев призвал не спешить "придавать словам избранного президента США Дональда Трампа о некоем возможном "размене" ядерного разоружения на отмену санкций статус официального предложения". Сенатор напомнил, что все это было сказано в интервью как размышление, как вариант. По его мнению, Трамп должен внимательно изучить причины, по которым существенное разоружение в этой сфере так и не стало реальностью. "Если отбросить демагогические ("агрессивность и реваншизм России"), то будет очевидным, что одно из главных препятствий — реализация планов глобальной ПРО США, а также последовательные американские попытки обеспечить себе односторонние превосходство по другим направлениям — развитие инфраструктуры НАТО, обычные вооружения, высокоточное оружие, беспилотники, милитаризация космоса", — уверен парламентарий. В Баку доставлен надгробный памятник азербайджанскому «вору в законе» Ровшану Ленкоранскому, убитому в Стамбуле. Как передает памятник был изготовлен в Индии, затем доставлен в Турцию, а оттуда в Азербайджан. Высота памятника составляет 5 метров. Отмечается, что в настоящее время памятник находится в одном из цехов по изготовлению надгробных камней в Бинагадинском районе, где проводятся завершающие работы. Отмечается, что основная часть памятника изготовлена в Индии по заказу брата Ровшана – Намика Джаниева. РИА Новости Положительное сальдо внешнеторгового баланса РФ в ноябре 2016 года выросло на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года и составило 9,137 миллиарда долларов, свидетельствуют материалы Банка России. ФТС сообщила о сокращении профицита торгового баланса России в 2016 году За 11 месяцев 2016 года показатель составил 78,585 миллиарда долларов, снизившись в 1,7 раза со 137,205 миллиарда долларов за аналогичный период предыдущего года. Египет согласился принять специалистов из 22-27 января, планируется урегулировать ситуацию с периодически возникающими претензиями египетской стороны к безопасности мяса птицы из РФ, сообщает Россельхознадзор. Право экспорта мяса и птицы в Египет получили 12 российских компаний Телефонные переговоры между представителями Россельхознадзора и ветеринарной службы Египта состоялись 12 января, на них обсуждались сроки посещения Египта российскими специалистами для ознакомления с методикой работы ветеринарных аналитических лабораторий и согласования методик отбора и анализа проб мяса. "Египетская сторона предварительно согласилась принять российскую делегацию в период с 22 по 27 января 2017 года и в ближайшие дни прислать официальное приглашение. Инициатива Россельхознадзора должна положить конец периодически возникающим претензиям надзорных ведомств Египта к безопасности мяса птицы, экспортируемому из России", — говорится в сообщении. Ранее Минсельхоз РФ сообщал, что Россия заинтересована в увеличении поставок в Египет зерновых и продуктов их переработки, мяса птицы, говядины и растительных масел, а также готова увеличить импорт овощей и фруктов из Египта. По информации издания, один из членов экипажа предложил 22-летней Глисон, находящейся на 18-й неделе беременности, багет с беконом. Девушка съела бутерброд. Это заметил еще один член экипажа, который сообщил об инциденте руководству фирмы. В итоге было назначено служебное расследование и слушания по делу о краже сэндвича. Как оказалось, девушка нарушила внутренний регламент авиакомпании, так как не попросила у коллеги чек, подтверждающий, что бутерброд, которым он ее угостил, был оплачен. Теперь она намерена обжаловать решение руководства. Подростка с диагнозом «бешенство» госпитализировали в отделение реанимации пермской больницы в конце ноября. Мальчик мог заразиться после того, как его поцарапала или укусила домашняя кошка. Напомним, в начале декабря в посёлке Бымок объявили карантин. Вскоре после госпитализации подростка здесь от бешенства умерли три собаки. Карантин продлится два месяца. Искать девушку родители начали 29 декабря. На следующий день тело погибшей было обнаружено, сообщает "Интерфакс". Следователи следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии начали проверку по факту ее гибели. По предварительным выводам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти школьницы стало переохлаждение. Никаких телесных повреждения на теле погибшей нет. Кроме того, Трамп намерен заставить фармацевтические компании вести переговоры непосредственно с Medicare (программа страхования для населения старшего возраста - от 65 лет) и Medicaid (программа помощи лицам, имеющим доход ниже официальной черты бедности), а также снизить цены, поскольку эти компании лишатся привычной для них политической поддержки. Трамп не раскрыл никаких подробностей того, как он выполнит задачу по корректировке программы, поскольку ожидает одобрения мер со стороны кандидата на пост советника по здравоохранению Тома Прайса. Интервью Трампа изданию The Washington Post вышло после того, как конгресс принял первые меры по отказу от закона по реформе здравоохранения, который был ключевым в ходе президентства Барака Обамы. Теперь обе палаты американского парламента будут работать над деталями отмены и реформы закона о доступном медицинском страховании. Тем не менее после почти семи лет обещаний отменить Obamacare республиканцы столкнулись с некоторым трудностями в реализации своих намерений. Некоторые представители парламента даже думают о том, чтобы повременить с отменой программы, до тех пор пока не будет обнародован план по ее замене. "Чтобы увеличить выплаты богатым акционерам, крупные корпорации уклоняются от налогов, сокращают зарплаты работников и закупочные цены... Уклонение корпораций от налогов обходится беднейшим странам как минимум​​ в $100 млрд в год. Этого хватило бы, чтобы дать образование 124 млн детей, которые не ходят сейчас в школу, и вложить в здравоохранение достаточно средств, чтобы предотвратить смерть по крайней мере 6 млн детей каждый год", - сообщила организация. 16:08 (сегодня) 2 70 Найден «черный ящик» разбившегося под Бишкеком грузового самолета Как сообщают СМИ, врачи боролись за жизнь подростка, но не сумели его спасти. Мальчик умер во второй половине декабря. Все материалы сюжета Крушение грузового самолета в Киргизии Поиски второго бортового самописца продолжаются В станицу Павлодольскую в Северной Осетии немецкие поисковики приехали летом 2016 года, чтобы разыскивать своих павших солдат. Ориентировались иностранцы по картам Вермахта, где были отмечены 160 могил немцев. Рядом с одной из них поисковики и обнаружили останки советского капитана – на карте было обозначено и место захоронения красноармейца. Как отмечают историки, это нонсенс – когда противника хоронят вместе с погибшими из своих войск. То, что этот воин – советский, немцы поняли по звезде с фуражки, пуговицам, последнему патрону пистолета и шомполу для чистки оружия. Уже позже поисковики нашли в своих военных архивах донесение немецкого командования о том, что их солдаты с почестями похоронили капитана Красной армии. Один из бортовых самописцов грузового самолета Boeing-747-400, разбившегося в Киргизии, найден на месте происшествия, передает Интерфакс. Авиакатастрофа в Киргизии. Справка «На месте происшествия найден один из самописцев разбившегося самолета. Поиски второго черного ящика продолжаются», - рассказал на пресс-конференции премьер-министра Киргизии Чынгыз Эсенгулов. Ранее стало известно Межгосударственный авиационный комитет намерен сформировать комиссию по расследованию происшествия после того, как получит запрос от властей Киргизии.

Copyright © 2018. AZADLIQ – Xəbər – Azadliq – Xeber – Xeberler · Bütün hüquqları qorunur.
Copyright © 2016. AZADLIQ – Xəbər – Azadliq – Xeber – Xeberler · Bütün hüquqları qorunur.
- Sitemap - azadliq musavat manat son xeberler Son Xeberler - Son Xəbərlər xeberler xəbərlər azadliq qezeti azadliq qəzeti oyunlar oyun oyna oyunlar ən son xəbər, son xeberler, son xeber, xeber, azerbaycan xeberleri,azadliq qazeti info website