Azadliq.az
Azərbaycan Xəbərləri

Azadliq » Xeberler» Xeber
30 Ocak 2016

Gömrük Komitesinin sedri MƏQALƏ YAZDI

Gömrük Komitəsinin sədri MƏQALƏ YAZDI


30.01.2016 / 11:59 xeber –

Bu gün müstəqil Azərbaycan Respublikasında gömrük orqanlarının yaradılmasının 24-cü ildönümü tamam olur. Bu, həqiqətən də ölkəmiz üçün əlamətdar hadisədir.

 

Azərbaycan Respublikasının iqtisadi strategiyasının həyata keçirilməsində, dövlətçilik təməlinin möhkəmləndirilməsində gömrük xidməti önəmli mövqeyə malikdir. Azərbaycan Respublikası öz suverenliyini bərpa etdikdən sonra 1992-ci il yanvarın 30-da Dövlət Gömrük Komitəsi yaradılmışdır.

 

Lakin o zaman ölkədə gərgin siyasi vəziyyət gömrük xidmətinin fəaliyyətinə də öz təsirini göstərirdi. 1993-cü ildə yenidən respublika rəhbərliyinə gələn ümummilli lider Heydər Əliyev müstəqil Azərbaycanın yeni inkişaf mərhələsinin əsasını qoydu. Həmin vaxtdan etibarən respublikanın ictimai-siyasi həyatında müsbət dəyişikliklər baş verdi, siyasi və iqtisadi sahələrdə ardıcıl şəkildə islahatlar aparıldı, bütün ölkələrlə bərabərhüquqlu və qarşılıqlı faydalı iqtisadi əməkdaşlığı nəzərdə tutan vahid iqtisadi strategiya formalaşdırıldı.

 

Müstəqilliyimizin ilk illərində ölkə iqtisadiyyatının digər sahələri kimi, ciddi tənəzzül dövrünü yaşayan gömrük xidməti məhz dahi rəhbərin hakimiyyətə qayıdışından sonra köklü kadr islahatları və kompleks tədbirlər nəticəsində stabil və dinamik inkişaf yoluna qədəm qoydu.

 

 

Dövlət müstəqilliyinin əsas atributlarından biri

 

 

Bəli, Azərbaycan Respublikasının müasir gömrük sistemini müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu Heydər Əliyev yaratmışdır. “Gömrük xidməti hər bir dövlətin müstəqilliyinin əsas atributlarından biridir” – deyən Heydər Əliyev gömrük xidmətinin ölkə iqtisadiyyatının inkişafında rolunu yüksək qiymətləndirir və bu orqanın fəaliyyətini daim diqqətdə saxlayırdı. Azərbaycan Respublikasının gömrük sistemi məhz ümummilli liderimiz tərəfindən müəyyən edilən siyasətə uyğun olaraq formalaşmış və inkişaf edərək çoxfunksiyalı kompleksə çevrilmişdir.

 

Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsinin formalaşmasında Dövlət Gömrük Komitəsinin rolu xeyli artırıldı, gömrük işinin iqtisadi göstəriciləri və maddi-texniki resursları, informasiya təminatı yaxşılaşdırıldı, gömrük qanunvericiliyinin formalaşdırılması, hüquqi-normativ sənədlərin və gömrük işinə dair ilk milli dərsliklərin yaradılması, tədris-metodiki vəsaitlərin hazırlanması həyata keçirildi, Azərbaycan gömrüyünün beynəlxalq təşkilatlarla əlaqəsinin daha da möhkəmləndirilməsi və təcrübə mübadiləsi aparılması sahəsində səylər geniş xarakter aldı. Hazırda Azərbaycan Gömrük Xidməti mükəmməl hüquqi bazaya, inkişaf etmiş infrastruktura malik olmaqla, ölkənin quru, hava və dəniz yollarında respublikanın iqtisadi mənafeyini və təhlükəsizliyini qoruyur, qaçaqmalçılığa qarşı uğurla mübarizə aparır.

 

Bu gün Heydər Əliyev siyasi kursunun layiqli davamçısı Prezident İlham Əliyev Azərbaycan gömrüyünün öz ənənələrini qoruyub saxlaması və daha da təkmilləşdirilməsi işini daim diqqət mərkəzində saxlayır. Qürur duyuruq ki, ölkəmizdə müasir tələblərə cavab verən modern gömrük sisteminin yaradılması işi dövlətimiz tərəfindən daim dəstəklənir və bu sahədə əldə olunan uğurlar layiqincə dəyərləndirilir.

 

İlbəil uğurlara imza atan Dövlət Gömrük Komitəsi və onun yerli orqanları ötən 2015-ci ildə də öz fəaliyyətini Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasını, Gömrük Məcəlləsini, “Gömrük tarifi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununu, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq fərman və sərəncamlarını, Nazirlər Kabinetinin qərarlarını və gömrük işini tənzimləyən digər normativ-hüquqi aktları əldə rəhbər tutaraq tərtib olunmuş iş planı əsasında qurmuşdur.

 

Respublikamızın iqtisadi artım tempinə uyğun mühüm tədbirlərin davamlı görülməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə gömrük orqanları qarşısında da bir sıra mühüm vəzifələrin yerinə yetirilməsi qoyulmuşdur. Bu, əsasən ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinin qorunması və dünya təsərrüfatı ilə geniş əlaqələrin qurulmasından ibarətdir. Dövlət Gömrük Komitəsi və onun yerli strukturları tərəfindən ötən dövr ərzində idxal-ixrac əməliyyatları üzrə gömrük nəzarətinin təkmilləşdirilməsi, xarici-iqtisadi fəaliyyətdə gömrük tarif tənzimlənməsinin və gömrük orqanlarında maliyyə-vergi mexanizminin təkmilləşdirilməsi, gömrük-vergi qanunvericiliyinə dair normativ-hüquqi bazanın möhkəmləndirilməsi istiqamətində müvafiq işlər görülmüş, qaçaqmalçılıq və gömrük qaydalarının pozulması halları ilə mübarizənin gücləndirilməsi, informasiya texnologiyalarının tətbiqi, elektron gömrük xidmətlərinin təşkili, beynəlxalq gömrük əməkdaşlığının genişləndirilməsi, gömrük orqanlarının maddi-texniki bazasının inkişaf etdirilməsi və s. sahələrdə bir sıra mühüm tədbirlər həyata keçirilmişdir.

 

2015-ci il üçün Dövlət Gömrük Komitəsi üzrə müəyyənləşdirilən illik büdcə proqnozunun yerinə yetirilməsi təmin edilmişdir. İl ərzində gömrük orqanları tərəfindən nəzərdə tutulmuş 1 milyard 590 milyon manat proqnoza qarşı, faktiki olaraq 1 milyard 591,91 milyon manat gömrük vergi və rüsumları toplanaraq dövlət büdcəsinə köçürülmüş, proqnoz 100,12 faiz yerinə yetirilmişdir. Bu isə ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 81,1 milyon manat və ya 5,4 faiz çoxdur.

 

Gömrük nəzarətinin təşkili

 

Ötən il gömrük işi sahəsində normativ-hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi istiqamətində mühüm əhəmiyyət kəsb edən müvafiq işlər həyata keçirilmişdir. O cümlədən, ayrı-ayrı hissələr şəklində gömrük sərhədindən keçirilən malların və nəqliyyat vasitələrinin gömrük rəsmiləşdirilməsi həyata keçirilən zaman prosedur qaydalarını nizama salan “Komplekt (hissələr şəklində) halda və ya formada gömrük sərhədindən keçirilən malların və nəqliyyat vasitələrinin gömrük rəsmiləşdirilməsinə dair Metodiki Tövsiyə” sənədi, gömrük sərhədindən keçirilən malların müəyyən səbəblərdən gömrük rəsmiləşdirilməsinin həyata keçirilməsi mümkün olmadıqda, həmin malların tam gömrük rəsmiləşdirilməsi başa çatanadək malların müvəqqəti saxlanca götürülməsi işini nizama salmaq məqsədilə “Malların müvəqqəti saxlanca götürülməsinə dair akt” forması, Gömrük Məcəlləsi və onun tətbiqi ilə bağlı normativ-hüquqi aktlardan irəli gələrək, gömrük orqanlarının vəzifəli şəxsləri tərəfindən gömrük nəzarətinin həyata keçirilməsi üzrə hərəkətlərin yerinə yetirilməsi zamanı sənədləşdirmə işlərinin yerinə yetirilməsini təmin etmək məqsədilə nümunəvi Protokol forması və s. işlənərək Dövlət Gömrük Komitəsinin müvafiq sərəncamları ilə təsdiq edilib.

 

Gömrük nəzarətinin təşkili üzrə mühüm tədbirlərdən biri – “Sadıxlı-Mtkvari” sərhəd-gömrük buraxılış məntəqəsinin imkanlarının daha da yaxşılaşdırılması, iş şəraitinin daha da gücləndirilməsi, eləcə də yaxın ərazidə yeni sərhəd buraxılış məntəqəsinin inşa olunması məsələlərinin müzakirəsi məqsədilə 2015-ci ilin iyulunda keçirilən Azərbaycan və Gürcüstan gömrük orqanlarının nümayəndə heyətlərinin görüşüdür. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sərhəd Xidməti nümayəndəsinin də iştirakı olmaqla Tovuz Gömrük İdarəsində baş tutan görüşdə “Sadıxlı-Mtkvari” buraxılış məntəqəsinin iş rejimi və nəqliyyat vasitələrinin buraxılış imkanları, eyni zamanda, Azərbaycan-Gürcüstan arasında mövcud olan sərhəd-gömrük buraxılış məntəqələrinin fəaliyyətlərinin uzlaşdırılması və digər məsələlər müzakirə edilib.

 

 

Gömrük hüquqpozmalarına qarşı mübarizə

 

 

2015-ci ildə Azərbaycan Respublikasının iqtisadi mənafeyinin və təhlükəsizliyinin qorunması məqsədilə qaçaqmalçılığa və gömrük işi sahəsində digər hüquqpozmalara qarşı mübarizə istiqamətində də məqsədyönlü tədbirlər görülmüşdür. Ötən dövr ərzində gömrük orqanlarının hüquq-mühafizə fəaliyyəti əsasən qabaqcıl dünya təcrübəsinə əsaslanan metodların tətbiqi, əməliyyat-axtarış və qabaqlayıcı-profilaktik tədbirlərin gücləndirilməsi, habelə hüquqpozmalara qarşı mübarizədə əməkdaşlığın genişləndirilməsi yolu ilə Azərbaycan Respublikasının iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə, qaçaqmalçılıq kanallarının aşkar və ləğv olunmasına, hüquqpozma törətmiş şəxslərin müvafiq məsuliyyətə cəlb edilməsinə yönəlmişdir.

 

2015-ci il ərzində Azərbaycan Respublikasının gömrük orqanları tərəfindən əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin və gömrük nəzarətinin gücləndirilməsi istiqamətində həyata keçirilmiş kompleks tədbirlər nəticəsində 9206 hüquqpozma faktı aşkar edilmişdir. Bu faktlardan 574-ü cinayət xarakterli faktlar olmuş və həmin faktlar üzrə tutulmuş qaçaqmalçılıq əşyalarının və digər cinayət predmetlərinin dəyəri 2 milyon 163 min 100 manatdan çox təşkil etmişdir. Bu əməllərin törədilməsində şübhəli bilinən 633 nəfərin (553 Azərbaycan vətəndaşı, 80 xarici) barəsində müvafiq tədbirlər görülmüşdür.

 

Gömrük sərhədindən narkotiklərin qanunsuz keçirilməsinin qarşısını almaq məqsədilə gömrük orqanları tərəfindən (o cümlədən digər hüquq-mühafizə orqanları ilə birlikdə) görülmüş qətiyyətli tədbirlər nəticəsində 2015-ci il ərzində narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və onların prekursorlarının qanunsuz dövriyyəsi ilə əlaqədar 213 fakt aşkar olunmuşdur. Bu faktlar üzrə ümumilikdə 91 kq-dan çox narkotik vasitə, psixotrop maddə və onların prekursorları, o cümlədən 5 kq 552 qram tiryək, 42 kq 250 qram marixuana, 29 kq 574 qram həşiş, 12 kq 248 qram heroin, 331 qram metadon, 57,185 qram kokain, 103,706 qram metamfetamin, 200 həb tilidin, 60 həb və 1,935 qram alprazolam, 46 qram fenobarbital, 12,714 qram klonazepam,1 kq 282 qram kalium permanqanat  və digər maddələr qanunsuz dövriyyədən çıxarılmışdır.

 

2015-ci il ərzində narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən 250 nəfər: 220-si kişi və 30-u qadın olmaqla 213 Azərbaycan vətəndaşı və 37 xarici (33 İran, 3 Ukrayna, 1 Rusiya vətəndaşı) barəsində müvafiq tədbirlər görülmüş, 30 halda bu əməlləri törədən cinayətkar dəstə ifşa edilmişdir.

 

Narkotiklərin qanunsuz keçirilməsi məqsədilə narkoqaçaqmalçılar müxtəlif gizlətmə üsullarından istifadə etmişlər. 2015-ci il ərzində 69 haldanarkotik vasitələrin daxili bədən boşluqlarında (mədədə, düz bağırsaqda və s.) keçirilməsinə cəhdin qarşısı alınmışdır.

 

Hesabat dövründə kinoloji xidməti itlərin tətbiqi nəticəsində 19 fakt üzrə ümumilikdə 210,927 qram tiryək, 51,98 qram həşiş, 737,37 qram marixuana, 1 kq 850 qram heroin, 1,553 qram metadon, 0,405 qram metamfetamin, 46 qram fenobarbital aşkar olunmuşdur.

 

2015-ci il ərzində Azərbaycan Respublikası gömrük orqanları tərəfindən aşkar olunmuş 8632 gömrük qaydaları əleyhinə inzibati xəta faktları üzrə 349 hüquqi şəxs (o cümlədən 211 xarici hüquqi şəxs) və 8291 fiziki şəxs (o cümlədən 4669 xarici) inzibati məsuliyyətə cəlb edilmiş, göstərilən şəxslərə qarşı 1 milyon 615 min 172 manat cərimə tətbiq olunmaqla, dəyəri 367 min 048 manat olan mallar müsadirə edilmişdir.

 

“Valyuta tənzimi haqqında” qanuna və digər qanunvericilik aktlarına əsasən gömrük orqanları valyuta və valyuta sərvətlərinin Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən keçirilməsi üzərində nəzarəti həyata keçirərkən qanunvericiliyin tələblərini pozan şəxslərdən 863412 ABŞ dolları, 59700 avro, 4000 funt sterlinq, 10737400 rus rublu, 129907 manat dəyərində  qızıl-zinət əşyaları, 1312 manat dəyərində 767,290 qram gümüş aşkar olunmuşdur.

 

Bundan əlavə, 553353 ədəd və 115764 qutu petarda və digər pirotexnika məhsulları, 93 ədəd elektroşoker, 1 ədəd odlu silah, 63ədəd odlu silah patronu, 1827 ədəd ov silahlarının sursat və ləvazimatları, 4 ədəd qaz silahı, 99 ədəd pnevmatik silah və 42551 ədəd pnevmatik silahın patronları, 257 ədəd soyuq silah, 63565 qram patlayıcı maddələr, 897 ədəd televizor, 184309 manat dəyərində 4887 ədəd məişət texnikası, 1130 ədəd mobil telefon və 1702 ədəd mobil telefonların aksesuarları, 9855 manat dəyərində olan dərman vasitələri, 3173 manat dəyərində baytarlıq və bitki dərmanları, 42 kq-dan çox kürü, 1246 ədəd parfümeriya və kosmetika ləvazimatları və külli miqdarda digər mallar tutulmuşdur.

 

Hesabat dövründə gömrük orqanları tərəfindən alkoqollu içkilərin, etil (yeyinti) spirtinin və tütün məmulatlarının idxalı zamanı vergidən yayınma və aksiz markalarının tətbiqi qaydalarının pozulması hallarının qarşısının alınması üçün qəti tədbirlər görülmüş, aksiz markasız və ya digər qanunsuz yollarla ölkəyə gətirilməsinə cəhd göstərilən 2311095 ədəd xaricdə istehsal olunan siqaret, 2332 litr və 1695 ədəd spirtli içki saxlanılmışdır.

 

 

Gömrük işində fəaliyyətin qiymətləndirilməsi

 

 

Gömrük işi sahəsində müxtəlif siyasi tədbirlərin, proqram və layihələrin icrası zamanı əks əlaqənin, yəni həyata keçirilən fəaliyyətin nəticələri barədə məlumatların əldə olunması, təhlili və həmin təhlillər əsasında qərarların qəbulu mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu baxımdan, son dövrlər gömrük sistemində nəticə yönümlü idarəçiliyin təmin olunması məqsədilə İnteqrə Olunmuş Fəaliyyətin Qiymətləndirilməsi Sistemlərinin (Integrated Performance Measurement System) tətbiqi məsələləri aktuallaşmışdır.

 

Ümumdünya Gömrük Təşkilatının 2015-ci ilin iyun ayında keçirilmiş son Şura Sessiyasında fəaliyyətin qiymətləndirilməsi problemi strateji idarəetmə, inteqrə olunmuş sərhəd idarəçiliyi və elektron gömrük problemləri ilə yanaşı müzakirəyə çıxarılmış 4 əsas məsələdən birini təşkil etmişdir.

 

Bunları nəzərə alaraq,  Dövlət Gömrük Komitəsinin təşkilati strukturunda dəyişiklik edilərək Fəaliyyətin Qiymətləndirilməsi və İnkişaf Proqramları Baş İdarəsi yaradılmışdır. Baş İdarənin fəaliyyətinin əsas istiqamətlərini gömrük sistemində ümumi biznes prosesin, ayrı-ayrı gömrük orqanlarının və gömrük əməkdaşlarının  fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi təşkil edir. Bu qiymətləndirmənin nəticəsi olaraq ticarətin asanlaşdırılması məqsədilə gömrük prosedurlarında biznes proseslərinin təkmilləşdirilməsi üzrə yeni innovativ layihələrin işlənilməsi və tətbiqi nəzərdə tutulur.

 

Fəaliyyətin Qiymətləndirilməsi və İnkişaf Proqramları Baş İdarəsi tərəfindən Azərbaycan Respublikası gömrük xidmətinin vahid avtomatlaşdırılmış idarəetmə sisteminin (VAİS) təkmilləşdirilməsi, məlumatların yoxlanılması və emalı, gömrük işi sahəsində fəaliyyətin qiymətləndirilməsi və biznes prosesin təkmilləşdirilməsi, innovasiya layihələrinin tətbiqi, korporativ şəbəkənin genişləndirilməsi və təkmilləşdirilməsi, elektron gömrük xidmətlərinin təşkili, gömrük xidmətinin informasiya resurslarının təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, Azərbaycan Respublikasının xarici ticarətinin təhlilinin aparılması və gömrük statistikasının təkmilləşdirilməsi sahələrində bir sıra işlər həyata keçirilmişdir.

 

O cümlədən, gömrük qanunvericiliyi, gömrük orqanlarının fəaliyyəti, gömrük işi və gömrük xidməti ilə bağlı digər məsələlər sahəsində baş verən yeniliklər haqqında ictimaiyyətin Komitənin internet saytı vasitəsi ilə məlumatlandırılması, “Mənim idxal-ixrac əməliyyatlarım” elektron gömrük xidmətinin e-hökumət portalına (Elektron Hökumət Dövlət İdarəetmə Sisteminə) inteqrasiyası və xidmətdən istifadənin yalnız elektron imza vasitəsi ilə mümkünlüyü təmin edilmişdir.

 

Azərbaycan Respublikası Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin Milli Sertifikat Xidmətləri Mərkəzindən elektron imza kartı almış hər bir şəxsin elektron hökumət portalı üzərindən öz səlahiyyətləri çərçivəsində elektron gömrük xidmətlərindən istifadə etməsi imkanı yaradılmışdır. Elektron gömrük xidmətləri ilə bağlı videotəlimatlar hazırlanaraq Komitənin internet saytında və e-hökumət portalında yerləşdirilmişdir. 

 

“Avtomobil yolları ilə daşınan mallara nəzarət üzrə sərhəd gömrük buraxılış məntəqələrindən keçən mallar və nəqliyyat vasitələri ilə bağlı gömrük əməliyyatlarına dair Texnoloji Sxem” hazırlanmış və 20 aprel 2015-ci il tarixdən tətbiqinə başlanılmışdır.

 

Ümumdünya Gömrük Təşkilatının “Malların buraxılış vaxtının ölçülməsi üzrə Təlimat”ında təsbit olunmuş metodologiya əsasında hazırlanmış Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhəd buraxılış məntəqələrində “Sərhədkeçmə vaxtının ölçülməsi (TRS)” layihəsi avtomobil yolları ilə daşınan mallara nəzarət üzrə bütün sərhəd-gömrük buraxılış məntəqələrində tətbiq edilmiş, VAİS-in bu sistemə uyğunlaşdırılması təmin edilmişdir. Bu layihənin tətbiqi mal və nəqliyyat vastələrinin sərhəddən keçidinə, buraxılışına və sərhəd keçidindən buraxılışına qədər keçən vaxtları müəyyən etməyə imkan verir və toplanan statistik məlumatların təhlili əsasında mal və nəqliyyat vasitələrinin sərhəd keçidinin daha keyfiyyətli idarə olunması təmin edilir.

 

 

Əlverişli biznes mühitinin formalaşdırılması

 

Məlumdur ki, dünyada baş verən iqtisadi böhran neftin qiymətinin kəskin enməsi, bir sıra ölkələrin milli valyutalarının dollar qarşısında dəyərdən düşməsilə nəticələnib. Bu da, öz növbəsində, istehsalın və ticarət dövriyyəsinin həcminin azalmasına, eləcə də iqtisadi baxımdan geriləmələrə yol açıb. Beynəlxalq böhran, xüsusilə, son bir ildə bəzi ölkələrin iqtisadiyyatındakı tənəzzül amillərini daha da artırıb.

 

Neftin dəyərinin kəskin aşağı düşməsi, manatın dollara nisbətdə dəyərində aparılan tənzimləmələr Azərbaycan iqtisadiyyatında da müəyyən problemlər yaratmaya bilməzdi. Lakin Azərbaycan Prezidentiİlham Əliyevin apardığı məqsədyönlü siyasət, iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi və neftdən asılılığının aradan qaldırılması, qeyri-neft sektorunun inkişafı istiqamətində atılan düşünülmüş addımlar böhranın ölkəmizə təsirini minimuma endirdi. Belə ki, qeyri-neft sektorunun – ağır və yüngül sənayenin, kənd təsərrüfatının və digər sahələrin inkişafı məqsədilə böhrandan əvvəl görülən işlər ölkəmizi dünya iqtisadiyyatında baş verən təlatümlərdən maksimum həddə qoruya bildi.

 

Təsadüfi deyil ki, Davos İqtisadi Forumu Azərbaycan iqtisadiyyatını dayanıqlılığına görə dünya ölkələri sırsında 40-cı yerdə qərarlaşdığını bəyan edib. Azərbaycan 189 ölkənin biznes mühitinin qiymətləndirildiyi “Doing Business 2016” hesabatında isə mövqeyini 17 pillə yaxşılaşdıraraq 80-ci pillədən 63-cü pilləyə yüksəlib. Dünya Bankı tərəfindən hazırlanan həmin hesabatda əksər göstəricilər üzrə ölkəmizin mövqeyi yaxşılaşıb. Belə ki, Azərbaycan “Biznesə başlama” göstəricisi üzrə 5 pillə, “Tikinti üçün icazələrin alınması” göstəricisi üzrə 36 pillə, “Kiçik investorların maraqlarının qorunması” göstəricisi üzrə 15 pillə, “Elektrik təchizatı şəbəkələrinə qoşulma” göstəricisi üzrə 49 pillə və sair irəliləyib. Hesabatda “Xarici ticarətin aparılması”göstəricisi üzrə isə Azərbaycanın 72 pillə irəlilədiyi göstərilib. Bununla da, Azərbaycan “Doing Business 2016” hesabatında dünyada 3 və daha çox islahat aparan 24 ölkədən biri olub.

 

Qeyd edilməlidir ki, hesabatda ölkəmizin mövqeyinin yüksəlməsi əsasən Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” 3 mart 2014-cü il tarixli fərmanı ilə verilmiş tapşırıqlara uyğun olaraq, sahibkarlıq subyektlərinin elektron qeydiyyatı, xarici ticarət əməliyyatlarının aparılması, daşınmaz əmlaka hüquqların qeydiyyatı, tikintiyə icazələrin verilməsi, korporativ idarəetmənin təkmilləşdirilməsi, investorların maraqlarının qorunması və müflisləşmə üzrə qanunvericiliyə müvafiq dəyişikliklərin edilməsi sayəsində mümkün olub.

 

Bu uğurlu nəticələrin təməlində duran əsas amillərdən biri də ölkəmizdə sahibkarlıq fəaliyyətinə göstərilən dövlət dəstəyi, sahibkarlıq subyektlərinin inkişafı məqsədilə atılan mühüm addımlardır. Dövlət başçısının da bəyan etdiyi kimi, artıq Azərbaycan qəti olaraq neftdən asılılığı aradan qaldırmalı, özəl sektorun fəaliyyəti üçün bütün  şərait yaradılmalı, lazımsız yoxlamalara, korrupsiya hallarına, sahibkarlıq subyektlərinin inkişafına mane olan süni əngəllərə birdəfəlik son qoyulmalıdır. Böhranın gələcəkdə yarada biləcəyi fəsadlardan qorunmaq məqsədilə Nazirlər Kabinetinin 2015-ci ilin yekunlarına dair iclasında ölkə başçısı dövlət qurumları qarşısında bir sıra məsələlər qoydu. Proqram xarakterli çıxışında Prezident İlham Əliyev bir daha vurğuladı ki, sahibkarlıq mühitinin yaxşılaşdırılması üçün münbit şərair yaradılmalı, ölkə iqtisadiyyatında özəl sektorun payının artırılması üçün bütün zəruri addımlar atılmalı, maliyyə, vergi, gömrük intizamı gücləndirilməli və bu sahədə şəffaflığın tam təmin edilməsi üçün təxirəsalınmaz tədbirlər həyata keçirilməlidir.

 

Ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin olunmasında, münbit biznes mühitinin formalaşması və sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişafında mühüm rol oynayan gömrük orqanları da bu istiqmətdə bir sıra tədbirlər həyata keçirir. Dövlət Gömrük Komitəsinin fəaliyyətində biznes-gömrük əməkdaşlığına xüsusi önəm verilir, bu məqsədlə vaxtaşırı olaraq gömrük orqanlarında iş adamları ilə görüşlər keçirilir, ölkədə baş verən iqtisadi proseslər, idxal-ixrac əməliyyatlarının vəziyyəti barədə həm sahibkarlar məlumatlandırılır, həm də onların fikirləri öyrənilir və təklifləri dəyərləndirilir.

 

Bu baxımdan, ötən il Dövlət Gömrük Komitəsində, Bakı Baş Gömrük İdarəsində və Şirvan Gömrük İdarəsində iş adamları ilə keçirilən ənənəvi görüşlər də faydalı olmuşdur. Bununla yanaşı, noyabr və dekabra aylarında Ümumdünya Gömrük Təşkilatının Bakı şəhərində yerləşən Avropa Regional Ofisində “Biznes subyektləri üçün əlverişli şərait yaradılması məqsədilə gömrük prosedurları və əməliyyatları üzrə tətbiq edilən sadələşdirmələr” mövzusunda seminarlar da keçirilmişdir. Seminarlarda sahibkarliğin inkişafına dəstəyin daha da artırılması, ölkəmizdə sahibkarlıq subyektlərinin fəaliyyətinin təşviq edilməsi istiqamətində gömrük orqanlarının atdığı addımlar barədə məlumat verilib, gömrük prosedurlarına dair iş adamlarını maraqlandıran suallar ətraflı cavablandırılıb.

 

 

Yeni elektron gömrük xidmətləri

 

Dövlət Gömrük Komitəsinin fəaliyyətində – biznes-gömrük əməkdaşlığında mühüm addımlardan biri dəxarici ticarət dövriyyəsinin artırılması məqsədilə gömrük prosedurlarının sadələşdirilməsi və bəyannamələrin elektron qəbuludur. Gömrük rəsmiləşdirilməsinin asanlaşdırılması, şəffaflığın təmin edilməsi, gömrük əməkdaşı ilə vətəndaşların təmasının minimuma endirilməsi məqsədilə informasiya texnologiyalarının tətbiqi daha da genişləndirilir, e-hökumət portalı vasitəsilə Dövlət Gömrük Komitəsinin təklif etdiyi xidmətlərin sayı artırılır.

 

Eləcə də Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan “ASAN xidmət” mərkəzləri vasitəsilə həyata keçirilən gömrük xidmətlərinin də artırılması nəzərdə tutulur. Bu məqsədlə Dövlət Gömrük Komitəsində adı çəkilən Dövlət Agentliyinin nümayəndə heyətilə keçirilən görüşdə “elektron bəyanetmə”, “elektron ilkin bəyanetmə”, XİF iştirakçılarına idxal-ixrac əməliyyatları barədə rəsmi arayışların,  müvəqqəti idxal olunan yüngül minik avtomobillərinin vaxtının uzadılması ilə bağlı müvafiq xidmətlərin bundan sonra Dövlət Gömrük Komitəsi ilə yanaşı, “Asan xidmət” mərkəzləri vasitəsilə də göstərilməsi məsələləri müzakirə olunub. Bundan başqa, tərəflər gələcəkdə “Asan xidmət” mərkəzlərində Dövlət Gömrük Komitəsinin informasiya köşklərinin quraşdırılması barədə də razılıq əldə ediblər.

 

Məlum olduğu kimi, fiziki şəxslər tərəfindən Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən keçirilən malların gömrük orqanlarına bəyan edilməsi ilə bağlı prosedurlar daha da sadələşdirilib. Dövlət Gömrük Komitəsi fiziki şəxslər tərəfindən malların daha rahat və şəffaf qaydada bəyan edilməsini təmin etmək üçün yeni “Fiziki şəxslər üçün sadələşdirilmiş bəyannamə” elektron xidmətini Elektron Hökumət Portalına inteqrasiya edib.

 

Artıq ölkəmizə gələn və ölkəmizdən gedən vətəndaşlar gömrük sərhədindən keçirdikləri mallar, nəqliyyat vasitələri, zinət əşyaları və valyuta, müşayiət olunmayan baqajla və ya daşıyıcı tərəfindən keçirilən mallar və s. barədə məlumatları qabaqcadan, gömrük məntəqəsinə gəlmədən “onlayn” qaydada Dövlət Gömrük Komitəsinin rəsmi internet saytı (www.dgk.gov.az) və ya Elektron Hökumət Portalı (www.e-gov.az) vasitəsilə gömrük orqanlarına təqdim edə biləcəklər.

 

Vətəndaşların sərhəddən keçidini daha asan etmək məqsədilə bütün sərhəd buraxılış məntəqələrində “Gömrük” köşkləri quraşdırılıb. Bu məlumat köşkləri vasitəsilə vətəndaşlar sadələşdirilmiş elektron bəyannaməni doldura bilər, həmçinin gömrük qanunvericilik bazası və səyahətçilər üçün gömrük nəzarəti ilə bağlı qaydalarla tanış ola bilərlər.

 

Tətbiq olunan yeni xidmət “vətəndaş-məmur” təmasının minimuma endirilməsini, gömrük xidmətlərinin göstərilməsində şəffaflığın, həmçinin gömrük-sərhəd buraxılış məntəqələrində vətəndaşlar tərəfindən vaxt itkisinin qarşısının alınmasını təmin edəcək.

 

Onu da qeyd edim ki, idxal-ixrac əməliyyatları zamanı qadağan olunmuş və dövriyyəsi məhdudlaşdırılmış malların siyahısı da sərhəd-gömrük keçid məntəqələrində xüsusi ayrılmış guşələrdə və məlumat köşklərində yerləşdirilib.

 

Bundan başqa, Dövlət Gömrük Komitəsi idxal olunan malların və nəqliyyat vasitələrinin gömrük rəsmiləşdirilməsilə bağlı növbəti yeniliyə imza atıb. Gömrük rəsmiləşdirilməsinin daha çevik və şəffaf həyata keçirilməsi, həmçinin müxtəlif bürokratik əngəllərin və vaxt itkisinin aradan qaldırılması məqsədilə sahibkarlar artıq idxal etdikləri mallar və nəqliyyat vasitələri barədə qısa idxal bəyannaməsi təqdim etməklə beynəlxalq praktikada müsbət təcrübə kimi qəbul olunmuş ilkin bəyanetmə elektron xidmətindən yararlana bilirlər. Gömrük rəsmiləşdirilməsilə bağlı tətbiq olunan yeniliyə əsasən, artıq idxal-ixrac əməliyyatlarını həyata keçirən fiziki və hüquqi şəxslər mallar və nəqliyyat vasitələri gömrük sərhədini keçənədək gömrük orqanlarına qabaqcadan, müvafiq olaraq qısa idxal və ya qısa ixrac bəyannaməsi təqdim etməklə, gömrük orqanlarını apardıqları xarici iqtisadi fəaliyyət barədə məlumatlandırırlar.

 

Gömrük rəsmiləşdirilməsi ilə bağlı bu yenilik Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsi və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Gömrük sərhədindən keçirilən malların və nəqliyyat vasitələrinin bəyan edilməsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında 263 nömrəli, 22 iyul 2014-cü il tarixli qərarı ilə reqlamentləşdirilir və Ümumdünya Gömrük Təşkilatı tərəfindən hazırlanmış “Gömrük XXI əsrdə” sənədi və Ümumdünya Ticarət Təşkilatı çərçivəsində yeni imzalanmış Ticarətin Asanlaşdırılması Sazişi müddəalarına cavab verməklə, beynəlxalq praktikada gömrük rəsmiləşdirilməsinin asanlaşdırılması, gömrük orqanları tərəfindən risklərin təhlili, gömrük nəzarətinin daha çevik və effektiv aparılmasına xidmət edən təcrübə kimi qəbul edilir.

 

Təqdim olunan yeniliyin sahibkarlar üçün əsas üstünlüyü ondan ibarətdir ki, gömrük orqanları artıq idxal və ixrac olunan mallar barədə qabaqcadan məlumat əldə edir və bununla da sərhəd buraxılış məntəqələrində həmin bəyan edilən mal və nəqliyyat vasitələrinin daha sürətli keçidi təmin olunmaqla yanaşı, gömrük rəsmiləşdirilməsi də daha çevik və vaxt itkisi olmadan həyata keçirilir.

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin dövlət sərhəd buraxılış məntəqələrində sərhəd və gömrük rəsmiləşdirilməsinin sadələşdirilməsi barədə verdiyi tapşırıqların icra vəziyyətini yerlərdə yoxlamaq məqsədilə ötən ilin dekabrında Azərbaycan Respublikasının Rusiya Federasiyası ilə dövlət sərhədində yerləşən “Samur” buraxılış məntəqəsinə, Azərbaycan Respublikasının Gürcüstan Respublikası ilə dövlət sərhədində yerləşən “Sınıq Körpü” dövlət sərhəd buraxılış məntəqəsinə və Ələt qəsəbəsindəki Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı Kompleksinə baxış keçirilib.

 

Yoxlama müvafiq qurumların rəhbər şəxslərinin birgə iştirakı ilə aparılıb, şəxslərin və nəqliyyat vasitələrinin dövlət sərhədindən buraxılışı vəziyyəti öyrənilib. Dövlət sərhədindən keçən şəxslərlə söhbət aparılıb, onların və nəqliyyat vasitələrinin rəsmiləşdirilməsinə daha az vaxt sərf edilməsi imkanları müzakirə olunub.

 

Eyni zamanda, Dövlət Sərhəd Xidmətinin və Dövlət Gömrük Komitəsinin yerli bölmələrinin qarşılıqlı fəaliyyətinin tənzimlənməsi məsələləri müzakirə olunub, sərhədkeçmə məsələlərinin daha da təkmilləşdirilməsi, son zamanlar tranzit yükdaşımaların həcminin artması ilə əlaqədar ortaya çıxan problemlərin operativ həll edilməsi, dövlət sərhədindən keçən şəxslər, nəqliyyat vasitələri və yüklər üzərində sərhəd və gömrük nəzarətinin daha səmərəli təşkilinə dair konkret tapşırıqlar verilib.

 

 

Azərbaycan dünya gömrük ailəsində

 

 

Azərbaycan gömrüyü müvafiq qanunvericilik əsasında əvvəllər olduğu kimi ötən il də ixrac-idxal əməliyyatları üzərində gömrük nəzarətinin, qaçaqmalçılıq hallarına və digər hüquqpozmalara qarşı mübarizənin gücləndirilməsi, gömrük prosedurlarının sadələşdirilməsi və xidmət mədəniyyətinin yüksəldilməsi tədbirləri ilə yanaşı, beynəlxalq əməkdaşlığı genişləndirməklə dünya gömrük sistemindəki öncül mövqeyini daha da möhkəmləndirmişdir. Gömrük işi sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi və genişləndirilməsi məqsədilə digər ölkələrin gömrük orqanları ilə beynəlxalq normalara uyğun saziş, protokol və aidiyyəti sənədlər hazırlanmış, həmçinin tədbirlər görülmüşdür.

 

2015-ci ilin yanvarında Ankara şəhərində “Azərbaycan RespublikasınınDövlət Gömrük Komitəsi ilə Türkiyə Respublikasının Gömrük və Ticarət Nazirliyi arasında gömrük məsələləri üzrə Birgə Komitənin yaradılması haqqında Anlaşma Memorandumu”, fevral ayında Bakı şəhərində “Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi ilə Federal Gömrük Xidməti (Rusiya Federasiyası) arasında qarşılıqlı ticarət haqqında statistik məlumatların informasiya mübadiləsinin Texnoloji Sxemi” və gömrük işi sahəsində ikitərəfli qarşılıqlı əlaqələrin səmərəliliyinin artırılması üçün “Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi və Federal Gömrük Xidmətinin (Rusiya Federasiyası) 2015-2016-cı illər üçün ikitərəfli qarşılıqlı fəaliyyətinin Planı”, eyni zamanda,  “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi və Qaza­xıs­tan RespublikasıMaliyyə Nazirliyinin Dövlət Gəlirlər Ko­mitəsi arasında 2015-2016-cı illər üçün ikitərəfli qarşılıqlı Fəaliyyət Planı”, mayda Bakı şəhərində “Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Vyetnam Sosialist Respublikası Hökuməti arasında gömrük işi sahəsində əməkdaşlıq və qarşılıqlı yardım haqqında Saziş”, iyul ayında Moskva şəhərində “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi ilə Federal Gömrük Xidməti (Rusiya Federasiyası) arasında müəyyən növ mallara münasibətdə gömrük nəzarətinin nəticələrinin qarşılıqlı tanınması haqqında Protokol”, avqustda Tbilisi şəhərində Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi və Gürcüstan Gəlirlər Xidməti arasında “Məlumat mübadiləsi sistemi” üzrə texniki təchizat sənədi, oktyabr ayında Bakı şəhərində “Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Monteneqro Hökuməti arasında gömrük işi sahəsində əməkdaşlıq və qarşılıqlı yardım haqqında Saziş”, dekabrda isə Ankara şəhərində “Azərbaycan Respublikası və Türkiyə Respublikasının gömrük orqanları arasında 2016-2017-ci illər üçün gömrük hüquqpozmaları ilə mübarizə sahəsində əməkdaşlıq və qarşılıqlı yardımın səmərəliliyinin artırılması üzrə ikitərəfli Tədbirlər Planı” imzalanıb.

 

Məlum olduğu kimi, Azərbaycan Gömrük Xidməti gömrük hüquqpozmalarına qarşı mübarizə sahəsində təkcə hüquq-mühafizə müstəvisində deyil, eyni zamanda, maarifləndirici tədbirlərə və bu istiqamətdə beynəlxalq səviyyədə əməkdaşlıq əlaqələrinə də xüsusi önəm verir. Bu sahədə ötən ilin fevralında ABŞ-ın San-Fransisko və Los-Anceles şəhərlərində Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi və ölkəmizin Los-Ancelesdəki baş konsulluğunun birgə təşkilatçılığı ilə “Narkotiklərə yox deyək!” devizi altında geniş tədbirlər keçirilib. Burada azərbaycanlı və xarici sənətkarların narkomaniyaya qarşı mübarizə mövzusunda karikaturaları, heykəltəraşlıq və rəngkarlıq əsərlərindən ibarət olan və Dövlət Gömrük Komitəsinin tərtib etdiyi sərgi maraqla qarşılanıb.

 

Azərbaycan Gömrük Xidməti ötən ilin oktyabrında Moskva şəhərində keçirilən“Gömrük xidməti – 2015” növbəti beynəlxalq sərgisində də iştirak edib. Qeyd edim ki, Dövlət Gömrük Komitəsi 2011-ci ildən etibarən hər il Moskva Beynəlxalq Gömrük Sərgisinə qatılır. Burada hər dəfə milli stenddə Azərbaycan Gömrük Xidmətinin inkişaf dinamikası nümayiş etdirilir, gömrük-buraxılış məntəqələrinin texniki təchizatı, yeni müasir informasiya texnologiyaları və sistemləri, əldə edilən nəticələr barədə məlumat verilir və təcrübə mübadiləsi aparılır. Budəfəki sərgi də Azərbaycan tərəfi üçün əlamətdar olub. Dövlət Gömrük Komitəsinin stendi üçüncü dəfə “Gömrük Olimpi” mükafatı laureatı adına layiq görülüb.

 

Ötən il Dövlət Gömrük Komitəsi tərəfindən Bakı şəhərində də bir neçə regional və beynəlxalq səviyyəli tədbirlər keçirilib.Məsələn, fevral ayındaDövlət Gömrük Komitəsinin əməkdaşları üçün “Risklərin idarə edilməsi”, apreldə “Əqli Mülkiyyət Hüquqlarının Qorunması”, mayda isə “Tranzit” mövzusunda milli seminar təşkil olunub. May ayında daha bir tədbir – “Strateji malların qanunsuz dövriyyəsinin qarşısının alınması” mövzusunda regional təlim keçirilib ki, burada isə Azərbaycanla yanaşı, Qazaxıstan, Pakistan və Türkmənistan gömrük xidmətlərinin əməkdaşları iştirak ediblər.

 

Belə mühüm seminarlardan biri də Dövlət Gömrük Komitəsinin təşkilatçılığı ilə noyabr ayında Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasına üzv ölkələrin gömrük xidmətlərinin əməkdaşları üçün keçirilib. “Buraxılış vaxtının ölçülməsi” adlı həmin seminara Türkiyə, Qazaxıstan və Qırğızıstan gömrük xidmətlərinin, eləcə də Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının nümayəndələri qatılıblar. İkigünlük seminardaDövlət Gömrük Komitəsinin mütəxəssisləri mövzu ətrafında iştirakçılara ətraflı məlumat veriblər.

 

Nəhayət, sentyabr ayında Bakı şəhərində Azərbaycan, eləcə də dünya gömrük ailəsinin həyatında üç mühüm hadisə yaşanıb. Öncə, Dövlət Gömrük Komitəsinin Kinoloji Mərkəzində Ümumdünya Gömrük Təşkilatının Regional Kinoloji Mərkəzinin rəsmi açılış mərasimi baş tutub. Bu mərasim çərçivəsində Kinoloji Mərkəzin bazasında ÜGT-yə üzv olan bir sıra dövlətlərin xidməti itlərdən və təlimçilərdən ibarət komandalarının nümayişi, habelə MDB-yə üzv dövlətlərin gömrük orqanlarının kinoloji bölmələrinin çoxnövçülükdə birincilik üzrə beşinci yarışı da təşkil olunub.

 

Sonra Azərbaycan da daxil olmaqla, 53 ölkə, 21 beynəlxalq və regional təşkilatın nümayəndələrinin, o cümlədən iqtisad elmləri üzrə üç Nobel mükafatı laureatının qatıldığı Ümumdünya Gömrük Təşkilatının 10-cu illik PICARD (“Gömrük sahəsində akademik araşdırmalar və inkişaf üzrə əməkdaşlıq proqramı”) konfransı, daha sonra Beynəlxalq Gömrük Universitetləri Şəbəkəsinin (INCU) Regional Ofisinin açılış mərasimi olub. Xüsusilə qeyd edim ki, Bakı şəhərində həm nüfuzlu PICARD konfransının keçirilməsi, həm də INCU-nun Regional Ofisinin açılışı gömrük təhsilinə ən çox önəm verən administrasiyalardan biri kimi dünya gömrük ailəsində Azərbaycan Gömrük Xidmətinə göstərilən etimadın bir nümunəsidir. Bütün bu tədbirlər təkcə gömrük sahəsində deyil,bütövlükdə milli iqtisadiyyatımızın nailiyyətləri ilə bağlı dolğun məlumatın dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında da mühüm rol oynayıb. Həmin tədbirlərdə müvafiq olaraq ÜGT-nin Baş katibi Kunio Mikuriya və INCU-nun prezidenti Deyvid Uiddouson iştirak ediblər.

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Ümumdünya Gömrük Təşkilatının Baş katibi Kunio Mikuriyanı qəbul etməsi, görüşdə Azərbaycan ilə bu təşkilat arasında əməkdaşlığın perspektivlərinə toxunulması da ölkəmizdə gömrük orqanlarının fəaliyyətinə göstərilən diqqətə daha bir əyani misaldır.

 

Sonda bir daha vurğulamaq istərdim ki, ölkəmizdə müasir tələblərə cavab verən gömrük sisteminin yaradılması işi dövlət və hökumət tərəfindən bu gün də dəstəklənir, gömrük sahəsində əldə olunan nailiyyətlər layiqincə dəyərləndirilir. Dövlət başçısının diqqət və qayğısı nəticəsində vaxtaşırı olaraq gömrük orqanlarının maddi-texniki və intellektual bazasının möhkəmləndirilməsi, eləcə də ölkə rəhbərliyi tərəfindən bir sıra gömrük əməkdaşlarının xüsusi rütbələr və medallarla təltif edilməsi də dediklərimizə nümunədir. 

 

Bu gün Prezident İlham Əliyevin yürütdüyü uğurlu daxili və xarici siyasət nəticəsində Azərbaycan sabit və davamlı inkişafdadır, ölkəmiz nəinki regionda, eləcə də bütün dünyada əmin-amanlıq və iqtisadi tərəqqiyə xidmət edən qlobal layihələrin əsas təşəbbüskarı qismində çıxış etməkdədir. Öz növbəsində, əminliklə deyə bilərəm ki, Azərbaycan Gömrük Xidməti gələcəkdə də respublikamızın iqtisadi inkişafına təkan verməklə ölkənin iqtisadi qüdrətinin artırılmasında, əhalinin sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasında, dövlət başçısının həyata keçirdiyi siyasi kursun reallaşmasında mühüm rol oynayacaq, gömrük orqanları ölkədə sahibkarlıq mühitinin və  özəl sektorun inkişafı, ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinin təminatı, büdcə öhdəliyinə dair tapşırıqların yerinə yetirilməsi istiqamətində üzərinə düşən vəzifələrin icrasını daha səmərəli şəkildə və sürətlə həyata keçirəcək.

 

Bir sözlə, gömrük əməkdaşları bu vəzifələrin reallığa çevrilməsinin təminatçısı olacaq, Dövlət Gömrük Komitəsinin rəhbərliyi və onun çoxsaylı kollektivi bundan sonra da müstəqil Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunun daha da artırılması işində yaxından iştirak edəcək, qarşıya qoyulan təxirəsalınmaz vəzifələrin müvəffəqiyyətlə yerinə yetirilməsi üçün bütün qüvvə və bacarığını əsirgəməyəcəkdir.

 

Azərbaycan Gömrük Xidmətinin yaradılmasının 24 illiyi münasibətilə bütün gömrük əməkdaşlarını təbrik edir, onlara cansağlığı və işlərində daim uğurlar arzulayıram!

 

Aydın Əliyev

 

Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri, gömrük xidməti general-leytenantı

mənbə :
lent.azНа сегодняшний день самая высокая неофициальная заработная плата в Азербайджане составляет около 10 тысяч манатов. Ее получают высокопоставленные чиновники медицинской и IT-сфер,» заявил Echo.az председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев. По его словам, самая высокая официальная зарплата составляет 2250 манатов, ее получают депутаты Милли меджлиса Азербайджана. «Самая низкая неофициальная зарплата сегодня равна 150 манатам, а официальная — 116», — отметил он. По его словам, сегодня в Азербайджане 20% граждан имеют «черную» зарплату. При этом 9% получают часть зарплаты на руки, то есть по ведомостям, вторую — в «конвертах». И около 70% получают «белую» заработную плату. Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован на территории Сабаильского района. Согласно информации, в известном клубе Z club на улице Ахмеда Джавада житель Баку Муслюмов Камран Мамед оглу 1994 года рождения был ранен ножом неизвестным. Раненый был доставлен в Городскую клиническую больницу №1. Врачи оценивают его состояние как среднетяжелое. «Однако не стоит забывать о тех, кто задействован в развитии теневой экономики, есть множество незарегистрированных предпринимателей, многие работают на дому или по найму, безусловно, большая их часть нигде не числится. Я считаю, что улучшить ситуацию позволит лишь политическая воля правительства», — сказал он. В настоящее время в Азербайджане идут серьезные социально-экономические и политические процессы. Время от времени также появляется тревожная информация об опасности террора в Азербайджане. В тоже время, вокруг карабахского вопроса протекают сложные процессы. Кроме того, уже 18 дней Армения не возвращает тело нашего шехида, а по делу МНБ продолжается судебный процесс. Бывший заместитель министра национальной безопасности, председатель Партии свободных демократов Сульхаддин Акпер дал свою оценку всех этих вопросов, находящихся на повестке дня страны. Администрация действующего американского лидера Барака Обамы увязывала снятие ограничительных мер против России с полным выполнением минских договоренностей. Вступающий в пятницу на высший государственный пост Трамп в интервью Times и Bild предложил отойти от провозглашенного своим предшественником принципа. В Москве инициативу избранного американского президента восприняли весьма сдержанно. Песков отметил, что антироссийские санкции — это не вопрос российской повестки дня как во внутреннем плане, так и в плане общения с зарубежными партнерами. На вопрос о том, не меняет. Трамп рассказал о своем видении внешней политики В Совете Федерации пояснили: для России отмена санкций не является самоцелью, ради которой надо чем-то жертвовать, тем более в сфере безопасности. Председатель комитета верхней палаты парламента по международным делам Константин Косачев призвал не спешить "придавать словам избранного президента США Дональда Трампа о некоем возможном "размене" ядерного разоружения на отмену санкций статус официального предложения". Сенатор напомнил, что все это было сказано в интервью как размышление, как вариант. По его мнению, Трамп должен внимательно изучить причины, по которым существенное разоружение в этой сфере так и не стало реальностью. "Если отбросить демагогические ("агрессивность и реваншизм России"), то будет очевидным, что одно из главных препятствий — реализация планов глобальной ПРО США, а также последовательные американские попытки обеспечить себе односторонние превосходство по другим направлениям — развитие инфраструктуры НАТО, обычные вооружения, высокоточное оружие, беспилотники, милитаризация космоса", — уверен парламентарий. В Баку доставлен надгробный памятник азербайджанскому «вору в законе» Ровшану Ленкоранскому, убитому в Стамбуле. Как передает памятник был изготовлен в Индии, затем доставлен в Турцию, а оттуда в Азербайджан. Высота памятника составляет 5 метров. Отмечается, что в настоящее время памятник находится в одном из цехов по изготовлению надгробных камней в Бинагадинском районе, где проводятся завершающие работы. Отмечается, что основная часть памятника изготовлена в Индии по заказу брата Ровшана – Намика Джаниева. РИА Новости Положительное сальдо внешнеторгового баланса РФ в ноябре 2016 года выросло на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года и составило 9,137 миллиарда долларов, свидетельствуют материалы Банка России. ФТС сообщила о сокращении профицита торгового баланса России в 2016 году За 11 месяцев 2016 года показатель составил 78,585 миллиарда долларов, снизившись в 1,7 раза со 137,205 миллиарда долларов за аналогичный период предыдущего года. Египет согласился принять специалистов из 22-27 января, планируется урегулировать ситуацию с периодически возникающими претензиями египетской стороны к безопасности мяса птицы из РФ, сообщает Россельхознадзор. Право экспорта мяса и птицы в Египет получили 12 российских компаний Телефонные переговоры между представителями Россельхознадзора и ветеринарной службы Египта состоялись 12 января, на них обсуждались сроки посещения Египта российскими специалистами для ознакомления с методикой работы ветеринарных аналитических лабораторий и согласования методик отбора и анализа проб мяса. "Египетская сторона предварительно согласилась принять российскую делегацию в период с 22 по 27 января 2017 года и в ближайшие дни прислать официальное приглашение. Инициатива Россельхознадзора должна положить конец периодически возникающим претензиям надзорных ведомств Египта к безопасности мяса птицы, экспортируемому из России", — говорится в сообщении. Ранее Минсельхоз РФ сообщал, что Россия заинтересована в увеличении поставок в Египет зерновых и продуктов их переработки, мяса птицы, говядины и растительных масел, а также готова увеличить импорт овощей и фруктов из Египта. По информации издания, один из членов экипажа предложил 22-летней Глисон, находящейся на 18-й неделе беременности, багет с беконом. Девушка съела бутерброд. Это заметил еще один член экипажа, который сообщил об инциденте руководству фирмы. В итоге было назначено служебное расследование и слушания по делу о краже сэндвича. Как оказалось, девушка нарушила внутренний регламент авиакомпании, так как не попросила у коллеги чек, подтверждающий, что бутерброд, которым он ее угостил, был оплачен. Теперь она намерена обжаловать решение руководства. Подростка с диагнозом «бешенство» госпитализировали в отделение реанимации пермской больницы в конце ноября. Мальчик мог заразиться после того, как его поцарапала или укусила домашняя кошка. Напомним, в начале декабря в посёлке Бымок объявили карантин. Вскоре после госпитализации подростка здесь от бешенства умерли три собаки. Карантин продлится два месяца. Искать девушку родители начали 29 декабря. На следующий день тело погибшей было обнаружено, сообщает "Интерфакс". Следователи следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии начали проверку по факту ее гибели. По предварительным выводам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти школьницы стало переохлаждение. Никаких телесных повреждения на теле погибшей нет. Кроме того, Трамп намерен заставить фармацевтические компании вести переговоры непосредственно с Medicare (программа страхования для населения старшего возраста - от 65 лет) и Medicaid (программа помощи лицам, имеющим доход ниже официальной черты бедности), а также снизить цены, поскольку эти компании лишатся привычной для них политической поддержки. Трамп не раскрыл никаких подробностей того, как он выполнит задачу по корректировке программы, поскольку ожидает одобрения мер со стороны кандидата на пост советника по здравоохранению Тома Прайса. Интервью Трампа изданию The Washington Post вышло после того, как конгресс принял первые меры по отказу от закона по реформе здравоохранения, который был ключевым в ходе президентства Барака Обамы. Теперь обе палаты американского парламента будут работать над деталями отмены и реформы закона о доступном медицинском страховании. Тем не менее после почти семи лет обещаний отменить Obamacare республиканцы столкнулись с некоторым трудностями в реализации своих намерений. Некоторые представители парламента даже думают о том, чтобы повременить с отменой программы, до тех пор пока не будет обнародован план по ее замене. "Чтобы увеличить выплаты богатым акционерам, крупные корпорации уклоняются от налогов, сокращают зарплаты работников и закупочные цены... Уклонение корпораций от налогов обходится беднейшим странам как минимум​​ в $100 млрд в год. Этого хватило бы, чтобы дать образование 124 млн детей, которые не ходят сейчас в школу, и вложить в здравоохранение достаточно средств, чтобы предотвратить смерть по крайней мере 6 млн детей каждый год", - сообщила организация. 16:08 (сегодня) 2 70 Найден «черный ящик» разбившегося под Бишкеком грузового самолета Как сообщают СМИ, врачи боролись за жизнь подростка, но не сумели его спасти. Мальчик умер во второй половине декабря. Все материалы сюжета Крушение грузового самолета в Киргизии Поиски второго бортового самописца продолжаются В станицу Павлодольскую в Северной Осетии немецкие поисковики приехали летом 2016 года, чтобы разыскивать своих павших солдат. Ориентировались иностранцы по картам Вермахта, где были отмечены 160 могил немцев. Рядом с одной из них поисковики и обнаружили останки советского капитана – на карте было обозначено и место захоронения красноармейца. Как отмечают историки, это нонсенс – когда противника хоронят вместе с погибшими из своих войск. То, что этот воин – советский, немцы поняли по звезде с фуражки, пуговицам, последнему патрону пистолета и шомполу для чистки оружия. Уже позже поисковики нашли в своих военных архивах донесение немецкого командования о том, что их солдаты с почестями похоронили капитана Красной армии. Один из бортовых самописцов грузового самолета Boeing-747-400, разбившегося в Киргизии, найден на месте происшествия, передает Интерфакс. Авиакатастрофа в Киргизии. Справка «На месте происшествия найден один из самописцев разбившегося самолета. Поиски второго черного ящика продолжаются», - рассказал на пресс-конференции премьер-министра Киргизии Чынгыз Эсенгулов. Ранее стало известно Межгосударственный авиационный комитет намерен сформировать комиссию по расследованию происшествия после того, как получит запрос от властей Киргизии. wikiapp.org qezet tr.wikiapp.org tr.wikiapp.org ru.wikiapp.org wikibox quote wikibox dictionary

Copyright © 2020. AZADLIQ – Xəbər – Azadliq – Xeber – Xeberler · Bütün hüquqları qorunur.
Copyright © 2016. AZADLIQ – Xəbər – Azadliq – Xeber – Xeberler · Bütün hüquqları qorunur.
- Sitemap - azadliq musavat manat son xeberler Son Xeberler - Son Xəbərlər xeberler xəbərlər azadliq qezeti azadliq qəzeti oyunlar oyun oyna oyunlar wiki ən son xəbər, son xeberler, son xeber, xeber, azerbaycan xeberleri,azadliq qazeti wikibox quote wikibox dictionary
Arabic ar.wikiapp.org
Chinese (Simplified) zh-CN.wikiapp.org
Croatian hr.wikiapp.org
Czech cs.wikiapp.org
Danish da.wikiapp.org
Dutch nl.wikiapp.org
Finnish fi.wikiapp.org
French fr.wikiapp.org
German de.wikiapp.org
Greek el.wikiapp.org
Hindi hi.wikiapp.org
Italian it.wikiapp.org
Japanese ja.wikiapp.org
Norwegian no.wikiapp.org
Polish pl.wikiapp.org
Portuguese pt.wikiapp.org
Russian ru.wikiapp.org
Spanish es.wikiapp.org
Swedish sv.wikiapp.org
Indonesian id.wikiapp.org
Serbian sr.wikiapp.org
Slovak sk.wikiapp.org
Ukrainian uk.wikiapp.org
Hungarian hu.wikiapp.org
Turkish tr.wikiapp.org
Persian fa.wikiapp.org
Afrikaans af.wikiapp.org
Azerbaijani az.wikiapp.org