Azadliq.az
Azərbaycan Xəbərləri

Azadliq » Xeberler» Xeber
30/10/2015

Alim Qasımov: “Özüm özümün düşmeniyem” – HƏYAT DƏRSİ

Alim Qasımov: “Özüm özümün düşməniyəm” - HƏYAT DƏRSİ


30.10.2015 / 14:03 xeber –

…“Kasıb ailə idik, gözümüzü musiqi ilə, radio ilə, vallarla açırdıq. Evdə valideynim, ən çox da anam, çox maraq göstərirdi musiqiyə. Şən arvad idi, musiqini sevirdi”.

 

…“Məni əlimdən tutub muğam aləminə aparan Ağaxan Abdullayev olub. Allah cansağlığı versin ona. O mənim üçün elə bir pəncərə açdı ki. Mən başqa ustadlardan da dərs aldım, sağ olanlardan, dünyasını dəyişənlərdən, vallardan. Nəriman Əliyevin sinfində oxudum, Vahid Abdullayevin sinfində oxudum, Əlibaba müəllimin sinfində oxudum, Hacıbala müəllimin sinfində oxudum. Onlardan çox şeylər mənimsədim”.

 

…“Bir ay, görürsən, bir musiqiyə qulaq asıram. Sonra birdən o musiqi haradasa səhnədə, toyda çıxır. Öz-özümə fikirləşirəm, bu haradan gəldi? Düşünəndə görürəm ki, mən o musiqiyə qulaq asmışam, oradan gəlib. Ona görə də o böyük sənətkarlara, yəni xalqın tarixində qalan sənətkarlara, gərək həmişə qulaq asasan. Çünki orada od var, eşq var, məhəbbət var, sənət var. Ona görə onlar məni hamısı bu hala gətirdi, köklədi ki, mən indi səhnədə, toy məclislərində onlardan öyrəndiklərimi insanlarla bölüşürəm”.

 

…“O vaxt, Allah can sağlığı versin, Akif İslamzadə zəng elədi, Siyavuş Kərimi zəng elədi, dedi ki, sən bu sözlərdən çox küsmə, öz işinə davam elə, ürək-dirək verdilər. Həm də bir iş var ki, mən özüm aşiq olmuşdum o musiqiyə, ən çox da məni saxlayan o oldu. Nə olacaq, olmayacaq, toy olacaq, konsert olacaq-olmayacaq, artıq mən onları çox düşünmürdüm. Mən artıq öz eşqimin, öz istəyimin dalınca gedirdim. Və hiss edirdim ki, o musiqi camaata daha tez təsir edir. Camaat həm zövq alır, həm ağlayır, həm də bu yol bir paklığa aparır məni”.

 

…“Dünyanın 30 faizində, demək olar, olmamışam. Qalan hər yeri gəzmişəm. Hələ təkrarən lap çox ölkədə olmuşuq. Bizim musiqiyə həm klassik musiqi deyirlər, həm də folklor deyirlər. Fransada konsertdə idik. Konsertdən sonra bizə bir müraciət oldu. Bir nəfər dedi ki, mən 30-40 ildir simfonik musiqiyə qulaq asıram, yəni dünyanın nə qədər gözəl musiqisi varsa, demək olar ki, onun aşiqiyəm. Və deyir, mən bir gün Fransada sizin konsertinizdə oldum, “Theatre de la Ville”də. Deyir, mən indiyədək eşitdiklərimi və eşitmədiklərimi sizin o 3 nəfərdən – triodan aldım. Mən belə bir möcüzə, belə bir sənət görməmişəm. Yəni, bizim sənətimiz haqqında, bizim muğamımız haqqında, bizim musiqimiz haqqında bax belə gözəl sözləri biz çox eşitmişik. Hətta dilini bilmirik, gəlir orada ay-ulduz şəkli çəkir, yerdə də adam şəkli çəkir, sizin musiqi, deyir, bizi qaldırdı göylərə. Mənəvi dəyərləri daha çoxdur bizim musiqinin”.

 

…“Hər cür çətin vəziyyətdən, Allahın köməyi ilə çıxmağa çalışırıq. Malayziyada idik. Konsertin axırına yaxın bir nəfər dedi ki, gərək, azan çəkəsən. Dedim, ay qardaş, sən konsertə gəlmisən, azanı neynirsən. Ora müsəlman ölkəsidir. Dedi ki, mən 30 ildir sənə qulaq asıram. Mən də dedim ki, yox, azan verməyəcəyəm, nə isə, gəldim çıxdım səhnəyə. Uşaqlara dedim oturun, mən oturmadım, Allahı çağırdım, azan çəkdim. Allahın köməyi ilə alındı…”

 

…“Sənətdə şəxsi qərəzlik də var, paxıllıq da var. Olmalıdır da. Nə qədər insan var, o qədər də xasiyyət var. Əlbəttə, yəqin, mənim içimdə də var, amma mən çalışıram onu cilovlayam, tərbiyələndirəm… Bu iş çox ağır bir işdir. O işə başlasam, mən gərək oxumağı tərgidəm. Çalışıram, heç kimlə maraqlanmayım”.

 

…“Hər bir çətinlikdən çıxmağa Allah özü dayaq olur və səbəbkar da göndərir. Allaha şükür, birtəhər yola vermişik. Bir dəfə Hacı Məmmədov rəhmətliklə, böyük sənətkarımızla rayonda toyda idik. Gördü ki, məni çox oxutdular, həvəs göstərdilər, təzə səs, cavan uşaq, toyun axırıdır, artıq lap yorulmuşam. Biri gəldi dedi ki, bir “Çahargah” oxu. “Çahargah” da dəsgahdır, orada balaca bir mahnı da yoxdur. Dedi, sənin üçün “Bayatı-qacar” yerindən bir “Çahargah” çalacağam. Ton yarım aşağıdan və heç kim üçün də çalmamışam, çalmaram, amma sənin üçün çalacağam, çünki yorulmusan. Orada elə çaldı ki, heç mən hiss etmədim ki, o yeri dəyişdi, başqa yerdə çaldı. Yəni bu özü bir ustadın şagirdə köməyi deməkdir”.

 

…“Rəhmətlik Bəhram müəllimlə o qədər toylarda olmuşuq. O qədər məni yola verib ki müəyyən şeylərdə. Rəhmətlik Bəhram müəllim həmişə tarı dik tutardı. Mən də yorulmuşam. Bir az dəbdə idim, hamı çağırırdı. Deyirdim, a kişi, bu tarı qoy da qabına. Belə eləyirsən, oradan keçən piyan-miyan da görür tarı, deyir, bir dənə də filan şey çal. Çalanda mən də gərək, oxuyam axı. Rəhmətlik baxırdı mənə, götürüb qoyurdu tarı yerinə”.

 

…“Hamının bir idarəsi var. Yəni, jurnalistlərin, rəssamların, yazıçıların, bəstəkarların, amma bizim heç nəyimiz yox idi, demək olar. Allaha şükür, Heydər Əliyev Fondu bu muğam oxuyanların, milli musiqinin arxasında durdu. İndi, maşallah, sözümüzü deyəcək yerimiz, yurdumuz var, reklamımız-filan hamısı öz yerindədir. Və bir neçə ildir ki, şükür, bütün dünya folklorunu öz səhnəmizdə görürük, muğam festivalında. Bu, inkişaf deməkdir”.

 

…“Mən Fərqanəyə ağsaqqal deyirəm. Deyirəm nənəmdir, torpağı sanı yaşasın. Amma sənətdə biz nə qohumuq, nə ata-balayıq. Bir Allah şahiddir. Tələbkar yox e, elə tələb edirəm, hərdən, bir də görürsən, ağlayır. Çünki mən hər işdə zarafat edə bilərəm, amma sənətdə zarafatım yoxdur, sənətdə ciddiyəm”.

 

…“Mən özüm özümün düşməniyəm. Deyirəm, sənə lazımdır? Get mikrofonu götür, bir-iki ağız oxu, qəzəldən-filan, pulunu qazan, çıx get o yana. Mən getdim eşqə, indi də o eşqlə ki, məni çağırırlar, mən də düşürəm azara ki, mən o eşqi necə eləyəcəyəm. Çünki o eşq də gəlməyəndə, gəlmir. Camaat elə o eşqi gözləyir məndən. Yoxsa mən elə adi adam kimi gündə oxuyaram da…”

 

…“İstədiyim kimi oxumasam, 5 gün özümə gəlmərəm. Allah haqqı, narahat oluram. Mən orada bir eşq yaratmasam, deyir, ürəyimdən tikan çıxdı, o tikanı çıxartmasam, tikan qalacaq bir həftə məndə, elə sızıldayacaq, Allah haqqı! Elə Fərqanə də həmçinin, musiqiçilər də həmçinin”.

 

…“Mən həmişə çalışmışam ki, öz toylarımı, konsertlərimi yazım və onlara dönə-dönə, böyük bir həvəslə qulaq asım. Qulaq asanda elə olub ağlamışam, gülmüşəm, nə bilim neynəmişəm. Özüm özümdən öyrənmişəm, Allahım haqqı. Bədahətən olub, toyda nə isə çıxıb, fikirləşmişəm ki, yaman şeydir, bu, əla şeydir. Toydan sonra qulaq asmışam ona, bir neçə dəfə qulaq asmışam, onu mən sonra konsertdə oxumuşam. Toyu təkrar eləmişəm, Allah haqqı!”…

 

…“İnsanın xüsusiyyətləri ki var, o qanla keçir, yəni onu başqa cür əxz eləmək olmaz. Amma, o eşq, ilham ki var, ola da bilər, olmaya da bilər, çünki bu, Allahın qismətidir. Yəni, o eşq, ilham ki, var, o ola bilsin bir neçə nəsildən sonra gəlsin, və yaxud elə o dəqiqə gəlsin, bu bir az ağır məsələdir”.

 

…“Fərqanənin səsinin ahəngindən hiss etdim ki, onun səsi get-gedə daha da gözəlləşəcək. Səsi, istedadı, həvəsi, eşqi, mütaliə etmək həvəsi var, məcburdur. Elə deyir, nə oldu, sən mənə bir dəfə də yaxşı demirsən. Deyirəm, mən sənə yaxşı deməyəcəyəm. Belə götürəndə əla oxuyur. Amma mən ki, deyirəm, səni ki, neçə illərdir bəsləyirəm, görmək istəyirəm ki, sən bir möcüzə yaradasan, hələ o möcüzə yoxdur, qızım”.

 

…“Nəvəm Alimdə də nə isə var, Allah haqqı! Eşqə gəlir. İndi 2 yaşındadır. Deməli, nağaranı çalır, görürəm, sifəti dönür. Oynayanda da özündən bir cürə şeylər çıxardır. Nə isə, ola bilər, onda eşq olsun, ola bilər…”

 

…“Fərqanənin oğlunda da, Saleh də deyirlər ona, Əbdülqahar da. Onda da, məsələn, səs də var, qeyri-adi bir ilham da var. Maşallah, nəvələrim çoxdur, 4-ü Fərqanənindir, 2-si balaca qızımındır, biri də balaca oğlumundur. Bunlardan kimin nəyi sevdiyini axtarsaq, onda gərək gecə-gündüz onlarla məşğul olaq”…

mənbə :
lent.azНа сегодняшний день самая высокая неофициальная заработная плата в Азербайджане составляет около 10 тысяч манатов. Ее получают высокопоставленные чиновники медицинской и IT-сфер,» заявил Echo.az председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев. По его словам, самая высокая официальная зарплата составляет 2250 манатов, ее получают депутаты Милли меджлиса Азербайджана. «Самая низкая неофициальная зарплата сегодня равна 150 манатам, а официальная — 116», — отметил он. По его словам, сегодня в Азербайджане 20% граждан имеют «черную» зарплату. При этом 9% получают часть зарплаты на руки, то есть по ведомостям, вторую — в «конвертах». И около 70% получают «белую» заработную плату. Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован на территории Сабаильского района. Согласно информации, в известном клубе Z club на улице Ахмеда Джавада житель Баку Муслюмов Камран Мамед оглу 1994 года рождения был ранен ножом неизвестным. Раненый был доставлен в Городскую клиническую больницу №1. Врачи оценивают его состояние как среднетяжелое. «Однако не стоит забывать о тех, кто задействован в развитии теневой экономики, есть множество незарегистрированных предпринимателей, многие работают на дому или по найму, безусловно, большая их часть нигде не числится. Я считаю, что улучшить ситуацию позволит лишь политическая воля правительства», — сказал он. В настоящее время в Азербайджане идут серьезные социально-экономические и политические процессы. Время от времени также появляется тревожная информация об опасности террора в Азербайджане. В тоже время, вокруг карабахского вопроса протекают сложные процессы. Кроме того, уже 18 дней Армения не возвращает тело нашего шехида, а по делу МНБ продолжается судебный процесс. Бывший заместитель министра национальной безопасности, председатель Партии свободных демократов Сульхаддин Акпер дал свою оценку всех этих вопросов, находящихся на повестке дня страны. Администрация действующего американского лидера Барака Обамы увязывала снятие ограничительных мер против России с полным выполнением минских договоренностей. Вступающий в пятницу на высший государственный пост Трамп в интервью Times и Bild предложил отойти от провозглашенного своим предшественником принципа. В Москве инициативу избранного американского президента восприняли весьма сдержанно. Песков отметил, что антироссийские санкции — это не вопрос российской повестки дня как во внутреннем плане, так и в плане общения с зарубежными партнерами. На вопрос о том, не меняет. Трамп рассказал о своем видении внешней политики В Совете Федерации пояснили: для России отмена санкций не является самоцелью, ради которой надо чем-то жертвовать, тем более в сфере безопасности. Председатель комитета верхней палаты парламента по международным делам Константин Косачев призвал не спешить "придавать словам избранного президента США Дональда Трампа о некоем возможном "размене" ядерного разоружения на отмену санкций статус официального предложения". Сенатор напомнил, что все это было сказано в интервью как размышление, как вариант. По его мнению, Трамп должен внимательно изучить причины, по которым существенное разоружение в этой сфере так и не стало реальностью. "Если отбросить демагогические ("агрессивность и реваншизм России"), то будет очевидным, что одно из главных препятствий — реализация планов глобальной ПРО США, а также последовательные американские попытки обеспечить себе односторонние превосходство по другим направлениям — развитие инфраструктуры НАТО, обычные вооружения, высокоточное оружие, беспилотники, милитаризация космоса", — уверен парламентарий. В Баку доставлен надгробный памятник азербайджанскому «вору в законе» Ровшану Ленкоранскому, убитому в Стамбуле. Как передает памятник был изготовлен в Индии, затем доставлен в Турцию, а оттуда в Азербайджан. Высота памятника составляет 5 метров. Отмечается, что в настоящее время памятник находится в одном из цехов по изготовлению надгробных камней в Бинагадинском районе, где проводятся завершающие работы. Отмечается, что основная часть памятника изготовлена в Индии по заказу брата Ровшана – Намика Джаниева. РИА Новости Положительное сальдо внешнеторгового баланса РФ в ноябре 2016 года выросло на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года и составило 9,137 миллиарда долларов, свидетельствуют материалы Банка России. ФТС сообщила о сокращении профицита торгового баланса России в 2016 году За 11 месяцев 2016 года показатель составил 78,585 миллиарда долларов, снизившись в 1,7 раза со 137,205 миллиарда долларов за аналогичный период предыдущего года. Египет согласился принять специалистов из 22-27 января, планируется урегулировать ситуацию с периодически возникающими претензиями египетской стороны к безопасности мяса птицы из РФ, сообщает Россельхознадзор. Право экспорта мяса и птицы в Египет получили 12 российских компаний Телефонные переговоры между представителями Россельхознадзора и ветеринарной службы Египта состоялись 12 января, на них обсуждались сроки посещения Египта российскими специалистами для ознакомления с методикой работы ветеринарных аналитических лабораторий и согласования методик отбора и анализа проб мяса. "Египетская сторона предварительно согласилась принять российскую делегацию в период с 22 по 27 января 2017 года и в ближайшие дни прислать официальное приглашение. Инициатива Россельхознадзора должна положить конец периодически возникающим претензиям надзорных ведомств Египта к безопасности мяса птицы, экспортируемому из России", — говорится в сообщении. Ранее Минсельхоз РФ сообщал, что Россия заинтересована в увеличении поставок в Египет зерновых и продуктов их переработки, мяса птицы, говядины и растительных масел, а также готова увеличить импорт овощей и фруктов из Египта. По информации издания, один из членов экипажа предложил 22-летней Глисон, находящейся на 18-й неделе беременности, багет с беконом. Девушка съела бутерброд. Это заметил еще один член экипажа, который сообщил об инциденте руководству фирмы. В итоге было назначено служебное расследование и слушания по делу о краже сэндвича. Как оказалось, девушка нарушила внутренний регламент авиакомпании, так как не попросила у коллеги чек, подтверждающий, что бутерброд, которым он ее угостил, был оплачен. Теперь она намерена обжаловать решение руководства. Подростка с диагнозом «бешенство» госпитализировали в отделение реанимации пермской больницы в конце ноября. Мальчик мог заразиться после того, как его поцарапала или укусила домашняя кошка. Напомним, в начале декабря в посёлке Бымок объявили карантин. Вскоре после госпитализации подростка здесь от бешенства умерли три собаки. Карантин продлится два месяца. Искать девушку родители начали 29 декабря. На следующий день тело погибшей было обнаружено, сообщает "Интерфакс". Следователи следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии начали проверку по факту ее гибели. По предварительным выводам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти школьницы стало переохлаждение. Никаких телесных повреждения на теле погибшей нет. Кроме того, Трамп намерен заставить фармацевтические компании вести переговоры непосредственно с Medicare (программа страхования для населения старшего возраста - от 65 лет) и Medicaid (программа помощи лицам, имеющим доход ниже официальной черты бедности), а также снизить цены, поскольку эти компании лишатся привычной для них политической поддержки. Трамп не раскрыл никаких подробностей того, как он выполнит задачу по корректировке программы, поскольку ожидает одобрения мер со стороны кандидата на пост советника по здравоохранению Тома Прайса. Интервью Трампа изданию The Washington Post вышло после того, как конгресс принял первые меры по отказу от закона по реформе здравоохранения, который был ключевым в ходе президентства Барака Обамы. Теперь обе палаты американского парламента будут работать над деталями отмены и реформы закона о доступном медицинском страховании. Тем не менее после почти семи лет обещаний отменить Obamacare республиканцы столкнулись с некоторым трудностями в реализации своих намерений. Некоторые представители парламента даже думают о том, чтобы повременить с отменой программы, до тех пор пока не будет обнародован план по ее замене. "Чтобы увеличить выплаты богатым акционерам, крупные корпорации уклоняются от налогов, сокращают зарплаты работников и закупочные цены... Уклонение корпораций от налогов обходится беднейшим странам как минимум​​ в $100 млрд в год. Этого хватило бы, чтобы дать образование 124 млн детей, которые не ходят сейчас в школу, и вложить в здравоохранение достаточно средств, чтобы предотвратить смерть по крайней мере 6 млн детей каждый год", - сообщила организация. 16:08 (сегодня) 2 70 Найден «черный ящик» разбившегося под Бишкеком грузового самолета Как сообщают СМИ, врачи боролись за жизнь подростка, но не сумели его спасти. Мальчик умер во второй половине декабря. Все материалы сюжета Крушение грузового самолета в Киргизии Поиски второго бортового самописца продолжаются В станицу Павлодольскую в Северной Осетии немецкие поисковики приехали летом 2016 года, чтобы разыскивать своих павших солдат. Ориентировались иностранцы по картам Вермахта, где были отмечены 160 могил немцев. Рядом с одной из них поисковики и обнаружили останки советского капитана – на карте было обозначено и место захоронения красноармейца. Как отмечают историки, это нонсенс – когда противника хоронят вместе с погибшими из своих войск. То, что этот воин – советский, немцы поняли по звезде с фуражки, пуговицам, последнему патрону пистолета и шомполу для чистки оружия. Уже позже поисковики нашли в своих военных архивах донесение немецкого командования о том, что их солдаты с почестями похоронили капитана Красной армии. Один из бортовых самописцов грузового самолета Boeing-747-400, разбившегося в Киргизии, найден на месте происшествия, передает Интерфакс. Авиакатастрофа в Киргизии. Справка «На месте происшествия найден один из самописцев разбившегося самолета. Поиски второго черного ящика продолжаются», - рассказал на пресс-конференции премьер-министра Киргизии Чынгыз Эсенгулов. Ранее стало известно Межгосударственный авиационный комитет намерен сформировать комиссию по расследованию происшествия после того, как получит запрос от властей Киргизии.

Copyright © 2020. AZADLIQ – Xəbər – Azadliq – Xeber – Xeberler · Bütün hüquqları qorunur.
Copyright © 2016. AZADLIQ – Xəbər – Azadliq – Xeber – Xeberler · Bütün hüquqları qorunur.
- Sitemap - azadliq musavat manat son xeberler Son Xeberler - Son Xəbərlər xeberler xəbərlər azadliq qezeti azadliq qəzeti oyunlar oyun oyna oyunlar ən son xəbər, son xeberler, son xeber, xeber, azerbaycan xeberleri,azadliq qazeti