Azadliq.az
Azərbaycan Xəbərləri

Azadliq » Xeberler» Xeber
26/06/2015

2020-ci ile qeder Azerbaycanda qeyri-neft ixracı adambaşına min dollara çatdırılacaq

2020-ci ilə qədər Azərbaycanda qeyri-neft ixracı adambaşına min dollara çatdırılacaq


26.06.2015 / 12:04 xeber –

 

 

Məhsullarımızın təşviqi məqsədi ilə xaricdə ticarət evləri, Azərbaycan brendləri yaradılacaq

 

Azərbaycan 2020-ci ilə qədər biznes mühiti və iqtisadiyyatın rəqabətqabiliyyətliliyi göstəricisi üzrə 30 ən qabaqcıl ölkələr sırasına daxil olacaq, qeyri-neft ixracı adambaşına 1000 ABŞ dollarına çatdırılacaq.

 

APA-nın məlumatına görə, bu,  İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin təsisçisi olduğu Azərbaycanda İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Fondunun (AZPROMO) Azərbaycan prezidentinə təqdim etmək üçün hazırladığı və ictimai müzakirəyə çıxardığı “Xarici investisiyalar və qeyri-neft ixracının təşviqi strategiyası (2015-2020)” layihəsində əksini tapıb.

 

Strategiya layihəsində xarici investisiyaların cəlb edilməsi coğrafi yerləşmə və brendləşmə, səriştəli kadrların və xarici bazarların mövcudluğu kimi üstünlükləri nəzərə alaraq idxalı əvəz edəcək və eyni zamanda ixracyönümlü potensiala malik olan ənənəvi iqtisadi fəaliyyət növlərinə və yüksək texnologiyalara əsaslanan istehsal sahələrinə birbaşa xarici investisiyaların cəlb olunması prioritet hesab edilir. Ənənəvi iqtisadi fəaliyyət növlərinə kənd təsərrüfatı, qida məhsullarının istehsalı, turizm sənayesi, maşın və avadanlıqların istehsalı, elektrik avadanlıqların istehsalı, kompüter, elektron və optik məhsulların istehsalı, kimya sənayesi, tikinti materiallarının istehsalı, metallurgiya sənayesi, toxuculuq sənayesi və geyim istehsalı, dəri və dəridən məmulatların, ayaqqabıların istehsalı, nəqliyyat və logistika, yüksək texnologiyalara əsaslanan istehsal sahələrinə əczaçılıq sənayesi, biotexnologiyalar, nanotexnologiyalar, informasiya və kommunikasiya texnologiyaları, kosmik sənaye, alternativ və bərpa olunan enerji mənbələri hesabına enerji istehsalı, sənaye parkları, ərazi klasterləri və sənaye məhəllələri (idxal əvəzləyici və ya ixrac qabiliyyətli məhsullar istehsal edən sənaye müəssisələrini əhatə edəcək sənaye parkları, ərazi klasterləri və sənaye məhəllələrinə xarici investisiyaların cəlb edilməsi, aqro-enerji komplekslərinin, günəş, külək və bioenerji parklarına xarici investisiyaların cəlb edilməsi) daxildir.

 

 

Strategiya layihəsində ixracın təşviq edilməsi üçün 2015-2020-ci illər ərzində müəssisələrdə istehsal prosesinin qabaqcıl texnologiyalar əsasında təşkilinin dəstəklənməsi, müvafiq beynəlxalq standartlara uyğun ekoloji təmiz (EKO) kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsullarının istehsalının stimullaşdırılması, eləcə də elm-təhsil-biznes əməkdaşlığının təşviqi, ölkədən xarici bazarlara yüksək keyfiyyətli və rəqabət qabiliyyətli məhsulların ixracını təmin etmək məqsədi ilə keyfiyyət infrastrukturun təkmilləşdirilməsi, Azərbaycanda istehsal olunan məhsulların xarici bazarlara çatdırılmasının asanlaşdırılması, nəqliyyat xərclərinin azaldılması və təchizatın müntəzəmliyini, habelə yerli məhsulların xarici bazarlarda rəqabətqabiliyyətliliyini təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycanda və prioritet xarici bazarlarda loqistik mərkəzlərin

yaradılmasının dəstəklənməsi, ixracatçı birlik və assosiasiyalarının yaradılmasının təşviqi nəzərdə tutulub. Milli brendlər və marketinq üzrə konsepsiyanın hazırlanması, coğrafi (məsələn, “Azərbaycan məhsulu”), sahəvi (məsələn, “Azərbaycan meyvəsi”) və mədəni (məsələn, “Azərbaycan mətbəxi”) brendləşmənin yaradılması və dəstəklənməsi, xarici bazarlarda Azərbaycan məhsullarının brendləşdirməsi üçün yeni bilik və texnologiyaların işlənilməsi və tətbiqi məqsədi ilə brendləşmə sahəsində elmi tədqiqat işlərinin aparılması, yerli brendlərin xarici ölkələrdə təşviqini təmin etmək məqsədi ilə ən qabaqcıl beynəlxalq təcrübə əsasında xarici bazarlarda brendləşdirməyə dəstək mexanizminin yaradılması, xarici bazarlarda yerli brendlərin hüquqlarının qorunması mexanizminin yaradılması da diqqət mərkəzində olacaq. Eyni zamanda, hədəf bazarlara mal ixracının miqdar və struktur üzrə genişləndirilməsi və yeni bazarlara çıxışın təmin edilməsi, Azərbaycanda istehsal olunmuş rəqabət qabiliyyətli məhsulların təşviqi məqsədi ilə xarici bazarlarda ticarət evlərinin yaradılması, qeyri-neft ixracının təşviqində Azərbaycanın quru, dəniz və hava məkanı vasitəsilə xarici bazarlarda təqdim etdiyi iş və xidmətlərin təşviqi üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsi, ölkə daxilində və xarici bazarlarda ixracyönümlü tədbirlərin, o cümlədən ixrac missiyalarının təşkili, ixracatçıların ixracyönümlü tədbirlərdə, o cümlədən sərgilərdə iştirakının dəstəklənməsi məqsədi ilə ən qabaqcıl beynəlxalq təcrübəyə əsaslanan maliyyə və təşkilati dəstək mexanizminin yaradılması, xarici bazarlar, bu bazarlara daxil olmaq üçün zəruri olan sənədlər (sertifikatlar və s.) və ixracla bağlı olan digər məsələlər üzrə araşdırmaların aparılması və sahibkarların maarifləndirilməsi fəaliyyətlərinin dəstəklənməsi, Azərbaycanda istehsal olunmuş məhsulların ixrac coğrafiyasının genişləndirilməsi üçün yerli istehsalçılarla xarici idxalçılar arasında kommersiya əlaqələrinin qurulması və yerində istehsalla tanış olunması məqsədilə potensial idxalçı missiyalarının təşkil edilməsi, beynəlxalq KİV-lər vasitəsilə təşviqatın aparılması və ixrac üzrə məlumat portalının yaradılması planlaşdırılır. Bu müddət ərzində qabaqcıl beynəlxalq təcrübəyə əsaslanan ixracın maliyyələşdirilməsi və sığortası mexanizminin yaradılması, ixracla bağlı vaxt və maliyyə xərclərinin azaldılması məqsədi ilə ixrac prosedurlarının sadələşdirilməsi. regionlarda sahibkarlıq subyektlərinə, xüsusilə kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinə ixracla bağlı məsləhət xidmətlərinin və təlim proqramlarının təşkili məqsədi ilə ixraca dəstək mərkəzlərinin yaradılması, ixrac əməliyyatları aparan sahibkarlıq subyektləri üçün həvəsləndirici tədbirlərin keçirilməsi nəzərdə tutulub.

 

Beləliklə, strategiyanın həyata keçirilməsi nəticəsində Azərbaycan biznes mühiti və iqtisadiyyatın rəqabətqabiliyyətliliyi göstəricisi üzrə 30 ən qabaqcıl ölkələr sırasına daxil olacaq,  ölkәnin qeyri-neft sektoruna yerli və xarici investisiyaların cәlb edilmәsinin intensivlәşdirilmәsi məqsədilə stimullaşdırıcı mexanizmlər tətbiq olunacaq, qeyri-neft sektorunun inkişafına xidmət edən və müasir tələblərə cavab verən istehsal infrastrukturunun genişləndirilməsi üçün birbaşa xarici investisiyalar cəlb ediləcək, qeyri-neft ixracı adambaşına 1000 ABŞ dollarına çatdırılacaq, ixracyönümlü qeyri-neft sektorunun inkişafı məqsədilə dövlət vә özəl sektorun investisiya sahəsində əməkdaşlığı inkişaf etdiriləcək, idxal-əvəzləyici məhsulların istehsalına, yüksək rəqabətqabiliyyətli və ixrac potensialına malik sahələrə xarici investisiyalar vasitəsilə yeni texnologiyalar, “nou-hau” və biliklər cəlb ediləcək, qeyri-neft sahəlәrinin inkişaf etdirilmәsi vә ixrac imkanlarının artırılması üçün stimullaşdırıcı mexanizmlərin tətbiqi ilә yanaşı beynəlxalq bazarlara çıxışda və xarici bazarlarda rəqabət gücünün artırılmasında sahibkarlara göstərilən dövlət dəstəyi artırılacaq, işçi qüvvəsinin keyfiyyəti yaxşılaşdırılacaq, yüksək ixtisaslı və rəqabətə davamlı kadr potensialı formalaşdırılacaq, xarici bazarlara qeyri-neft ixracının stimullaşdırılması vasitəsilə ixrac coğrafiyası genişləndiriləcək və mal diversifikasiyası təmin ediləcək.

 

Strategiyanın 2015-2017 və 2018-2020 illər olmaqla iki mərhələ ilə həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Strategiyanın həyata keçirilməsi üçün hər mərhələ üzrə fəaliyyət planı hazırlanacaq. Fəaliyyət planının hazırlanmasında yerli mütəxəssislərlə yanaşı beynəlxalq ekspertlər cəlb olunacaq. Fəaliyyət planı seçilmiş prioritetləri, qəbulu zəruri olan dövlət proqramlarını və normativ-hüquqi aktları, icraya məsul və tərəfdaş qurumları, hədəfləri və icra dövrünü müəyyən edir. Strategiyanın həyata keçirilməsi üzrə fəaliyyət planı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən təsdiq olunur. İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi Strategiyanın həyata keçirilməsi ilə bağlı görülən işlər barədə ildə bir dəfədən az olmayaraq Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat verir. 

mənbə :
lent.azНа сегодняшний день самая высокая неофициальная заработная плата в Азербайджане составляет около 10 тысяч манатов. Ее получают высокопоставленные чиновники медицинской и IT-сфер,» заявил Echo.az председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев. По его словам, самая высокая официальная зарплата составляет 2250 манатов, ее получают депутаты Милли меджлиса Азербайджана. «Самая низкая неофициальная зарплата сегодня равна 150 манатам, а официальная — 116», — отметил он. По его словам, сегодня в Азербайджане 20% граждан имеют «черную» зарплату. При этом 9% получают часть зарплаты на руки, то есть по ведомостям, вторую — в «конвертах». И около 70% получают «белую» заработную плату. Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован на территории Сабаильского района. Согласно информации, в известном клубе Z club на улице Ахмеда Джавада житель Баку Муслюмов Камран Мамед оглу 1994 года рождения был ранен ножом неизвестным. Раненый был доставлен в Городскую клиническую больницу №1. Врачи оценивают его состояние как среднетяжелое. «Однако не стоит забывать о тех, кто задействован в развитии теневой экономики, есть множество незарегистрированных предпринимателей, многие работают на дому или по найму, безусловно, большая их часть нигде не числится. Я считаю, что улучшить ситуацию позволит лишь политическая воля правительства», — сказал он. В настоящее время в Азербайджане идут серьезные социально-экономические и политические процессы. Время от времени также появляется тревожная информация об опасности террора в Азербайджане. В тоже время, вокруг карабахского вопроса протекают сложные процессы. Кроме того, уже 18 дней Армения не возвращает тело нашего шехида, а по делу МНБ продолжается судебный процесс. Бывший заместитель министра национальной безопасности, председатель Партии свободных демократов Сульхаддин Акпер дал свою оценку всех этих вопросов, находящихся на повестке дня страны. Администрация действующего американского лидера Барака Обамы увязывала снятие ограничительных мер против России с полным выполнением минских договоренностей. Вступающий в пятницу на высший государственный пост Трамп в интервью Times и Bild предложил отойти от провозглашенного своим предшественником принципа. В Москве инициативу избранного американского президента восприняли весьма сдержанно. Песков отметил, что антироссийские санкции — это не вопрос российской повестки дня как во внутреннем плане, так и в плане общения с зарубежными партнерами. На вопрос о том, не меняет. Трамп рассказал о своем видении внешней политики В Совете Федерации пояснили: для России отмена санкций не является самоцелью, ради которой надо чем-то жертвовать, тем более в сфере безопасности. Председатель комитета верхней палаты парламента по международным делам Константин Косачев призвал не спешить "придавать словам избранного президента США Дональда Трампа о некоем возможном "размене" ядерного разоружения на отмену санкций статус официального предложения". Сенатор напомнил, что все это было сказано в интервью как размышление, как вариант. По его мнению, Трамп должен внимательно изучить причины, по которым существенное разоружение в этой сфере так и не стало реальностью. "Если отбросить демагогические ("агрессивность и реваншизм России"), то будет очевидным, что одно из главных препятствий — реализация планов глобальной ПРО США, а также последовательные американские попытки обеспечить себе односторонние превосходство по другим направлениям — развитие инфраструктуры НАТО, обычные вооружения, высокоточное оружие, беспилотники, милитаризация космоса", — уверен парламентарий. В Баку доставлен надгробный памятник азербайджанскому «вору в законе» Ровшану Ленкоранскому, убитому в Стамбуле. Как передает памятник был изготовлен в Индии, затем доставлен в Турцию, а оттуда в Азербайджан. Высота памятника составляет 5 метров. Отмечается, что в настоящее время памятник находится в одном из цехов по изготовлению надгробных камней в Бинагадинском районе, где проводятся завершающие работы. Отмечается, что основная часть памятника изготовлена в Индии по заказу брата Ровшана – Намика Джаниева. РИА Новости Положительное сальдо внешнеторгового баланса РФ в ноябре 2016 года выросло на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года и составило 9,137 миллиарда долларов, свидетельствуют материалы Банка России. ФТС сообщила о сокращении профицита торгового баланса России в 2016 году За 11 месяцев 2016 года показатель составил 78,585 миллиарда долларов, снизившись в 1,7 раза со 137,205 миллиарда долларов за аналогичный период предыдущего года. Египет согласился принять специалистов из 22-27 января, планируется урегулировать ситуацию с периодически возникающими претензиями египетской стороны к безопасности мяса птицы из РФ, сообщает Россельхознадзор. Право экспорта мяса и птицы в Египет получили 12 российских компаний Телефонные переговоры между представителями Россельхознадзора и ветеринарной службы Египта состоялись 12 января, на них обсуждались сроки посещения Египта российскими специалистами для ознакомления с методикой работы ветеринарных аналитических лабораторий и согласования методик отбора и анализа проб мяса. "Египетская сторона предварительно согласилась принять российскую делегацию в период с 22 по 27 января 2017 года и в ближайшие дни прислать официальное приглашение. Инициатива Россельхознадзора должна положить конец периодически возникающим претензиям надзорных ведомств Египта к безопасности мяса птицы, экспортируемому из России", — говорится в сообщении. Ранее Минсельхоз РФ сообщал, что Россия заинтересована в увеличении поставок в Египет зерновых и продуктов их переработки, мяса птицы, говядины и растительных масел, а также готова увеличить импорт овощей и фруктов из Египта. По информации издания, один из членов экипажа предложил 22-летней Глисон, находящейся на 18-й неделе беременности, багет с беконом. Девушка съела бутерброд. Это заметил еще один член экипажа, который сообщил об инциденте руководству фирмы. В итоге было назначено служебное расследование и слушания по делу о краже сэндвича. Как оказалось, девушка нарушила внутренний регламент авиакомпании, так как не попросила у коллеги чек, подтверждающий, что бутерброд, которым он ее угостил, был оплачен. Теперь она намерена обжаловать решение руководства. Подростка с диагнозом «бешенство» госпитализировали в отделение реанимации пермской больницы в конце ноября. Мальчик мог заразиться после того, как его поцарапала или укусила домашняя кошка. Напомним, в начале декабря в посёлке Бымок объявили карантин. Вскоре после госпитализации подростка здесь от бешенства умерли три собаки. Карантин продлится два месяца. Искать девушку родители начали 29 декабря. На следующий день тело погибшей было обнаружено, сообщает "Интерфакс". Следователи следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии начали проверку по факту ее гибели. По предварительным выводам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти школьницы стало переохлаждение. Никаких телесных повреждения на теле погибшей нет. Кроме того, Трамп намерен заставить фармацевтические компании вести переговоры непосредственно с Medicare (программа страхования для населения старшего возраста - от 65 лет) и Medicaid (программа помощи лицам, имеющим доход ниже официальной черты бедности), а также снизить цены, поскольку эти компании лишатся привычной для них политической поддержки. Трамп не раскрыл никаких подробностей того, как он выполнит задачу по корректировке программы, поскольку ожидает одобрения мер со стороны кандидата на пост советника по здравоохранению Тома Прайса. Интервью Трампа изданию The Washington Post вышло после того, как конгресс принял первые меры по отказу от закона по реформе здравоохранения, который был ключевым в ходе президентства Барака Обамы. Теперь обе палаты американского парламента будут работать над деталями отмены и реформы закона о доступном медицинском страховании. Тем не менее после почти семи лет обещаний отменить Obamacare республиканцы столкнулись с некоторым трудностями в реализации своих намерений. Некоторые представители парламента даже думают о том, чтобы повременить с отменой программы, до тех пор пока не будет обнародован план по ее замене. "Чтобы увеличить выплаты богатым акционерам, крупные корпорации уклоняются от налогов, сокращают зарплаты работников и закупочные цены... Уклонение корпораций от налогов обходится беднейшим странам как минимум​​ в $100 млрд в год. Этого хватило бы, чтобы дать образование 124 млн детей, которые не ходят сейчас в школу, и вложить в здравоохранение достаточно средств, чтобы предотвратить смерть по крайней мере 6 млн детей каждый год", - сообщила организация. 16:08 (сегодня) 2 70 Найден «черный ящик» разбившегося под Бишкеком грузового самолета Как сообщают СМИ, врачи боролись за жизнь подростка, но не сумели его спасти. Мальчик умер во второй половине декабря. Все материалы сюжета Крушение грузового самолета в Киргизии Поиски второго бортового самописца продолжаются В станицу Павлодольскую в Северной Осетии немецкие поисковики приехали летом 2016 года, чтобы разыскивать своих павших солдат. Ориентировались иностранцы по картам Вермахта, где были отмечены 160 могил немцев. Рядом с одной из них поисковики и обнаружили останки советского капитана – на карте было обозначено и место захоронения красноармейца. Как отмечают историки, это нонсенс – когда противника хоронят вместе с погибшими из своих войск. То, что этот воин – советский, немцы поняли по звезде с фуражки, пуговицам, последнему патрону пистолета и шомполу для чистки оружия. Уже позже поисковики нашли в своих военных архивах донесение немецкого командования о том, что их солдаты с почестями похоронили капитана Красной армии. Один из бортовых самописцов грузового самолета Boeing-747-400, разбившегося в Киргизии, найден на месте происшествия, передает Интерфакс. Авиакатастрофа в Киргизии. Справка «На месте происшествия найден один из самописцев разбившегося самолета. Поиски второго черного ящика продолжаются», - рассказал на пресс-конференции премьер-министра Киргизии Чынгыз Эсенгулов. Ранее стало известно Межгосударственный авиационный комитет намерен сформировать комиссию по расследованию происшествия после того, как получит запрос от властей Киргизии.

Copyright © 2019. AZADLIQ – Xəbər – Azadliq – Xeber – Xeberler · Bütün hüquqları qorunur.
Copyright © 2016. AZADLIQ – Xəbər – Azadliq – Xeber – Xeberler · Bütün hüquqları qorunur.
- Sitemap - azadliq musavat manat son xeberler Son Xeberler - Son Xəbərlər xeberler xəbərlər azadliq qezeti azadliq qəzeti oyunlar oyun oyna oyunlar ən son xəbər, son xeberler, son xeber, xeber, azerbaycan xeberleri,azadliq qazeti