Azadliq.az
Azərbaycan Xəbərləri

Azadliq » Xeberler» Xeber
22/04/2015

Qiymetli kağızlar bazarı haqqında yeni qanun ne ved edir? – ARAŞDIRMA

Qiymetli kağızlar bazarı haqqında yeni qanun ne ved edir? – ARAŞDIRMA


22.04.2015 / 13:31 xeber –

Azərbaycanda qiymətli kağızlar bazarının formalaşdırılması məqsədilə 1998-ci ildə qanunvericilik bazası hazırlanmış və bu sahənin inkişafı ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi (QKDK) tərəfindən bir sıra yeni qanunlar, yarana biləcək risklərin tənzimlənməsi məqsədilə standartlar və qaydalar işlənmişdir. Bir ölkədə kapital bazarlarının aktivliyinin və iqtisadiyyata lazımi faydasının əldə olunması üçün hər şeydən əvvəl iqtisadi-sosial və siyasi aspektdən əlverişli və etibarlı bir sistemin qurulması vacibdir. Bütün bunların fonunda son illərdə Azərbaycan iqtisadiyyatındakı inkişaf və qanunvericilik bazasında aparılmış dəyişikliklər qiymətli kağızlar qanunvericiliyinin yenidən hazırlanması və bazarın yeni mərhələyə keçirilməsi məqsədilə yeni “Qiymətli kağızlar bazarı haqqında” Qanunun işlənib hazırlanması zərurətini doğurmuşdur. Bu məqalədə əsasən peşəkar iştirakçılar olan broker və diler şirkətləri (yeni qanunla İnvestisiya şirkətləri) və kompensasiya fondunun yeni fəaliyyət formaları haqqında məlumat verilir.

 

Peşəkar iştirakçılar

 

Öncəliklə qiymətli kağızlar bazarının fəaliyyət göstərə bilməsi üçün bazarın işini həyata keçirəcək fərqli fəaliyyətlə məşğul olan peşəkar iştirakçılar olmalıdır. Kapital bazarının fəaliyyətə başlamasından etibarən xüsusi ixtisaslaşmış peşəkar iştirakçılar olsa da, tələblərə cavab verəcək şəkildə təkrar formalaşmasına ehtiyac var. Yeni qanuna görə, peşəkar iştirakçılar investisiya şirkəti, fond birjası, klirinq təşkilatı, investisiya fondunun depozitari və mərkəzi depozitar təşkilatları olacaq, səhmdar cəmiyyət formasında yaradılacaq, eyni zamanda şirkətin adında əks olunan fəaliyyət növünə uyğun lisenziya alaraq fəaliyyət göstərəcək. Əsasən investisiya şirkətlərinin lisenziyası broker, diler və ya anderraytinq kimi xidmətlərin göstərilməsi icazəsi vahid lisenziya ilə verilmiş olacaq və ancaq icazə verilən fəaliyyət növləri ilə məşğul ola biləcək. Mövcud qanunvericiliyə görə, lisenziya broker və diler şirkətlərinə 5 il müddətinə verilirdisə, yeni qanunla fond birjası, klirinq və depozitar kimi investisiya şirkətlərinə də müddətsiz veriləcək. Bu dəyişikliklə peşəkar iştirakçıların fəaliyyətinə qoyulmuş müddət məhdudiyyəti ortadan qalxacaq və bu, şirkətlərin daha uzunmüddətli fəaliyyət strategiyası qurmasına müsbət təsir göstərəcək.

Əgər mövcud qanunvericilikdə peşəkar iştirakçılar üçün hər hansı kapital tələbi mövcud deyildisə, yeni qanunla investisiya şirkətinin, fond birjasının, klirinq təşkilatının, investisiya fondunun, depozitarın və mərkəzi depozitarın nizamnamə kapitalının minimum miqdarı və formalaşdırılması qaydaları nəzarət orqanı tərəfindən müəyyən edilir. Hazırda qüvvədə olan aktivlərin idarəedilməsi, müştəri adından və hesabından aparılan əməliyyatların artması ilə bazarda yeni risklərin artacağını nəzərə alaraq, peşəkar iştirakçıların yeni risklərə adekvat cavab verəcək miqdarda kapitala sahib olması vacibdir. Cəmi Kapital Tələbi şirkətin kredit riski, bazar riski, əməliyyat riski və konsantirasiya riskinə qarşı hesablanmış kapital tələbinin cəminə bərabərdir:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kredit riski üzrə

kapital tələbi

 

Bazar riski üzrə

kapital tələbi

 

Əməliyyat  riski üzrə kapital tələbi

 

Kapital tələbi

 

 

 

 

 

Məcmu Kapital

 

 

 

 

 

 

 

 

Minumum məcmu

kapital

(100000 AZN)

                    +                          +                        =                                                ≤

 

 

 

 

Digər yenilik bundan ibarətdir ki, mərkəzi depozitar, fond birjası, klirinq təşkilatı, investisiya fondu, depozitar və investisiya şirkəti kimi peşəkar iştirakçılar korporativ idarəetmə standartları və şəffaflığının artırılması məqsədilə maliyyə ili bitdikdən sonra 4 aydan gec olmayaraq maliyyə hesabatlarını tərtib etməli, onları audit yoxlamasından keçirməli, nəzarət orqanına auditor rəyi ilə birgə təqdim etməli və kütləvi informasiya vasitələrində açıqlamalıdır.

İnvestisiya şirkətləri üçün aktivlərin idarə edilməsini yaxud anderrayter xidməti öhdəliklərinin hamısını və ya bir hissəsini üzərinə gotürən şirkətlərlə sadəcə vasitəçilik xidməti göstərən şirkətlərin kapital həcminin və ya hesabatlılıq tələblərinin tamamilə fəqli tələblər üzərində qurulması daha münasib ola bilərdi. Bazarda sadəcə qiymətli kağızların alqı-satqısına vasitəçilik edən şirkətlərin vəsait cəlb etmədiyi və müştərilərə qarşı ciddi öhdəliklərinin yaranmayacağı nəzərə alınarsa, bu tipli fəaliyyət üçün hesabatlılıq tələbləri fərqli ola bilərdi.   Eyni zamanda peşəkar fəaliyyətlə məşğul olan şirkətlərdə mühüm iştirak payının artırılaraq nizamnamə kapitalının 25, 50 və 75 faizinə çatdırmasına və ya bu miqdarı keçməsinə, habelə investisiya şirkətinin, fond birjasının, klirinq təşkilatının, investisiya fondunun depozitarının və mərkəzi depozitarın həmin hüquqi şəxslərin törəmə müəssisəsinə çevrilməsi və ya törəmə müəssisəsindən çıxmasına gətirib çıxaran iştirak payı yalnız nəzarət orqanının razılığı əsasında həyata keçir. Eyni şəxs birdən artıq investisiya şirkətinin səhmlərinin nəzarət zərfinə (50% və yuxarı həddə) birbaşa və dolayı yolla sahib ola bilməz.

Mövcud qanunvericilikdə investisiya (broker) şirkəti fəaliyyətlərinə lisenziyanın alınması çox qısa müddət ərzində təmin olunurdusa, bundan sonra təsisçilər tərəfindən ilkin müraciət və dövlət qeydiyyatına alındıqdan sonra yekun müraciətə nəzarət orqanı tərəfindən iki mərhələdə baxılacaq. Habelə yerli investisiya şirkətinin filialı və nümayəndəlikləri Azərbaycan Respublikasının ərazisində və ya kənarda nəzarət orqanının icazəsi əsasında fəaliyyət göstərə biləcək.

Mövcud qanunvericilikdə sadəcə nəzərət orqanında attestasiyadan keçməklə şəhadətnamə alan şəxs broker şirkətində istənilən vəzifəni icra edə bilirdisə, bundan sonra investisiya şirkətinin, fond birjasının, klirinq təşkilatının, investisiya fondunun depozitarının və mərkəzi depozitarın icra orqanının müşahidə şurasının və icra orqanının üzvündən, habelə investisiya şirkətinin filiallarının rəhbərindən maliyyə xidmətləri sektorunda ən azı 3 il, audit komitəsinin üzvündən isə audit fəaliyyəti, yaxud əlaqədar sahələrdə azı 4 il iş təcrübəsinə malik olmaq tələb olunur.

 

İnvestisiya şirkətləri xidməti

 

Yeni qanuna əsasən, investisiya şirkətlərinin maliyyə alətləri ilə aparacağı əməliyyatlar aşağıdakı kimi müəyyənləşdirilmişdir:

1. Müştəri şifarişlərinin qəbulu və icrası. Bu fəaliyyət zamanı şirkətlər üzərinə hər hansı risk götürmür, sadəcə müştəri adına və hesabına əməliyyatı həyata keçirir;

2. Fərdi investorların portfelinin idarəedilməsi. Şirkət aktivlərin idarəedilməsi fəaliyyəti üzrə müvafiq icazəsi olduğu təqdirdə sadəcə fərdi investorların portfelini idarə edə biləcək, lakin “İnvestisiya fondları haqqında” Qanuna görə, payçı fond və digər investisiya fondlarını qurmaq və idarə etmək fəaliyyəti ilə məşğul ola bilməyəcək.

3. İnvestisiya məsləhətlərinin verilməsi. Bununla şirkət investor, emitent və digər kapital bazarı iştirakçılarına emissiya, listinqə daxilolma və digər sahələrdə məsləhət xidmətləri göstərəcək və bunun qarşılığında haqq və komissiya gəlirləri əldə edəcək. Broker şirkətləri, illərdir, bazarın inkişafına dəstək olmaq məqsədilə bu xidmətləri göstərir, lakin qarşılığında müştərilərdən heç bir əlavə haqq tələb olunmur;

4. Qiymətli kağızların öhdəlik götürmədən yerləşdirilməsi, anderraytinqi və ya qiymətli kağızların öhdəlik götürməklə yerləşdirilməsi və anderraytinqi. Hazırkı qanunvericiliyə görə, diler xidməti üzrə şirkətlər üzərlərinə heç bir öhdəlik götürmədən yeni emissiya olunan qiymətli kağızlara alış istiqamətli sifarişlər üzrə yerləşdirməni həyata keçirir və emissiyanın yerləşməyən hissəsi üzrə heç bir məsuliyyət daşımır. Yeni qanuna görə isə şirkətlər emissiya olunan qiymətli kağızların bir hissəsinin yerləşdirməsini üzərinə götürə biləcək və bunun üçün kifayət qədər kapitala və digər tələblərə cavab verəcək potensiala sahib olacaq. Hazırda çox kiçik kapitala sahib olan broker şirkətlərinin ciddi həcmdə kapital artırmasına ehtiyac yaranacaq.

 

Yardımçı investisiya xidmətləri aşağıdakılardır:

 

1. Müştərilərinin hesablarının idarəedilməsi və saxlanılması, o cümlədən qiymətli kağızların və ya törəmə maliyyə alətlərinin öhdəliklə yüklənməsi ilə bağlı əməliyyatların həyata keçirilməsi;

2. İnvestorlara qiymətli kağızlarla və ya törəmə maliyyə alətləri ilə əqdlərin bağlanması üçün kreditlərin və ya borcların  verilməsi. Hazırkı qaydalara görə, broker şirkəti sadəcə müştəri sifarişlərinin icrasını həyata keçirirdisə, bundan sonra investorların sifarişlərinin maliyyələşdirilməsində də iştirak edə biləcək. Bu maliyyə əməliyyatının işləməsi üçün investisiya şirkətinin maliyyələşdirdiyi maliyyə alətini öz hesabında saxlaması və ya avtomatik olaraq girovlaşdırması həyata keçirilə bilməlidir ki, həm əməliyyatın operativliyi, həm də investisiya şirkətinin riski tənzimlənə bilsin. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, bu əməliyyatlar kapital tələbini və yeni maliyyələşmə mənbələrini meydana çıxaracaq. İnvestisiya şirkətləri maliyyə mənbələri kimi peşəkar iştirakçıların yeni borc qiymətli kağızları və ya səhm emissiya edərək (İPO-initiol public offerinq) müştərilərin kreditləşdirilməsini həyata keçirə biləcək. Digər ölkələrin təcrübələrində isə müştəri hər hansı əqd üçün 20, 35 və ya 50 faiz həcmində öz vəsaiti və qalan həcm üçün kredit limitindən istifadə edə bilir. Kredit hesabına alınmış qiymətli kağızın cari qiymətində kredit limiti həcminə qədər itki yaranarsa, qiymətli kağız investisiya şirkəti tərəfindən dərhal satılaraq kredit pozisyonu bağlanır;

3. Hüquqi şəxsin kapital strukturu, fəaliyyət strategiyası və yenidən təşkili üzrə məsləhət, qiymətli kağızlarla və ya törəmə maliyyə alətləri ilə bağlı investisiya tədqiqatı və maliyyə təhlili kimi xidmətlər mövcud peşəkar iştirakçılar tərəfindən kəyata keçirilsə də, yeni tələblərlə professionallığın və kadr potensialının artırılması gündəmə gələcək;

4. Əsas investisiya xidmətlərinin həyata keçirilməsi ilə bağlı xarici valyuta mübadiləsi. Hazırda broker şirkətləri müştərinin tələblərini icra etmək üçün öz hesabına və müştərinin adından xarici valyuta mübadiləsini həyata keçirir və yeni qanunla da bu əməliyyatların mexanizmi təsdiq olunacaq.

 

Bazarın yeniliyi – İnvestorların Kompensasiya Fondu

 

Azərbaycan kapital bazarının formalaşmasından etibarən müəyyən fondların yaradılacağı nəzərdə tutulsa da, indiyə kimi investorların hər hansı riskinin sığortalanması üçün fond formalaşdırılmasına ehtiyac olmamışdır. Bazar iştirakçılarının əlavə risk almasına icazə verilməməsi, bazarda investor sayının, əqdlərin həcminin və sayının az olması kimi faktorlarla bərabər nəzarət orqanı tərəfindən tənzimlənə bildiyi üçün belə fondun yaradılmasına ehtiyac olmamışdır. Yeni qanuna əsasən, qiymətli kağızlar bazarlarında əqdlərin həcmi ardıcıl olaraq 2 il ölkənin ümumi daxili məhsuluna nisbətdə 25 faizdən çox olduqda investorların kompensasiyalarının təmin olunması məqsədilə investorların kompensasiya fondu yaradılmalıdır. Belə fondun yaradılması investorları öz mənafelərinin qorunmasında maraqlı edəcəyi və bazara yeni investor cəlbini dəstəkləyəcəyi üçün fondun UDM-in nisbətinə olan həcmi nəzərə alınmadan dərhal formalaşdırılması məqsədəuyğun olardı. İnvestorların kompensasiya fondu yaradıldıqda Azərbaycan Respublikası ərazisində investisiya şirkəti fəaliyyətinə lisenziya almış şəxslərin investorların kompensasiya fondunda iştirakı tələb olunur.

İnvestorların kompensasiya fondunun vəsaitlərinin aşağıdakı qaynaqlar hesabına formalaşdırılması nəzərdə tutulur:

a)     fondun iştirakçıları tərəfindən ödənilən xidmət haqları;

b)    investisiya şirkətlərinə yönəldilən tutmalar;

c)     investisiya fəaliyyətindən əldə etdiyi gəlirlər;

d)    sığorta müqavilələri üzrə ödənişlər;

e)     investisiya şirkətlərinin ləğvedici xidmətlərindən əldə olunan vəsaitlər.

 

Cəfər İBRAHİMOV,

Bakı Dövlət Universitetinin

“İqtisadiyyat və idarəetmə” kafedrasının dissertantı

Mənbə : Lent.azНа сегодняшний день самая высокая неофициальная заработная плата в Азербайджане составляет около 10 тысяч манатов. Ее получают высокопоставленные чиновники медицинской и IT-сфер,» заявил Echo.az председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев. По его словам, самая высокая официальная зарплата составляет 2250 манатов, ее получают депутаты Милли меджлиса Азербайджана. «Самая низкая неофициальная зарплата сегодня равна 150 манатам, а официальная — 116», — отметил он. По его словам, сегодня в Азербайджане 20% граждан имеют «черную» зарплату. При этом 9% получают часть зарплаты на руки, то есть по ведомостям, вторую — в «конвертах». И около 70% получают «белую» заработную плату. Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован на территории Сабаильского района. Согласно информации, в известном клубе Z club на улице Ахмеда Джавада житель Баку Муслюмов Камран Мамед оглу 1994 года рождения был ранен ножом неизвестным. Раненый был доставлен в Городскую клиническую больницу №1. Врачи оценивают его состояние как среднетяжелое. «Однако не стоит забывать о тех, кто задействован в развитии теневой экономики, есть множество незарегистрированных предпринимателей, многие работают на дому или по найму, безусловно, большая их часть нигде не числится. Я считаю, что улучшить ситуацию позволит лишь политическая воля правительства», — сказал он. В настоящее время в Азербайджане идут серьезные социально-экономические и политические процессы. Время от времени также появляется тревожная информация об опасности террора в Азербайджане. В тоже время, вокруг карабахского вопроса протекают сложные процессы. Кроме того, уже 18 дней Армения не возвращает тело нашего шехида, а по делу МНБ продолжается судебный процесс. Бывший заместитель министра национальной безопасности, председатель Партии свободных демократов Сульхаддин Акпер дал свою оценку всех этих вопросов, находящихся на повестке дня страны. Администрация действующего американского лидера Барака Обамы увязывала снятие ограничительных мер против России с полным выполнением минских договоренностей. Вступающий в пятницу на высший государственный пост Трамп в интервью Times и Bild предложил отойти от провозглашенного своим предшественником принципа. В Москве инициативу избранного американского президента восприняли весьма сдержанно. Песков отметил, что антироссийские санкции — это не вопрос российской повестки дня как во внутреннем плане, так и в плане общения с зарубежными партнерами. На вопрос о том, не меняет. Трамп рассказал о своем видении внешней политики В Совете Федерации пояснили: для России отмена санкций не является самоцелью, ради которой надо чем-то жертвовать, тем более в сфере безопасности. Председатель комитета верхней палаты парламента по международным делам Константин Косачев призвал не спешить "придавать словам избранного президента США Дональда Трампа о некоем возможном "размене" ядерного разоружения на отмену санкций статус официального предложения". Сенатор напомнил, что все это было сказано в интервью как размышление, как вариант. По его мнению, Трамп должен внимательно изучить причины, по которым существенное разоружение в этой сфере так и не стало реальностью. "Если отбросить демагогические ("агрессивность и реваншизм России"), то будет очевидным, что одно из главных препятствий — реализация планов глобальной ПРО США, а также последовательные американские попытки обеспечить себе односторонние превосходство по другим направлениям — развитие инфраструктуры НАТО, обычные вооружения, высокоточное оружие, беспилотники, милитаризация космоса", — уверен парламентарий. В Баку доставлен надгробный памятник азербайджанскому «вору в законе» Ровшану Ленкоранскому, убитому в Стамбуле. Как передает памятник был изготовлен в Индии, затем доставлен в Турцию, а оттуда в Азербайджан. Высота памятника составляет 5 метров. Отмечается, что в настоящее время памятник находится в одном из цехов по изготовлению надгробных камней в Бинагадинском районе, где проводятся завершающие работы. Отмечается, что основная часть памятника изготовлена в Индии по заказу брата Ровшана – Намика Джаниева. РИА Новости Положительное сальдо внешнеторгового баланса РФ в ноябре 2016 года выросло на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года и составило 9,137 миллиарда долларов, свидетельствуют материалы Банка России. ФТС сообщила о сокращении профицита торгового баланса России в 2016 году За 11 месяцев 2016 года показатель составил 78,585 миллиарда долларов, снизившись в 1,7 раза со 137,205 миллиарда долларов за аналогичный период предыдущего года. Египет согласился принять специалистов из 22-27 января, планируется урегулировать ситуацию с периодически возникающими претензиями египетской стороны к безопасности мяса птицы из РФ, сообщает Россельхознадзор. Право экспорта мяса и птицы в Египет получили 12 российских компаний Телефонные переговоры между представителями Россельхознадзора и ветеринарной службы Египта состоялись 12 января, на них обсуждались сроки посещения Египта российскими специалистами для ознакомления с методикой работы ветеринарных аналитических лабораторий и согласования методик отбора и анализа проб мяса. "Египетская сторона предварительно согласилась принять российскую делегацию в период с 22 по 27 января 2017 года и в ближайшие дни прислать официальное приглашение. Инициатива Россельхознадзора должна положить конец периодически возникающим претензиям надзорных ведомств Египта к безопасности мяса птицы, экспортируемому из России", — говорится в сообщении. Ранее Минсельхоз РФ сообщал, что Россия заинтересована в увеличении поставок в Египет зерновых и продуктов их переработки, мяса птицы, говядины и растительных масел, а также готова увеличить импорт овощей и фруктов из Египта. По информации издания, один из членов экипажа предложил 22-летней Глисон, находящейся на 18-й неделе беременности, багет с беконом. Девушка съела бутерброд. Это заметил еще один член экипажа, который сообщил об инциденте руководству фирмы. В итоге было назначено служебное расследование и слушания по делу о краже сэндвича. Как оказалось, девушка нарушила внутренний регламент авиакомпании, так как не попросила у коллеги чек, подтверждающий, что бутерброд, которым он ее угостил, был оплачен. Теперь она намерена обжаловать решение руководства. Подростка с диагнозом «бешенство» госпитализировали в отделение реанимации пермской больницы в конце ноября. Мальчик мог заразиться после того, как его поцарапала или укусила домашняя кошка. Напомним, в начале декабря в посёлке Бымок объявили карантин. Вскоре после госпитализации подростка здесь от бешенства умерли три собаки. Карантин продлится два месяца. Искать девушку родители начали 29 декабря. На следующий день тело погибшей было обнаружено, сообщает "Интерфакс". Следователи следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии начали проверку по факту ее гибели. По предварительным выводам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти школьницы стало переохлаждение. Никаких телесных повреждения на теле погибшей нет. Кроме того, Трамп намерен заставить фармацевтические компании вести переговоры непосредственно с Medicare (программа страхования для населения старшего возраста - от 65 лет) и Medicaid (программа помощи лицам, имеющим доход ниже официальной черты бедности), а также снизить цены, поскольку эти компании лишатся привычной для них политической поддержки. Трамп не раскрыл никаких подробностей того, как он выполнит задачу по корректировке программы, поскольку ожидает одобрения мер со стороны кандидата на пост советника по здравоохранению Тома Прайса. Интервью Трампа изданию The Washington Post вышло после того, как конгресс принял первые меры по отказу от закона по реформе здравоохранения, который был ключевым в ходе президентства Барака Обамы. Теперь обе палаты американского парламента будут работать над деталями отмены и реформы закона о доступном медицинском страховании. Тем не менее после почти семи лет обещаний отменить Obamacare республиканцы столкнулись с некоторым трудностями в реализации своих намерений. Некоторые представители парламента даже думают о том, чтобы повременить с отменой программы, до тех пор пока не будет обнародован план по ее замене. "Чтобы увеличить выплаты богатым акционерам, крупные корпорации уклоняются от налогов, сокращают зарплаты работников и закупочные цены... Уклонение корпораций от налогов обходится беднейшим странам как минимум​​ в $100 млрд в год. Этого хватило бы, чтобы дать образование 124 млн детей, которые не ходят сейчас в школу, и вложить в здравоохранение достаточно средств, чтобы предотвратить смерть по крайней мере 6 млн детей каждый год", - сообщила организация. 16:08 (сегодня) 2 70 Найден «черный ящик» разбившегося под Бишкеком грузового самолета Как сообщают СМИ, врачи боролись за жизнь подростка, но не сумели его спасти. Мальчик умер во второй половине декабря. Все материалы сюжета Крушение грузового самолета в Киргизии Поиски второго бортового самописца продолжаются В станицу Павлодольскую в Северной Осетии немецкие поисковики приехали летом 2016 года, чтобы разыскивать своих павших солдат. Ориентировались иностранцы по картам Вермахта, где были отмечены 160 могил немцев. Рядом с одной из них поисковики и обнаружили останки советского капитана – на карте было обозначено и место захоронения красноармейца. Как отмечают историки, это нонсенс – когда противника хоронят вместе с погибшими из своих войск. То, что этот воин – советский, немцы поняли по звезде с фуражки, пуговицам, последнему патрону пистолета и шомполу для чистки оружия. Уже позже поисковики нашли в своих военных архивах донесение немецкого командования о том, что их солдаты с почестями похоронили капитана Красной армии. Один из бортовых самописцов грузового самолета Boeing-747-400, разбившегося в Киргизии, найден на месте происшествия, передает Интерфакс. Авиакатастрофа в Киргизии. Справка «На месте происшествия найден один из самописцев разбившегося самолета. Поиски второго черного ящика продолжаются», - рассказал на пресс-конференции премьер-министра Киргизии Чынгыз Эсенгулов. Ранее стало известно Межгосударственный авиационный комитет намерен сформировать комиссию по расследованию происшествия после того, как получит запрос от властей Киргизии.

Copyright © 2019. AZADLIQ – Xəbər – Azadliq – Xeber – Xeberler · Bütün hüquqları qorunur.
Copyright © 2016. AZADLIQ – Xəbər – Azadliq – Xeber – Xeberler · Bütün hüquqları qorunur.
- Sitemap - azadliq musavat manat son xeberler Son Xeberler - Son Xəbərlər xeberler xəbərlər azadliq qezeti azadliq qəzeti oyunlar oyun oyna oyunlar ən son xəbər, son xeberler, son xeber, xeber, azerbaycan xeberleri,azadliq qazeti