Azadliq.az
Azərbaycan Xəbərləri

Azadliq » Xeberler» Xeber
08 Ağustos 2015

Hava mekanında lider ola bilerik – FOTO

Hava məkanında lider ola bilərik - FOTO

14:10 xeber – Cənubi Qafqazın lider ölkəsi olan Azərbaycan nəhəng enerji layihələrinin təşəbbüskarı, təminatçısı, önəmli əhəmiyyətə malik tranzit məkan, ciddi strateji tərəfdaşdır. Azərbaycan Avropa ilə Asiyanı birləşdirən körpü, mühüm coğrafi məkan olmaqla yanaşı, beynəlxalq səviyyədə strateji əhəmiyyət daşıyan ölkədir. Zəngin enerji ehtiyatlarına malik olan bu respublikanın bölgədə enerji dəhlizi rolunu oynaması, nəhəng layihələrin gerçəkləşməsində həlledici söz sahibi olması dünyada etiraf edilib. Elə bu göstəricilərinə görədir ki, Azərbaycan davamlı şəkildə beynəlxalq arenada sayılan ölkəyə çevrilir.

Amma bu rolu daha da qüvvətləndirmək, genişləndirmək üçün yeni layihələrin icrasına ehtiyac duyulur və bunun üçün mühüm potensial mövcuddur. İctimaiyyət arasında, sosial şəbəkələrdə səsləndirilən mühüm fikirlərdən biri belədir: Azərbaycan nə üçün tutduğu strateji mövqedən daha səmərəli, əhəmiyyətli şəkildə yararlanmır?! Məsələn, hava məkanında lider tranzit ölkə statusunu qazanmaq, beynəlxalq uçuşların mərkəzinə çevrilmək istəmir?! Təbii ki, bu fikirlər çox ciddi, düşündürücü olduğundan bununla bağlı araşdırma aparmaq qərarına gəldik.


Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanı

Hazırda Azərbaycanda 2 hava limanı fəlaiyyət göstərir. Bunların biri xarici ölkələrə, digəri isə daxili məkanlara uçuşlar həyata keçirmək üçün istifadə olunur. Beynəlxalq aeroportun rentabelli olub olmamasını müəyyənləşdirmək çətin olsa da, görünən odur ki, vəziyyət AZAL-ı qane edir. Amma regionlar üçün istifadə olunan köhnə aeroportun gəlirli işləməsini demək mümkün deyil. Çünki hazırda buradan gündə Naxçıvana ondan çox reys, digər bölgələr isə demək olar barmaqla sayılası uçuşlar reallaşdırılır. Belə olan halda, bu aeroportu daha da genişləndirib gəlirli sahəyə çevirmək mümkündür. Tranzit məkan kimi Asiyadan Avropaya və əks istiqamətlərə uçan təyyarələr burada eniş edə bilər. Ən azından bu aeroportu hansısa xarici ölkənin şirkətinə icarəyə verməklə də bunu etmək olar. Mütəxəssislər bu ideyanın da çox faydalı olacağını düşünürlər.

Məlumdur ki, bütün uçuşlar Beynəlxalq Hava Nəqliyyatı Assosiasiyası (İATA) tərəfindən tənzimlənir. Hava nəqliyyatında sərnişinlərin və yüklərin daşınmasını tənzimləyən Varşava, Monreal konvensiyaları mövcuddur ki, bunlar sərnişin və yük daşımalarının hüquqi tələblərini özündə əks etdirir. Yükün, sərnişinin daşınması ilə bağlı şərtlər, hüquqlar burada dəqiq göstərilir. Orada mülki aviasiya ilə bağlı dövlətlərin üzərinə düşən şərtlər var. Məsələn, hava məkanının verilməsi, yerüstü naviqasiya sistemləri, eləcə də despetçer xidmətləri vasitəsilə təyyarələrə düzgün istiqamət verilməsi və. s. Ona görə də hava məkanının seçilməsi, haradan haraya uçmaq beynəlxalq hüquqla tənzimlənir.


Heydər Əliyev Aeroportu

Əslində, Azərbaycanın hava uçuşlarında beynəlxalq strateji məkana çevrilməsi üçün hüquqi baza var. Azərbaycan prezidenti 2012-ci il aprelin 24-də “Aviasiya təhlükəsizliyi üzrə Dövlət Proqramı”nın və “Aviasiya təhlükəsizliyinin təmin edilməsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında Fərman imzalayıb.

Aviasiya təhlükəsizliyi üzrə Dövlət Proqramı (bundan sonra – Dövlət Proqramı) “Aviasiya haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatının (ICAO), Avropa Mülki Aviasiya Konfransının (ECAC) və digər beynəlxalq mülki aviasiya təşkilatlarının standartları və tövsiyə olunan təcrübəsi, habelə Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələr nəzərə alınmaqla hazırlanıb. Dövlət Proqramında aviasiya təhlükəsizliyi dedikdə, mülki aviasiya sahəsində aeroportların, hava gəmilərinin və mülki aviasiyanın digər obyektlərinin mühafizəsi, ekipaj üzvlərinin, xidmət personalının və sərnişinlərin həyat və sağlamlığının qorunması, əl yüklərinin, baqajın, poçtun, digər yüklərin və hava gəmilərindəki bort ehtiyatlarının yoxlanılması, hava gəmilərini zəbt etmək və qaçırmaq cəhdlərinin qarşısının alınması, təhlükə mənbələrinin və risk faktorlarının müəyyən edilməsi yolu ilə şəxslərə və əmlaka zərər vurulması riskinin minimuma endirilməsi məqsədi ilə həyata keçirilən, habelə uçuşların təhlükəsizliyinin, müntəzəmliyinin və səmərəliliyinin təmin edilməsinə xidmət edən kompleks tədbirlər məcmusu nəzərdə tutulur.

Dövlət Proqramı daxili və beynəlxalq uçuşlarda tətbiq edilir və mülki aviasiyanın fəaliyyətinə qanunsuz müdaxilə aktlarının qarşısının alınmasına yönəlmiş qaydalar, təcrübə və prosedurlar vasitəsilə həyata keçirilir. Dövlət Proqramının icrası çərçivəsində aviasiya subyektlərindən aviasiya təhlükəsizliyinin təmin edilməsi səviyyəsində müntəzəm monitorinqini və qiymətləndirilməsini aparmaq, uçuşların ümumi təhlükəsizlik səviyyəsini artırmaq tələb olunur. Sərnişin və yük daşınmasında təhlükəsizliyin təmin edilməsi dövlətin prioritet vəzifələrindən biri olduğundan, Dövlət Proqramı aviasiya təhlükəsizliyinin, o cümlədən uçuşların təhlükəsizlik səviyyəsinin daha da yüksəldilməsinə yönəlmiş strateji məqsədləri müəyyən edir.


Honkonq

Nəqliyyat üzrə ekspert Ərşad Hüseynovun fikrincə, dünyada beynəlxalq tranzit ölkə statusu qazanan yerlər var. Onlardan ən məşhuru Honkonqdur. Böyük Britaniyanın müstəmləkəçiliyindən azad olunandan sonra Honkonq məhz bunun hesabına inkişaf etdi. Oradakı aeroportlarda elə xidmət təşkil etdilər ki, Avropadan Okeaniyaya, Avstraliyaya uçanlar, eləcə də Cənub Şərqi Asiyadan – Tailanddan, Vyetnamdan, İndoneziyadan ABŞ-a uçanlar gedib orada dayanırlar. Burada yanacaq doldurulur, sərnişin götürülür və digər xidmətlər görülür. Ona görə də çox ölkələrin şirkətləri məhz Honkonqda dayanmağa üstünlük verir.

Təbii ki, Azərbaycan istəsə bunu tam edə bilər. Yəni, əslində xidmətin səviyyəsi ilə də bunu etmək mümkündür. Çünki çox gözəl coğrafi məkanda yerləşirik. Çox yaxşı olar ki, Avropadan gələnlər Yaxın və Uzaq Şərqə – Yaponiyaya, Çinə, Koreyaya, İndoneziyaya, Tailanda, Malaziyaya, hətta Hindistana getmək üçün Bakıdan istifadə etsinlər. Bu, çox yaxşı olar və aeroportlarımızın rentabelliliyi yüksələr. İndi bu funksiyanı İstanbul yerinə yetirir. Xarici ölkələr Türkiyədən istifadə edirlər. Müharibə olmayandək Suriyadan istifadə edirdilər. İndi ən çox Türkiyədən istifadə olunur. Lakin rəqabət yaratmaq lazımdır.

Təbii ki, bu işləri reallaşdırmaq üçün ciddi işlər görülməlidir. Bu məsələdə təhlükəsizlik yüksək səviyyədə olmalıdır. Təyyarələrin qəbul etmək tezliyi var. Honkonqda 2 dəqiqədən bir təyyarə qəbul edib yola salmaq mümkündür. Amma bu, bizdə mümkün deyil və bu, asan məsələ də deyil. Bizdə uçuş-enmə zolağı, hava məkanı elə olmalıdır ki, bir-biri ilə kəsişməsin, məsafə aralı olsun. Belə olmasa, qəza baş verən zaman aləm bir-birinə qarışar. Təyyarə ilə avtomobil eyni deyil. Bakının təyyarələrin beynəlxalq tranzit mərkəzinə çevrmək üçün ucuz şərtlərlə yanacaq vermək, gömrük, sərhəd məsələri ideal vəziyyətə gətirmək lazımdır və bunu ermək mümkündür. Sadəcə olaraq, bu məsələyə ciddi diqqət yetirmək, qarşıya məqsəd qoymaq lazımdır.

Amma indiki halda heç kimi məcbur etmək mümkün deyil ki, Bakıda eniş etsin. Beynəlxalq Konvensiya buna imkan vermir. Konvensiyalarda şərtlər var, icazə verilməlidir, icazə olmasa, aeroporta eniş etmək mümkün deyil. Ancaq məcburi hal yarananda eniş etməyə imkan verilir.


Sinqapur

Əslində, bu, biznesdir, qeyri-neft sektorunun inkişafıdır. Honkonq, Sinqapur məhz belə inkişaf edir. İndi Sinqapur dünyanın ən məşhur tranzit gəmi, təyyarə daşınması marşurutlarından biridir. Tranzit hesabına Sinqapur milyardlar qazanır. Amerikanın Sakit okeanda balaca Quam adası var, orada cəmi 10 min insan yaşayır. Onlar təyyarələrin tranzitindən milyardlarla dollar qazanırlar.

Azərbaycanda aeroportların genişləndirilməsi ilə bunu etmək mümkündür. Bunun üçün imkanımız, vəsaitimiz, şəraitimiz var, sadəcə infrastruktur, xidmət şəraiti yaratmaq lazımdır. İndi almanlar, çinlilər icarəyə götürüb bunu edə bilərlər, onlar bunu ustalıqla bacarırlar. Amma bunu özümüz etsək daha yaxşı olar, neftdən asılılığımız nisbətən azalar, yeni iş yerləri, kadrlar yaranar və kapital axını başlayar. Həmçinin, bu, turizmin inkişafı üçün böyük imkanlar yaradar. Çünki Azərbaycanın qış və yay turizmi üçün geniş imkanlara malik olması, dəniz kənarında yerləşməsi də onu dünyada cəlbedici edir.

İndi Azərbaycanın iştirakı olmadan bölgədə hər hansı layihənin gerçəkləşməsinin mümkün olmadığı hər kəsə sirr deyil. Azərbaycanın təşəbbüskarı olduğu Bakı-Tiflis-Ceyhan neft və Bakı-Tiflis-Ərzurum qaz kəmərləri, həmçinin TRASEKA kimi qlobal enerji, nəqliyyat-kommunikasiya layihəsi ölkəmizin regionda və beynəlxalq aləmdə mərkəzə çevirib.


Bakıdan başlayan beynəlxalq dəmir yolu xəttinin tikintisi

Bundan əlavə, Bakı-Tiflis-Qars (BTQ) dəmir yolunun çəkilişi Azərbaycanın geostrateji əhəmiyyətini artırmaqla yanaşı, regionda vacib tranzit məkana çevrilməsinin növbəti təsdiqidir. Çin, Orta və Şərqi Asiya dövlətləri İpək Yolu ideyasının müasir formada bərpası sayılan bu dəmir yolu layihəsinə böyük maraq göstərir. Asiya ilə Avropanı birləşdirəcək olduqca əhəmiyyətli və sərfəli layihənin icrası mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bütün bunlar Azərbaycanın quruda, həmçinin dənizdə üstünlük verdiyi layihələrdir. Zənnimizcə, hava nəqliyyatında da Azərbaycanı tranzit məkana çevirmək gələcək nəsil üçün ən böyük xidmət olacaq.


Azərbaycanın tikilən beynəlxalq dəniz limanı

Bir sözlə, Azərbaycan əhalisinin dünyəvi əhali olması, ekstremizmə meylinin olmaması bu ideyanın gerçəkləşməsinə əsas yaradır. Bunun üçün, ilk növbədə, güclü infrastruktur, təhlükəsizlik şəraiti yaratmaq, təyyarələri qəbul edib yola salmaq, yanacaqla təminat, təyyarələrə texniki, sərnişinlərə yüksək xidmət göstərmək, ciddi təşkilatçılıq mexanizmi hazırlamaq kimi mümüh amillər lazımdır. Amma təəssüf ki, indiki şəraitdə bunu alındırmaq çətin görünür, çünki “Azərbaycan Hava Yolları” (AZAL) Azərbaycanda elə şərait yaradıb ki, heç bir xarici aviaşirkət Bakıya gəlmək belə istəmir.

mənbə :
anspressНа сегодняшний день самая высокая неофициальная заработная плата в Азербайджане составляет около 10 тысяч манатов. Ее получают высокопоставленные чиновники медицинской и IT-сфер,» заявил Echo.az председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев. По его словам, самая высокая официальная зарплата составляет 2250 манатов, ее получают депутаты Милли меджлиса Азербайджана. «Самая низкая неофициальная зарплата сегодня равна 150 манатам, а официальная — 116», — отметил он. По его словам, сегодня в Азербайджане 20% граждан имеют «черную» зарплату. При этом 9% получают часть зарплаты на руки, то есть по ведомостям, вторую — в «конвертах». И около 70% получают «белую» заработную плату. Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован на территории Сабаильского района. Согласно информации, в известном клубе Z club на улице Ахмеда Джавада житель Баку Муслюмов Камран Мамед оглу 1994 года рождения был ранен ножом неизвестным. Раненый был доставлен в Городскую клиническую больницу №1. Врачи оценивают его состояние как среднетяжелое. «Однако не стоит забывать о тех, кто задействован в развитии теневой экономики, есть множество незарегистрированных предпринимателей, многие работают на дому или по найму, безусловно, большая их часть нигде не числится. Я считаю, что улучшить ситуацию позволит лишь политическая воля правительства», — сказал он. В настоящее время в Азербайджане идут серьезные социально-экономические и политические процессы. Время от времени также появляется тревожная информация об опасности террора в Азербайджане. В тоже время, вокруг карабахского вопроса протекают сложные процессы. Кроме того, уже 18 дней Армения не возвращает тело нашего шехида, а по делу МНБ продолжается судебный процесс. Бывший заместитель министра национальной безопасности, председатель Партии свободных демократов Сульхаддин Акпер дал свою оценку всех этих вопросов, находящихся на повестке дня страны. Администрация действующего американского лидера Барака Обамы увязывала снятие ограничительных мер против России с полным выполнением минских договоренностей. Вступающий в пятницу на высший государственный пост Трамп в интервью Times и Bild предложил отойти от провозглашенного своим предшественником принципа. В Москве инициативу избранного американского президента восприняли весьма сдержанно. Песков отметил, что антироссийские санкции — это не вопрос российской повестки дня как во внутреннем плане, так и в плане общения с зарубежными партнерами. На вопрос о том, не меняет. Трамп рассказал о своем видении внешней политики В Совете Федерации пояснили: для России отмена санкций не является самоцелью, ради которой надо чем-то жертвовать, тем более в сфере безопасности. Председатель комитета верхней палаты парламента по международным делам Константин Косачев призвал не спешить "придавать словам избранного президента США Дональда Трампа о некоем возможном "размене" ядерного разоружения на отмену санкций статус официального предложения". Сенатор напомнил, что все это было сказано в интервью как размышление, как вариант. По его мнению, Трамп должен внимательно изучить причины, по которым существенное разоружение в этой сфере так и не стало реальностью. "Если отбросить демагогические ("агрессивность и реваншизм России"), то будет очевидным, что одно из главных препятствий — реализация планов глобальной ПРО США, а также последовательные американские попытки обеспечить себе односторонние превосходство по другим направлениям — развитие инфраструктуры НАТО, обычные вооружения, высокоточное оружие, беспилотники, милитаризация космоса", — уверен парламентарий. В Баку доставлен надгробный памятник азербайджанскому «вору в законе» Ровшану Ленкоранскому, убитому в Стамбуле. Как передает памятник был изготовлен в Индии, затем доставлен в Турцию, а оттуда в Азербайджан. Высота памятника составляет 5 метров. Отмечается, что в настоящее время памятник находится в одном из цехов по изготовлению надгробных камней в Бинагадинском районе, где проводятся завершающие работы. Отмечается, что основная часть памятника изготовлена в Индии по заказу брата Ровшана – Намика Джаниева. РИА Новости Положительное сальдо внешнеторгового баланса РФ в ноябре 2016 года выросло на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года и составило 9,137 миллиарда долларов, свидетельствуют материалы Банка России. ФТС сообщила о сокращении профицита торгового баланса России в 2016 году За 11 месяцев 2016 года показатель составил 78,585 миллиарда долларов, снизившись в 1,7 раза со 137,205 миллиарда долларов за аналогичный период предыдущего года. Египет согласился принять специалистов из 22-27 января, планируется урегулировать ситуацию с периодически возникающими претензиями египетской стороны к безопасности мяса птицы из РФ, сообщает Россельхознадзор. Право экспорта мяса и птицы в Египет получили 12 российских компаний Телефонные переговоры между представителями Россельхознадзора и ветеринарной службы Египта состоялись 12 января, на них обсуждались сроки посещения Египта российскими специалистами для ознакомления с методикой работы ветеринарных аналитических лабораторий и согласования методик отбора и анализа проб мяса. "Египетская сторона предварительно согласилась принять российскую делегацию в период с 22 по 27 января 2017 года и в ближайшие дни прислать официальное приглашение. Инициатива Россельхознадзора должна положить конец периодически возникающим претензиям надзорных ведомств Египта к безопасности мяса птицы, экспортируемому из России", — говорится в сообщении. Ранее Минсельхоз РФ сообщал, что Россия заинтересована в увеличении поставок в Египет зерновых и продуктов их переработки, мяса птицы, говядины и растительных масел, а также готова увеличить импорт овощей и фруктов из Египта. По информации издания, один из членов экипажа предложил 22-летней Глисон, находящейся на 18-й неделе беременности, багет с беконом. Девушка съела бутерброд. Это заметил еще один член экипажа, который сообщил об инциденте руководству фирмы. В итоге было назначено служебное расследование и слушания по делу о краже сэндвича. Как оказалось, девушка нарушила внутренний регламент авиакомпании, так как не попросила у коллеги чек, подтверждающий, что бутерброд, которым он ее угостил, был оплачен. Теперь она намерена обжаловать решение руководства. Подростка с диагнозом «бешенство» госпитализировали в отделение реанимации пермской больницы в конце ноября. Мальчик мог заразиться после того, как его поцарапала или укусила домашняя кошка. Напомним, в начале декабря в посёлке Бымок объявили карантин. Вскоре после госпитализации подростка здесь от бешенства умерли три собаки. Карантин продлится два месяца. Искать девушку родители начали 29 декабря. На следующий день тело погибшей было обнаружено, сообщает "Интерфакс". Следователи следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии начали проверку по факту ее гибели. По предварительным выводам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти школьницы стало переохлаждение. Никаких телесных повреждения на теле погибшей нет. Кроме того, Трамп намерен заставить фармацевтические компании вести переговоры непосредственно с Medicare (программа страхования для населения старшего возраста - от 65 лет) и Medicaid (программа помощи лицам, имеющим доход ниже официальной черты бедности), а также снизить цены, поскольку эти компании лишатся привычной для них политической поддержки. Трамп не раскрыл никаких подробностей того, как он выполнит задачу по корректировке программы, поскольку ожидает одобрения мер со стороны кандидата на пост советника по здравоохранению Тома Прайса. Интервью Трампа изданию The Washington Post вышло после того, как конгресс принял первые меры по отказу от закона по реформе здравоохранения, который был ключевым в ходе президентства Барака Обамы. Теперь обе палаты американского парламента будут работать над деталями отмены и реформы закона о доступном медицинском страховании. Тем не менее после почти семи лет обещаний отменить Obamacare республиканцы столкнулись с некоторым трудностями в реализации своих намерений. Некоторые представители парламента даже думают о том, чтобы повременить с отменой программы, до тех пор пока не будет обнародован план по ее замене. "Чтобы увеличить выплаты богатым акционерам, крупные корпорации уклоняются от налогов, сокращают зарплаты работников и закупочные цены... Уклонение корпораций от налогов обходится беднейшим странам как минимум​​ в $100 млрд в год. Этого хватило бы, чтобы дать образование 124 млн детей, которые не ходят сейчас в школу, и вложить в здравоохранение достаточно средств, чтобы предотвратить смерть по крайней мере 6 млн детей каждый год", - сообщила организация. 16:08 (сегодня) 2 70 Найден «черный ящик» разбившегося под Бишкеком грузового самолета Как сообщают СМИ, врачи боролись за жизнь подростка, но не сумели его спасти. Мальчик умер во второй половине декабря. Все материалы сюжета Крушение грузового самолета в Киргизии Поиски второго бортового самописца продолжаются В станицу Павлодольскую в Северной Осетии немецкие поисковики приехали летом 2016 года, чтобы разыскивать своих павших солдат. Ориентировались иностранцы по картам Вермахта, где были отмечены 160 могил немцев. Рядом с одной из них поисковики и обнаружили останки советского капитана – на карте было обозначено и место захоронения красноармейца. Как отмечают историки, это нонсенс – когда противника хоронят вместе с погибшими из своих войск. То, что этот воин – советский, немцы поняли по звезде с фуражки, пуговицам, последнему патрону пистолета и шомполу для чистки оружия. Уже позже поисковики нашли в своих военных архивах донесение немецкого командования о том, что их солдаты с почестями похоронили капитана Красной армии. Один из бортовых самописцов грузового самолета Boeing-747-400, разбившегося в Киргизии, найден на месте происшествия, передает Интерфакс. Авиакатастрофа в Киргизии. Справка «На месте происшествия найден один из самописцев разбившегося самолета. Поиски второго черного ящика продолжаются», - рассказал на пресс-конференции премьер-министра Киргизии Чынгыз Эсенгулов. Ранее стало известно Межгосударственный авиационный комитет намерен сформировать комиссию по расследованию происшествия после того, как получит запрос от властей Киргизии. videolar az wikiapp.org qezet tr.wikiapp.org tr.wikiapp.org ru.wikiapp.org

Copyright © 2020. AZADLIQ – Xəbər – Azadliq – Xeber – Xeberler · Bütün hüquqları qorunur.
Copyright © 2016. AZADLIQ – Xəbər – Azadliq – Xeber – Xeberler · Bütün hüquqları qorunur.
- Sitemap - azadliq musavat manat son xeberler Son Xeberler - Son Xəbərlər xeberler xəbərlər azadliq qezeti azadliq qəzeti oyunlar oyun oyna oyunlar wiki ən son xəbər, son xeberler, son xeber, xeber, azerbaycan xeberleri,azadliq qazeti wikibox quote wikibox dictionary
Arabic ar.wikiapp.org
Chinese (Simplified) zh-CN.wikiapp.org
Croatian hr.wikiapp.org
Czech cs.wikiapp.org
Danish da.wikiapp.org
Dutch nl.wikiapp.org
Finnish fi.wikiapp.org
French fr.wikiapp.org
German de.wikiapp.org
Greek el.wikiapp.org
Hindi hi.wikiapp.org
Italian it.wikiapp.org
Japanese ja.wikiapp.org
Norwegian no.wikiapp.org
Polish pl.wikiapp.org
Portuguese pt.wikiapp.org
Russian ru.wikiapp.org
Spanish es.wikiapp.org
Swedish sv.wikiapp.org
Indonesian id.wikiapp.org
Serbian sr.wikiapp.org
Slovak sk.wikiapp.org
Ukrainian uk.wikiapp.org
Hungarian hu.wikiapp.org
Turkish tr.wikiapp.org
Persian fa.wikiapp.org
Afrikaans af.wikiapp.org
Azerbaijani az.wikiapp.org