Azadliq.az
Chrome
Azərbaycan Xəbərləri

Azadliq » Xeberler» Xeber
21/01/2016

Qızıl: investorların son ümid yeri – TƏHLİL

Qızıl: investorların son ümid yeri - TƏHLİL


21.01.2016 / 11:55 xeber –

Bu ilin əvvəlindən dünyanın əsas fond indekslərinin kəskin enməsi, neftin ucuzlaşmasının ardınca, dünya bazarında daha bir investisiya aləti olan qızılın da ucuzlaşması müşahidə olunur. Adətən, qızıl ehtiyat investisiya hesab olunur və əvvəlki illərdə maliyyə bazarlarında çaşqınlıq baş verəndə, investorlar qızıla sərmayələrinin artırırdı. Hazırda dünya iqtisadiyyatında və siyasi sferada baş verən gərginliklər qızılı da prosesdən kənarda qoymayıb. Nəticədə qızılın qiymətində enmə tendensiyadan əlavə bu il üçün neqativ proqnozlar da səslənir.

 

Son zamanlar, xüsusən ümumdünya iqtisadi böhranı dövründə maraqlı asılılıq müşahidə olunurdu. Belə ki, ABŞ-ın fond indeksləri enən zaman qızılın qiyməti artırdı və yaxud əksinə. Bu ilin əvvəlində tam buna uyğun dinamika baş verib. Məsələn, ilin ilk həftəsində Dow Jones və S&P 500 indeksləri kəskin enib (təxminən 6%), qızıl isə həmin dövrdə 1 unsiyaya görə 1 063 dollardan 1 109 dollaradək bahalaşıb (4,3%). Sonra indekslərin dinamikasında artım tendensiyası tədricən bərpa olunub, qızılın qiyməti müvafiq olaraq aşağı istiqamətlənib və hazırda 1 089 dollara bərabərdir. Qeyd edək ki, belə əks proporsional asılılıq ən yaxşı böhran zamanı görünürdü. Məsələn, 2011-ci ildə, Avropada borclar böhranı, ABŞ-da isə böhranın hələ də davam etməsi, Asiyada qeyri-müəyyənlik fonunda qızılın qiyməti son illər ərzində maksimal həddə çatıb (1 900 dollara yaxın). Qızılın qiymətinin maliyyə bazarı ilə belə əks proporsional asılılığı artıq iqtisadi qanunauyğunluğa çevrilib. Əlbəttə ki, prosesdə digər amillərin iştirakı olmasa.

 

Hazırda isə dünya iqtisadiyyatında gedən proseslərə birdən-birə bir neçə faktor əlavə olunub. Bunlar neftin kəskin ucuzlaşması nəticəsində bir sıra ölkələrdə baş verən maliyyə və büdcə böhranı, inkişaf edən ölkələrdən “qərb istiqamətə” investisiya axını, dolların möhkəmlənməsi kimi amilləridir. Bütün bunlar qızılın qiymətində əlavə disproporsiyaların yaranmasına səbəb ola bilər. Amma proqnoz verməkdən əvvəl ötən il baş verənləri qısa təhlil etmək lazımdır. Ümumdünya Qızıl Şurasının hesabatına görə, 2015-ci il qızıl üçün uğurlu olmayıb və qiymətlərdə 11%-lik azalma baş verib. Bunun əsas səbəbi kimi dolların möhkəmlənməsi göstərilir. Belə ki, ötən ilin ikinci yarısında ABŞ iqtisadiyyatında müsbət tendensiyalar və statistik göstəricilər güclənib ki, nəticədə ABŞ-ın dövlət qiymətli kağızlar üzrə gəlirliliyi artıb və bu öz növbəsində dolların möhkəmlənməsinə dəstək olub. Dolların güclü-zəif olması qızılın qiymətinə əks proporsional təsir edir. Məsələn, dolların avroya qarşı məzənnəsi 2015-ci il ərzində 1 avro / 1,2 dollardan 1,09 dollaradək və ya 9,2% möhkəmlənib. Amma qızılın qiymətinə təsir edən amillərin sırasında dolların məzənnəsi yeganə faktor deyil, burada bazarda tələbatın artması da öz rolunu oynayıb. Unutmaq olmaz ki, maliyyə bazarında qeyri-müəyyənlik şəraitində qızıl almağı intensivləşdirən investorlardan başqa qızıl bazarının əsas oyunçuları sırasında ölkələrin mərkəzi bankları da var. Şuranın hesabatına görə, tək 2015-ci ildə mərkəzi banklar tərəfindən təxminən 500 ton qızıl alınıb ki, bu da bazarda qızıla tələbatı artırıb. Faktiki olaraq, bu amil qızılın qiymətini dəstək edən amildir, bu tələbat olmasaydı, qızılın qiyməti daha da düşə bilərdi. Qısaca olaraq, ABŞ-ın iqtisadiyyatında güclənmə tendensiyaları qızılı ucuzlaşdıran, ölkələrin öz strateji ehtiyatların artırılması üçün alınmalar isə bahalaşdıran amillərdir.

 

Ümumdünya Qızıl Şurasının 2016-cı ilin yanvarına olan hesabatına görə, hazırda dünya ölkələrin (Beynəlxalq Valyuta Fondu və Avropa Mərkəzi Bankı nəzərə alınmaqla) qızıl ehtiyatlarının fiziki həcmi 32 702 tona bərabərdir. Ən iri qızıl ehtiyatlarına ABŞ malikdir, onların həcmi 8 133,5 tona bərabərdir. Eyni zamanda bu ümumi ehtiyatlarının 72,4 faizidir, yəni ABŞ-ın ehtiyatlarının 3/4 hissəsi qızıl, qalan hissəsi maliyyə alətləridir. ABŞ-dan başqa ilk onluğuna Almaniya (3 381 ton), BVF (2 814 ton), İtaliya (2 451,8 ton), Fransa (2 435,5 ton), Çin (1 743,3 ton), Rusiya (1 392,9 ton), İsveçrə (1 040 ton), Yaponiya (765,2 ton) və Hollandiya (612,5 ton) daxildir. Qeyd edək ki, Rusiyanın qızıl ehtiyatları ümumi ehtiyatlarının cəmi 13, faizini təşkil edir. Çində isə bu göstərici cəmi 1,7 faizə bərabərdir ki, bunun fonunda Çin fəal şəkildə qızıl alması təbiidir. 11-ci yerdə olan və dünya miqyasında Çinlə bərabər tutulan Hindistan da oxşar vəziyyətdədir. Bu ölkədə qızıl ehtiyatları (557,7 ton) ümumi ehtiyatlarının 5,4 faizini təşkil edir.

 

Qeyd edək ki, Azərbaycan bu siyahıda 55-ci yerdədir. Şuranın hesabatına görə, Azərbaycanın qızıl ehtiyatları 30,2 tona bərabərdir və bu ümumi ehtiyatlarının 12,1 faizə bərabərdir. Son zamanlar qızıl bazarında ən fəal ölkələr kimi Rusiyanı (ötən ilin ikinci yarısında xalis alışın həcmi 118 ton), Çini (85 ton), Qazaxıstanı (13 ton) və Türkiyəni (10 ton) qeyd etmək olar. Maraqlıdır ki, ötən ildə ölkələr tərəfindən qızılın demək olar ki, yalnız alınmaları həyata keçirilib. Şuranın statistikasına əsasən, il ərzində yalnız bəzi ölkələr (Çexiya, Salvador, Meksika, Monqolustan, Şri-Lanka, Kolumbiya, Belarus) kiçik həcmlərdə satış həyata keçirib, Türkiyə isə həm fəal alıcı, həm satıcı kimi çıxış edib. Statistika göstərir ki, ölkələr tərəfindən qızıla tələbat artıq daimi və stabil xarakter alıb. Qeyd edək ki, ölkələrin qızılın almalarının əsas məqsədi qızıl ehtiyatlarını artırmaqdır. Əksər ölkələrdə ehtiyatların tərkibində maliyyə alətləri, xüsusən də dollar və avroda olan maliyyə alətləri var. Bundan əlavə ehtiyatlanma düşüncədən irəli gələrək ehtiyatların tərkibinə qızıl da daxil edilir. Bu amilin qızıl bazarına təsiri ABŞ iqtisadiyyatında baş verənlərin təsirindən az deyil. Sadəcə olaraq onlar əks istiqamətlidir. Hələlik düşünmək olar ki, ABŞ faktoru daha güclüdür. Məsələn, Şuranın hesabatında bildirilir ki, ötən ilin sonunda ABŞ-ın Federal Ehtiyat Sistemi tərəfindən faiz dərəcələrin artırılması qızıl bazarına dolayı yolla təsir edib. Qeyd edək ki, bunun nəticəsində, birincisi, dolların möhkəmlənməsi baş verib, ikincisi, isə strateji olmayan investisiyaların qızıl bazarından maliyyə bazarına axınına səbəb olub.

 

Maraqlıdır ki, bazarda ümumi vəziyyəti şərh edən Şura 2016-cı ilə heç bir konkret qiymət proqnozunu vermir, ancaq qiymətə təsir edə biləcək amilləri sadalamaqla kifayətlənir. Müəyyən mənada bunun üçün əsaslar var. Çünki dünya iqtisadiyyatında vəziyyət hazırda o dərəcədə qeyri-stabildir ki, geosiyasi amillərin iqtisadiyyata təsir ehtimalı o dərəcədə yüksəkdir ki, hər hansı proqnoz vermək çox çətindir. Amma ümumilikdə, bu il üçün qızıl üzrə qiymət proqnozu – ucuzlaşmadır. Burada qısaca olaraq, dünyanın bir neçə iri maliyyə-investisiya qurumlarının proqnozlarını qeyd etmək istərdik:

 

ABN Amro bankının (Hollandiya) proqnozu – ortaillik qiymət 995 dollar,

Commerzbank (Almaniya) – ortaillik qiymət 1 080 dollar,

Goldman Sachs (ABŞ) – ortaillik qiymət 1000 dollar

Naxitis (Fransa) – ortaillik qiymət 1 000 dollar.

 

Ən maraqlı proqnozu isə İsveçrənin UBS bankı irəli sürür. Bankın mütəxəssislərinin fikrincə, məhz yaxın iki ildə iki vacib hadisə baş verməlidir: dollar öz maksimal, qızıl isə müvafiq olaraq öz minimal həddinə çatmalıdır. Nəticədə, 2016-cı ildə qızılın bahalaşması üçün makroiqtisadi əsaslar qoyulacaq. Bankın hesablamalarına görə, qızıl hazırda 4 illik enmə siklinin sonuna çatıb:

 

Gözləntilərə görə, bu il qiymətlər ən dib nöqtəyə çatacaq ki, bundan sonra artım başlayacaq. Qeyd edək ki, bu prosesə həmçinin qızılın ehtiyat aktiv kimi çıxış etməsi də dəstək olacaq. Çünki bütün iqtisadi və siyasi sarsıntılar şəraitində investorlar sonda mütləq qızıla üz tutur. Bu ilin isə iqtisadi baxımından mürəkkəb olduğuna artıq heç kəsin şübhəsi yoxdur.

 

Vahab Rzayev, APA Analitik Mərkəzi

 

mənbə :
lent.azНа сегодняшний день самая высокая неофициальная заработная плата в Азербайджане составляет около 10 тысяч манатов. Ее получают высокопоставленные чиновники медицинской и IT-сфер,» заявил Echo.az председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев. По его словам, самая высокая официальная зарплата составляет 2250 манатов, ее получают депутаты Милли меджлиса Азербайджана. «Самая низкая неофициальная зарплата сегодня равна 150 манатам, а официальная — 116», — отметил он. По его словам, сегодня в Азербайджане 20% граждан имеют «черную» зарплату. При этом 9% получают часть зарплаты на руки, то есть по ведомостям, вторую — в «конвертах». И около 70% получают «белую» заработную плату. Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован на территории Сабаильского района. Согласно информации, в известном клубе Z club на улице Ахмеда Джавада житель Баку Муслюмов Камран Мамед оглу 1994 года рождения был ранен ножом неизвестным. Раненый был доставлен в Городскую клиническую больницу №1. Врачи оценивают его состояние как среднетяжелое. «Однако не стоит забывать о тех, кто задействован в развитии теневой экономики, есть множество незарегистрированных предпринимателей, многие работают на дому или по найму, безусловно, большая их часть нигде не числится. Я считаю, что улучшить ситуацию позволит лишь политическая воля правительства», — сказал он. В настоящее время в Азербайджане идут серьезные социально-экономические и политические процессы. Время от времени также появляется тревожная информация об опасности террора в Азербайджане. В тоже время, вокруг карабахского вопроса протекают сложные процессы. Кроме того, уже 18 дней Армения не возвращает тело нашего шехида, а по делу МНБ продолжается судебный процесс. Бывший заместитель министра национальной безопасности, председатель Партии свободных демократов Сульхаддин Акпер дал свою оценку всех этих вопросов, находящихся на повестке дня страны. Администрация действующего американского лидера Барака Обамы увязывала снятие ограничительных мер против России с полным выполнением минских договоренностей. Вступающий в пятницу на высший государственный пост Трамп в интервью Times и Bild предложил отойти от провозглашенного своим предшественником принципа. В Москве инициативу избранного американского президента восприняли весьма сдержанно. Песков отметил, что антироссийские санкции — это не вопрос российской повестки дня как во внутреннем плане, так и в плане общения с зарубежными партнерами. На вопрос о том, не меняет. Трамп рассказал о своем видении внешней политики В Совете Федерации пояснили: для России отмена санкций не является самоцелью, ради которой надо чем-то жертвовать, тем более в сфере безопасности. Председатель комитета верхней палаты парламента по международным делам Константин Косачев призвал не спешить "придавать словам избранного президента США Дональда Трампа о некоем возможном "размене" ядерного разоружения на отмену санкций статус официального предложения". Сенатор напомнил, что все это было сказано в интервью как размышление, как вариант. По его мнению, Трамп должен внимательно изучить причины, по которым существенное разоружение в этой сфере так и не стало реальностью. "Если отбросить демагогические ("агрессивность и реваншизм России"), то будет очевидным, что одно из главных препятствий — реализация планов глобальной ПРО США, а также последовательные американские попытки обеспечить себе односторонние превосходство по другим направлениям — развитие инфраструктуры НАТО, обычные вооружения, высокоточное оружие, беспилотники, милитаризация космоса", — уверен парламентарий. В Баку доставлен надгробный памятник азербайджанскому «вору в законе» Ровшану Ленкоранскому, убитому в Стамбуле. Как передает памятник был изготовлен в Индии, затем доставлен в Турцию, а оттуда в Азербайджан. Высота памятника составляет 5 метров. Отмечается, что в настоящее время памятник находится в одном из цехов по изготовлению надгробных камней в Бинагадинском районе, где проводятся завершающие работы. Отмечается, что основная часть памятника изготовлена в Индии по заказу брата Ровшана – Намика Джаниева. РИА Новости Положительное сальдо внешнеторгового баланса РФ в ноябре 2016 года выросло на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года и составило 9,137 миллиарда долларов, свидетельствуют материалы Банка России. ФТС сообщила о сокращении профицита торгового баланса России в 2016 году За 11 месяцев 2016 года показатель составил 78,585 миллиарда долларов, снизившись в 1,7 раза со 137,205 миллиарда долларов за аналогичный период предыдущего года. Египет согласился принять специалистов из 22-27 января, планируется урегулировать ситуацию с периодически возникающими претензиями египетской стороны к безопасности мяса птицы из РФ, сообщает Россельхознадзор. Право экспорта мяса и птицы в Египет получили 12 российских компаний Телефонные переговоры между представителями Россельхознадзора и ветеринарной службы Египта состоялись 12 января, на них обсуждались сроки посещения Египта российскими специалистами для ознакомления с методикой работы ветеринарных аналитических лабораторий и согласования методик отбора и анализа проб мяса. "Египетская сторона предварительно согласилась принять российскую делегацию в период с 22 по 27 января 2017 года и в ближайшие дни прислать официальное приглашение. Инициатива Россельхознадзора должна положить конец периодически возникающим претензиям надзорных ведомств Египта к безопасности мяса птицы, экспортируемому из России", — говорится в сообщении. Ранее Минсельхоз РФ сообщал, что Россия заинтересована в увеличении поставок в Египет зерновых и продуктов их переработки, мяса птицы, говядины и растительных масел, а также готова увеличить импорт овощей и фруктов из Египта. По информации издания, один из членов экипажа предложил 22-летней Глисон, находящейся на 18-й неделе беременности, багет с беконом. Девушка съела бутерброд. Это заметил еще один член экипажа, который сообщил об инциденте руководству фирмы. В итоге было назначено служебное расследование и слушания по делу о краже сэндвича. Как оказалось, девушка нарушила внутренний регламент авиакомпании, так как не попросила у коллеги чек, подтверждающий, что бутерброд, которым он ее угостил, был оплачен. Теперь она намерена обжаловать решение руководства. Подростка с диагнозом «бешенство» госпитализировали в отделение реанимации пермской больницы в конце ноября. Мальчик мог заразиться после того, как его поцарапала или укусила домашняя кошка. Напомним, в начале декабря в посёлке Бымок объявили карантин. Вскоре после госпитализации подростка здесь от бешенства умерли три собаки. Карантин продлится два месяца. Искать девушку родители начали 29 декабря. На следующий день тело погибшей было обнаружено, сообщает "Интерфакс". Следователи следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии начали проверку по факту ее гибели. По предварительным выводам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти школьницы стало переохлаждение. Никаких телесных повреждения на теле погибшей нет. Кроме того, Трамп намерен заставить фармацевтические компании вести переговоры непосредственно с Medicare (программа страхования для населения старшего возраста - от 65 лет) и Medicaid (программа помощи лицам, имеющим доход ниже официальной черты бедности), а также снизить цены, поскольку эти компании лишатся привычной для них политической поддержки. Трамп не раскрыл никаких подробностей того, как он выполнит задачу по корректировке программы, поскольку ожидает одобрения мер со стороны кандидата на пост советника по здравоохранению Тома Прайса. Интервью Трампа изданию The Washington Post вышло после того, как конгресс принял первые меры по отказу от закона по реформе здравоохранения, который был ключевым в ходе президентства Барака Обамы. Теперь обе палаты американского парламента будут работать над деталями отмены и реформы закона о доступном медицинском страховании. Тем не менее после почти семи лет обещаний отменить Obamacare республиканцы столкнулись с некоторым трудностями в реализации своих намерений. Некоторые представители парламента даже думают о том, чтобы повременить с отменой программы, до тех пор пока не будет обнародован план по ее замене. "Чтобы увеличить выплаты богатым акционерам, крупные корпорации уклоняются от налогов, сокращают зарплаты работников и закупочные цены... Уклонение корпораций от налогов обходится беднейшим странам как минимум​​ в $100 млрд в год. Этого хватило бы, чтобы дать образование 124 млн детей, которые не ходят сейчас в школу, и вложить в здравоохранение достаточно средств, чтобы предотвратить смерть по крайней мере 6 млн детей каждый год", - сообщила организация. 16:08 (сегодня) 2 70 Найден «черный ящик» разбившегося под Бишкеком грузового самолета Как сообщают СМИ, врачи боролись за жизнь подростка, но не сумели его спасти. Мальчик умер во второй половине декабря. Все материалы сюжета Крушение грузового самолета в Киргизии Поиски второго бортового самописца продолжаются В станицу Павлодольскую в Северной Осетии немецкие поисковики приехали летом 2016 года, чтобы разыскивать своих павших солдат. Ориентировались иностранцы по картам Вермахта, где были отмечены 160 могил немцев. Рядом с одной из них поисковики и обнаружили останки советского капитана – на карте было обозначено и место захоронения красноармейца. Как отмечают историки, это нонсенс – когда противника хоронят вместе с погибшими из своих войск. То, что этот воин – советский, немцы поняли по звезде с фуражки, пуговицам, последнему патрону пистолета и шомполу для чистки оружия. Уже позже поисковики нашли в своих военных архивах донесение немецкого командования о том, что их солдаты с почестями похоронили капитана Красной армии. Один из бортовых самописцов грузового самолета Boeing-747-400, разбившегося в Киргизии, найден на месте происшествия, передает Интерфакс. Авиакатастрофа в Киргизии. Справка «На месте происшествия найден один из самописцев разбившегося самолета. Поиски второго черного ящика продолжаются», - рассказал на пресс-конференции премьер-министра Киргизии Чынгыз Эсенгулов. Ранее стало известно Межгосударственный авиационный комитет намерен сформировать комиссию по расследованию происшествия после того, как получит запрос от властей Киргизии.
Copyright © 2021. AZADLIQ – Xəbər – Azadliq – Xeber – Xeberler · Bütün hüquqları qorunur.
Copyright © 2016. AZADLIQ – Xəbər – Azadliq – Xeber – Xeberler · Bütün hüquqları qorunur.
- Sitemap - sozun izahi antonimi adinin menasi antonimi ereb ve fars sozleri free translate sitemap free translate sitemap nedir