Azadliq.az


Azərbaycan Xəbərləri


Azadliq » Xeberler» Xeber

Əlisa Nicat: “Azerbaycanda hele de heç kim bedii edebiyyatın ne olduğun bilmir”

21/09/2016

12:40

21.09.2016 / 11:36 xeber –

…Sovet dövründə görürdüm ki, hansı elmlər yayılmayıb, inkişaf etməyib, ya saxtalaşdırılıb, məndə məhz onlara qarşı meyl oyanırdı. O da ondan irəli gəlirdi ki, uşaqlıqdan yalan nədir, bilmirdim, düzlüyün tərəfində idim. Hətta belə bir fakt deyim. Atam soruşanda ki, evdə un, düyü və sair var? Anam deyirdi, “yox”, gedirdilər bir kisə düyü alırdılar. Mən də bilirdim ki, yarım kisə düyümüz var. Anam deyəndə ki, düyü yoxdur, atama işarə ilə bildirirdim ki, var. Anam bir az gözlərini ağardırdı, atam da çıxırdı görürdü ki, 50 kilo düyü var. Hər yerdə həqiqəti gözləyirdim, düz danışırdım.

…Sovet məktəblərində, sonralar  elm aləmində, tarixdə, mədəniyyətdə, baxırdım hara təqib olunur, bilirdim ki, orada həqiqət var. Məsələn Nitşe. Ona Avstriya yazıçısı deyirlər, əslində yəhudi olub. Avstriya-Macarıstan imperiyasında doğulub, Praqada yaşayıb, amma alman dilində yazıb. Necə oldu ki, məndə Nitşeyə maraq oyandı. Mən görürdüm ki, Sovet mətbuatında bunu sevmirlər. Onun əsərini axtarırdım, neçəyə olsa alırdım. Ona görə də, məndə Azərbaycan tarixinə də, dünya tarixinə, dünya fəlsəfəsinə də həvəs var idi. O vaxtlar fəlsəfə o qədər də təbliğ olunmurdu. Platonun bir-iki cildini buraxmışdılar. Aristotel də baxmayaraq ki, Sovet ideologiyasına yaxın idi, materialist idi, amma o da çox az çap olunmuşdu. Qalanları isə yerli-dibli çap olunmurdu. Mən də onları oxumaq istəyirdim. İşim-gücüm kitabxanaları gəzmək idi. Məsələn, qədim türk xalqları olan hunlar haqqında mənbəni ancaq çinlilər yazıb. Özü də Çin dilində, bizim eradan əvvəl 2-ci əsrdə. Sın Masyan Çinin böyük tarixçisidir, tarixi qeydləri var. Mən bilirdim ki, həmin mənbədə hunlar haqqında çox geniş yazılıb. Amma çap olunmurdu. Axırda bir dəfə kitabın tərcüməsini tapıb oxudum, baxdım ki, hunlara aid hissələri verməyiblər. Sonra çox pərt oldum və o cildlərin 2-3-nü aldım. Amma gördüm, orada da istədiyim məlumat yoxdur. Sonra oxudum ki, Tasvina adında bir qadın qədim Çin dilini və o mənbələri bilir. O, bütün Çin mənbələrində hunlar haqqında məlumatı yığıb, kitab hazırlayıb. Və kitab o boyda Sovet İttifaqı üçün cəmi 1000 ədəd çap olunub. Dedim, bu, Bakıya gəlməyəcək, ürəyim gedəcək, davam gətirə bilməyəcəyəm. Bütün mağazaları gəzdim, tapşırdım. Axırda o kitabdan bir dənəsi Bakıya gəldi və o hal-hazırda da məndədir. Kitab 60-70 səhifəlikdir. Amma müəllif hər cümləyə geniş şərh yazıb.

…Beləcə, çox nadir kitabları yığırdım. Son 300 ildə Rus dilində tarixə, fəlsəfəyə, sosiologiyaya, ədəbiyyata aid nə çap edilibsə, demək olar, hamısını ələk-vələk eləmişəm. Hansı çox gözəl və nadir idi, onları saxlayırdım. Şopenhauerin kitabını əldə etməmişdən əvvəl surətini almışdım. Həmin surətə 150 manat pul, yəni bir aylıq maaşımı vermişdim. Görürdüm Yusif Səmədoğlu rəhmətlik də maraqlanır. Surətləri ona bağışlayırdım, o da “Ulduz” jurnalında hekayələrimi çap edirdi. Qobino fransız mütəfəkkiridir, 19-cu əsrdə yaşayıb, həm də diplomatdır. İranda Fransa səfirliyində işləyib. Azərbaycan haqqında yazıb, türkmənlər haqqında yazıb. Onun çox maraqlı Asiya novellaları var. 1861-ci ildə Parisdə çıxıb. 4-5 hekayədir. Biri, “Şamaxı rəqqasəsi” adlanır. Rusların Azərbaycanı işğalından bəhs edir. Digəri rusların Türkmənistanı necə çətinliklə işğal etməsindən bəhs edir. Müəllif təkcə bir kəndin necə müqavimət göstərməsindən söhbət açır. Bunlar rus dilində çap olunmurdu. Mən həmin əsərləri Fransız dilində tapırdım, öz pulumla tərcümə etdirirdim. 

…Vaxtilə fəlsəfi fikrin yoxluğu ilə bağlı Fəlsəfə və Hüquq İnstitutunu tənqid eləmişdim. İnstitutun direktoru da Aslan Aslanov idi. “Turan” jurnalında yazdım ki, bu institut fəlsəfədən başqa nə ilə desəniz, məşğuldur. Aslan Aslanovla İsmayıl Şıxlının hüzr yerində görüşdük. Fəlsəfə tarixi ilə bağlı çox maraqlı söhbət elədik. Duranda dedi ki, Əlisa, sən o vaxt çox düz yazmışdın.

… Allah insana, fəlsəfəyə maraq verir. Nitşe deyir kütlə haradan su içirsə, sən oradan qaç. Mən Rusiyaya gedəndə gördüm ki, küçələrdə fontanlar var. Onda belə fontanlar Bakıda yox idi, amma Moskvada çox idi. İnsanlar həmin fontanlardan su  içirdi, mən içmirdim, xoşum gəlmirdi. Sonra anladım ki, kütlə nəyə can atırsa, sən ondan qaçmalısan. Nitşenin əsərlərinin 21-ci cildi fəlsəfəyə həsr olunub. Onun çox qiymətli, dəyərli şeirləri var. Həyatımın çətin anlarında, nə zaman ki, hər kəs mənə qarşı idi, kimə üz tuturdum, diktofonu işə salıb məni danışdırırdı. Nitşedə oxudum ki, sən kütləyə qarış, onların içində bərk və sürüşkən olacaqsan. Sonra öz-özümə düşündüm ki, mən bunlardan qorxmalı deyiləm. Onların məclislərinə getməyə başladım. Baxırdım ki, məni ilişdirmək istəyirlər, danışırlar. Təşkilatçılardan biri rayon partiya komitəsində işləyirdi, alçağın biri idi, qayıtdı ki, əşi, sən də bir kəlmə danış görək, nə fikirləşirsən. Nitşenin  fəlsəfəsi ilə məğlub etdim hamısını.

…Fəlsəfə tarixdə öz zirvəsini tapıb, bundan sonra fəlsəfədə kəşf etməli bir şey yoxdur. Obyekt həyat və insandır. Aristotel, Şopenauer, Kant, Nitşe buna aid nə varsa, deyiblər. Həyat, materiya və ruh deyilir ki, mən ona inanmıram. Düzdür, Platon onu sübut etməyə çalışır, amma Aristotel onu darmadağın edir. Ruzvelt Fransaya gələndə prezidentlə görüşməmiş gedirdi Ligusto Veronun qapısını döyürdü, 5 saat söhbət edirdi.

…1896-cı ildə nəşr olunan “Sosializmin psixologiyası” kitabını 3 manata əldə etmişdim. O kitaba 100 manat verməyə hazır idim. Avropa bunu oxudu və o qitənin əhalisi sosializmə getmədi. 23 yaşımda yazdığım “Qızılbaşlar” romanı çap olunmadı. Sonra Mirzə Şəfi Vazehin həyatı haqqında “Gəncəli müdrik” romanını yazdım. Sonra bir sıra dissident povestləri yazdım. “Gərəksiz”, “Əsarət bayramı”. Məsələn, Vəli Axundov 1978-ci ildə Azərbaycanda Azərbaycanın Rusiya tərkibinə daxil olmasının 150 illiyini bayram elədi. Guya Azərbaycan ərizə vermişdi ki, Rusiya gəlsin, onu əsarətə salsın. Mən də povestin adını qoydum “Əsarət bayramı”. Yəqin Allah mənim fəryadımı eşitdi, Sovet imperiyasını yıxdı. Daha sonra “Mələklər və iblislər”, “Sarsılmaz”, “Vətənpərvər”, “Sasanilərin sonu” əsərlərini yazdım.

…Sasanilərin son dövrlərində nə baş verib? Xosrov Pərvizə pərəstiş ediblər. Mən öz əsərimdə onun necə yaramaz məxluq olduğunu qeyd etmişəm. Anası ilə evlənib, qızları ilə yaşayıb. İmperiyanın necə dağılmasından yazmışam. Mənim qəhrəmanım Ərdəbildə doğulan bir türkdür.

“Zəlzələ bir süxurdan, atdı daşı-kəsəyi,

Bizə çıxdı bu zaman, böyük bir at cəmdəyi”.

Bu atın içindən bir üzük çıxır. Mənim qəhrəmanım bu üzüyü tapır. Bu, qeyri-adi üzükdür və barmağına uyğundur. Sonra gedir görür adamlar elə bununla toqquşurlar. Deyir, “Allahu-əkbər, nə olub görəsən? Görür adamlar təəccüblə baxırlar. Haçandan-haçana başa düşür ki, bu, gözə görünmür. Çıxardır üzüyü, gözə görünür. Mənim qəhrəmanım da Sasani imperiyasının paytaxtına gedib Xosrovların başlarına oyunlar, müsibətlər açır. Sonra ərəblər gəlir, vuruşurlar. Ərəblər qalib gəlir.

…Çoxu bizdə hələ də Rüstəm-Zala pərəstiş edir. Firdovsi onu çox şişirdib. Rüstəm-Zal adi bir sərkərdə olub və dünyada sərkərdələr arasında ondan qorxaq, aciz adam olmayıb. Onu bir cavan ərəb öldürüb. Firdovsi dünyada millətçiliyin, şovinizmin banisidir. Ona görə də həm obrazları, həm də öz imperiyasını şişirdib.

 …“Gərəksiz” povestim var, orada Fəlsəfə və Hüquq İnstitutunda kiçik elmi işçi işləyən bir oğlandan bəhs etmişəm. O, oxuyub, çoxundan savadlıdır. Amma heç kim onu saymır. Çünki heç yanda adamı, qohumu, yerlisi yoxdur. Bunun müdafiəsini də uzadırlar, süründürürlər, əhəmiyyət vermirlər, amma bu yaşayır, biliyini artırır. Yəni sovet sisteminə əsl elmli, həqiqəti aşkar etməyə çağıran, böyük ziyalılar lazım deyildi. Onlara ancaq mühitə uyğunlaşan, onlara qulluq edən adamlar lazım idi. Ona görə də mənim qəhrəmanım özümə bənzəyirdi. Hamı görürdü mən necəyəm. Məndən söz almaq üçün raykomda işləyən biri filankəsin şəklini göstərib deyirdi ki, əşi, bunlar da ölüb getmədi, sənin kimi zəka sahibi bu vəziyyətdə qalıb. Vəziyyətim, doğrudan ağır idi. İş yox, güc yox, necə yaşayırdım, Allah bilir. Haçansa balaca bir kitab çıxırdı, onun pulu ilə, ora-bura yazı yazmaqla birtəhər dolanırdım. Nə qonorar verirdilər ki?! Hər halda, görürsən, özümü saxladım, istədiklərimi yazdım. Mən KQB-yə, Sovet imperiyasına, Kommunist Partiyasına qalib gəldim. Hamısına qalib gəldim, hamı getdi, mən qaldım, istədiklərimi yazdım, hamısını da çap elətdirdim. Mənim oxucum, mənim xalqım 100 nəfərdir, hər yanda demişəm. O yüz nəfər mənim o yüz nüsxə külliyyatımı alır və mən də onun hesabına yaşayıram, 150 manat da pensiya alıram. Birtəhər dolanıram…

…Həm yazdıqlarım, həm dissident ruhum, həm də həqiqətpərəstliyim həmişə incidilməyimə səbəb olub. Sovet dövrünün də, müəyyən mənada, müsbət cəhətləri var idi. Nə idi müsbət cəhətləri?  Məsələn “Qızılbaşlar” romanı dalbadal 30-40 min tirajla çıxırdı, qalmırdı, altdan satırdılar. “Gəncəli müdrik” romanı da yaxşı qarşılandı. İnsanlar həqiqəti axtarırdılar. Bu cəhəti üstün idi. Düzdür, həqiqəti yazmaq çox çətin idi, amma, mən onu müəyyən don altında maskalayırdım. Məsələn, “Filosof” adlı bir hekayəm vardı, Sovet dövründə çıxdı. Bu filosof da mənim o Sasanilərlə bağlı romanımda verdiyim kimi, bir gün ayılıb görür ki, gözəgörünməz olub. Yəni gözə görünmədən yaşayır. Mən də, elə bilin ki, yox idim. 2-3 ildən bir balaca kitabça çıxırdı, hekayələr kitabı, şeirlər kitabı, amma özümü qoruyurdum, həm fiziki, həm maddi, həm də ki ruhi mənada.

…Mənə o güc verirdi ki, mən haqlıyam. Bilirdim ki, mənim vaxtım gələcək, mənim Günəşim doğacaq, mənim səhərim açılacaq. Və 1991-ci ildə ki, Sovetlər dağıldı, mənim üçün ilk illər çox ağır keçdi. O dərəcədə ağır keçdi ki, heç evdə, az qala, yemək tapa bilmirdik. Təsəvvür edin, Novruz bayramı günündə biz bayram eləyə bilmədik, çünki imkan yox idi. Sonra bu mətbuat azadlığı gəldi,  “Turan” jurnalını çap elədim, ondan sonra “Dünya filosofları” kitabım hazır oldu. Yazıçılar Birliyi bir otaq vermişdi mənə, onu satdım, 3 minə, min dollar da borc aldım, o kitabı böyük tirajla çap etdirdim. 1994-cü ildə o min nüsxə ilə çıxdı, yaxşı da satıldı. Ondan sonra bizim firavan həyatımız başlandı.

…Məni nə yaşadır? Azərbaycanda sevdiyim 3 dahi var, Ü. Hacıbəyov – o mənim Allahımdır, Mirzə Fətəli Axundov və bir romançı kimi Qurban Səid. Əlbəttə, Sabir, Mirzə Cəlil və başqaları da öz yerində. Bütün dünya filosoflarının hamısının həyat və yaradıcılığında nə varsa, hamısına bələdəm. Amma onların içində Aristotel, Platon kimi zirvələr var. Onun 4 cildliyi, bunun da bütün əsərləri metafizikadır. Metafizika belədir ki, onu başa düşmək olmur. Heç cür mümkün olmur. O qədər qəlizdir ki, nə qədər oxuyursan, mümkün deyil. Makedoniyalı İsgəndərə Aristotel 4 il dərs deyib. Atası II Filip Aristoteli çağırıb deyir ki, oğluma dərs de. Əvəzində nə istəyirsən məndən, pul? Deyib yox, pulum var, şagirdlərim yaxşı pul verirlər, xaraba qoyduğun Stagira şəhərini bərpa elətdir, bu, mənim haqqım olsun. O da Aristotelin doğulduğu həmin Stagira şəhərini təzədən tikdirir. Bu, 4 il İsgəndərə dərs deyir. Aristotel ona qədər kitab yazmayıb, hamısı beynində imiş. İsgəndər Hindistanda, İranda olanda eşidir ki, Aristotel artıq yazır, yəni buna nəşr etdirmək deyirlər, bir nüsxə əli ilə yazır, sonra köçürürlər, ona deyirlər nəşr etdirdi. İsgəndər eşidir ki, Aristotel ona dediklərini kitab kimi nəşr etdirir.  İskəndər  çaparla məktub göndərir ki, ay ustad, sən niyə belə etdin? Axı biz danışmışdıq ki, bu həqiqətləri bizdən başqa heç kim bilməyəcək. Bu, kütlə üçün deyil. Aristotel cavab yazır ki, düzdür, mən bunları artıq yazdım, nüsxələri köçürürlər, amma qorxma, elə şəkildə yazmışam ki, onu heç kim başa düşməyəcək. Doğrudan da, onun “Metafizika”sını oxuyursan, başa düşülməsi mümkün deyil. İndi mən qabağıma qoymuşam. Abzas-abzas neçə dəfə oxuyuram. Məsələn, bir abzasda Aristotelin belə bir fikri var. Deyir ki, əgər kainat üzərində ali bilik, yəni Allahı nəzərdə tutur, elə bir şey varsa, belə bir məxluq, o, yəqin ki, mürgü vurur, yatır. O qədər mənə ləzzət verdi ki, Allah uzanıb yatıb, milyon illər yatır, hərdən oyanır baxır, sonra yenə yatır. Doğrudan da, nə edəcək? Qurduğu kainat işləyir. Belə-belə fikirlər var. Bunlardır məni yaşadan. Sonra da ki, Nitşe, Kafka.

…Bədii ədəbiyyat sahəsində Kafkanı oxuyandan sonra bildim ki, ədəbiyyat necə olmalıdır. Nəinki Azərbaycan, Sovet ədəbiyyatı ədəbiyyat deyil, ümumiyyətlə, mən belə düşünürəm ki, heç kim Azərbaycanda bilmir hələ, bədii ədəbiyyat nədir. Məsələn, bunlar necə təsvir edirlər, tutalım Həsən ağa evdən çıxdı, qapıya çatanda yadına düşdü ki, vay açarı qalıb. “Arvad, açarı gətir”. Arvad açarı gətirdi, saata baxdı, gördü nə qədər qalıb, bu zaman yadına düşdü ki, bu gün dostları ilə hara gedəcək, sürücünü çağırdı… Belə, bu cür təsvir edirlər. Bizim ədəbiyyat belədir. Mən indiki dövrü, müasir yazıçılarımızı nəzərdə tuturam. Amma Kafka deyir ki, ədəbiyyat bu deyil. Məsələn, biz indi oturmuşuq üz-üzə danışırıq. Siz, yəqin, ürəyinizdə fikirləşirsiniz ki, buna bax, qoca kişidir, gör gəlib nələr danışır. Yəni ədəbiyyat insanın daxilində gedən prosesləri göstərməlidir. O da Kafkadan sonra yarandı. Hələ də bizim yazıçılar onu yazıçı saymırlar. Kafka min dəfələrlə çap olunub, hər yana yayılıb, dahidir. Uzun illər ona dəli kimi baxırdılar. Necə ki, bütün Rusiya Kafkaya xəstə, dəli kimi baxırdı. İndi, yəqin ki, hamı o fikirdən vaz keçib.

…Mənim bu cür qalmağımın sirri hamının bildiyi şeylərdir, amma ona əməl eləmirlər. O sirlərdən biri budur ki, çalış, təmiz su iç, təmiz çörək, xörək ye. Ümumiyyətlə, o mağazalardan alıb nə isə yeməyi mümkün olduqca, azaldıb yox eləmək lazımdır. Heç olmasa, o daşdan və ya su təmizləyəndən keçən su içilməlidir. Həmişə, gecə-gündüz nəfəslik açıq olsun. Axşam saat 9 oldu, başını qoy yat. Necə ki, mən 40-50 ildir belə edirəm. 9 oldu, yatıram, saat 6-da dururam. Gecə, ya səhərə yaxın oyanıram, 4 saat yatıram, sonra dururam, nə istədim, yazıram. Vaxtlı-vaxtında tərləmək lazımdır. Hətta keçmişdə bir-birlərindən soruşurmuşlar ki, nə var, nə yox, necəsən, yaxşı tərləyirsənmi? O da deyirmiş ki, hə, çox sağ ol, hər gün. Yəni o tərlə bütün bədəndə artıq olan şeylər,  qidalar çıxır. Mümkün olduqca, təbiətlə təmasda ol. Necə ki, mən hər gün 2 dəfə ağaclarıma, üzümlərimə su verirəm. Düzdür, gün yandırır, yazığım gəlir, saralır, amma pöhrə də verir.

…Təbiətlə, ağaclarla əlaqədar bir fantastik hekayə də yazmışam: “Gilas ağacı”. Qəhrəmanım Avropada böyük milyarderdir. Bunun geniş, gözəl sahəsi var. Bir dənə gilas ağacı əkib, qulluq edib, böyüdüb. Canından çox istəyir bunu. Milyarder sonra qəfildən xəstələnir, vaxtında həkimə getmir, əhəmiyyət vermir. O “Apple” şirkətində Stiv öldü ha, qırx neçə yaşında, 46 milyard pulu vardı, pul ona kömək edə bilmədi. Özü öləndə dedi mənə dedilər ki, ciyərini kəsək ataq, ciyərimdə xəstəlik əmələ gəlmişdi, mən razı olmadım. Dedilər, dərmanla müalicə edək. 46 milyard ona kömək edə bilmədi, öldü. Mənim qəhrəmanım da belə xəstələnir, gecikir, gündən-günə saralır-solur. Artıq ölüm labüddür, həkimlər buna iki-üç ay vaxt qoyublar. Xəstə qəhrəmanım hər gün gəlir, bu ağacı qucaqlayır, öpür, ağlayır. Bu ağac o dəqiqə bilir ki, mənim sahibim, sevimli adamım ağır xəstədir. Hər görüşəndə ağac bunun bütün xəstəliyini özünə çəkir. Və bu bir də ayılır görür ki,  ölmədi. Yoxlayırlar, deyirlər səndə heç nə yoxdur Soruşurlar ki, bu nə cür oldu? Deyir, bilmirəm. Ağac xəstəliyi özünə çəkir, quruyub gedir.

mənbə :
lent.az
Şərh yazılmayıb.

Şərh yaz.Azadliq.az - Android

Kitab sifarisi
Pulsuz Oyunlar
MARAQLI
Maraqlı
VAZ'ın haberine göre Oyuncu'ın ünü dünyaya yayıldı. Fırat'ın sevimli usüluyle uzun yazma yeteneğine hayran olan birçok Reklam şirketinin kendisine metin yazarı olarak çalışması için iş teklifinde bulunduğu haberde yer aldı. Çok sayıda televizyon ve gazetenin Fırat Demirhan'la röportaj için Hagen'e gittiği öğrenilirken, Japonya'dan da televizyon kanallarının görüşme isteğinde bulundukları haberlerde yer aldı. Bazı üyelerin faiz artırımından önce çekirdek enflasyon rakamlarında artış görmek istedikleri ifade edilen tutanaklarda, ücret artışının bu noktada önemli rol oynayacağı görüşüne yer verildi. Birkaç üyenin düşen enerji fiyatlarının uzun vadeli enflasyon beklentilerini de aşağı çekebileceği görüşünde olduğu görülen tutanaklarda, güçlenen doların ABD'nin ihracatını sınırlarken, enflasyonu daha da düşürebileceği uyarısı da yer aldı. Buna karşın, Komitenin enflasyonun düşen enerji fiyatlarının geçici etkisinin azalmasıyla kademeli olarak yüzde 2 hedefine yaklaşmasını beklediği belirtilirken, fiyat istikrarına yönelik gelişmelerin yakından izleneceği bildirildi. FOMC üyeleri geçen Ocak ayı toplantısında faiz artırımında "sabırlı" olmaya yönelik kararı oy birliğiyle almıştı. Komitenin bir sonraki toplantısı 17-18 Mart'ta gerçekleştirilecek. Bu arada, bugün açıklanan verilerin beklentileri karşılamaması nedeniyle satış ağırlıklı seyreden New York Borsası, FOMC toplantı tutanaklarının ardından kayıplarını artırdı. Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığının istihdam verilerine göre, devlet, kamu hizmetlerinin kalitesini artırmak ve çeşitli hizmet alanlarında oluşan personel açığını gidermek için personel takviyesine gitti. Kamunun istihdam ettiği kişi sayısı, emeklilik ve istifalara karşın çeşitli istihdam türlerinde 120 bin 455 arttı. Böylece 2013 sonunda 3 milyon 319 bin 584 olan kamunun personel sayısı, geçen yılın sonunda 3 milyon 440 bin 39'a yükseldi. Kamudaki yıllık istihdam artışı yüzde 3,6 olarak gerçekleşti. İstihdam sayısında en fazla artış kadrolu personelde oldu. Kamuda kadrolu olarak çalışanların sayısı geçen yıl 106 bin 146 arttı. Böylece kadrolu personel sayısı 2 milyon 826 bin 113'e ulaştı. The posters, displayed at at least one coffee shop in Los Angeles, angered Armenian Americans because of sensitivities around the deaths of more than a million Armenians at the hands of Turkish Ottoman forces in the early 20th century. Türk genci, çok sevdiği arabası için verdiği 'Kız arkadaşımın isteği üzerine aracımı satmak zorundayım' başlıklı ilan büyük ilgi çekti. Demirhan, sayfalarca kız arkadaşının hamile kalması nedeniyle ve aracın bebek geldiğinde kendilerine küçük geleceğini detaylı ve oldukça samimi bir dille anlatması üzerine, ilan 150 bin kişi tarafından okununca internet fenomeni haline geldi. Bu nedenle yabancı yatırımcılar bizim için çok önemli. Birçok firma Türkiye’de yatırımı düşünüyor. Ancak yaşanan dalgalanmalardan dolayı Türkiye’ye yatırımlarını erteleyen firmalar oldu. Türkiye’de büyüme motorlarının başında inşaat sektörü geliyor. Açıklanan birçok projenin hayata geçmeye başladığını görüyoruz. Bu vizyon çerçevesinde projeler 2023’e kadar tamamlanacak bu kapsamda iş ve inşaat makinaları sektörünün hedefini yakalayacağını düşünüyoruz. Türkiye’de döviz piyasasında günlük ortalama 24 milyar dolarlık işlem dönüyor. Dolarda toplam işlem hacminin yüzde 64’ünü ise yurtdışı bankalar ve merkezler başta olmak üzere yabancılar gerçekleştiriyor.Dolar/TL’nin baş döndürücü yükselişi fiyatları 2.64’lü seviyelerin üzerine taşıdı. Merkez Bankası artan dolara karşı ilk önlemini almasına rağmen ABD’de tarım dışı istihdamın şubatta 295 bin artış göstermesi kurun yeniden yukarı yönlü hareket etmesine ve tüm zamanların en yükseğine çıkmasına neden oldu.Yunanistan hükümeti ve kreditörleri arasındaki müzakerelere ilişkin belirsizliğin, mevduat sahiplerini olumsuz etkilediği ifade edilen açıklamada, geçen yıl Aralık ayından bu yana gerçekleşen mevduat çıkışının 25 milyar avroya ulaştığı kaydedildi. Banks arasındaki Türk Lirası karşılığı döviz işlem hacmine baktığımızda döviz piyasasında günlük ortalama 24 milyar dolarlık işlem dönüyor. Bu işlemin yüzde 43’ü yani 10 milyar dolar spot piyasada gerçekleşirken yüzde 51’i swap, yüzde 6’sı ise vadeli piyasada gerçekleşiyor. Verilere baktığımızda yerli yatırımcıların spot piyasada al - sat yaptığını ancak yabancının swap ile para kazandıklarını görüyoruz. Bunu çok trading amacıyla değil de bizim bankaların TL veya döviz likidite ihtiyacına göre yapsalar da kur yukarı giderken daha düşük kurdan bağlanan swap pozisyonları bizim bankalara zarar ve karşı tarafa kâr yazıyor.Ticari ve bireysel gayrimenkul yatırımının çok yüksek gelir sağladığı İstanbul'da bazı ilçeler altın değerinde. İşte ilçe ilçe satılık ofis ve dükkan fiyatları...Dolarda gerçekleşen toplam işlem hacmi kimler tarafından gerçekleştiriliyor diye baktığımızda bunun yüzde 52’sinin yurtdışı bankalar, yüzde 12’sinin ise yurtdışı merkez ve şubeler tarafından gerçekleştirildiğini görüyoruz. Yani yüzde 64’ü yabancılar tarafından gerçekleştiriliyor. Yüzde 24’ü ise yurtiçi müşteriler ve yüzde 12’si de yurtiçi İnterbank’ta gerçekleşiyor.Şu günlerde kurun artmasının bir diğer nedeni de şirketlerden gelen döviz talebi. Şirketlerin ileri tarihli döviz borcu ödemeleri için döviz talebi yaratması yükselişe ivme kazandırıyor. Olası kur artışlarına karşı risk almak istemeyen kurumlar döviz pozisyonlarını kapatmaya çalışıyor. Gelişmelere bakılırsa dolar/TL’de ilk direnç 2.64’te. Bu seviyenin üzerinde 2.75-2.80 seviyelerine doğru çıkış sürebilir. Elbette dalgalanmalar yaşanacak. Ancak bunun daha çok yurtdışı kaynaklı olduğu, yurtiçi gelişmelerin de ivme kazandırdığı unutulmamalı. Öte yandan Türkiye’nin risk primi 215 ile tırmanışını sürüdürüyor,SWAP NEDİR?Swap kelime anlamı ile takas etmek, değiştirmek anlamına geliyor. Swap basit olarak borçlanılan para birimi için ödenen faizle, borç verilen para biriminden alınan faiz geliri arasındaki net fark. Yabancılar yurtdışında faiz oranları sıfıra yakın olduğu, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde faiz oranları yüksek olduğu için parayı buraya getiriyor. Belli bir süre için TL faizini alıyor. Yurtiçi yerleşikler daha önce TL değer kaybederken (yurtdışından döviz talebi olurken) dövizlerini satıp TL’deki değer kaybını sınırlı tutarlardı. Tarihte birkaç kez yurtiçi yerleşikler TL’nin değer kaybettiği yerde döviz satmak yerine alıcı oldu ve doğal dengeleyici rollerini üstlenmeyerek TL’deki değer kaybını artırdılar. Kasımdan bu yana TL’deki değer kaybına ilk tepkileri yine döviz ve altın satışı şeklinde oldu.Kasım sonundan bu yana doların yükseldiği ilk iki ayda yurtiçi yerleşikler 12.5 milyar dolar kadar ABD doları ve altın sattı. Ancak şubatta döviz aldıklarını gördük. Ocak sonundan 20 Şubat haftasına kadar hem bireyseller hem de yurtiçi tüzel kişiler dolar mevduatlarını 5 milyar kadar artırdı. 27 Şubat haftasında dolar kuru 2.50 TL’ye giderken ise yurtiçi yerleşiklerin döviz pozisyonlarını artırmadığını gördük. Martta ne tepki verdiklerini henüz göremiyoruz. Bu davranış değişikliği de TL’deki değer kaybı üzerindeki etkenlerden biri. Eylül ayında dış ticaret açığı yüzde 46,6 azalarak 7 milyar 13 milyon dolardan 3 milyar 742 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise 2014 Eylül ayında %66 iken, 2015 Eylül ayında %75,7’ye yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre ihracat 2015 yılı Eylül ayında, 2014 yılının aynı ayına göre %14,2 azalarak 11 milyar 659 milyon dolar, ithalat %25,2 azalarak 15 milyar 401 milyon dolar olarak gerçekleşti. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat %5,1 arttı Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre 2015 Eylül ayında bir önceki aya göre ihracat %5,1, ithalat %2,7 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise 2015 yılı Eylül ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat %2,9, ithalat %14,8 azaldı. Avrupa Birliği’ne ihracat %7,7 azaldı Avrupa Birliği’nin (AB-28) ihracattaki payı 2014 Eylül ayında %43,9 iken, 2015 Eylül ayında %47,2 oldu. AB’ye yapılan ihracat, 2014 yılının aynı ayına göre %7,7 azalarak 5 milyar 508 milyon dolar olarak gerçekleşti. En fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu Almanya’ya yapılan ihracat 2015 yılı Eylül ayında 1 milyar 138 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla İngiltere (959 milyon dolar), Irak (607 milyon dolar) ve İtalya (583 milyon dolar) takip etti. İthalatta ilk sırayı Çin aldı Çin’den yapılan ithalat, 2015 yılı Eylül ayında 1 milyar 968 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla Almanya (1 milyar 607 milyon dolar), Rusya (1 milyar 423 milyon dolar) ve ABD (1 milyar 25 milyon dolar) izledi. Türkiye piyasalarının Cumhuriyet Bayramı nedeniyle resmi tatilde olduğu dönemde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri sabit tutmasına karşın ilk artışın 15-16 Aralık'ta yapacağı toplantıda yapılabileceğinin sinyalini vermesiyle kur sert yükseldi. Bankacılar bugünkü işlemlerin ardından piyasadaki ana belirleyicinin ise hafta sonu gerçekleşecek genel seçim sonuçları olacağını belirttiler. Fed öncesi yarın gün işlem gerçekleşen 28 Ekim'de saat 14:30 civarında 2.90'ın hemen altında işlem gören dolar/TL, bu sabah güne 2.9341/2.9391 seviyesinden başladı. Öte yandan 28 Ekim'de saat 14:30'da 3.20 civarında işlem gören sepet bazında TL bu sabah 3.0784/3.0833, euro/TL ise 3.2213/3.2240 seviyesinde güne başladı. Faizlerde değişiklik olması yatırımcıları şaşırtmadı, ancak Fed'in son aylarda küresel piyasalarda görülen çalkantıyı dikkate almayarak aralık ayını işaret eden açıklamaları piyasaları şaşırttı. Fed'in Çarşamba akşamı yaptığı açıklamada, "Kurul bir sonraki toplantıda faiz aralığı hedefini belirlerken, azami istihdam ve yüzde 2 enflasyon hedefine ne kadar yaklaşıldığını ve ilerlendiğini değerlendirecek" denildi. Yatırımcıların ilk faiz artırım tarihine yönelik beklentileri de hızla değişti. Vadeli işlem kontratlarına göre Aralık ayında faiz artırma ihtimali toplantı öncesindeki yüzde 34 düzeyinden yüzde 43'e yükselirken, ilk faiz artırım tarihini daha önce Mart olarak öngören yatırımcılar bunu Ocak sonuna çekti. Bir diğer taraftan ise bazı yatırımcıların para politikasında ek gevşeme beklentilerine rağmen Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) politikada değişikliğe gitmemesi de piyasalara destek vermedi. Bir bankanın döviz masası müdürü, "Dolar/TL'de görülen hareket aslında Fed'in faiz artışının beklediğimizden de yakın olduğu izlenimiyle başladı. Fed toplantısı öncesi aralıkta bir faiz ihtimali düşük görülürken artık yüzde 50'ye yakın bir ihtimalden bahsediyoruz" dedi ve ekledi: "Bugünden sonra ise piyasa açısından en önemli gelişme seçim olacak. Öncelikle seçimin güvenli bir şekilde atlatılması, ardından sonuçlar izlenecek." Piyasalarda ağırlıklı olarak yurtdışına paralel bir seyir görülse de siyasi gelişmeler de yakından izleniyor. 1 Kasım seçimleri yaklaşırken, yapılan anketler AKP'nin tek başına iktidarı sağlayamayacağına işaret ederken, seçimlerin ardından siyasi belirsizliğin azalacak olması ve olası bir AKP-CHP koalisyonunun TL'ye olumlu yansıyacağı belirtiliyor. Bugün iç piyasada açıklanacak üçüncü çeyrek turizm gelirleri, Eylül ayına ilişkin dış ticaret dengesi ve Hazine'nin önümüzdeki üç aya ilişkin iç borçlanma stratejisi takip edilecek. ABD'nin en büyük bankalarından Goldman Sachs, dolar ve euro paritesinin Aralık ayı gibi eşitlenmesini beklediklerini ifade etti. Bloomberg'in haberine göre, bankanın uzun zamandır öngördüğü euro/dolar parite eşitlenmesinin Aralık ayı gibi gerçekleşeceğine işaret edildi. Neden olarak ise ABD ve Avrupa merkez bankalarının para politikalarında farklılık göstermesi gösterildi. ABD merkez bankası Fed, son Toplantısında Aralık Ayında faiz arttırma ihtimaline işaret etti. Avrupa Merkez Bankası ise Aralık ayında parasal genişlemede yeni adımlar atılabileceği mesajı vermişti. Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) ekim ayı toplantısında faizleri değiştirmemesine karşın aralık ayında faizleri artırabileceği beklentilerinin artması ile karışık bir seyir izliyor. Fed'in çarşamba günü faizleri değiştirmemesine rağmen karar metnindeki ifadelerden aralık ayında faiz artırımının yapılabileceği beklentilerinin arttığı görülüyor. Fed kararı ile önceki gün hızlı yükselen New York borsaları, dün açıklanan ABD 3. çeyrek Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verisinin beklentilerin altında, yüzde 1,5 artmasının ardından günü düşüşle tamamladı. Dolar endeksi de önceki günkü kazançlarının önemli bir kısmını geri verdi. ABD 10 yıl vadeli tahvil faizleri Fed kararının ardından ikinci işlem gününde de yükselişini devam ettirerek yüzde 2,08'den yüzde 2,18'e çıktı. Dow Jones endeksi yüzde 0,13, S&P 500 endeksi yüzde 0,04 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,42 değer kaybetti. Analistler, Fed'in aralık ayındaki ilk toplantısına kadar açıklanacak makroekonomik verilerin faiz artırım sürecine ilişkin beklentiler ve piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını dile getiriyor. Avrupa tarafında, avro/dolar paritesi, önceki gün Fed kararının ardından 1,0897 ile yaklaşık 3 ayın en düşük seviyesine kadar geriledikten sonra dün kayıplarının bir kısmını telafi ederek 1,10 sınırına kadar çıktı. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,29, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,65 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,10 azaldı. Analistler, bugün açıklanacak enflasyon verisinin izleneceğini belirterek, pay piyasalarının hafta başından bu yana dar bant içinde hareket ettiğini, bu bandın kırılması durumunda kırılma yönüne doğru hareketin ivme kazanabileceğini vurguluyor. Asya tarafında bugün açıklanan Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faizler ve para politikasında değişiklik yapmaması ve kişisel harcamalar verisinin beklentilerin oldukça altında kalmasına karşın Nikkei 225 endeksi kapanışa yakın yüzde 0,94 yükseldi. Şu dakikalarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,35 ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,29 değer kazandı. Yurt içinde, 1,5 günlük Cumhuriyet Bayramı tatilinde ara verilen piyasalarda bugün, uluslararası piyasalarda 2,88'lerden 2,94'e kadar yükselen dolar/TL'nin negatif etkisinin görülebileceği belirtiliyor. Çarşamba günü Fed'in faizleri değiştirmemesine rağmen karar metninin aralık ayında faiz artırımı olabileceği beklentilerini artırması ile TL, diğer gelişen ülke para birimlerine paralel dolar karşısında değer kaybetti. Analistler, bankalararası piyasada güne 2,94'ün hemen altında başlayan dolar/TL'nin 2,90 - 2,95 bandı içinde hareket edebileceğini, hafta sonu gerçekleştirilecek genel seçim sonuçlarının bekleneceğini öngörüyor. BIST 100 endeksinin de 77.500 seviyesinin destek, 80.500 seviyesinin direnç konumuna geldiğini kaydeden analistler, bugün yurt içinde dış ticaret verileri, yurt dışında ise Avro Bölgesi TÜFE ve ABD tüketici güven endeksi başta olmak üzere yoğun veri akışının izleneceğini dile getiriyor. Tüketici Sorunları Derneği (TÜSODER) Genel Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Günümüzde tüketiciler sanal bir refah yaşıyor. Bunun temel nedeni, tasarruf bilincinden uzaklaşma ve plastik parayı (kredi kartı) kullanmanın cazibesine kapılmalarıdır" dedi. Ağaoğlu, "31 Ekim Dünya Tasarruf Günü" dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, tasarruflu ve tutumlu olmanın önemine değindi. Ülkenin zenginleşmesi ile gelir seviyesinin yükselmesinin, daha çok istihdam, üretim ve ihracatla mümkün olduğuna işaret eden Ağaoğlu, Dünya Tasarruf Günü'nün de bu konuda farkındalık yaratılması amacıyla gerçekleştirildiğini söyledi. Kredi kartı kullananlara uyarılarda bulunan Ağaoğlu, şunları kaydetti: Günümüzde tüketiciler sanal bir refah yaşıyor. Bunun temel nedeni, tasarruf bilincinden uzaklaşma ve plastik parayı kullanmanın cazibesine kapılmalarıdır. Ülkemizde yaklaşık 55 milyon bireysel kredi kartı kullanımda olup 2 milyon kişi kart borçlarını ödeyemediklerinden yasal takibe düşmüştür. Bu noktada, yıllar önce unuttuğumuz, 'Cimri olma, tutumlu ol' felsefesine milletçe sarılmalı, ihtiyacımızdan ve ödeme imkanımızdan fazlasını harcamaktan uzak durmalıyız. Bugün tüketicilerin büyük bölümü borcu borçla ödemekte ve mevcut hayat standardını, temin ettiği tüketici kredisiyle sağlayabilmektedir" Aydın Ağaoğlu, günümüzde bir çok kişinin borçlu olduğuna işaret ederek, "Alışkanlıklarımızdan vazgeçmeli veya en aza indirmeliyiz. Yılda 3 gömlek alan kişi 1'e düşürsün, yırtılırsa yamasın giysin. Ayakkabısı delindiyse gidip pençe yaptırsın. Yenisi 100 liraysa tamiri 20 lira. Gösterişten uzak dursun. Yüksek teknoloji aletleri, akıllı cep telefonları, tabletler, bilgisayarlar, bunları almak için borçlanmaya değer mi?" değerlendirmesinde bulundu. Bilinçli Tüketiciler Platformu Sözcüsü Mehmet İmrek de tüketicilerin tasarrufa yönelmesini gerektiğini söyledi. Vatandaşlardan ihtiyacı olduğu malı almadan önce, araştırma yapmasını isteyen İmrek, ekonomik duruma göre en uygun şekilde ihtiyaçların giderilmesini tavsiye etti. Tüketicilerin aşırı ve uzun vadeli borçlanmadan kaçınmaları gerektiğini vurgulayan İmrek, "Çünkü ekonomik alım gücü gün geçtikçe pahalılaşıyor. Tüketicilerin alım gücü düştükçe, uzun vadeli borçlanmalarda borcunu ödeyemez hale geliyor. Bunun için mümkün mertebe ihtiyacından fazlasını tüketmemelerini öneriyoruz" dedi.
Müəllif hüquqları qorunur. Məlumatdan istifadə etdikdə istinad mütləqdir. Məlumat internet səhifələrində istifadə edildikdə müvafiq keçidin qoyulması mütləqdir.
- Sitemap - azadliq musavat manat son xeberler Son Xeberler - Son Xəbərlər xeberler xəbərlər azadliq qezeti azadliq qazeti profiles yellow profiles name meaning name meaning