Azadliq.az
Chrome
Azərbaycan Xəbərləri

Azadliq » Xeberler» Xeber
13/02/2015

“Gördüm Nesimini edama aparırıar” – “Əyaletde kim var, kim yox”

“Gördüm Nesimini edama aparırıar” – “Əyaletde kim var, kim yox”


13.02.2015 / 14:15 xeber –

Türk dünyasının ünlü sənətkarı Aşıq Əlini Bakı şəhərində görməyə öyrəşmişdik.

Yaxınlarda təsadüfən rayonda görüşdüm, bu dəfə onunla saytımız üçün dərdləşməyi planlaşdırdıq.
 

Zəngləşdik. Aşıq dedi, yaxşısı budu, gəl bizə, “Ətlaz büvü”nün (Atlas bibinin) də boynuna qoymuşam, hərəmizə bir sini beçəli xəngəl hazırlayacaq.

 

Bizi aşığın Əlimərdanlı kəndindəki evində həyat yoldaşı Atlas xanım qarşıladı. İçəri  keçməzdən qabaq aşıqla həyətdə gəlmişdən-getmişdən xeyli söhbət elədik. Qapıdakı qoca tut ağacını göstərib dedi, bu ağacın dibində kimlərlə məclis qurmamışıq?

 

Bakıdakı vəziyyətdən danışanda dedi, uşaqlarımı bir papaq altına yığıb gəldim.

 

Şəhər çox yordu məni.  Dedim, Bakı, bir də sənin qoynuna Allah bilir havax gələcəm. Ətlaz büvünü də yanıma alıb gəlmişəm. Şadlıq saraylarında çalıb-oxumaq mənlik deyil. Bakıda sonuncu dəfə bir toyda oldum, dedilər, otur, növbəni gözlə, çağıranda gəlib havanı oxuyarsan. Dedim, a bala, mən təlim heyvanı deyiləm ki, çağıranda gələm. Elə o gündən sonra hay-küylü toylara getməyi özümə qadağa eləmişəm. İndi, söz qanan beş-üç nəfər məclis qurub çağıranda gedirəm. Bakıda maşın da sürə bilmirdim, əsəblərim dözmürdü artıq. Nə isə, gəl, qanqaraldan söhbətlərdən qaçaq, elə bu tut ağacının dibindən sənə bir əhvalat danışım. Burda dədəmin iri bir taxtı vardı, kişi yayda da, görərdin çöldə, taxtın üstündə yatır. Hə, aşıq Ədalətlə möhkəm dost olan vaxtlarımızdı. Ədalətin yanında bir müddət şagird olsam da, sonralar tay-tuş kimi dostluq eləyirdik. Şərt kəsmişdik, mən Qazaxa gedəndə mütləq onu tapmalıydım, o da Tovuza gələndə birinci məni axtarmalı idi. Bir gün Ədalət Tovuza gələndə maşını küçədə saxlayıb içəri, bizim həyətə girir. Anam rəhmətlik də taxtın üstündə oturub tikmə tikirmiş. Ədaləti bilmirsənmi, hay-küynən içəri təpilir. Anam da yaman ötkəm adam idi, yeddi sözün birinə cavab verərdi. Ədalət baxır ki, anam heç başını da qaldırmadı, tez mənim yerimi öyrənmək üçün arvadın qılığına girir. Bıy, hər vaxtın xeyir, ay anam, nətərisən, canın-başın yaxşıdımı? Bə, mənim qardaşım Əli hardadı?
Arvad buna bir tərs baxıb cavab vermir. Ədalət fikirləşir ki, yəqin arvad bunu tanımadı. Təzədən bağıra-bağıra deyir, ay ana, mənəm danaa, Ədalətəm, tanımadınmı? Qadan alım sənin ay ana, Ədalət Nəsibovam eey, radioda-zadda eşitmiş olarsan, Əli hardadı? Arvad yenə dillənmir. Ədalət təzədən coşur, ay ana, yadında döyülmü, Əlinin toyunu bax, bu həyətdə eləmişdik, mağar da burdan oraya qurulmuşdu, indi də tanımadınmı? Anam bu dəfə başını tikmədən qaldırıb deyir:
”A bala, hardan tanıyım, gündə bu öyə sənin kimi yüz sarsax gəlif-geder”.

 

Bu əhvalatı sonralar Ədalətin özü mənə danışırdı, deyir, arvad o sözü deyən kimi qapıdan hancarı çıxdımsa…

 

Mən aşıq Ədalətin cavan, çılğın vaxtını təsəvvür eləyib, qoca arvadın onunla məzələnməsini gözümün önünə gətirərək gülməkdən qəşş elədim. Aşıq da təzədən mənə qoşulub uğunub getdi.

Soruşuram:

 

– Ustad, bəs, ilk dəfə kimə şagirdlik eləmisiniz?

 

– Mən səkkiz yaşımdan saz çalmağa başlamışam. Atam behiştlik gördü ki, aşıqlığa meyilliyəm, məni sizin kəndçi köhnəqalalı Aşıq Səmədə şagird verdi.

 

– Necə verdi, necə danışdı, yadınızdadımı?

 

– Yadına gələr, Qara Səməd deyərdilər, zil səsi vardı, dastanı, əhvalatı çox şirin danışardı. Aşıq Səməd atamın bəyəndiyi aşıqlardan idi, şəxsi tanışlıqları da vardı. Onda mən on iki yaşında yeniyetmə bir uşaq idim, getdik Köhnəqalaya. Aşıq mənim saz çalmağımı dinləyib şagird götürməyə razılaşdı. Sonra atam ona bir xaral buğda, bir dənə də iri toğlu verdi. Qızıl buğda deyirdilər o vaxt, iri dənli qırmızı buğdalar olurdu, bax, ondan vermişdi. Sonralar da həmişə aşığın pay-sovqatını göndərirdi.

 

– Bəs neçə il şagirdlik elədiniz?

 

– Üç il. Təsəvvür elə, on iki yaşlı bir uşaq olasan. Aşıqlığa marağım o dərəcədə idi, hər dəfə Qovlardan sizin kəndə piyada gedirdim. Bu arada işləyən bir avtobus vardı, səhər tezdən Tovuzdan Qovlara gedər, axşam da geri qayıdardı. Mən də səhər tezdən özümü rayona çatdırmalı, Qovlara qədər avtobusla getməli, ordan Köhnəqalaya səkkiz kilometr yolu isə piyada. O vaxtlar həmin yollarda taxıl əkilirdi, hər cür vəhşi heyvana rast gəlmək olardı. On iki yaşım olmasına baxmayaraq sənətə sevgim bütün qorxuları üstələyirdi. Beləcə, üç il Qara Səmədə şagirdlik elədim.

 

 

– Sonralar da Ədalətin yanına getmisiniz.

 

– Hə, Ədalət böyük sənətkardı, ona da şagirdlik eləmişəm, ancaq çox az, hardasa səkkiz-on ay. Artıq özümü yetkin aşıq sayırdım, toylara çıxırdım, Ədalətlə toy aparırdım.

 

– Siz Aşıq Xanlarla da uşaqlıq dostu olmusunuz.

 

– Aşıq Xanlarla, qapıbir qonşu olmuşuq, demək olar, eyni yaşda əlimizə saz götürmüşük. İkimiz də uşaq idik, yaşlı adamlar bizi çağırıb saz çaldırırdılar. Xanlar həmişə sazda yeniliyə meyl eləyib, ancaq mən klassik formaya sadiq qalmağa üstünlük vermişəm. Aramızda heç vaxt təkəbbürlü münasibət olmayıb, həmişə biri-birimizi hörmətlə anmışıq. Mən saz çalanda Xanlar gəlib sazımı öpüb, Xanlar saza sarılanda mən onun sazını öpmüşəm.

 

– Siz həm də şeir yazırsınız.

 

– Əmi, (bizim tərəflərdə yaşca özündən kiçiyə də hörmət mənasında belə müraciət edə bilirlər), şeir də bir bəladı keçib boğazımıza. Heç vaxt şeir yazmaq haqda düşünməmişəm. Bir dəfə Tufarqanlı Abbasın qoşmasının bir bəndini unutmuşdum, yatdım, həmin bəndi yuxuda dedilər mənə. Günlərin bir günü də yuxuda öz-özümə bir şeir dedim. Oyandım ki, yuxuda dediyim elə öz şeirimdi. Ondan sonra şeir yazmağa başladım. Dərdimi Sinədəftər Səlimə söylədim.  O da, sən yaxşı tanıyırdın, şeir aləmini mükəmməl bilən idi, bir-ikisini məcbur dedirtdi mənə. Üzə çıxartmağa utanırdım. Səlim müəllim şeirlərimi çox bəyəndi, ondan sonra ürəklənib yavaş-yavaş aşkarda deməyə başladım.

 

– Hə, Səlim müəllimin həm də möcüzəli yaddaşı vardı, təkcə müasir şeirləri yox ee, klassikanı əzbər bilirdi. Əzbərdən deyib xırdalayırdı. Sabirin “Hophopnamə”sini, Cavidin “İblis”ini başdan ayağa əzbər bilirdi. Hələ Hadini! Hadinin nəyi var Səlim müəllimin əzbərində idi. Yadındadımı, Səlim buralarda söhbət eləməyə adam tapmırdı, ona görə səhər tezdən Qazax-Gəncə elektrik qatarına minib Gəncəyə, füzulişünas Sabir Əliyevlə dərdləşməyə gedər, axşam da həmin qatarla geri, evlərinə qayıdardı. Maraqlıdı, çox adam elə bilirdi Səlim ədəbiyyat müəllimidi, ancaq kişi Aşağı Quşçu kəndində idman dərsi keçirdi.

 

– Səlim müəllimi çox istəyirdim. Aramızda xeyli yaş fərqi olsa da, zarafatımız vardı. Özü məni zarafat məsafəsinə buraxırdı.

 

– Əmi, bax, mən də səni özümə tay-tuş bilirəm. İnan ki, Səlimin günündəyəm, söhbət eləməyə adam tapa bilmirəm. Bax, bu saat, tutaq ki,  Xəstə Qasımın, ya da Qaracaoğlanın bir bəndini yaddan çıxarmışam, gedib soruşmağa bir adamım yoxdu. Vəziyyətim belədi, heç kimlə söhbət eləyə bilmirəm.

 

– Ustad, bayaq Aşıq Xanlar haqda danışanda dediniz ki, o, yeniliyə meyilli olub. Ancaq sizin özünüz də bu saz-söz sənətində xeyli yenilik eləmisiniz. Elə saz havası altında Nəsimidən qəzəl demək…

 

 

– Hə, bunu birinci mən eləmişəm. Ümumiyyətlə, bizim aşıqlar divan ədəbiyyatına diqqətli olmayıblar. Bu saat hansı aşığa desən ki, Füzulidən, Nəsimidən bir qəzəl de, gözünü döyəcək.

 

– Bəs siz bu fikrə necə gəldiniz?

 

– Yuxu! Yuxuda gördüm Nəsimini! Gördüm, edama aparırlar, çönüb mənə əl elədi.

 

– Demək, Nəsimi edama aparılanda görmüsünüz. Boy-buxunu, yaşı, geyimi necə idi, aşıq?

 

– Uca boylu, nazik adam idi. Ağ çuxasının altında yaşıl rəngli köynəyi vardı. Çuxanın qıraqları qırmızı naxışla bəzədilmişdi. Uzun saçları, üzünə yaraşan çal saqqalı vardı.

 

– Neçə yaşı olardı?

 

– Təxminən qırx-qırx üç yaşlarında olardı. Onu edama aparırdılar. Mən bir qəzəlini əzbərdən dedim, dönüb mənə əl elədi. O gündən Nəsiminin qəzəllərini saz havası üstündə deməyə başlamışam. İndiyə qədər heç yerdə demirdim bunu, fikirləşirdim, deyəcəklər aşıq dəli olur. Füzulini də görmüşəm yuxuda. Uzun ağ saçları, saqqalı vardı. Saçının qabaq hissəsi seyrək idi. Sifəti əsmər idi. Boyca Nəsimidən balaca olardı. Mənə dedi, bir qəzəl de! Mən də onun “Şəfayi-vəsl ilə qədrin hicr ilə bimar olandan sor” misrası ilə başlayan məşhur qəzəlini söylədim. Nə gözəl səsin var, dedi mənə və yoxa çıxdı. Yuxuda ağladım, oyanandan sonra da xeyli ağlamışdım.

– Ustad, bilirəm ki, “Ruhani”nin ən kamil forması, “Dilqəmi”nin oxu vəziyyətindən solo halına gətirilməsi sizin adınızla bağlıdı.

 

– Bəli, bunlar da mənim yeniliklərimdi. Mən yeniliyi saz sənətinə zədə vurmadan eləməyə çalışmışam. Əməkdar incəsənət xadimiyəm.

 

– Həmin titulun qonorarı verilirmi?

 

– Verirlər, hardasa, yetmiş manata yaxındı. Ancaq mənim bu yaşımda, belə pis çıxmasın, uşaq başı aldatmaq kimi bir şeydi bu. Çox istərdim, dövlət qayğısı mənə də gəlib çatsın. Prezident təqaüdü alsaydım, vəziyyətim xeyli yaxşılaşardı.

 

– Ustad, mənim gücüm bu arzunuzu saytımız vasitəsilə dilə gətirməyə  çatır. Sənətin sizin kimi sonuncu mogikanlarını ehtiyacsız yaşatmaq dövlətimizin borcudu. Sağ olun, min yaşayın!

 

– Sən də sağ ol! Saytınızın işçilərinə sufi salamımı göndərirəm.

 

Mənbə : Lent.azНа сегодняшний день самая высокая неофициальная заработная плата в Азербайджане составляет около 10 тысяч манатов. Ее получают высокопоставленные чиновники медицинской и IT-сфер,» заявил Echo.az председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев. По его словам, самая высокая официальная зарплата составляет 2250 манатов, ее получают депутаты Милли меджлиса Азербайджана. «Самая низкая неофициальная зарплата сегодня равна 150 манатам, а официальная — 116», — отметил он. По его словам, сегодня в Азербайджане 20% граждан имеют «черную» зарплату. При этом 9% получают часть зарплаты на руки, то есть по ведомостям, вторую — в «конвертах». И около 70% получают «белую» заработную плату. Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован на территории Сабаильского района. Согласно информации, в известном клубе Z club на улице Ахмеда Джавада житель Баку Муслюмов Камран Мамед оглу 1994 года рождения был ранен ножом неизвестным. Раненый был доставлен в Городскую клиническую больницу №1. Врачи оценивают его состояние как среднетяжелое. «Однако не стоит забывать о тех, кто задействован в развитии теневой экономики, есть множество незарегистрированных предпринимателей, многие работают на дому или по найму, безусловно, большая их часть нигде не числится. Я считаю, что улучшить ситуацию позволит лишь политическая воля правительства», — сказал он. В настоящее время в Азербайджане идут серьезные социально-экономические и политические процессы. Время от времени также появляется тревожная информация об опасности террора в Азербайджане. В тоже время, вокруг карабахского вопроса протекают сложные процессы. Кроме того, уже 18 дней Армения не возвращает тело нашего шехида, а по делу МНБ продолжается судебный процесс. Бывший заместитель министра национальной безопасности, председатель Партии свободных демократов Сульхаддин Акпер дал свою оценку всех этих вопросов, находящихся на повестке дня страны. Администрация действующего американского лидера Барака Обамы увязывала снятие ограничительных мер против России с полным выполнением минских договоренностей. Вступающий в пятницу на высший государственный пост Трамп в интервью Times и Bild предложил отойти от провозглашенного своим предшественником принципа. В Москве инициативу избранного американского президента восприняли весьма сдержанно. Песков отметил, что антироссийские санкции — это не вопрос российской повестки дня как во внутреннем плане, так и в плане общения с зарубежными партнерами. На вопрос о том, не меняет. Трамп рассказал о своем видении внешней политики В Совете Федерации пояснили: для России отмена санкций не является самоцелью, ради которой надо чем-то жертвовать, тем более в сфере безопасности. Председатель комитета верхней палаты парламента по международным делам Константин Косачев призвал не спешить "придавать словам избранного президента США Дональда Трампа о некоем возможном "размене" ядерного разоружения на отмену санкций статус официального предложения". Сенатор напомнил, что все это было сказано в интервью как размышление, как вариант. По его мнению, Трамп должен внимательно изучить причины, по которым существенное разоружение в этой сфере так и не стало реальностью. "Если отбросить демагогические ("агрессивность и реваншизм России"), то будет очевидным, что одно из главных препятствий — реализация планов глобальной ПРО США, а также последовательные американские попытки обеспечить себе односторонние превосходство по другим направлениям — развитие инфраструктуры НАТО, обычные вооружения, высокоточное оружие, беспилотники, милитаризация космоса", — уверен парламентарий. В Баку доставлен надгробный памятник азербайджанскому «вору в законе» Ровшану Ленкоранскому, убитому в Стамбуле. Как передает памятник был изготовлен в Индии, затем доставлен в Турцию, а оттуда в Азербайджан. Высота памятника составляет 5 метров. Отмечается, что в настоящее время памятник находится в одном из цехов по изготовлению надгробных камней в Бинагадинском районе, где проводятся завершающие работы. Отмечается, что основная часть памятника изготовлена в Индии по заказу брата Ровшана – Намика Джаниева. РИА Новости Положительное сальдо внешнеторгового баланса РФ в ноябре 2016 года выросло на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года и составило 9,137 миллиарда долларов, свидетельствуют материалы Банка России. ФТС сообщила о сокращении профицита торгового баланса России в 2016 году За 11 месяцев 2016 года показатель составил 78,585 миллиарда долларов, снизившись в 1,7 раза со 137,205 миллиарда долларов за аналогичный период предыдущего года. Египет согласился принять специалистов из 22-27 января, планируется урегулировать ситуацию с периодически возникающими претензиями египетской стороны к безопасности мяса птицы из РФ, сообщает Россельхознадзор. Право экспорта мяса и птицы в Египет получили 12 российских компаний Телефонные переговоры между представителями Россельхознадзора и ветеринарной службы Египта состоялись 12 января, на них обсуждались сроки посещения Египта российскими специалистами для ознакомления с методикой работы ветеринарных аналитических лабораторий и согласования методик отбора и анализа проб мяса. "Египетская сторона предварительно согласилась принять российскую делегацию в период с 22 по 27 января 2017 года и в ближайшие дни прислать официальное приглашение. Инициатива Россельхознадзора должна положить конец периодически возникающим претензиям надзорных ведомств Египта к безопасности мяса птицы, экспортируемому из России", — говорится в сообщении. Ранее Минсельхоз РФ сообщал, что Россия заинтересована в увеличении поставок в Египет зерновых и продуктов их переработки, мяса птицы, говядины и растительных масел, а также готова увеличить импорт овощей и фруктов из Египта. По информации издания, один из членов экипажа предложил 22-летней Глисон, находящейся на 18-й неделе беременности, багет с беконом. Девушка съела бутерброд. Это заметил еще один член экипажа, который сообщил об инциденте руководству фирмы. В итоге было назначено служебное расследование и слушания по делу о краже сэндвича. Как оказалось, девушка нарушила внутренний регламент авиакомпании, так как не попросила у коллеги чек, подтверждающий, что бутерброд, которым он ее угостил, был оплачен. Теперь она намерена обжаловать решение руководства. Подростка с диагнозом «бешенство» госпитализировали в отделение реанимации пермской больницы в конце ноября. Мальчик мог заразиться после того, как его поцарапала или укусила домашняя кошка. Напомним, в начале декабря в посёлке Бымок объявили карантин. Вскоре после госпитализации подростка здесь от бешенства умерли три собаки. Карантин продлится два месяца. Искать девушку родители начали 29 декабря. На следующий день тело погибшей было обнаружено, сообщает "Интерфакс". Следователи следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии начали проверку по факту ее гибели. По предварительным выводам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти школьницы стало переохлаждение. Никаких телесных повреждения на теле погибшей нет. Кроме того, Трамп намерен заставить фармацевтические компании вести переговоры непосредственно с Medicare (программа страхования для населения старшего возраста - от 65 лет) и Medicaid (программа помощи лицам, имеющим доход ниже официальной черты бедности), а также снизить цены, поскольку эти компании лишатся привычной для них политической поддержки. Трамп не раскрыл никаких подробностей того, как он выполнит задачу по корректировке программы, поскольку ожидает одобрения мер со стороны кандидата на пост советника по здравоохранению Тома Прайса. Интервью Трампа изданию The Washington Post вышло после того, как конгресс принял первые меры по отказу от закона по реформе здравоохранения, который был ключевым в ходе президентства Барака Обамы. Теперь обе палаты американского парламента будут работать над деталями отмены и реформы закона о доступном медицинском страховании. Тем не менее после почти семи лет обещаний отменить Obamacare республиканцы столкнулись с некоторым трудностями в реализации своих намерений. Некоторые представители парламента даже думают о том, чтобы повременить с отменой программы, до тех пор пока не будет обнародован план по ее замене. "Чтобы увеличить выплаты богатым акционерам, крупные корпорации уклоняются от налогов, сокращают зарплаты работников и закупочные цены... Уклонение корпораций от налогов обходится беднейшим странам как минимум​​ в $100 млрд в год. Этого хватило бы, чтобы дать образование 124 млн детей, которые не ходят сейчас в школу, и вложить в здравоохранение достаточно средств, чтобы предотвратить смерть по крайней мере 6 млн детей каждый год", - сообщила организация. 16:08 (сегодня) 2 70 Найден «черный ящик» разбившегося под Бишкеком грузового самолета Как сообщают СМИ, врачи боролись за жизнь подростка, но не сумели его спасти. Мальчик умер во второй половине декабря. Все материалы сюжета Крушение грузового самолета в Киргизии Поиски второго бортового самописца продолжаются В станицу Павлодольскую в Северной Осетии немецкие поисковики приехали летом 2016 года, чтобы разыскивать своих павших солдат. Ориентировались иностранцы по картам Вермахта, где были отмечены 160 могил немцев. Рядом с одной из них поисковики и обнаружили останки советского капитана – на карте было обозначено и место захоронения красноармейца. Как отмечают историки, это нонсенс – когда противника хоронят вместе с погибшими из своих войск. То, что этот воин – советский, немцы поняли по звезде с фуражки, пуговицам, последнему патрону пистолета и шомполу для чистки оружия. Уже позже поисковики нашли в своих военных архивах донесение немецкого командования о том, что их солдаты с почестями похоронили капитана Красной армии. Один из бортовых самописцов грузового самолета Boeing-747-400, разбившегося в Киргизии, найден на месте происшествия, передает Интерфакс. Авиакатастрофа в Киргизии. Справка «На месте происшествия найден один из самописцев разбившегося самолета. Поиски второго черного ящика продолжаются», - рассказал на пресс-конференции премьер-министра Киргизии Чынгыз Эсенгулов. Ранее стало известно Межгосударственный авиационный комитет намерен сформировать комиссию по расследованию происшествия после того, как получит запрос от властей Киргизии.
Copyright © 2021. AZADLIQ – Xəbər – Azadliq – Xeber – Xeberler · Bütün hüquqları qorunur.
Copyright © 2016. AZADLIQ – Xəbər – Azadliq – Xeber – Xeberler · Bütün hüquqları qorunur.
- Sitemap - sozun izahi antonimi adinin menasi antonimi ereb ve fars sozleri free translate sitemap free translate sitemap nedir