Azadliq.az
Azərbaycan Xəbərləri

Azadliq » Xeberler» Xeber
16/10/2021

Hesablama Palatasi Meselerin İnkisafi Xidmetinde yoxlamalar aparib

Hesablama Palatası Meşələrin İnkişafı Xidmətində yoxlamalar aparıbxeber –

Hesablama Palatası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi yanında Meşələrin İnkişafı Xidmətinin meşələrin idarəedilməsi fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi mövzusunda Səmərəlilik (performans) auditi keçirib.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə palata məlumat yayıb.

Bildirilib ki, Xidmətin meşələrin istifadəsi, mühafizəsi, qorunması və bərpası sahəsində fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi, təkmilləşdirmə istiqamətində təklif və tövsiyələrin verilməsi auditin əsas məqsədini təşkil edib.

Hesablama Palatası tərəfindən aparılan audit çərçivəsində aşağıdakılar müəyyən edilib:

– İnstusional islahatların yekunlaşdırılmaması, o cümlədən struktur bölmələrin əsasnamələrinin və məsul şəxslərin vəzifə təlimatlarının müəyyənləşdirilməməsi, meşəpatoloji müayinələrin aparılması haqqında təlimatın hazırlanmaması, meşə gözətçiliyinin fasiləsiz rejimdə funksionallığının təmin olunmaması meşə idarəetməsi fəaliyyətinin səmərəli və nəticəli formada təşkili və həyata keçirilməsi prosesində yol verilən nöqsanlara cavabdehlik baxımından məsuliyyət bölgüsü və intizamsızlıq kimi risklərin mövcudluğuna səbəb olub;

– Meşə quruluşu işlərinin vaxtında aparılmasının təmin olunmaması şəraitində fəaliyyətin məqsədlərini və istiqamətlərini müəyyənləşdirən Milli Meşə Proqramının hazırlanmaması, meşələrin sərhədlərinin və tərkibinin dəqiq müəyyən edilməməsi, meşə xəritələrinin yenilənməməsi, eyni zamanda elektronlaşdırılmaması meşələrdən istifadə, meşələrin bərpası, mühafizəsi və qorunması üzrə əsas ehtiyac olan sahələrin ixtiyari və pərakəndə şəkildə müəyyən edilməsi meşələrin idarə edilməsinin səmərəlilyinə və nəticəliliyinə birbaşa mənfi təsir etməklə yanaşı, dayanıqlı inkişaf məqsədlərinə də nail olunmasını mümkünsüz edib;

– 2000-ci ilədək olan dövrdə təsdiq edilmiş hüquqi bazanın müasir sosial-iqtisadi şəraitə uyğunlaşdırılaraq yenilənməməsi meşələrin istifadəsindən potensial gəlirlərin əldə edilməsinə və meşəyə qulluq üzrə daha yaxşı nəticələrin əldə olunmasına, qanunsuz qırmalarla meşələrə vurulmuş zərərin qarşısının azaldılması üzrə səmərəli və nəticəli fəaliyyətin aparılmasına münbit şərait yaratmayıb;

Funksional fəaliyyətin həyata keçirilməsi üçün işçi qüvvəsinin çatışmazlığı və maddi-texniki təchizatın zəif olması meşəbərpa fəaliyyəti üzrə əkinlərin baxımsız vəziyyətə düşməsi halları ilə nəticələnərək, həmin əkinlərin batması, bitiş faizinin aşağı düşməsi halları ilə əlaqədar riskləri qabaqcadan şərtləndirmiş, eyni zamanda meşə dolaylarının sahəsinin geniş olmasına baxmayaraq zəruri vasitələrlə lazımi təminatın olmaması şəraitində səmərəli nəzarət fəaliyyətinin aparılması baxımından meşə gözətçiləri üçün çətinliklər yaranmış, resurs çatışmazlığının aradan qaldırılması üçün Meşələrin qorunub saxlanması və təkrar istehsalı Fondunun sərbəst vəsaitlərinin (vəsait qalığı auditlə əhatə olunan dövrdə 11 dəfə artaraq 01.01.2021-ci il tarixə 6,4 milyon manat təşkil etmiş) meşə təsərrüfatının zəruri ehtiyaclarının ödənilməsində istfadə olunması təmin edilməyib.

Palata hesab edir ki, auditlə əhatə olunan dövrdə meşələrin mühafizəsi sahəsində müasir informasiya texnologiyalarının tətbiqi üzrə müşahidə kameralarından və peyk görüntülərindən, xüsusilə də dronlar kimi müasir texnologiyalardan istifadə olunmamışdır ki, bu isə daha səmərəli nəzarət fəaliyyətinin aparılmasına imkan verməyib.

Mədəni-sağlamlaşdırma, turizm və idman məqsədləri üçün istifadəyə verilmiş meşə fondu sahələrində yalnız ictimai-iaşə fəaliyyəti təşkil edilmiş və əvvəlki illərdə əsaslı tikintilər aparılmış, eləcə də meşə fondu torpaqlarının icarəçilərilə müqavilələrin vaxtının bitməsindən sonra yeni müqavilələr bağlanılmadan və ya ümumiyyətlə torpaq sahələrindən istifadə hüququ verən müqavilələr olmadan sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçirilməsi halları çoxluq (65 % civarında) təşkil edib, icarə haqları torpaqların bonitet əmsalları əsasında regionlar üzrə differensiallaşdırılma aparılmadan və real bazar şəraiti nəzərə alınmadan müəyyənləşdirilmişdir ki, bu da faktiki və potensial gəlirlərin mümkün olan həcmlərdə reallaşdırılmamasını göstərib.

Eyni zamanda, əsas gəlir mənbəyi olan odun və işlik oduncağın satış qiymətlərinin müəyyən olunmasında vahid yanaşmanın tətbiq olunmaması, qiymətlərin müştəri qrupları üzrə müəyyənləşdirilməməsi, meşə bağlarında məhsul verimliliyinin istehlak tələblərinə uyğun olmaması, meşə-bağlarından ikinci dərəcəli meşə materiallarının tədarükünün rentabelsiz, habelə bu istiqamətə sərf edilən resursların nəticəsiz olmasına gətirib çıxarmış, odun kömürü və qurudulmuş işlik oduncaq istehsalının təşkili üçün zəruri işlərin görülməməsi və yaş oduncağın ölçülərinə dair istehlakçıların tələblərinin nəzərə alınmaması bu sahədə də mövcud olan potensial gəlir imkanlarının səfərbər olunmaması ilə yanaşı, həm də vətəndaşların qanunsuz ağac kəsmələrinin qarşısının alınması istiqamətində qabaqlayıcı tədbirlərin səmərəliliyinə mənfi təsir göstərib.

Auditin nəticəsinə görə, torpaq sahələri üzrə icarə haqlarının tutulması üzərində qanunvericiliklə nəzarət səlahiyyətlərinə malik olan vergi orqanının məlumatlarına əsasən 500 min manatdan çox məbləğdə öhdəliyin dövlət büdcəsinə köçürülməsi təmin edilməmiş, eyni zamanda müqavilə şərtlərinin yerinə yetirilməməsi müqavilə tərəflərindən biri olan Meşələrin İnkişafı Xidməti tərəfindən müqaviləyə xitam verilməsi üçün hüquqi əsaslar yaratdığı şəraitdə vergi orqanları ilə ekologiya orqanları arasında zəruri məlumatların mübadiləsinin aparılmaması dövlət mülkiyyətində olan torpaqların icarə haqları ödənilmədən istifadəsi ilə nəticələnib.

“Meşə fondu torpaqlarının icarə haqlarının bir qayda olaraq qanunvericiliklə müəyyən edilmiş minimum həddlərdə müəyyən edilməsi bir tərəfdən icarə haqları üzrə gəlirlərin artırılması imkanlarından istifadə edilməməsinə, digər tərəfdən isə investisiya imkanları zəif olmaqla icarəyə götürdükləri sahələri uzun müddət istifadəsiz saxlayan sahibkarların iqtisadi aktivliyinin olmaması ilə ümumi prosesin səmərəliliyini sual altında qoyub.

Meşə Məcəlləsində yalnız meşə bitkiləri ilə örtülü olmayan meşə və qeyri-meşə torpaqlarının meşələrin bərpası məqsədilə təyinatı üzrə meşə istifadəçisinə icarəyə verilməsi qeyd edildiyi halda, meşə bitkiləri ilə örtülü olan sahələrin də icarəyə verilməsi, icarəçilər tərəfindən həmin ərazilərdə torpaq hazırlığı işlərinin aparılması zamanı ərazidə olan meşə bitkilərinin də qırılması, meşə fondu sahələrinin meşəbərpa məqsədlərinə cavab verməyən bitkilərin əkini üçün icarəyə verilməsi hallarına rast gəlinmişdir ki, bu da icarəyə verilmiş sahələr üzrə meşəbərpa məqsədlərinə nail olunmama risklərini qabaqcadan şərtləndirib.

Meşə ərazilərində xəstəliklər və zərərvericilərlə mübarizə məqsədilə sistemli araşdırma və elmi-tədqiqat işləri aparılmamış, regional strukturlardan gələn konkret faktlar üzrə tədbirlərin görülməsi üçün zəruri preparatların təchizatı tam və vaxtında təmin edilməmiş, real vəziyyət və müvafiq statistik məlumatlar arasında uyğunsuzluqlar müşahidə edilmiş, xəstəliklərə və ziyanvericilərə qarşı mübarizə tədbirlərinin yetərli olmaması ağacların quruması və xəstəliklərin yayılması halları ilə nəticələnib”, – məlumatda deyilir.

Hesablama Palatanın qənaətinə görə, yanğından mühafizə üzrə zəruri maddi-texniki baza lazımi səviyyədə formalaşdırılmamış, köhnə meşəliklərdə bir çox hallarda meşəarası yollar çəkilməmiş, köhnə örtülü meşə ərazilərinin əksəriyyəti kol-kosdan və əvvəlki dövrlərdə qurumuş və qırılmış ağaclardan təmizlənməmiş, bır sıra yerlərdə köhnə meşəlik əraziləri ilə kənd təsərrüfatı bitkilərinin əkildiyi ərazi arasında mineral zolaqlar salınmamışdır ki, bu da yanğınların baş verəcəyi halda daha ciddi fəsadların olması riskini artırıb.

“Tinglik sahələrində əkin üçün tələb olunan standartlara uyğun olmayan ağacların (tinglərin) olduğu müəyyən edilmiş, həmin tinglik sahələrində tədricən örtülü meşə sahələrinin yaranması baş vermişdir ki, bu da zəruri infrastruktura malik olan tinglik sahələrindən səmərəsiz istifadə edilməsini, dövlət resursları hesabına yaradılmış həmin tinglərin bitməsi baxımından fəaliyyətin nəticəli olmamasını deməyə əsas verib..

Meşəbərpa üzrə dayanıqlı inkişaf məqsədlərində göstərilən hədəflərə nail olunma istiqamətində fəaliyyət yetərli olmamış, meşə ərazisinin ümumi torpaq ərazisində payı göstəricisi üzrə FAO-nun və Statistika Komitəsinin məlumatları arasında uyğunsuzluqlar mövcud olmuş, dayanıqlı inkişaf məqsədlərinin “Dayanıqlı meşə idarəetməsində tərəqqi” indikatoru üzrə meşələrin hər hektarında tonla torpaqüstü biokütlə ehtiyatı göstəricisi isə ümumiyyətlə hesablanmayıb.

Meşə əkinlərinin aparıldığı və örtülü meşəyə keçirilmiş sahələrin dəqiq xəritələrinin olmaması səbəblərindən hesabatlılıqda qeyd olunmuş meşə əkinlərinin və örtülü meşəyə keçirilmiş sahələrin faktiki əsaslılığının sonrakı nəzarət qaydasında müəyyənləşdirilməsi mümkün olmamış, 2013-cü ildən sonrakı dövrlərdə meşə əkinləri və onların batma (məhv olma) göstəricilərinin 2018-2020-ci illər ərzində örtülü meşəyə keçirilmiş sahə göstəriciləri ilə müqayisəsi örtülü sahəyə keçirilmiş meşə sahəsi göstəricilərinin real olmaması mənzərəsini yaradıb.

Meşə təsərrüfatı işləri çərçivəsində zəruri meyarların nəzərə alınmaması səbəbindən əsasən yüksək dağlıq ərazilərdə aparılmış meşə və meşə-bağ əkinləri baxımsızlıq və sərt iqlim şəraitində məhv olmuşdur ki, bu da resurslardan səmərəsiz və nəticəsiz istifadəyə səbəb olmaqla 2017-2020-ci illər ərzində 8,7 min ha ərazidə həyata keçirilmiş meşə əkinlərinin orta hesabla 22 %-nin batması ilə nəticələnib”, – məlumatda deyilir.


mənbə :
Report.azНа сегодняшний день самая высокая неофициальная заработная плата в Азербайджане составляет около 10 тысяч манатов. Ее получают высокопоставленные чиновники медицинской и IT-сфер,» заявил Echo.az председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев. По его словам, самая высокая официальная зарплата составляет 2250 манатов, ее получают депутаты Милли меджлиса Азербайджана. «Самая низкая неофициальная зарплата сегодня равна 150 манатам, а официальная — 116», — отметил он. По его словам, сегодня в Азербайджане 20% граждан имеют «черную» зарплату. При этом 9% получают часть зарплаты на руки, то есть по ведомостям, вторую — в «конвертах». И около 70% получают «белую» заработную плату. Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован на территории Сабаильского района. Согласно информации, в известном клубе Z club на улице Ахмеда Джавада житель Баку Муслюмов Камран Мамед оглу 1994 года рождения был ранен ножом неизвестным. Раненый был доставлен в Городскую клиническую больницу №1. Врачи оценивают его состояние как среднетяжелое. «Однако не стоит забывать о тех, кто задействован в развитии теневой экономики, есть множество незарегистрированных предпринимателей, многие работают на дому или по найму, безусловно, большая их часть нигде не числится. Я считаю, что улучшить ситуацию позволит лишь политическая воля правительства», — сказал он. В настоящее время в Азербайджане идут серьезные социально-экономические и политические процессы. Время от времени также появляется тревожная информация об опасности террора в Азербайджане. В тоже время, вокруг карабахского вопроса протекают сложные процессы. Кроме того, уже 18 дней Армения не возвращает тело нашего шехида, а по делу МНБ продолжается судебный процесс. Бывший заместитель министра национальной безопасности, председатель Партии свободных демократов Сульхаддин Акпер дал свою оценку всех этих вопросов, находящихся на повестке дня страны. Администрация действующего американского лидера Барака Обамы увязывала снятие ограничительных мер против России с полным выполнением минских договоренностей. Вступающий в пятницу на высший государственный пост Трамп в интервью Times и Bild предложил отойти от провозглашенного своим предшественником принципа. В Москве инициативу избранного американского президента восприняли весьма сдержанно. Песков отметил, что антироссийские санкции — это не вопрос российской повестки дня как во внутреннем плане, так и в плане общения с зарубежными партнерами. На вопрос о том, не меняет. Трамп рассказал о своем видении внешней политики В Совете Федерации пояснили: для России отмена санкций не является самоцелью, ради которой надо чем-то жертвовать, тем более в сфере безопасности. Председатель комитета верхней палаты парламента по международным делам Константин Косачев призвал не спешить "придавать словам избранного президента США Дональда Трампа о некоем возможном "размене" ядерного разоружения на отмену санкций статус официального предложения". Сенатор напомнил, что все это было сказано в интервью как размышление, как вариант. По его мнению, Трамп должен внимательно изучить причины, по которым существенное разоружение в этой сфере так и не стало реальностью. "Если отбросить демагогические ("агрессивность и реваншизм России"), то будет очевидным, что одно из главных препятствий — реализация планов глобальной ПРО США, а также последовательные американские попытки обеспечить себе односторонние превосходство по другим направлениям — развитие инфраструктуры НАТО, обычные вооружения, высокоточное оружие, беспилотники, милитаризация космоса", — уверен парламентарий. В Баку доставлен надгробный памятник азербайджанскому «вору в законе» Ровшану Ленкоранскому, убитому в Стамбуле. Как передает памятник был изготовлен в Индии, затем доставлен в Турцию, а оттуда в Азербайджан. Высота памятника составляет 5 метров. Отмечается, что в настоящее время памятник находится в одном из цехов по изготовлению надгробных камней в Бинагадинском районе, где проводятся завершающие работы. Отмечается, что основная часть памятника изготовлена в Индии по заказу брата Ровшана – Намика Джаниева. РИА Новости Положительное сальдо внешнеторгового баланса РФ в ноябре 2016 года выросло на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года и составило 9,137 миллиарда долларов, свидетельствуют материалы Банка России. ФТС сообщила о сокращении профицита торгового баланса России в 2016 году За 11 месяцев 2016 года показатель составил 78,585 миллиарда долларов, снизившись в 1,7 раза со 137,205 миллиарда долларов за аналогичный период предыдущего года. Египет согласился принять специалистов из 22-27 января, планируется урегулировать ситуацию с периодически возникающими претензиями египетской стороны к безопасности мяса птицы из РФ, сообщает Россельхознадзор. Право экспорта мяса и птицы в Египет получили 12 российских компаний Телефонные переговоры между представителями Россельхознадзора и ветеринарной службы Египта состоялись 12 января, на них обсуждались сроки посещения Египта российскими специалистами для ознакомления с методикой работы ветеринарных аналитических лабораторий и согласования методик отбора и анализа проб мяса. "Египетская сторона предварительно согласилась принять российскую делегацию в период с 22 по 27 января 2017 года и в ближайшие дни прислать официальное приглашение. Инициатива Россельхознадзора должна положить конец периодически возникающим претензиям надзорных ведомств Египта к безопасности мяса птицы, экспортируемому из России", — говорится в сообщении. Ранее Минсельхоз РФ сообщал, что Россия заинтересована в увеличении поставок в Египет зерновых и продуктов их переработки, мяса птицы, говядины и растительных масел, а также готова увеличить импорт овощей и фруктов из Египта. По информации издания, один из членов экипажа предложил 22-летней Глисон, находящейся на 18-й неделе беременности, багет с беконом. Девушка съела бутерброд. Это заметил еще один член экипажа, который сообщил об инциденте руководству фирмы. В итоге было назначено служебное расследование и слушания по делу о краже сэндвича. Как оказалось, девушка нарушила внутренний регламент авиакомпании, так как не попросила у коллеги чек, подтверждающий, что бутерброд, которым он ее угостил, был оплачен. Теперь она намерена обжаловать решение руководства. Подростка с диагнозом «бешенство» госпитализировали в отделение реанимации пермской больницы в конце ноября. Мальчик мог заразиться после того, как его поцарапала или укусила домашняя кошка. Напомним, в начале декабря в посёлке Бымок объявили карантин. Вскоре после госпитализации подростка здесь от бешенства умерли три собаки. Карантин продлится два месяца. Искать девушку родители начали 29 декабря. На следующий день тело погибшей было обнаружено, сообщает "Интерфакс". Следователи следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии начали проверку по факту ее гибели. По предварительным выводам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти школьницы стало переохлаждение. Никаких телесных повреждения на теле погибшей нет. Кроме того, Трамп намерен заставить фармацевтические компании вести переговоры непосредственно с Medicare (программа страхования для населения старшего возраста - от 65 лет) и Medicaid (программа помощи лицам, имеющим доход ниже официальной черты бедности), а также снизить цены, поскольку эти компании лишатся привычной для них политической поддержки. Трамп не раскрыл никаких подробностей того, как он выполнит задачу по корректировке программы, поскольку ожидает одобрения мер со стороны кандидата на пост советника по здравоохранению Тома Прайса. Интервью Трампа изданию The Washington Post вышло после того, как конгресс принял первые меры по отказу от закона по реформе здравоохранения, который был ключевым в ходе президентства Барака Обамы. Теперь обе палаты американского парламента будут работать над деталями отмены и реформы закона о доступном медицинском страховании. Тем не менее после почти семи лет обещаний отменить Obamacare республиканцы столкнулись с некоторым трудностями в реализации своих намерений. Некоторые представители парламента даже думают о том, чтобы повременить с отменой программы, до тех пор пока не будет обнародован план по ее замене. "Чтобы увеличить выплаты богатым акционерам, крупные корпорации уклоняются от налогов, сокращают зарплаты работников и закупочные цены... Уклонение корпораций от налогов обходится беднейшим странам как минимум​​ в $100 млрд в год. Этого хватило бы, чтобы дать образование 124 млн детей, которые не ходят сейчас в школу, и вложить в здравоохранение достаточно средств, чтобы предотвратить смерть по крайней мере 6 млн детей каждый год", - сообщила организация. 16:08 (сегодня) 2 70 Найден «черный ящик» разбившегося под Бишкеком грузового самолета Как сообщают СМИ, врачи боролись за жизнь подростка, но не сумели его спасти. Мальчик умер во второй половине декабря. Все материалы сюжета Крушение грузового самолета в Киргизии Поиски второго бортового самописца продолжаются В станицу Павлодольскую в Северной Осетии немецкие поисковики приехали летом 2016 года, чтобы разыскивать своих павших солдат. Ориентировались иностранцы по картам Вермахта, где были отмечены 160 могил немцев. Рядом с одной из них поисковики и обнаружили останки советского капитана – на карте было обозначено и место захоронения красноармейца. Как отмечают историки, это нонсенс – когда противника хоронят вместе с погибшими из своих войск. То, что этот воин – советский, немцы поняли по звезде с фуражки, пуговицам, последнему патрону пистолета и шомполу для чистки оружия. Уже позже поисковики нашли в своих военных архивах донесение немецкого командования о том, что их солдаты с почестями похоронили капитана Красной армии. Один из бортовых самописцов грузового самолета Boeing-747-400, разбившегося в Киргизии, найден на месте происшествия, передает Интерфакс. Авиакатастрофа в Киргизии. Справка «На месте происшествия найден один из самописцев разбившегося самолета. Поиски второго черного ящика продолжаются», - рассказал на пресс-конференции премьер-министра Киргизии Чынгыз Эсенгулов. Ранее стало известно Межгосударственный авиационный комитет намерен сформировать комиссию по расследованию происшествия после того, как получит запрос от властей Киргизии.
Copyright © 2021. AZADLIQ – Xəbər – Azadliq – Xeber – Xeberler · Bütün hüquqları qorunur.
Copyright © 2016. AZADLIQ – Xəbər – Azadliq – Xeber – Xeberler · Bütün hüquqları qorunur.
- Sitemap - wiki sozun izahi antonimi adinin menasi antonimi ereb ve fars sozleri free translate sitemap free translate sitemap nedir