Azadliq.az
Chrome
Azərbaycan Xəbərləri

Azadliq » Xeberler» Xeber
25/05/2021

Hesablama Palatasi: Budce xerclerinin V rub uzre xususi cekisi yuksek qalib

Hesablama Palatası: Büdcə xərclərinin V rüb üzrə xüsusi çəkisi yüksək qalıbxeber –

Ötən il Azərbaycanda dövlət büdcəsi gəlirlərinin aylar üzrə proqnoz və faktiki icra göstəriciləri arasında fərqlər müşahidə edilib, proqnozlara qarşı gəlirlər 7 ay üzrə artıqlaması ilə, 5 ay üzrə kəsirlə icra edilib, mart ayında neftin qiymətində kəskin dəyişikliklərin izlənməsi büdcənin aylıq icra parametrlərinə əhəmiyyətli təsir edib.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə Hesablama Palatasının “2020-ci il dövlət büdcəsinin icrası haqqında” qanun layihəsinə və büdcənin icrasına dair illik hesabata verdiyi rəydə bildirilir.

“Hesabat ilində neftin qiymətində müşahidə olunan tərəddüdlər gəlirlərin proqnoz və faktiki icra göstəricilərində kənarlaşmaların böyüməsi ilə nəticələnib.

İcranın proqnozu ən çox üstələdiyi göstərici 2332,9 milyon manat olmaqla mart ayında müşahidə edilmişdir. Belə ki, mart ayı üçün dövlət büdcəsi gəlirlərinin rüblər və aylar üzrə bölgüsü ilə müəyyən edilmiş göstərici 7,7% olsa da, faktiki göstərici təsdiq edilmiş bölgüdən 9,7 faiz bəndi çox olmaqla 17,4% təşkil edib. Artıq icra məbləğinin 98,0%-i DNF-dən olan transferlərin payına düşüb. Belə ki, mart ayında dünya bazarında xam neftin qiymətinin kəskin ucuzlaşması fonunda valyuta bazarında xarici valyutaya olan tələbin əhəmiyyətli artması ay ərzində keçirilmiş valyuta hərraclarında Dövlət Neft Fondunun (ARDNF) 1 928,3 milyon ABŞ dolları satmasını labüd edib.

İcranın proqnozdan ən çox aşağı olduğu göstərici 968,1 milyon manat təşkil etməklə may ayında müşahidə edilib. Belə ki, may ayı üçün dövlət büdcəsi gəlirlərinin rüblər və aylar üzrə bölgüsü ilə müəyyən edilmiş göstərici 8,0% olsa da, faktiki göstərici təsdiq edilmiş bölgüdən 4,0 faiz bəndi az olmaqla 4% təşkil edib.

2020-ci ildə xərclərin aylar üzrə təsdiq edilmiş göstəriciləri və faktiki icra məbləğləri arasında fərqlər müşahidə edilib, həm nisbi, həm də mütləq göstəricilər üzrə ən böyük fərqlər noyabr və dekabr ayları üzrə olub, əvvəlki illərdə olduğu kimi, IV rübdə icra edilmiş xərclərin xüsusi çəkisi daha böyük olaraq qalıb.

Hesabat ilində xərclərin yanvar, iyun və dekabr aylarında icra göstəriciləri aylar üzrə müəyyən edilmiş proqnozu üstələyib, digər aylarda isə proqnozdan az olub.

İcranın proqnozdan ən çox aşağı olduğu göstərici 1342,4 milyon manat təşkil etməklə noyabr ayında müşahidə edilib. Belə ki, noyabr ayı üçün dövlət büdcəsi xərclərinin rüblər və aylar üzrə bölgüsü ilə müəyyən edilmiş göstərici 10,1% olsa da, faktiki göstərici təsdiq edilmiş bölgüdən 4,9 faiz bəndi az olmaqla 5,2% təşkil edib.

İcranın proqnozu ən çox üstələdiyi göstərici 1223,3 milyon manat olmaqla dekabr ayında müşahidə edilib. Belə ki, dekabr ayı üçün dövlət büdcəsi xərclərinin rüblər və aylar üzrə bölgüsü ilə müəyyən edilmiş göstərici 11% olsa da, faktiki göstərici təsdiq edilmiş bölgüdən 4,5 faiz bəndi çox olmaqla 15,5% təşkil edib.

2020-ci ildə icra edilmiş xərclərin 29,4%-i (2019-cu ildə 31,7%-i) ilin son rübündə icra edilib. Həmin məbləğin də 54,7%-i (2019-cu ildə 55,0%-i) dekabr ayının payına düşüb. Məlumatların təhlili göstərir ki, ilk 11 ay üzrə orta aylıq büdcə xərclərinin məbləğinin 2 014,8 milyon manat təşkil etməsinə baxmayaraq, dekabr ayında xərclər müvafiq göstəricidən 2,1 dəfə çox olub. Belə ki, dekabr ayında xərc edilən vəsait ötən il üzrə ümumi büdcə xərclərinin 16,1%-ni (2019-cu ildə 17,4%-ni) təşkil edib. Xərclərin ilin sonunda icra edilməsi büdcə vəsaitlərinin akkreditiv, depozit və tapşırıq, bank hesablarına yönəldilməsinə şərait yaradır.

Hesabat ilinin ikinci yarısında dövlət büdcəsinin icra edilmiş məbləğləri ilin birinci yarısı ilə müqayisədə nisbətən çox olub, ilin 4 ayında gəlir xərcləri üstələsə də, digər 8 ayda əks meyl müşahidə edilib, dövlət büdcəsi balansının 2020-ci il üzrə proqnozlaşdırılmış və icra göstəriciləri arasında fərqlər izlənilib.

2020-ci ildə ümumi büdcə gəlirlərinin və xərclərinin müvafiq olaraq 48,7% və 44,4%-i ilin birinci yarısında, 51,3% və 55,6%-i isə ilin ikinci yarısında icra olunub. Dövlət büdcəsinin gəlir və xərclərinin aylar üzrə icrasının aylıq hesabatlarına əsasən təhlil göstərir ki, yanvar, mart, oktyabr və noyabr aylarında gəlirlər xərclərdən daha çox olub, digər aylarda isə əks meyl müşahidə edilib.

Hesabat ilində ən böyük profisit 2 273,4 milyon manat olmaqla mart ayında, ən böyük defisit isə 1 812,9 milyon manat olmaqla dekabr ayında müşahidə edilib.

Dövlət büdcəsində ilin ilk yarısı üzrə proqnozlaşdırılmış 58,8 milyon manat profisitə qarşı 292 milyon manat profisit əldə edilib, ilin ikinci yarısında isə proqnozlaşdırılmış 3 427 milyon manat məbləğində kəsirə qarşı 2 026,6 milyon manat kəsir yaranıb. Beləliklə də, 2020-ci ilin sonuna dövlət büdcəsinin kəsiri proqnozlaşdırılmış 3 368,2 milyon manata qarşı 1 734,6 milyon manat təşkil edərək faktiki büdcə kəsiri proqnozlaşdırılmış göstəricidən 1,9 dəfə az olub.

Hesabat ilinin bəzi aylarında dövlət büdcəsinin balansı üzrə proqnoz və icra göstəricilərinin həmin aylar üzrə kəsirin maliyyələşmə mənbələrindən daxilolma məbləğləri arasında müəyyən uyğunsuzluqlar mövcud olub, Hesablama Palatası büdcə vəsaitlərinin idarəedilməsi ilə bağlı maliyyə planlaşmasının düzgün tərtib edilməməsinin nəzərdə tutulmuş büdcə xərclərindən artıq vəsaitin cəlb edilməsinə, əhəmiyyətli profisit olduğu təqdirdə əlavə borclanmaya gedilməsinə şərait yaratdığı, həmçinin əlavə borclanma üzrə faiz xərclərinin artımına təsirsiz ötüşmədiyi qənaətindədir.

Təqdim edilmiş məlumatların təhlili göstərir ki, yanvar ayında 816,1 milyon manat və aprel ayında 176,1 milyon manat profisitin nəzərdə tutulmasına baxmayaraq, müvafiq aylar üzrə kəsirin maliyyələşdirilməsi üzrə müvafiq olaraq 22,5 milyon manat və 65,3 milyon manat vəsaitin daxilolması da proqnozlaşdırılıb. Müvafiq daxilolma məbləğinin əhəmiyyətli hissəsi xaricdən cəlb edilmiş kreditlər üzrə nəzərdə tutulub.

Bununla yanaşı, dövlət büdcəsinin balansı üzrə artan yekunla hesablanan proqnoz göstəricilərinin müvafiq daxilolma məbləğləri üzrə proqnoz göstəricisi ilə müqayisəsi daha kəskin uyğunsuzluqların mövcud olduğunu göstərir. Belə ki, fevral ayının sonuna dövlət büdcəsində nəzərdə tutulan 626,6 milyon manat profisitə qarşı kəsirin maliyyələşmə mənbələri üzrə daxilolma məbləği 193 milyon manat proqnozlaşdırılıb ki, bu daxilolmaların da 130,0 milyon manatı daxili borclanmadan daxilolmaların payına düşüb. Müvafiq meyl növbəti aylar üzrə xarakterik olub, yanvar-iyun ayları üzrə proqnozlaşdırılmış profisitə qarşı kəsirin maliyyələşmə mənbələrindən də daxilolma nəzərdə tutulub.

Proqnozlarla bağlı qeyd edilən uyğunsuzluqlar icra göstəriciləri üzrə də xarakterik olub. Belə ki, dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı təqdim edilmiş məlumatların təhlili göstərir ki, dövlət büdcəsində oktyabr ayında 162,9 milyon manat və noyabr ayında 593,0 milyon manat profisitin olmasına baxmayaraq, müvafiq aylar üzrə kəsirin maliyyələşdirilməsi üzrə müvafiq olaraq 37,1 milyon manat və 250,2 milyon manat vəsait də daxil olub.

Dövlət büdcəsinin balansı üzrə artan yekunla icra olunan göstəricilərin faktiki daxilolma məbləğləri ilə müqayisəsi isə daha kəskin uyğunsuzluqların mövcud olduğunu göstərir. Belə ki, noyabr ayının sonuna dövlət büdcəsində 78,3 milyon manata profisitə qarşı kəsirin maliyyələşmə mənbələri üzrə daxilolma məbləği 964,9 milyon manat təşkil edib ki, bu daxilolmaların da 287,3 milyon manatının daxili borclanmadan daxilolmalar üzrə olub.

Eyni zamanda, dövlət büdcəsinin icrasının aylıq və rüblük bölgüsünə nəzər saldıqda qeyd etmək olar ki, hesabat ilinin mart ayında büdcənin gəlirləri 4 197,8 milyon manat, kəsrin maliyyələşmə mənbələri üzrə – 4 483,5 min manat vəsait təşkil etdiyi halda, xərcləri isə 1 924,4 milyon manat təşkil etmişdir ki, nəticə etibarı ilə büdcədə 2273,3 milyon manat məbləğində profisit yaranıb və sərbəst qalıq məbləği 4803,1 milyon manat təşkil edib. Aparılmış təhlil zamanı müəyyən edilib ki, hesabat ilinin mart ayı üzrə büdcə gəlirlərinin 3 232,0 milyon manatı və yaxud 77%-i ARDNF-dən edilən transfer hesabına həyata keçirilib ki, bu isə həmin ay üzrə büdcə xərclərindən (1924,5 milyon manat) 1 307,5 milyon manat və yaxud 67,9% çox olub.

Təhlilin nəticələrindən də göründüyü kimi, hesabat dövründə müvafiq orqanlar tərəfindən kassa menecmenti üzrə işlər lazımi səviyyədə aparılmayıb. Belə ki, dövlət büdcəsinin gəlirlərini və kəsirin maliyyələşmə mənbələri üzrə mədaxili təmin edən orqanların hesabat ilinin ayları üzrə yığımlara dair verdikləri proqnozlar və il ərzində bu istiqamətdə apardığı işlər dövlət büdcəsinin həmin ayları üzrə xərclərin aparılması ilə bəzi hallarda tam koordinasiya olunmadan həyata keçirilib. Hesablama Palatası qeyd edilən vəziyyəti hal-hazırda ölkə qanunvericiliyində kassa menecmenti (cash management) anlayışının və bu mexanizmi tənzimləyən hüquqi müddəaların olmaması ilə əlaqələndirir.

2020-ci ildə icmal büdcənin gəlirləri 24 465,2 milyonmanat olmaqla proqnozla müqayisədə 9,4% və yaxud 2 102,3 milyon manat çox, xərclər isə 29 160,1 milyon manat olmaqla proqnozla müqayisədə 3,8% və yaxud 1 148,2 milyon manat az təşkil edib. İcmal büdcə gəlirlərinin ÜDM-ə faiz nisbəti 33,8%-ə, icmal büdcə xərclərinin ÜDM-ə faiz nisbəti isə 40,3%-ə bərabər olub. İcmal büdcə kəsiri 4 694,9 milyon manat olmaqla ÜDM-ə faiz nisbəti 6,5% təşkil edib”, – deyə rəydə qeyd olunub.


mənbə :
Report.azНа сегодняшний день самая высокая неофициальная заработная плата в Азербайджане составляет около 10 тысяч манатов. Ее получают высокопоставленные чиновники медицинской и IT-сфер,» заявил Echo.az председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев. По его словам, самая высокая официальная зарплата составляет 2250 манатов, ее получают депутаты Милли меджлиса Азербайджана. «Самая низкая неофициальная зарплата сегодня равна 150 манатам, а официальная — 116», — отметил он. По его словам, сегодня в Азербайджане 20% граждан имеют «черную» зарплату. При этом 9% получают часть зарплаты на руки, то есть по ведомостям, вторую — в «конвертах». И около 70% получают «белую» заработную плату. Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован на территории Сабаильского района. Согласно информации, в известном клубе Z club на улице Ахмеда Джавада житель Баку Муслюмов Камран Мамед оглу 1994 года рождения был ранен ножом неизвестным. Раненый был доставлен в Городскую клиническую больницу №1. Врачи оценивают его состояние как среднетяжелое. «Однако не стоит забывать о тех, кто задействован в развитии теневой экономики, есть множество незарегистрированных предпринимателей, многие работают на дому или по найму, безусловно, большая их часть нигде не числится. Я считаю, что улучшить ситуацию позволит лишь политическая воля правительства», — сказал он. В настоящее время в Азербайджане идут серьезные социально-экономические и политические процессы. Время от времени также появляется тревожная информация об опасности террора в Азербайджане. В тоже время, вокруг карабахского вопроса протекают сложные процессы. Кроме того, уже 18 дней Армения не возвращает тело нашего шехида, а по делу МНБ продолжается судебный процесс. Бывший заместитель министра национальной безопасности, председатель Партии свободных демократов Сульхаддин Акпер дал свою оценку всех этих вопросов, находящихся на повестке дня страны. Администрация действующего американского лидера Барака Обамы увязывала снятие ограничительных мер против России с полным выполнением минских договоренностей. Вступающий в пятницу на высший государственный пост Трамп в интервью Times и Bild предложил отойти от провозглашенного своим предшественником принципа. В Москве инициативу избранного американского президента восприняли весьма сдержанно. Песков отметил, что антироссийские санкции — это не вопрос российской повестки дня как во внутреннем плане, так и в плане общения с зарубежными партнерами. На вопрос о том, не меняет. Трамп рассказал о своем видении внешней политики В Совете Федерации пояснили: для России отмена санкций не является самоцелью, ради которой надо чем-то жертвовать, тем более в сфере безопасности. Председатель комитета верхней палаты парламента по международным делам Константин Косачев призвал не спешить "придавать словам избранного президента США Дональда Трампа о некоем возможном "размене" ядерного разоружения на отмену санкций статус официального предложения". Сенатор напомнил, что все это было сказано в интервью как размышление, как вариант. По его мнению, Трамп должен внимательно изучить причины, по которым существенное разоружение в этой сфере так и не стало реальностью. "Если отбросить демагогические ("агрессивность и реваншизм России"), то будет очевидным, что одно из главных препятствий — реализация планов глобальной ПРО США, а также последовательные американские попытки обеспечить себе односторонние превосходство по другим направлениям — развитие инфраструктуры НАТО, обычные вооружения, высокоточное оружие, беспилотники, милитаризация космоса", — уверен парламентарий. В Баку доставлен надгробный памятник азербайджанскому «вору в законе» Ровшану Ленкоранскому, убитому в Стамбуле. Как передает памятник был изготовлен в Индии, затем доставлен в Турцию, а оттуда в Азербайджан. Высота памятника составляет 5 метров. Отмечается, что в настоящее время памятник находится в одном из цехов по изготовлению надгробных камней в Бинагадинском районе, где проводятся завершающие работы. Отмечается, что основная часть памятника изготовлена в Индии по заказу брата Ровшана – Намика Джаниева. РИА Новости Положительное сальдо внешнеторгового баланса РФ в ноябре 2016 года выросло на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года и составило 9,137 миллиарда долларов, свидетельствуют материалы Банка России. ФТС сообщила о сокращении профицита торгового баланса России в 2016 году За 11 месяцев 2016 года показатель составил 78,585 миллиарда долларов, снизившись в 1,7 раза со 137,205 миллиарда долларов за аналогичный период предыдущего года. Египет согласился принять специалистов из 22-27 января, планируется урегулировать ситуацию с периодически возникающими претензиями египетской стороны к безопасности мяса птицы из РФ, сообщает Россельхознадзор. Право экспорта мяса и птицы в Египет получили 12 российских компаний Телефонные переговоры между представителями Россельхознадзора и ветеринарной службы Египта состоялись 12 января, на них обсуждались сроки посещения Египта российскими специалистами для ознакомления с методикой работы ветеринарных аналитических лабораторий и согласования методик отбора и анализа проб мяса. "Египетская сторона предварительно согласилась принять российскую делегацию в период с 22 по 27 января 2017 года и в ближайшие дни прислать официальное приглашение. Инициатива Россельхознадзора должна положить конец периодически возникающим претензиям надзорных ведомств Египта к безопасности мяса птицы, экспортируемому из России", — говорится в сообщении. Ранее Минсельхоз РФ сообщал, что Россия заинтересована в увеличении поставок в Египет зерновых и продуктов их переработки, мяса птицы, говядины и растительных масел, а также готова увеличить импорт овощей и фруктов из Египта. По информации издания, один из членов экипажа предложил 22-летней Глисон, находящейся на 18-й неделе беременности, багет с беконом. Девушка съела бутерброд. Это заметил еще один член экипажа, который сообщил об инциденте руководству фирмы. В итоге было назначено служебное расследование и слушания по делу о краже сэндвича. Как оказалось, девушка нарушила внутренний регламент авиакомпании, так как не попросила у коллеги чек, подтверждающий, что бутерброд, которым он ее угостил, был оплачен. Теперь она намерена обжаловать решение руководства. Подростка с диагнозом «бешенство» госпитализировали в отделение реанимации пермской больницы в конце ноября. Мальчик мог заразиться после того, как его поцарапала или укусила домашняя кошка. Напомним, в начале декабря в посёлке Бымок объявили карантин. Вскоре после госпитализации подростка здесь от бешенства умерли три собаки. Карантин продлится два месяца. Искать девушку родители начали 29 декабря. На следующий день тело погибшей было обнаружено, сообщает "Интерфакс". Следователи следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии начали проверку по факту ее гибели. По предварительным выводам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти школьницы стало переохлаждение. Никаких телесных повреждения на теле погибшей нет. Кроме того, Трамп намерен заставить фармацевтические компании вести переговоры непосредственно с Medicare (программа страхования для населения старшего возраста - от 65 лет) и Medicaid (программа помощи лицам, имеющим доход ниже официальной черты бедности), а также снизить цены, поскольку эти компании лишатся привычной для них политической поддержки. Трамп не раскрыл никаких подробностей того, как он выполнит задачу по корректировке программы, поскольку ожидает одобрения мер со стороны кандидата на пост советника по здравоохранению Тома Прайса. Интервью Трампа изданию The Washington Post вышло после того, как конгресс принял первые меры по отказу от закона по реформе здравоохранения, который был ключевым в ходе президентства Барака Обамы. Теперь обе палаты американского парламента будут работать над деталями отмены и реформы закона о доступном медицинском страховании. Тем не менее после почти семи лет обещаний отменить Obamacare республиканцы столкнулись с некоторым трудностями в реализации своих намерений. Некоторые представители парламента даже думают о том, чтобы повременить с отменой программы, до тех пор пока не будет обнародован план по ее замене. "Чтобы увеличить выплаты богатым акционерам, крупные корпорации уклоняются от налогов, сокращают зарплаты работников и закупочные цены... Уклонение корпораций от налогов обходится беднейшим странам как минимум​​ в $100 млрд в год. Этого хватило бы, чтобы дать образование 124 млн детей, которые не ходят сейчас в школу, и вложить в здравоохранение достаточно средств, чтобы предотвратить смерть по крайней мере 6 млн детей каждый год", - сообщила организация. 16:08 (сегодня) 2 70 Найден «черный ящик» разбившегося под Бишкеком грузового самолета Как сообщают СМИ, врачи боролись за жизнь подростка, но не сумели его спасти. Мальчик умер во второй половине декабря. Все материалы сюжета Крушение грузового самолета в Киргизии Поиски второго бортового самописца продолжаются В станицу Павлодольскую в Северной Осетии немецкие поисковики приехали летом 2016 года, чтобы разыскивать своих павших солдат. Ориентировались иностранцы по картам Вермахта, где были отмечены 160 могил немцев. Рядом с одной из них поисковики и обнаружили останки советского капитана – на карте было обозначено и место захоронения красноармейца. Как отмечают историки, это нонсенс – когда противника хоронят вместе с погибшими из своих войск. То, что этот воин – советский, немцы поняли по звезде с фуражки, пуговицам, последнему патрону пистолета и шомполу для чистки оружия. Уже позже поисковики нашли в своих военных архивах донесение немецкого командования о том, что их солдаты с почестями похоронили капитана Красной армии. Один из бортовых самописцов грузового самолета Boeing-747-400, разбившегося в Киргизии, найден на месте происшествия, передает Интерфакс. Авиакатастрофа в Киргизии. Справка «На месте происшествия найден один из самописцев разбившегося самолета. Поиски второго черного ящика продолжаются», - рассказал на пресс-конференции премьер-министра Киргизии Чынгыз Эсенгулов. Ранее стало известно Межгосударственный авиационный комитет намерен сформировать комиссию по расследованию происшествия после того, как получит запрос от властей Киргизии.
Copyright © 2021. AZADLIQ – Xəbər – Azadliq – Xeber – Xeberler · Bütün hüquqları qorunur.
Copyright © 2016. AZADLIQ – Xəbər – Azadliq – Xeber – Xeberler · Bütün hüquqları qorunur.
- Sitemap - sozun izahi antonimi adinin menasi antonimi ereb ve fars sozleri free translate sitemap free translate sitemap nedir