Azadliq.az
Azərbaycan Xəbərləri













Azadliq » Xeberler» Xeber
18/04/2016

Beynelxalq Valyuta Fondundan iqtisadi hava proqnozu: duman, çiskin… – TƏHLİL

Beynəlxalq Valyuta Fondundan iqtisadi hava proqnozu: duman, çiskin... - TƏHLİL

18.04.2016 / 12:13 xeber –

 

Dünya iqtisadiyyatında bərpa prosesi davam edir, amma bu əvvəlki dövrlərlə müqayisədə daha kiçik və dəyişkən templərlə baş verir. Son iki-üç ayda dünya aktivlər bazarında dəyişkənlik, inkişaf etmiş ölkələrdə artımın zəiflənməsi, inkişafda olan və aşağı gəlirli ölkələrdə isə müəyyən maneələrin saxlanması müşahidə olunub. Bundan əlavə bəzi qeyri-iqtisadi xarakterli amillər iqtisadi fəallığı üçün təhlükələr yaradır. Bu tezislər Beynəlxalq Valyuta Fondunun son “Dünya iqtisadiyyatının inkişafının perspektivləri” icmalında yer alıb. BVF hazırda müşahidə olunan vəziyyəti ehtiyatlı optimizmlə qiymətləndirir.

 

BVF-nin proqnozuna əsasən, 2016-cı ildə dünya iqtisadiyyatında artım tempi 3,2%-ə bərabər olacaq ki, bu da ötən ilin göstəricisindən 0,1 faiz bənd çox, yanvar proqnozundan isə 0,2 faiz bənd azdır. BVF-nin qiymətləndirməsinə əsasən, inkişaf etmiş ölkələrdə iqtisadi fəallıq 2015-ci ildə aşağı düşüb və bu günə kimi hələ də bərpa olunmayıb. Rəqəmlərə gəlincə, inkişaf ölkələr üzrə iqtisadi artım 1,9% səviyyəsində proqnozlaşdırılır ki, bu da ötən ilin göstəricisinə bərabərdir. Yəni, artım tendensiyaları gözlənilmir. Maraqlıdır ki, inkişaf etmiş ölkələr sırasında (şərti bölünməyə əsasən) ABŞ-da artım 2,4%, Avrozonada isə 1,5% gözlənilir. Beləliklə, inkişaf etmiş ölkələr üzrə əsas artım ABŞ-ın hesabına formalaşacaq, Avrozonada isə artım ortalama göstəricisindən aşağıdır. İnkişaf etmiş ölkələrdə artımın kiçik səviyyədə qalmasını gözləyən BVF bir neçə ləngidici amilləri qeyd edir. Belə ki, əlverişli olmayan demoqrafik tendensiyalar, məhsuldarlığın kiçik artımı və dünya böhranın “qalıqları” iqtisadi fəallığın lazımı səviyyədə artıma mane olur. Yumşaq pul-kredit siyasəti və neftin ucuz olması daxili istehlakı dəstəkləyəcək, amma xarici tələbat, bəzi valyutaların möhkəmlənməsi və maliyyə şəraitin sərtləşdirilməsi bərpa tendensiyalarını saxlayacaq.

 

Lakin əsas narahatlıq inkişafda olan ölkələrlə bağlıdır. Buna BVF daha böyük diqqət yetirir. Dünya iqtisadiyyatının böyük payına malik olan bu ölkələrdə 2016-cı il üzrə perspektivlər qeyri-sabitdır. O cümlədən, bir neçə iri ölkələr, Braziliya və Rusiya daxil olmaqla, dərin geriləmə şəraitindədir. Digər ölkələr, o cümlədən neft ixracatçıları, ticarətin pisləşməsi və xarici maliyyə vəziyyətinin kəskinləşməsi ilə üzləşərək, mürəkkəb makroiqtisadi vəziyyətə düşüb. Çin və Hindistanda artım əsasən proqnozlara uyğun olacaq, lakin ticarətin artımı zəifləyib ki, bu da ilk növbədə investisiyaların azalması və Çin iqtisadiyyatının struktur dəyişməsi ilə əlaqədardır. Hazırda Çində tarixi bir proses başlayıb ki, burada iqtisadiyyatın konfiqurasiyası sırf ixracdan istehlak, xidmət və investisiyalar yönümlü iqtisadiyyata keçib. Bu proses müəyyən vaxt tələb edir və alıcılıq pariteti üzrə ən iri dünya iqtisadiyyatı olan Çinin dünya iqtisadiyyatına təsiri hələ də böyükdür. Buna görə də həmin prosesin həyata keçməsində baş verən və ya baş verəcək natarazlıqlar dünya ticarət sisteminə mənfi təsir edir. İcmalda bir məqam xüsusən vurğulanır ki, xammal ixrac edən inkişafda olan ölkələrə əvvəlki artım templərini bərpa etmək çətin olacaq, çünki bunun üçün ixrac bazası və iqtisadiyyatı difersifikasiya edilməlidir ki, bu da vaxt tələb edir. Bu məqam, məsələn, Azərbaycan kimi ölkələrə birbaşa aiddir, çünki neftin ucuz olması problemlər yaradıb və neftin qiymətinin aşağı səviyyədə qalması ehtimalları iqtisadiyyatda ciddi islahatların sürətləndirilməsini kəskin aktuallaşdırıb.

 

Ümumilikdə, Beynəlxalq Valyuta Fondu yaxın zamanlarda dünya iqtisadiyyatında tendensiyaları bir neçə əsas məqam və ehtimalla əlaqələndirir:

 

hazırda stress şəraitində olan ölkələrdə bu şəraitinin tədricən yaxşılaşması;

Çində iqtisadi islahatların uğurla keçməsi;

Xammal ixrac edən ölkələrdə fəallığın artması;

Digər inkişafda olan ölkələrdə şoklara davamlı artımın bərpa olunması.

 

Amma qeyd edək ki, bu baza ssenarisinin inkişafı reallıqda bəzi amillərə görə tədricən azalır:

 

İnkişaf etmiş ölkələrdə iqtisadi fəallıq 2015-ci ilin ikinci yarısında zəifləyib, aktivlərin ucuzlaşması və faiz dərəcələrin artması maliyyə şəraitlərinin mürəkkəbləşməsinə səbəb olub. Əgər bu tendensiyalar qalsa, belə ölkələrdə iqtisadi artım zəifləyə və staqnasiyanın yaranması müşahidə oluna bilər.

İnkişafda olan ölkələr daha ciddi stresslərə məruz qala bilər ki, bunlar daxili amillərlə bağlı ola bilər. Məsələn, valyutaların zəiflənməsi yerli şirkətlərinə zərbə vuracaq, kapital axınının kəskin azalması isə daxili istehlakın tez bir zamanda “sıxılmasına” səbəb olacaq.

Neftin uzun müddət ərzində ucuz səviyyədə qalması neft ixrac edən ölkələrdə destabilizasiyanı gücləndirəcək. Bəzi ölkələr müəyyən ehtiyatlara malikdir, lakin bu ehtiyatlar tədricən azalmaqdadır və ölkələr xərcləri azaltmaq zərurəti ilə üzləşir.

Çində baş verən islahatlar nəzərdə tutulandan rahat keçməyə bilər ki, nəticədə burada zəiflənmə tendensiyaları daha uzun müddət qalacaq. Bu isə dünya ticarətinə, birja indekslərinə mənfi təsir edə bilər ki, bu da öz növbəsində dünya iqtisadiyyatında artımın sürətinin azalmasına səbəb olacaq.

Nəhayət, qeyri-iqtisadi amilləri ilə bağlı mənfi gözləntilər. Buraya qeosiyasi münaqişələr, siyasi fikir ayrılıqları, terrorizm, qaçqınlar, epidemiyalar kimi amillər aid edilir. Bəzi ölkə və regionlara təhlükə yaradan bu amillər dünya iqtisadiyyatında fəallığın azalmasına təsir edə bilər.

 

Lakin bütün bunlar reallaşmaya da bilər, çünki vəziyyətin daha optimist şəraitində inkişaf etməsi də istisna olunmur. Amma bunun üçün bir neçə tədbir görülməlidir:

 

Artımın möhkəmləndirilməsi. İnkişaf etmiş ölkələrdə davamlı və daha yüksək artımın təmin edilməsi üçün üç əsas istiqamətdə iş aparılmalıdır. Bunlar struktur dəyişiklikləri, yumşaq pul-kredit siyasəti və büdcə dəstəklənməsidir. İndiki şəraitdə ən faydalı məhz büdcə dəstəklənməsi görünür ki, bu da həm vergi yükünün azaldılmasına, həm də dolayı yolla əmək bazarında fəallığın dəstəklənməsinə yönəldilməlidir. Bundan əlavə vacib məqam kimi mal və xidmət bazarlarına çıxışı asanlaşdıran islahatları da qeyd etmək lazımdır, çünki bu, daxili istehlakın artmasına səbəb olur. Nəhayət, bəzi ölkələrdə, daha dəqiq faktiki və potensial məhsuldarlıq arasında mənfi fərqə və aşağı inflyasiyaya, deflyasiyaya malik olan ölkələrdə, yumşaq pul-kredit siyasəti zəruridir.

Dayanıqlığın təmin edilməsi. İnkişafda olan ölkələrdə hökumətlər makroiqtisadi və maliyyə zəifliyini azalmalı və iqtisadiyyatı məhsuldarlığın artması hesabına artırmalıdır. Qısa desək, burada diversifikasiyaya istiqamətlənən islahatlar tələb olunur. Ənənəvi addımlardan başqa burada üzən məzənnə siyasətinin tətbiqi təkli olunur, çünki bu, əlverişsiz olan ticarət şəraitini müəyyən dərəcədə tarazlaşdıra bilir. Həmçinin qeyd etmək lazımdır ki, məsələn, neft ixrac edən ölkələrdə həmin islahatların uğurlu keçməsi üçün və iqtisadiyyatın aşağı qiymətlərə uyğunlaşması üçün böyük rol büdcə və ya digər ehtiyatlar oynamalıdır.

Bundan əlavə BVF-nin fikrincə, lazımı olan halda dünya miqyasında da bəzi tədbirlər aparıla bilər. Buraya iri ölkələrində stimullaşdırıcı addımlar, dünya miqyasında maliyyə müdafiə sistemlərin tətbiqi və nəhayət lazımı ehtiyatlara malik olmayan ölkələrə, o cümlədən BVF vasitəsi ilə dəstəklənmə aid edilir. BVF hesab edir ki, dünyada qeyri-iqtisadi xarakterli bəzi risklər mövcuddur ki, onlar dünya səviyyəsində təhlükə yaradır və onlar yalnız beynəlxalq koordinasiya əsasında həll olunmalıdır.

 

Ümumilikdə, qeyri-iqtisadi amillərə BVF çox ciddi yanaşır. Hazırda bir neçə əsas məqam seçilir. Məsələn, bildirilir ki, hazırda ABŞ və Avropada siyasi diskussiyalar və proseslər daha çox daxili məsələlərə bağlanır. Bundan əlavə terrorizm qarşısında qorxu xüsusən qeyd edilir ki, bunun nəticəsində tədricən milliyətçiliyə dönüş baş verir və ölkələrdə izolyasiya və proteksionizm meylləri başlayır. Bu ilin iyununa Böyük Britaniyada nəzərdə tutulan Avropa İttifaqında üzvlük barədə referendum investorlar arasında qeyri-müəyyənlik yaradıb ki, bu da ümumdünya risklərindən daha biridir. Çünki ölkənin Aİ-dən çıxışı həm regional, həm dünya ticarətinə ciddi zərbə vuracaq. Hətta demək olar ki, miqrasiya böhranın ilə üzləşən Avropa İttifaqıüçün bu əlavə bir zərbədir.

 

Yuxarıda bir neçə dəfə qeyd edilən neft ixrac edən ölkələrdə problemlərin Azərbaycana böyük aiddiyyəti var. Neft ucuzlaşıb, strateji ehtiyatlar azalıb, valyuta devalvasiya edilib, büdcə xərcləri azalıb, hər şey mənfiyə doğru dəyişib. Buna görə təəccüblü deyil ki, BVF-nin proqnozuna əsasən, 2016-cı ilə Azərbaycanda 3% səviyyəsində geriləmə gözlənilir. Müqayisə üçün, 2015-ci ildə iqtisadi artım 1,1%-ə bərabər olub. BVF gözləyir ki, artıq 2017-ci ildə iqtisadi artım bərpa olunacaq və 1% təkil etməlidir. Ümumilikdə, bunu ehtimal etmək olar, çünki neft bahalaşdığı halda iqtisadi artım bərpa ediləcək, ya da bu baş verməzsə, hazırda aparılan iqtisadiyyatın diversifikasiya tədbirlərinin nəticələri güclənəcək, ya da bu hər iki amil öz müsbət rolunu oynayacaq. Mənfi göstərici kimi inflyasiyanı qeyd etmək lazımdır. BVF-nin proqnozuna görə, bu il inflyasiya 12,8%, gələn il isə 9,8% təşkil edəcək. Nəhayət, bu il müasir zamanda ilk dəfə olaraq mənfi cari hesab balansı gözlənilir – ÜDM-in 0,2% səviyyəsində. Qeyd edək ki, bundan əvvəl Azərbaycanda həmişə müsbət cari hesab balansı müşahidə olunurdu, amma neftin ucuzlaşması nəticəsində neft gəlirləri azalıb və bu da həmin göstəriciyə mənfi təsir edib.

 

Vahab Rzayev, APA Analitik Mərkəzi

mənbə :
lent.az















На сегодняшний день самая высокая неофициальная заработная плата в Азербайджане составляет около 10 тысяч манатов. Ее получают высокопоставленные чиновники медицинской и IT-сфер,» заявил Echo.az председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев. По его словам, самая высокая официальная зарплата составляет 2250 манатов, ее получают депутаты Милли меджлиса Азербайджана. «Самая низкая неофициальная зарплата сегодня равна 150 манатам, а официальная — 116», — отметил он. По его словам, сегодня в Азербайджане 20% граждан имеют «черную» зарплату. При этом 9% получают часть зарплаты на руки, то есть по ведомостям, вторую — в «конвертах». И около 70% получают «белую» заработную плату. Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован на территории Сабаильского района. Согласно информации, в известном клубе Z club на улице Ахмеда Джавада житель Баку Муслюмов Камран Мамед оглу 1994 года рождения был ранен ножом неизвестным. Раненый был доставлен в Городскую клиническую больницу №1. Врачи оценивают его состояние как среднетяжелое. «Однако не стоит забывать о тех, кто задействован в развитии теневой экономики, есть множество незарегистрированных предпринимателей, многие работают на дому или по найму, безусловно, большая их часть нигде не числится. Я считаю, что улучшить ситуацию позволит лишь политическая воля правительства», — сказал он. В настоящее время в Азербайджане идут серьезные социально-экономические и политические процессы. Время от времени также появляется тревожная информация об опасности террора в Азербайджане. В тоже время, вокруг карабахского вопроса протекают сложные процессы. Кроме того, уже 18 дней Армения не возвращает тело нашего шехида, а по делу МНБ продолжается судебный процесс. Бывший заместитель министра национальной безопасности, председатель Партии свободных демократов Сульхаддин Акпер дал свою оценку всех этих вопросов, находящихся на повестке дня страны. Администрация действующего американского лидера Барака Обамы увязывала снятие ограничительных мер против России с полным выполнением минских договоренностей. Вступающий в пятницу на высший государственный пост Трамп в интервью Times и Bild предложил отойти от провозглашенного своим предшественником принципа. В Москве инициативу избранного американского президента восприняли весьма сдержанно. Песков отметил, что антироссийские санкции — это не вопрос российской повестки дня как во внутреннем плане, так и в плане общения с зарубежными партнерами. На вопрос о том, не меняет. Трамп рассказал о своем видении внешней политики В Совете Федерации пояснили: для России отмена санкций не является самоцелью, ради которой надо чем-то жертвовать, тем более в сфере безопасности. Председатель комитета верхней палаты парламента по международным делам Константин Косачев призвал не спешить "придавать словам избранного президента США Дональда Трампа о некоем возможном "размене" ядерного разоружения на отмену санкций статус официального предложения". Сенатор напомнил, что все это было сказано в интервью как размышление, как вариант. По его мнению, Трамп должен внимательно изучить причины, по которым существенное разоружение в этой сфере так и не стало реальностью. "Если отбросить демагогические ("агрессивность и реваншизм России"), то будет очевидным, что одно из главных препятствий — реализация планов глобальной ПРО США, а также последовательные американские попытки обеспечить себе односторонние превосходство по другим направлениям — развитие инфраструктуры НАТО, обычные вооружения, высокоточное оружие, беспилотники, милитаризация космоса", — уверен парламентарий. В Баку доставлен надгробный памятник азербайджанскому «вору в законе» Ровшану Ленкоранскому, убитому в Стамбуле. Как передает памятник был изготовлен в Индии, затем доставлен в Турцию, а оттуда в Азербайджан. Высота памятника составляет 5 метров. Отмечается, что в настоящее время памятник находится в одном из цехов по изготовлению надгробных камней в Бинагадинском районе, где проводятся завершающие работы. Отмечается, что основная часть памятника изготовлена в Индии по заказу брата Ровшана – Намика Джаниева. РИА Новости Положительное сальдо внешнеторгового баланса РФ в ноябре 2016 года выросло на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года и составило 9,137 миллиарда долларов, свидетельствуют материалы Банка России. ФТС сообщила о сокращении профицита торгового баланса России в 2016 году За 11 месяцев 2016 года показатель составил 78,585 миллиарда долларов, снизившись в 1,7 раза со 137,205 миллиарда долларов за аналогичный период предыдущего года. Египет согласился принять специалистов из 22-27 января, планируется урегулировать ситуацию с периодически возникающими претензиями египетской стороны к безопасности мяса птицы из РФ, сообщает Россельхознадзор. Право экспорта мяса и птицы в Египет получили 12 российских компаний Телефонные переговоры между представителями Россельхознадзора и ветеринарной службы Египта состоялись 12 января, на них обсуждались сроки посещения Египта российскими специалистами для ознакомления с методикой работы ветеринарных аналитических лабораторий и согласования методик отбора и анализа проб мяса. "Египетская сторона предварительно согласилась принять российскую делегацию в период с 22 по 27 января 2017 года и в ближайшие дни прислать официальное приглашение. Инициатива Россельхознадзора должна положить конец периодически возникающим претензиям надзорных ведомств Египта к безопасности мяса птицы, экспортируемому из России", — говорится в сообщении. Ранее Минсельхоз РФ сообщал, что Россия заинтересована в увеличении поставок в Египет зерновых и продуктов их переработки, мяса птицы, говядины и растительных масел, а также готова увеличить импорт овощей и фруктов из Египта. По информации издания, один из членов экипажа предложил 22-летней Глисон, находящейся на 18-й неделе беременности, багет с беконом. Девушка съела бутерброд. Это заметил еще один член экипажа, который сообщил об инциденте руководству фирмы. В итоге было назначено служебное расследование и слушания по делу о краже сэндвича. Как оказалось, девушка нарушила внутренний регламент авиакомпании, так как не попросила у коллеги чек, подтверждающий, что бутерброд, которым он ее угостил, был оплачен. Теперь она намерена обжаловать решение руководства. Подростка с диагнозом «бешенство» госпитализировали в отделение реанимации пермской больницы в конце ноября. Мальчик мог заразиться после того, как его поцарапала или укусила домашняя кошка. Напомним, в начале декабря в посёлке Бымок объявили карантин. Вскоре после госпитализации подростка здесь от бешенства умерли три собаки. Карантин продлится два месяца. Искать девушку родители начали 29 декабря. На следующий день тело погибшей было обнаружено, сообщает "Интерфакс". Следователи следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии начали проверку по факту ее гибели. По предварительным выводам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти школьницы стало переохлаждение. Никаких телесных повреждения на теле погибшей нет. Кроме того, Трамп намерен заставить фармацевтические компании вести переговоры непосредственно с Medicare (программа страхования для населения старшего возраста - от 65 лет) и Medicaid (программа помощи лицам, имеющим доход ниже официальной черты бедности), а также снизить цены, поскольку эти компании лишатся привычной для них политической поддержки. Трамп не раскрыл никаких подробностей того, как он выполнит задачу по корректировке программы, поскольку ожидает одобрения мер со стороны кандидата на пост советника по здравоохранению Тома Прайса. Интервью Трампа изданию The Washington Post вышло после того, как конгресс принял первые меры по отказу от закона по реформе здравоохранения, который был ключевым в ходе президентства Барака Обамы. Теперь обе палаты американского парламента будут работать над деталями отмены и реформы закона о доступном медицинском страховании. Тем не менее после почти семи лет обещаний отменить Obamacare республиканцы столкнулись с некоторым трудностями в реализации своих намерений. Некоторые представители парламента даже думают о том, чтобы повременить с отменой программы, до тех пор пока не будет обнародован план по ее замене. "Чтобы увеличить выплаты богатым акционерам, крупные корпорации уклоняются от налогов, сокращают зарплаты работников и закупочные цены... Уклонение корпораций от налогов обходится беднейшим странам как минимум​​ в $100 млрд в год. Этого хватило бы, чтобы дать образование 124 млн детей, которые не ходят сейчас в школу, и вложить в здравоохранение достаточно средств, чтобы предотвратить смерть по крайней мере 6 млн детей каждый год", - сообщила организация. 16:08 (сегодня) 2 70 Найден «черный ящик» разбившегося под Бишкеком грузового самолета Как сообщают СМИ, врачи боролись за жизнь подростка, но не сумели его спасти. Мальчик умер во второй половине декабря. Все материалы сюжета Крушение грузового самолета в Киргизии Поиски второго бортового самописца продолжаются В станицу Павлодольскую в Северной Осетии немецкие поисковики приехали летом 2016 года, чтобы разыскивать своих павших солдат. Ориентировались иностранцы по картам Вермахта, где были отмечены 160 могил немцев. Рядом с одной из них поисковики и обнаружили останки советского капитана – на карте было обозначено и место захоронения красноармейца. Как отмечают историки, это нонсенс – когда противника хоронят вместе с погибшими из своих войск. То, что этот воин – советский, немцы поняли по звезде с фуражки, пуговицам, последнему патрону пистолета и шомполу для чистки оружия. Уже позже поисковики нашли в своих военных архивах донесение немецкого командования о том, что их солдаты с почестями похоронили капитана Красной армии. Один из бортовых самописцов грузового самолета Boeing-747-400, разбившегося в Киргизии, найден на месте происшествия, передает Интерфакс. Авиакатастрофа в Киргизии. Справка «На месте происшествия найден один из самописцев разбившегося самолета. Поиски второго черного ящика продолжаются», - рассказал на пресс-конференции премьер-министра Киргизии Чынгыз Эсенгулов. Ранее стало известно Межгосударственный авиационный комитет намерен сформировать комиссию по расследованию происшествия после того, как получит запрос от властей Киргизии.

Copyright © 2019. AZADLIQ – Xəbər – Azadliq – Xeber – Xeberler · Bütün hüquqları qorunur.
Copyright © 2016. AZADLIQ – Xəbər – Azadliq – Xeber – Xeberler · Bütün hüquqları qorunur.
- Sitemap - azadliq musavat manat son xeberler Son Xeberler - Son Xəbərlər xeberler xəbərlər azadliq qezeti azadliq qəzeti oyunlar oyun oyna oyunlar ən son xəbər, son xeberler, son xeber, xeber, azerbaycan xeberleri,azadliq qazeti