Azadliq.az


Azərbaycan Xəbərləri


Azadliq » Xeberler» Xeber

"Venesiya Komissiyası tenqidlerine qondarma exlaq qanunları ile haqq qazandırır"

22/09/2016

15:00

22.09.2016 / 13:55 xeber –

Ön söz

 

Sənədi diqqətlə oxuduqdan sonraAvropa Şurası Venesiya Komissiyasının ilkin rəyində Azərbaycana münasibətdə yanaşmanın bitərəf olmadığını sübut edən iyirmi məqam müəyyənləşdirdim.

 

Venesiya Komissiyasının əvvəlki məruzələrindən istinadlar və sitatlar ifrat dərəcədə tənqiddən ibarət olub, olduqca selektiv idi.

 

Venesiya Komissiyası əsasən belə nəticəyə gəlir ki, təkliflər “demokratik standartlara uyğun deyil”, beləliklə, yalnız ümumi normativ fikirlər ifadə edir və təkliflərin mövcud beynəlxalq konvensiyaları hüquqi baxımdan pozduğunu sübut etmir.

 

Bu qərəzli ilkin rəy mənfi xarakter daşıyır və hüquqi sənəddən daha çox, siyasi sənəddir, çünki iddialar hüquqi istinadlarla əsaslandırılmayan şüarlardır.

 

Ümumi qeydlər və prosedur

 

İlkin rəydə yeni konstitusiya müddəalarının kəskin tənqid ediləcəyini sübut etmək məqsədilə əsasən Venesiya Komissiyasının 11-12 dekabr 2009-cu ildə qəbul etdiyi “Konstitusiya düzəlişinə dair məruzə” başlıqlı “CDL-AD(2010)001” saylı məruzəsinə istinad edilir.

 

Lakin həmin məruzənin bəzi paraqrafları Venesiya Komissiyasının Azərbaycana qarşı iddialarını perspektivə çevirir:

 

§ 17. “Hazırki məruzə ilk növbədə təsvir xarakteri daşıyır və analitik mətndir və konstitusiya dəyişikliyi üçün Avropanın yeni “ən yaxşı modelini” yaxud standartlarını yaratmağa cəhd göstərmir. Məruzə eyni zamanda mövcud milli konstitusiya düzəlişi prosedurlarını tənqidi olaraq qiymətləndirmir. Məruzə konstitusiya düzəlişinin bəzi əsas xarakteristik cəhətlərini və irəli sürdüyü məsələləri müəyyənləşdirmək və təhlil etmək, eləcə də bəzi normativ fikirlər irəli sürmək məqsədi daşıyır.”

 

Venesiya Komissiyası qəbul edir ki, konstitusiya modeli dövlətdən dövlətə fərqlənə bilər və buna bir çox amillər təsir edə bilər.

 

§ 107. “Konstitusiya düzəlişi üçün mücərrəd şəkildə ən yaxşı model yaratmağa cəhd göstərmək nə mümkündür, nə də arzuolunandır. Sabitlik və dəyişkənlik arasında tarazlıq nöqtəsi siyasi və sosial müstəvidən, konstitusiya mədəniyyətindən, kosntitusiyanın yaşı, təfərrüatları və xarakteristik cəhətlərindən və bir sıra digər amillərdən asılı olaraq, dövlətdən dövlətə fərqli ola bilər. Eyni zamanda tarazlıq sabit deyil, siyasi, iqtisadi və sosial keçidləri əks etdirərək, zamanla dəyişə bilər.”

 

İlkin rəydə §13-də deyilir: “Hazırki Konstitusiyada Parlamentin konstitusiya dəyişikliyi prosesinə rəsmi qaydada cəlb olunması nəzərdə tutulmur…. Bu, olduqca problemlidir” və 2009-cu il məruzəsinin 183-cü paraqrafına istinad edilir: “Komissiya hesab edir ki, milli parlament, müasir demokratiya fikrinə uyğun olaraq, konstitusiya düzəlişi üçün ən müvafiq arenadır.”

 

Lakin Venesiya Komissiyası §184-ə göz yumur: “Daha əvvəl göründüyü kimi, konstitusiya düzəlişinin legitimliyi əhalinin referendum vasitəsilə düzəliş prosedurunda birbaşa iştirakı ilə gücləndirilə bilər…”

 

Nə üçün Venesiya Komissiyası Azərbaycanla bağlı və Azərbaycanın referendum təşəbbüsünə dəstək olaraq, əvvəlki məruzənin bu mühüm hissəsini qeyd etmir?

 

İlkin rəydə §15-də deyilir: “Bu kimi referendumlar insanların təklif edilmiş islahata yalnız bəli yaxud xeyr cavabı verməsini mümkün edir”. Bəs referendumun mahiyyəti bu deyilmi? Seçicilərdən seçki bülletenində öz konstitusiya nəzəriyyələrini yazmasını xahiş etmək mümkün deyil.

 

Bundan əlavə, Azərbaycan referendumunda seçicilərdən “təklif edilmiş islahata” deyil, seçicilərin hər təklif üzrə (29 təklifdən) öz səslərini fərqləndirməsinə açıq-aydın imkan verərək, bəli yaxud xeyr cavabı verməsi xahiş edilir, lakin Nə üçün Venesiya Komissiyası Azərbaycan referendumunun bu demokratik tərəfini qeyd etmir?

 

İlkin rəydə §17-də Qırğızıstan Respublikasının milli azlıqlara dair son məruzəsinə istinad olunaraq, “şəffaflıq və açıqlıq” müdafiə edilir. §18-də deyilir: “Azərbaycan QHT-ləri geniş ictimai müzakirə olmadan islahata başlanılması ilə bağlı narahatlıqlarını ifadə edib”, lakin Azərbaycanda rəsmi sənədlər bir neçə həftə əvvəl poçtla ölkədəki bütün poçt ünvanlarına göndərilmişdir və həmin sənədlərdə vətəndaşlara qarşıdakı referendum barədə məlumat verilir, hər islahat üçün səbəblər gətirilərək, 29 dəyişikliyin hamısı bir-bir izah edilir. Vətəndaş cəmiyyəti yerli, regional və ya milli səviyyədə mahiyyət barədə müzakirələrə başlamaq üçün bütün imkanlara malik idi, lakin bunu etmədi və faktiki olaraq sadəcə bu təşəbbüsə hücum etmək üçün Azərbaycanın ənənəvi beynəlxalq tənqidinə üz tutdu.

 

Nə üçün Venesiya Komissiyası hökumətin istisnasız olaraq bütün Azərbaycan vətəndaşlarına münasibətdə bu nümunəvi, “şəffaf və açıq” məlumat xarakterli addımını qeyd etmir?

 

Əksinə, ilkin rəydə §19-da belə nəticəyə gəlinir: “Bütün bunlar islahatın “konstitusion legitimliyinə” xələl gətirir və Azərbaycan xalqının məlumatlı seçim etməsinin qarşısını ala bilər.” Bu müstəvidə qeyd etmək lazımdır ki, Venesiya Komissiyasının konstitusiya ekspertləri islahatı qeyri-legitim adlandırmır, lakin “legitimliyinə xələl gətirir..” ifadəsini işlədərək, qeyri-müəyyən danışmağı üstün tutur.

 

§21-də Venesiya Komissiyası şərhlərini davam etdirərək, bildirir: “…. hesab edilə biləcək bu qaydaya yəqin ki,…. əməl edilməyə bilər, lakin Azərbaycanda vəziyyət belə deyildir.” Azərbaycanda vəziyyətin bu və ya digər formada olduğuna Azərbaycan xalqından başqa, kim qərar verə bilər?

 

İnsan hüquqları

 

Venesiya Komissiyası §23-də qəbul edir ki, “həmin dəyişikliklərin bəzisi hazırda tanınmış insan hüquqlarının qorunma miqyasını genişləndirir, lakin bunlar İlkin Rəydə diqqətlə işlənməmişdir. Nə üçün?

 

Venesiya Komissiyası insan hüquqları sahəsində islahatlarla bağlı §28-də olduqca aydın şəkildə bildirir: “İslahatın Konstitusiyadakı insan hüquqları müddəalarına təqdim etdiyi dəyişikliklər mahiyyət etibarilə Azərbaycanın beynəlxalq öhdəliklərinə birbaşa zidd DEYİLDİR”. Venesiya Komissiyasıəvvəlki 2009-cu il hesabatının 42-ci paraqrafına istinad edir. “Hal-hazırki rəy konstitusiyaya düzəlişlərin mətninə əsaslanır və gələcəkdə istənilən icra olunan qanunvericiliyi nəzərə ala bilməz. Əgər müvafiq qanunvericilik qəbul edilərsə, bu rəydə ifadə edilən narahatlıqların bəzisi aktuallığını itirə bilər”.Beləliklə, Venesiya Komissiyası qəbul edir ki, onların Azərbaycanda keçirilən referendumla bağlı tənqidi ən azı olduqca şərti və vaxtsızdır.

 

Venesiya Komissiyası İlkin Rəyin 32-ci paraqrafında belə qənaətə gəlir ki,“Layihənin (və gələcəkdə istənilən icra olunan qanunvericiliyin) Azərbaycanın beynəlxalq öhdəlikləri ilə uyğunluğu sırf Konstitusiya mətninin Azərbaycanın tərəf olduğu beynəlxalq konvensiya və müqavilələrin mətni ilə formal uyğunluğu əsasında qiymətləndirilməməlidir.” Bu isə o deməkdir ki,Venesiya Komissiyası Layihənin Azərbaycanın beynəlxalq öhdəlikləri ilə formal uyğunluq təşkil etməsini qəbul edir……..! Və bütün sonrakı iddialar və tənqidlər İlkin Rəy müəlliflərinin ciddi şəxsi şərhinə əsaslanır.

 

İlkin Rəyin 33-cü paraqrafında Venesiya Komissiyası aydın şəkildə tanıyır ki, “insan ləyaqəti qorunur və ona hörmət edilir” və qeyd edir ki, “bu anlayışın Azərbaycan Konstitusiyasına daxil edilməsi müsbət haldır”.

 

Eyni zamanda §35 “bu, müsbət addımdır” kimi yekunlaşır.

 

Venesiya Komissiyası İlkin Rəyin 36-cı paraqrafında razılaşır ki, “mülkiyyətin qeyri-mütləq xarakter daşıması ideyası legitimdir”.

 

Eyni ifadə §38-də istifadə edilir: “Şəxsi məlumatın qorunması legitim məsələdir və onun konstitusion məsələ kimi qaldırılması müsbət addımdır.”Lakin islahatın belə düzgün formada qiymətləndirilməsi yenidən mümkün sui-istifadə xəbərdarlıqları ilə şərh edilib. Qanundan belə sui-istifadə təxmin edilə bilməz, lakin çox təəssüf ki, Venesiya Komissiyası davamlı olaraq, oxşar mənfi təkliflər verir. Bu sübut edir ki, Venesiya Komissiyasının Azərbaycana münasibəti, təəssüf ki, neytral deyil, olduqca birtərəflidir.

 

Dəqiqliklə oxşar mənfi təklif §39-da qeyd edilir: “36-cı Maddənin yeni IV Bölməsi qanunla müəyyən edilmiş hallar istisna olmaqla, lokautları qadağan edir. Bu müddəa işçilərə əlavə qorunmanı təmin edir, lakin və s….” Nə üçünVenesiya Komissiyası bu müsbət islahatı təklif edildiyi kimi dəqiqliklə şərh etmək əvəzinə, həmişə mümkün mənfi mülahizələr axtarır?

 

§43-dən §47-yə kimi şərhlər “…bu dəyişiklik bu baxımdan təqdirəlayiqdir…”, “… problemli ola bilər…”, “…məsləhətli olardı…”, “…təklif edilmiş ifadə forması elə şərh edilə bilər…”, “…yalnız bu müstəvidən legitim olardı ki…”, “…bu bənd bu şərtlə legitimdir ki…”, “…bu dəyişiklik düzgün istiqamətdir, lakin…” və s. kimi xarakterizə edilir.

 

Sonda, əksinə §48 aydın şəkildə olduqca müsbətdir: “Maddə 68 … təmin edir. Bu, yaxşı Dövlət idarəçiliyinin çox vacib prinsipidir və mahiyyət etibarilə bunun Konstitusiyanın mətninə təqdim edilməsi təqdirəlayiqdir. IV Bölmə barədə… bir daha, bu, olduqca təqdirəlayiq müddəadır. Orada vurğulanır ki…”

 

İnstitusion dəyişikliklər

 

Prezidentin səlahiyyət müddətinin uzadılması barədə Venesiya Komissiyası, gözlənildiyi kimi, §49-dan §52-yə qədər həddindən artıq tənqidi yanaşma seçir, lakin bütün bunlara baxmayaraq, İlkin Rəyin 51-ci paraqrafında qəbul etməli olur ki, “Belə islahatlar digər Dövlət orqanlarının seçki dövriyyəsi, uzunmüddətli siyasi böhran və s. ilə izah edilə bilər. Lakin Venesiya Komissiyasının Azərbaycanda cari regional, geosiyasi və sosial vəziyyət barədə öz fikri var: “lakin bu vəziyyətlərin heç biri Azərbaycanda müşahidə olunmur.”

 

Ölkə 20 ildən artıq müddətdə ərazisinin beşdə bir hissəsini işğal etmiş qonşu təcavüzkar Ermənistanla müharibə şəraitindədir. Təxminən bir milyon məcburi köçkün cəmiyyət üçün ağır yükdür. Ölkə mümkün terrorçuluğa səbəb olan fundamentalizmlə bağlı mənfi xarici təsirə məruz qalır, vətəndaşlar Orta Şərqdə baş verən qorxunc hadisələrdən dəhşətə gəlir və s. Venesiya Komissiyasına görə isə “lakin bu vəziyyətlərin heç biri Azərbaycanda müşahidə olunmur.”

 

Venesiya Komissiyası §53-də belə qənaətə gəlir: “daha əvvəl iki illik məhdudiyyətin ləğv edilməsi ilə Prezidentin mandatının Avropa təcrübəsindən daha uzun olmasına gətirib çıxaran 101-ci maddə hakimiyyəti hakimiyyət bölgüsü prinsipi ilə uyğun olmayan qaydada bir şəxsin əlində cəmləşdirir.” Bu, açıq-aydın olduqca qeyri-müəyyən və fəlsəfi iddiadır. Əmin ola bilərsiniz ki, bu, əsaslı hüquqi mülahizə DEYİL.

 

55-ci paraqrafda Venesiya Komissiyası gözlənilən prezident seçkilərini sərt şəkildə “qəbuledilməz” adlandırır. Lakin arqumetlərə gəldikdə isə onlar sadəcə bunun “vəzifədən gedən dövlət başçısına əlavə müstəsna hüquqlar verdiyini” və “bu müddəanın demokratik standartlara uyğun olmadığını…” söyləyir. Hansı demokratik standartlar? Onlar kim tərəfindən müəyyən edilib? Razılığa gələn hansı ölkə və/və ya tərəflər onları imzalayıb?

 

Prezidentin Parlamenti buraxmaq hüququna gəldikdə isə 56 və 58-ci Paraqraflarda dəyərləndirmə kifayət gədər müsbətdir: “98-ci Maddənin tarazlaşdırılmasına xidmət edir…..” və s. Amma yenə də Venesiya Komissiyası oxşar mənfi təklif və şərhləri davam etdirir: “lakin bu hüquq qiymətləndirilməlidir…”  və “…..bu narahat edə bilər…..”, və s.

 

61-ci Paraqrafdan 64-cü Paraqrafadək Azərbaycanda hakimiyyətin bölgüsü izah edilir və islahatlar tənqid edilir. Nəhayət, Venesiya Komissiyası bildirir ki, ““Hakimiyyətin bölünməsi” prinsipinin qeyri-mütəhərrik olmadığı doğrudur; Prezident hakimiyyətinin parlamentə qarşı gücünün dəqiq sərhədləri bir dəfəyə və hər zaman üçün təyin edilə bilməz. Lakin müzakirə olunan islahatlar Azərbaycan Konstitusiyasında “hakimiyyətin bölünməsi” fundamental prinsipini hər hansı təcrübi əsasdan məhrum etməklə, qanunvericilik hakimiyyətini zəiflədə bilər”. Venesiya Komissiyası ehtiyatlı davranır. Onlar Azərbaycanı “məhrum etməklə” günahlandırmır, lakin “məhrum edə biləcəyini” söyləyir. Yadda saxlamalıyıq ki, rəyin mahiyyəti mənfidir, halbuki heç bir mənfi məqam həqiqi qaydada qiymətləndirilməyib və yalnız mənfi ehtimallar irəli sürülür. 

 

Yüksək səviyyəli hakimlərin təyin edilməməsinə gəldikdə isə bu məsələ bir çox demokratik ölkədə narahatlıq yaradır. ABŞ-da Ali Məhkəmə Hakiminin gözlənilən təyinatı bütün dünyada tanınan mükəmməl nümunədir. Baxmayaraq ki, islahat bənzər çıxılmaz vəziyyətlər üçün məqbul həll yolları təklif edir, Venesiya Komissiyası 66-cı Paraqrafda məsələyə mənfi tərəfdən baxmağı üstün tutur: “bu müddəa ciddi təhlükə yaradır….”, lakin Venesiya Komissiyası təklif edilən islahatların qeyri-qanuni olduğunu iddia ETMİR.

 

Növbəti Paraqraflarda Venesiya Komissiyası öz məqsədli prosesini davam etdirir : “……bu formula həddindən artıq anlaşılmazdır….”, “…..bu … kimi şərh edilə bilər…..”, “…..bu təhlükəli dərəcədə anlaşılmazdır və …. kimi şərh edilə bilər …..”. Beləliklə, İlkin Rəyin 69-cu Paraqrafında Venesiya Komissiyası tərəddüdsüz belə nəticəyə gəlir ki “bu səbəbdən yeni 98-1-ci Maddə demokratik standartlara cavab vermir.” Venesiya Komissiyasının belə sadələşdirilmiş nəticələrə gəlməsi həqiqətən də təhlükəli dərəcədə anlaşılmazdır!

 

70-72-ci Paraqraflar Vitse-Prezident vəzifəsinin təsis edilməsinə dair tənqidləri izah edir. Venesiya Komissiyası yenə də qanunun sui-istifadəsi imkanı tezisini inkişaf etdirir və islahatların əsas səbəbini anlamağa çalışmır. “Prezidentin …. imkanı….” “Yeni 103-1 Maddəsinin demokratik standartlara cavab vermədiyini” söyləmək üçün kifayətdir. Venesiya Komissiyasının hansı demokratik standartları nəzərdə tutduğu aydın deyil, belə ki, heç bir rəsmi hüquqi sənədə istinad edilməyib. 

 

Venesiya Komissiyası yaş həddinin azaldılmasını təndiq edərək söyləyir ki, “….. bu, ölkədə dövlət idarəçiliyinin ümumi səviyyəsinə mənfi təsir göstərə bilər”, baxmayaraq ki, Avropada hazırda yaş həddini hətta 16 yaşa qədər azaltmaq tendensiyası mövcuddur.

 

Nəticələr

 

İlkin Rəyin Nəticələr bölməsində Venesiya Komissiyası Parlamentdə məsləhətləşmələrin aparılmamasına təəssüf edir. Lakin hazırki Konstitusiyada mövcud prosedur kifayət qədər aydındır və islahatlar tamamilə konstitusion qaydada aparılır. Bundan əlavə, ötən məruzədəVenesiya Komissiyası islahatların legitimliyinin referendum yolu ilə gücləndirildiyini etiraf edir.  

 

Venesiya Komissiyası İnsan hüquqlarına dair islahatlar barədə kifayət qədər müsbət fikir bildirir, lakin bəzən tərəddüd edir və bəzi şərti şərhlər verir.

 

Venesiya Komissiyasının əsas diqqəti institusional islahatlara yönəlir. Bu islahat açıq şəkildə qeyri-leqitim hesab edilmir, lakin “demokratik standartlara cavab verməyən” kimi qiymətləndirilir. Bu, təbii ki, hüquqi nəzəriyyə deyil, normativlərin əks olunmasıdır ki, Venesiya Komissiyasısiyasi praktika barəsində istənilən fikir bildirməkdə azaddır. İlkin Rəydə siyasi qiymətləndirmələr edərkən, Venesiya Komissiyasının daha dəqiq olmağını gözləmək olardı.

 

İlkin Rəyin beynəlxalq ekspert hüquqşunaslara yönəldiyini nəzərə alsaq, bu, zəifliyin açıq şəkildə qəbul edildiyini göstərir. Venesiya Komissiyası hüquqi tənqidlər bildirə bilmir və ümidsizcəsinə Azərbaycana qarşı qərəzli tənqidlərinə “bəlkələrlə” və nəhayət, bəzi qondarma anlaşılmaz əxlaq qanunları ilə haqq qazandırmağa çalışır.

 

Elxan Süleymanov, Azərbaycan Parlamentinin deputatı, AŞPA üzvü

mənbə :
lent.az
Şərh yazılmayıb.

Şərh yaz.Azadliq.az - Android

Kitab sifarisi
Pulsuz Oyunlar
MARAQLI
Maraqlı
VAZ'ın haberine göre Oyuncu'ın ünü dünyaya yayıldı. Fırat'ın sevimli usüluyle uzun yazma yeteneğine hayran olan birçok Reklam şirketinin kendisine metin yazarı olarak çalışması için iş teklifinde bulunduğu haberde yer aldı. Çok sayıda televizyon ve gazetenin Fırat Demirhan'la röportaj için Hagen'e gittiği öğrenilirken, Japonya'dan da televizyon kanallarının görüşme isteğinde bulundukları haberlerde yer aldı. Bazı üyelerin faiz artırımından önce çekirdek enflasyon rakamlarında artış görmek istedikleri ifade edilen tutanaklarda, ücret artışının bu noktada önemli rol oynayacağı görüşüne yer verildi. Birkaç üyenin düşen enerji fiyatlarının uzun vadeli enflasyon beklentilerini de aşağı çekebileceği görüşünde olduğu görülen tutanaklarda, güçlenen doların ABD'nin ihracatını sınırlarken, enflasyonu daha da düşürebileceği uyarısı da yer aldı. Buna karşın, Komitenin enflasyonun düşen enerji fiyatlarının geçici etkisinin azalmasıyla kademeli olarak yüzde 2 hedefine yaklaşmasını beklediği belirtilirken, fiyat istikrarına yönelik gelişmelerin yakından izleneceği bildirildi. FOMC üyeleri geçen Ocak ayı toplantısında faiz artırımında "sabırlı" olmaya yönelik kararı oy birliğiyle almıştı. Komitenin bir sonraki toplantısı 17-18 Mart'ta gerçekleştirilecek. Bu arada, bugün açıklanan verilerin beklentileri karşılamaması nedeniyle satış ağırlıklı seyreden New York Borsası, FOMC toplantı tutanaklarının ardından kayıplarını artırdı. Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığının istihdam verilerine göre, devlet, kamu hizmetlerinin kalitesini artırmak ve çeşitli hizmet alanlarında oluşan personel açığını gidermek için personel takviyesine gitti. Kamunun istihdam ettiği kişi sayısı, emeklilik ve istifalara karşın çeşitli istihdam türlerinde 120 bin 455 arttı. Böylece 2013 sonunda 3 milyon 319 bin 584 olan kamunun personel sayısı, geçen yılın sonunda 3 milyon 440 bin 39'a yükseldi. Kamudaki yıllık istihdam artışı yüzde 3,6 olarak gerçekleşti. İstihdam sayısında en fazla artış kadrolu personelde oldu. Kamuda kadrolu olarak çalışanların sayısı geçen yıl 106 bin 146 arttı. Böylece kadrolu personel sayısı 2 milyon 826 bin 113'e ulaştı. The posters, displayed at at least one coffee shop in Los Angeles, angered Armenian Americans because of sensitivities around the deaths of more than a million Armenians at the hands of Turkish Ottoman forces in the early 20th century. Türk genci, çok sevdiği arabası için verdiği 'Kız arkadaşımın isteği üzerine aracımı satmak zorundayım' başlıklı ilan büyük ilgi çekti. Demirhan, sayfalarca kız arkadaşının hamile kalması nedeniyle ve aracın bebek geldiğinde kendilerine küçük geleceğini detaylı ve oldukça samimi bir dille anlatması üzerine, ilan 150 bin kişi tarafından okununca internet fenomeni haline geldi. Bu nedenle yabancı yatırımcılar bizim için çok önemli. Birçok firma Türkiye’de yatırımı düşünüyor. Ancak yaşanan dalgalanmalardan dolayı Türkiye’ye yatırımlarını erteleyen firmalar oldu. Türkiye’de büyüme motorlarının başında inşaat sektörü geliyor. Açıklanan birçok projenin hayata geçmeye başladığını görüyoruz. Bu vizyon çerçevesinde projeler 2023’e kadar tamamlanacak bu kapsamda iş ve inşaat makinaları sektörünün hedefini yakalayacağını düşünüyoruz. Türkiye’de döviz piyasasında günlük ortalama 24 milyar dolarlık işlem dönüyor. Dolarda toplam işlem hacminin yüzde 64’ünü ise yurtdışı bankalar ve merkezler başta olmak üzere yabancılar gerçekleştiriyor.Dolar/TL’nin baş döndürücü yükselişi fiyatları 2.64’lü seviyelerin üzerine taşıdı. Merkez Bankası artan dolara karşı ilk önlemini almasına rağmen ABD’de tarım dışı istihdamın şubatta 295 bin artış göstermesi kurun yeniden yukarı yönlü hareket etmesine ve tüm zamanların en yükseğine çıkmasına neden oldu.Yunanistan hükümeti ve kreditörleri arasındaki müzakerelere ilişkin belirsizliğin, mevduat sahiplerini olumsuz etkilediği ifade edilen açıklamada, geçen yıl Aralık ayından bu yana gerçekleşen mevduat çıkışının 25 milyar avroya ulaştığı kaydedildi. Banks arasındaki Türk Lirası karşılığı döviz işlem hacmine baktığımızda döviz piyasasında günlük ortalama 24 milyar dolarlık işlem dönüyor. Bu işlemin yüzde 43’ü yani 10 milyar dolar spot piyasada gerçekleşirken yüzde 51’i swap, yüzde 6’sı ise vadeli piyasada gerçekleşiyor. Verilere baktığımızda yerli yatırımcıların spot piyasada al - sat yaptığını ancak yabancının swap ile para kazandıklarını görüyoruz. Bunu çok trading amacıyla değil de bizim bankaların TL veya döviz likidite ihtiyacına göre yapsalar da kur yukarı giderken daha düşük kurdan bağlanan swap pozisyonları bizim bankalara zarar ve karşı tarafa kâr yazıyor.Ticari ve bireysel gayrimenkul yatırımının çok yüksek gelir sağladığı İstanbul'da bazı ilçeler altın değerinde. İşte ilçe ilçe satılık ofis ve dükkan fiyatları...Dolarda gerçekleşen toplam işlem hacmi kimler tarafından gerçekleştiriliyor diye baktığımızda bunun yüzde 52’sinin yurtdışı bankalar, yüzde 12’sinin ise yurtdışı merkez ve şubeler tarafından gerçekleştirildiğini görüyoruz. Yani yüzde 64’ü yabancılar tarafından gerçekleştiriliyor. Yüzde 24’ü ise yurtiçi müşteriler ve yüzde 12’si de yurtiçi İnterbank’ta gerçekleşiyor.Şu günlerde kurun artmasının bir diğer nedeni de şirketlerden gelen döviz talebi. Şirketlerin ileri tarihli döviz borcu ödemeleri için döviz talebi yaratması yükselişe ivme kazandırıyor. Olası kur artışlarına karşı risk almak istemeyen kurumlar döviz pozisyonlarını kapatmaya çalışıyor. Gelişmelere bakılırsa dolar/TL’de ilk direnç 2.64’te. Bu seviyenin üzerinde 2.75-2.80 seviyelerine doğru çıkış sürebilir. Elbette dalgalanmalar yaşanacak. Ancak bunun daha çok yurtdışı kaynaklı olduğu, yurtiçi gelişmelerin de ivme kazandırdığı unutulmamalı. Öte yandan Türkiye’nin risk primi 215 ile tırmanışını sürüdürüyor,SWAP NEDİR?Swap kelime anlamı ile takas etmek, değiştirmek anlamına geliyor. Swap basit olarak borçlanılan para birimi için ödenen faizle, borç verilen para biriminden alınan faiz geliri arasındaki net fark. Yabancılar yurtdışında faiz oranları sıfıra yakın olduğu, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde faiz oranları yüksek olduğu için parayı buraya getiriyor. Belli bir süre için TL faizini alıyor. Yurtiçi yerleşikler daha önce TL değer kaybederken (yurtdışından döviz talebi olurken) dövizlerini satıp TL’deki değer kaybını sınırlı tutarlardı. Tarihte birkaç kez yurtiçi yerleşikler TL’nin değer kaybettiği yerde döviz satmak yerine alıcı oldu ve doğal dengeleyici rollerini üstlenmeyerek TL’deki değer kaybını artırdılar. Kasımdan bu yana TL’deki değer kaybına ilk tepkileri yine döviz ve altın satışı şeklinde oldu.Kasım sonundan bu yana doların yükseldiği ilk iki ayda yurtiçi yerleşikler 12.5 milyar dolar kadar ABD doları ve altın sattı. Ancak şubatta döviz aldıklarını gördük. Ocak sonundan 20 Şubat haftasına kadar hem bireyseller hem de yurtiçi tüzel kişiler dolar mevduatlarını 5 milyar kadar artırdı. 27 Şubat haftasında dolar kuru 2.50 TL’ye giderken ise yurtiçi yerleşiklerin döviz pozisyonlarını artırmadığını gördük. Martta ne tepki verdiklerini henüz göremiyoruz. Bu davranış değişikliği de TL’deki değer kaybı üzerindeki etkenlerden biri. Eylül ayında dış ticaret açığı yüzde 46,6 azalarak 7 milyar 13 milyon dolardan 3 milyar 742 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise 2014 Eylül ayında %66 iken, 2015 Eylül ayında %75,7’ye yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre ihracat 2015 yılı Eylül ayında, 2014 yılının aynı ayına göre %14,2 azalarak 11 milyar 659 milyon dolar, ithalat %25,2 azalarak 15 milyar 401 milyon dolar olarak gerçekleşti. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat %5,1 arttı Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre 2015 Eylül ayında bir önceki aya göre ihracat %5,1, ithalat %2,7 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise 2015 yılı Eylül ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat %2,9, ithalat %14,8 azaldı. Avrupa Birliği’ne ihracat %7,7 azaldı Avrupa Birliği’nin (AB-28) ihracattaki payı 2014 Eylül ayında %43,9 iken, 2015 Eylül ayında %47,2 oldu. AB’ye yapılan ihracat, 2014 yılının aynı ayına göre %7,7 azalarak 5 milyar 508 milyon dolar olarak gerçekleşti. En fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu Almanya’ya yapılan ihracat 2015 yılı Eylül ayında 1 milyar 138 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla İngiltere (959 milyon dolar), Irak (607 milyon dolar) ve İtalya (583 milyon dolar) takip etti. İthalatta ilk sırayı Çin aldı Çin’den yapılan ithalat, 2015 yılı Eylül ayında 1 milyar 968 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla Almanya (1 milyar 607 milyon dolar), Rusya (1 milyar 423 milyon dolar) ve ABD (1 milyar 25 milyon dolar) izledi. Türkiye piyasalarının Cumhuriyet Bayramı nedeniyle resmi tatilde olduğu dönemde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri sabit tutmasına karşın ilk artışın 15-16 Aralık'ta yapacağı toplantıda yapılabileceğinin sinyalini vermesiyle kur sert yükseldi. Bankacılar bugünkü işlemlerin ardından piyasadaki ana belirleyicinin ise hafta sonu gerçekleşecek genel seçim sonuçları olacağını belirttiler. Fed öncesi yarın gün işlem gerçekleşen 28 Ekim'de saat 14:30 civarında 2.90'ın hemen altında işlem gören dolar/TL, bu sabah güne 2.9341/2.9391 seviyesinden başladı. Öte yandan 28 Ekim'de saat 14:30'da 3.20 civarında işlem gören sepet bazında TL bu sabah 3.0784/3.0833, euro/TL ise 3.2213/3.2240 seviyesinde güne başladı. Faizlerde değişiklik olması yatırımcıları şaşırtmadı, ancak Fed'in son aylarda küresel piyasalarda görülen çalkantıyı dikkate almayarak aralık ayını işaret eden açıklamaları piyasaları şaşırttı. Fed'in Çarşamba akşamı yaptığı açıklamada, "Kurul bir sonraki toplantıda faiz aralığı hedefini belirlerken, azami istihdam ve yüzde 2 enflasyon hedefine ne kadar yaklaşıldığını ve ilerlendiğini değerlendirecek" denildi. Yatırımcıların ilk faiz artırım tarihine yönelik beklentileri de hızla değişti. Vadeli işlem kontratlarına göre Aralık ayında faiz artırma ihtimali toplantı öncesindeki yüzde 34 düzeyinden yüzde 43'e yükselirken, ilk faiz artırım tarihini daha önce Mart olarak öngören yatırımcılar bunu Ocak sonuna çekti. Bir diğer taraftan ise bazı yatırımcıların para politikasında ek gevşeme beklentilerine rağmen Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) politikada değişikliğe gitmemesi de piyasalara destek vermedi. Bir bankanın döviz masası müdürü, "Dolar/TL'de görülen hareket aslında Fed'in faiz artışının beklediğimizden de yakın olduğu izlenimiyle başladı. Fed toplantısı öncesi aralıkta bir faiz ihtimali düşük görülürken artık yüzde 50'ye yakın bir ihtimalden bahsediyoruz" dedi ve ekledi: "Bugünden sonra ise piyasa açısından en önemli gelişme seçim olacak. Öncelikle seçimin güvenli bir şekilde atlatılması, ardından sonuçlar izlenecek." Piyasalarda ağırlıklı olarak yurtdışına paralel bir seyir görülse de siyasi gelişmeler de yakından izleniyor. 1 Kasım seçimleri yaklaşırken, yapılan anketler AKP'nin tek başına iktidarı sağlayamayacağına işaret ederken, seçimlerin ardından siyasi belirsizliğin azalacak olması ve olası bir AKP-CHP koalisyonunun TL'ye olumlu yansıyacağı belirtiliyor. Bugün iç piyasada açıklanacak üçüncü çeyrek turizm gelirleri, Eylül ayına ilişkin dış ticaret dengesi ve Hazine'nin önümüzdeki üç aya ilişkin iç borçlanma stratejisi takip edilecek. ABD'nin en büyük bankalarından Goldman Sachs, dolar ve euro paritesinin Aralık ayı gibi eşitlenmesini beklediklerini ifade etti. Bloomberg'in haberine göre, bankanın uzun zamandır öngördüğü euro/dolar parite eşitlenmesinin Aralık ayı gibi gerçekleşeceğine işaret edildi. Neden olarak ise ABD ve Avrupa merkez bankalarının para politikalarında farklılık göstermesi gösterildi. ABD merkez bankası Fed, son Toplantısında Aralık Ayında faiz arttırma ihtimaline işaret etti. Avrupa Merkez Bankası ise Aralık ayında parasal genişlemede yeni adımlar atılabileceği mesajı vermişti. Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) ekim ayı toplantısında faizleri değiştirmemesine karşın aralık ayında faizleri artırabileceği beklentilerinin artması ile karışık bir seyir izliyor. Fed'in çarşamba günü faizleri değiştirmemesine rağmen karar metnindeki ifadelerden aralık ayında faiz artırımının yapılabileceği beklentilerinin arttığı görülüyor. Fed kararı ile önceki gün hızlı yükselen New York borsaları, dün açıklanan ABD 3. çeyrek Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verisinin beklentilerin altında, yüzde 1,5 artmasının ardından günü düşüşle tamamladı. Dolar endeksi de önceki günkü kazançlarının önemli bir kısmını geri verdi. ABD 10 yıl vadeli tahvil faizleri Fed kararının ardından ikinci işlem gününde de yükselişini devam ettirerek yüzde 2,08'den yüzde 2,18'e çıktı. Dow Jones endeksi yüzde 0,13, S&P 500 endeksi yüzde 0,04 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,42 değer kaybetti. Analistler, Fed'in aralık ayındaki ilk toplantısına kadar açıklanacak makroekonomik verilerin faiz artırım sürecine ilişkin beklentiler ve piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını dile getiriyor. Avrupa tarafında, avro/dolar paritesi, önceki gün Fed kararının ardından 1,0897 ile yaklaşık 3 ayın en düşük seviyesine kadar geriledikten sonra dün kayıplarının bir kısmını telafi ederek 1,10 sınırına kadar çıktı. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,29, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,65 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,10 azaldı. Analistler, bugün açıklanacak enflasyon verisinin izleneceğini belirterek, pay piyasalarının hafta başından bu yana dar bant içinde hareket ettiğini, bu bandın kırılması durumunda kırılma yönüne doğru hareketin ivme kazanabileceğini vurguluyor. Asya tarafında bugün açıklanan Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faizler ve para politikasında değişiklik yapmaması ve kişisel harcamalar verisinin beklentilerin oldukça altında kalmasına karşın Nikkei 225 endeksi kapanışa yakın yüzde 0,94 yükseldi. Şu dakikalarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,35 ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,29 değer kazandı. Yurt içinde, 1,5 günlük Cumhuriyet Bayramı tatilinde ara verilen piyasalarda bugün, uluslararası piyasalarda 2,88'lerden 2,94'e kadar yükselen dolar/TL'nin negatif etkisinin görülebileceği belirtiliyor. Çarşamba günü Fed'in faizleri değiştirmemesine rağmen karar metninin aralık ayında faiz artırımı olabileceği beklentilerini artırması ile TL, diğer gelişen ülke para birimlerine paralel dolar karşısında değer kaybetti. Analistler, bankalararası piyasada güne 2,94'ün hemen altında başlayan dolar/TL'nin 2,90 - 2,95 bandı içinde hareket edebileceğini, hafta sonu gerçekleştirilecek genel seçim sonuçlarının bekleneceğini öngörüyor. BIST 100 endeksinin de 77.500 seviyesinin destek, 80.500 seviyesinin direnç konumuna geldiğini kaydeden analistler, bugün yurt içinde dış ticaret verileri, yurt dışında ise Avro Bölgesi TÜFE ve ABD tüketici güven endeksi başta olmak üzere yoğun veri akışının izleneceğini dile getiriyor. Tüketici Sorunları Derneği (TÜSODER) Genel Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Günümüzde tüketiciler sanal bir refah yaşıyor. Bunun temel nedeni, tasarruf bilincinden uzaklaşma ve plastik parayı (kredi kartı) kullanmanın cazibesine kapılmalarıdır" dedi. Ağaoğlu, "31 Ekim Dünya Tasarruf Günü" dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, tasarruflu ve tutumlu olmanın önemine değindi. Ülkenin zenginleşmesi ile gelir seviyesinin yükselmesinin, daha çok istihdam, üretim ve ihracatla mümkün olduğuna işaret eden Ağaoğlu, Dünya Tasarruf Günü'nün de bu konuda farkındalık yaratılması amacıyla gerçekleştirildiğini söyledi. Kredi kartı kullananlara uyarılarda bulunan Ağaoğlu, şunları kaydetti: Günümüzde tüketiciler sanal bir refah yaşıyor. Bunun temel nedeni, tasarruf bilincinden uzaklaşma ve plastik parayı kullanmanın cazibesine kapılmalarıdır. Ülkemizde yaklaşık 55 milyon bireysel kredi kartı kullanımda olup 2 milyon kişi kart borçlarını ödeyemediklerinden yasal takibe düşmüştür. Bu noktada, yıllar önce unuttuğumuz, 'Cimri olma, tutumlu ol' felsefesine milletçe sarılmalı, ihtiyacımızdan ve ödeme imkanımızdan fazlasını harcamaktan uzak durmalıyız. Bugün tüketicilerin büyük bölümü borcu borçla ödemekte ve mevcut hayat standardını, temin ettiği tüketici kredisiyle sağlayabilmektedir" Aydın Ağaoğlu, günümüzde bir çok kişinin borçlu olduğuna işaret ederek, "Alışkanlıklarımızdan vazgeçmeli veya en aza indirmeliyiz. Yılda 3 gömlek alan kişi 1'e düşürsün, yırtılırsa yamasın giysin. Ayakkabısı delindiyse gidip pençe yaptırsın. Yenisi 100 liraysa tamiri 20 lira. Gösterişten uzak dursun. Yüksek teknoloji aletleri, akıllı cep telefonları, tabletler, bilgisayarlar, bunları almak için borçlanmaya değer mi?" değerlendirmesinde bulundu. Bilinçli Tüketiciler Platformu Sözcüsü Mehmet İmrek de tüketicilerin tasarrufa yönelmesini gerektiğini söyledi. Vatandaşlardan ihtiyacı olduğu malı almadan önce, araştırma yapmasını isteyen İmrek, ekonomik duruma göre en uygun şekilde ihtiyaçların giderilmesini tavsiye etti. Tüketicilerin aşırı ve uzun vadeli borçlanmadan kaçınmaları gerektiğini vurgulayan İmrek, "Çünkü ekonomik alım gücü gün geçtikçe pahalılaşıyor. Tüketicilerin alım gücü düştükçe, uzun vadeli borçlanmalarda borcunu ödeyemez hale geliyor. Bunun için mümkün mertebe ihtiyacından fazlasını tüketmemelerini öneriyoruz" dedi.
Müəllif hüquqları qorunur. Məlumatdan istifadə etdikdə istinad mütləqdir. Məlumat internet səhifələrində istifadə edildikdə müvafiq keçidin qoyulması mütləqdir.
- Sitemap - azadliq musavat manat son xeberler Son Xeberler - Son Xəbərlər xeberler xəbərlər azadliq qezeti azadliq qazeti profiles yellow profiles name meaning name meaning