Azadliq.az


Azərbaycan Xəbərləri


Azadliq » Xeberler» Xeber

Teğyir-libas olan, rüşveti peşkeşle evezleyen, İsfahanı türkleşdiren Şah Abbas

28/09/2016

19:44

28.09.2016 / 18:38 xeber –

APA TV-nin "Səsli tarix" layihəsinin növbəti buraxılışın Səvəfilər tarixində özünəməxsus yeri olan Şah Abbasa həsr olunub. Xalqın qan yaddaşında Azərbaycan nağıllarının qəhrəmanı olaraq qalan Şah Abbas əslində apardığı islahatlarla yadda qalıb. Səfəvilər tarixinin paradoksal simalarından biri olan bu şəxs barədə tarix üzrə fəlsəfə doktoru Kərəm Məmmədlinin fikirlərini sizlərə çatdırırıq.

 

 

Məhəmməd Xudabəndə dövründə zəifləyən Səfəvilər

 

Şah Abbas haqqında danışarkən ilk növbədə Şah Abbasa qədərki dövrdə Səfəvilər dövlətinin həm daxili, həm də xarici vəziyyəti haqqında məlumat vermək lazımdır. Aydın məsələdir ki, Şah İsmayılın dövründə qurulan Səfəvi dövləti Təhmasib vaxtında həm sərhədlər baxımından nisbətən genişlənməyə başlayır, Şirvan və Şəki də Səfəvilər dövlətinə qatılır. Digər tərəfdən müəyyən stabillik dövrü başlayır. Arada 2 illik II Şah İsmayılın dövründə artıq Səfəvilər dövlətində mərkəzdən qaçma meylləri yaranmışdı. Və bu meyllər dövlətin idarəsində o qədər də fəal iştirak etməyən və gözləri yaxşı görməyən Məhəmməd Xudabəndənin dövründə daha da zəifləyir. Lakin Məhəmməd Xudabəndənin dövründə faktiki olaraq dövlətin bütövlüyünün qorunmasında onun böyük oğlu Şah Abbasın qardaşı Həmzə Mirzə çox mühüm xidmətlər göstərib. Lakin təəssüf ki, həm ordu komandanı kimi, cəsurluğu ilə seçilən bu sərkərdənin ölümü  müxtəlif mənbələrdə müxtəlif cür verilir, istənilən halda onun qatilinin bir xristian dəllək olduğu qeyd edilir.

 

Şah Abbasın ilk cəzası: Atasına xəyanət edib, onu taxta çıxaran əyanları məhv etmək

 

Şərqdən özbəklərin hücumları intensivləşir, cənubda Şah İsmayıl dövründə Hörmüz limanı ələ keçirilir, böyük coğrafi kəşflərdən sonra avropalılar faktiki olaraq müstəmləkəçilik siyasətinə başlayır, qərbdən Osmanlı təhlükəsi qalmaqda davam edir. Belə bir vaxtda qızılbaşların Mazandaran qruplaşması qızılbaş tayfaları şamur və ustaclı tayfaları Abbası taxta çıxarırlar.  Abbas taxta çıxanda azyaşlı idi. Hətta onu taxta çıxaran əmirlər belə güman edirdilər ki, ondan oyuncaq kimi istifadə edəcəklər. Ancaq onlar zənlərində yanıldılar. Çünki Abbas taxta çıxandan sonra onu taxta çıxaran əyanları sarayda ziyafətə dəvət edir və onlara belə bir sualla müraciət edir: Hökmdarına xəyanət edən əyanın cəzası nədir? Onlar xorla “təbii ki, ölüm cəzası” deyəndə o “bəs niyə siz Məhəmməd Xudabəndəyə qarşı qiyam etmişdiniz?” deyib onların əksəriyyətini cəzalandırır.   

 

İslahatlar: Rüşvət əvəzinə peşkəş, tayfa prinsipi ilə qurulan ordu, tayfa başçılarının şah tərəfindən təyin olunması

 

Abbas taxta çıxanda daxili  siyasətdə əsas məsələ xəzinəni doldurmaq idi,  çünki xəzinə faktiki olaraq boşalmışdı. Xarici siyasətdə isə 3 istiqamətdə – qərbdə Osmanlı, cənubda Hörmüz limanında möhkəmlənmiş portuqaliyalılar, şərqdə isə özbəklərlə müharibə aparılmalı idi. Hər bir ağıllı hökmdar ilk növbədə xarici savaşı dayandırır və daxili siyasətdən başlayır. Abbas hansı tədbirlərə əl atdı? İlk növbədə gündəmdə olan məsələ xəzinəni doldurmaq idi. Bu məqsədlə Abbasın dövründə rüşvətin kökü faktiki olaraq kəsilir və peşkəş deyilən verginin tətbiqinə başlanır. Ayrı-ayrı ali vəzifələrə təyin olunmaq istəyən adam özü birbaşa şaha pul verərdi və xəzinə bunun hesabına doldurulurdu. Abbasa qədər qızılbaş tayfalarında sərhədlər qarışıq şəkildə qorunurdu, döyüşürdülər. Lakin Şah Abbas bunu ləğv etdi. Ordunu tayfa müxtəlifliyi prinsipi ilə qurdu. Afşar tayfası bir istiqaməti, Qaramanlı tayfası bir istiqaməti, Qacar tayfası bir istiqaməti qorudu. Yəni, tayfa müxtəlifliyi prinsipini qoydu. Və tayfa başçılarını özünə tam bağlamaq üçün Abbas növbəti addımı atır. Tayfa başçılığında irsilik problemi aradan qaldırılır. Yəni, əvvəllər tutaq ki, afşar tayfasının başçısı Sevindik xan idisə, ondan sonra başçı onun oğlu olmalı idi. Şah Abbas bu sistemi ləğv elədi. O ayrı-ayrı qızılbaş tayfalarının başçısını bir-bir özü təyin edirdi. Təyinat zamanı şəxsin həm şəxsi keyfiyyətləri, həm də dövlətə bağlılığı nəzərə alınırdı. Şah Abbas üçüncü addımı da atır, indiyə qədər Səfəvilərdə mövcud olan çərik sistemini ləğv edir. Və birbaşa şaha bağlı olan qulamlar qvardiyası, eyni zamanda texnikanın inkişaf etmiş olduğu dövrdə topçular və tüfəngçilər korpusu yaradılır. Yəni, artıq Səfəvi ordusu odlu silahla tam təmin olunur. Qəribədir ki, çox vaxt topların tökülməsində Şah Abbas özü iştirak edirdi. Hətta belə bir epizod da var ki, topxana üçün top tökülərkən  Abbas özü qəlibin içinə çuqunun tökülməsini müşayiət edərkən birdən qəlib dağılır və şah ayağının yanması təhlükəsi ilə üzləşir.

 

Osmanlı ilə imzalanan biabırçı İstanbul müqaviləsi

 

Şah Abbas üçün xarici siyasətdə ən böyük təhlükə qərbdən idi. Osmanlı daha güclü rəqib idi. Ona görə də Osmanlı ilə Abbas sülh müqaviləsi imzalayır. Səfəvi tarixində 1590-cı ildə imzalanmış İstanbul müqaviləsindən ağır  sülh müqaviləsi yoxdur. Bu müqaviləyə əsasən, faktiki olaraq, Azərbaycan ərazisi işğal edildi. Səfəvilərə yalnız Səfəvi şeyxlərinin məzarı yerləşən Ərdəbil, onun ətrafı, yəni Qaradağ və digər bölgələr qaldı. Qalan ərazilər, hətta dövlətin paytaxtı Qəzvin, Azərbaycanın baş şəhəri olan Təbriz Osmanlı tərəfindən işğal edildi. Bütün ərazilər Osmanlı işğalı altında idi – Dərbənd, Tiflis…

 

Şah Abbas paytaxtı niyə Qəzvindən İsfahana köçürdü?

 

Bəzən Abbası qınayırlar. Abbas paytaxtı İsfahana köçürdü. Paytaxt işğal olunubsa, Abbas nə etməli idi? Yəni, biz bu gün desək ki, Şuşa bizim paytaxtımızdır, nə dərəcədə düzgündür? Abbası qınayırlar ki, paytaxtı İsfahana köçürüb dövləti farslaşdırdı. Amma mənbələr tam tərsini deyir. İsfahan Şah Abbasa qədər hansı dövlətin paytaxtı olmuşdu? Böyük Səlcuq İmperatorluğunun. Niyə biz Abbası Böyük Səlcuq İmperatorluğunun davamçısı yox, nədənsə İran şahı adlandırılır?

 

İsfahanın türkləşdirilməsi, Qəndəharın Səfəvi ərazisinə qaytarılması

 

Abbasın növbəti tədbiri nədən ibarət idi? İsfahanda türklərin üstünlük təşkil etməsi üçün İsfahanın içərisində türklərdən ibarət xüsusi bir məhəllə – Abbasabad adlı bölgə düzəltmişdi. Bu, hər hökmdarın işi deyildi. Osmanlı ilə müqavilə bağladıqdan sonra sanki Qərb tərəfdən təhlükə gözləməyən Abbas əsas siyasətini Şərq istiqamətinə yeritdi. 1598-ci ildə özbəklərlə müharibə etdi.  Burada da Abbas orijinallığı ilə seçildi. Döyüşdən əvvəl mərhum babası İsmayıl kimi özbək xanı Abdulla xanı təkbətək döyüşə çağırdı. Lakin Abdulla xan qaçıb gizlənmişdi. Və şərq istiqamətində sərhədləri möhkəmləndirdikdən sonra Qəndəhara qədər gedib çıxdı və Qəndəharı yenidən Səfəvilərin ərazisinə qatdı. Bundan sonra artıq Hörmüz məsələsi həll olunmalı idi. O dövrü araşdıran tarixçilər bilirlər ki, XVII əsrin əvvəllərində portuqaliyalılar hansı gücə malik idilər. Lakin Abbas Portuqaliya ilə İngiltərə arasında olan ixtilafdan istifadə etdi. Hətta ö dövrdə ingilis diplomatları etiraf edirlər ki, Böyük Moğol imperatorlarına arzularımızı diktə etdiyimiz halda, Abbas özü şərtləri bizə diktə edirdi.

 

Osmanlı elçisinin tərbiyəsizliyi, Səvəfi-Osmanlı müharibəsinin başlamasının səbəbləri

 

Hörmüz problemini çözəndən sonra Abbas Osmanlı ilə müharibə aparmaq istəmirdi. Hətta Osmanlı sultanı III Muradın qələbələri ilə bağlı Şah Abbasın ona məktubları var. Məktubların birində deyilir ki, “müsəlman qılıncının kafir üzərindəki qələbəsindən məmnun olduq. Və əgər lazımdırsa, sərhədlərdəki qızılbaş ordularımı da sizin ixtiyarınıza verə bilərəm. Ta ki, bu qələbələrdən əhli müsəlmanlar şərafət-məab olsunlar”. Bundan artıq Abbas nə etməli idi? Lakin əvəzində Abbasın sarayına gələn Osmanlı elçisi çox qəribə bir təklif irəli sürdü. Abbasın tək oğlu vardı – Səfi Mirzə. Elçi istəyir ki, şahın övladı Osmanlı sarayında sultanı əyləndirsin və saqilik etsin. Şahı bu cür təhqir etmək olardımı? Lakin yenə də tədbirli Abbas səfirə başqa cür cavab verir. Deyir ki, “Səfəvi qaydasına görə vəliəhd hökmdardan da şanlı sayılır. Lazımdırsa, özüm gedərəm saraya, təki müharibə olmasın. Sonradan Osmanlı sərkərdəsi daha da azğınlıq edəndə həmin elçinin saqqalını, bığını qırxdırır, eşşəyə tərsinə mindirib İstanbula yola saldırır. Bu artıq müharibənin başlanması demək idi.

 

Ordunun önündə piyada gedən şah

 

Abbas haqqında olan mənbələr dəfələrlə bir fikri təkrar edirlər – Azərbaycan Abbas üçün mühüm rol oynayırdı. Hətta Azərbaycan ayrıca bir bəylərbəyliyə çevrilmiş, Zülfüqar bəy Qaramanlı ora bəylərbəyi təyin edilmiş, qoşunun əsas nüvəsi də Azərbaycan ordusu idi. O dövr bütün gürcü mənbələri qızılbaş, yaxud Səfəvi ordusu kəlməsi işlətmir. Məsələn, Parsedan Qorqiçanidzedə iki sözdən bir Azərbaycan ordusu formasında gedir. Şah Abbasın rəhbərliyi ilə Azərbaycan ordusu fəaliyyətə başlayır. Çox az bir müddətdə – 1602-1608-ci illərdə böyük ərazilər azad edilir. Mənbələr Abbasın daha bir orijinallığı barədə də söhbət açırlar. Çox zaman qoşunun önündə Abbas özü camış gönündən tikilmiş çarıqla gedərdi. Səbəbini soruşanda “qoy, ordu məni qabaqda və sadə adam şəklində görsün” deyərdi. Abbas qısa zamanda Həmədandan Dərbəndə qədər olan əraziləri azad edir. Şah belə bir qayda qoymuşdu ki, Səfəvi ordusu gələnə qədər hansı şəhər özü Osmanlı qarnizonunu qovub çıxararsa, həmin şəhər bütün vergilərdən azad ediləcək. Abbasın Azərbaycanı işğaldan azad etməsini böyük şövqlə qələmə alan İsgəndər bəy Münşinin gözəl bir kəlamı var. Abbası daim narahat edən onun dədə-baba gorxanası olan Azərbaycanın yad tapdağında olması idi. Bu isə Abbasın Azərbaycana nə qədər bağlı olduğunu göstərir.

 

Şah Abbas xalqın qan yaddaşında necə qalıb?

 

Gəlin görək xalqın qan yaddaşında Abbas necə qalıb? Yəqin ki, tamaşaçıların əksəriyyəti uşaq vaxtı nağıl oxuyub. Bizim Azərbaycan nağılları nə ilə başlayır? Şah Abbas cənnət məkan. Yəni, xalq onu hələ sağlığında cənnət ilə müjdələmişdi. Əgər Şah Abbas Azərbaycan türkcəsinə sayğı ilə yanaşmasaydı, “Vərqavə gülşə” adlı ilk poema onun dövründə Azərbaycan türkcəsində yazılmazdı. Əgər Şah Abbas fars dilinə üstünlük verirdisə, nədən “Vərqavə gülşə” türkcə yazıldı? Bəlkə də “Şahnamə”ni yazdığına görə Əbülqasim Firdovsiyə o qədər hörmət edilməmişdi, nəinki, türkcə yazan Nəsihiyə o qədər hörmət edilirdi. Bütün dastan, nağıllarımızda biz Abbası nə cür görürük? Təğyiri-libas olub əhalinin güzəranı ilə maraqlanır.  Bax, bu, xalqın qan yaddaşıdır. Xalqın qan yaddaşı bu və ya digər formada, istər şişirdilmiş, istərsə də kiçildilmiş formada yazılmış istənilən tarix əsərdən üstündür. 

mənbə :
lent.az
Şərh yazılmayıb.

Şərh yaz.Azadliq.az - Android

Kitab sifarisi
Pulsuz Oyunlar
MARAQLI
Maraqlı
VAZ'ın haberine göre Oyuncu'ın ünü dünyaya yayıldı. Fırat'ın sevimli usüluyle uzun yazma yeteneğine hayran olan birçok Reklam şirketinin kendisine metin yazarı olarak çalışması için iş teklifinde bulunduğu haberde yer aldı. Çok sayıda televizyon ve gazetenin Fırat Demirhan'la röportaj için Hagen'e gittiği öğrenilirken, Japonya'dan da televizyon kanallarının görüşme isteğinde bulundukları haberlerde yer aldı. Bazı üyelerin faiz artırımından önce çekirdek enflasyon rakamlarında artış görmek istedikleri ifade edilen tutanaklarda, ücret artışının bu noktada önemli rol oynayacağı görüşüne yer verildi. Birkaç üyenin düşen enerji fiyatlarının uzun vadeli enflasyon beklentilerini de aşağı çekebileceği görüşünde olduğu görülen tutanaklarda, güçlenen doların ABD'nin ihracatını sınırlarken, enflasyonu daha da düşürebileceği uyarısı da yer aldı. Buna karşın, Komitenin enflasyonun düşen enerji fiyatlarının geçici etkisinin azalmasıyla kademeli olarak yüzde 2 hedefine yaklaşmasını beklediği belirtilirken, fiyat istikrarına yönelik gelişmelerin yakından izleneceği bildirildi. FOMC üyeleri geçen Ocak ayı toplantısında faiz artırımında "sabırlı" olmaya yönelik kararı oy birliğiyle almıştı. Komitenin bir sonraki toplantısı 17-18 Mart'ta gerçekleştirilecek. Bu arada, bugün açıklanan verilerin beklentileri karşılamaması nedeniyle satış ağırlıklı seyreden New York Borsası, FOMC toplantı tutanaklarının ardından kayıplarını artırdı. Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığının istihdam verilerine göre, devlet, kamu hizmetlerinin kalitesini artırmak ve çeşitli hizmet alanlarında oluşan personel açığını gidermek için personel takviyesine gitti. Kamunun istihdam ettiği kişi sayısı, emeklilik ve istifalara karşın çeşitli istihdam türlerinde 120 bin 455 arttı. Böylece 2013 sonunda 3 milyon 319 bin 584 olan kamunun personel sayısı, geçen yılın sonunda 3 milyon 440 bin 39'a yükseldi. Kamudaki yıllık istihdam artışı yüzde 3,6 olarak gerçekleşti. İstihdam sayısında en fazla artış kadrolu personelde oldu. Kamuda kadrolu olarak çalışanların sayısı geçen yıl 106 bin 146 arttı. Böylece kadrolu personel sayısı 2 milyon 826 bin 113'e ulaştı. The posters, displayed at at least one coffee shop in Los Angeles, angered Armenian Americans because of sensitivities around the deaths of more than a million Armenians at the hands of Turkish Ottoman forces in the early 20th century. Türk genci, çok sevdiği arabası için verdiği 'Kız arkadaşımın isteği üzerine aracımı satmak zorundayım' başlıklı ilan büyük ilgi çekti. Demirhan, sayfalarca kız arkadaşının hamile kalması nedeniyle ve aracın bebek geldiğinde kendilerine küçük geleceğini detaylı ve oldukça samimi bir dille anlatması üzerine, ilan 150 bin kişi tarafından okununca internet fenomeni haline geldi. Bu nedenle yabancı yatırımcılar bizim için çok önemli. Birçok firma Türkiye’de yatırımı düşünüyor. Ancak yaşanan dalgalanmalardan dolayı Türkiye’ye yatırımlarını erteleyen firmalar oldu. Türkiye’de büyüme motorlarının başında inşaat sektörü geliyor. Açıklanan birçok projenin hayata geçmeye başladığını görüyoruz. Bu vizyon çerçevesinde projeler 2023’e kadar tamamlanacak bu kapsamda iş ve inşaat makinaları sektörünün hedefini yakalayacağını düşünüyoruz. Türkiye’de döviz piyasasında günlük ortalama 24 milyar dolarlık işlem dönüyor. Dolarda toplam işlem hacminin yüzde 64’ünü ise yurtdışı bankalar ve merkezler başta olmak üzere yabancılar gerçekleştiriyor.Dolar/TL’nin baş döndürücü yükselişi fiyatları 2.64’lü seviyelerin üzerine taşıdı. Merkez Bankası artan dolara karşı ilk önlemini almasına rağmen ABD’de tarım dışı istihdamın şubatta 295 bin artış göstermesi kurun yeniden yukarı yönlü hareket etmesine ve tüm zamanların en yükseğine çıkmasına neden oldu.Yunanistan hükümeti ve kreditörleri arasındaki müzakerelere ilişkin belirsizliğin, mevduat sahiplerini olumsuz etkilediği ifade edilen açıklamada, geçen yıl Aralık ayından bu yana gerçekleşen mevduat çıkışının 25 milyar avroya ulaştığı kaydedildi. Banks arasındaki Türk Lirası karşılığı döviz işlem hacmine baktığımızda döviz piyasasında günlük ortalama 24 milyar dolarlık işlem dönüyor. Bu işlemin yüzde 43’ü yani 10 milyar dolar spot piyasada gerçekleşirken yüzde 51’i swap, yüzde 6’sı ise vadeli piyasada gerçekleşiyor. Verilere baktığımızda yerli yatırımcıların spot piyasada al - sat yaptığını ancak yabancının swap ile para kazandıklarını görüyoruz. Bunu çok trading amacıyla değil de bizim bankaların TL veya döviz likidite ihtiyacına göre yapsalar da kur yukarı giderken daha düşük kurdan bağlanan swap pozisyonları bizim bankalara zarar ve karşı tarafa kâr yazıyor.Ticari ve bireysel gayrimenkul yatırımının çok yüksek gelir sağladığı İstanbul'da bazı ilçeler altın değerinde. İşte ilçe ilçe satılık ofis ve dükkan fiyatları...Dolarda gerçekleşen toplam işlem hacmi kimler tarafından gerçekleştiriliyor diye baktığımızda bunun yüzde 52’sinin yurtdışı bankalar, yüzde 12’sinin ise yurtdışı merkez ve şubeler tarafından gerçekleştirildiğini görüyoruz. Yani yüzde 64’ü yabancılar tarafından gerçekleştiriliyor. Yüzde 24’ü ise yurtiçi müşteriler ve yüzde 12’si de yurtiçi İnterbank’ta gerçekleşiyor.Şu günlerde kurun artmasının bir diğer nedeni de şirketlerden gelen döviz talebi. Şirketlerin ileri tarihli döviz borcu ödemeleri için döviz talebi yaratması yükselişe ivme kazandırıyor. Olası kur artışlarına karşı risk almak istemeyen kurumlar döviz pozisyonlarını kapatmaya çalışıyor. Gelişmelere bakılırsa dolar/TL’de ilk direnç 2.64’te. Bu seviyenin üzerinde 2.75-2.80 seviyelerine doğru çıkış sürebilir. Elbette dalgalanmalar yaşanacak. Ancak bunun daha çok yurtdışı kaynaklı olduğu, yurtiçi gelişmelerin de ivme kazandırdığı unutulmamalı. Öte yandan Türkiye’nin risk primi 215 ile tırmanışını sürüdürüyor,SWAP NEDİR?Swap kelime anlamı ile takas etmek, değiştirmek anlamına geliyor. Swap basit olarak borçlanılan para birimi için ödenen faizle, borç verilen para biriminden alınan faiz geliri arasındaki net fark. Yabancılar yurtdışında faiz oranları sıfıra yakın olduğu, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde faiz oranları yüksek olduğu için parayı buraya getiriyor. Belli bir süre için TL faizini alıyor. Yurtiçi yerleşikler daha önce TL değer kaybederken (yurtdışından döviz talebi olurken) dövizlerini satıp TL’deki değer kaybını sınırlı tutarlardı. Tarihte birkaç kez yurtiçi yerleşikler TL’nin değer kaybettiği yerde döviz satmak yerine alıcı oldu ve doğal dengeleyici rollerini üstlenmeyerek TL’deki değer kaybını artırdılar. Kasımdan bu yana TL’deki değer kaybına ilk tepkileri yine döviz ve altın satışı şeklinde oldu.Kasım sonundan bu yana doların yükseldiği ilk iki ayda yurtiçi yerleşikler 12.5 milyar dolar kadar ABD doları ve altın sattı. Ancak şubatta döviz aldıklarını gördük. Ocak sonundan 20 Şubat haftasına kadar hem bireyseller hem de yurtiçi tüzel kişiler dolar mevduatlarını 5 milyar kadar artırdı. 27 Şubat haftasında dolar kuru 2.50 TL’ye giderken ise yurtiçi yerleşiklerin döviz pozisyonlarını artırmadığını gördük. Martta ne tepki verdiklerini henüz göremiyoruz. Bu davranış değişikliği de TL’deki değer kaybı üzerindeki etkenlerden biri. Eylül ayında dış ticaret açığı yüzde 46,6 azalarak 7 milyar 13 milyon dolardan 3 milyar 742 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise 2014 Eylül ayında %66 iken, 2015 Eylül ayında %75,7’ye yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre ihracat 2015 yılı Eylül ayında, 2014 yılının aynı ayına göre %14,2 azalarak 11 milyar 659 milyon dolar, ithalat %25,2 azalarak 15 milyar 401 milyon dolar olarak gerçekleşti. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat %5,1 arttı Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre 2015 Eylül ayında bir önceki aya göre ihracat %5,1, ithalat %2,7 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise 2015 yılı Eylül ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat %2,9, ithalat %14,8 azaldı. Avrupa Birliği’ne ihracat %7,7 azaldı Avrupa Birliği’nin (AB-28) ihracattaki payı 2014 Eylül ayında %43,9 iken, 2015 Eylül ayında %47,2 oldu. AB’ye yapılan ihracat, 2014 yılının aynı ayına göre %7,7 azalarak 5 milyar 508 milyon dolar olarak gerçekleşti. En fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu Almanya’ya yapılan ihracat 2015 yılı Eylül ayında 1 milyar 138 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla İngiltere (959 milyon dolar), Irak (607 milyon dolar) ve İtalya (583 milyon dolar) takip etti. İthalatta ilk sırayı Çin aldı Çin’den yapılan ithalat, 2015 yılı Eylül ayında 1 milyar 968 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla Almanya (1 milyar 607 milyon dolar), Rusya (1 milyar 423 milyon dolar) ve ABD (1 milyar 25 milyon dolar) izledi. Türkiye piyasalarının Cumhuriyet Bayramı nedeniyle resmi tatilde olduğu dönemde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri sabit tutmasına karşın ilk artışın 15-16 Aralık'ta yapacağı toplantıda yapılabileceğinin sinyalini vermesiyle kur sert yükseldi. Bankacılar bugünkü işlemlerin ardından piyasadaki ana belirleyicinin ise hafta sonu gerçekleşecek genel seçim sonuçları olacağını belirttiler. Fed öncesi yarın gün işlem gerçekleşen 28 Ekim'de saat 14:30 civarında 2.90'ın hemen altında işlem gören dolar/TL, bu sabah güne 2.9341/2.9391 seviyesinden başladı. Öte yandan 28 Ekim'de saat 14:30'da 3.20 civarında işlem gören sepet bazında TL bu sabah 3.0784/3.0833, euro/TL ise 3.2213/3.2240 seviyesinde güne başladı. Faizlerde değişiklik olması yatırımcıları şaşırtmadı, ancak Fed'in son aylarda küresel piyasalarda görülen çalkantıyı dikkate almayarak aralık ayını işaret eden açıklamaları piyasaları şaşırttı. Fed'in Çarşamba akşamı yaptığı açıklamada, "Kurul bir sonraki toplantıda faiz aralığı hedefini belirlerken, azami istihdam ve yüzde 2 enflasyon hedefine ne kadar yaklaşıldığını ve ilerlendiğini değerlendirecek" denildi. Yatırımcıların ilk faiz artırım tarihine yönelik beklentileri de hızla değişti. Vadeli işlem kontratlarına göre Aralık ayında faiz artırma ihtimali toplantı öncesindeki yüzde 34 düzeyinden yüzde 43'e yükselirken, ilk faiz artırım tarihini daha önce Mart olarak öngören yatırımcılar bunu Ocak sonuna çekti. Bir diğer taraftan ise bazı yatırımcıların para politikasında ek gevşeme beklentilerine rağmen Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) politikada değişikliğe gitmemesi de piyasalara destek vermedi. Bir bankanın döviz masası müdürü, "Dolar/TL'de görülen hareket aslında Fed'in faiz artışının beklediğimizden de yakın olduğu izlenimiyle başladı. Fed toplantısı öncesi aralıkta bir faiz ihtimali düşük görülürken artık yüzde 50'ye yakın bir ihtimalden bahsediyoruz" dedi ve ekledi: "Bugünden sonra ise piyasa açısından en önemli gelişme seçim olacak. Öncelikle seçimin güvenli bir şekilde atlatılması, ardından sonuçlar izlenecek." Piyasalarda ağırlıklı olarak yurtdışına paralel bir seyir görülse de siyasi gelişmeler de yakından izleniyor. 1 Kasım seçimleri yaklaşırken, yapılan anketler AKP'nin tek başına iktidarı sağlayamayacağına işaret ederken, seçimlerin ardından siyasi belirsizliğin azalacak olması ve olası bir AKP-CHP koalisyonunun TL'ye olumlu yansıyacağı belirtiliyor. Bugün iç piyasada açıklanacak üçüncü çeyrek turizm gelirleri, Eylül ayına ilişkin dış ticaret dengesi ve Hazine'nin önümüzdeki üç aya ilişkin iç borçlanma stratejisi takip edilecek. ABD'nin en büyük bankalarından Goldman Sachs, dolar ve euro paritesinin Aralık ayı gibi eşitlenmesini beklediklerini ifade etti. Bloomberg'in haberine göre, bankanın uzun zamandır öngördüğü euro/dolar parite eşitlenmesinin Aralık ayı gibi gerçekleşeceğine işaret edildi. Neden olarak ise ABD ve Avrupa merkez bankalarının para politikalarında farklılık göstermesi gösterildi. ABD merkez bankası Fed, son Toplantısında Aralık Ayında faiz arttırma ihtimaline işaret etti. Avrupa Merkez Bankası ise Aralık ayında parasal genişlemede yeni adımlar atılabileceği mesajı vermişti. Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) ekim ayı toplantısında faizleri değiştirmemesine karşın aralık ayında faizleri artırabileceği beklentilerinin artması ile karışık bir seyir izliyor. Fed'in çarşamba günü faizleri değiştirmemesine rağmen karar metnindeki ifadelerden aralık ayında faiz artırımının yapılabileceği beklentilerinin arttığı görülüyor. Fed kararı ile önceki gün hızlı yükselen New York borsaları, dün açıklanan ABD 3. çeyrek Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verisinin beklentilerin altında, yüzde 1,5 artmasının ardından günü düşüşle tamamladı. Dolar endeksi de önceki günkü kazançlarının önemli bir kısmını geri verdi. ABD 10 yıl vadeli tahvil faizleri Fed kararının ardından ikinci işlem gününde de yükselişini devam ettirerek yüzde 2,08'den yüzde 2,18'e çıktı. Dow Jones endeksi yüzde 0,13, S&P 500 endeksi yüzde 0,04 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,42 değer kaybetti. Analistler, Fed'in aralık ayındaki ilk toplantısına kadar açıklanacak makroekonomik verilerin faiz artırım sürecine ilişkin beklentiler ve piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını dile getiriyor. Avrupa tarafında, avro/dolar paritesi, önceki gün Fed kararının ardından 1,0897 ile yaklaşık 3 ayın en düşük seviyesine kadar geriledikten sonra dün kayıplarının bir kısmını telafi ederek 1,10 sınırına kadar çıktı. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,29, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,65 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,10 azaldı. Analistler, bugün açıklanacak enflasyon verisinin izleneceğini belirterek, pay piyasalarının hafta başından bu yana dar bant içinde hareket ettiğini, bu bandın kırılması durumunda kırılma yönüne doğru hareketin ivme kazanabileceğini vurguluyor. Asya tarafında bugün açıklanan Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faizler ve para politikasında değişiklik yapmaması ve kişisel harcamalar verisinin beklentilerin oldukça altında kalmasına karşın Nikkei 225 endeksi kapanışa yakın yüzde 0,94 yükseldi. Şu dakikalarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,35 ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,29 değer kazandı. Yurt içinde, 1,5 günlük Cumhuriyet Bayramı tatilinde ara verilen piyasalarda bugün, uluslararası piyasalarda 2,88'lerden 2,94'e kadar yükselen dolar/TL'nin negatif etkisinin görülebileceği belirtiliyor. Çarşamba günü Fed'in faizleri değiştirmemesine rağmen karar metninin aralık ayında faiz artırımı olabileceği beklentilerini artırması ile TL, diğer gelişen ülke para birimlerine paralel dolar karşısında değer kaybetti. Analistler, bankalararası piyasada güne 2,94'ün hemen altında başlayan dolar/TL'nin 2,90 - 2,95 bandı içinde hareket edebileceğini, hafta sonu gerçekleştirilecek genel seçim sonuçlarının bekleneceğini öngörüyor. BIST 100 endeksinin de 77.500 seviyesinin destek, 80.500 seviyesinin direnç konumuna geldiğini kaydeden analistler, bugün yurt içinde dış ticaret verileri, yurt dışında ise Avro Bölgesi TÜFE ve ABD tüketici güven endeksi başta olmak üzere yoğun veri akışının izleneceğini dile getiriyor. Tüketici Sorunları Derneği (TÜSODER) Genel Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Günümüzde tüketiciler sanal bir refah yaşıyor. Bunun temel nedeni, tasarruf bilincinden uzaklaşma ve plastik parayı (kredi kartı) kullanmanın cazibesine kapılmalarıdır" dedi. Ağaoğlu, "31 Ekim Dünya Tasarruf Günü" dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, tasarruflu ve tutumlu olmanın önemine değindi. Ülkenin zenginleşmesi ile gelir seviyesinin yükselmesinin, daha çok istihdam, üretim ve ihracatla mümkün olduğuna işaret eden Ağaoğlu, Dünya Tasarruf Günü'nün de bu konuda farkındalık yaratılması amacıyla gerçekleştirildiğini söyledi. Kredi kartı kullananlara uyarılarda bulunan Ağaoğlu, şunları kaydetti: Günümüzde tüketiciler sanal bir refah yaşıyor. Bunun temel nedeni, tasarruf bilincinden uzaklaşma ve plastik parayı kullanmanın cazibesine kapılmalarıdır. Ülkemizde yaklaşık 55 milyon bireysel kredi kartı kullanımda olup 2 milyon kişi kart borçlarını ödeyemediklerinden yasal takibe düşmüştür. Bu noktada, yıllar önce unuttuğumuz, 'Cimri olma, tutumlu ol' felsefesine milletçe sarılmalı, ihtiyacımızdan ve ödeme imkanımızdan fazlasını harcamaktan uzak durmalıyız. Bugün tüketicilerin büyük bölümü borcu borçla ödemekte ve mevcut hayat standardını, temin ettiği tüketici kredisiyle sağlayabilmektedir" Aydın Ağaoğlu, günümüzde bir çok kişinin borçlu olduğuna işaret ederek, "Alışkanlıklarımızdan vazgeçmeli veya en aza indirmeliyiz. Yılda 3 gömlek alan kişi 1'e düşürsün, yırtılırsa yamasın giysin. Ayakkabısı delindiyse gidip pençe yaptırsın. Yenisi 100 liraysa tamiri 20 lira. Gösterişten uzak dursun. Yüksek teknoloji aletleri, akıllı cep telefonları, tabletler, bilgisayarlar, bunları almak için borçlanmaya değer mi?" değerlendirmesinde bulundu. Bilinçli Tüketiciler Platformu Sözcüsü Mehmet İmrek de tüketicilerin tasarrufa yönelmesini gerektiğini söyledi. Vatandaşlardan ihtiyacı olduğu malı almadan önce, araştırma yapmasını isteyen İmrek, ekonomik duruma göre en uygun şekilde ihtiyaçların giderilmesini tavsiye etti. Tüketicilerin aşırı ve uzun vadeli borçlanmadan kaçınmaları gerektiğini vurgulayan İmrek, "Çünkü ekonomik alım gücü gün geçtikçe pahalılaşıyor. Tüketicilerin alım gücü düştükçe, uzun vadeli borçlanmalarda borcunu ödeyemez hale geliyor. Bunun için mümkün mertebe ihtiyacından fazlasını tüketmemelerini öneriyoruz" dedi.
Müəllif hüquqları qorunur. Məlumatdan istifadə etdikdə istinad mütləqdir. Məlumat internet səhifələrində istifadə edildikdə müvafiq keçidin qoyulması mütləqdir.
- Sitemap - azadliq musavat manat son xeberler Son Xeberler - Son Xəbərlər xeberler xəbərlər azadliq qezeti azadliq qazeti profiles yellow profiles name meaning name meaning